2Gr.jpg2de Regiment Grenadiers (2Gr)

2e Régiment de Grenadiers

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Infanterieregiment van de eerste reserve

Ontdubbeld van
1ste Regiment Grenadiers

Onderdeel van
7de Infanteriedivisie

Bevelhebber
Kolonel SBH J. Herbiet

Standplaats
Dekkingsstelling Albertkanaal
Ondersector Kanne-Ternaaien
Commandopost te Zussen

Samenstelling
I Bataljon (Majoor Noterman)
1ste Compagnie Fuseliers (Lt Monmart)
2de Compagnie Fuseliers (Cdt D'Hoogh)
3de Compagnie Fuseliers (Cdt Lejeune)
4de Compagnie Mitrailleurs (Cdt Genachte)
Kwartier Zussen

II Bataljon (Majoor Levaque)
5de Compagnie Fuseliers (Cdt Gregoire)
6de Compagnie Fuseliers (Lt Génicot)
7de Compagnie Fuseliers (Cdt de Robiano)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Lt Braibant)
Kwartier Kanne

III Bataljon (Majoor Montegne)
9de Compagnie Fuseliers (Lt Depré)
10de Compagnie Fuseliers (Lt Weets)
11de Compagnie Fuseliers (Cdt Van de Wiele)
12de Compagnie Mitrailleurs (Lt Pierard)
Kwartier Ternaaien

IV Bataljon (Majoor Lecomte)
13de Compagnie Mitrailleurs (Lt Thibaut de Maisières)
14de Compagnie Anti-Tankkanonnen C47 (Lt Colson)
15de Compagnie Mortieren M76 (Lt Van den Abeele)
Kwartier Eben

Stafcompagnie (Luitenant V. Rémy)
Geneeskundige Compagnie (Geneesheer Kapitein F. Geuens)
Peloton Verkenners (Onderluitenant M. Minet)

18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen

2Gr_Grenadierskazerne.jpg
Prins Albertkazerne (oftewel Grenadierskazerne) in de Karmelietenstraat te Brussel
Staf/2Gr
Het 2de Regiment Grenadiers (2Gr) werd op 1 september 1939 gemobiliseerd in de Prins Albertkazerne (ook wel Grenadierskazerne genoemd) in de Karmelietenstraat te Brussel als ontdubbelingsregiment van het 1ste Regiment Grenadiers (1Gr). Het 2Gr, een regiment van eerste reserve, maakt een turbulente mobilisatie door.

Op 18 september wordt het regiment samen met het 2de Regiment Karabiniers (2C) en het 18de Linieregiment (18Li) onder bevel geplaatst van de 7de Infanteriedivisie (7Div) en vertrekt aansluitend naar de K.W. Stelling waar ze de Ondersector Leuven bezetten. De stellingen worden voorbereid maar lang kan het 2Gr niet van het werk genieten want in oktober 1939 worden ze verplaatst naar het Albertkanaal waar ze de Ondersector Kwaadmechelen moeten inrichten. Tot overmaat van ramp moeten ze de verplaatsing te voet uitvoeren bij gebrek aan transportmiddelen. Gedurende de strenge winter van 1939 wordt ook deze stelling ingericht. De eenheden moeten noodgedwongen hun eigen barakken bouwen; zo niet zouden de paarden en het materieel de vrieskou niet overleven.

Eind maart verneemt het regiment dat de goed voorbereide stellingen zullen worden overgenomen door het 1Gr van de 6Div die van de Ondersector Hasselt aan het Albertkanaal komen. Als beloning voor het harde werk zou het regiment in reserve worden gehouden aan de kust hetgeen een goed vooruitzicht was voor de vele manschappen die uit Oost en West Vlaanderen kwamen. Groot is de ontgoocheling toen het niet de kust maar Waterloo wordt, waar ze worden opgesteld als reserve van het leger.

De aflossing aan het Albertkanaal te Kwaadmechelen start op 10 April bij heerlijk weer en in kleine groepen trekken de bataljons naar Diest van waar zij per spoor naar de streek van Halle en Waterloo worden gebracht. Voor de derde keer wordt aangevat met de voorbereiding van een regimentsstelling.

Nog geen drie weken later en amper 10 dagen voor het uitbreken van de oorlog komt het alweer tot een nieuwe opdracht; op 28 april 1940 verplaatst het regiment zich naar Riemst om de Ondersector Zichen-Zussen-Bolder (Vroenhoven-Lixhe) over te nemen van het 1ste Regiment Jagers te Voet (1J) van de 5Div. Na een eerste verkenning zijn de bataljonscommandanten niet onder de indruk van de stellingen die ze moeten overnemen.

Het 2Gr ligt op de zuidflank van de 7Div aan het Albertkanaal en verlengt de stellingen van 2C en het 18Li. Gezien de uitgestrektheid van de ongeveer 9Km brede ondersector moet Kolonel SBH Herbiet de tactische samenstelling van het regiment wijzigen. Daar 2Gr slechts over drie fuseliersbataljons en één steunbataljon beschikt, wordt het regiment tijdelijk omgevormd tot vier gelijkwaardige gevechtsgroeperingen waarbij de zware wapens van IV/2Gr verdeeld worden over de verschillende posities van het regiment en waarbij IV/2Gr versterkt wordt met een Cie fuseliers van I/2Gr. Hierdoor verkrijgt Majoor Lecomte, commandant van het VIde Bataljon, ook een eigen tactisch commando. Deze herschikking laat toe om twee bataljons in lijn en twee bataljons in diepte op te stellen hetgeen eerder ongebruikelijk was voor een infanterieregiment. De stelling wordt in het midden in twee gedeeld door de positie van het Fort van Eben-Emael. Ten zuiden sluiten de stellingen van 2Gr nabij Lixhe aan bij de stellingen van het 2de Regiment Grenswielrijders (2CyF) dat deel uitmaakt van een ad Hoc samengestelde groepering (Groepering Gits) onder bevel van het IIIde Legerkorps (III/CA).

Het II/2Gr bezet het noordelijke bataljonsvak in lijn dat aansluit bij de stellingen van het I/18Li. Dit bataljon dient de verdediging van het Albertkanaal vanaf de kipberg van Montenaken ten zuiden van Vroenhoven tot aan het Fort van Eben-Emael voor zijn rekening te nemen. De bewaking van de brug van Kanne behoort tot de verantwoordelijkheid van II/2Gr. Het zuidelijke bataljonsvak in lijn wordt ingenomen door het III/2Gr. Dit bataljon is verantwoordelijk voor de verdediging van het Albertkanaal vanaf het Fort van Eben-Emael tot Lixhe, de brug van Ternaaien (Lanaye) inbegrepen. In tweede lijn staan van noord naar zuid het I/2Gr en het IV/2Gr opgesteld. Het valt op te merken dat door de bezetting van vier bataljonsstellingen 2Gr over geen enkele reserve meer beschikt om eventuele tegenaanvallen uit te voeren daar waar het nodig mocht zijn. Net zoals andere eenheden is het 2Gr niet op volle sterkte door het grote aantal verloven en vergunningen.

scannen0042.jpgDe bruggen over het Albertkanaal te Kanne en Ternaaien, in de ondersector van 2Gr, worden geflankeerd door 5 bunkers, en zijn voorzien van versperringen en springladingen. De springladingen zijn aangebracht door het 21ste Bataljon Genie (21Gn) van het Iste Legerkorps. De bewaking van de springladingen bij de bruggen van Kanne en Ternaaien is in handen van vernielingsdetachementen van het het Fort van Eben-Emael . Het bevel tot het laten springen van deze bruggen diende gegeven te worden door Majoor Jotrand, commandant van het fort.

De gedetailleerde opstelling van het regiment ziet er aan de vooravond van de inval van noord naar zuid als volgt uit:
 • Noordelijk kwartier in lijn: II/2Gr
  • Groepering I: 6de compagnie
   • Steunpunt B:
   • Steunpunt A
   • Steunpunt H:
   • Steunpunt G:
   • Steunpunt I:
  • Groepering II: 5de compagnie
   • Steunpunt C:
   • Steunpunt D: Luitenant Boutemy, met Bunkers O, E en F aan de brug van Kanne
   • Steunpunt J:
  • Groepering III: 8ste compagnie
   • Steunpunt E: Luitenant Berlaimont met één peloton fuseliers, één peloton mitrailleurs en een C47 antitankkanon
   • Steunpunt K: Onderluitenant Gillieaux met twee gevechtsgroepen, twee secties DBT granaatwerpers en een sectie mitrailleurs
  • Groepering IV: 7de compagnie
   • Steunpunt F:
   • Steunpunt L: Luitenant Olivier
 • Noordelijk kwartier in diepte: I/2Gr
  • Weerstandscentrum Heukelom: 3de compagnie
   • Steunpunt P:
   • Steunpunt Q:
  • Weerstandscentrum Zussen: 2de compagnie
   • Steunpunt O:
   • Steunpunt N:
   • Steunpunt M:
  • Onafhankelijk Steunpunt R1:
  • Onafhankelijk Steunpunt R2:
 • Zuidelijk kwartier in lijn: III/2Gr
  • Onderkwartier noord: 11de compagnie
   • Steunpunt 1: Onderluitenant Kervyn de Merendree met één peloton plus één sectie mitrailleurs, aangevuld met 4 mitrailleurs van Bunker L1 en een C47 antitankkanon van Bunker L2, beide in de peilers van de brug van Ternaaien
   • Steunpunt 2: Onderluitenant Ralet met één peloton minus twee gevechtsgroepen
   • Steunpunt 3: Luitenant Decoutere met één peloton minus twee gevechtsgroepen
   • Steunpunt 4: Luitenant Pellegrin met twee gevechtsgroepen van het peloton Decoutere plus één sectie mitrailleurs
   • Steunpunt 5: Sergeant Licop met enkele manschappen van het peloton Ralet
   • Sluis van Ternaaien: een versterkte schildwacht
   • Kerk van Ternaaien: een versterkte schildwacht
  • Onderkwartier centrum: 9de compagnie
   • Steunpunt noord: Onderluitenant de Limette met één peloton minus twee gevechtsgroepen, aangevuld met twee mitrailleurs van Bunker I op de kanaaloever
   • Steunpunt centrum: Onderluitenant Decock met zijn volledig peloton
   • Steunpunt zuid: Onderluitenant Lacroix met één peloton minus twee gevechtsgroepen
   • Steunpunt commandopost compagnie: Luitenant Depré met twee gevechtsgroepen
   • Bunker F op de kanaaloever met één gevechtsgroep en één sectie mitrailleurs
  • 1Gr_10 Mei_kaart.JPGOnderkwartier zuid: 10de compagnie
   • Steunpunt 1: Onderluitenant Wéry met drie gevechtsgroepen, een sectie DBT granaatwerpers en twee C47 antitankkanonnen
   • Steunpunt 2: <onbezet>
   • Steunpunt 3: Onderluitenant Vueghs met twee gevechtsgroepen verspreid over Bunker PL10, PL10bis en PL10ter, aangevuld met een C47 antitankkanon in deze laatste
   • Steunpunt 4: Onderluitenant Dony met twee gevechtsgroepen
   • Steunpunt 5: een gevechtsgroep en een sectie DBT granaatwerpers
   • Steunpunt 6: twee gevechtsgroepen (met in de nabijheid de commandopost compagnie)
   • Steunpunt 7: Onderluitenant Lapère met zijn peloton, minus twee gevechtsgroepen
   • Boerderij Sint-Lambertus: een versterkte schildwacht
 • Zuidelijk kwartier in diepte: IV/2Gr
  • Onderkwartier noord: 14de compagnie
   • Steunpunt a: Luitenant Van Dijck met zijn peloton, minus twee gevechtsgroepen, aangevuld met een C47 antitankkanon en een sectie mitrailleurs
   • Steunpunt b: Luitenant Neirinckx met twee gevechtsgroepen en een mitrailleur
   • Steunpunt c: Onderluitenant Fallay met zijn peloton, minus twee gevechtsgroepen, aangevuld met een C47 antitankkanon en een mitrailleur
  • Onderkwartier centrum: 1ste compagnie overgekomen van I/2Gr
   • Steunpunt d: Sergeant Wittamer met twee gevechtsgroepen en een sectie mitrailleurs
   • Steunpunt e: Luitenant Wagemans met zijn volledig peloton
   • Steunpunt f: Onderluitenant Lancksweert met het 3de Peloton van het Eskadron Wielrijders van de 7de Infanteriedivisie, aangevuld met een sectie mitrailleurs van deze eenheid
  • Onderkwartier zuid: Eskadron Wielrijders van de 7de Infanteriedivisie
   • Steunpunt g:
   • Steunpunt h:
   • Steunpunt i:

Op de gevechtsstellingen zijn permanent slechts enkele wachtposten per detachement aanwezig. De overige manschappen verblijven in de diverse kantonnementen op enkele kilometers achter de voorste linies. Voor de inplaatsstelling van het regiment bij alarm is een maximum tijdsbestek van drie uur voorzien.
10mei.jpg
Staf/2Gr
2Gr_Albertkanaal_01.jpg
Deze foto uit 1938 toont de sluis van Ternaaien en het onderkwartier van het IIIde Bataljon van 2Gr.
Het 2Gr wordt net zoals de meeste andere eenheden die het Albertkanaal bewaken omstreeks 00u30 gealarmeerd. Het alarm wordt door de staf van het regiment doorgegeven. De wachtpost bij de brug van Kanne ontvangt als eerste de telefonische alarmmelding. De manschappen van de verschillende bataljons worden opgetrommeld en stellingen bij de bruggen van Kanne, Ternaaien en Klein-Ternaaien worden bemand. Omdat er voor die vrijdag echter een oefening gepland denken velen dat de dreiging onbestaande is. Desondanks melden de verschillende steunpunten tussen 03u00 en 03u45 dat ze klaar zijn voor actie. Door een technisch probleem met ontstekers worden de voorziene twintig waarschuwingsschoten die het Fort van Eben-Emael moest afvuren in geval van werkelijk alarm pas rond 03u00 afgevuurd, nadat het merendeel van de troepen zich reeds op stelling bevond.

Om 04u15 passeren Duitse zweefvliegtuigen voor de eerste maal het Fort van Eben-Emael waarna Majoor Jottrand de opdracht geeft om de bruggen van Kanne, Ternaaien en Klein Ternaaien te laten springen. Om 04u40 meldt I/2Gr dat er zweefvliegtuigen geland zijn op hun stelling en dat er ook parachutisten zijn geland op het dak van Eben Emael.

De vier pelotons van het Eskadron Wielrijders 7Div verlaten 2Gr en moeten zich naar het HK van de 7Div begeven waar ze zullen worden ingezet als algemene reserve van de divisie.

Om 08u00 meldt de observatiepost van 20A die zich te Loen bevindt dat de Duitse genie gestart is met het bouwen van een pontonbrug over de Maas ten noordoosten van Ternaaien. Kolonel SBH Herbiet geeft onmiddellijk opdracht de pontonbrug onder artillerievuur te nemen. Om 08u30 start het artilleriebombardement initieel met één batterij, later met drie batterijen van IV/20A. Niet alleen de pontonbrug wordt vernietigd maar ook de opblaasboten die zich op de oostelijke Maasoever bevonden. Hierdoor moeten de Duitse genisten de werkzaamheden voor de rest van de voormiddag staken.

Om 08u30 komt een bericht binnen van de 7Div dat I/2Gr een tegenaanval moet uitvoeren om het fort van Eben-Emael te ontzetten. Het bericht komt eerst toe op het CP van 2Gr waar Kolonel Herbiet de coördinatie van de tegenaanval op zich neemt. Er wordt beslist om het peloton van Lt Wagemans, die zich in een steunpunt te Loen nabij het fort bevond, met de opdracht te belasten. De coördinatie van de tegenaanval loopt echter mank want het Peloton Wagemans stond op dat ogenblik onder bevel van de IVde Groep en besluit onmiddellijk actie te ondernemen zonder te wachten op de toegezegde versterkingen van het 11Li, de Limburgse Grenswielrijders en het peloton van het Esk Cy 7Div.

Brug_Kanne.jpg
De brug van Kanne net voor WO2.
Om 13u10 ondernemen de Duitsers een nieuwe poging om de Maas over te steken, ditmaal ten zuiden van Ternaaien. Opnieuw worden ze onder vuur genomen door drie batterijen van IV/20A en twee van V/14A. De Duitsers schorten de bouw van de brug op tot 16u00 wanneer ze een derde poging wagen. Dit lokt een nieuw artillerievuur uit die de in aanbouw zijnde brug uiteindelijk vernietigd rond 18u15. Intussen hebben zich een massa Duitse eenheden verzameld in het Nederlandse dorp Eijsden op de oostelijke Maasoever in afwachting van de bouw van een brug over de Maas. Om 20u30 worden Duitse troepenbewegingen waargenomen in Sint-Geertruid nabij Eijsden. Om 20u50 wordt het kruispunt op de Sint-Geertruiderweg waar de troepen werden gesignaleerd onder vuur genomen door V/14A, IV/20A maar ook door de forten van Pontisse, Barchon en de kazemat Visé2 van het fort van Eben Emael. Bij toeval wordt ook de commandopost van de 269ste Duitse Infanteriedivisie (Generaal-majoor Ernst Hell) geraakt. De verliezen onder de Duitsers die samentroepen in het dorp Eijsden lopen hoog op, zij tellen 35 gesneuvelden en niet minder dan 140 gewonden. Door de vernietiging van de pontonbrug en door de geleden verliezen wordt op 10 mei geen nieuwe poging meer ondernomen om de Maas nabij Ternaaien te overschrijden.

II/2Gr
Het IIde Bataljon (II/2Gr) bezet het Noordelijk voorkwartier en heeft vier groeperingen ter sterkte van een compagnie in lijn opgesteld. Alleen II/2Gr gebruikt de benaming groepering om de compagnies aan te duiden, de pelotonsteunpunten van II/2Gr worden aangeduid met hoofdletters. De Iste Groepering bestaande uit elementen van de 6Cie heeft vijf steunpunten ingericht langs de baan van de brug van Kanne naar Emael. De IIde Groepering bestaande uit de 5Cie bewaakt de brug van Kanne, de bunkers O, E en F liggen in het onderkwartier van de 5Cie. De IIIde Groepering samengesteld uit elementen van de 8Cie richt twee steunpunten in, één langs het kanaal en één in diepte. Het CP bataljon bevindt zich in het onderkwartier van de 8Cie. De IVde Groepering bestaande uit de 7Cie bezet het meest noordelijk onderkwartier van het regiment en sluit aan bij de stellingen van I/18Li. Door alle compagnies in lijn op te stellen beschikt het bataljon over geen enkele reserve om offensief op te treden indien de linies doorbroken worden.

Wanneer rond 04u25 te Kanne tien zweefvliegtuigen met Duitse parachutisten (Sturmgruppe Eisen) neerdalen, is het bevel tot het opblazen van de brug over het Albertkanaal reeds gegeven. Dit bevel kwam rechtstreeks van de bevelhebber van het Fort van Eben-Emael, Majoor Jottrand. Om 04u15 laat Sergeant Pirenne van het fort dan ook de brug springen. De brug van Ternaaien wordt door een vernielingsploeg van het 21Gn eveneens opgeblazen .

2Gr_Brug_Kanne.jpg
De vernielde brug van Kanne met op de voorgrond bunker F in het kwartier van II/2Gr
Het merendeel van de zweefvliegtuigen landt achter de stelling van II/2Gr en valt de steunpunten in de rug aan. Eén zweefvliegtuig landt op de commandopost van het II/2 Gr en een verwarrend gevecht breekt uit. De 5de Compagnie krijgt onmiddellijk rake klappen toegediend en 55 manschappen, waaronder ook de compagniecommandant Kapitein-commandant Gregoire, sneuvelen in de eerste uren van de aanval. De bunker O, een observatiepost van het fort van Eben-Emael wordt ingenomen om 08u15. De 7de compagnie wordt aanvankelijk teruggedrongen maar kan dan opnieuw twee steunpunten innemen op de heuvel te Opkanne. De Duitsers laten de tegenactie echter niet zomaar gebeuren en zullen de 7de compagnie de ganse dag lang vanuit de lucht aanvallen. Ook andere gevechtsgroepen van het tweede bataljon raken slaags met de Duitsers. De Belgische weerstand is door de verrassing aanvankelijk zwak en ongecoördineerd en de parachutisten worden ondanks hun relatief klein aantal niet verdreven. Dit was deels ook te wijten aan grote communicatieproblemen: vele telefoonlijnen raakten door de bombardementen beschadigd.

Ook het nabijgelegen fort Eben-Emael wordt overvallen door parachutisten in zweefvliegtuigen. De kazematten gericht naar de bruggen over het Albertkanaal (Maastricht 1 en Maastricht 2) worden in de eerste minuten uitgeschakeld en kunnen daardoor het II/2Gr niet ondersteunen.

Intussen zijn de eerste Duitse grondtroepen omstreeks 08u00 vanuit Maastricht tot bij het kanaal aangekomen. De Duitsers willen onmiddellijk oversteken, maar hun bevelhebbers willen in eerste instantie de aanval concentreren te Vroenhoven en Veldwezelt waar de bruggen wel intact veroverd zijn. De Luftwaffe blijft echter continu de stellingen van het 2Gr bombarderen en rond 13u00 vervoegt ook de vijandelijke artillerie de aanval. De grenadiers moeten bij de aanhoudende beschietingen talrijke verliezen aan manschappen en materieel ondergaan. Talrijke steunpunten in de eerste linie rond Kanne moeten tijdens de namiddag opgegeven worden onder druk van het vijandelijk vuur. Bij valavond zijn er van de 12 oorspronkelijke steunpunten in en rond Kanne nog 4 in handen van het 2Gr. De schermutselingen duren de ganse dag. Na het vallen van de duisternis raken de eerste Duitse infanteristen dan toch het kanaal over omstreeks 22u30. Dit zijn eenheden van het 2de bataljon van het 151ste Infanterieregiment en het 51ste Verkennersbataljon. Zij versterken de Duitse parachutisten, waar slechts 66 van de 115 man nog in staat zijn te vechten.


I/2Gr
Het Iste bataljon staat achter II/2Gr in diepte opgesteld waar het twee weerstandscentra organiseert, één rond het dorp Heukelom waar de 3Cie twee pelotonssteunpunten heeft ingericht en één rond Zussen waar de 2Cie drie pelotonssteunpunten heeft georganiseerd. De 1Cie werd afgestaan aan IV/2Gr. Zowel het CP van 2Gr als het CP van I/2Gr staan in het weerstandscentrum van Zussen opgesteld. Vlak achter het weerstandscentrum van Zussen stond de IVde Groep van 20A opgesteld.

De manschappen van de weerstandscentra van I/2Gr zien omstreeks 04u30 de zweefvliegtuigen landen tussen hun stelling en die van II/2Gr maar worden niet direct door de parachutisten aangevallen. Vanaf 04u45 worden beide weerstandscentra hevig gebombardeerd door Stuka's. Het dorp van Zussen wordt ernstig getroffen en meerdere burgers komen om. Verschrikt zoeken de overlevenden een schuilplaats in één van de vele mergelgrotten.

2Gr_Gevangenen.jpg
Middag 10 mei; de eerste gevangen grenadiers worden weggeleid van de kanaalzone, richting Maastricht.
Om 08u00 vertrekt Majoor Noterman, commandant van I/2Gr met een peloton van zijn 2Cie richting de CP van II/2Gr om zich van de toestand te vergewissen en om de omsingeling door Duitse parachutisten te doorbreken. Hij wordt echter door zijn Officier Adjunct, de OLt Hachez, met dringendheid naar zijn CP teruggeroepen wanneer om 08u20 een bericht van de 7Div binnenkomt dat I/2Gr een tegenaanval moet uitvoeren om het fort van Eben-Emael te ontzetten. Voor de tegenaanval zou hij versterking krijgen van de 1Cie van het I/11Li, één compagnie van de Limburgse Grenswielrijders en het 2de Peloton van het Eskadron Wielrijders van de 7Div. Deze eenheden werden allen geconvoceerd aan kilometerpaal 14 van de weg van Riemst naar Eben, tevens de T-splitsing met de baan van de brug van Kanne naar Eben. Majoor Notermans kan niet verhinderen dat het peloton van Luitenant Wagemans, behorende tot zijn 1Cie maar in versterking gestuurd naar IV/2Gr, vertrekt voordat de beloofde versterkingen toekomen. De Luitenant Moreau van 20A wordt naar borne 14 gestuurd om de vuursteun voor de tegenaanval te coördineren. De verwachtte versterkingen voor de tegenaanval komen door de hevige activiteit van de Duitse luchtmacht, die elke verplaatsing van troepen haast onmogelijk maakt, maar met mondjesmaat toe; een eerste peloton (ongeveer 30 man) van 1/I/11Li om 13u15, een half peloton (ongeveer 15 man) om 13u45, het 2Pl/EscCy 7Div om 14u15. Er wordt tevergeefs gewacht op de 1Cie Limburgse Grenswielrijders dat pas om 16u00 de opdracht kreeg om zich naar de 7Div te begeven en zich op dat ogenblik nog in Tongeren bevond. Rond 16u45 krijgt het 2Gr het volgende bericht van het Divisiehoofdkwartier: "Daar het Iste Bataljon van het 2de Regiment Grenadiers het fort Eben-Emael heringenomen heeft, wordt de tegenaanval geannuleerd." Dit veroorzaakt verwarring in de commandopost van 2Gr: het kon enkel betekenen dat Lt Wagemans met steun van het garnizoen van het fort er in geslaagd is de Duitsers van het fort te verjagen. De 7Div had een bericht komende van het Fort van Eben Emael verkeerdelijk begrepen en ging ervan uit dat het peloton Wagemans de superstructuur van het fort reeds gezuiverd had. Door dit misverstand in de communicaties tussen het fort en 7Div blijven verdere tegenaanvallen uit en het Peloton van Luitenant Wagemans wordt niet meer versterkt.

III/2Gr
Het IIIde bataljon staat opgesteld met drie compagnies in lijn, van noord naar zuid de 11Cie, de 9Cie en de 10Cie. De stelling van III/2Gr komt in de loop van de 10 mei niet onder druk te staan omdat de Duitsers er niet in slagen pontonbruggen te slaan over de Maas. Slechts kleinere infiltraties vinden plaats tussen de Maas en het Albertkanaal.

De Duitse genie komt rond 16u30 in de ondersector van het III/2Gr aan om de stormaanval over het Albertkanaal voor te bereiden. Twee pogingen om het kanaal over te steken volgen, maar de Belgen laten de vijand niet begaan en ontzeggen de Duitse infanteristen de kanaaloever met een dicht mitrailleurvuur vanuit hun steunpunten. In de zone Ternaaien - Lixhe kan het III/2 Gr de vijand de hele dag in bedwang houden.

IV/2Gr
Het IVde Bataljon wordt versterkt met de 1Cie van I/2Gr en het EscCy 7Div waardoor het steunbataljon enkele steunpunten in diepte kan uitbouwen achter de linies van III/2Gr.

Om 07u00 worden de vier steunpunten die bezet worden door de vier pelotons van het EskCy 7Div ontruimd omdat het Eskadron Wielrijders moet tussenkomen om het HK van de 7Div te verdedigen tegen parachutisten. De staf van de divisie meldt dat een luchtlanding heeft plaatsgevonden in de buurt, maar het blijkt om een Duits afleidingsmanoeuvre met aangeklede poppen te gaan. De beveiligingsopdracht op het hoofdkwartier wordt echter al snel afgebroken maar de vier pelotons keren niet terug naar IV/2Gr.

Het 2Gr ontvangt om 08u20 het bevel om versterkingen naar het fort te sturen en de CP van 2Gr wijst het peloton van Luitenant Wagemans van de 1ste compagnie aan voor deze opdracht. Wagemans en zijn mannen bezetten op dat ogenblik het steunpunt E op de heuvels van Loen in de onmiddellijke nabijheid van het fort. Het peloton bereikt het fort omstreeks 09u30 en valt aan vanaf 10u30 maar wordt geblokkeerd door de Duitse para's en enkele Stuka's van de Luftwaffe. Hierop graaft het peloton zich in op de westelijke helling. De manschappen van Wagemans blijven de ganse dag door betrokken bij vuurgevechten maar kunnen niets veranderen aan het lot van het fort. Ze zijn namelijk niet vertrouwd met de omgeving en krijgt slechts beperkte ondersteuning van het fort zelf. Tegen 19u30 bevindt Lt Wagemans zich in een kritieke situatie: de munitie is op, aangezien ze de hele dag geen aanvoer van munitie en levensmiddelen hebben gehad. De gewonden worden achtergelaten in de infirmerie van het fort, de rest van het peloton trekt zich terug op Loen.

Na het vertrek van het EskCy 7Div en het peloton Wagemans is het dispositief van IV/2Gr danig aangetast maar door het feit dat III/2Gr goed stand houdt levert dit geen problemen op.

Krijgsgevangenen/2Gr
Militairen van 2Gr die de strijd staken en zich overgeven worden naar een verzamelplaats voor krijgsgevangenen op de Tiendeberg in Kanne gebracht. In dit geïmproviseerd kamp bevinden zich in de late namiddag een 84 tal militairen van verschillende eenheden. Ondanks de nodige markeringen aangebracht door de Duitse bewakers worden de Belgische krijgsgevangenen gebombardeerd door een Duits vliegtuig (TBC, weinig waarschijnlijk - meer waarschijnlijk dat het om een geallieerd of zelfs Belgisch vliegtuig gaat). Hierbij laten 24 Belgen en 3 Duitsers het leven. Bij de gesneuvelden bevindt zich een groot aantal militairen van 2Gr, maar met zekerheid ook vier van het 21Gn. De slachtoffers worden onmiddellijk ter plaatse begraven op een geïmproviseerd oorlogskerkhof aan de voet van de Tiendeberg.
11mei.jpg
21Gn_Brug_Lanaye_10mei40.png
Vernielde brug van Ternaaien met in de brugpijler bunker L1
Staf/2Gr

De Grenadiers worden tijdens de nacht niet versterkt of bevoorraad. Zodra het weer licht wordt, verschijnen de vliegtuigen van de Luftwaffe opnieuw boven de Belgische linies. De grenadiers zijn die ochtend getuige van de rampzalige poging die de Belgische militaire luchtvaart onderneemt tegen de Duitse overgangspunten over het Albertkanaal en kunnen waarnemen hoe de aanval op niets uitdraait en talrijke toestellen neergehaald worden.

Tegen de middag worden patrouilles uitgezonden in de richting van de achterhoede maar deze slagen er niet in contact te leggen met de rest van de 7de Infanteriedivisie. Overal stoot men op Duitse eenheden. Even na 16u00 stuurt Kolonel Herbiet twee motorrijders naar het hoofdkwartier van de 7de ID om hen op de hoogte te brengen van zijn situatie. Sinds 10 mei om 22u45 had Kol Herbiet geen contact meer gehad met het hoofdkwartier. Beide koeriers zullen niet in deze opdracht slagen. Het divisiehoofdkwartier is intussen al geëvacueerd.

Rond 17u45 komt de positie van de Commandopost van het regiment te Zussen in acuut gevaar. Majoor Lecomte laat weten dat de verdediging in de sector van het IVde bataljon zo goed als onbestaande is. Op dit moment zijn de Duitsers tot op 50 meter van de Commandopost doorgedrongen. Er breken man-tegen-mangevechten uit. Herbiet trekt zijn staf noodgedwongen terug naar een ondergrondse mergelgroeve. Hij zend zijn laatste bericht per postduif: "Ik ben volledig omsingeld en ben op zoek naar een uitweg om terug te trekken."

Rond 21u30 ondernemen Kol Herbiet, de Majoors Lecomte, Noterman en Carron (van het IV/20A), samen met de bemanning en wacht van de Commandopost een uitbraakpoging. In kleine groepjes proberen ze aan de Duitsers te ontsnappen. Door de hoge concentratie Duitse troepen in het gebied slagen hier maar weinig Grenadiers in.

Het 2Gr laat in totaal 216 doden achter.

II/2Gr
Rond 08u30 herneemt het Duitse artilleriebombardement op de posities van de IIIde groepering rond de CP van het IIde Bataljon. Uit de richting van Vroenhoven neemt de vijandelijke druk alsmaar toe. De overblijvende steunpunten van het II/2Gr zijn geïsoleerd en worden aangevallen door het Duitse 151ste Infanterieregiment. Even later melden ze dat hun stellingen onhoudbaar geworden zijn. De steunpunten worden ontruimd of overrompeld en de resterende manschappen worden teruggetrokken. Majoor Levaque wordt tijdens het organiseren van de verdediging rond de commandopost van het IIde Bataljon rond het middaguur gedood. Het IIde Bataljon heeft min of meer opgehouden te bestaan. De Duitse 4de Divisie rukt ondertussen vanuit Vroenhoven op in de richting van Riemst. Het 2Gr dreigt te worden omsingeld.

III/2Gr
Brug_Lanaye.jpg
Ternaaien, zicht op vijandelijke oever vanaf het kwartier van III/2Gr
Ook in de zuidelijke linies wordt het moeilijk onder druk van de aanhoudende beschietingen uit de lucht en door schermutselingen met de Duitse 489ste en 490ste Infanterieregimenten. Bovendien loopt hier al snel het gerucht dat de vijand bij Ternaaien het kanaal zou overgestoken zijn. Tijdens de loop van de dag worden ook hier de diverse steunpunten opgegeven en trekken de troepen zich terug richting Loen.

I/2Gr
De grenadiers van het Iste Bataljon ondernemen een poging om vijandelijke infiltraties in het gebied tussen Heukelom en Zussen af te stoppen, maar moeten dulden dat de Duitsers steeds talrijker worden op het tweede echelon van de Belgische linies. Riemst en Heukelom gaan verloren na aanvallen door Duitse tanks.

IV/2Gr
Rondom 15u30 moet de groepering rond het IVde Bataljon melden dat de Belgen Eben verlaten hebben en de vijand er op het punt staat de linies te bereiken. Overal trachten restanten van het 2Gr zich in veiligheid te brengen.
12mei.jpg
2Gr_Verlaten_Stellingen.jpg
De stellingen van het 2Gr aan het Albertkanaal ligger er verlaten bij (foto: Patrick Leenders).
2Gr
Alvorens gevangen genomen te worden tijdens de nacht van 11 op 12 mei kan Kolonel Herbiet het vaandel van het 2Gr nog verbergen in de grot waar zijn detachement zich schuilhield. Na zijn terugkeer uit gevangenschap tijdens de bezetting, recupereert hij het vaandel. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het vaandel voor de verdere duur van de bezetting verstopt in het Koninklijk Legermuseum te Brussel.

De overblijvers trekken via Luik naar de K.W. Stelling.
13mei.jpg
2Gr_Ternaaien_11_mei.JPG
Stellingen van de 11Cie van III/2Gr nabij de brug van Ternaaien
2Gr

De restanten van het 2Gr trachten nog steeds in diverse detachementen te ontkomen naar de K.W. Stelling.
14mei.jpg
brug_ternaaien_1935.jpg
Herdenkingsmonument voor de oorlogsbegraafplaats van het 2Gr aan de Tiendeberg in Kanne.
2Gr
Het regiment wordt verder gestuurd richting Brussel en tracht zich vervolgens te Diegem, Vilvoorde en uiteindelijk op de Heizel terug te voorzien van middelen en manschappen. Achterblijvers van het Albertkanaal komen toe en worden in kleine groepjes naar andere eenheden gestuurd.

Eens aangekomen op de Heizel wijst de divisie de eenheden toe aan hun kantonnementen:

 • Hoofdkwartier 7de divisie, provoostschap en Wielrijderseskadron: Heizel
 • 2de Regiment Carabiniers: het gemeentehuis te Neder-over-Heembeek
 • 18de Linieregiment: zaal Familia aan de Leopold I straat te Laken
 • 2de Regiment Grenadiers: het Sint-Pieterscollege aan de Léon Théodorestraat te Jette
 • Transportkorps en Intendance: Wemmel
 • 20ste Reregiment Artillerie: Gehucht Bos te Grimbergen
 • 6de Bataljon Genie en overige geniedetachementen: Mutsaardlaan 71 te Grimbergen
 • Atelier voor Herstelling van het Wagenpark : Asse
 • Transmissietroepen, Compagnies C47 anti-tankkanonnen: de gemeenteschool van Strombeek-Bever
15mei.jpg
2Gr
Generaal-Majoor Van Trooyen, commandant van de 7de infanteriedivisie, verlaat de divisie voor een nieuw commando. Die zelfde dag nog wordt Kolonel Duez, commandant van het 18Li, wordt aangesteld als bevelhebber ad interim. De divisie zal Brussel verlaten en nieuwe kantonnementen opzoeken in de buurt van Aalst op de westelijke oever van de Dender. Alle eenheden met uitzondering van de infanterie worden op transport gezet.

Het 2Gr verlaat samen met de overblijvers van het 2C en het 18Li onze hoofdstad en vertrekt te voet naar de Dender. De colonne zet zich rond 20u00 op weg.
16mei.jpg
2Gr
Via Asse, Aalst en Lede komt het regiment aan in Smetlede. Op dat ogenblik telt het 2Gr nog ongeveer 600 manschappen. Op de slagorde stonden 3695 militairen, waarvan er ongeveer 2700 ook daadwerkelijk aanwezig waren bij het regiment op 10 mei 1940.

Kolonel Duez heeft inmiddels te Sint-Andries nabij Brugge het bevel ontvangen om zijn divisie richting Torhout te sturen. De manschappen zullen de rest van de verplaatsing per trein maken.
17mei.jpg
2Gr
De trein met de overgebleven infanteristen van het 2Gr rijdt tijdens de vroege ochtend het station Torhout binnen.
18mei.jpg
2Gr
De divisie moet worden verplaatst naar Poperinge met het oog op evacuatie naar Frankrijk. De infanteristen worden verzameld in een enkele colonne die om 17u00 afmarcheert richting westhoek.
19mei.jpg
2Gr
Het regiment komt tijdens de nacht van 18 op 19 mei aan te Poperinge. Bij gebrek aan spoortransport besluit het Groot Hoofdkwartier om de divisie te voet de grens over te sturen. De Grenadiers vertrekken nog die zelfde ochtend.
20mei.jpg
2Gr in Frankrijk
Het regiment komt aan te Boulogne. Van daaruit gaat het naar Nouvion, Saint-Valery en Rouen. De eenheden van de 7de infanteriedivisie kennen bijzonder veel geluk en kunnen nog maar net voor de Duitse inname van de Atlantische kust rond Abbeville en Boulogne naar het zuiden verder trekken. Achter hen klapt de Duitse val dicht en worden de geallieerde legers in Noord-Frankrijk en Vlaanderen geheel afgesneden en omsingeld.
21mei.jpg
2Gr in Frankrijk
Het 2Gr gaat nu richting Rouen. Er is geen contact meer met het Belgische opperbevel en de terugtocht verloopt in chaos. Verschillende detachementen van het reeds sterk uitgedunde regiment raken onderweg verloren en proberen zo goed en zo kwaad mogelijk verder naar het zuiden te reizen. De nog georganiseerde elementen van de 7de infanteriedivisie wordt op weg gezet naar Evreux.
22mei.jpg
2Gr in Frankrijk
Het 2Gr verplaatst zich verder richting Evreux.
23mei.jpg
2Gr in Frankrijk
Het 2Gr zoekt kantonnementen op in de regio van Conches. Kolonel Duez verduidelijkt dat de troepen van de 7de divisie tot nader order te Conches-L'Aigle zullen verblijven en op een later vast te stellen datum per trein naar een nieuwe bestemming zullen gestuurd worden om de divisie opnieuw op te bouwen.
24mei.jpg

25mei.jpg
2Gr in Frankrijk
De Franse autoriteiten willen de druk op de regio Conches-L'Aigle verlichten door aan de Belgen de vragen om alle overtollige troepen door te sturen naar het zuiden van Frankrijk.
26mei.jpg
2Gr in Frankrijk
Het 2Gr blijft nog een laatste dag in haar kantonnementen in de buurt van Conches.
27mei.jpg
2Gr in Frankrijk
Kolonel Duez heeft een nieuwe bestemming toegewezen gekregen voor zijn divisie. Tijdens de nacht van 27 op 28 mei zal de ganse divisie naar het departement Morbihan aan de Bretoense kust vervoerd worden. De divisie beschikt over zo'n 330 voertuigen en 60 motorfietsen die 's anderendaags over de weg zullen vertrekken. De ongeveer 550 fietsen en de manschappen zullen per trein verder reizen.

De VOC's die zich intussen in het zuiden van Frankrijk hebben geïnstalleerd, vernemen eveneens het nieuws van de nieuwe bestemming van de 7de Infanteriedivisies en vaardigen terstond bevelen uit om alle militairen van de 7de Infanteriedivisie die samen met de VOC's de Midi hebben bereikt opnieuw noordwaarts te sturen en de divisie te vervoegen in Bretagne. Ook een klein detachement bestemd voor het 2Gr vertrekt.
28mei.jpg
2Gr in Frankrijk
De eerste eenheden van de 7de Infanteriedivisie komen aan in Bretagne en vestigen zich rond Malestroit. Tijdens de ochtend vernemen de troepen het droevige bericht van de capitulatie van het leger in Vlaanderen.
30 mei
2Gr in Frankrijk
Kol SBH Duez wordt op de hoogte gebracht dat de regering de ambitie heeft de 7de Infanteriedivisie terug op te richten. Hij brengt de ondereenheden hiervan op de hoogte en beslist dat er geen personeel meer in steun wordt geleverd van de Franse boeren maar dat de training moet worden hervat. De naar het zuiden van Frankrijk geëvacueerde Versterkings- en Opleidingscentra van ons leger ontvangen het bevel om 140 officieren en 4.500 manschappen aan de duiden voor de 7de Infanteriedivisie. Deze manschappen moeten in eerste instantie worden gezocht onder de naar Frankrijk gevluchte van hun eenheid geïsoleerde militairen en onder de ervaren reservisten. De detachementen moeten vervolgens aangevuld worden met miliciens van de klas 40. Luitenant-kolonel Mary, regimentscommandant van het 62Li, wordt aangeduid om het commando van het 2Gr over te nemen. Hij vertrekt nog dezelfde dag naar Malestroit.
1 juni
Staf/2Gr in Frankrijk
LtKol Mary komt toe in Malestroit en wordt aangesteld als regimentscommandant van 2Gr.
2 juni
2Gr in Frankrijk
De eerste treinen met versterkingen voor de 7Div verlaten het departement van de Gard en zetten koers naar het station van Ploermel aan de Bretoense kust. Het 4de Regiment Grenadiers, een instructieregiment met de rekruten van de klas 40 en de versterkingen bestemd voor 1Gr, 2Gr en 3Gr, wordt opdracht gegeven om een detachement van 16 officieren en 561 manschappen samen te stellen om het 2Gr te vervolledigen. Het 4Gr werd rond 14 mei geëvacueerd naar Frankrijk om daar de opleiding voort te zetten en bevindt zich in het departement van de Aude. Het detachement van 4Gr met de versterkingen voor 2Gr verlaat het station van Capendu (Aude) om 23u00 onder leiding van Majoor Currinckx, commandant van II/4Gr.
4 juni
Staf/2Gr in Frankrijk
Kolonel Duez wordt afgelost door Generaal-Majoor Van Daele die op 10 mei commandant van de Koninklijke Militaire School was en keert terug naar het 18Li. Van Daele's eerste taak is het opnieuw samenstellen van de divisiestaf met de weinige officieren die hem nog resten. Vervolgens gaat Van Daele samen met het Belgisch oppercommando op zoek naar de nodige manschappen om de divisie opnieuw op volle sterkte te brengen. Er werd met de Franse legerstaf overeengekomen dat zij zouden instaan voor de herbewapening van de divisie.
6 juni
2Gr in Frankrijk
Het detachement van II/4Gr komt toe in Ploermel en wordt toegevoegd aan het 2Gr.
13 juni
Staf/2Gr in Frankrijk
De integratie van de versterkingen in de 7Div verloopt moeizaam en het blijkt niet mogelijk te zijn om de drie regimenten van de 7Div behoorlijk te reorganiseren. Daarenboven had generaal Van Daele zijn twijfels over de motivatie van de oudere militairen van de Versterkingsbataljons en hadden de Fransen ook al laten verstaan dat zij niet in staat waren om meer dan twee infanterieregimenten uit te rusten. Op 13 juni wordt het Dagelijks Order Nr 14 van de 7Div uitgevaardigd waarmee generaal Van Daele kenbaar maakt dat het 2Gr niet meer zal heropgericht worden [13] en dat de divisie zal reorganiseren naar het model van de Franse lichte divisies. De volgende reorganisatie vindt plaats:
 • De 7Div zal slechts twee infanterieregimenten meer bevatten het 18Li en het 2C;
 • De militairen die behoorden tot het oorspronkelijke 2Gr en die vanuit België met de divisie mee naar Frankrijk zijn getrokken worden gegroepeerd in één bataljon en aangehecht aan het 2C maar mogen hun kentekens behouden en zullen in 2C verder blijven bestaan als het Bataljon Grenadiers (II/2C);
 • Het Eskadron Wielrijders van de 7Div gaat over naar het 18Li;

LtKol Mary wordt na twaalf dagen het bevel over 2Gr gevoerd te hebben van zijn commando ontheven en teruggestuurd naar het 3VOC. Gezien het gebrek aan vertrouwen in de Versterkingsbataljons moet het II/4Gr de 7Div alweer verlaten. Onder bevel van Majoor Currinckx wordt een groot detachement bestaande uit II/4Gr (561 man), II/4C (1.000 man), II/59Li (50 man) en een handvol zieke en ongeschikte militairen van het 7ChA op de trein gezet en teruggestuurd naar Toulouse. De trein doet er vijf dagen over om Toulouse te bereiken en wordt maar éénmaal bevoorraadt onderweg, namelijk op 20 juni in Bordeaux. Bij aankomst in Toulouse worden de mannen doorgestuurd naar Grenade waar ze opgevangen worden door het 3VOC. Van hieruit worden ze teruggestuurd naar hun respectievelijke regimenten.
16 juni
Bataljon Grenadiers (II/2C) in Frankrijk
Tijdens een bezoek aan Luitenant-generaal Denis, minister van Landsverdediging, te Poitiers verneemt Generaal-majoor Van Daele dat er plannen gemaakt worden om de 7de Infanteriedivisie zonder zijn wapens en materieel naar het Verenigd Koninkrijk te evacueren. Van Daele keert onmiddellijk terug naar Bretagne en plaatst alle eenheden in stand-by voor de mogelijke inscheping.
18 juni
Bataljon Grenadiers (II/2C) in Frankrijk
Terwijl de laatste geallieerde troepen het Bretoense schiereiland verlaten met de Duitse pantserdivisies in hun kielzog, blijft Generaal-majoor Van Daele op verdere instructies aandringen voor het transport van zijn divisie naar het Verenigd Koninkrijk. In de loop van de namiddag wordt het echter duidelijk dat de politici dit plan niet zullen realiseren. De divisie zal nu ten zuiden van de Loire in veiligheid worden gebracht. De detachementen van het Iste en IIde Bataljon van het 2C kunnen met vrachtwagens vervoerd worden. Het IIIde bataljon zal helaas te voet moeten verder marcheren bij gebrek aan transportmiddelen.
19 juni
Bataljon Grenadiers (II/2C) in Frankrijk
Het 2C volgt de reisweg van het 18Li naar het zuiden. Terwijl dit laatste regiment op georganiseerde wijze de verdere terugtocht volbrengt en via Malestroit, Péaule, La Roche Bernard, Herbignac en Saint-Nazaire de Loire oversteekt, verliest het 2C al snel aan cohesie wanneer verteld wordt dat de Franse genie een wegbrug te La Roche Bernard vernield heeft. De colonnes van het 2C vallen uit elkaar in de aanloop naar La Roche Bernard en de Belgen - die niet weten dat de brug in dit dorp wel degelijk nog steeds intact is - trachten in kleine individuele detachementen de Loire te bereiken. De Duitse troepen veroveren die dag Nantes en steken de detachementen van het 2C op meerdere plaatsen voorbij. De Belgen trachten het contact met de vijand te vermijden en kantonneren die avond in afgelegen dorpen en bossen om niet gegrepen te worden. Generaal-majoor Van Daele en de stafgroep zijn intussen reeds naar het stadje Pons gevlucht.
20 juni
Bataljon Grenadiers (II/2C) in Frankrijk
Belangrijke detachementen van het 2C geven zich over wanneer het duidelijk wordt dat de wegen naar Saint-Nazaire intussen vol Duitse troepen zitten en er geen doorkomen meer aan is. Bij het IIde Bataljon slagen een deel van de manschappen er toch in om de Loire over te steken en hun tocht naar het zuiden verder te zetten.
25 juni
Bataljon Grenadiers (II/2C) in Frankrijk
De Franse capitulatie vindt plaats. Er bevinden zich Grenadiers in Sauboires, Cravencères en Manciet. Er lopen geruchten dat de Belgische troepen naar huis zullen mogen, maar dit blijkt aanvankelijk nog niet te kunnen.
26 aug
Bataljon Grenadiers (II/2C) in Frankrijk
De Grenadiers hebben nu Frankrijk verlaten en komen aan per trein in Brussel. De Grenadiers worden niet geïnterneerd en mogen naar huis.

Register van Gesneuvelden

5/II

BEAUDOT

Constant, J.G.

Adjt10/01/1902

Archennes

10/05

Kanne


Onbekend

BECKERS

Joseph, F.A.

Sdt
Mil


12/10/1915

Maasmechelen

10/05

Kanne


11/III

BEEUWSAERT

Gustaaf, J.

Sdt
Mil


10/01/1916

Meulebeke

16/06

Aachen (D)

Overleden in Duits militair hospitaal
8/II

BERNIER

Arsène, P.J.

Sdt
Mil


30/08/1912

Waterloo

10/05

Kanne


7/II

BERTON

Edgard, G.

Kpl12/06/1914

Anderlecht

10/05

Bassenge


13/IV

BIESEMANS

Henri, F.

Sdt
Mil


15/12/1913

Wolvertem

14/05

Borgloon

Verwond 10/05 in Eben-Emael, overleden in veldlazaret I/CA
6/II

BILLIET

Robert, L.

Sdt
Mil


18/09/1913

Sint-Joost-ten-Node

10/05

Kanne


Staf

BLOCK

Louis, J.M.

Sdt
Mil


03/01/1915

Lochristi

10/05

Kanne


5/II

BOES

Lambert

Sdt
Mil


18/04/1912

Ukkel

10/05

Kanne


5/II

BOEY

Joseph, M.

Sdt
Mil


18/02/1913

Brussel

10/05

Kanne


14/IV

BOGHMANS

François

Sdt
Mil


31/03/1916

Sint-Jans-Molenbeek

10/05

Eben-Emael


8/II

BOMAL

Joseph

Sdt
Mil


03/04/1916

Newcastle (GB)

10/05

Kanne


8/II

BOMHALS

Robert, P.M.

Sgt06/10/1910

Schaarbeek

10/05

Kanne


11/III

BRAECKMAN

Odo, C.G.

Sdt
Mil


20/08/1913

Sint-Amandsberg

11/05

Ternaaien

Verwond 10/05 in Eben-Emael
8/II

BRAIBANT

Etienne, L.J.

Lt26/12/1910

Andenne

10/05

Kanne


5/II

BREDAEL

Raymond

Sdt
Mil


04/12/1913

Paris (F)

10/05

Kanne


6/II

BRICART

Lucien, J.H.

Sdt
Mil


16/01/1913

Grez-Doiceau

10/05

Eben-Emael


4/I

BRILLE

Omer, P.

OLt24/01/1916

Sint-Lambrechts-Woluwe

10/05

Eben-Emael


Onbekend

BULTIAUW

Theofiel

Sdt
Mil


18/08/1913

Gent

11/05

Ternaaien


Onbekend

BURM

Hendrik, L.

Sgt24/09/1912

Temse

10/05

Kanne


15/IV

BUTTENAERE

André, G.

Sdt
Mil


06/10/1913

Menen

10/05

Zichen-Zussen-Bolder


14/IV

CALLEBAUT

Albert, B.

Sdt
Mil


07/02/1915

Aalst

10/05

Kanne


10/III

CAPHAERT

Georges, J.

Sdt
Mil


15/02/1912

Gent

20/05

Amiens (F)


10/III

CARDOEN

Marcel

Sdt
Mil


02/05/1914

Meerbeek

11/05

Zichen-Zussen-Bolder


6/II

CASTELEYN

Hector, E.

Sdt
Mil


10/05/1914

Laken

10/05

Eben-Emael


6/II

CAUDERLIER

Victor, F.

Sdt
Mil


21/08/1915

Wihéries

10/05

Kanne


6/II

CHRISPEELS

Etienne, L.

Sdt
Mil


06/10/1913

Vorst

10/05

Kanne


8/II

CLOSSET

Etienne, M.

Sdt
Mil


04/03/1914

Brussel

10/05

Kanne


6/II

DAVENES

Georges, A.

Kpl21/06/1915

Bolton (GB)

08/06

Maastricht (NL)

Verwond 10/05 in Kanne, overleden in Duits veldlazaret
2/I

DE BEAUFFORT

Emmanuel, P.

Sgt
Mil


18/03/1912

Brussel

10/05

Kanne


Onbekend

DE BRABANTER

Alfons

Sdt
Mil


22/12/1913

Liedekerke

10/05

Kanne


5/II

DE CLERCQ

Raymond, F.

Sdt
Mil


28/09/1913

Etterbeek

10/05

Kanne


11/III

DE COUTERE

Willy, C.J.

Lt
Res


12/01/1911

Gullegem

11/05

Ternaaien


5/II

DE DECKER

Lucien, G.

Sdt
Mil


03/11/1913

Elsene

10/05

Kanne


14/IV

DE DONDER

Gustaaf

Sgt14/12/1912

Beigem

31/05

Aachen (D)

Overleden in Duits militair hospitaal
14/IV

DE DRYVER

August, R.

Sdt
Mil


02/02/1912

Sint-Jans-Molenbeek

10/05

Kanne


13/IV

DE ROECK

Amatus, A.J.

Sdt
Mil


25/09/1914

Steenhuize-Wijnhuize

20/05

Borgloon

Overleden aan verwondingen in veldlazaret I/CA
13/IV

DE SCHAMPHELEER

Robert

Kpl25/02/1915

Schendelbeke

14/05

Sluizen

Verwond 10/05
5/II

DE THEUX DE MEYLANDT ET MONTJARDIN

Xavier, L.C.M.G.E.

Adjt
KROLt


04/07/1910

Chênée

10/05

Kanne


3/I

DE WEVER

Joseph

Sdt
Mil


13/03/1915

Pamel

10/05

Vroenhoven


5/II

DE WOELMONT

Arnold, G.E.

Sgt08/03/1913

Wien (O)

10/05

Kanne


5/II

DE WOLF

Louis, A.C.

Sdt
Mil


26/06/1912

Oostende

10/05

Kanne


9/III

DEBLEECKERE

Jozef, P.L.

1Sgt13/08/1909

Nederzwalm-Hermelgem

18/05

Aachen (D)

Overleden in Duits militaire hospitaal
5/II

DEBLIQUY

Jules, A.

Sdt
Mil


29/01/1915

Ollignies

10/05

Kanne


1/I

DEBBAUT

Clement, B.L.

Sdt
Mil


04/05/1907

Wondelgem

10/05

Eben-Emael


5/II

DEBUYST

Felix, H.

Sdt
Mil


28/10/1907

Wilsele

06/06

Maastricht (NL)

Verwond 10/05 in Kanne, overleden in Duits veldlazaret
11/III

DEDECKER

Herman, A.

Sgt08/06/1912

Laken

11/05

Ternaaien


14/IV

DEFAYS

Albert, K.M.

Sgt28/08/1916

Jette

10/05

Eben-Emael


5/II

DEFOSSEZ

Raymond, E.A.

Sdt
Mil


15/07/1911

Baudour

10/05

Kanne


4/I

DESCHAUMES

Louis, O.A.

Sgt31/10/1914

Saint-Gilles (F)

10/05

Zichen-Zussen-Bolder


5/II

DETRE

August

Sdt
Mil


07/11/1912

Sint-Pieters-Leeuw

10/05

Kanne


1/I

DEVUYST

Jan, J.

Sdt
Mil


12/03/1913

Herdersem

10/05

Eben-Emael


13/IV

DUMON

Renaat, O.

Sdt
Mil


29/01/1915

Brugge

10/05

Kanne


5/II

DUPONT

Ernest, R.D.

Sdt
Mil


08/07/1907

Tubize

10/05

Kanne


3/I

EMMERECHTS

Lodewijk, M.

Lt13/10/1912

Strombeek-Bever

11/05

Eben-Emael


5/II

EVRARD

Jean, F.

Sdt
Mil


25/02/1915

Treignes

10/05

Kanne


13/IV

FOCKEDEY

Albrecht, F.J.

Kpl19/05/1915

Brugge

10/05

Kanne


6/II

GENICOT

Albert, M.H.

OLt07/11/1908

Nivelles

18/05

Liège


13/IV

GEVAERT

Philogène, A.

Sdt
Mil


12/12/1919

Torhout

10/05

Kanne


5/II

GHENNE

Jules, R.A.

Kpl16/06/1913

Brussel

10/05

Kanne


6/II

GHIGNY

Arthur, E.H.

Sdt
Mil


17/12/1912

Flobecq

10/05

Kanne


Onbekend

GILMANT

Alexandre

Sdt
Mil


10/01/1914

?

10/05

Kanne


Onbekend

GILOT

Raymond, P.J.

Sdt
Mil


03/02/1903

?

19/05

Douai (F)


Onbekend

GODART

Maurice

Sdt
Mil


21/08/1915

Quaregnon

10/05

Kanne


5/II

GOREZ

Fernand, A.

Sdt
Mil


10/10/1915

Ollignies

10/05

Kanne


5/II

GOSSET

Désiré, A.G.

Sdt
Mil


14/12/1913

Frasnes

10/05

Kanne


5/II

GREGOIRE

Maurice, A.

Cdt17/07/1901

Liège

10/05

Kanne


10/III

GRINBERG

Michel

Sgt21/10/1916

Petrograd (RUS)

21/05

Saint-Etienne-au-Mont (F)


5/II

GUYOT

Léon, A.

Sdt
Mil


26/07/1907

Leval-Trahegnies

10/05

Kanne


6/II

HALON

Auguste, J.

Sdt
Mil


08/04/1912

Marche-lez-Ecaussinnes

10/05

Eben-Emael


Onbekend

HENRARD

Julien, J.L.

Sdt
Mil


07/09/1914

Angleur

10/05

Kanne


3/I

HERTSCHAP

Albert, H.

Sgt21/05/1915

Kalken

18/05

Maastricht (NL)

Verwond 11/05 in Heukelom, overleden in Duits veldlazaret
3/I

HOLLBRECHT

Alfons

Sdt
Mil


08/09/1907

Lebbeke

10/05

Eben-Emael


5/II

HOUDART

Louis

Kpl14/07/1907

Pâturages

10/05

Kanne


13/IV

HUBAIN

Roger, A.

Sgt08/02/1920

Elsene

10/05

Kanne


6/II

JANSSENS

Robert, H.

Sdt
Mil


03/02/1914

Sint-Jans-Molenbeek

10/05

Eben-Emael


6/II

JONARD

Maurice, G.

Sdt
Mil


30/06/1912

Schaarbeek

10/05

Kanne


6/II

KEMPER

Charles, P.

Sdt
Mil


05/03/1914

Antwerpen

10/05

Eben-Emael


6/II

KETELRANT

Robert, J.Y.

Sdt
Mil


04/04/1914

Vorst

10/05

Eben-Emael


7/II

LACROIX

Edouard, F.G.

Sdt
Mil


17/12/1915

Braine-l'Alleud

10/05

Kanne


14/IV

LARDAUX

Theofiel

Sdt
Mil


03/08/1913

Leuven

10/05

Kanne


5/II

LECLERCQ

Marcel, E.

Sdt
Mil


06/06/1914

Ukkel

10/05

Kanne


13/IV

LEGRAND

Oscar, J.

Sdt
Mil


21/08/1913

Gent

10/05

Kanne


7/II

LELEUX

Auguste, E.C.

Sdt
Mil


20/11/1914

Braine-le-Château

10/05

Kanne


Staf/II

LEVAQUE

Maurice, D.P.

Maj8/04/1895

Barchon

11/05

Kanne


Staf/II

LIMAGE

Fernand, M.G.

Kpl01/01/1912

Namur

10/05

Kanne


3/I

LISSENS

Jan, B.

Sdt
Mil


20/02/1913

Halle

10/05

Vroenhoven


8/II

LONNEVILLE

Leopold, A.C.

Sdt
Mil


10/01/1915

Sint-Lambrechts-Woluwe

10/05

Kanne


7/II

LOWARD

Edmond, E.L.

Sdt
Mil


18/01/1913

Thimister

10/05

Eben-Emael


5/II

LUYCKX

Julien, J.

Sdt
Mil


30/09/1914

Antwerpen

10/05

Kanne


8/II

MAECK

André, A.P.

Sdt
Mil


04/06/1915

Elsene

10/05

Kanne


7/II

MAES

Henri, C.

Kpl06/07/1915

Sint-Joost-ten-Node

10/05

Kanne


5/II

MARTENS

Prosper, K.

Kpl13/02/1912

Zwijnaarde

10/05

Kanne


5/II

MARTIN

Marcel, A.J.

Sdt
Mil


10/05/1906

Couillet

10/05

Kanne


5/II

MASURE

Gaston, A.

Sdt
Mil


05/11/1913

Brussel

10/05

Kanne


Staf

MAYEUR

Léon

Sdt
Mil


11/06/1914

Macon

10/05

Kanne


5/II

MEES

François, C.A.

Kpl08/12/1914

Rosières-Saint-André

10/05

Kanne


5/II

MEUNIER

Roger, O.C.

Sdt
Mil


04/09/1914

Jodowille??

10/05

Kanne


5/II

MICHIELS

Joseph

Sdt
Mil


28/06/1914

Etterbeek

10/05

Kanne


2/I

MOERMAN

Mariën, M.

Sdt
Mil


19/01/1915

Aalter

11/05

Borgloon

Overleden aan verwondingen in veldlazaret I/CA
14/IV

MOORTGAT

Gustaaf, M.

Sdt
Mil


15/09/1910

Dendermonde

10/05

Eben-Emael


6/II

MUNSTER

Charles, T.

Sgt10/10/1914

Vorst

10/05

Eben-Emael


13/IV

NEUCKERMANS

Frans, J.

Sdt
Mil


06/11/1916

Essene

10/05

Kanne


Staf/I

NOTTERMAN

Hector, E.

Maj2/03/1895

Wingene

13/05

Maastricht (NL)

Overleden aan zijn verwondingen in Duits veldlazaret
8/II

ORY

Albert, M.

Kpl22/04/1912

Flémalle

10/05

Kanne


8/II

PLISSART

André, M.G.

Sgt17/03/1913

Etterbeek

10/05

Kanne


Onbekend

POELMANS

Emiel, J.

Sdt
Mil


24/06/1910

Kermt

27/05

Tielt


5/II

PONCELET

François

Sdt
Mil


28/06/1912

Brussel

10/05

Kanne


6/II

POPLEMONT

Gustave, A.

Kpl25/02/1914

Anderlecht

10/05

Eben-Emael


5/II

PORREKENS

Julien

Sdt
Mil


20/08/1912

Sint-Joost-ten-Node

10/05

Kanne


12/III

QUINTELIER

Frans

Sdt
Mil


03/02/1915

Hamme

12/05

Zichen-Zussen-Bolder

Verwond 10/05
6/II

RENAER

Germain, Marcel

Sdt
Mil


14/06/1914

Sint-Genesius-Rode

10/05

Kanne


6/II

ROMNEE

Franz, G.A.

Sdt
Mil


15/04/1906

Franière

10/05

Kanne


6/II

RUELLE

Gilbert, G.E.

Sdt
Mil


11/03/1907

Willezies??

10/05

Eben-Emael

Wihéries?
6/II

SACREZ

René, J.

Sdt
Mil


16/06/1907

Spy

10/05

Eben-Emael


8/II

SATIN

Léopold, J.

Sdt
Mil
35

12/03/1915

Brussel

14/10

Maastricht (NL)

Overleden aan zijn verwondingen
6/II

SCHAMPELAERE

Joseph

Sdt
Mil


20/03/1914

Coudekerque-Branche (F)

10/05

Kanne


8/II

SCHEERS

Alfred, L.

Sdt
Mil


21/11/1915

Montreal (CN)

10/05

Kanne


6/II

SPITAELS

Joseph

Sdt
Mil


02/07/1913

Hofstade

10/05

Kanne


Onbekend

SPRINGAEL

Jules

Sdt
Mil


27/11/1914

Sint-Genesius-Rode

10/05

Vroenhoven


Staf/I

STACHE

Firmin, L.V.

OLt05/01/1910

Monceau-sur-Sambre

15/05

Aachen (D)

Overleden in Duits militair hospitaal
1/I

STAES

Henri, M.

Sgt25/10/1913

Leuven

10/05

Volmeer??

+ Val-Meer?
14/IV

STERCKX

Louis, F.

Kpl28/08/1914

Holsbeek

10/05

Kanne


15/IV

SURMONT

Joseph, M.

Sdt
Mil


10/09/1914

Emelgem

10/05

Kanne


7/II

TILLMANNS

André, H.C.

Sdt
Mil


27/01/1913

Vorst

10/05

Kanne


Onbekend

TYBERGIN

Jean, C.L.

Sdt
Mil


17/06/1912

Elsene

20/05

Frévent (F)


Staf/II

TYLLEMAN

Gustave, Ch.

Sdt
Mil


17/10/19??

Koekelberg

10/05

Eben-Emael


Staf/II

UYTDENHOVEN

René, F.

Sdt
Mil


22/01/1914

Soignies

10/05

Kanne


5/II

VAN AERSCHOT

Joseph, F.

Sdt
Mil


15/05/1914

Sint-Gillis

12/05

Vroenhoven

+ Maastricht? Verwond 10/05 of 11/05 in Kanne
8/II

VAN CUTSEM

Joseph, A.

Sdt
Mil


05/01/1917

Wezembeek-Oppem

10/05

Eben-Emael


8/II

VAN DAMME

Joseph

Kpl02/06/1921

Brussel

10/05

Kanne


11/III

VAN DE WIELE

Raymond, H.

Cdt19/03/1898

Schaarbeek

11/05

Lanaye


11/III

VAN DEN BAERE

Gerard, J.

Kpl11/04/1912

Dikkelvenne

11/05

Lanaye


13/IV

VAN DER BURGHT

Petrus, G.

Kpl15/10/1914

Erembodegem

11/05

Lanaye


14/IV

VAN DRIESSCHE

Oscar, P.

Sdt
Mil


07/07/1913

Zele

10/05

Kanne


Onbekend

VAN GODTSENHOVEN

Roland

Sdt
Mil


27/12/1908

?

10/05

Eben-Emael


5/II

VAN HERKEN

Jean, B.L.

Sdt
Mil


26/06/1913

Anderlecht

10/05

Kanne


Onbekend

VAN KERKHOVE

Gaston

Sdt
Mil


04/05/1912

Etterbeek

10/05

Eben-Emael


8/II

VAN KLEMPUT

Marcel, E.E.

Sgt27/11/1914

Elsene

10/05

Kanne


Staf/I

VAN PARIJS

Joris, R.H.

Sdt
Mil


22/12/1914

Nazareth

11/05

Zichen-Zussen-Bolder


8/II

VAN POPPEL

Jean-Baptiste

Sdt
Mil


04/09/1914

Brussel

24/05

Maastricht (NL)

Verwond 10/05 in Kanne, overleden in Duits veldlazaret
12/III

VAN WINCKEL

Robert, B.

Sdt
Mil


08/12/1912

Zele

11/05

Ternaaien


7/II

VANDE PERRE

Gustave, G.

Sdt
Mil


24/12/1914

Sint-Jans-Molenbeek

12/05

Maastricht (NL)

Overleden in Duits veldlazaret
11/III

VAN DEN BAERE

Gerardus

Sdt
Mil


04/04/1912

Dikkevenne

11/05

Ternaaien


10/III

VAN DEN BRANDE

Felix

Sdt
Mil


15/08/1913

Liedekerke

25/05

Saint-Amand-les-Eaux (F)


6/II

VANDEN STOCK

Walter, L.M.

Kpl29/04/1913

Dilbeek

10/05

Eben-Emael


12/III

VANDERSTEENEN

Emiel

Sdt
Mil


15/10/1913

Huizingen

11/05

Lauw


11/III

VANDERVEKEN

Joannes, L.

Sdt
Mil


08/06/1907

Wemmel

26/05

Montreuil-sur-Mer (F)

Verwond 24/05 in Calais (F)
1/I

VANDEWIELE

Albrecht, J.J.

Sdt
Mil


05/08/1915

Kortrijk

10/05

Eben-Emael


5/II

VANDRIES

Antoine, J.G.

Sdt
Mil


10/08/1919

Elsene

10/05

Kanne


5/II

VANDROMME

Lucien, H.M.

Sdt
Mil


10/07/1913

Oudergem

10/05

Kanne


5/II

VERMELEN

Edouard, A.A.

Kpl06/02/1913

Haine-Saint-Paul

10/05

Kanne


Onbekend

VLAEMINCK

Albert

Sdt
Mil


25/09/1914

Oostende

11/05

Ternaaien


Staf/II

VOLKAERTS

François, M.

Sdt
Mil


01/07/1914

Schaarbeek

10/05

Kanne


2/I

VRIJDERS

Ludovic, A.

Sdt
Mil


26/04/1915

Brussegem

21/05

Noyelles (F)

Noyelles-sur-Mer?
5/II

WACHTEL

Alphonse, H.

Sdt
Mil


15/02/1914

Vorst

10/05

Kanne


14/IV

WAERZEGGERS

Matheüs

Sdt
Mil


17/01/1910

Messelbroek

10/05

Eben-Emael


Staf

WILLEMS

René, Ch.

Sdt
Mil


14/01/1914

Vilvoorde

10/05

Kanne


8/II

WUYTS

Petrus, L.

Sdt
Mil


26/07/1912

Neerpelt

10/05

Eben-Emael


4/I

WYNENDAELE

Valère, A.

Sdt
Mil


05/09/1913

Borsbeke

11/05

Heers


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
2Gr_Sdt_Block.JPG
2Gr_Sdt_Biesemans.jpg
2Gr_AlbertCallebaut.jpg
2Gr_Sdt_Cardoen.JPG
2Gr_Sgt_DeBeaufort.jpg
Sdt Block
Sdt Biesemans
Sdt Callebaut
Sdt Cardoen
Sgt de Beauffort
2Gr_Sgt_De_Bleeckere.JPG
2Gr_Lt_de_Coutere.jpg
2Gr_Sdt_Debbaut.jpg
2Gr_Sgt_De_Donder.jpg
2Gr_Sdt_De_Roeck.JPG
Sgt De Bleeckere
Lt de Coutère
Sdt Debbaut
Sgt De Donder
Sdt De Roeck
2Gr_Kpl_De_Schampheleer.JPG
2Gr_JeanDeVuyst.jpg
2Gr_Lt_Emmerechts.jpg
2Gr_Kpl_Fockedey.jpg
2Gr_Sdt_Guyot.jpg
Kpl De Schampheleer
Sdt De Vuyst
Lt Emmerechts
Kpl Fockedey
Sdt Guyot
2Gr_Sgt_Hertschap.jpg
2Gr_Sdt_Martens.JPG
2Gr_Sdt_Quintelier.jpg
2Gr_Sdt_Renaer.jpg
2Gr_Sdt_Springael.jpg
Sgt Hertschap
Kpl Martens
Sdt Quintelier
Sdt Renaer
Sdt Springael
2Gr_Sgt_Staes.JPG
2Gr_Sdt_Surmont.jpg
2Gr_Sdt_Van_Cutsem.JPG
2Gr_Sgt_Van_Damme.JPG
2Gr_Sdt_Van_den_Brande.jpg
Sgt Staes
Sdt Surmont
Sdt Van Cutsem
Sgt Van Damme
Sdt Van Den Brande
2Gr_Kpl_Van_Der_Burght.JPG
2Gr_Sdt_EmielVanderSteen.jpg
2Gr_Sdt_Van_der_Veken.JPG
2Gr_Sdt_Vandriessche.jpg
2Gr_GeorgesVanParijs.jpg
Kpl Van Der Burght
Sdt Vandersteenen
Sdt Van Der Veken
Sdt Van Driessche
Sdt Van Parijs
2Gr_Sdt_Van_Winckel.jpg
2Gr_Sdt_Volkaerts.jpg
2Gr_Sdt_Vrijders.jpg
2Gr_Sdt_Wijnendaele.JPG
2Gr_Sdt_Willems.jpg
Sdt Van Winckel
Sdt Volkaerts
Sdt Vrijders
Sdt Wijnendaele
Sdt Willems

Bibliografie en Bronnen

1.
DERAEYMAEKER, G., 1991, Le 2e Grenadiers au canal Albert, 10/11 mai 40. Bulletin d'information du CLHAM, IV(10)
2.
DERAEYMAEKER, G., 1991, Le 2e Grenadiers au canal Albert, 10/11 mai 40. Bulletin d'information du CLHAM, IV(11)
3.
DERAEYMAEKER, G., 1991, Le 2e Grenadiers au canal Albert, 10/11 mai 40. Bulletin d'information du CLHAM, IV(12)
4.
DERAEYMAEKER, G., 1992, Le 2e Grenadiers au canal Albert, 10/11 mai 40. Bulletin d'information du CLHAM, V(1)
5.
DERAEYMAEKER, G., 1992, Le 2e Grenadiers au canal Albert, 10/11 mai 40. Bulletin d'information du CLHAM, V(2)
6.
GARDINER, B., 2009, Het 2de regiment Grenadiers en de strijd om de brug over het Albertkanaal in Kanne - Riemst, België op 10-11 mei 1940. Riemster Monumenten en Landschappen (gemeentebestuur Riemst), uitgave 5
7.
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS DU FORT D'EBEN-EMAEL, 1992, Ceux du fort d'Eben-Emael.
8.
Si le 20ème Régiment d'Artillerie m'était conté, door J. Thonus, April 2008, Printhouse Défense
9.
BIKAR, A., 1976, 12 mai 1940 : un détachement de la 269e division d'infanterie allemande occupe la Citadelle de Liège**. Revue belge d'Histoire militaire, vol. XXI-5 pp. 504-544, vol. XXI-6 pp. 640-673, vol. XXI-7 pp.759-801.
10.
BERNARD, Henri, Brussel 1977, Totale Oorlog en Revolutionaire Oorlog, deel II, "Tussen de twee oorlogen - De expansieperiode van de Nieuwe Orde".
11.
De eerste dag van de Tweede Wereldoorlog in Kanne [on line] , 28 Apr 2015, Heemkundige kring Kanne, http://heemkundekanne.be/vers-van-de-pers/de-eerste-dag-van-de-tweede-wereldoorlog-in-kanne-2/
12.
Herdenkingsmonument oorlogsbegraafplaats Kanne aan de voet van de Tiendeberg. Het monument herdenkt met een individueel kruis de militairen die op die plek een oorlogsgraf kregen in mei 1940. Later werden de lichamen gerepatrieerd en herbegraven. Brigadier Emile Walbrecq en de soldaten Gobert, Arnould en Stasse werden op 10 mei op deze oorlogsbegraafplaats begraven. Zij zijn dus effectief om het leven gekomen in krijgsgevangenschap, vermoedelijk bij de luchtaanval zoals in het artikel hierboven beschreven
13.
Het feit dat het 2Gr na 13 juni niet meer zal heropgericht worden is niet te wijten aan de reputatie van het 2Gr. Elk regiment heeft een bepaalde rangorde, eerst de linieregimenten, dan de regimenten Karabiniers en dan de regimenten Grenadiers. Binnen gelijkaardige regimenten komen de regimenten met het laagste nummer eerst. Het 2Gr is dus steeds het derde regiment van de 7Div en bij een reorganisatie wordt volgens deze militaire logica, eerst het 18Li aangevuld, vervolgens het 2C en indien er nog genoeg versterkingen overblijven het 2Gr.