Intendance.jpg3de Territoriaal Intendancekorps (3TerIntK)

Overzicht op 10 mei 1940

Deze website verdwijnt zeer binnenkort.
Deze pagina wordt vanaf nu up-to-date gehouden op onze nieuwe website: http://www.18daagseveldtocht.be
Type
Territoriale Logistieke Steuneenheid

Ontdubbeld van
n.v.t.

Onderdeel van
Territoriale Troepen en Etablissementen

Bevelhebber
Kolonel Intendant R. Marichal

Adjunct
1ste Kapitein der Administratie A. Drossart

Standplaats
Diverse
Commandopost te Luik

Samenstelling
1ste Provianddienst Luik
Levensmiddelenmagazijn

(Majoor Intendant Jonas)
Bakkerij (Cdt L. Biscompte)


Beenhouwerij (Lt. P. Leveque)


1ste Compagnie


2de Compagnie

2de Provianddienst Luik
Nachtlegeringsmagazijn

(Kapitein Intendant Jorissen)
Voedermagazijn (Lt L. Demoulin)


Intendancedepots


3de Compagnie

Provianddienst Beverlo
Levensmiddelenmagazijn

(Kapitein Intendant Halleux)
Bakkerij (Kapt J. Thys)


Beenhouwerij (Kapt J. Thys)


Voedermagazijn (Cdt A. Blomme)


Nachtlegeringsmagazijn (Lt Provoost)


Bijkeuken


5de Compagnie

18-Daagse Veldtocht


Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen

Staf/3TerIntK
Het 3de Territoriaal Intendancekorps (3TerIntK) is verantwoordelijk voor de bevoorrading aan levensmiddelen, voeder, beddengoed en aanverwante artikelen voor de kazernering. In vredestijd worden de eenheden van het leger uit centrale depots bevoorraad met vlees, brood en kleine levensmiddelen zoals koffie en specerijen. Elke eenheid heeft daarnaast een budget voor de lokale aankoop van groenten, fruit en andere voedingsmiddelen. In oorlogstijd gebeurt de bevoorrading door de intendance. De territoriale organisatie van de intendance omvat drie intendancekorpsen die elk een aantal vaste installaties beheren. Deze omvatten in de eerste plaats de bakkerijen, beenhouwerijen en magazijnen voor beddengoed en levensmiddelen die in de grote garnizoenen en kampen gelegerd zijn. Deze intendancekorpsen krijgen het nummer van de Militaire Circonscriptie waarvoor ze verantwoordelijk zijn.
10mei.jpg
1ste Provianddienst Luik/3TerIntK
De installaties van Majoor Jonas bevinden zich op de rechteroever van de Maas in de Luikse deelgemeente Bressoux. Jonas is in hoofdzaak verantwoordelijk voor de bevoorrading van het IIIde Legerkorps. De diensten worden bij het uitbreken van de oorlog op volle sterkte gebracht door oproepring van de laaste reservisten.

Reeds tijdens de nacht van 10 op 11 mei laat Kolonel Marichal weten dat alle logistieke eenheden te Luik zich naar de linkeroever van de Maas moeten begeven met het oog op een eventuele aftocht. Luik is immers onhoudbaar geworden na de Duitse doorbraak aan het Albertkanaal net ten noorden van de stad.

Nachtlegeringsmagazijn_Beverloo.jpg
Het centraal nachtlegeringsmagazijn van de Provianddienst Beverlo.
Provianddienst Beverlo/3TerIntK
 • Staf/Provianddienst Beverlo
  Om 01u30 belt het plaatscommando van Leopoldsburg naar de staf van de Provianddienst Beverlo met de melding dat een algemeen alarm werd afgekondigd. Aangezien het Kamp van Beverlo zich ten noorden van het Albertkanaal bevindt, en bijgevolg aan de verkeerde kant van de Dekkingsstelling lag, voorzag het oorlogsplan dat het kamp in geval van alarm ontruimd moest worden. De aanwezige troepen, waaronder de Provianddienst Beverlo, dienen het kamp onmiddellijk te verlaten en zich in de streek van Diest te hergroeperen.

 • Nachtlegeringsmagazijn/Provianddienst Beverlo
  Na bevestiging van het alarm door zijn directe overste Kapitein Halleux en gaat Lt Provoost over tot de opeising van drie vrachtwagens om het centraal magazijn en een reeks kleinere depots doorheen het Kamp leeg te maken. Een voertuig komt van het Territoriaal Transportkorts van het kamp en twee camions worden opgehaald bij de heren Dubois (nummerplaat 28199) en Stas (nummerplaat 347531) te Leopoldsburg. De luitenant neemt ook contact op met het station en gaat op zoek naar de nodige goederenwagons voor het inladen van zijn bijzonder grote stocks aan beddengoed. Hij bekomt slechts één enkele wagon en stuurt dan maar zijn collega Luitenant Reynaert ter plekke om de zaak te gaan bepleiten. De stationschef van Leopoldsburg kan te Hasselt tien bijkomende wagons verkrijgen. Dit treinstel wordt beloofd voor 06u30.

  De voorraden uit het centrale depot worden overgebracht naar het station. De manschappen kunnen ongeveer 1.100 dekens, 200 matrassen en 250 kg wollen stof overladen. Intussen worden ook ploegen uitgestuurd naar de diverse gedecentraliseerde magazijnen doorheen het kamp.

  Zoveel mogelijk arbeiders worden in het nachtlegeringsmagazijn verzameld en Luitenant Provoost vertrekt naar het postkantoor om 15.000 Belgische frank van de rekening van zijn eenheid te gaan afhalen om aan elke arbeider een voorschot op het loon uit te betalen. Terwijl Provoost zich in de post bevindt, start omstreeks 07u30 de zware luchtaanval op het kamp. Kapitein Halleux beveelt de onmiddellijke aftocht. Het nachtlegeringsmagazijn dient zich in eerste instantie naar het station van Diest te begeven. Bij aankomst hier worden alle militairen en burgerarbeiders doorgestuurd naar Brugge. De trein met het beddengoed vertrekt met zoveel mogelijk personeelsleden aan boord. De drie vrachtwagens zullen langs de baan volgen.
11mei.jpg
1ste Provianddienst Luik/3TerIntK
De diensten werken doorheen de nacht aan de evacuatie naar de linkeroever. Naast de voorraden en materieel dienen ook alle door de beenhouwerij aangekochte levende dieren afgevoerd te worden. Door een gebrek aan manschappen en tijd (er wordt slechts twee uur gegund voor de ganse operatie) wordt een belangrijk deel van de stocks overgedragen aan het gemeentebestuur van Bressoux. Deze voorraden worden in de komende dagen en weken gebruikt voor de plaatselijke bevolking.

De eenheden worden tijdelijk ondergebracht nabij de brug van Coronmeuse. Luitenant-kolonel Jonas krijgt de opdracht om ter plekke te blijven ten behoeve van het IIIde Legerkorps. Hij weet echter nog niet dat de diverse formaties van dit korps reeds gestart zijn met de aftocht uit Luik. Tijdens de namiddag worden de laatste bruggen over de Maas vernield. Jonas laat zijn eenheden over de baan vertrekken naar Roeselare, waar hij zijn diensten dient te ontplooien. De aftocht zou per spoor moeten gebeuren, maar een reeks luchtaanvallen aan de westrand van de stad heeft het spoorverkeer onmogelijk gemaakt.

Provianddienst Beverlo/3TerIntK
 • Staf/Provianddienst Beverlo
  De eerste manschappen van de uit Leopoldsburg geëvacueerde provianddienst bereiken Brugge rond 18u00 en worden aangehecht bij de plaatselijke diensten.
 • Nachtlegeringsmagazijn/Provianddienst Beverlo
  Het militairen van het magazijn gaan over naar de 1ste Compagnie van de Algemene Magazijnen van de Bevoorradingsbasis die zich eveneens te Brugge zal installeren. De burgerarbeiders worden dan weer overgeplaatst naar de diensten van de Intendance te Roeselare. Het Nachtlegeringsmagazijn Beverlo wordt daarmee als eenheid ontbonden.
12mei.jpg
1ste Provianddienst Luik/3TerIntK
De eenheden van Luitenant-kolonel Jonas verplaatsen zich doorheen ons land op weg naar Roeselare.
13mei.jpg
1ste Provianddienst Luik/3TerIntK
De eerste formaties van komen aan te Roeselare en gaan aan het werk om de logistieke operaties opnieuw op te starten. De beenhouwerij gaat aan de slag in het stedelijk slachthuis. De bakkerij gaat over tot het opeisen van verschillende civiele bakkerijen en zet zijn personeel aan het werk. Het nachtlegeringsmagazijn wordt ondergebracht in de fabriek Filips-Venneman. Het levensmiddelenmagazijn vindt eveneens onderdak in een fabriekshal.
14mei.jpg
1ste Provianddienst Luik/3TerIntK
Luitenant-kolonel Jonas krijgt de opdracht van het Ministerie van Landsverdediging om de staf van het 3de Territoriaal Intendancekorps en de 2de provianddienst uit Luik te contacteren met het bericht om zich eveneens in Roeselare te vestigen. Jonas slaagt in deze opdracht en de diensten van het 3de korps zullen zich te Roeselare concentreren..
15mei.jpg
Staf, 1ste Provianddienst Luik, 2de Provianddienst Luik/3TerIntK
De staf, 1ste en 2de provianddienst bevinden zich nu allen in Roeselare. Niet alle manschappen zijn aanwezen en verschillende kleine detachementen worden in Brugge gemeld.
16mei.jpg

17mei.jpg

18mei.jpg

19mei.jpg
Detachement Jorissen/3TerIntK in Frankrijk
Een detachement van de provianddienst wordt uitgestuurd naar Duinkerken om op zoek te gaan naar bijkomde installaties voor de bakkerij. Het is hierbij de bedoeling dat in Noord-Frankrijk enkele etablissementen geopend zullen worden om de in België verloren gegane infrastructuur te vervangen. De ploeg onder leiding van Kapitein Intendant Jorissen bereikt Gravelines in de namiddag en gaat over tot het aanwijzen van vijf locaties voor de productie van brood. Luitenant Haas wordt vervolgens naar de haven van Duinkerken gestuurd om de nodige bloem, zout en gist op te eisen.
20mei.jpg
Detachement Jorissen/3TerIntK in Frankrijk
Met behulp van vrijwilligers worden meerdere trips ondernomen van Gravelines naar de haven van Duinkerken om de nodige ingrediënten op te halen voor de bakkerijen. Duinkerken is door de aanhoudende luchtaanvallen een bijzonder gevaarlijke stad geworden.
21mei.jpg

22mei.jpg

23mei.jpg
1ste Provianddienst Luik/3TerIntK
De diensten van het 3de Intendancekorps starten met de evacuatie uit Roeselare na de Duitse aanval op het Leie-front nabij Kortrijk. Om een mogelijke overrompeling door de vijand te vermijden, worden alle eenheden naar Middelkerke verplaatst. Majoor Jonas beschikt slechts over een twaalftal vrachtwagens en moet dan ook heel wat voorraden achterlaten in Roeselare.
24mei.jpg

25mei.jpg

26mei.jpg
1ste Provianddienst Luik/3TerIntK
De laatste militaire bakkerijen verlaten tijdens de nacht van 25 op 26 mei de stad Roeselare en begeven zich naar de Westkust. Inmiddels zijn nieuwe burgerbakkerijen overgenomen door de troepen van de provianddienst. Deze installaties bevinden zich op het grondgebied van Gistel, Middelkerke, Mariakerke, Westende en Leffinge. De bevoorrading aan steenkool gebeurt van uit Oostende
27mei.jpg

28mei.jpg
Staf/3TerIntK
Na enkele dagen opnieuw operationeel geweest te zijn te Middelkerke, ontvangt de dienst het bevel om de activiteiten de staken en de komst van de bezetter af te wachten. Kolonel Marichal laat weten dat de eenheden zich om 21u00 dienen te verzamelen te Slijpe voor de gevangenname door de Duitsers. Reeds bij het vertrek uit Middelkerke beveelt de vijand echter om de vrachtwagens te overhandigen. Ook de broodvoorraad wordt in beslag genomen. De manschappen vertrekken dan maar te voet naar Slijpe, maar worden hier weggejaagd door de bevelhebber van een Duitse artillerieformatie die geen krijgsgevangenen nabij zijn stellingen wil. De manschappen verlaten het gebied en besluiten op 29 mei om op eigen houtje richting Torhout te marcheren. De colonnes worden enkele dagen later terug onderschept door de Duitsers nabij Deinze en vervolgens afgevoerd naar Kruishoutem. Te Aalst tenslotte worden de officieren van de manschappen gescheiden en de laatste voertuigen in beslag genomen.

Register van Gesneuvelden

Onbekend

DE MULDER

Henri, O.

Sdt
Mil
30

03/09/1909

Moerzeke

22/05

Dunkerque (F)


Onbekend

VANBRABANT

Georges, Jos

Sdt
Mil
19

23/07/1895

Sint-Truiden

?

Dunkerque (F)

Vermist na 15/05
Onbekend

VANDEVOORDE

Michel, N.

Sdt
Mil


13/10/1907

Wevelgem

22/05

Dunkerque (F)


Onbekend

VAN KRUNKELSVEN

Louis, A.

Sdt
Mil
35

22/05/1915

Leopoldsburg

11/05

Borgloon

Overgebracht naar veldhospitaal I/CA na bombardement op Kamp van Beverlo
Onbekend

VAN STAPPEN

Joannes, B.

Sdt
Mil
24

17/07/1904

Schoten

21/05

Dunkerque (F)


Onbekend

VERHAEGHE

Georges, M.C.

Sdt
Mil
27

20/05/1907

Menen

22/05

Dunkerque (F)


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
3IntK_Sdt_Vanbrabant_Georges.JPGSdt VanbrabantBibliografie en Bronnen

1.
Verslag Majoor Intendant Jonas, Centrum voor Historische Documentatie, Evere
2.
Verslag 1ste Kapitein Drossart, Centrum voor Historische Documentatie, Evere