welkom.jpg

Wikispaces houdt er in de zomer van 2018 mee op en bijgevolg zal de site http://18daagseveldtocht.wikispaces.com dan ook verdwijnen. De verzamelde informatie zal echter niet verloren gaan en zal terug te vinden zijn op onze nieuwe website http://www.18daagseveldtocht.be De pagina's van de wikispace zullen één voor één migreren naar de nieuwe site. Waar dit reeds gebeurd is, wordt dit op de desbetreffende pagina aangeduid.

Heeft U foto's of verhalen voor deze site?

'De 18-daagse Veldtocht' is een vrijwilligersproject van mensen met interesse voor de militaire geschiedenis van die periode. Het materiaal op de site wordt vrij ter beschikking gesteld van alle bezoekers. Iedere opmerkingen en suggestie in verband met deze wiki is altijd welkom. Ook wie over informatie beschikt die nuttig kan zijn bij de verdere uitbouw van deze wiki is, mag steeds contact met ons opnemen. Een verhaal van een familielid die de veldtocht meemaakte, een foto, een dagboek, een document of gewoon een kleine anekdote - alles is van harte welkom op ons adres 18daagseveldtocht@gmail.com. Teksten kunnen worden bijgedragen in het Nederlands of het Frans. Met dank.

Avez-vous des photos ou des histoires pour ce site?

'La Campagne des 18 Jours' est un projet de volontaires qui s'intéressent à l'histoire militaire belge de mai 1940. Tout matériel est mis à la disposition des visiteurs sans restrictions. Tous les commentaires et toutes les contributions sont les bienvenues. Une histoire d'un membre de famille, une photo, un journal, un document ou même une simple annecdote - toute information relative à la campagne sera acceullie avec plaisir sur notre adresse 18daagseveldtocht@gmail.com. Des textes peuvent être contribués en néerlandais ou en français. Merci beaucoup d'avance.