Artillerie

In mei 1940 had ons leger een relatief uitgebreid artilleriewapen. Het geschut was gegroepeerd in regimenten die elk uit een aantal groepen bestonden. Een groep bij de artillerie kan beschouwd worden als het equivalent van een bataljon bij de infanterie. Een artilleriegroep omvatte dan weer meerdere batterijen met elk een aantal vuurmonden. Hoewel het artilleriewapen over veel materieel beschikte bezat het ook heel wat kanonnen die aan het eind van de eerste wereldoorlog verworven werden en die al dan niet werden gemoderniseerd in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.

De artillerie was ook toen een gevechtsondersteunend wapen. Artillerieformaties werden toegevoegd aan de gevechtseenheden volgens de noden van het gevecht:
  • Elke divisie had haar eigen veldartillerieregiment bestaande uit vier groepen waarvan meestal aan elk infanterieregiment van de divisie één groep in directe vuursteun werd toegewezen. Eén groep werd voorbehouden voor algemene vuursteun aan de ganse divisie. De divisie kon bovendien versterkt worden met bijkomende artillerie-eenheden. Elke divisie had een zogenaamde C.A.D.I (Commandant d'Artillerie de Division d'Infanterie) die de vuursteun coördineerde.
  • De meeste legerkorpsen beschikten over een eigen artillerieregiment bestaande uit zes groepen. Deze groepen beschikten over zwaardere kanonnen die vuursteun konden geven op langere afstand. Meestal werd aan elke Divisie van het Legerkorps twee groepen in directe vuursteun gegeven. De twee resterende groepen werden in algemene steun van het legerkorps gehouden.
  • Op het hoogste niveau bracht het Groot Hoofdkwartier via de Generale Staf der Legerartillerie de allerzwaarste kanonnen samen in een aantal tactische groeperingen voor bijkomende vuursteun.
  • De luchtdoelartillerie verzekerde de verdediging tegen luchtaanvallen.

Veldartillerie toegevoegd aan de divisies (divisieartillerie)

(Artillerie de Division)

Artillerie_Cavaleriekorps.jpgDivisies van het actieve leger en de eerste reserve

Deze regimenten beschikten elk over zesendertig 75mm kanonnen en twaalf 105mm houwitsers. Kanonnen en munitiewagens werden door paarden getrokken.
1ste Regiment Artillerie
2de Regiment Artillerie
3de Regiment Artillerie
4de Regiment Artillerie
5de Regiment Artillerie
6de Regiment Artillerie
7de Regiment Artillerie
8ste Regiment Artillerie
9de Regiment Artillerie
10de Regiment Artillerie
11de Regiment Artillerie
12de Regiment Artillerie

Cavaleriedivisies


Deze gemotoriseerde regimenten hadden elk vierentwintig stuks 75mm geschut.
17de Regiment Artillerie
18de Regiment Artillerie

Divisies van de tweede reserve

Ook hier werd gebruik gemaakt van paarden. De tweede reserve moest het stellen met slechts vierentwintig 75mm kanonnen.
21ste Regiment Artillerie
22ste Regiment Artillerie
23ste Regiment Artillerie
24ste Regiment Artillerie
25ste Regiment Artillerie
26ste Regiment Artillerie

Veldartillerie toegevoegd aan de legerkorpsen (korpsartillerie)

(Artillerie de Corps d'Armée)
Voor de vuursteun op niveau legerkorps werden zes regimenten samengesteld, met een erg gevarieerde samenstelling en geschut met een kaliber tussen 75mm en 155mm. De meeste regimenten combineerden paardengespannen en artillerietrekkers.
13de Regiment Artillerie
14de Regiment Artillerie
15de Regiment Artillerie
16de Regiment Artillerie
19de Regiment Artillerie
20ste Regiment Artillerie
Groep Artillerie VIIde Legerkorps

Veldartillerie toegevoegd aan het Leger (legerartillerie)

(AA: Artillerie d'Armée)

Het Groot Hoofdkwartier tenslotte kon via de Generale Staf der Legerartillerie beroep doen op een arsenaal zwaar geschut dat zowel veldartillerie, kustartillerie en spoorwegartillerie omvatte. De legerartillerie had ook een eigen afdeling van het transportkorps. Het 6de regiment legerartillerie maakte deel uit van de recruteringsreserve.
Generale Staf der Legerartillerie
1ste Regiment Legerartillerie
2de Regiment Legerartillerie
3de Regiment Legerartillerie
4de Regiment Legerartillerie
5de Regiment Legerartillerie
Groepering Transportkorps der Legerartillerie

Luchtdoelartillerie

(DTCA: Défence Terrestre contre Aéronefs)
Het veldleger beschikte over twee regimenten luchtdoelartillerie, geleid door een eigen Generale Staf.
Generale Staf der Grondverdediging tegen Luchtdoelen
1ste Regiment Grondverdediging tegen Luchtdoelen
2de Regiment Grondverdediging tegen Luchtdoelen

Daarnaast beschikt onze krijgsmacht over een territoriale luchtafweerformatie onder gezag van het Ministerie van Landsverdediging.
Territoriale Wacht voor Luchtafweer (GTA: Garde Territoriale Anti-Aérienne)

Vestingsartillerie

(Artillerie de Forteresse)
De bemanning van de forten van Luik en Namen werd ondergebracht in twee regimenten vestingsartillerie. Daarnaast beschikte de Versterkte Positie Antwerpen over een kleine groepering mobiel geschut voor de verdediging van de Schelde.
Vestingsregiment van Luik
Vestingsregiment van Namen
  • Iste Groep (Forten van Marchovelette, Maizeret, Andoy en Dave)
  • IIde Groep (Forten van Saint-Héribert, Malonne en Suarlée)
Groepering Verdediging Neder-Schelde

Artillerie Meetdienst

(Service de Repérage de l'Artillerie)

De meetdienst vormde de ogen en oren van de middelzware en zware artillerie en was onder meer belast met het opsporen van vijandelijke batterijen en het corrigeren van bevriend vuur via diverse meettechnieken.
Artillerie Meetdienst

Versterkings- en Opleidingseenheden

Deze regimenten zouden jonge recruten en reservisten opleiden ter versterking van het veldleger. De samenstelling van deze eenheden varieerde.
Versterkings- en Opleidingscentrum Artillerie
31ste Regiment Artillerie
32ste Regiment Artillerie
33ste Regiment Artillerie
34ste Regiment Artillerie
6de Regiment Legerartillerie
3de Regiment Grondverdediging tegen Luchtdoelen

Troepen van het Artilleriepark

(Troupes du Parc d'Artillerie)
Staf
1ste Regiment Artilleriepark
2de Regiment Artilleriepark
3de Regiment Artilleriepark
4de Regiment Artilleriepark