21Li.jpg21ste Linieregiment (21Li)

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Infanterieregiment van de eerste reserve

Ontdubbeld van
12de Linieregiment

Onderdeel van
8ste Infanteriedivisie

Bevelhebber
Kolonel SBH H. Tries

Standplaats
Versterkte Positie Namen
Commandopost te Loyers

Samenstelling
I Bataljon (Majoor Leclercq)
1ste Compagnie Fuseliers (Cdt Renkin)
2de Compagnie Fuseliers (Lt Renard)
3de Compagnie Fuseliers (Cdt Sauvage)
4de Compagnie Mitrailleurs (Cdt Linon)

II Bataljon (Majoor Jacques)
5de Compagnie Fuseliers (Cdt Labay)
6de Compagnie Fuseliers (Lt Fallais)
7de Compagnie Fuseliers (Cdt Puissant)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Cdt Collin)

III Bataljon (Majoor Neuville)
9de Compagnie Fuseliers (Lt Gevaerts)
10de Compagnie Fuseliers (Cdt Marit
11de Compagnie Fuseliers (Cdt Metten)
12de Compagnie Mitrailleurs (Cdt Five)

IV Bataljon (Luitenant-kolonel Georlette)
13de Compagnie Mitrailleurs (Lt Delmotte)
14de Compagnie Anti-Tankkanonnen C47 (Lt Watlet)
15de Compagnie Mortieren M76 (Cdt Ghilain)

Stafcompagnie (Luitenant Fraipoint)
Geneeskundige Compagnie (Geneesheer Luitenant Rouvroy)
Peloton Verkenners (Onderluitenant J. de Faestraets)

18-Daagse Veldtocht


Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen

21Li_Chateau_Loyers.jpg
Het kasteel van Loyers waar de commandopost van het 21Li zich bevindt.
Staf/21Li
Het 21ste Linieregiment (21Li) is een ontdubbelingsregiment van het 12de Linieregiment (12Li) en is een infanterieregiment van Eerste Reserve. Het 21Li wordt gemobiliseerd te Loyers nabij Namen op 29 augustus 1939 bij afkondiging van Fase B van het mobilisatieplan. Het regiment is uitsluitend Franstalig en wordt samengesteld uit reservisten van de klassen 32, 33, 34 en 35 die bij 12Li hun legerdienst volbrachten. Het 21Li maakt samen met het 13Li en het 19Li deel uit van de 8ste Infanteriedivisie (8Div).

De 8Div is een onderdeel van het op 22 november 1939 opgerichte VIIde Legerkorps. Dit legerkorps is de opvolger van de Troupes de Défense du Luxembourg et de Namur (TDLN) en bewaakt de Maas tussen Engis en Andenne alsook de Versterkte Positie Namen (oftewel VPN).
10mei.jpg
VersterktePositieNamenMei1940.jpgStaf/21Li
Bij het uitbreken van de vijandelijkheden maakt de 8ste Infanteriedivisie nog steeds deel uit van de Versterkte Positie Namen. De infanterie van de divisie bezet een reeks stellingen tussen de oude forten ten oosten van Namen. Het 21Li heeft zijn Iste en IIde bataljons opgesteld tussen het fort van Maizeret en het fort van Dave in de zogenaamde ondersector Meuse-Meuse in de rivierbocht gevormd door de Maas ten zuidoosten van de stad. Het IIIde Bataljon bevindt zich meer naar de stad toe, ten westen van Marche-les-Dames. De commandopost van het regiment bevindt zich in het kasteel van Loyers.

Pl Vknr/21Li
Het Peloton Verkenners (Pl Vknr/21Li) staat in voor de beveiliging van de commandopost regiment in het kasteel van Loyers. Het peloton staat onder bevel van OLt de Faestaets.
11mei.jpg
21Li_Vrachtauto_MarchienneauPont.jpg
Militairen van het 21Li op een opgevorderde vrachtwagen te Marchienne-au-Pont in 1939.
Het Groot Hoofdkwartier reageert op de Duitse doorbraak aan het Albertkanaal door alle troepen van het VIIde Legerkorps binnen de Versterkte Positie Namen te concentreren. Het 19Li en de 2de Divisie Ardeense Jagers zullen binnen de fortengordel teruggeroepen worden. De bruggen te Nameche, Sclayn en Andenne worden vernield. Te Namen zelf zal een groter aantal militairen naar de noordrand van de stad gestuurd worden.

Ten gevolge van deze beslissing wordt het III/21Li naar de noordoostrand van de stad gestuurd om posities in te nemen in het meest zuidelijke kwartier van ondersector VI tussen de dorpen Marchovelette en Gelbressée.
12mei.jpg
De 2de Divisie Ardeense Jagers en de 8ste Infanteriedivisie bevinden zich nu samen binnen de Versterkte Positie Namen. Ten noorden van de stad raakt het Franse 1ste leger slaags met de vijand te Hannuit. De Franse en Duitse legers meten hun krachten en de weg naar de verdedigingslinie tussen Waver en Namen open te liggen voor de vijandelijke formaties. Ten zuiden van de stad hebben formaties van het het Franse 9de Leger plaats genomen en worden de bruggen van Anseremme, Hastière en Heer-Agimont aan deze troepen overgedragen.

De commandopost van het 21Li wordt verplaatst naar een schuilkelder in het park van het kasteel van Loyers.
13mei.jpg
De vijand is ten zuiden van de stad nabij Houx doorgedrongen tot op de linkeroever en bouwt in de zone tussen Yvoir en Givet al snel een bruggenhoofd uit op het Belgische deel van de linkeroever van de Maas. Ook in Frankrijk wordt de rivier overgestoken. Hierdoor wordt het al snel duidelijk dat Namen onhoudbaar is geworden. Na de slag te Hannuit wil ons Groot Hoofdkwartier snel een bijkomende anti-tanklinie uitbouwen van Perwez over Liernu en Saint-Germain tot Cognelée. De Franse troepen zullen bij Gembloers trachten stand te houden.
14mei.jpg
Die dag besluit het Groot Hoofdkwartier om de Versterkte Positie Namen op te geven en alle Belgische eenheden rond de stad terug te trekken, om ze van daar door te sturen naar de streek van Charleroi. Hoe dat moet gebeuren is niet duidelijk, want de reisweg naar Charleroi doorkruist de zone van het Franse 1ste leger en daar zitten alle wegen dicht. De terugtocht zal stapsgewijs verlopen en het 21Li zal voorlopig nog te Namen blijven. De eerste Duitse colonnes bereiken die dag de fortengordel rond de stad. Te Gembloers raken Duitse en Franse pantsers slaags in de eerste grote tankslag van de tweede wereldoorlog.
15mei.jpg
Om 07u00 beveelt het Groot Hoofdkwartier, bij monde van adviseur van de koning Generaal-majoor Van Overstraeten, aan het VIIde Legerkorps om de VPN op te geven en het veldleger in Vlaanderen te vervoegen. Deffontaine laat de evacuatie van de VPN onmiddellijk opstarten en heeft de uitdrukkelijke missie om zijn legerkorps nog voor 21u00 volledig ten westen van de lijn van de rivier de Orneau te brengen (de lijn Gembloers - Jemeppe - Fosses-la-Ville). De Samber zal de scheidingslijn van de marszones van de 8ste Infanteriedivisie en de 2de Divisie Ardeense Jagers vormen.

Hierbij zal de 8ste Infanteriedivisie ten zuiden van de Samber vorderen en de 2de Divisie Ardeense Jagers ten noorden van de rivier. De linkerflank van de marszone zal gedekt worden door één bataljon van het 13Li. De divisiestaf, met ook de commandant 5A, vertrekt eerst naar Floreffe en zal tijdens de namiddag doorreizen naar Auvelais. De formaties van de 8ste Infanteriedivisie die zich ten noorden van Namen bevinden krijgen de opdracht om de Samber over te steken te Floriffoux. De eindbestemmingen voor de eerste etappe worden aangeduid in het gebied tussen Auvelais, Falisolle en Aiseau-Presles.

Het 21Li vervoegt de evacuatie van de Versterkte Positie Namen. Het volledige regiment zal Jemeppe-sur-Sambre bereiken en wil hier volgens zijn marsorders halt houden voor de komende nacht.
16mei.jpg
Het 21Li marcheert af via Jemeppe, Velaine, Keumiée, Lambusart, Pironchamps en Gilly richting Charleroi.

Het Franse leger is in volle aftocht uit ons land en te midden van onze bondgenoten trekken de colonnes van het 21Li voorbij Charleroi. De 8ste Infanteriedivisie beveelt het regiment om koers te zetten richting Soignies om van daar uit per trein naar Vlaanderen overgebracht te worden.

In de buurt van Binche houden de colonnes halt te Laval-Trahegnies. De etappe naar Soignies blijkt veel te lang en de manschappen zijn uitgeput.

Intussen zijn de Duitse troepen nabij Sedan door de Franse linies gebroken en rukt de vijand snel op richting Noordzee. De geallieerden moeten versneld terugtrekken. Het Belgisch leger besluit de K.W. Stelling te verlaten en zich naar de Schelde te verplaatsen. De Versterkte Positie Namen is nu helemaal verlaten door de Belgen.
17mei.jpg
Het regiment bereikt rondom 15u00 de gemeente La Roeulx ten noordwesten van La Louvière. De korpscommandant stuurt een detachement van het peloton verkenners op weg naar Soignies om na te gaan of zijn regiment hier wel degelijk per trein naar Vlaanderen kan getransporteerd worden. Het station van Soignies is echter gebombardeerd door de Luftwaffe en er rijden geen treinen meer.

De korpscommandant besluit dan maar om via de kanalen van Henegouwen richting Bergen en Quiévrain verder te trekken om zo snel mogelijk de westelijke oever van de Schelde te bereiken.

Rond 18u30 komen de colonnes aan nabij Bergen. Er wordt ten westen van de stad te Hensies gebivakkeerd.
18mei.jpg
Het regiment rust uit te Hensies en wacht de onderweg achtergebleven militairen af. Ongeveer 10% van de manschappen is tijdens de lange marsen moeten afhaken en zijn vast te komen zitten in de talrijke Franse colonnes op weg naar het westen.

Na de middag wordt de mars hervat richting Crespin en Escaupont.

Het regiment raakt helemaal verstrengeld tussen de Franse gemotoriseerde colonnes en de bataljons kunnen niet langer op veilige manier vooruit komen. Het regiment wordt door de korpscommandant in twee detachementen gesplitst.

Iste Bataljon, IVde Bataljon (minus 13 Compagnie)
Luitenant-kolonel Georlette neemt het bevel op over dit detachement vervolgt de originele marsroute. De colonne zal de Belgische linies bereiken.
19mei.jpg
IIde Bataljon, IIIde Bataljon
Het IIde en IIIde bataljon marcheert samen met de staf en het peloton verkenners naar Bernissart. Vervolgens trekt deze colonne naar Peuwelz en Wiers. Van hier uit wordt verder getrokken naar Legis, Mortagne, Rongy en Lesdain. Dit detachement bevindt zich in de zone van de Franse 2de Noord-Afrikaanse Infanteriedivisie (2ème Division d'Infanterie Nord-Africaine) en wordt door tijdelijk aangehecht bij deze formatie. De Belgen zullen ingezet worden bij de verdediging van de Scarpe, een rivier in Noord-Frankrijk.
20mei.jpg
IIde Bataljon, IIIde Bataljon
Het in Frankrijk verzeild geraakte IIde en IIIde bataljon worden ontplooid langsheen de rivier de Scarpe. Het IIIde bataljon wordt in eerste lijn opgesteld nabij de oostelijke brug over de Scarpe te Saint-Amand-les-Eaux. Het IIde bataljon wordt naar Lecelles gezonden om hier een positie op het tweede echelon van de Franse linies te verkennen.
21mei.jpg
IIde Bataljon, IIIde Bataljon
Het IIIde bataljon wordt gebombardeerd door de Duitsers. Er valt gelukkig slechts één gewonde. De Belgen worden niet bevoorraad door hun Franse bondgenoten en gaan dan maar in de omgeving op zoek naar voedsel en drinkwater.
22mei.jpg
Iste Bataljon, IVde Bataljon (minus 13 Compagnie)
De 8ste Infanteriedivisie zal deel uitmaken van de nieuwe stellingen aan de Leie.

IIde Bataljon, IIIde Bataljon
Het IIde bataljon verblijft nog steeds nabij Lecelles en krijgt te horen dat het een bataljon van het Franse 11e Régiment de Zouaves zal moeten aflossen aan de oever van de Scarpe.

13 Compagnie
Luitenant Delmotte en zijn compagnie mitrailleurs bereiken de omgeving van Hazebrouck en worden toegevoegd aan Woodforce, een ad-hoc samengestelde troepenmacht die het Britse General Headquarters in dit dorp dient te verdedigen. Het hoofdkwartier van de British Expeditionary Force beval op daags voordien aan Colonel Wood om rondom de stad diverse steunpunten in te richten met alle mogelijke troepen die in de omgeving aanwezig waren. Deze kleine strijdmacht bestond aanvankelijk uit een enkel peloton van de Welsh Guards, maar zou tegen 24 aangroeien tot een allegaartje van Britse, Franse en Belgische elementen. Twaalf van de vijftien zware mitrailleurs die rond Hazebrouck in stelling gebracht worden, behoren toe aan de 13Cie van het 21Li. De compagnie van Luitenant Delmotte wordt toegevoegd aan de Sector South-West die onder bevel komt te staan van Captain Campbell van de Cameron Highlanders en naast de Belgische mitrailleurs nog uit twee anti-tankgeweren, één 18-ponder kanon en zestien fuseliers zal bestaan. De mitrailleurs worden per sectie opgesteld in zes steunpunten van telkens twee wapens.
23mei.jpg
Iste Bataljon, IVde Bataljon (minus 13 Compagnie)
21Li_Hazebrouck.JPG
Britse situatieschets van de verdediging van Hazebrouck.
Tijdens de nacht van 22 op 23 mei worden het I/21Li en IV/21Li vanuit Frankrijk teruggebracht naar de 8ste Infanteriedivisie. De troepen komen aan om 04u30 in Oostrozebeke. De bataljons worden samengevoegd en als een tactisch geheel in tweede lijn opgesteld achter het 13Li.

De ondersector van het 13Li start vanaf de samenloop van de Gaverbeek met de Leie en loopt tot aan Wielsbeke. Op 23 mei wordt deze zone naar het zuiden toe verlengd en neemt het 13Li de stellingen van het 1Li over tot aan de samenloop van het Kanaal van Roeselare met de Leie. Het Iste bataljon ligt op de linkerflank. Het IIIde bataljon ligt op rechts. De commandopost van het regiment is opgesteld in het cabaret Den Abeele op de baan Wielsbeke-Oostrozebeke. De overgebleven zware wapens van het IVde bataljon worden verdeeld onder de eenheden. De divisiestaf wijst het uit Namen gevluchte VIde Bataljon Speciale Vestingtroepen aan het 13Li toe. Deze eenheid bestaat uit vier compagnies met enkele mitrailleurs en C47 anti-tankkanonnen en staat onder bevel van Kapitein-commandant Listray. Het I/21Li bemant het tweede echelon.

De Belgische posities langsheen de Leie hebben nu hun definitieve vorm aangenomen. In het noorden bemant het VIIde legerkorps de oever van de rivier tussen Deinze en Wielsbeke. Dit legerkorps bestaat uit de 2de divisie Ardeense Jagers die met het 4ChA, 5ChA en 6ChA de sector Deinze-Oeselgem. De sector Oeselgem-Wielsbeke wordt beveiligd door de 8ste infanteriedivisie. Vanaf Wielsbeke wordt de verdediging overgenomen door het IVde legerkorps die met de 3de infanteriedivisie bestaande uit het 1Li, 12Li en 25Li de sector Wielsbeke - Kuurne inneemt. Het 3Li, 4Li en 24Li van de 1ste infanteriedivisie bemannen de laatste sector tussen Kortrijk en Menen. Ten zuiden van Menen liggen de Britse linies. De 1ste divisie Ardeense Jagers en de 10de infanteriedivisie van de Jagers te Voet leveren de reservestrijdkrachten.

IIde Bataljon, IIIde Bataljon
De rest van het regiment bevindt zich echter nog steeds in Frankrijk. Het IIde en het IIIde bataljon zijn nog steeds aangehecht bij de 2ème Division d'Infanterie Nord-Africaine.
24mei.jpg
Iste Bataljon, IVde Bataljon (minus 13 Compagnie)
Tijdens de nacht van 23 op 24 mei blijft het relatief rustig aan de oever van de rivier. De Duitsers werken heel hard verder aan het aanvoeren van de nodige versterkingen voor een grootscheepse aanval op de Belgische zone tussen het Kanaal van Roeselare en Menen. De Belgen van het 21Li weten echter niet wat komen gaat en wachten gespannen af.

Rond 15u00 begint het Duitse offensief ten zuiden van het 13Li. Een zwaar artilleriebombardement leidt tot een massale aanval over de rivier een uur later. Terwijl de vijand onder meer in de ondersector van het 1Li de rivier oversteekt, worden ook de stellingen van het 21Li zwaar gebombardeerd om de flank van de aanval te beveiligen en een Belgische tegenactie onmogelijk te maken.

IIde Bataljon, IIIde Bataljon
Eveneens op 24 mei verlaten het IIde en het IIIde Bataljon de Franse legerzone om de terugtocht naar ons land aan te vatten. De colonne te voet vertrekt rond 18u00 en zet koers naar Orchies waar de bataljons een kantonnement inrichten. Het Peloton Verkenners wordt naar Emmerin ten zuiden van Rijsel gestuurd om er contact op te nemen met de autocolonne van de Legerautogroepering die aangeduid is om de Belgen naar de Leie te transporteren. Net voor het vallen van de nacht kunnen de manschappen te Orchies instijgen.
25mei.jpg
IIde Bataljon, IIIde Bataljon
De beide bataljons bereiken het Franse dorp Capelle-en-Pévèle bij dageraad. De verdere marsroute van de beide bataljons zal van Capelle-en-Pévèle via Haubourdin, Armentières, Ieper, Poelkapelle, Hooglede en Lichtervelde tot in Tielt lopen.
26mei.jpg
IIde Bataljon, IIIde Bataljon
Het IIde en IIIde bataljon vinden opnieuw aansluiting bij de rest van het regiment in Vlaanderen. De autocolonnes laten uitstijgen te Pittem, 2Km ten westen van Tielt. Kolonel Tries ontmoet de bevelhebber van de 8ste Infanteriedivisie en verneemt dat zijn detachement naar het front zal gestuurd worden. De 5de compagnie wordt aangehecht bij het 13Li. Het IIIde bataljon wordt dan weer doorgestuurd naar de linkerflank van de divisie en zal zich moeten opstellen achter de linies van het 2ChA om vijandelijke infiltraties in de achterliggende artilleriestellingen te voorkomen.

De bataljons worden onmiddellijk ingezet rond Meulebeke, Oostrozebeke en Wielsbeke en zullen die dag talrijke slachtoffers moeten incasseren bij de aanhoudende gevechten langsheen de Leie en het Kanaal van Roeselare naar de Leie.
27mei.jpg
Het regiment blijft betrokken bij diverse gevechten, maar opereert niet als een geheel. De diverse detachementen blijven aangehecht bij andere formaties.

Het 21Li heeft zich teruggetrokken in de richting van Tielt. Bij de inname van Tielt worden heel wat krijgsgevangenen ten nadele van het 21Li gemaakt.
28mei.jpg
Het 21Li maakt het eind van de veldtocht mee in de omgeving van Tielt en Pittem.

Register van Gesneuvelden

1/I

ANTOINE

Alberic, A.

Kpl04/05/1914

Anderlecht

26/05

Wielsbeke


3/I

BASTIN

Nicolas, J.

Sdt
Mil


27/08/1913

Liège

26/05

Oostrozebeke


Onbekend

BECHOUX

Robert, J.G.

Sdt
Mil


10/12/1915

Bois-et-Borsu

24/05

Ooigem


1/I

BECKERS

René, F.

Sgt13/02/1915

Liège

26/05

Oostrozebeke


14/IV

BERGER

Emile, L.J.

Sdt
Mil


08/04/1916

Schaarbeek

26/05

Wielsbeke


13/IV

BOLAND

Jean, A.L.

Sdt
Mil


25/12/1910

Lambermont

25/05

Ingelmunster


9/III

BOLLINNE

Jean, J.R.

Sdt
Mil


12/06/1911

Mons-Lez-Liège

27/05

Tielt


10/III

BONTEMPS

Félix, N.V.

Sdt
Mil


14/09/1915

Marchin

27/05

Tielt


2/I

BROSSEL

Jean, L.M.

Sdt
Mil


28/01/1914

Membach

26/05

Oostrozebeke


3/I

BRUNEEL

Théodore, M.

Sdt
Mil


01/06/1915

Etterbeek

26/05

Oostrozebeke


10/III

BURLANDY

Arthur, E.T.

Sdt
Mil


04/12/1911

Theux

30/05

Sint-Amandsberg


13/IV

CHARLIER

François, J.

Sdt
Mil


21/09/1914

Welkenraedt

24/05

Hazebrouck (F)


Onbekend

CLOSET

Henri, J.J.

Sdt
Mil


09/07/1912

Schaarbeek

05/06

?

Verwond op 27/5 in Pittem
2/I

COLLARD

Libert, G.

Sdt
Mil


15/07/1913

Fléron

27/05

Meulebeke


7/II

CUYPERS

Albert, J.L.

Sdt
Mil


05/08/1912

Etterbeek

26/05

Meulebeke


9/III

DAENEN

Alfons, E.

Sdt
Mil


22/09/1912

Diepenbeek

27/05

Tielt


10/III

DANS

Georges, J.J.

Sdt
Mil


12/09/1911

Liège

27/05

Tielt


1/I

DE WILDE

Jean, L.E.

Sdt
Mil


07/11/1911

Liège

26/05

Meulebeke


Staf

DECHAMPS

Jean, B.B.

Sdt
Mil


05/07/1914

Gosselies

29/05

Saint-Michel (=F?)


11/III

DEKENS

Alphonse

Sdt
Mil


18/09/1906

Kortessem

29/05

Klerken


3/I

DELBOVIER

Joseph, J.

Sdt
Mil


16/02/1906

Liège

12/05

Loyers


13/IV

DELEPELEER

Isidoor

Sdt
Mil


26/02/1915

Brussel

27/05

Ingelmunster


Onbekend

DELHAMENDE

Armand, J.F.

Sdt
Mil


13/04/1906

Vinalmont

12/05

Floreffe


Onbekend

DEMOL

Henri, A.

Sdt
Mil


22/02/1914

Sint-Jans-Molenbeek

25/05

Ingelmunster


14/IV

DEPAUW

Emile, M.

Kpl18/05/1914

Luingne

26/05

Meulebeke


Staf

DEPLOIGE

Jozef, M.A.

Sdt
Mil


30/06/1912

Overrepen

26/05

Oostrozebeke


1/I

DESTATTE

Jean, G.G.

Kpl14/03/1912

Huy

24/05

Ooigem


1/I

DIEU

Lucien, A.A.

Sgt24/06/1914

Elsene

26/05

Meulebeke


12/III

DUMONT

Georges

Sdt
Mil


22/02/1920

Courcelles

27/05

Tielt


11/III

DURAND

Emile, J.D.

Sdt
Mil


03/09/1911

Seraing

12/05

Fosses(-la-Ville)


15/IV

DUYSENS

Jean, G.

Kpl17/05/1914

Battice

26/05

Wielsbeke


Onbekend

EMPAIN

Léon, A.F.

Sdt
Mil


30/03/1915

Binche

27/05

Brugge


9/III

EVERAERTS

Emmanuel, J.

Kpl28/03/1912

Tienen

27/05

Tielt


1/I

EVRARD

Joseph, D.

Kpl?

Villers-le-Bouillet

26/05

Wielsbeke


3/I

FAMAEY

Bertrand, R.A.

Sdt
Mil


10/09/1915

Vorst

26/05

Wielsbeke


2/I

FRESON

Alphonse, P.H.

Sdt
Mil


02/04/1911

Herstal

27/05

Tielt


14/IV

GELON

Jean, M.

Sdt
Mil


26/11/1911

Ans

22/05

Waben (F)


Staf

GILLIS

Pierre, P.C.

Kpl10/03/1908

Cheratte

12/05

Loyers

Gezondheidsdienst
3/I

GUSTIN

Joseph, A.

Lt
Res


13/12/1906

Seraing

26/05

Wielsbeke


14/IV

HAESEN

Paul, M.J.

Kpl16/06/1914

Ougrée

26/05

Oostrozebeke


1/I

HAGNOUL

Jules, J.

Sdt
Mil


15/08/1913

Orp-le-Grand

27/05

Lichtervelde


2/I

HAUDIN

Léon, V.

Kpl19/11/1914

Piéton

02/06

Sint-Amandsberg


Onbekend

HENDRICKX

Joseph, H.

Sdt
Mil


13/06/1915

Liège

26/05

Oostrozebeke


9/III

HENDRIX

Jean, H.A.

Sgt07/04/1914

Waremme

04/09

Willemstad (NL)

KG op Rhenus 127 op 30/5
11/III

HEUERTS

Jules, J.

Kpl26/04/1910

Seraing

15/05

Meulebeke


3/I

HOCHE

Jean, A.J.

Sdt
Mil


13/12/1913

Sint-Martens-Voeren

26/05

Wielsbeke


8/II

HOFFELINCK

Antoon

Sdt
Mil


10/12/1904

Sint-Gillis

27/05

Pittem

Brancardier
Onbekend

HOUBEN

Chrétien

Sdt
Mil


17/01/1904

Teuven

12/05

Loyers


Onbekend

JOIRIS

Henri, L.

Sdt
Mil


01/09/1912

Liège

26/05

Oostrozebeke


5/II

LABAYE

Clément, H.J.

Cdt
Act


6/10/1895

Liège

26/05

Oostrozebeke


5/II

LAHAU

Alphonse, V.

Sdt
Mil


04/01/1918

Saint-Nicolas

27/05

Pittem


11/III

LAKAIE

Raymond, M.L.

Sgt02/11/1911

Marchin

12/05

Loyers


7/II

LEHMANN

Jacques, Ph.

Sgt23/10/1911

Liège

26/05

Meulebeke


3/I

LIARD

Gustave, J.E.

Sgt17/04/1912

Hotton

26/05

Wielsbeke


Onbekend

LINZE

Maurice, J.A.

Kpl12/05/1915

Liège

26/05

Oostrozebeke


14/IV

LOGNOUL

Emile, V.A.

Sdt
Mil


12/03/1914

Liège

10/05

Aarschot


5/II

MALCORPS

Jean, E.J.

Sdt
Mil


04/01/1912

Mielen-boven-Aalst

27/05

Tielt

Gedood door artillerievuur. Telefonist-Seingever
4/I

MAQUIGNY

Arthur

Sdt
Mil


27/12/1914

Etterbeek

29/05

Zarren


10/III

MARIT

Marcel, A.

Cdt
Act


20/06/1895

Braine-le-Comte

27/05

Tielt


9/III

MATTHEUS

Roger, A.

Sgt02/05/1912

Aarschot

27/05

Tielt


13/IV

MENU

René

Sdt
Mil


04/09/1918

Quevaucamps

24/05

Watten (F)


1/I

MEWISSEN

Joseph, A.S.

Sdt
Mil


16/09/1915

Val-Meer

26/05

Oostrozebeke


Onbekend

MOERS

Louis, A.G.

Sdt
Mil


07/11/1911

Verviers

26/05

Oostrozebeke


4/I

MOREAU

Gustaaf, A.

Sdt
Mil


26/06/1912

Tienen

25/05

Oostrozebeke


Staf

NAMOTTE

Adelin, L.

Sdt
Mil


28/09/1910

Liège

27/05

Pittem


2/I

PAQUOT

Alexandre, J.A.

Sdt
Mil


01/06/1913

Borlez

26/05

Oostrozebeke


3/I

PATIGNY

Emile, J.L.

Sdt
Mil


19/03/1912

Schaarbeek

26/05

Oostrozebeke


5/II

POURTOIS

Alphonse

Sdt
Mil


29/06/1914

Haine-Saint-Pierre

08/06

Cambrai (F)


5/II

RAXHON

François

Sdt
Mil


19/07/1914

Soumagne

26/05

Oostrozebeke


1/I

RENKIN

Emile, H.

Cdt
Act


07/01/1900

Liège

26/05

Oostrozebeke


10/III

ROBERT

Auguste, A.J.

Sdt
Mil


13/02/1911

Antheit

27/05

Tielt


5/II

ROSSINFOSSE

Jacques, S.C.

OLt
Res


24/04/1910

Pepinster

26/05

Aarsele


13/IV

RUTSAERT

Florent, A.

Sdt
Mil


26/02/1914

Wolvertem

25/05

Ingelmunster


Onbekend

SCHILDERMANS

Jean, E.

Sdt
Mil


13/02/1905

Rijmenam

13/05

Gent


4/I

SCHNONGS

Lucien, J.

Sdt
Mil


07/12/1912

Ougrée

26/05

Oostrozebeke


10/III

SERVAIS

Prosper, J.

Sdt
Mil


17/05/1908

Marchin

27/05

Tielt


7/II

SIMON

Jean, B.

Sdt
Mil


?

?

27/05

Meulebeke


Onbekend

SIMONS

Henri, L.

Kpl26/04/1912

Oudergem

27/05

Tielt


Onbekend

SPIRLET

Gaston, F.J.

Sdt
Mil


30/06/1915

Montignies-sur-Sambre

31/05

Gent


3/I

TAELMAN

Marcel, V.

Sdt
Mil


23/09/1915

Solre-sur-Sambre

07/06

Kortrijk


5/II

TOMSON

Alfred, J.J.

Lt
Res


27/10/1910

Huy

26/05

Oostrozebeke


10/III

TOUMSIN

Gaston, T.M.

Lt
Res


08/10/1909

Verviers

27/05

Tielt


9/III

TRAPPENIERS

Joannes, J.

Sdt
Mil


27/10/1911

Leefdaal

27/05

Tielt


Staf

VAN BERGEN

Louis, M.J.

Sdt
Mil


17/03/1912

Nandrin

27/05

Pittem


13/IV

VAN HOUCKE

Alfons

Sdt
Mil


20/12/1914

Haaltert

25/05

Ingelmunster


10/III

VAN LAUWE

Alexandre, A.J.

Sdt
Mil


20/01/1914

Ukkel

27/05

Tielt


13/IV

VANDERGHEN

Louis, V.L.

Kpl24/04/1911

Liège

24/05

Hazebrouck (F)


Staf

VANDERSTAPPEN

Joannes, J.

Aalm20/12/1904

Antwerpen

26/05

Krombeke


Staf/III

VANDESANDE

François

Sdt
Mil


04/08/1913

Zoerle-Parwijs

27/05

Meulebeke


9/III

VERGEZ

René, N.G.

Kpl19/01/1912

Kessel-Lo

26/05

Tielt


9/III

VOERMANS

Lodewijk, M.J.

Sdt
Mil


19/09/1912

Tongeren

27/05

Tielt


12/III

WANET

Marcel, J.

Sdt
Mil


13/09/1915

Braives

26/06

Gent


5/II

WAUTERS

Jean, J.

Kpl13/09/1913

Liège

26/05

Oostrozebeke


7/II

WILKIN

Maurice, F.G.

Sdt
Mil


16/06/1913

Spa

28/05

Oudenaarde


Onbekend

WILKIN

Roger, F.

Sdt
Mil


19/07/1912

Liège

?

?

Vermist in mei 40
5/II

XHONNEUX

Albert

Sgt17/01/1915

Bilstain

26/05

Oostrozebeke


13/IV

ZEHNPFENNIG

Paul, J.

Sdt
Mil


26/06/1912

Bressoux

24/05

Hazebrouck (F)


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
21Li_Sdt_Houben_Chretien.jpg
21Li_Sdt_Malcorps.JPG
21Li_Sdt_Patigny.JPG
21Li_Olt_Tomson.JPG
Sdt Houben
Sdt Malcorps
Sdt Patigny
Lt Tomson
21Li_Aalm_Vanderstappen.jpg
21Li_Sdt_Xhonneux.jpg
21Li_Sdt_Zehnpfennig.JPG

Aalm Vanderstappen
Sdt Xhonneux
Sdt Zehnpfennig

Bibliografie en Bronnen

1.
Velddagboek Woodforce, British Expeditionary Force, National Archives