1Lu.jpg1ste Luchtvaartregiment (1Lu)

1er Régiment d'Aéronautique (1Aé)

Overzicht op 10 mei 1940

Deze website verdwijnt zeer binnenkort.
Deze pagina wordt vanaf nu up-to-date gehouden op onze nieuwe website: http://www.18daagseveldtocht.be
Type
Observatieregiment van het luchtleger

Ontdubbeld van
n.v.t.

Onderdeel van
Luchtverdediging van het Grondgebied

Bevelhebber
Kolonel Pierre Froidart

Standplaats
Bierset


Vredestijd
Oorlogstijd

Samenstelling
I Groep (Cdt Burniat)
1ste Smaldeel "Meeuw"
(Kapt Paulet)
1ste Smaldeel Depot en Onderhoud
(Kapt Ledieu)
10 x Fairey Fox III.C
Deurne
Hingene


II Groep (Cdt Gobert)
3de Smaldeel "Hulstblad"
(Kpt Willemaers)
2de Smaldeel Depot en Onderhoud
(Kapt Vandernies)
12 x Fairey Fox II & III.C
Goetsenhoven
Glabbeek


III Groep (Cdt Tyou)
5de Smaldeel "Zwaluw"
(Kapt Wibin)
3de Smaldeel Depot en Onderhoud
(Lt Janssens)
10 x Fairey Fox III.C
1 x Morane 236
Goetsenhoven
Jeneffe


IV Groep (Cdt Lahaye)
7de Smaldeel "Mefisto"
(Kapt Vandenplassche)
4de Smaldeel Depot en Onderhoud
(Kapt Laurent)
9 x Fairey Fox VI.C
1 x Morane 236
Goetsenhoven
Lonzée


V Groep (Cdt Breulhez)
9de Smaldeel "Blauwe Sioux"
(Kapt Lekeuche)
5de Smaldeel Depot en Onderhoud
(Kapt Albert Van Vijve)
11 x Renard 31
1 x Stampe SV5
Bierset
Wilderen
1Lu_Sioux bleu.JPG

VI Groep (Cdt Dumonceau)
11de Smaldeel "Rode Sioux"
(Kapt Paul Henry de la Lindi)
6de Smaldeel Depot en Onderhoud
(Cdt Van Langenacker)
10 x Renard 31
2 x Stampe SV5
1 x Morane 236
Bierset
Hanuit/Thisnes
1Lu_Sioux rouge.JPG

1ste Compagnie Luchtscheepvaart (Cdt Martière)

2de Compagnie Luchtscheepvaart (Capt Thonnard)
18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen

1Lu_Staf.JPG
Stafofficieren en piloten van het 1ste Luchtvaartregiment voor een Fairey Fox.
Staf/1Lu
Het 1ste Luchtvaartregiment (1Lu), bevolen door Kolonel vlieger Pierre Froidart, was het verkenningsregiment van het luchtleger en bestond uit zes groepen die in vredestijd verspreid waren over drie vliegvelden; Deurne, Goetsenhoven en Bierset. Elke groep kreeg een oorlogsvliegveld aangewezen die het zou innemen na afkondiging van het algemeen alarm. De Staf/1Lu bevindt zich op 09 mei op het vliegveld van Bierset nabij Luik. Het 1Lu is uitgerust met Renard 31 en verschillende types Fairey Fox toestellen verdeeld over de zes groepen die elk toegewezen zijn aan een legerkorps. Elke groep bestaat uit een smaldeel vliegtuigen en wordt ondersteund door een smaldeel depot en onderhoud dat het grondpersoneel groepeert.

V/Lu en VI/Lu
Met het oog op de vervanging van de verouderde Breguet XIX verkenningsvliegtuigen sleepte de opkomende Belgische vliegtuigbouwer Renard een contract in de wacht voor de levering van initieel 28 Renard 31 toestellen. Later volgde nog een nabestelling van zes extra vliegtuigen. De toestellen werden opgeleverd tussen 1935 en 1936. Deze ééndekker bood plaats aan een piloot en een waarnemer en beschikte over twee 7.62 FN Browning mitrailleurs. Het toestel kon in zeldzame gevallen vier bommen van 10kg meenemen onder de vleugels. De vliegtuigen werden genummerd van N1 tot N31, het cijfer werd aangebracht in het groot op de zijkant van de romp, op het verticaal staartvlak de letter N met het cijfer in het klein. Van de 35 toestellen zijn er aan de vooravond van de oorlog 11 toegewezen aan de Vde Groep en 10 aan de VIde Groep van 1Lu.
10mei.jpg
Staf/1Lu
Om middernacht ontvangt Kapitein Poppe van de staf van het 1Lu als officier van wacht de alarmmelding van het Groot Hoofdkwartier. Poppe zorgt er onmiddellijk voor dat het alarm aan de verschillende groepen wordt doorgegeven. De staf van het regiment verlaat Bierset om 03u00 en zet koers naar Thisnes nabij Hannuit. Kolonel Foidart is de avond voordien met permissie vertrokken en vervoegt zijn regiment rond 08u00 te Thisnes. Later op de dag wordt het vliegveld van Bierset gebombardeerd echter zonder verlies aan vliegtuigen noch personeel.

I/1Lu
1ste Smaldeel
De I/1Lu verlaat omstreeks 04u45 de vliegbasis van Deurne om naar haar oorlogsvliegveld te Hingene uit te wijken. Alleen Commandant Burniat en de Luitenanten Vandewinckel en Wietz blijven ter plekke om de verbinding met de staven van het IVde Legerkorps en het Vde Legerkorps te verzekeren. Twintig minuten later komen de Duitse bommenwerpers aan en bombarderen het verlaten vliegveld. De groep installeert zich te Hingene. Er is slechts één van de twee Bofors C40mm luchtafweerkanonnen van de 3de Sectie van 8/2DTCA beschikbaar. Op de eerste oorlogsdag wordt door 1/I/1Lu slechts één opdracht uitgevoerd: een Fox brengt een dringend bericht over naar het vliegveld van Evere.

II/1Lu
3de Smaldeel
De IIde groep werkt ten voordele van het IIde Legerkorps. Bij het eerste daglicht wordt omstreeks 05u00 ook het vliegveld van Goetsenhoven gebombardeerd waarbij zeven militairen het leven verliezen en ettelijke toestellen van verschillende regimenten vernietigd worden. Gelukkig is het 3/II/1 smaldeel net weg en landt even later te Glabbeek. Onmiddellijk worden verschillende overblijvende toestellen uitgezonden op observatieopdracht.

III/1Lu
5de Smaldeel
5/III/1Lu verlaat Goetsenhoven om 04u00 om zich naar het oorlogsvliegveld van Jeneffe (Nr17) te begeven van waaruit het smaldeel opdrachten zal uitvoeren ten voordele van het IIIde Legerkorps (III/CA). Na het opstijgen vliegt het vliegtuig van Adjudant Neys en Onderluitenant Peterkenne door naar de Belgisch Duitse grens om te controleren of de grens reeds overschreden is. Op hun terugvlucht worden ze overvlogen door verschillende smaldelen Dorniers vergezeld door jachtvliegtuigen. Alle informatie wordt keurig doorgegeven aan de commandopost van het III/CA. De twaalf andere toestellen komen eveneens goed aan te Jeneffe maar worden meerdere malen op de grond aangevallen door de Luftwaffe waarbij ettelijke machines onherroepelijk beschadigd raken. Ondanks de aanval worden toch nog drie verkenningsvluchten uitgevoerd waarbij een Fox verloren gaat.

IV/1Lu
7de Smaldeel
De IVde groep is de luchtverkenningsgroep van het VIIde Legerkorps. Ook het 7de Smaldeel raakt tijdig weg te Goetsenhoven en komt heelhuids aan te Lonzée. De twee beloofde C40 Bofors luchtafweerkanonnen van de 1ste Sectie van de 8Bij C40/1DTCA zijn nog niet toegekomen en de luchtverdediging wordt dan maar waargenomen door de boordmitrailleurs van de vliegtuigen. Later op de dag wordt een vliegtuigbemanning per auto naar Goetsenhoven teruggestuurd om er het achtergebleven toestel gaan op te halen. Er wordt ook een verkenningsvlucht uitgevoerd. De manschappen worden in de buurt ingekwartierd. Uiteindelijk komt de 1ste Sectie van de 8Bij onder leiding van Adjt KROLt Dereume toe op het vliegveld van Lonzée. Deze sectie zal vanaf nu bij het 7de Smaldeel blijven.

V/1Lu
9de Smaldeel (N3, N6, N7, N8, N16, N17, N19, N23, N30, N33)
De Vde groep voert luchtverkenningen uit ten behoeve van het Cavaleriekorps. De groep krijgt even na middernacht het bevel om naar oorlogspiste te Wilderen (Nr 19) nabij Sint-Truiden uit te wijken. De SV5 is als eerste de lucht in en voert even later een proeflanding uit te Wilderen. Vervolgens vertrekken de Renards in drie pelotons. De verplaatsing verloopt probleemloos en reeds om 05u00 is het smaldeel op haar nieuwe uitvalsbasis. Even voor 09u00 vertrekt de eerste missie: de Onderluitenanten Duchesne en Fontaine stijgen op met de Renard N19 en moeten gaan nakijken of Maaseik reeds is ingenomen door de vijand. De Renard zal door drie Fiat CR42 jachtvliegtuigen van Brustem worden beschermd. Op de terugweg wordt de Renard 31 rond 09u50 in de buurt van Wilderen beschoten vanaf de grond en moet een noodlanding maken op het vliegveld van Wilderen. De beide bemanningsleden ontsnappen heelhuids. Wanneer tijdens de middag een tweede missie op het vertreksein wacht, wordt het vliegveld van Brustem zwaar gebombardeerd en onze Fiats op de grond vernield. Bij gebrek aan een escorte wordt de verkenningsvlucht afgelast.

VI/1Lu
11de Smaldeel (N1, N2, N4, N5, N9, N11, N13, N18, N21)
De VIde groep werkt ten voordele van het Iste Legerkorps. De laatste groep van het 1Lu vetrekt eveneens naar haar oorlogsvliegveld zodra het daglicht de verplaatsing toelaat. Zeven Renard 31 en twee SV5 toestellen worden meegenomen. De laatste drie Renards blijven met panne achter te Bierset. Even later landen de toestellen te Hannuit-Thines en rondom 08u30 komt ook de voertuigcolonne aan. De N9 vertrekt rond de middag op missie naar de bruggen over het Albertkanaal ten noorden van Luik en wordt daarbij gedekt door drie Fiat CR42 jachttoestellen. Twee gelijkaardige missies worden nog gevlogen voor valavond. De groep vliegt ten voordele van het Iste Legerkorps.

1Cie Luchtscheepvaart
Uitgerust met twee luchtballons en vier luchtafweermitrailleurs bevindt zich in Testelt met lanceerzones in Oosterlo, Vorst, Veerle en Westerlo. De 1Cie is in steun van het II/CA. Deze Cie blijft ter plaatse tot ze op 14 mei opdracht krijgt om zich naar Frankrijk te begeven.

2Cie Luchtscheepvaart
Eveneens uitgerust met twee luchtballons en vier luchtafweermitrailleurs bevindt zich in Boekhoute met lanceerzone in Vremde. De 2Cie is in steun van het IV/CA. Ook de 2Cie krijgt op 14 mei het bevel zich naar Frankrijk te begeven.
11mei.jpg
1Lu_Fairey_Fox.jpg
Een groep militairen van het 1ste Luchtvaartregiment voor een Fairey Fox toestel.
Staf/1Lu
De regimentsstaf werkt nog steeds vanuit Thisnes. De verschillende groepen staan echter elk onder het operationeel bevel van een legerkorps en de rol van de staf is eerder beperkt. Hannuit ligt echter in de Duitse opmarsroute naar Waals-Brabant en daarom besluit Froidart die avond om zich te Hingene te vestigen. De verplaatsing vindt plaats tussen 18u30 en 22u00.

I/1Lu
1ste Smaldeel
De I/1Lu wordt te Hingene continu overvlogen door vijandelijke vliegtuigen en regelmatig gemitrailleerd vanuit de lucht, zonder noemenswaardige schade. Een colonne van het Franse 7de Leger trekt langsheen het vliegveld richting Nederland. De vliegtuigen van de VIde Groep die Hanuit verlaten hebben landen te Hingene, maar stijgen even later weer op richting Peutie. Na de middag land te Hingene een Britse Hurricane. De piloot is gewond en wordt door Kapt Eeman per auto naar Wevelgem gebracht zodat hij de eigen linies kan vervoegen.

II/1Lu
3de Smaldeel
Bij 3/II/1Lu worden Sergeant Bailly en Luitenant Desmeth de lucht ingestuurd naar Eindhoven en Tilburg. Bij het opstijgen wordt het vliegveld zonder verdere gevolgen gemitrailleerd door enkele Duitse toestellen. Na hun terugkeer krijgt de groep het bevel naar Hemiksem uit te wijken. Het commando van de groep beschikt echter niet over verdere informatie over dit noodvliegveld en niemand weer waar het te vinden. De vrachtwagens worden uiteindelijk maar voorop gestuurd met de opdracht te Hemiksem het juiste veld te gaan zoeken.

III/1Lu
5de Smaldeel
De III/1Lu ondergaat te Jeneffe nog maar eens enkele luchtaanvallen en moet aanschouwen hoe haar vloot herleid wordt van dertien naar twee toestellen. Om 19u30 geeft de groepscommandant het 5de Smaldeel het bevel om door te vliegen naar Sint-Denijs-Westrem waar de twee overgebleven toestellen net voor valavond aankomen. Deze voortijdige aftocht zal de Commandant Tyou twee dagen later een tuchtstraf van zes dagen licht arrest opleveren, waardoor hij een van de zeldzame officieren wordt die nog tijdens de veldtocht een sanctie oploopt voor ongeoorloofd gedrag.

IV/1Lu
7de Smaldeel
Bij het ochtendgloren zijn te mannen te Lonzée getuige van een duel tussen een Duitse Dornier 17 bommenwerper en een Frans Morane jachtvliegtuig. Er worden twee observatievluchten uitgevoerd waarbij de gebruikte toestellen telkens beschadigd worden door vijandelijk vuur. De luchtafweer te Lonzée moet regelmatig in actie komen om overvliegende vijandelijke toestellen onder vuur te nemen.

V/1Lu
9de Smaldeel (N3, N6, N7, N8, N16, N17, N19, N23, N30, N33)
Het smaldeel blijft de ganse dag aan de grond genageld door de talrijke Duitse vliegtuigen die de streek overvliegen. Rond 15u00 komt het bevel binnen om naar Steenokkerzeel uit te wijken. De eerste toestellen stijgen twee uur later op. Net voor het vertrek van het laatste peloton wordt de piste te Wilderen aangevallen waarbij een Renard 31 (N7) verloren gaat. Het wagenpark van het smaldeel komt pas tegen middernacht aan. Er worden die dag geen missies uitgevoerd.

VI/1Lu
11de Smaldeel
Tijdens een verkenningsmissie boven Kanne en Eben-Emael wordt de N18 met Sergeant Boute en Onderluitenant Berhaut neergehaald. De beide bemanningsleden kunnen veilig landen en slagen er in om Hannuit-Thines te bereiken. Die middag krijgt de groep het bevel om naar Hingene uit te wijken. De verplaatsing verloopt zonder problemen, maar Hingene is reeds ingenomen door de Iste Groep en er is geen plaats meer voor de Rode Sioux. Na enkele uren wachten wordt de groep tenslotte doorgestuurd naar het vliegveld van Peutie. Na aankomst blijkt dat de veldkeuken onderweg is blijven staan en de manschappen moeten zich tevreden stellen met hun noodrantsoenen.
12mei.jpg
1Lu_Renard_R31.JPG
Een Renard 31 verkenningstoestel van het 9de Smaldeel met kenteken N16 .
Staf/1Lu
De commandopost van het regiment wordt die ochtend geopend te Eikevliet, van waar Kolonel Froidart vlot in verbinding kan staan met de staf van de militaire luchtvaart en het vliegveld van Hingene. De volgende dagen wordt op de staf druk gewerkt aan het verplaatsen van de verschillende groepen naar vliegvelden in het westen van het land.

I/1Lu
1ste Smaldeel
Tijdens de nacht van 11 op 12 mei wordt te Hingene Sgt Vlieger Gudenkauf van het 1/I/1Lu levensgevaarlijk gewond wanneer een nerveuze schildwacht meent een Duitse parachutist gezien hebben en daarbij het vuur opent. Drie Fox toestellen stijgen op om dringende berichten over te brengen. Voor de eerste verkenningsmissie boven vijandelijk gebied worden Sgt Degreef en Lt Dierickx in toestel nummer 64 naar de Noorderkempen gestuurd om de Duitse opmars na te gaan. Deze vlucht zou door vijf Franse Morane jachttoestellen moeten beschermd worden, maar deze dagen niet op.

II/1Lu
3de Smaldeel
Bij de IIde groep is de verplaatsing naar Hemiksem niet van een leien dakje gelopen. De vrachtwagens konden maar rond 00u30 het vliegveld lokaliseren en dat was veel te laat om de Fox toestellen te verplaatsen. Alle vliegtuigen bevinden zich die ochtend nog te Glabbeek waar paniek uitbreekt wanneer plots beweerd wordt dat de Duitsers al in de buurt zijn. De groepscommandant beslist het vliegend personeel met autobussen te evacueren en de toestellen achter te laten. Eens de K.W. Stelling is gepasseerd, wordt het duidelijk dat het bericht van de nakende overrompeling van Glabbeek niet correct was en moeten de autobussen terug richting Tienen terugkeren. Met veel moeite wordt een doorgangspas voor de K.W. Stelling bekomen en kunnen de bemanningen hun Fox toestellen gaan ophalen in Glabbeek.

III/1Lu
5de Smaldeel
De autocolonnes van de IIIde groep komt aan te Sint-Denijs-Westrem.

IV/1Lu
7de Smaldeel
Te Lonzée is er die ochtend alarm: de Belgen menen dat er vijandelijke parachutisten zijn neergedaald, maar dat blijkt niet te kloppen. Later op de ochtend volgt het bevel om Lonzée te ontruimen en uit te wijken naar het oorlogsvliegveld van Fosses. Vliegtuigen en materiaal worden verplaatst. Het smaldeel instelleert zich op het nieuwe vliegveld. Een colonne terugtrekkende Ardeense Jagers haast zich over het terrein. Ook burgers uit de streek trekken westwaarts.

V/1Lu
9de Smaldeel (N3, N6, N8, N16, N17, N19, N23, N30, N33)
12 mei wordt een kalme dag. Er wordt slechts één verkenningsmissie gevlogen naar de sector Kwaadmechelen-Beringen-Hasselt-Sint-Truiden.

VI/1Lu
11de Smaldeel
De zes operationele toestellen zijn nu geïnstalleerd te Peutie De groep onderneemt geen vluchten. Er is voorlopig geen contact met het Iste Legerkorps dat volop aan het terugtrekken is richting Heysel.
13mei.jpg
1Lu_Piloot.jpg
Belgische piloot in vliegkledij.

I/1Lu
1ste Smaldeel
Sgt Jeanmart van het 1/I/1 wordt naar Brussel gestuurd om daar een niet gebruikte Fox te gaan ophalen. Het 1ste Smaldeel analyseert die dag een reeks luchtfoto's die door de Britten aan de Maas zijn genomen, maar vliegt zelf niet uit.

II/1Lu
3de Smaldeel
Luitenant Van Massenhoven en Luitenant Ducarme van de 3/II/1 voeren een verkenningsopdracht uit waarbij hun toestel beschoten wordt. Dezelfde dag worden ook Sergeant Divoy en Luitenant Tournemenne uitgestuurd naar het oosten.

III/1Lu
5de Smaldeel
Nog steeds te Sint-Denijs-Westrem wacht de groep verdere bevelen af. De eenheid blijft ter plekke tot 15 mei.

IV/1Lu
7de Smaldeel
Om 03u00 krijgt het smaldeel te horen dat het nu naar het vliegveld van Piéton ten westen van Charleroi moet. De toestellen stijgen op om 04u00. De rest volgt via de baan. De O.169 stijgt rond 08u00 op voor een opdracht ten behoeve van de Versterkte Positie Namen. De boordradio is defect en er zal met berichtenkokers gecommuniceerd worden. Het toestel van Sergeant Van Werch en Adjudant Taton moet nabij het kasteel van Flandinne aan de grond gezet worden nadat het door een luchtafweergranaat werd geraakt. De beide militairen vinden te Belgrade een Belgische telefoonpost en kunnen daar vervoer regelen naar hun vliegveld.

V/1Lu
9de Smaldeel (N3, N6, N8, N16, N17, N19, N23, N30, N33)
Tijdens de ochtend wordt de missie van de vorige dag herhaald om de inlichtingen up-to-date te brengen. De N23 vertrekt opnieuw op missie met aan boord Sergeant Donnet en Onderluitenant Didier. Een uur of twee na de veilige terugkeer van de Renard wordt het ganse smaldeel doorgestuurd naar Grimbergen. Rond 11u00 komt de autocolonne van de groep aan op het nieuwe vliegveld. Tijdens de vooravond stijgen nog eens twee toestellen op: de N3 verkent de vallei van de Demer en de N30 met als bemanning Adjt Breyre en Lt Lonthie krijgt de opdracht een verkenning uit te voeren tussen Kwaadmechelen en Diest. Beide toestellen moeten de Duitse opmars richting Leuven aftasten. De vliegtuigen worden onderweg beschoten en keren zwaar beschadigd terug van hun opdracht naar hun basis te Grimbergen.

VI/1Lu
11de Smaldeel
Nog steeds zonder nieuws van haar 1ste Legerkorps, vertrekt Onderluitenant Emile naar Grimbergen om verdere instructies. De groep zal aangehecht worden bij het VIde Legerkorps. Er wordt die dag niet gevlogen.
14mei.jpg
1Lu_Fairey_Fox_2.jpg
Een soldaat-milicien poseert voor het thuisfront in de cockpit van een Fairey Fox.
1ste Smaldeel
Bij het 1/I/1 stijgen Adjudant de la Bastita en Luitenant Remy op voor een verkenningsmissie richting Herentals en worden nabij Kasterlee neergehaald door Duitse infanteristen. De beide militairen worden gevangen genomen.

3de Smaldeel
De IIde groep verhuist van Hemiksem naar Grimbergen. Terwijl de laatste Fox toestellen opstijgen, komen de eerste Renards van het 9de Smaldeel aan op de piste te Hemiksem. Er worden die middag twee vluchten uitgevoerd ten voordele van het IIde legerkorps.

5de Smaldeel
De IIIde groep blijft zonder opdracht te Sint-Denijs-Westrem.

7de Smaldeel
Een geplande verkenningsvlucht gaat niet door. De rest van de dag wacht het ganse vliegveld af, terwijl angstig geluisterd wordt naar het laatste slechte nieuws van de Belgische forten en stellingen rond Namen.

9de Smaldeel (N6, N8, N16, N19, N23, N30, N33)
Tijdens de nacht wordt het smaldeel overgeheveld van het Cavaleriekorps naar het Vde Legerkorps en moet het naar de piste van Hemiksem uitwijken. De tien Renards en de SV5 vertrekken zodra het dag wordt. Kolonel Froidart bezoekt die ochtend het vliegveld en laat zich even rondvliegen in de SV5 om persoonlijk de camouflage van de toestellen na te kijken. Rond het middaguur stijgt de N19 op voor een eerste missie voor het Vde Legerkorps. Buiten een vals luchtlandingsalarm blijft het die dag rustig.

11de Smaldeel
Na de middag komt er eindelijk een nieuwe missie: het kanaal Leuven-Mechelen moet verkend worden. De vlucht wordt twee keer uitgevoerd.
15mei.jpg
Staf/1Lu
Kolonel Froidart brengt een bezoek aan het vliegveld van Grimbergen en onderneemt een korte verkenningsmissie in een Stampe SV5 lestoestel. Aan het eind van de dag loopt een bericht binnen van de staf van de militaire luchtvaart: vanop Munchen en Frankfurt zouden parachutisten opgestegen zijn en men vermoed dat de Belgische militaire vliegvelden aangevallen zullen worden. Het blijkt echter om een gerucht te gaan.

1ste Smaldeel
Het 1/I/1 ontvangt al vroeg op de ochtend vijf nieuwe verkenningsmissies boven de Kempen. Slechts één toestel keert ongedeerd terug. Een Fox wordt bij Herentals door de vijandelijke Flak neergehaald. De waarnemer Olt Eugène Bossiroy wordt hierbij gewond maar de piloot Adjt Marcel Brosteaux overleeft ongedeerd de crash. De beide mannen kunnen te voet terugkeren. Een tweede Fox moet kort na het opstijgen rechtsomkeer maken naar Hingene nadat een Adjt Theysen door een kogel van op de grond werd gewond. De twee laatste toestellen worden allebei neergehaald voorbij Lier. Eén bemanning wordt gevangen genomen. De bemanning van het andere toestel, Olt de Theurx de Montjardin en Lt Dierickx, kan met behulp van enkele opgeëiste fietsen de K.W. Stelling bereiken en van daar doorreizen naar Hingene.

3de Smaldeel
Het 3/II/1 stuurt Sergeant Greindl en Onderluitenant Verheuge op haar langste missie van de veldtocht: van Lier tot Waver moet de ganse K.W. Stelling afgevlogen worden om er foto's te nemen over een breedte van 5Km. De opdracht wordt begeleid door drie Fiat CR42 jachttoestellen en zal enkele uren duren. Daarnaast worden nog vier korte verkenningsmissies over het noordelijke deel van de K.W. Stelling gevlogen, waarbij Luitenant Desmet gewond wordt door de vijandelijke Flak.

5de Smaldeel
Kapitein-Commandant Tyou krijgt te horen dat de IIIde groep bij gebrek aan vliegtuigen naar Frankrijk zal worden geëvacueerd De groep vertrekt in de namiddag en komt vanaf 20u00 aan te Norrent-Fontes.

7de Smaldeel
Op het oorlogsvliegveld van Pieton ten westen van Charleroi ontvangt de IVde groep rond 07u45 het bevel om naar Valenciennes in Frankrijk uit te wijken. Vijf Fairey-Fox VI en een Morane-Saulnier MS236 worden onmiddellijk de lucht ingestuurd. Rond 10u00 vertrekken de vrachtwagens. Het personeel dat geen plaats vindt in de voertuigen vertrekt te voet en zal opgehaald worden door de terugkerende vrachtwagens nadat deze te Valenciennes gelost hebben.

9de Smaldeel (N6, N8, N16, N23, N30, N33)
De regio Brasschaat-Kalmthout wordt tijdens de ochtend verkend door de Renard van Luitenant Mersch en Sergeant Mathieu. Na de middag wijkt het gros van het smaldeel uit naar Nieuwkerken-Waas. Drie toestellen en de nodige ondersteuning blijven voorlopig achter te Hemiksem om voor het Vde korps te blijven werken. De N16 stuikt bij de landing te Nieuwkerken-Waas overkop en raakt zwaar beschadigd. Die zelfde middag vertrekt de N6 met Adjudant Boel en Luitenant Vanderbeck op missie van op Hemiksem: voor het Groot Hoofdkwartier worden de bruggen van het Albertkanaal en het Verbindingskanaal Maas-Schelde verkend om de vijandelijke oversteekplaatsen te bepalen. De N6 wordt hierbij zwaar getroffen door de Duitse luchtafweer. Adjudant Boel kan het toestel aan de grond zetten. Enkele onderdelen worden gerecupereerd en het karkas vervolgens in brand gestoken. Het smaldeel heeft nog acht Renards en de enkele SV5 over.

11de Smaldeel
Het smaldeel komt die dag drie keer in actie voor het VIde legerkorps. De zone Mechelen-Leuven is opnieuw het doelwit van de verkenningsvluchten.
16mei.jpg
Staf
De regimentsstaf wordt aan het eind van de dag verhuisd naar het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem.

1ste Smaldeel
Bij de Iste groep worden die dag slechts twee korte missies uitgevoerd. Tijdens de avond verlaat de groep het vliegveld van Hingene. Rond 22u00 is iedereen aangekomen op het nieuwe vliegveld te Belsele. Even later wordt echter een nieuw bevel ontvangen om naar Ursel uit te wijken.

3de Smaldeel
De bevelhebber van het 3de smaldeel, Kapitein Wilmaers, vliegt die dag met Sergeant Van Lierde opnieuw naar de K.W. Stelling om in opdracht van het IIde legerkorps naar Duitse pantsers te speuren rond Putte, Tremelo en Keerbergen. Er worden geen tanks gevonden, maar hun Fox wordt toch beschadigd door vijandelijke luchtafweer en Wilmaers en Van Lierde gaan nabij Koningshooikt tegen de grond. Het ganse 3de smaldeel wordt die dag omstreeks 14u00 op weg gezet van Grimbergen naar Maldegem. Grimbergen ligt nu immers reeds binnen het bereik van de Duitse artillerie. Maldegem is echter reeds ingenomen door een Franse luchtvaarteenheid met Dewointe jachtvliegtuigen. De Fransen zijn woedend bij de aankomst van het 3/II/1 en willen dat de Belgen onmiddellijk verdwijnen om geen Duitse bommenwerpers aan te trekken. De groep moet nu naar Aalter.

5de Smaldeel
Te Norrent-Fontes ontvangt Commandant Tyou de opdracht om naar het militaire vliegveld van Tours verder te trekken en aldaar een opvangcentrum voor de militaire luchtvaart in te richten. De manschappen worden op de trein gezet. De voertuigen vertrekken via de de weg.

7de Smaldeel
De IVde groep wordt doorgestuurd van Valenciennes naar Amiens. Te Amiens krijgen de manschappen te horen dat ze eveneens naar het opvangcentrum te Tours moeten.

9de Smaldeel (N8, N23, N30, N33)
Te Hemiksem stijgt de N8 op voor een missie langsheen de anti-tankgracht aan de oostrand van de Versterkte Positie Antwerpen. Het detachement van Hemiksem vervoegt na de middag het smaldeel te Nieuwkerken-Waas.

11de Smaldeel
De K.W. Stelling tussen Leuven en Mechelen wordt opnieuw verkend. Drie toestellen nemen diverse luchtfoto's. Aan het eind van de dag volgt een verplaatsingsbevel naar Ursel.
17mei.jpg
1ste Smaldeel
De vrachtwagens gaan opnieuw de baan op om zicht te Ursel te installeren. De toestellen verplaatsen zich zodra het weer dag wordt. Ook de VIde groep bevindt zich te Ursel.

3de Smaldeel
De IIde groep heeft de grootste moeite om zich te installeren te Aalter. De stad zit boordevol militairen en er zijn geen kantonnementen meer. Toch worden er twee missies gevlogen.

7de Smaldeel
Te Tours krijgt Commandant Lahaye te horen dat hij terug moet keren naar Wevelgem om de strijd in ons land opnieuw te vervoegen! Na heel wat overleg wordt toch besloten de groep door te sturen naar Tours.

9de Smaldeel (N8, N23, N30, N33)
Het Smaldeel verlaat Nieuwkerken-Waas en installeert zich op de piste van Zwevezele. Het smaldeel staat nu onder het operationele bevel van het Groot Hoofdkwartier.

11de Smaldeel
De VIde groep installeert zich te Ursel. Er worden geen missies gevlogen.
18mei.jpg
Staf
Kolonel Froidart verneemt om 08u00 het verontrustende nieuws van de zware Duitse luchtaanval op Aalst en moet onthutst vernemen dat de capaciteit van de ganse militaire luchtvaart in een klap is herleid tot een aantal verkenningstoestellen.

1ste Smaldeel
Het 1/I/1 is die ochtend getuige van de Duitse aanval op het nabije vliegveld van Aalter om even later ook in de klappen de delen wanneer Ursel gebombardeerd wordt. Na de aanval wordt nog een vlucht uitgevoerd door Lt Gils en Sgt Stainier boven het Kanaal Gent-Terneuzen.

3de Smaldeel
Te Aalter zelf is intussen de IIde groep vernietigd. Alle Fox toestellen zijn verloren gegaan in het bombardement en talrijke vrachtwagens met uitrusting hebben er ook moeten aan geloven. Het 3de smaldeel is niet meer. In een barak bij de Zandberg sneuvelde Sergeant Louis Ceuppens, een mechanieker van het 3/II/1Lu. De posities van het 2DP/II/1Lu werden zwaar getroffen. De meeste slachtoffers vielen in en rond de hoeve Martens, naast de Rijkswachtkazerne. Soldaat Camiel Vandendriessche, een 27-jarige mitrailleurschutter, verloor het leven. Zijn 21-jarige collega Albert Van Goidsenhove, werd nog in allerijl naar de Sint-Antoniuskliniek overgebracht. In hetzelfde smaldeel vielen nog twee gewonden. Er was geen ambulance aanwezig, en de slachtoffers werden door Majoor Bonnevie, de bevelhebber van het IIde Bataljon Luchtvaarthulptroepen, met zijn stafwagen naar de Sint-Antoniuskliniek gebracht. Daar kwamen die ochtend nog eens zeven gekwetsten toe.

Omstreeks 10u00 bevestigd Commandant Gobert dat zijn eenheid buiten strijd is. De restanten van de groep worden naar Poeke gestuurd en zullen van daar naar Norrent-Fontes in Frankrijk moeten.

9de Smaldeel (N3, N8, N23, N26, N30, N33)
18 mei wordt een drukke dag: drie bemanningen stijgen op te Zwevezele om de Duitse opmars vanuit Antwerpen in kaart te brengen. De ganse Scheldemonding tussen Breskens en Antwerpen wordt verkend. Bij de terugkeer van toestel N8 met Sergeant vlieger Bruylants als piloot en boordschutter/waarnemer Sergeant vlieger Armand Crabus loopt het mis. Een geallieerde jager tracht op net hetzelfde ogenblik te landen en de Renard maakt een bruusk ontwijkingsmaneuver. Hierbij raakt de N8 van de piste en crasht tegen een boom, de Renard breekt in twee en de onfortuinlijke Sergeant Crabus komt om in het wrak. Sergeant vlieger Hubert Debay die zich op de grond bevond wordt getroffen door een wrakstuk en komt eveneens om. De beide slachtoffers worden nog die dag begraven op het gemeentekerkhof. Het toestel is een total-loss en wordt in brand gestoken.

11de Smaldeel
Sergeant Pirotte en Luitenant Henry verkennen de Dender tussen Dendermonde en Aalst.
19mei.jpg
Staf
Na de zware aanval op Aalter de dag voordien likt de Aéronautique haar wonden. Er blijven nog slechts drie groepen over: het Iste, Vde en VIde van het 1ste regiment. De twee overige regimenten hebben geen toestellen meer. De drie groepen vormen nu de ganse Belgische luchtmacht onder bevel van de korpscommandant van het 1Lu, Kolonel Froidart. Froidart verplaatst zijn hoofdkwartier naar Zerkegem.

1ste Smaldeel
Lt Gils en Sgt Stainier van het 1/I/1 stijgen opnieuw op voor een verkenning boven het Kanaal Gent-Terneuzen. Sgt Evrard wordt met een auto naar Zwevezele gestuurd om daar een vliegtuig gaan op te halen. Hij keert behouden terug.

3de Smaldeel
Na aankomst te Norrent-Fontes, wordt de II/1Lu die dag eveneens naar het opvangcentrum van de militaire luchtvaart te Tours gestuurd.

5de Smaldeel
De III/1Lu is nu compleet te Tours en begint met de installatie van het kantonnement. De groep blijft ter plekke tot 10 juni.

9de Smaldeel (N3, N23, N26, N30, N33)
Het smaldeel vliegt slechts één enkele missie richting Temse en Kallo.

11de Smaldeel
Ook bij de zesde groep wordt slechts één vlucht uitgevoerd. Kapitein Henry en Onderluitenant Goedert overvliegen Aalst.
20mei.jpg
1ste Smaldeel
Het 1/I/1 smaldeel voert drie verkenningsopdrachten uit: twee voor het Belgische leger aan het Kanaal Gent-Terneuzen en één opdracht voor de Fransen boven Walcheren. Deze opdracht verontrust de Belgen en er heerst de grootste verontwaardiging over het vermoeden dat de Fransen geen toestellen meer hebben voor hun eigen verkenningen.

3de Smaldeel
Het gros van de colonne bereikt Mantes rondom 11u00 en zet vervolgens koers naar Tours.

9de Smaldeel
De Duitsers naderen de nieuwe Belgische verdedigingslijn van Terneuzen over Gent naar Oudenaarde en het Groot Hoofdkwartier wil de stand van zaken nagaan: de N33 vliegt twee keer uit naar Gent, Oudenaarde en Zottegem. De N6 wordt uitgestuurd naar het Waasland.

11de Smaldeel
Drie Heinkel 111 toestellen bombarderen kort de commandopost van het smaldeel. Er vallen drie gewonden en een dode. De commandopost wordt vervolgens ondergebracht in de sigarenfabriek Cogetama te Knesselare.
21mei.jpg
1ste Smaldeel
Die ochtend wordt Ursel opnieuw gebombardeerd. Na de middag stijgt een vlucht op en rapporteert dat Terdonk en Zelzate in brand staan. Het commando van de 1ste groep verliest tijdens de vooravond de telefoonverbinding met het hoofdkwartier zodat een nieuwe commandopost moet opgesteld worden in Knesselare waar het telefoonnet nog wel werkt.

3de Smaldeel
Het smaldeel komt aan te Monnaie waar het tot 14 juni zal verblijven.

9de Smaldeel
De N33 vertrekt voor een derde keer naar Gent, Oudenaarde en Zottegem om de Duitse opmars te verifiëren. Tijdens de vooravond wordt de missie ook een vierde keer overgedaan. De Duitse noodbruggen over de Bovenschelde worden allen nagekeken.

11de Smaldeel
De streek van Oudenaarde wordt verkend. Er worden geen troepen waargenomen op de baan Kortrijk-Oudenaarde en de stad zelf lijkt verlaten. Tijdens de namiddag wordt een tweede toestel uitgestuurd naar Zuid-Beveland om er een vlucht ten behoeve van het Cavaleriekorps uit te voeren.
22mei.jpg
1ste Smaldeel
De Iste groep verneemt het nieuws van de terugtocht van de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde en de stemming is dan ook bedrukt. Een enkele Duitse bommenwerper vernietigd met vier lukraak geworpen bommen de commandopost van het 1ste smaldeel.

9de Smaldeel
Zodra het licht wordt, vertrekt de N3 om de toestand tussen Gent en Oudenaarde na te gaan. Na de middag wordt de N26 dan weer naar het Waasland gestuurd.

11de Smaldeel
De Onderluitenanten Florian en Thonon voeren een observatievlucht uit voor de artillerie het Franse XVIde legerkorps. De Belgen moeten het Franse artillerievuur over de Schelde helpen corrigeren.
23mei.jpg
1ste Smaldeel
Ursel krijgt er nog maar eens van langs en moet opnieuw een luchtbombardement dulden. De achtergebleven Luitenanten Franco en Kumps van de IVe groep komen aan te Ursel en worden in de bemanningslijst opgenomen. Er wordt die dag niet gevlogen door het 1ste smaldeel. Om 19u00 wordt de I groep van Ursel naar Stene net ten zuiden van Oostende gestuurd.

9de Smaldeel
Het 9de smaldeel voert nog maar eens een verkenningsmissie uit.

11de Smaldeel
Ook het 11de Smaldeel is twee keer actief. Om 17u00 start de N31 (TBC) vanuit Ursel met als bemanning de 1e Sergeant vlieger Bailly en zijn waarnemer Luitenant vlieger Warmont voor een verkenning boven Harelbeke langs de Leie. Het toestel wordt neergehaald door luchtafweer en stort in onduidelijke omstandigheden neer bij Pecq. Beide vliegeniers verliezen hierbij het leven. In de late middag begint de verhuist van het 11de Smaldeel naar het vliegveld van Zwevezele waardoor het 9de en het 11de Smaldeel verenigd worden op hetzelfde vliegveld. Onderweg is wel een en ander misgelopen. Sergant Rigolle heeft zijn Renard in een veld moeten neerzetten op zo'n 10 Km van Zwevezele. De beide SV5 zijn moeten worden achtergelaten in Ursel.
24mei.jpg
1ste Smaldeel
Het 1ste smaldeel stuurt twee toestellen naar de Leie. Stene wordt die ochtend gebombardeerd. Rond de middag worden vrijwilligers gevraagd om nabij Kortrijk over de Leie een Duitse observatieballon neer te halen. De opdracht wordt toevertrouwd aan Onderluitenant Haubert van de VIde groep.

Tijdens een andere vlucht het 1ste smaldeel gaat nog een Fox verloren bij de vierde opdracht boven de Leie. De plaats van de crash is niet bekend en piloot Sgt Degreef en waarnemer Kpt Keuleers worden als vermist, vermoedelijk gesneuveld, opgegeven. Na de middag wordt Stene een tweede keer onder handen genomen door de Luftwaffe.

9de Smaldeel
De Duitse opmars naar de Leie wordt nagekeken ten behoeve van het VIIde legerkorps. Twee vluchten worden uitgevoerd langsheen de oostelijke oever van de Leie tussen Deinze, Waregem en Harelbeke.

11de Smaldeel
De VIde groep installeert zich te Zwevezele. Luitenant Lallemand kan met veel moeite de Renard recupereren die de vorige dag in een veld was achtergelaten door Sergeant Rigolle. Onderluitenant Haubert vertrekt per motorfiets naar de Iste Groep om er de raid op de observatieballon te ondernemen met een Fox. Intussen wordt ook Balgerhoeke verkend.
25mei.jpg
1ste Smaldeel
Olt Haubert leent een Fox toestel voor zijn aanval op de Duitse ballon. Het toestel is ontdaan van alle onnodige apparatuur om het zo licht en snel mogelijk te maken en het enkele machinegeweer wordt geladen met lichtspoormunitie om de ballon in brand te schieten. Haubert staat al snel weer terug in Stene: de observatieballon is 's nachts naar beneden getrokken door de vijand en is niet langer in de lucht.

Sgt Evrard en Lt Wirts vertrekken naar Viessegem en even later stijgen Adjt Vandeweghe en Olt Delbrouck op om te gaan kijken of de brug van Balgerhoeke aan het Afleidingskanaal van de Leie nog recht staat. De bemanning moet bevestigen dat dit inderdaad het geval is. De Fox heeft ook enkele foto's genomen langsheen het kanaal van Eeklo.

Prins Karel bezoekt na de middag het vliegveld van Stene en steekt er de mannen een hart onder de riem.

9de Smaldeel
Het smaldeel verkent opnieuw de Leie tussen Deinze en Kortrijk en kan bevestigen dat de Duitsers klaar staan voor een massale aanval. Kapitein Lekeuche, die zich enkele dagen voordien aan een verroest stuk prikkeldraad had verwond, wordt naar het hospitaal afgevoerd. Luitenant Mersch neemt het bevel over. Om half tien 's avonds krijgt de groep het bevel om naar Lombardzijde uit te wijken. Er blijven nu nog zes Renards over. Ook de SV5 is nog paraat.
26mei.jpg
1ste Smaldeel
Tijdens de nacht van 25 op 26 mei is er voortdurend Luchtalarm te Stene. De haven van Oostende wordt zwaar gebombardeerd. Tijdens de ochtend land een Britse Wellington bommenwerper. De bemanning laat hun beschadigde toestel achter en wordt opgehaald door de Royal Navy. De Belgen steken de Wellington dan maar in brand.

Kapt Poncin en Kapt Ledieu vertrekken die dag nog op missie naar Balgerhoeke. Tijdens de avond doen Adjt Van Hecke en Lt Sneesens de vlucht nog eens over.

Rondom 19u00 werpen de Duitsers strooibriefjes uit over de kust om de Belgen aan te zetten zich over te geven. Even later komt een Fox Hispano aan met documenten van de naar Tours gevluchte smaldelen. Het toestel wordt tijdens de landing neergeschoten door een vijandige Me109 maar de bemanning kan het nog net aan de grond zetten.

9de Smaldeel
Tijdens de overbrenging naar Lombardsijde moet de SV5 door panne een gedwongen landing maken te Bredene. De bemanning laat het lestoestel achter en neemt de tram naar haar nieuwe vliegveld. Het smaldeel neemt kantonnementen in te Westende. Op het open vliegveld van Lombardsijde is het bijzonder lastig om de toestellen te camoufleren. Die middag wordt één vlucht volbracht.

11de Smaldeel
Het VIde legerkorps beveelt een nieuwe missie: Vichte, Harelbeke en het kanaal van de Mandel moeten worden verkend. Die ochtend wordt ook het vliegveld te Zwevezele kortstondig gebombardeerd door de Duitse artillerie. Het IVde legerkorps laat een gelijkaardige missie uitvoeren langsheen het kanaal van de Mandel. Rond het middaguur krijgt de VIde groep te horen dat ze het vliegveld van Stene nabij Oostende dient te vervoegen. Na de aankomst aan de kust voert het 11de Smaldeel met een vlucht boven Ursel en Knesselare haar laatste missie van de achttiendaagse veldtocht uit.
27mei.jpg
Staf
De staf wordt nog een laatste keer verplaatst en zal tijdens de laatste twee oorlogsdagen van uit Westende opereren.

1ste Smaldeel
Adjt Lems en Olt Franco vertrekken in een Fox naar de Duitse linies met aan boord een kist van 60 handgranaten om toch maar iets trachten te ondernemen tegen de vijand. De bombardementen op Oostende nemen in hevigheid toe en het vliegveld krijgt te maken met vluchtende burgers en militairen. De chaos wordt onhandelbaar en het regiment is niet langer operationeel.

9de Smaldeel
Van op Lombardsijde vertrekt de N16 tijdens de voormiddag op verkenningsmissie naar Eeklo om te bevestigen dat de Duitsers er het Afleidingskanaal overgestoken zijn. Na de middag wordt het vliegveld door de Luftwaffe gebombardeerd. Bijna dertig grote bomkraters maken de piste volledig onbruikbaar. Het smaldeel moet tot de nacht wachten alvorens de nodige herstellingen worden uitgevoerd.

11de Smaldeel
Het smaldeel blijft zonder verdere opdrachten te Stene.
28mei.jpg
Staf
Kolonel Froidart krijgt het nieuws van de overgave te horen. De staf blijft de ganse dag moedeloos op post te Westende en wordt tijdens de namiddag opnieuw naar Zerkegem gestuurd. Hier krijgt Froidart te horen dat alle manschappen van de militaire luchtvaart in Tienen moeten verzameld worden en aldaar hun demobilisatiebevelen zullen krijgen.

1ste Smaldeel
De drie overblijvende groepen vernemen het nieuws van de capitulatie te Stene. Enkele toestellen worden gesaboteerd. Andere worden achtergelaten maar de bezetter heeft maar weinig interesse in de verouderde vliegtuigen en laat uiteindelijk alles verschroten.

9de Smaldeel
Het smaldeel slaagt er in om tegen de ochtend de piste van Lombardsijde te herstellen, maar dan loopt het nieuws van de overgave binnen. De vier overgebleven Renards worden vernield op het vliegveld van Lombardsijde.

11de Smaldeel
Ook de VIde groep vernielt de overgebleven toestellen, waaronder de N13, en geeft zich over.

Register van Gesneuvelden

11/VI

BAILLY

Jules, L.G.

1Sgt
BV
23

25/11/1904

Sint-Jans-Molenbeek

23/05

Pecq

Vliegend Personeel. Piloot. Gedood in crash.
1/I

BEELEN

Joseph, T.F.

Sgt
KROLt
38

30/04/1920

Diest

15/05

Herentals

Vliegend Personeel. Piloot.
Staf/II

BUCHET

Louis, G.

Lt17/06/1897

Ligny

21/05

Monnaie (F)

Grondpersoneel
3/II

CEUPPENS

Louis, E.

1Sgt
BOO
23

26/11/1903

Tienen

18/05

Aalter

Grondpersoneel. Gedood bij bombardement op terrein 26.
Onbekend

CHRISTIAENS

Jules, F.

Sdt
Mil
29

07/11/1909

Braine-le-Château

25/05

Nieuwpoort


9/V

CRABUS

Armand, E.P.

Sgt
WDieN
36

05/01/1913

Sart-lez-Spa

18/05

Zwevezele

Vliegend Personeel. Piloot. Gedood bij landing.
9/V

DEBAY

Hubert, F.

Sgt02/12/1908

Liège

18/05

Zwevezele

Vliegend Personeel. Waarnemer. Gedood bij landing.
Onbekend

DEGEEST

Celestin, Alfons, Albert

Sdt29/02/1916

Zuurbemde

10/05

Tienen

Grondpersoneel. Verwond bij bombardement op Vliegveld Goetsenhoven op 10/05.
1/I

DEGREEF

René

1Sgt02/04/1918

Hoboken

24/05

Op zee

Vliegend Personeel. Piloot. Vermist voor Oostende.
Staf/III

DRUINE

Gerald, E.H.

Med Olt
Res


02/10/1911

Marchienne-au-Pont

10/05

Goetsenhoven

Grondpersoneel. Gedood bij bombardement op Vliegveld Goetsenhoven.
7/IV

HAVET

Maurits, L.

Sdt
Mil
34

30/08/1914

Neervelp

18/05

Saint-Omer (F)


1/I

KEULEERS

Maurice

Lt
Res


22/05/1903

Hakendover

24/05

Op zee

Vliegend Personeel. Waarnemer. Vermist voor Oostende.
VI

SERVAIS

Marcel, H.J.

Sdt
Mil
39

29/03/1920

Ernonheid

20/05

Ursel


7/IV

SEYNAEVE

René, A.

Kpl
Mil
35

23/01/1916

Menen

10/05

Tienen

Grondpersoneel. Verwond bij bombardement op Vliegveld Goetsenhoven op 10/05.
3/II

UYTTEBROECK

Joseph

Sdt
Mil
35

14/08/1915

Wommersom

10/05

Tienen

Grondpersoneel. Verwond bij bombardement op Vliegveld Goetsenhoven op 10/05.
3/II

VAN AERSCHOT

Peter, A.

Sdt
Mil
37

21/01/1917

Rillaar

10/05

Leuven

Grondpersoneel. Verwond bij bombardement op Vliegveld Goetsenhoven op 10/05.
2DP/II

VAN DEN DRIESSCHE

Camiel

Kpl
Mil
32

20/07/1912

Sint-Katherina-Lombeek

18/05

Aalter

Grondpersoneel. Gedood bij bombardement op terrein 26.
7/IV

VAN ROELEN

Joseph, M.

Sdt
Mil
37

10/08/1917

Molenbeek-Wersbeek

10/05

Tienen

Grondpersoneel. Verwond bij bombardement op Vliegveld Goetsenhoven op 10/05.
II

VANGOIDSENHOVEN

Albert, L.

Sdt
Mil
38

18/10/1918

Vissenaken

18/05

Aalter

Grondpersoneel. Gedood bij bombardement op terrein 26.
11/VI

WARMONT

Arnold, E.U.

Lt20/10/1915

Fontaine-l'Evêque

23/05

Pecq

Vliegend Personeel. Waarnemer. Gedood in crash.
Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
1Lu_1Sgt_Bailly.JPG
1Lu_Sgt_KROLt_Beelen.jpg
1Lu_1Sgt_Ceuppens_Louis.JPG
1Lu_Sgt_Crabus.JPG
1Sgt Bailly
Sgt Beelen
1Sgt Ceuppens
Sgt Crabus
1Lu_Sdt_MauriceHavet.jpg
1Lu_Lt_Keuleeers.jpg
1Lu_Sdt_Joseph_Uyttebroeck.jpg
1Lu_Sdt_Van_Roelen.jpg
Sdt Havet
Lt Keuleers
Sdt Uyttebroeck
Sdt Van Roelen
1Lu_Lt_Warmont.jpgLt WarmontBibliografie en Bronnen

Taghon, P., 2006, L'Aéronautique Militaire belge en mai-juin 1940, Avions Hors-Série, 18.
Delaet, J., 1946, Derniers escadrilles 40, Brussel: Les Lettres Latines.