8A.jpg8ste Regiment Artillerie (8A)

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Regiment veldartillerie van het actieve leger
Ontdubbeld van
n.v.t.

Taalstelsel
Nederlandstalig

Onderdeel van
4de infanteriedivisie

Bevelhebber
Kolonel E. Smedts

Standplaats
Dekkingsstelling Albertkanaal
Commandopost te Hoeselt

Samenstelling
I Groep
(Majoor R. De Merre)
1ste batterij van 4 x C75 GP kanonnen (Cdt P. Coppejans)
2de batterij van 4 x C75 GP kanonnen (Lt A. Staf)
3de batterij van 4 x C75 GP kanonnen (Lt F. Marchal)

II Groep
(Majoor P. Brassine)
4de batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Lt J. Robyns)
5de batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Lt A. Gravy)
6de batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Kapt R. André)

III Groep
(Kapitein-commandant J. Hoste)
7de batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Cdt A. Roy)
8ste batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Lt A. Baumal)
9de batterij van 4 x C75 TR kanonnen (Lt P. Thyrion)

IV Groep
(Majoor F. Kort)
10de batterij van 4 x Ob105 GP howitzers (Lt L. Jones)
11de batterij van 4 x Ob105 GP howitzers (Lt R. Gabriel)
12de batterij van 4 x Ob105 GP howitzers (Lt J. Brogniet)

Stafbatterij
(Onderluitenant H. Houbion)

18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen

Staf/8A
Als actief artillerieregiment wordt het 8A gemobiliseerd bij de afkondiging van Fase A van het mobilisatieplan op 25 augustus 1939. De staf, IIde en IVde groep bleven in de Baron Michel kazerne te Mechelen. De Iste Groep werd ondergebracht te Bonheiden. De IIIde Groep kreeg kantonnementen in Heffen toegewezen. Drie dagen later vertrok het regiment naar het oostelijke uiteinde van het Albertkanaal. Op 5 januari 1940 vertrok het regiment naar het Kamp van Beverlo voor een tiendaagse kampperiode met de rest van de 4de infanteriedivisie. Nadien werden verscheidene posities langsheen het Albertkanaal betrokken.

V/8A wordt II/26A
De Vde Groep van 8A werd op 25 augustus 1939 gemobiliseerd met de rest van 8A en aangevuld met reservisten van de klas '38. V/8A gaat op 15 januari over naar het 26ste Artillerieregiment (26A). Dit regiment werd eind januari 1940 opgericht door de overheveling van Vde Groepen van het 6A en het 8A. Met deze reorganisatie wil de legerleiding de infanteriedivisies van tweede reserve van een eigen artillerieregiment voorzien. V/8A vervoegde op 26 januari 1940 de 18de Infanteriedivisie (18Div) als II/26A.
10mei.jpg
Artillerie_C75TR_stelling.jpg
C75TR kanon in stelling (prentkaart eind jaren '30).
Staf/8A
Op 10 mei 1940 vormt het 8A nog steeds de divisieartillerie van de 4de infanteriedivisie aan het Albertkanaal. Het regiment staat verspreid opgesteld en heeft haar commandopost te Hoeselt bij de staf van de divisie:
  • de I groep staat op stellingen nabij Bilzen en vormt het algemeen steunelement van de divisie
  • de II groep bevindt zich ten noordwesten van Beverst tussen de Demer en het Albertkanaal met de commandopost te Appelveld en levert vuursteun aan het 15Li
  • de III groep heeft haar batterijen eveneens nabij Bilzen voor vuursteun ten behoeve van het 11Li
  • de IV groep heeft haar kanonnen ontplooid te Beverst en ondersteunt er het 7Li

Het regiment wordt vanaf 00u15 in staat van alarm gebracht. Binnen het uur zijn de kanonniers op post. Bij het ochtendgloren zijn de manschappen getuige van de talrijke overvluchten van de Luftwaffe langsheen het Albertkanaal. De ganse voormiddag worden regelmatig patrouilles uitgestuurd om naar vijandelijke valschermspringers te zoeken na de luchtlandingen te Vedlwezelt en Vroenhoven. Enkele uren later beginnen de eerste vluchtelingen uit de richting Lanaken door de stellingen van het 8A te stromen.

De dag verloopt zonder incidenten. Er wordt niet gevuurd, maar tijdens de nacht kunnen de manschappen horen dat de 120mm kanonnen van IV/14A opgesteld ten zuiden van Diepenbeek in actie gekomen zijn.
11mei.jpg
Staf/8A
De groepen worden tijdens de ochtend op de hoogte gebracht van de Duitse vorderingen van uit het bruggenhoofd te Vroenhoven en Veldwezelt. Er wordt gemeld dat elk stuk geschut over slechts een vijftigtal obussen beschikt. Reeds vanaf 08u00 start de 4de infanteriedivisie na de Duitse doorbraak rond Tongeren zijn chaotische aftocht van het Albertkanaal. De infanterie verlaat zijn stellingen en ook het 8A wil er van door.

II/8A
De tweede groep tracht tussen 08u00 en 09u00 contact te maken met de commandopost van het regiment te Hoeselt. Wanneer dit niet lukt, wordt een verkenner per moto uitgestuurd naar Hoeselt. De regimentsstaf bijkt er reeds vertrokken te zijn met onbekende bestemming. Majoor Brassine belt daarop naar de korpscommandant van het 15Li en stelt de groep onder het bevel van de infanterie. De telefoonverbinding met de IV/14A valt even later eveneens uit. Deze groep blijkt eveneens zijn stellingen te Hoeselt te hebben verlaten.
Rond 10u30 meldt de IVde groep dat er Duitse tanks passeren op de baan van Bilsen naar Diepenbeek. Omdat deze baan slechts enkele honderden meters achter de stellingen van majoor Brassine ligt, worden enkele kanonnen omgedraaid om de weg onder vuur te nemen.
Ook de voortreinen van de kanonnen worden naar de stellingen gestuurd om een spoedig vertrekt mogelijk te maken. De gespannen worden stand-by geplaatst op de baan van Beverst naar Diepenbeek.
De groep valt vanaf het middaguur onder vijandelijk vuur en laat onmiddellijk terug schieten op doelen die door de infanteriesten en de observatieploegen aangeduid worden. De observatiepost van wachtmeester Wynants wordt getroffen. De onderofficier sneuvelt ter plekke. Ook Duitse duikbommenwerpers vallen aan. De 4de en 6de batterijen worden hierbij geviseerd. Ook het 7Li vraagt nu vuursteun aan bij de IIde groep, maar majoor Brassine laat antwoorden dat alle stukken te druk bezig zijn met het ondersteunen van het 15Li.

Tijdens de namiddag wordt een deel van het 15Li van de kanaaloever weggetrokken om zich achter de spoorlijn Genk-Bilzen op te stellen. Het regiment moet nog steeds in verbinding blijven met het 7Li aan het kanaal en de positiewissel moet de rechterflank van de divisie veilig stellen. Tot een tegenactie komt het echter niet en om 19u30 krijgen alle eenheden het bevel tot de algemene terugtocht.

De batterijen van de IIde groep zetten zich op weg en vernemen van commandant Mannan van de divisiestaf dat ze zich via Grez-Doiceau, Kortessem, Landen en Geldenaken moeten terugplooien. De staf en de 5de batterij trekken over Zavel naar Kortessem, maar kunnen de op eigen houtje vertokken 4de en 6de batterij niet terugvinden. Te Kortessem worden de colonnes omgebogen naar Alken wanneer de ter plekke strijdende Gidsen melden wat Wellen reeds gevallen is. De tocht verloopt verder naar Wimmertingen.

III/8A
De 8ste batterij wordt nabij Gors en Opleeuw overrompeld door de vijand en gevangen genomen. De kanonnen zijn verloren.

IV/8A
De groep verlaat zijn stellingen te Beverst tussen 10u30 en 11u00.
12mei.jpg
Staf/8A
De 4de infanteriedivisie trekt tijdens de nacht van 11 op 12 mei verder terug naar het westen. De infanterie-eenheden steken de Gete over en nemen kantonnementen in tussen Halen en Waanrode. Omwille van het Duitse luchtoverwicht wordt overdag halt gehouden en wordt de manschappen bevolen zo veel mogelijk uit het zicht te blijven. De divisie ontvangt vervolgens het bevel om door de K.W. Stelling te trekken en zich achter het Kanaal van Willebroek te gaan reorganiseren. De regimentsstaf bereikt Geldenaken na een tocht over Alken en Landen. Hier wordt halt gehouden tot de vooravond. Vervolgens trekt de staf naar Leuven om er de K.W. Stelling over te steken.

II/8A
De tocht van Zavel naar Alken verloopt bijzonder moeizaam door de talrijke Belgische infanteristen die zich zo snel mogelijk uit de voeten willen maken en daarbij tussen de gespannen doorlopen. Eens Alken gepasseerd is, ligt de baan open. Via Zepperen, Brustem, Aalst (bij Sint-Truiden) en Velm wordt naar Landen verder getrokken. Rond Brustem wordt ook de 6de batterij teruggevonden. Na Landen wordt verder gereden naar Geldenaken, waar aansluiting wordt gevonden met het bevoorradingsechelon van de groep. Rond 15u00 rijdt de groep Tourine-la-Grosse binnen waar een rustpauze volgt tijdens dewelke de mannen en dieren geravitailleerd worden. Vanaf hier zal gedurende de nacht van 12 op 13 mei verder doorgereisd worden naar Bierbeek en Leuven om te Veltem-Beisem halt te houden achter de K.W. Stelling.
13mei.jpg
Staf/8A
Na het vallen van de duisternis op 12 mei zet het regiment zich opnieuw op weg maar tijdens de terugtocht wordt het. 8A echter dermate vertraagd door de Britten die Leuven bezetten dat ze net voorbij Leuven moeten halthouden in Veltem-Beisem om de manschappen de nodige rust te geven. Pas de later op de dag zal kunnen verder gereisd worden naar Humbeek en Grimbergen. De colonnes zetten zich vanaf 16u00 op weg richting Humbeek en Grimbergen de uiteindelijke reorganisatiezone van het regiment.

II/8A
Op weg naar Leuven vindt de groep zijn 4de batterij terug. Ten oosten van de universiteitsstad wordt de groep tegengehouden bij een spoorwegbrug door Britse troepen. De brug is ondermijnd en kan elk ogenblik in de lucht vliegen. Er wordt dan maar een veldweg richting Heverlee gevolgd. Bij de spoorwegovergang op de Naamse Steenweg wordt de groep een tweede keer de doorgang ontzegd door de Britten. Uiteindelijk wordt Leuven binnengereden reeds lang nadat het dag is geworden. De groep komt uiteindelijk aan te Veltem-Beisem rond 08u00. Na een korte periode van recuperatie wordt om 16u00 doorgetrokken naar Humbeek de eindbestemming van II/8A.
14mei.jpg
Staf/8A
De 4de divisie steekt te Vilvoorde en Verbrande Brug het kanaal over en kantonneert in het gebied tussen Grimbergen en Strombeek-Bever. De troepen zullen hier halt houden tot de avond van 15 mei. Het 8A zal ondermeer te Grimbergen en Humbeek kantonneren.

I/8A
De Iste Groep wordt doorgestuurd naar Humbeek

II/8A
De groep trekt door de nacht naar Humbeek. De manschappen zijn doodop en velen dreigen in te slapen tijdens de rit op de caissons and kanonnen. Om ongelukken te vermijden, wordt zo veel mogelijk te voet gemarcheerd. De groep komt aan te Humbeek om 01u00. Vanuit Humbeek wordt de groep omstreeks 18u00 naar Strombeek-Bever verplaatst. De eenheid komt aan om middernacht.

III/8A en IV/8A
Beide groepen zullen reorganiseren te Grimbergen.
15mei.jpg
De voormiddag wordt gebruikt om de verliezen van de eerste vijf oorlogsdagen te inventariseren en de tekorten zo goed mogelijk aan te vullen. De 4de infanteriedivisie zal naar naar het Bruggenhoofd Gent gestuurd worden om er de zone ten zuidwesten van de stad in te nemen:
  • 11Li - de sector Kwatrecht tot en met Betsberg
  • 15Li - de sector Moortsele tot voor Munte
  • 7Li - Muntekouter tot en met Semmerzake

Het 8A zal ontplooid worden in steun van de infanterie.

II/8A
De eerste vijf dagen van de campagne hebben de groep één dode en een dozijn vermisten gekost. Ook zes paarden hebben het leven gelaten. Drie paardenwagens zijn achtergelaten, samen met alle fietsen van de groep. Er wordt de ganse dag gerust.
16mei.jpg
Staf/8A
Het 8A maakt zich klaar voor de komende verplaatsing naar het Bruggenhoofd Gent.

I/8A
De 3Bij van de Ie groep heeft net zijn colonne gevormd langs de Neromstraat te Wolvertem om naar het Bruggenhoofd Gent te vertrekken toen om half drie twee Duitse vliegtuigen worden neergehaald door de DTCA. Wanneer de piloten uit de vliegtuigwrakken willen ontsnappen, ontstaat een wilde schietpartij tijdens de welke Soldaat Remi Albert Van Langenhove dodelijk getroffen wordt door bevriend vuur.

II/8A
De groep moet twee kanonnen in steun geven aan de groepering van Majoor L'Hoir van het 2CyF die het bruggenhoofd bij de kanaalbrug van Vilvoorde beveelt. Een stuk van de 5de batterij wordt onder bevel van adjudant KROLt Stroobants opgesteld te Neder-over-Heembeek. Een tweede stuk van de 6de batterij komt nabij Verbrande Brug te staan onder leiding van onderluitenant Van Cuyck. Wachtmeester De Nave is de verbindingsman met de grenswielrijders. Intussen laat de groep te Brussel negen nieuwe fietsen in beslag nemen. Bij de ijsfabriek van Strombeek worden twee vrachtwagens opgevorderd. Om 16u00 vertrekken de colonnes via Meise, Brussegem, Merchtem, Aalst en Oordegem naar Gent. Deze nachtmars wordt de moeilijkste van de ganse veldtocht door de chaos op de wegen ten westen van Brussel bij de algehele aftocht van het Belgisch leger.
17mei.jpg
Staf/8A
Het 8A komt aan op het Bruggenhoofd Gent.

II/8A
De groep rijdt rond 03u00 het dorp Oordegem binnen. Om 11u00 wordt verder getrokken naar Schelderode. Vanaf 18u00 worden kantonnementen te Kwenenbos opgezocht. Het ravitailleringsechelon blijft te Schelderode.
18mei.jpg
Staf/8A
Het regiment ontplooit zich in het Bruggenhoofd Gent.

II/8A
De groep neemt een eerste stelling te Kwenenbos. Sectiechef onderluitenant De Coninck van de 5de batterij wordt uitgestuurd naar de bunker van Semmerzake. Rond 08u30 meldt de officier dat de bunker is overgenomen, maar het schootsveld belemmerd wordt door de hoge vegetatie. De sectie blijft de ganse dag op post en verlaat de bunker weer aan het eind van de dag omdat de middelen om de begroeiing te ruimen niet gevonden kunnen worden.
19mei.jpg
Staf/8A
De aftocht van het veldleger van de K.W. Stelling naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde die tijdens de nacht van 16 op 17 mei gestart is, moet op 19 mei voltooid worden. Ons VIde legerkorps heeft het bevel overgenomen over de volledige zuidoostelijke zone van het Bruggenhoofd Gent op de boog tussen Semmerzake en Kwatrecht. Er worden drie divisies ontplooid in deze zone. Van west naar oost zal de opstelling er als volgt uitzien:

  • de 5de infanteriedivisie krijgt de sector Semmerzake-Munte toegewezen
  • de 4de infanteriedivisie wordt gecentraliseerd in de sector Munte-Betsberg
  • de 2de infanteriedivisie sluit de linies af door inname van de sector Betsberg-Kwatrecht

Deze ontplooiing betekent dat de regimenten van de reeds aanwezige 4de divisie dichter bij elkaar zullen opgesteld worden tussen Munte en Bottelare. Het 7Li en 15Li zullen de voorste linies innemen. Het 11Li zal het tweede echelon vormen. De nodige bevelen voor deze nieuwe verplaatsingen worden nog tijdens de late nacht van 18 op 19 mei verspreid. Ook het 8A zal zijn stellingen aanpassen.

II/8A
De sectie van onderluitenant De Coninck wordt nu uitgestuurd naar bunker A30 te Moortsele. Deze bunker kan ondermeer twee 75mm kanonnen huisvesten en ligt in de ondersectoe van het 15Li. De kanonnen worden ontplooid en de voortreinen in de buurt geparkeerd. De bunker zal bezet blijven tot 22 mei en de sectie zal er talrijke vuuropdrachten uitvoeren met behulp van waarnemers van de 10de compagnie van het 15Li.
20mei.jpg
Vanaf de middag bereiken de Duitse troepen het Bruggenhoofd Gent. Hoewel in de sector van de 4de divisie relatief licht gevochten zal worden, zal de artillerie tot en met 22 mei in actie blijven en ettelijke vuuropdrachten uitvoeren.

IIde Groep
Adjudant Stroobants kan eindelijk terugkeren van zijn opdracht aan het Kanaal van Willebroek op 16 mei, maar heeft zijn vuurmond moeten achterlaten. Er is nog steeds geen nieuws van het stuk van Luitenant Van Cuyck.

De rest van de groep opent na de middag het vuur en voert meerdere opdrachten uit in de regio van Scheldewindeke. De vuurkadans ligt hoog en er wordt bijzonder veel munitie verschoten. De batterijen worden ten minste een keer per dag herbevoorraad.
21mei.jpg
Het 8A blijft de ganse dag in actie ten behoeve van de 4de divisie. De posities blijven behouden tot 22 mei. Ook op de tweede dag aan het Bruggenhoofd Gent wordt druk munitie aangevoerd en verschoten.
22mei.jpg
In de sector van de 4de divisie wordt nog de ganse dag heen en weer geschoten. Het regiment ontvangt tijdens de vroege avond de nodige bevelen voor de aftocht uit het Bruggenhoofd Gent. Per groep zal één batterij nog enkele uren ter plaatse blijven als onderdeel van de achterhoede. De rest van het regiment verlaat zijn stellingen zodra het donker wordt. De 4de divisie zal naar het Afleidingskanaal van de Leie gebracht worden.

Het regiment reist af na het vallen van de duisternis met alle groepen in een enkele colonne. De marsroute loopt over Schelderode, Melsen, Eke, Deurle, Sint-Martens-Laarne en Nevele naar de linkeroever van het Afleidingskanaal.

IIde Groep
De 6de batterij maakt deel uit van de achterhoede. De rest van de groep zet zich rond 21u30 onderweg en vervoegt de colonne van het regiment. De groep heeft het gehucht Kruiswege op zo'n 2.5Km van Meigem als bestemming.
23mei.jpg
Het regiment komt aan bij dageraad en neemt zijn posities in. De kanonnen worden voorlopig nog niet ontplooid. Er wordt de paarden en manschappen enige uren rust gegund. De meeste soldaten slapen in de gracht langs de rand van de weg. De batterijen van de achterhoede komen in de loop van de voormiddag aan.

Iste Groep
Een batterij van het 32A wordt ter versterking van de Iste groep aangehecht bij het 8A.

IIde Groep
Eens de 6de batterij teruggekeerd is van zijn achterhoedeopdracht is de groep weer compleet. Tijdens de namiddag komt geheel onverwacht ook nog het stuk van onderluitenant Van Cuyck aan. Van Cuyck heeft na het verlaten van het Kanaal van Willebroek een hele omweg gemaakt via Poperinge om zijn regiment terug te vinden. Het kanon is echter buiten dienst en wordt afgevoerd. De voortrein en de manschappen worden behouden.

De IIde groep wordt te Kruisweg ontplooid en in steun geplaatst van het 15Li dat de ondersector Meigem verdedigt. De 5de en 6de batterijen staan op zo'n 300m van elkaar langsheen een veldweg te Kruiswege. De 4de batterij bevindt zich zo'n 500m verder van het front. De commandopost wordt geinstalleerd in een hoeve aan de baan van Kruisweg naar Beekkant, op enkele honderden meters van de regimentsstaf van het 15Li. Er worden dubbele telefoonverbindingen aangelegd met het verbindingsdetachement bij de infanteristen en de regimentsstaf van het 8A. Het ravilailleringsechelon staat ten noordwesten van Vinkt op de baan naar Lotenhulle. De rest van de dag wordt gewerkt aan het inrichten van de stellingen.
24mei.jpg
Terwijl de Duitsers oprukken naar het Afleidingskanaal van de Leie, wordt bij het 8A zo snel mogelijk doorgewerkt aan de schootspositities. Munitie wordt aangevoerd en de vuurplannen worden op punt gesteld in samenspraak met de infanteristen en observatieploegen. Tijdens de namiddag worden strooibriefjes uitgeworpen boven de Belgische linies om de troepen aan te sporen zich over te geven.

Aan het eind van de dag verhuist de staf van het 15Li zijn commandopost naar een grote boerderij op zo'n 600m van Kruiswege. De telefoonlijnen worden aangepast.

Rond 21u00 hoort het regiment een enorme knal in de richting van het kanaal. De brug te Nevele is zonet opgeblazen door de Belgische genie.
25mei.jpg
Tussen 05u00 en 07u00 komen de groepen een eerste keer in actie. Volgens het vuurplan wordt storings- en interdictievuur uitgevoerd op de toegangswegen tot het kanaal en belangrijke kruispunten in het Duitse opmarsgebied. Rond 07u00 vallen de Duitsers aan te Nevele en steken er zonder veel moeite het kanaal over. Het IIIde bataljon van het 15Li legt vrijwel onmiddellijk de wapens neer. Ook de andere infanterie-eenheden staken zonder noemenswaardige weerstand te bieden al snel de strijd en de 4de divisie wordt overrompeld. Verschillende batterijen worden gevangen genomen. De staf kan ontkomen en wordt naar Ruiselede teruggetrokken. Vervolgens wordt de staf via Hertsberge naar Ruddervoorde verplaatst.

IIde Groep
Rond 05u00 wordt opgemerkt dat de telefoonlijn naar de voorste linies buiten gebruik is. Er blijkt een stuk van een paar honderd meter te zijn weggesneden. Men vermoedt dat de telefonisten van de infanterie zich zo aan extra draad wilden helpen. De lijn wordt heraangelegd.

Het IIIde bataljon van het 15Li vraagt anderhalf uur later een vuuropdracht aan zonder dat er Duitse troepen worden waargenomen. De bataljonscommandant, commandant Haerden, meldt dat zijn mannen bijzonder nerveus zijn en dat hij hoopt dat het zicht en geluid van Belgische granaatinslagen de stemming binnen de linies enigszins kan verbeteren. De groep schiet 60 granaten af.

Om 07u30 meldt commandant Haerden dat de Duitsers in het eerste echelon zijn binnengedronen en zijn III/15Li met geimproviseerde witte vlaggen de vijand begroet en de wapens neerlegd. De enkele bereidwillige militairen moeten wegvluchten. Andere bataljons van het 15Li volgen al snel.

De groep opent het vuur, maar de snelle Duitse opmars brent de vijandelijke troepen al snel tot minder dan 1500m voor de stellingen van de 5de en 6de batterij. Majoor Brassine vraagt een positiewissel aan. Kolonel Smedts beveelt hem echter om zijn stellingen te behouden. De 5de en 6de batterijen blijven vuren op de Duitse troepen die inmiddels de Kerkstraat ten westen van Nevele bereikt hebben. De 4de batterij bestookt Meigem. De vijandelijke artillerie beantwoord met tegenvuur en er vallen enkele gewonden.

Ook het contact met het 2de echelon van het 15Li wordt verbroken en even later duiken de Duitse infanteristen op op minder dan 300m voor de stellingen. De commandopost van de groep wordt overrompeld en de batterijen worden gevangen genomen rondom 09u00. Majoor Brassine bevindt zich op dat ogenblik bij de staf van het 15Li die besluit om de overgebleven elementen van de infanterie terug te trekken achter de Poekebeek. Brassine verlaat eveneens de regimentsstaf en trekt door de linies van de Ardeense Jagers naar Lotenhulle.

Het raviltailleringsechelon heeft inmiddels de plaat gepoetst en wordt bijgebeend door Brassine op de baan naar Ruddervoorde. Ook kapitein André is kunnen ontkomen.
26mei.jpg
De overgebleven detachementen van het 8A verzamelen beetje bij beetje te Kleithoek, Hertsberge en Ruddervoorde.
27mei.jpg
Het regiment blijft buiten strijd rond Hertsberge en Ruddervoorde.
28mei.jpg
Net voor de capitulatie worden de overgebleven troepen naar het gebied tussen Brugge en Oostende gestuurd. Wanneer het nieuws van de overgave bekend wordt, moeten kantonnementen te Kleithoek ingenomen worden om aldaar verdere instructies voor de aftocht naar de krijgsgevangenschap af te wachten. Majoor Brassine van de II/8A bevindt zich op dat ogenblik te Snellegem.

Register van Gesneuvelden

1/I

BAETENS

Arthur, J.

Sdt
Mil
38

28/05/1919

Sint-Niklaas

30/05

Brugge


Onbekend

COENEN

Guilhelmus, M.

Sdt
Mil


24/04/1915

Borgerhout

04/09

Willemstad (NL)

KG op Rhenus 127 op 30/5
10/IV

COSYNS

Albert, L.

Sdt
Mil
38

24/08/1918

Velzeke-Ruddershove

21/05

Zwijnaarde


Onbekend

DE BUYSERE

Leon, A.

Sdt
Mil
35

08/02/1915

Tielt (Vl.-Brabant)

05/06

Willemstad (NL)

KG op Rhenus 127 op 30/5
1/I

DE VREESE

Georges

Sdt
Mil
37

29/12/1917

?

27/05

Brugge

Of + 28/5?
10/IV

HEYLEN

Robert, E.A.

Brig
Mil
35

01/09/1915

Over (GB)

21/05

Tielt


9/III

JANSSENS

Karel, L.

Sdt
Mil
34

01/05/1914

Deurne

29/05

Brugge


7/III

ROTSAERT

André

Sdt
Mil
38

04/07/1918

Zedelgem

10/05

Hasselt


10/IV

SCHEERS

Jan, B.H.

Sdt
Mil
37

16/04/1916

Terlanen

30/05

Brugge


12/IV

SELLESLAGH

Jaak, J.

WM
Mil
35

25/05/1913

Willebroek

31/05

Brugge


1/I

TAGHON

André

Sdt
Mil
39

22/04/1919

Aalter

28/05

Brugge


4/II

VAN DOREN

Corneel, A.

Sdt
Mil
35

05/07/1915

Mechelen

28/05

Meigem


3/I

VAN LANGENHOVE

Remi, A.

Sdt
Mil
35

14/10/1915

Lebbeke

16/05

Wolvertem

Gedood door bevriend vuur
8/III

VAN ROOSBROEK

Robert, L.

WM
Mil
35

27/01/1915

Berchem

17/06

Antwerpen


Onbekend

VANDENBORNE

Pieter, J.E.

Sdt
Mil
25

03/03/1905

Hasselt

24/05

Gravelines (F)


Onbekend

VANDEVELDE

Louis, J.

Sdt
Mil
38

01/05/1918

Antwerpen

26/05

Klerken


10/IV

VERMEIRE

Frans, A.

Sdt
Mil
39

30/01/1919

Hamme

25/05

Poeke


8/III

VERSCHELDEN

Albert, A.

Sdt
Mil
38

14/06/1918

Hamme

11/06

Brugge


10/IV

VOLKAERT

Karel, L.

Sdt
Mil
39

04/03/1919

Bambrugge

21/05

Tielt


Onbekend

WATJOU

Leo

Sdt
Mil
27

01/10/1907

Borgerhout

27/05

Lichtervelde


10/IV

WAUTERS

Petrus, E.

Sdt
Mil
37

19/05/1917

Lede

21/05

Zwijnaarde


Onbekend

WYNANTS

Willem, C.L.

WM
Mil
35

22/03/1915

Mechelen

11/05

Genk


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
8A_Sdt_Janssens.jpg
8A_Sdt_Watjou.jpg


Sdt Janssens
Sdt Watjou


Bibliografie en Bronnen

1.
Verslag van Majoor Brassine, Groepscommandant II/8A (CHD Evere)