4Li.jpg4de Linieregiment (4Li)

4e Régiment de Ligne

Overzicht op 10 mei 1940
Deze website verdwijnt zeer binnenkort.
Deze pagina wordt vanaf nu up-to-date gehouden op onze nieuwe website: http://www.18daagseveldtocht.be
Type
Infanterieregiment van het actieve leger
Ontdubbeld van
n.v.t.

Taalstelsel
Nederlandstalig

Onderdeel van
1ste Infanteriedivisie

Bevelhebber
Kolonel SBH Arthur De Cae

Adjudant-Majoor
Kapitein-commandant E. Fraeys

Standplaats
Dekkingsstelling Albertkanaal
Ondersector Diepenbeek
Commandopost te Diepenbeek

Samenstelling
I Bataljon (Majoor M. Souka)
1ste Compagnie Fuseliers (Cdt P. Verhulst)
2de Compagnie Fuseliers (Cdt J. Meys)
3de Compagnie Fuseliers (OLt J. Rousseau)
4de Compagnie Mitrailleurs (OLt A. Deckers)

II Bataljon (Majoor T. Diepenrinck)
5de Compagnie Fuseliers (OLt P. Crabbé)
6de Compagnie Fuseliers (OLt M. Vandenbosch)
7de Compagnie Fuseliers (Cdt F. Maurissen)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Cdt M. Maricaux)

III Bataljon (Majoor F. Sohier)
9de Compagnie Fuseliers (Kapt M. Verhaert)
10de Compagnie Fuseliers (Cdt J. Meys)
11de Compagnie Fuseliers (Lt M. Deledique)
12de Compagnie Mitrailleurs (OLt J. Abras)

IV Bataljon
(Kapitein-commandant Julien Kervyn de Meerendré)
13de Compagnie Mitrailleurs (OLt J. Van Den Torren)
14de Compagnie Anti-Tankkanonnen C47 (Lt M. Denaeghel)
15de Compagnie Mortieren M76 (Cdt J. Raemaekers)

Stafcompagnie (Onderluitenant L. Bienfait)
Geneeskundige Compagnie (Geneesheer 1ste Kapitein A. Van Capellen)
Peloton Verkenners (Onderluitenant A. De Wolf)

18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen
10mei.jpg
t_albertkanaal.jpg
4Li_Kpl_Mahieu_1939.jpg
Korporaal Roger Mahieu (links onder) en zijn makkers van de Klas 39 van het 4Li (foto Jan Tanghe).
Het 4Li werd op 26 augustus 1939 te Brugge gemobiliseerd.

Sinds 17 februari 1940 is het Iste bataljon ingekwartierd te Wimmertingen en de rest van het regiment te Diepenbeek.

Op 10 mei 1940 staan de 1ste en de 14de infanteriedivisies onder het bevel van het Cavaleriekorps. Het cavaleriekorps dekt niet alleen het gedeelte van het Albertkanaal in Midden-Limburg, maar is ook verantwoordelijk voor het oostelijke deel van de Vooruitgeschoven Stelling op het Verbindingskanaal Maas-Schelde en voor de Demer/Gete-Stelling.

Net na middernacht wordt ook het 4Li gealarmeerd en verlaten de manschappen hun kantonnementen om de loopgraven en bunkers aan de oevers van het Albertkanaal te gaan bemannen. De drie bataljons van het 4Li bemannen de rechterflank van de sector van de 1ste Infanteriedivisie ten noordoosten van Hasselt.

Op links ligt het 3Li en op rechts het 15Li van de naburige 4de Infanteriedivisie.
11mei.jpg
t_albertkanaal.jpg
4Li_Albertkanaal.jpg
Militairen van het 4Li aan het Albertkanaal.
Na de Duitse doorbraak in het oosten van Limburg, trekt het Cavaleriekorps zijn troepen terug naar het westen. Daarbij wordt de 1ste infanteriedivisie teruggeroepen van het Albertkanaal en richting K.W. Stelling gezonden. De marsroute zal grosso modo over Alken, Rummen en Meensel-Kiezegem lopen.

Het I/4Li zal echter de aftocht niet onmiddellijk vervoegen, maar wordt toegewezen aan een missie om tussen Diepenbeek en Wellen een tijdelijke dwarsstelling op het Albertkanaal op te werpen om de terugtocht te dekken.

Deze dwarsstelling is beter gekend onder de naam Bretelle de Kortessem en zal naast het I/4Li bestaan uit het 2G en 1JP, de groep wielrijders van de 14de divisie en het eskadron wielrijders en de compagnie T13 tankjagers van de 1ste divisie. De dwarsstelling moet het mogelijk maken om de rest van de 1ste en de 14de divisies op een veilige manier de Gete te laten oversteken.

De dwarsstelling wordt tot middernacht in stand gehouden, waarna de troepen richting Gete trekken en het Iste bataljon het regiment achterna marcheert. De marsroute voor de eerste etappe loopt over Wimmertingen, Alken, Kortenbos, Nieuwerkerken, Binderveld en Budingen.
12mei.jpg
t_kw.jpg
Het regiment steekt net ten noorden van Leuven de K.W. Stelling over. Met uitzondering van het 3Li dat aan de Gete ontplooid is, bereikt de divisie kantonnementen op de K.W. Stelling in het gebied tussen Buken, Tildonk en Wespelaar.
13mei.jpg
t_onderweg.jpg
De 1ste Infanteriedivisie wordt teruggetrokken van de K.W. Stelling en neemt heel even kantonnementen in te Berg, Kampenhout en Elewijt.

Het Groot Hoofdkwartier besluit om de opstelling van het veldleger langsheen de K.W. Stelling te dekken met een strategische reserve van drie divisies, onder het bevel van het IIIde Legerkorps:
 • De 1ste Infanteriedivisie zal in de zone rond Kapelle-op-den-Bos en Beigem ingekwartierd worden.
 • De 4de Infanteriedivisie krijgt de zone rond Grimbergen toegewezen.
 • De in de gevechten te Lummen zwaar getroffen 14de Infanteriedivisie zal tussen Kapelle-op-den-Bos en Breendonk ondergebracht worden.
14mei.jpg
t_willebroek.jpg
Het regiment steekt het Kanaal van Willebroek over en zoekt kantonnementen op in de zone van de 1ste divisie die zich over Nieuwenrode, Humbeeek, Eversem en Beigem uitstrekt.
15mei.jpg
t_willebroek.jpg
Tijdens de namiddag krijgt de 1ste infanteriedivisie een nieuwe sector aangeduid aan het noordelijke uiteinde van het Kanaal van Willebroek. De divisie zal nu het gebied van aan de monding van de Rupel tot en met Sluis Nr 2 op het Kanaal van Willebroek net buiten de gelijknamige gemeente. Rond 19u00 zet de infanteriecolonnes zich op weg naar de nieuwe bestemming. Het divisiehoofdkwartier zal te Puurs ontplooid worden.

Het 24Li zal de centrale ondersector rond Ruisbroek en Klein Willebroek bezetten. Het 4Li neemt het noordelijke deel van de linies voor haar rekening en komt tussen Ruisbroek en Rupelmonde te liggen. Het 3Li tenslotte wordt in de zuidelijke ondersector opgesteld rondom Willebroek.
16mei.jpg
t_willebroek.jpg
Rond 22u30 verneemt het regiment het nieuws dat de K.W. Stelling in de nacht van 16 op 17 mei zal verlaten worden. In een eerste etappe zullen de troepen van de K.W. Stelling zich terugplooien naar de linkeroever van het Kanaal van Willebroek. Het kanaal zal daarbij verdedigd worden door het IIIde Legerkorps dat hiervoor over het equivalent van twee divisies zal beschikken:
 • De 1ste Infanteriedivisie verdedigt de sector noord, van de Rupel tot en met Willebroek.
  • Het 4de Linieregiment bezet ondersector noord van de monding van de Rupel tot Ruisbroek.
  • Het 24ste Linieregiment krijgt ondersector centrum rond Ruisbroek en Boom toegewezen.
  • Het 3de Linieregiment zal ondersector zuid van de brug van Boom tot Willebroek verdedigen.
 • De beide regimenten van de grenswielrijders verdedigen sector zuid, van Tisselt tot Vilvooorde.
 • Vanaf Vilvoorde start de Britse legerzone.

Overdag gebeurt er niets noemenswaardigs in de ondersector van het 4Li. Vanaf het vallen van de duisternis beginnen de eerste Belgische eenheden door de divisiesector te stromen, op weg naar het westen van het land.
17mei.jpg
t_willebroek.jpg
Om 01u00 verwittigt de divisiecommandant van de 1ste divisie alle gevechtseenheden en vraagt hen om vanaf 04u00 klaar te zijn voor de actie. De ganse nacht en ochtend trekken duizenden Belgische militairen door de sector van de divisie op weg van de K.W. Stelling naar het westen. De Duitsers vorderen langzaam en het blijft dan ook rustig tussen Rupelmonde en Willebroek.

Kort na de middag krijgt het 4Li te horen dat de 1ste infanteriedivisie op post moet blijven tot dat de 15de infanteriedivisie zich uit de Versterkte Positie Antwerpen heeft teruggetrokken en de Scheldebrug te Temse is overgestoken. De 1ste divisie zal vervolgens eveneens te Temse de Schelde oversteken.

Vanaf 20u00 krijgt het 3Li rond Willebroek contact met de eerste elementen van de vijandelijke 56. Infanteriedivision. De vijand heeft eerder die namiddag rondom Verbrande Brug onze Grenswielrijders rake klappen toegebracht en is er in geslaagd het Kanaal van Willebroek over te steken. Het gros van het 4Li wordt daarom onmiddellijk verplaatst naar het zuiden om de Belgische flank te dekken tussen Breendonk en Sint-Amands. Het regiment zal worden versterkt door het Eskadron Wielrijders van de divisietroepen.
De infanteristen zullen zo nodig op vuursteun van de II/1A en IV/1A kunnen rekenen.

Het regiment moet zijn IIde bataljon opstellen nabij de brug van Temse om de aftocht over de Schelde te dekken.
18mei.jpg
t_willebroek.jpg
In eerste helft van de de nacht van 17 op 18 mei valt het Duitse 234. Infanterieregiment aan te Willebroek waar het 3Li opgesteld staat. De sluizen gaan kortstondig verloren maar worden heroverd door een tegenaanval. Omstreeks 04u30 trekt het III/3Li zich terug nadat vernomen werd dat in het zuiden nabij Vilvoorde het Kanaal van Willebroek is overgestoken door Duitse eenheden. Rond 07u00 slaagt de vijand er in te infiltreren tussen de stellingen van het 3Li en het 4Li. De beide regimenten breken daarop het contact af en plooien zich terug. Het 3Li verlaat het Kanaal van Willebroek als laatste eenheid en vormt de achterhoede. Het eskadron wielrijders van de 1ste divisie wordt naar de snelweg Antwerpen-Brussel gestuurd om de aftocht van het 3Li te dekken. Om 14u00 is de achterhoedeactie afgelopen. De wielrijders trekken zich terug naar de divisie die op dat ogenblik reeds door Bornem marcheert.

De divisie verplaatst zich vervolgens naar de westelijke oever van de Schelde via de brug van Temse en neemt nieuwe kantonnementen in rondom Rupelmonde en Hingene. De spoorwegbrug van Temse wordt vernietigd omstreeks 19u00 door het II/4 Linie.
19mei.jpg
t_gent.jpg
De regimenten van de 1ste Infanteriedivisie trekken tijdens de nacht van 18 op 19 mei verder en komen aan in het gebied tussen Temse, Tielrode en Waasmunster. De divisie wordt daarop doorgestuurd naar Gent om er het 44Li te gaan aflossen en de verdediging van de stad te gaan versterken. De infanterieregimenten worden per trein vervoerd vanuit het station van Temse. De artillerie van de divisie, het 1A, zal langs de baan volgen.

Het divisiehoofdkwartier wordt ontplooid in de Alsberghe & Van Oost textielfabriek in Drongen en wordt beveiligd door het eskadron wielrijders van de divisie. Het 24Li graaft zich in aan de zuidelijke rand van de stad, langs de Leie en Schelde. Het 3Li neemt de noordrand van Gent in. Het 4Li wordt in de binnenstad in reserve geplaatst.
20mei.jpg
t_gent.jpg
Het 4Li blijft te Gent.
21mei.jpg
t_gent.jpg
Het regiment is nog steeds te Gent opgesteld.

De Duitsers komen aan bij de rand van het Bruggenhoofd Gent, wat tot een toename van het aantal vluchtelingen in de stad leidt. Bovendien ontstaat er een conflict tussen Luitenant-Generaal Coppens van de 1ste infanteriedivisie en het Gentse stadsbestuur over het feit of de stad nu al dan niet open verklaard is. Coppens wil de verdedigingswerken verder laten uitbouwen en de bruggen laten ondermijnen. Het stadsbestuur wil dat de stad niet verdedigd wordt om de bevolking te sparen.

Die dag besluit het geallieerde opperbevel op de Conferentie van Ieper dat de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde moet worden opgegeven door de Belgen. Ten zuiden van Oudenaarde is de Duitse leger immers doorgebroken in de Britse sector en daarom moet het ganse front achteruit. De Belgen zullen zich terugtrekken tot achter het Leopoldkanaal, het Afleidingskanaal van de Leie en de Leie zelf. Aanvankelijk zullen de Britten te Kortrijk te verdediging naar het zuiden overnemen, maar dan wordt aan de Belgen gevraagd ook de zone tussen Kortrijk en Menen voor hun rekening te nemen. Ons Groot Hoofdkwartier gaat op zoek naar troepen voor deze nieuwe sector en wijst de 1ste infanteriedivisie aan.
22mei.jpg
t_leie.jpg
Met het oog op de nakende slag aan de Leie verlaat de 1ste infanteriedivisie in de namiddag de buurt van Gent. De infanterieregimenten wordt met autobussen naar vervoerd. Het 4Li krijgt de rechterflank van de divisie toegewezen vanaf de noordrand van Menen tot Wevelgem. Vanaf de noordrand van Menen nemen de Britse troepen de verdediging over. Twee bataljons van het 4Li gaan in eerste lijn, met een derde bataljon in reserve. De overblijvende zware wapens van het IVde bataljon worden zoals gewoonlijk tussen de overige troepen opgesteld. Het 19A arriveert om vuursteun te leveren aan de divisie in afwachting van de aankomst van het organieke regiment, het 1A.

Het eskadron wielrijders van de 1ste infanteriedivisie is reeds eerder op de dag toegekomen en bewaakt de Leiebruggen tussen Kortrijk en Menen in afwachting van de aankomst van de Britten. Het reservebataljon van het 4Li lost om 22u45 het eskadron wielrijders af en neemt de bewaking over van de bruggen te Kortrijk, Bissegem en Wevelgem.

Het divisiehoofdkwartier is eerder op de dag ontplooid te Sint-Eloois-Winkel.
23mei.jpg
t_leie.jpg
Tijdens de namiddag komt het 1A toe in de zone van haar 1ste divisie en vervangt er het 19A.

De Belgische posities langsheen de Leie hebben hun definitieve vorm aangenomen. In het noorden bemant het VIIde legerkorps de oever van de rivier tussen Deinze en Wielsbeke. Dit legerkorps bestaat uit de 2de divisie Ardeense Jagers die met het 4ChA, 5ChA en 6ChA de sector Deinze-Oeselgem. De sector Oeselgem-Wielsbeke wordt beveiligd door de 8ste infanteriedivisie. Vanaf Wielsbeke wordt de verdediging overgenomen door het IVde legerkorps die met de 3de infanteriedivisie bestaande uit het 1Li, 12Li en 25Li de sector Wielsbeke - Kuurne inneemt. Het 3Li, 4Li en 24Li van de 1ste infanteriedivisie bemannen de laatste sector tussen Kortrijk en Menen. Ten zuiden van Menen liggen de Britse linies. De 1ste divisie Ardeense Jagers en de 10de infanteriedivisie van de Jagers te Voet leveren de reservestrijdkrachten.
24mei.jpg
t_leie.jpg
4Li_Kpl_Mahieu_Kastetiket.jpeg
Kastetiket van Korporaal Mahieu uit 1939. Roger Mahieu werd op 25 mei door artillerievuur tijdens een patrouille gedood (met dank aan Jan Tanghe).
Na een kort maar hevig bombardement steken de Duitse infanteristen tegenover het 3Li de Leie over. De Belgen worden al snel teruggedreven, en de flank van het 4Li en 24Li worden bedreigd. Het 4Li is aanvankelijk niet bij de gevechten betrokken en is uiterst verbaasd wanneer het na de middag Duitse troepen ontdekt nabij het vliegveld van Wevelgem. Ook Bissegem is reeds ingenomen.

De bres is intussen al zo'n 4 Km breed en 3 Km diep. Het 4Li moet de bres trachten de dichten en wordt snel naar de zuidrand van Kortrijk gestuurd. Omstreeks 18u00 slaagt het 4Li en het wielrijders­eskadron van de 1ste Infanteriedivisie erin om de Duitse opmars te stuiten. Het 3Li intussen zo goed als uitgeschakeld. Het 4Li trekt zich al vechtende terug. Het 24Li blijft rond Kortrijk heftige tegenstand bieden.

Het eskadron wielrijders wordt rondom 17u00 samen met het 1LR in de bres geworpen. De troepen moeten zich op de lijn Moorsele-Gullegem opstellen om een verdere vijandelijke opmars ten zuiden van de stad Kortrijk te blokkeren. Even wordt aan een tegenaanval door deze tijdelijke groepering gedacht, maar de Rijkswachters en de wielrijders moeten zich vervolgens toch ingraven terwijl het oppercommando voor 's anderendaags een grotere tegenactie met de 10de infanteriedivisie voorbereid.

Het 4Li krijgt de opdracht om te Wevelgem de Duitsers te opmars richting Menen trachten te ontzeggen. Te Kapelhoek sluit het 4Li aan bij het eskadron wielrijders van de 1ste divisie dat de Belgische linies over Kloekhoek tot Schoonwater verlengt. Hier neemt het 1LR de verdediging over tot Gullegem.

Omstreeks 19u30 krijgen de manschappen te horen dat de tegenaanval met de 10de divisie ook niet zal plaatsvinden. Het 4Li wordt bovendien weggedrukt naar de westrand van Wevelgem zodat ook het eskadron wielrijders en het 1LR zich naar het westen moeten uitdunnen om de linies intact te houden.
25mei.jpg
t_leie.jpg
Tijdens de nacht kan het 4Li melden dat het nu vanaf de westrand van Wevelgem opnieuw opgesteld staat langsheen de Leie en dat de verbinding met de ten westen gelegen Britse 22nd Division intact is. Het Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers is zich komen opstellen achter het regiment om er een ontvangsttstelling bij een mogelijke aftocht van de Leieoever in te richten.

In de vroege morgen van de Duitsers hun succes van de vorige dag verzilveren. Vanaf 07u00 valt de Duitse 31ste divisie nu in westelijke richting aan nabij de westrand van Wevelgem. Omstreeks 10u00 trekt het regiment zich terug en valt Wevelgem definitief in Duitse handen.

In Kortrijk wordt het 24Li langs drie kanten hevig aangevallen zodat dit regiment zich moet terugplooien in de richting van Sint-Eloois-Winkel waar het de restanten van het uiteengeslagen 3Li en het 1ste Licht Regiment meeneemt om samen naar het hoofdkwartier van de 1ste Infanteriedivisie te Dadizele te trekken.

Het 4Li en het wielrijderseskadron van de divisie moeten zich terugtrekken tot achter de baan Menen-Roeselare om toch maar in verbinding te blijven met de Britten.

Er ontstaat echter een opening tussen de Belgen en de Britten die de Duitsers snel uitbuiten door richting Geluwe door te stoten.

Aan het eind van de dag bevindt de ganse 1ste infanteriedivisie zich op nieuwe posities rondom Dadizele en Ledegem. De divisie moet toekijken hoe de Duitsers van de opening ten zuiden van hun posities gebruik maakt om verder naar het westen op te rukken.
26mei.jpg
t_onderweg.jpg
De 1ste infanteriedivisie wordt verder teruggetrokken en gaat richting Boesinge.
27mei.jpg
t_onderweg.jpg
De eenheden van de 1ste divisie worden verplaatst naar het gebied tussen Houthulst en Staden.
28mei.jpg
t_onderweg.jpg
De restanten van de divisie bevinden zich rondom Koekelare wanneer het nieuws van de capitulatie vernomen wordt.

Register van Gesneuvelden

Onbekend

BERTH

Joseph, G.

Sdt
Mil


01/03/1920

Ronsele

19/06

Gent

Verwond 25/05. Overleden in hospitaal.
2/I

BIGLER

Roger, G.A.

Sdt
Mil


09/08/1918

Brugge

12/05

Kuringen


4/I

BOUCKHUYT

Marcel, G.

Sdt
Mil


22/12/1918

Meulebeke

12/05

Hasselt


7/II

BOUVE

Henri, L.

Sdt
Mil


06/02/1919

Vlamertinge

12/05

Hasselt


1/I

BUYENS

Frans, A.L.

OLt
Res


16/10/1915

Lichtaart

25/05

Wevelgem

Of + 24/5?
4/I

CALLANT

Cyriel

Sdt
Mil


04/04/1920

Lovendegem

12/05

Hasselt

Of + Halen?
10/III

CASTELAIN

Georges, A.

Sdt
Mil


26/02/1919

Sint-Denijs

24/05

Wevelgem


9/III

CASTELEYN

Albert, J.C.

Sdt
Mil


09/12/1917

Watou

24/05

Wevelgem


4/I

CHRISTIAENS

Raymond, A.

Kpl
Mil
38

12/09/1918

Brugge

12/05

Hasselt


11/III

COUDYSER

Albert, V.

Sdt
Mil


04/04/1919

Herseaux

24/05

Wevelgem


11/III

DE BACKER

Valère

Sdt
Mil


30/07/1917

Ruddervoorde

18/05

Liezele


2/I

DE BRUYNE

Maurits, C.

Sdt
Mil


17/07/1916

Eeklo

12/05

Hasselt


3/I

DE GEYTER

André

Sdt
Mil


29/01/1919

Saint-Denis

20/05

Menen

Of + 26/5?
8/II

DEDEYSTER

Julien, F.

Sdt
Mil


24/08/1919

Kortemark

28/05

Geluwe


12/III

DELAPYNE

Albert

Sdt
Mil


08/03/1917

Dottignies

25/05

Wevelgem

Of + 27/5?
3/I

DELEU

Albert, L.

Sdt
Mil


16/05/1917

Oedelem

12/05

Halen


4/I

DEPREZ

André, V.

Sdt
Mil


20/11/1919

Ingelmunster

12/05

Halen

Accidenteel gedood bij de ontploffing van de brug over de Velpe te Halen
12/III

DEPUYDT

Marcel, E.

Sdt
Mil


22/11/1917

Douai (F)

25/05

Wevelgem


3/I

DESCHAMPS

Gentiel, A.

Sdt
Mil


04/12/1918

Ardooie

13/05

Diest


Staf

DESTORDEUR

Willy, G.J.

OLt
Res


25/10/1913

Brugge

25/05

Moorsele


10/III

FULBIUS

Harold, J.G.

Sgt
Mil
38

11/02/1915

Sint-Gillis

25/05

Wevelgem


5/II

GAYTANT

Albert

Sdt
Mil


07/04/1919

Wetteren

25/05

Wevelgem


10/III

GILLES DE PELICHY

André, L.C.

Sgt
Mil
37

17/01/1914

Wondelgem

25/05

Wevelgem


11/III

GRISARD

Albert, M.J.

Sdt
Mil


17/08/1917

Konstantynowka (PL)

18/05

Lippelo


1/I

HOEF

Fernand, H.

Kpl
Mil
39

12/01/1920

Brugge

12/05

Hasselt


2/I

HOLVOET

Albert

Sdt
Mil


19/08/1919

Brugge

25/05

Celles


15/IV

JANSSENS

Prosper, A.F.

Sgt
Mil
37

01/09/1916

Erps-Kwerps

25/05

Wevelgem

Geschil
6/II

LAVERGE

Gerard, A.

Kpl
Mil
39

25/08/1920

Deerlijk

25/05

Wevelgem


Onbekend

LEMAITRE

Benoni, A.

Sdt
Mil


07/06/1919

Oevel

28/05

Celles


Onbekend

LEZOEN

Jules, A.

Sdt
Mil


18/06/1918

Aalst

24/05

Wevelgem


2/I

MAEZELE

Albert, J.

Sgt
Mil
37

09/04/1918

Veurne

27/05

Brugge

Kpl, gelijkgesteld Sgt
2/I

MAHIEU

Roger, Gérard

Kpl
Mil
39

12/03/1920

Leke

25/05

Wevelgem

Gedood door artillerievuur tijdens patrouille
Onbekend

RAPS

Fréderic, G.C.

Sgt
Mil
38

24/03/1918

Quinéville (F)

12/05

Hasselt


Onbekend

ROSSIUS

Frederic, L.J.

Kpl
Mil
36

25/04/1916

Bexleyheath (GB)

18/05

Willebroek


2/I

SCHAEPDRIJVER

Willy, J.

Sgt
Mil
37

13/01/1918

Oudenburg

12/05

Hasselt


Onbekend

VAN DEN BOSSCHE

Romain

Sdt
Mil


19/05/1918

Moeskroen

26/05

Torhout


Onbekend

VAN DER SPIEGEL

Achiel, M.

Sdt
Mil


12/02/1909

Wetteren

26/05

Ieper


1/I

VAN LOOCKE

Richard, H.

Kpl
Mil
39

29/04/1920

Lovendegem

13/05

Hasselt


13/IV

VAN MEIRHAEGHE

Albert, E.

Sdt
Mil


09/03/1918

Asper

25/05

Wevelgem


13/IV

VAN WIJMEERSCH

Albert, A.M.

Sdt
Mil


27/04/1918

Machelen

24/05

Wevelgem


Onbekend

VANCOMPERNOLLE

Joseph

Sdt
Mil


03/04/1919

Torhout

12/05

Lummen


5/II

VANDEPUTTE

Jeroom, M.

Sdt
Mil


03/10/1919

Kortrijk

26/05

Menen


11/III

VANDERRIT

Louis, J.C.

Kpl
Mil
38

06/06/1914

Brussel

18/05

Lippelo


5/II

VERHAEGHE

Ferdinand, F.

Sgt
Mil
38

18/08/1917

Rouen (F)

25/05

Wevelgem


14/IV

VERLEE

August, F.

Sgt
Mil
36

03/03/1916

Zele

26/05

Wevelgem

Of: + 29/5 Zarren?
3/I

VERRAEST

Joseph, G.

Sdt
Mil


20/05/1918

Lauwe

25/05

Moorsele


4/I

VERSTRAETE

Gerard, M.

Sdt
Mil


02/08/1917

Moerkerke

12/05

Halen


14/IV

VINCKE

Marcel, H.A.

Kpl
Mil
39

02/12/1919

Sint-Kruis

22/05

Brasschaat


10/III

WATRY

Albert

Sdt
Mil


28/03/1919

Dadizele

18/05

Willebroek


Onbekend

ZWAENEPOEL

Gaston, C.G.

Sgt
Mil
32

24/10/1912

Essen

12/05

Lummen


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
4Li_Sdt_Berth.jpg
4Li_Sdt_Bouckuyt.jpg
4Li_Sdt_Bouve.jpg
4Li_Sdt_Callant.JPG
Sdt Berth
Sdt Bouckuyt
Sdt Bouve
Sdt Callant
4Li_Sdt_Castelain.jpg
4Li_Sdt_De_Bruyne.jpg
4Li_Sdt_Andre_De_Geyter.jpg
4Li_Olt_Destordeur.JPG
Sdt Castelain
Sdt De Bruyne
Sdt De Geyter
OLt Destordeur
4Li_Sdt_Gaytant.JPG
4Li_Sdt_Hoef.JPG
4Li_Sdt_AlbertLefevre.jpg
4Li_Sdt_Mahieu.jpeg
Sdt Gaytant
Sdt Hoef
Sdt Lefevre
Kpl Mahieu
4Li_Sgt_Schaepdryver.jpg
4Li_VanCapellen_Lodewijk.jpg
4Li_Sdt_Van_Meirhaeghe.jpg
4Li_Sdt_Verraest.jpg
Sgt Schaepdrijver
Sdt Van Capellen
Sdt Van Meirhaeghe
Sdt Verraest
4Li_Sdt_Watry.jpgSdt WatryBibliografie en Bronnen