43Li.jpg43ste Linieregiment (43Li)

43ème Régiment de Ligne

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Infanterieregiment van de tweede reserve

Ontdubbeld van
13de Linieregiment

Taalstelsel
Franstalig

Onderdeel van
15de Infanteriedivisie

Bevelhebber
Kolonel F. de Wespin

Standplaats
Dekkingsstelling Albertkanaal
Ondersector Oelegem - Viersel
Commandopost te Broechem

Samenstelling
I Bataljon (Majoor Nicaise)
1ste Compagnie Fuseliers (Cdt Van den Broek)
2de Compagnie Fuseliers (Lt Pierret)
3de Compagnie Fuseliers (Cdt Baudot)
4de Compagnie Mitrailleurs (Cdt Kaeckenbeeck)

II Bataljon (Majoor Philippart)
5de Compagnie Fuseliers (Lt Detaille)
6de Compagnie Fuseliers (Cdt Miserez)
7de Compagnie Fuseliers (Cdt Piette)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Cdt Lieffrig)

III Bataljon (Kapitein-commandant Renaud)
9de Compagnie Fuseliers (Cdt Ducachet)
10de Compagnie Fuseliers (Cdt Langlois)
11de Compagnie Fuseliers (Lt Massart)
12de Compagnie Mitrailleurs (Lt Vigenon)

Stafcompagnie (Luitenant Fontinoy)

Geneeskundige Compagnie (Geneesheer Luitenant Bluard)

Peloton Verkenners (Luitenant Paquet)

18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen

Staf/43Li
Het 43ste Linieregiment (43Li) wordt op vrijdag 22 september 1939 gemobiliseerd ontdubbelingsregiment van het 13Li. Het regiment wordt toegevoegd aan de 15de Infanteriedivisie (15Div), een divisie van tweede reserve. De tweede reserve was in hoofdzaak samengesteld uit miliciens van de oudere klassen '28, '29, '30 en '31. In de infanterieregimenten van de tweede reserve ontbreekt het vierde bataljon met de zware mitrailleurs, mortieren en de anti-tankkanonnen C47mm. De fuseliers kregen in hoofdzaak oude Belgische Mauser geweren uit 1889 en Franse FM15 Chauchat lichte mitrailleurs die in 1915 aangekocht werden en die van eerder bedenkelijke kwaliteit zijn. De zware mitrailleurs Colt zijn al even oud en hebben eveneens jaren in het vet gestaan in één of ander deport. Bovendien ontbrak het aan DBT granaatwerpers en moesten de mannen het stellen met Vivien Bessières tromblons die op de loop van hun geweer gevezen kunnen worden en een dracht van nauwelijks 150m hadden.

De twee andere infanterieregimenten van de 15Div zijn 31Li en 42Li. Onmiddellijk na de mobilisatie trok het regiment in oktober 39 naar het Kamp van Beverlo voor een korte trainingsperiode samen met de rest van de 15Div. Na een periode in het Bruggenhoofd Gent wordt het regiment opgesteld aan de K.W. Stelling in de buurt van Halle en Ninove. Uiteindelijk wordt het regiment op 27 november 1939 naar het Albertkanaal ten oosten van Antwerpen verplaatst, wat voor een eenheid van de tweede reserve eerder ongebruikelijk is. Daar zullen de eenheden verblijven tot het uitbreken van de oorlog.
10mei.jpg
t_albertkanaal.jpg
43Li_sgtCSLR.jpg
Sergeant KROLt Georges Marescaux van de 5/II/43Li.
De 15de infanteriedivisie brengt de nacht door in zijn kantonnementen aan het Albertkanaal ten oosten van Antwerpen wanneer kort na middernacht de alarmmelding binnenloopt op de staf van het 43Li. Het velddagboek vermeldt dat het bericht om 01u50 per telefoon aankomt. Het 43Li neemt op dag ogenblik de linker ondersector van de divisie voor zijn rekening en staat opgesteld tussen Oelegem en de samenvloeiing van het Netekanaal en het Albertkanaal nabij Viersel. De eenheden worden verwittigd en nemen hun posities in aan de zuidoever van het kanaal:
 • De staf van het regiment bevindt zich te Broechem
 • Het Iste bataljon heeft zijn commandopost nabij de Schans van Massenhoven en bemant de linkerflank
 • Het IIIde bataljon heeft zijn commandopost te Viersel en neemt de rechterflank voor zijn rekening
 • Het IIde bataljon is verantwoordelijk voor de tweede verdedigingslinie en heeft zijn commandopost eveneens te Broechem

Het regiment kan rekenen op vuursteun van de 75mm kanonnen van de I/23A en het infanteriesteunpunt in de Schans van Massenhoven.

Het peloton verkenners wordt zoals voorzien in de planning in twee gesplitst: de Iste gevechtsgroep steekt met rubberboten het Albertkanaal over en vertrekt naar zijn voorpost te Zandhoven. Deze post wordt vanaf 02u15 bemand. De IIde gevechtsgroep blijft bij het regimentshoofdkwartier om de nabije verdediging tegen mogelijke luchtlandingen te verzekeren.

Het regiment meldt om 05u05 dat alle stellingen bemand zijn.

Tijdens de avond trekken de eerste troepen van het Franse 7de leger door de stellingen van het regiment. De Fransen zijn op weg naar Nederland om er onze noorderburen bij te staan. Het Franse 6ème Régiment de Cuirasiers vraagt bij hun tussenstop maar liefst 700 Liter benzine om hun tanks te kunnen herbevoorraden.
11mei.jpg
t_albertkanaal.jpg
Het 43Li blijft in stelling langsheen het Albertkanaal. Terwijl het Franse 7de leger verder noordwaarts trekt, komen de eerste vluchtelingen uit Nederland aan op het Albertkanaal.

Het 43Li controleert zo goed mogelijk het verkeer over de bruggen over het kanaal om mogelijke Duitse agenten te onderscheppen. Er worden ook regelmatig patrouilles uitgevoerd om vijandelijke luchtlandingen op te sporen. Er wordt natuurlijk niets verdachts gevonden.

Het Groot Hoofdkwartier besluit die dag om het Albertkanaal op te geven en het veldleger terug te trekken tot aan de K.W. Stelling. De 15de divisie blijft echter op post. De troepen bevinden zich immers aan de uiterste westflank van het Albertkanaal en zijn hier voorlopig nog veilig.
12mei.jpg
t_albertkanaal.jpg
Het blijft aanhoudend druk aan de bruggen over het kanaal. De verkeersstroom loopt nu uitsluitend zuidwaarts en er bevinden zich ook Nederlandse soldaten onder de vluchtelingen. Aan de brug van Massenhoven trekken honderden Nederlandse soldaten voorbij. De bevriende troepen worden naar Antwerpen gedirigeerd om van hier uit naar Zeeland doorgestuurd te worden.
13mei.jpg
t_albertkanaal.jpg
Het regiment maakt zich klaar voor de aftocht naar de K.W. Stelling. De verplaatsing moet tijdens de nacht van 13 op 14 mei gebeuren. De ganse 15de Infanteriedivisie zal op zijn linkerflank in wijzerzin pivoteren en stelling nemen aan de uiterste noordrand van de K.W. Stelling.

De manschappen blijven de ganse dag lang nog steeds op post. Om 15u00 wordt de 1ste gevechtsgroep van het peloton verkenners teruggeroepen uit Zandhoven.

Het Franse 7de leger trekt nu in tegenovergestelde richting over het Albertkanaal en blaast de aftocht naar Vlaanderen en Frankrijk.

Om 22u30 vat het 43Li de korte verplaatsing aan. Het IIIde bataljon levert de achterhoede en laat de 9de compagnie nabij de brug van Massenhoven en de 11de compagnie nabij de brug van Viersel. Het bataljon zal een half uur later vertrekken.
14mei.jpg
t_kw.jpg
Rondom 05u00 komt het regiment aan op zijn nieuwe posities. De troepen blijven op de linkerflank van de 15de Infanteriedivisie en bevinden zich nu achter de Appelbeek en de Kleine Nete. Ten noorden van het regiment ligt het 23Li nog steeds op zijn stellingen binnen de Versterkte Positie Antwerpen. Ten zuiden sluit het 31Li aan vanaf Emblem. Het regiment staat als volgt opgesteld:
 • de noordelijke flank van het eerste echelon is voor rekening van het Iste bataljon met toevoeging van twee C47 anti-tankkanonnen
 • de zuidflank van het eerste echelon wordt beveiligd door het IIde bataljon dat twee C47 anti-tankkanonnen en drie Mortieren Van Deuren in versterking gekregen heeft
 • het IIIde bataljon ligt nu op het tweede echelon tussen Oelegem en Broechem en heeft drie C47 anti-tankkanonnen verkregen
 • de 10de compagnie bewaakt de voorposten te Nijlen
 • de staf van het regiment staat opgesteld in kasteel Bossenstein even ten noordoosten van Broechem

De I/23A is nog steeds verantwoordelijk voor indirecte vuursteun. Ook de infanteriesteunpunten van de Schans van Massenhoven en het Fort van Broechem worden toegewezen aan de commandant van het 43Li.

Voor de Appelbeek en de Kleine Nete is een strook land onder water gezet. Over de Appelbeel wordt een loopbrug geslagen om het peloton verkenners toe te laten op de vijandelijke oever te kunnen patrouilleren. De loopbrug blijft tot 22u00 over de waterloop liggen. Vervolgens wordt het bruggetje door de verkenners met benzine overgoten en in brand gestoken. De vlammen halen niks uit en tot overmaat van ramp openen bevriende troepen het vuur op de verkenners.
15mei.jpg
t_kw.jpg
De stellingen van het 43Li bevinden zich aanvankelijk niet in het directe opmarsgebied van de Duitse troepen. Het blijft dan ook relatief rustig achter de Appelbeek en de Kleine Nete.

De loopbrug over de Appelbeek wordt rondom 10u00 met zware bijlen in stukken gehakt en vernield.

Het peloton verkenners wordt rond 14u00 teruggestuurd naar de brug van Massenhoven over het Albertkanaal om na te kijken of dit kunstwerk wel degelijk door de Belgische genie is opgeblazen. Luitenant Paquet vertrekt met een ploeg van drie verkenners. De brug ligt in het water en op de noordelijke oever zijn reeds de eerste Duitse troepen aangekomen.
16mei.jpg
t_kw.jpg
Het Groot Hoofdkwartier besluit in samenspraak met de geallieerden om de K.W. Stelling op te geven en terug te trekken naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. Tijdens de nacht van 16 op 17 mei moeten alle troepen ten zuiden van de Nete de aftocht aanvatten. De troepen ten noorden van de Nete zullen een dag langer ter plaatse blijven. De Nete vormt nog steeds de zuidelijke grens van de sector van de 15de divisie. Aan de overkant van de rivier ligt de sector van de 6de divisie en begint de eigenlijke K.W. Stelling. De 6de divisie verlaat volgens plan zijn sector tijdens de avond van 16 op 17 mei.

Om er na de eerste fase van de aftocht naar het westen voor te zorgen dat de zuidflank van de divisie niet bloot komt te liggen, zullen de troepen van de 15de Infanteriedivisie tijdens de nacht van 16 op 17 mei herschikt worden om het ganse gebied tussen het Albertkanaal, Lier en Boom te bezetten en alzo een naar het zuiden gerichte dwarsstelling in te nemen.

Het 43Li moet hiervoor twee detachementen leveren voor de flankwachten van Walem, Duffel en Boom. Het gros van het IIIde bataljon van Commandant Renaud wordt aangeduid voor deze opdracht. Drie secties van de 12de compagnie blijven aangehecht bij de staf van het regiment, maar Renaud ontvangt wel tijdelijke versterking van drie T13 tankjagers.
17mei.jpg
t_kw.jpg
Even na middernacht zet de groep Renaud zich op weg via Broechem, Vremde, Boechout, Kontich en Duffel. Rondom 06u30 komt de colonne aan. Het detachement van IIIde bataljon moet tot nader order de overgangspunten over de Nete bewaken:
 • brug van Walem: 11de compagnie
 • spoorwegbrug van Walem: een peloton van de 10de compagnie
 • spoorwegbrug van Duffel: de rest van de 10de compagnie

De wegbrug van Duffel wordt bewaakt door het II/42Li. Alle bruggen zijn ten minste gedeeltelijk vernield.

Tijdens de voormiddag blijft alles rustig. Rondom 14u15 worden twee vijandelijke officieren verjaagd nabij de brug van Walem en even later valt de 11de compagnie onder vuur. Een gewonde wordt afgevoerd. De T13 schakelt er twee Duitse voertuigen uit.

Rond 17u00 slaagt de invaller er in de wegbrug van Duffel over te steken en het II/42Li terug te dringen. De Duitse troepen dringen door tot in Duffel en bedreigen nu ook het bataljon Renaud. Een peloton wielrijders van de 18de divisie en het peloton verkenners van het 31Li worden in alle haast aangevoerd en kunnen de vijand afstoppen.

Die zelfde namiddag vordert de commandant van de 15de divisie de nabij Broechem achtergebleven 9de compagnie op om de linies aan de brug van Boom te versterken. Majoor Nicaise wordt aan het hoofd geplaatst van een tijdelijke groepering die bestaat uit de 9/III/43Li, 6/II/42Li en de 9/III/31Li versterkt met enkele machinegeweren en vier T13 tankjagers. Rondom 18u00 zetten de verschillende compagnies zich op weg. De nieuwe groepering zal even na middernacht te Boom aankomen. Vervolgens wordt de 6/II/42Li doorgestuurd naar Temse. De groepering Nicaise moet de bruggen te Boom en Temse bewaken tot na de doortocht van de 15de divisie en moet vervolgens de kunstwerken vernielen.

Tijdens de nacht van 17 op 18 mei verlaat het 43Li samen met de rest van de 15de divisie de K.W. Stelling. Het regiment moet de linkeroever van de Schelde bereiken en zal vervolgens per trein naar de kust gestuurd worden. Het gros zal afmarcheren om 17u00. De achterhoede wordt gevormd door het peloton verkenners en telkens drie pelotons van het Iste en IIde bataljon en zal pas om 24u00 vertrekken. Het regiment is nu in vier groepen verdeeld die elk afzonderlijk terugtrekken: het gros onder leiding van de korpscommandant, de achterhoede onder Majoor Philippart, het detachement Walem-Duffel en tenslotte het detachement Boom.

Het gros zet zich op het voorziene tijdstip op weg via Vremde, Eggerzeel, Boechout, Hove en Kontich.
18mei.jpg
t_onderweg.jpg
Om middernacht steekt het gros van het 43Li te Boom de Rupel over. Via Ruisbroek, Puurs en Bornem bereiken de manschappen rondom 06u00 de brug van Temse. Om 11u00 arriveert het gros te Elversele. Hier houden de colonnes halt in afwachting van de treinen die hen naar de kust zullen brengen.

Rondom 14u00 breekt echter paniek uit in de Belgische rangen. Het commando is er van overtuigd dat de Duitse pantsers reeds in de buurt zijn en beveelt alle troepen ter plekke om onmiddellijk op eigen kracht verder te trekken en zo snel mogelijk Blankenberge proberen te bereiken. De uitgeputte manschappen zetten zich op nieuw op weg en komen om 19u00 te Gent aan.
19mei.jpg
t_onderweg.jpg
De treinen naar de kust verlaten Gent in de nacht van 18 op 19 mei. Door de chaos op het spoornetwerk brengen de manschappen de ganse dag in de trein door. De laatste troepen komen pas om 21u00 aan te Blankenberge. Met opgevorderde kusttrams worden de mannen naar hun kantonnementen gebracht.

De achterwacht komt rondom 23u00 aan in het station Blankenberge en wordt eveneens met de kusttram naar zijn kantonnementen te Klemskerke gebracht. Ook de detachementen van Walem-Duffel en van Boom komen die dag aan.
20mei.jpg
t_kust.jpg
Het regiment rust uit in zijn nieuwe kantonnementen:
 • de staf en het Iste bataljon te Bredene
 • het IIde bataljon te Klemskerke
 • het IIIde bataljon te De Haan

Even voor middernacht worden de mannen uit hun bed gelicht. Het regiment moet het 37Li te Oostende en Nieuwpoort aflossen.
21mei.jpg
t_kust.jpg
Na een nachtelijke verplaatsing per kusttram komt het 43Li aan op zijn gewijzigde posities te Oostende. Het IIIde bataljon is doorgereisd naar Nieuwpoort. De staf heeft zijn commandopost opgesteld nabij het Marie-Henriette park. De compagnies bewaken het strand, de zeehaven, het station, het vliegveld van Stene, de koninklijke villa en andere vitale installaties rondom de stad. Het regiment bewaakt ook de bruggen langsheen het
Kanaal Plassendale-Nieupoort en heeft hiervoor enkele vuurmonden van de IIde groep van het 23A in steun ontvangen.
22mei.jpg
t_kust.jpg
Het 43Li blijft zijn bewakingsopdrachten uitvoeren langsheen de middenkust. Tezelfdertijd vinden nog enkele groepjes achterblijvers weer aansluiting met het regiment.
23mei.jpg
t_kust.jpg
De manschappen van het 43Li voeren nog steeds bewakingsopdrachten uit in het gebied tussen Oostende en Nieuwpoort.

Op 21 mei bereikten de Duitse pantsers de Atlantische kust rondom Abbeville en nu wordt het duidelijk dat de vijand ook vanuit het zuiden naar ons land oprukt. Tijdens de namiddag beveelt het Groot Hoofdkwartier dat de 15de infanteriedivisie de Belgische zuidflank moet dekken en vanaf Nieuwpoort langsheen de Ijzer moet front maken naar de Franse grens toe.

Vanaf 19u00 zetten de colonnes van het Iste en IIde bataljon van het 43Li zich op weg via Leffinge, Slijpe en Sint-Pieters-Kapelle tot in Schore. Het IIde bataljon verlaat Nieuwpoort. Het regiment zal van de 12de divisie enkele C47 anti-tankkanonnen ontvangen.
24mei.jpg
t_ijzer.jpg
Samen met de overige eenheden van de 15de infanteriedivisie bezet het 43Li zijn nieuwe posities:
 • de commandopost van het regiment staat in de gemeenteschool van Schore
 • het Iste bataljon ligt langsheen de oever van de Ijzer tussen kilometerpaal 9,500 en 7,500
 • het IIde bataljon tussen kilometerpaal 7,500 en 6,000
 • het IIIde bataljon vanaf kilometerpaal 6,000 tot aan de grens van de ondersector in Nieuwpoort

Het IIIde bataljon wordt om 14u00 doorgestuurd naar de kanaalbruggen in de omgeving van Veurne. De mannen worden in vrachtwagens vervoerd en komen rondom 18u00 aan. De commandopost van het bataljon verhuist naar Steenkerke. De 9de compagnie bewaakt de brug van Kortewilde, de 10de de bruggen te Veurne en de 11de de brug van Oeren. Aan de Ijzer neemt de 1ste compagnie de stellingen van het IIIde bataljon over.
25mei.jpg
t_ijzer.jpg
Het naburige 31Li is toegewezen aan een nieuwe missie nabij Roeselare en het 43Li moet de ondersector overnemen. Het regiment wordt nu nog dunner uitgespreid langsheen de Ijzer en verlengt zijn stellingen tot kilometerpaal 15,000. Het ganse Iste bataljon gaat naar de oude stellingen van het 31Li terwijl het IIde bataljon de volledige lengte van de oorspronkelijke stellingen van het eigen regiment bewaakt. Het IIIde bataljon blijft rondom Veurne.

Om 22u00 loopt het bevel binnen dat het ganse regiment per trein verplaatst zal worden naar Gits, zo'n 5 Km ten noorden van Roeselare. Na de Duitse doorbraak aan de Leie tracht ons Groot Hoofdkwartier een nieuwe verdedigingslinie uit te bouwen en zijn dringend nieuwe troepen nodig. Ten zuiden van de Mandelbeek is de Duitse druk in de richting van Ieper en Duinkerken bijzonder groot geworden.

Die dag telt het 43Li nog zo'n 80% van zijn effectieven. Elk van de bataljons beschikken nog over ongeveer 750 manschappen. De rest is van de eenheid afgescheiden geworden tijdens de terugtocht van het Albertkanaal. Het regiment heeft een aantal Browning FM30 lichte machinegeweren ontvangen om de tot op de draad versleten Chauchats te vervangen.
26mei.jpg
t_leie.jpg
Net na middernacht gaan de manschappen aan boord van drie treinen: de staf en de eerste twee bataljons stijgen in te Pervijze en het IIIde bataljon te Veurne. Via de lijn naar Diksmuide gaat het tot in Kortemark en Lichtervelde om vervolgens de oude spoorlijn 66 (Brugge-Kortrijk) te nemen tot in Gits. Om 07u30 begint het IIIde bataljon met uitstijgen. Er volgt onmiddellijk een luchtaanval waarbij 6 doden en een 20-tal gewonden vallen. De rest van het regiment komt zo'n 3 uur later aan.

Eens de colonnes volledig zijn, zetten de manschappen zich op op weg naar Passendale via Hooglede en Westrozebeke. De mars is +/- 15 kilometer lang.

Het Iste Legerkorps is ondertussen druk aan het werk aan een nieuwe linie langsheen de spoorlijn Ieper-Roeselare waar met een 2000-tal goederenwagons een geïmproviseerde versperring is aangelegd in de hoop de Duitse opmars naar Ieper, Roeselare en Menen te kunnen afremmen. De 2de cavaleriedivisie is betrokken bij gevechten ten zuiden van de spoorlijn. De verbinding met de Britten is inmiddels verbroken. Met een nieuwe dwarsstelling van Zonnebeke naar Langemark hopen de Belgen de omsingeling te vermijden.

Het 43Li wordt toegewezen aan een ondersector van de spoorlijn Ieper-Roeselare en neemt zijn posities in. De staf opent de commandopost nabij kilometerpaal 13 op de weg Westrozebeke-Passendale met het peloton verkenners als verdedigingselement. De drie bataljons gaan in tweede linie achter de spoorweg met van west naar oost het Iste, IIde en IIIde bataljon:
 • het Iste bataljon graaft zich in achter de Stroombeek tussen Passendale en Poelkapelle en heeft zijn commandopost te Wallemolen
 • het IIde bataljon verdedigt Passendale
 • het IIIde bataljon ontplooit zijn compagnies tussen Ruiter en Kalve

Om 21u00 is iedereen te plaatse. Er wordt de ganse nacht doorgewerkt aan de nieuwe verdedigingslinies. Het 31Li ligt in eerste lijn achter de spoorlijn samen met het 4L en het 5J. De I/23A en de II/23A worden samengevoegd met het 18A leveren vuursteun aan de twee regimenten van de 15de divisie. Die avond blijft het kalm op de stellingen van het 43Li. De eerste vijandelijke verkenners bereiken de spoorlijn.
27mei.jpg
t_leie.jpg
Even na de middag vallen de Duitsers vallen de spoorlijn Ieper-Roeselare aan en kunnen het 31Li al snel verdrijven. Rondom 15u00 wordt een grote bres geslagen in de linies van het 31Li. De vijand wil vervolgens Passendale innemen en bereikt omstreeks 17u00 de 5de en 6de compagnie van et 43Li ten zuiden van het dorp. De Belgen worden onderdrukt met artillerievuur en de vijand begint al snel met het infiltreren van de stellingen met kleine groepjes fuseliers. Majoor Philippart sneuvelt en wordt vervangen door Commandant Lieffrig. Om 18u00 moeten de beide compagnies zich terugtrekken.

Ook de twee andere compagnies van het IIde bataljon begeven al snel onder de Duitse druk en rondom 22u00 vluchten de restanten van het IIde bataljon doorheen de stellingen van de commandopost van Kolonel de Wespin op de baan Passendale-Westrozebeke.

Die zelfde 27 mei verloopt heel wat rustiger voor het Iste bataljon. De compagnies van het Iste bataljon voeren enkele stellingswisselingen uit om te vermijden dat ze overrompeld worden door de opmars naar Passendale maar raken verder niet betrokken bij de gevechten.

Het IIIde bataljon wordt na de Duitse doorbraak in de zone van het 31Li toegevoegd aan de tegenaanval die de I/2L moet uitvoeren. Tijdens de avond moeten de drie compagnies fuseliers oprukken naar de noordoost rand van Passendale. De Duitsers hebben het gebied intussen al stevig in handen en terwijl de I/2L enig succes kan boeken, loopt de opmars van het III/43Li vast op zo'n anderhalve kilometer van Passendale. De vijand dringt echter niet aan en de Belgen slagen er in tijdens de nacht van 27 op 28 mei een nieuwe linie te bezetten ten noordoosten van het dorp. Het 5J sluit aan op de linkerflank van het III/43L. De I/2L neemt posities in op rechts.
28mei.jpg
t_leie.jpg
Rondom 03u00 keert de rust weer nabij Passendale. Samen met het 5J, het III/31Li en de I/2L bevinden de 2/I/43Li en het III/43Li zich nu in eerste linie. De 1/I/43Li en de 3/I/43Li vormen samen met het 4L en het II/3J een nieuwe tweede verdedigingslijn. Anderhalf uur later heeft verder stand houden echter geen zin meer: Koning Leopold III heeft de onvoorwaardelijke overgave van zijn leger aanvaard.

Lt Res Huet van de Staf/III/43Li verkiest om zich niet krijgsgevangen te laten nemen na de capitulatie en keert op eigen houtje huiswaarts. In Marke wordt hij door de Duitsers onderschept en neergeschoten.[2]

Register van Gesneuvelden

7/II

BIOT

Victor

Sdt
Mil


31/01/1906

Biesmerée

27/05

Passendale


7/II

BONNIVERS

Léon, M.G.

Sgt11/02/1908

Senzeilles

27/05

Passendale


7/II

BOURDOUXHE

Henri, M.J.

Sdt
Mil


13/10/1906

Liège

27/05

Passendale


12/III

BOURGUIGNON

Dieudonné, J.

Sdt
Mil


29/09/1911

Vieux-Waleffe

27/05

Oostnieuwkerke


8/II

BROGNIEZ

Edmond, L.V.

Kpl04/02/1911

Lobbes

06/06

Brugge

Verwond 27/5 Passendale
5/II

BROSSE

Georges, J.J.

Sdt
Mil


26/11/1908

Gerpinnes

27/05

Passendale


5/II

CHARLES

Ernest, G.G.

Sdt
Mil


09/11/1908

Andenne

27/05

Passendale


7/II

CLERCQ

Georges, F.G.

Kpl02/01/1911

Marchienne-au-Pont

27/05

Passendale


11/III

COOREMAN

Emile, G.

Sdt
Mil


29/08/1911

Thuin

26/05

Ieper


12/III

DE BACKER

René, J.M.

Sdt
Mil


04/05/1907

Antwerpen

03/06

Brugge


Onbekend

DE COCK

Albert, F.

Kpl01/06/1908

Couillet

26/05

Roeselare


8/II

DEHON

Léon, H.

Sdt
Mil


10/03/1911

Ambly

27/05

Passendale


5/II

DEREMINCE

Antoine, A.G.

Sdt
Mil


27/05/1906

Saint-Servais

27/05

Passendale


Onbekend

D'HOEDT

Joseph, M.

Sdt
Mil


15/08/1910

Oostende

27/05

Passendale


4/I

DUBOIS

Jean, L.H.

Sdt
Mil


09/10/1910

Bouffioulx

27/05

Oostende


Onbekend

ENGELBOSCH

Joannes, J.

Sdt
Mil


19/03/1906

Zepperen

27/05

Passendale


7/II

ETIENNE

Nicolas, F.J.

Sgt17/10/1908

Ans

27/05

Passendale


11/III

FOURIER

Lodewijk, G.

Sdt
Mil


03/06/1906

Kerniel

27/05

Passendale


Onbekend

GILISSEN

Renier, J.

Sdt
Mil


03/04/1907

Diepenbeek

27/05

Passendale


6/II

GOBBE

Raymond, L.M.

Lt
Res


05/09/1905

Charleroi

27/05

Passendale


6/II

HICK

Nicolas, F.J.

Kpl29/11/1907

Hombourg

27/05

Passendale


8/II

HOVENT

Jean, J.

Sdt
Mil


21/12/1906

Lustin

27/05

Passendale


Staf/III

HUET

Paul, E.G.

Lt
Res


22/03/1904

Jemeppe-sur-Meuse

28/05

Marke

Neergeschoten door de Duitsers na de capitulatie toen hij poogde aan gevangenschap te ontsnappen.
Onbekend

JACQUEMIN

Paul, E.J.

Kpl16/04/1911

Aische-en-Refail

27/05

Passendale


7/II

KAERTS

Auguste, V.

Sdt
Mil


01/08/1906

Seraing

27/05

Passendale


Onbekend

KESSELS

Charles, J.

Sdt
Mil


29/06/1906

Liège

27/05

Passendale


6/II

KINIF

Nestor, R.C.

Sdt
Mil


26/12/1911

Châtelet

27/05

Passendale


8/II

LACROIX

Gilles, J.

Sdt
Mil


09/09/1908

Lanaye

27/05

Passendale


8/II

LEBURTON

Gérard, J.J.

Sdt
Mil


?

Othée?

01/06

Brugge


7/II

LIMBORT

Raymond, A.J.

Sdt
Mil


05/07/1908

Hannêche

27/05

Passendale


12/III

LOYAERTS

Raymond, J.

Sdt
Mil
27

07/04/1907

Neerwinden

26/05

Beveren (Roeselare)

Gedood in luchtaanval op trein
Onbekend

MAQUIGNY

Fernand, J.

Sdt
Mil


17/07/1906

Landenne-lez-Seilles

27/05

Passendale


6/II

MARY

Robert

Kpl18/05/1911

Mont-sur-Marchienne

27/05

Passendale


8/II

MARY

Joseph, R.B.

Kpl25/10/1910

Gembloux

27/05

Passendale


7/II

MASSON

Marcel, G.

Sgt27/11/1908

Bois-de-Villers

27/05

Passendale


Onbekend

MAUCOURANT

Félix

Sdt
Mil


19/07/1911

Farciennes

17/05

Broekem


6/II

MISEREZ

Alfred, G.

Cdt
Act


30/03/1895

Kallo

27/05

Passendale


5/II

MUES

Gustaaf, J.

Sdt
Mil


24/03/1906

Loksbergen

27/05

Passendale


Staf/II

PHILIPPART

Jules, G.J.

Maj
Act


3/01/1895

Elsene

27/05

Passendale


12/III

PREMONT

Ulric, F.J.

Sdt
Mil


26/05/1906

Erneuville

26/05

Roeselare


6/II

RAMAEKERS

Pieter, J.

Sdt
Mil


04/08/1906

Eisden

27/05

Passendale


Onbekend

RAVET

Maurice, J.J.

Sdt
Mil


23/08/1910

Merdorp

27/05

Passendale


6/II

RONVEAUX

Léopold, V.J.

Sdt
Mil


13/09/1908

Dorinne

27/05

Passendale


6/II

SAUTELET

Narcisse, H.

Sdt
Mil


05/08/1911

Wihéries

27/05

Passendale


Onbekend

SLEEUWAERT

Gislenus, G.

Sdt
Mil


14/01/1910

Gijzenzele

27/05

Passendale


6/II

STERKENDRIES

Joseph

Sdt
Mil


28/12/1906

Tongeren

27/05

Passendale


6/II

STIMART

Fernand, J.G.

Sgt23/04/1908

Vedrin

29/05

Kortrijk


Onbekend

STRUELENS

Hendrik, J.

Sdt
Mil


26/01/1908

Sint-Kwintens-Lennik

26/05

Roeselare


Onbekend

TABRUYN

Alfons, J.

Sdt
Mil


10/02/1907

Sint-Truiden

27/05

Passendale

Gedood door geweervuur
Onbekend

VAN ROSSOMME

Fernand, J.

Sdt
Mil


30/12/1906

Boignée

27/05

Passendale


Onbekend

VAN RUYMBEKE

Heliodoor

Sdt
Mil


23/11/1909

Gent

27/05

Passendale


7/II

VERSPREET

August, B.

Sdt
Mil


06/07/1907

Tessenderlo

27/05

Passendale


Onbekend

WASEIGE

Marcel, L.

Kpl18/09/1907

Liège

27/05

Passendale


Onbekend

WEUTENS

François

Sdt
Mil


14/07/1911

Saint-Nicolas (Liège)

26/05

Roeselare


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
43Li_Kpl_Jacquemin.jpg
43Li_Sdt_Loyaerts.jpg
43Li_Sdt_Sleeuwaert.JPG
43Li_Sdt_Tabruyn_Alfons.jpg
Kpl Jacquemin
Sdt Loyaerts
Sdt Sleeuwaert
Sdt Tabruyn
43Li_Sdt_Van_Ruymbecke.jpgSdt Van RuymbekeBibliografie en Bronnen

1.
Massart, A., 1982., Historique du 13e de Ligne 1918-1940. Evere: Centrum voor Historische Documentatie Defensie
2.
Getuigenis Louis Vandenweghe: “Duitsers zaten in de schuur van mijn vader, Jerome Vandenweghe, op de Markebeke (de schuur bestaat nu nog). Opeens hoorde mijn vader een geweerschot. Luitenant Huet werd doodgeschoten. De Duitsers brachten hem binnen in de schuur en stopten hem in een baal vlas. Zij begroeven hem rechtover ons huis op de Markebeke. Later werd hij ontgraven.” Het betreft een ongebruikelijke krijgsverrichting, slechts één geweerschot. Lt Huet was zeer waarschijnlijk ongewapend.