Bibliografie

Deze website verdwijnt zeer binnenkort.

Deze pagina wordt vanaf nu up-to-date gehouden op onze nieuwe website: http://www.18daagseveldtocht.be


Bij het maken van deze website werd naast het raadplegen van getuigenissen, actieverslagen en andere historische documenten ook veelvuldig gebruik gemaakt van gepubliceerde bronnen.

Deze bronnen omvatten zowel diverse boeken die in de loop der jaren verschenen zijn, een reeks academische papers gepubliceerd in de 70-er en 80-er jaren als ook een reeks relevante reglementen en publicaties van het Ministerie van Landsverdediging in voege tijdens het Interbellum.

Boeken

Amicale des Anciens Combattants du Fort d'Eben-Emael, 1992, Ceux du Fort d'Eben-Emael, Eben Emael: Amicale des Anciens Combattants du Fort d'Eben-Emael.

De verbroedering der oudstrijders van het fort verzamelde met dit werk een aantal unieke getuigenissen van militairen van het garnizoen van Fort Eben-Emael die deelnamen aan de gevechten op 10 en 11 mei 1940.
scannen0154.jpg
André, A., 2000, Le secteur fortifié de Pépinster en mai 1940, Pépinster: Comission de Recherches Pépinster.

Gedetailleerde beschrijving van de ganse sector rond het fort van Pépinster, beter bekend onder de benaming fort van Tancremont van uit vestingbouwkundig standpunt, gevolgd door het relaas van de oorlogsgebeurtenissen in deze streek in mei 1940.
Fort_de_Pepinster.jpg
Antoine, R., 1952, 1940: Historique du III/12e d'Artillerie, Brussel: Dewarichet.

Majoor Antoine was de bevelhebber van de IIIde groep van het 12de Regiment Artillerie en schreef met dit boek zijn memoires neer.
veldtocht12A.jpg
Autphenne, R., 1958, Les Chasseurs Ardennais à Bodange, Brussel: Editions Thill
1ChA_Bodange.jpg
Bech, A., 1945, Les trains sanitaires pendant la campagne 1940, Brussel: Wellens-Pay.

Relaas van Geneesheer 1ste Kapitein Bech, aanvoerder van de Geneeskundige Evacuatiedienst.
TrainsSanitaires.jpg
Bernard, H., 1984, Panorama d'une défaite: bataille de Belgique, Dunkerque 10 mai - 4 juin 1940., Gembloers: Duculot.
Panorama_Defaite.jpg
Beugnier, M., 1972, Historique des 10 et 11 A 1939-1940, Doornik: Fraternelle des Anciens Combattants des 10e et 11e Régiments d'Artillerie 1940-1945.

Dit werk is een beknopte regimentsgeschiedenis van het 10A en zijn ontdubbelingsregiment het 11A en werd opgesteld aan de hand van documenten van het Centrum voor Historische Documentatie van defensie en getuigenissen van betrokken militairen.
boek31.jpg
Bierganz, M. & Heeren, R., 1990, 10. Mai 1940, Eupen: Grenz-Echo Verlag.
10_Mai_1040.jpg
Bony, A., Tusschen vuur en zee, Sint-Niklaas: M. Van Haverst.

Een aalmoezenier bij het Transportkorps vertelt het verhaal van zijn mobilisatie en veldtocht.
Vuur_en_Zee.jpg
Boon, L.P., 1947, Mijn Kleine Oorlog, Brussel: Uitgeverij Manteau.

De bekende auteur Louis Paul Boon behoorde tot de militieklasse 32 en was in mei 1940 gemobiliseerd bij het 2de Regiment Carabiniers. Boon werd gevangen genomen bij de gevechten rond de brug van Briegden.
Boon_MijnKleineOorlog.jpg
Broekaert, A., 1941, Gejaagd door de Stuka's, Brugge: Cayman-Seynave.

Persoonlijke herinneringen van Dokter Broekaert, een Geneesheer Sergeant K.R.OLt, die de eerste oorlogsdagen in een reservehospitaal aan de kust meemaakte en vervolgens naar Frankrijk geëvacueerd werd.
boek21.JPG
1830-1980: Bladzijden uit de geschiedenis van het 1e Genie

Beknopte geschiedenis van het 1ste Geniebataljon van 1830 tot 1980.
1_Gn.jpg
Cambier, F., 1943, Le Drapeau Blanc, Brussel: Gilbert.

Persoonlijk verhaal van een militair die de aftocht naar Zuid-Frankrijk meemaakte.
LeDrapeauBlanc.jpg
Cammaert, M., 1994 , De Geschiendenis van het 6 Linieregiment., [n.p.] vzw 6 Linie

Regimentsgeschiedenis van het 6de Linie en zijn ontdubbelde eenheden.
boek96.jpg
Capelle, G., 2001, Zingem. Les 18 jours 10 mai au 28 mai 1940, Beuvrages: eigen beheer.
Zingem.jpg
Casteels, R. en Vandegoor, G., 2002, 1940 in de regio Haacht. De Belgische eenheden op de KW Stelling, Haacht: HAGOK.

Uitgebreide studie van de Heemkundige Kring Haacht over de bouw van de KW Stelling, de gebeurtenissen aan deze linie tot en met 17 mei 1940 en diverse aspecten van het dagelijks leven in Haacht en omliggende gemeenten tijdens de Tweede Wereldoorlog.
1940haacht.jpg
Champion, L, 1990, 1940: La guerre du sanglier, Eigenbrakel: Editions J.M. Collet.

Beknopt overzicht van de veldtocht van de diverse eenheden van de Ardeense Jagers.
boek7.jpg
Cocle, P., 1981, West-Vlaanderen in mei 1940, Roeselare: Roularta.

Dit boek is een bundel korte verhalen over mei 40 in het westen van het land, geschreven door Trends-journalist Paul Cocle en voorheen gepubliceerd in plaatselijke kranten.
WestVlaanderenMei40.jpg
Coenen, E. & Vernier, F., 1999, La position fortifiée de Liège: Tome 2: Les abris de la PFL1., Erpe-Mere: De Krijger
PFL1.jpg
Coenen, E. & Vernier, F., 2000, La position fortifiée de Liège: Tome 3: Les abris de la PFL2., Erpe-Mere: De Krijger.
Image (52).jpg
Coenen, E. & Vernier, F., 2006, La position fortifiée de Liège: Tome 3: Les abris de la PFL3., Erpe-Mere: De Krijger.
PFL3.jpg
Cornil, F., 1944, Détresse et espérance, Brussel: Editions F. Wellens.

Luitenant-generaal Cornil maakt in dit boek een bijzonder bittere persoonlijke analyse van de Belgische defensiepolitiek gedurende het interbellum en de impact hiervan op de achttiendaagse veldtocht.
boek15.jpg
Cotvooghel, L., 1985, 't Belgiksken in Gaskonje: Vakantie voor het vaderland, Brecht: De Roerdomp.

Cotvooghel is de auteursnaam van Herman Geerts die in mei 1940 als jongeling de Recruteringscentra van het Belgisch Leger vervoegde.
Gaskonje.jpg
Crahay, A., 1978, L'armée belge entre les deux guerres, Brussel: Louis Musin.

Dit boek beschrijft de evolutie van de doctrine, organisatie en bewapening van ons leger tussen 1918 en 1940.
Armee_Belge_Entre_Deux_Guerres.jpg
Crahay A. & Gérard J., 1990, Le Général Van Overstraeten "Vice-Roi" en 1940, Brussel: Editions J.-M. Collet.

Biografie van Generaal-majoor Raoul Van Overstraeten, militair adviseur van Leopold III in mei 1940.
boek25.jpg
Croix-Rouge de Belgique Mai-Décembre 1940, 1946, Brussel: Rode Kruis van België.

Overzicht van de rol van het Rode Kruis binnen de militaire en civiele hulpverlening tijdens de Duitse inval en de eerste maanden van de bezetting.
Croix_Rouge_Belgique_1940.jpg
Crockaert, J., 1976, La guerre oubliée: 18 jours qui ont permis Dunkerque, Strombeek-Bever: Le Scorpion.

Analyse van het militaire en politieke verloop van de Achttiendaagse Veldtocht, met bijzondere aandacht voor het Franse en Britse standpunt en de impact van de Belgische weerstand op het succes van de evacuatie van Duinkerken.
Guerre Oubliee.jpg
De Boeck, J., 1950, Le 2e Guides en campagne, Brussel: Schotte.
2_Guides_au_Combat.jpg
De Ceuster, A., 1974, Mijn herinneringen als gewoon soldaat, Antwerpen: De Nederlandse Boekhandel.

Memoires van een cavalerist van het 5de eskadron van het 2de Regiment Gidsen.
Herinneringenalsgewooonsoldaat.jpg
de Fabribeckers, E., 1978, La campagne de l'armée belge en 1940, Brussel: Rossel.

Gedetailleerd chronologisch overzicht van de Belgische defensiepolitiek gedurende het interbellum en de veldtocht in Nederland en België aan de hand van primaire en secundaire bronnen.
boek2.jpg
d'Hondt, A., 1983, Knokke onder de oorlog 1939-1945: van mobilisatie tot bezetting, Knokke: Cnoc is hier

Publicatie van de heemkundige kring van Knokke met een beknopte weergave van de gebeurtenissen in deze kustgemeente in 1939-1940.
Knokke.jpg
Delaet, J., 1946, Derniers escadrilles 40, Brussel: Les Lettres Latines.

Overzicht in verhaalvorm van de veldtocht van het 1ste Luchtvaartregiment en het 3de Luchtvaartregiment.
boek5.jpg
Delaet, J., 1942, Escadrilles au combat, Brussel: Les Ecrits.

Overzicht in verhaalvorm van de veldtocht van het 2de Luchtvaartregiment.
boek4.jpg
Delhez, J.-C., 2015, Les Chasseurs Ardennais: debout sur la frontière, fidèles et courageux, Neufchâteau: Weyrich
Image (48).jpg
Depauw, V., 1942, De 15de compagnie, Brussel: Manteau.

Valère Depauw werd in 1938 milcien in de Gentse Sint-Pieterskazerne en vertelt het verhaal van zijn dienstplicht van 1938 tot 1940.
15_Compagnie.jpg
De Rache, M., jaartal onbekend, Vigilo, Visé: Amicale des Cystistes-Frontière.

Getuigenis van Kapitein-commandant De Rache, compagniecommandant van de 5de compagnie van het 2de Regiment Grenswielrijders.
vigilo.jpg
Deraymaeker, Y., 2006, De genie in de maalstroom van 1940: geschiedenis van de genie 1936-1942, Jambes: Geniemuseum vzw.

Beknopte geschiedenis van de rol van de genie tijdens de mobilisatie en de veldtocht geschreven door een oud-genieofficier.
Genie_Maalstroom.jpg
de Thier, L., 1945, Avec les combattants de 40, Brussel: La Renaissance du Livre

Kort na de bevrijding uitgegeven populair overzicht van de Achttiendaagse Veldtocht, met relatief veel incorrecte gegevens.
Avec_les_Combattants_de_40.jpg
De Vos, J. en Ghysens J., 1975, Aalst: zomer 1940, Tielt: Veys.

Dit boek beschrijft de gebeurtenissen in de stad Aalst vanaf 10 mei tot en met de eerste bezettingsmaanden.
Aalst_1940.jpg
De Vos, J., 1978, Mei 1940 ten zuiden van Gent, Gavere: Uitgeverij 't Fonteintje.

Heemkundige Jaqcues De Vos maakt in dit werk een analyse van uit Belgisch en Duits standpunt van de gevechten langsheen de zuidrand van het Bruggenhoofd Gent.
zuidenvangent.jpg
De Vos, J., Janssens, A., 1980, Het 'Lyskanal'. Nevele mei 1940, Nevele: Het land van Nevele.

Na "Mei 1940 ten zuiden van Gent" maakte Jacques De Vos met dit werk eveneens een beknopte studie van de Duitse aanval op de 4de Infanteriedivisie te Nevele.
Lyskanal.jpg
de Wergifosse, A, 1962, Les 469 heures du fort de Tancrémont, Verviers: Editions Gerard.

Relaas van de strijd van het fort van Tancrémont door een oud-officier van het Regiment de Forteresse de Liège.
Tancremont.jpg
Dratz, J. en Boud, 1939, Le manuel du parfait mobilisé, Luik: Editions PIM Services.

Illustrator Jean Dratz tekende en schreef dit humoristisch "handboek" voor de gemobiliseerde soldaat.
Parfait_Mobilise.jpg
du Ry, J.P., 1995, Allons enfants de la Belgique: Les 16-35 ans en mai-août 1940, Brussel: Editions Racines.

Jean-Pierre du Ry vertelde in de jaren negentig het verhaal van de werfreserve van het leger en de uittocht van tienduizenden jongeren naar Frankrijk, in een poging te kunnen bijdragen aan de toen lopende campagne om deze jongeren nog in extremis het statuut van oud-strijder toe te kennen.
boek95
Elaut, L., 1962, Mijn oorlogsdagboek 1940, Oudenaarde: Uitgeverij Sanderus.

Getuigenis van Dokter Elaut van de Rijksuniversiteit van Gent, die in mei 1940 gemobiliseerd werd als arts bij Hulphospitaal 62 te Tielt en de evacuatie van deze hospitalen naar Beck-Plage in Noord-Frankrijk meemaakte.
Mijn Oorlogsdagboek 1940.jpg
Everaert, R., 1952, Avec le régiment des carabiniers Prince Baudouin à la campagne des XVIII jours, Brussel: Goemaere
Image (47).jpg
Fouillien, M. en Bouhon, J., 1945, Mai 40: La Bataille de Belgique, Brussel: L'Edition Universelle.

Gedetailleerde beschrijving van de volledige campagne samengesteld onder leiding van twee Belgische officieren in het krijgsgevangenenkamp van Prenzlau.
boek100.jpg
Fonsny, L., 1942, Le Chemin des Errants, Brussel: Les Editions de la Toison d'Or.

Tijdens de bezetting gepubliceerd verhaal van een milicien van de schoolbatterij van het 3de Regiment Grondverdediging tegen Luchtdoelen van de Versterkings- en Opleidingscentra
Lechemindeserrants.jpg
Gardiner, B., 2009, Het 2de regiment Grenadiers en de strijd om de brug over het Albertkanaal in Kanne - Riemst, België op 10-11 mei 1940, Riemst: gemeentebestuur Riemst.

Overzicht van de strijd van het 2de Grenadiers aan de brug van Kanne tijdens 10-11 mei 1940.
scannen0152.jpg
Gelard, J., 1988, La campagne des 18 jours des 7A, I/22A et I/32A (issus du 1A), Louvain-la-Neuve: Academia.

Gelard, J., 1985, Le premier régiment d'artillerie pendant la campagne des 18 jours, Louvain-la-Neuve: Cabay.

Gedetailleerde regimentsgeschiedenis van het 1ste Regiment Artillerie.
boek30.jpg
Georges, R., 1988, Chronique du 2e Régiment de Chasseurs Ardennais du 10 mars 1933 au 10 mai 1940, Brussel: BS+ Editions.
Chronique_2ChA.jpg
Georges, R., 1991, De Bastogne à Exaerde: Campagne du 2e regiment des Chasseurs Ardennais (10 mai 1940-10 juin 1940), Bastenaken: Schmitz.

Gedetailleerde regimentsgeschiedenis van het 2de Regiment Ardeense Jagers.
boek3.jpg
Glaude, A., 1965 , Le verger de Temploux: chronique de mai 1940, Vieux-Virton: Editions de la Dryade.

Chroniek van de Ardeense Jagers met bijzondere aandacht voor het bombardement te Temploux. André Glaude was milicien bij het 3de regiment Ardeense Jagers tijdens de veldtocht.
boek89.jpg
Gilbert, E., 1945, L'armée dans la nation. L'entre-deux-guerres en Belgique, Brussel: Editions Wellens-Pay.

Analyse van de Belgische defensie tijdens de jaren '30 en de Achttiendaagse Veldtocht door Kolonel SBH Emile Gilbert, kabinetchef op het Ministerie van Landsverdediging in 1939-40.
Larmeedanslanation.jpg
Goffin, J., 1940, La reddition de l'armée belge: la verité, Gent: Vanmelle

Leopoldistisch pamflet ter verdediging van de beslissing van de koning om de wapens neer te leggen op 28 mei 1940.
La_Verite.JPG
Gilon, R., 1990, Les carnets de la mobilisation 38-40, Luik: Editions Dricol.

Belevenissen van een milicien van het 1ste Regiment Luchtvaart tussen 1938 en 1940.
CarnetsdelaMobilisation.jpg
Gils, R. en Melis, G., 2012, De antitankgracht van de vesting Antwerpen (met zes wandelingen), Erpe: De Krijger

Vestingbouwkundigen Robert Gils en George Melis stellen in dit boek de in de 30' jaren rond Antwerpen aangelegde natte anti-tankgracht voor.
Antitankgracht.jpg
Haeghens, G., 1942, La troisième alerte, Brussel: Ignis.
Troisieme_Alerte.jpg
Hay, I. 1941, The Battle of Flanders, Londen: His Majesty's Stationery Office.

Beknopte samenvatting van de veldtocht van het Britse Expeditieleger in Vlaanderen gepubliceerd door de Britse regering.
boek8.jpg
Hautecler, G., 1955, Le Combat de Bodange, Brussel: Historische Sectie van het Ministerie van Landsverdediging.

Studie van de gevechten op 10 mei 1940 in de ondersector van het 1ChA uitgevoerd door Commandant Hautecler, bevelhebber van de historische sectie van de krijgsmacht.
Bodange.jpg
Hautecler, G., 1957, Le Combat de Chabrehez, Brussel: Historische Sectie van het Ministerie van Landsverdediging.

Studie van de gevechten op 10 mei 1940 in de ondersector van het 3ChA uitgevoerd door Commandant Hautecler, bevelhebber van de historische sectie van de krijgsmacht.
Chabrehez.jpg
Hiance, R., 2007, Wonck mai 1940, Wonck: eigen beheer.

Dit boek beschrijft de gebeurtenissen in het dorpje Wonck tijdens de mobilisatie en de Duiste inval. Wonck ligt net naast Eben-Emael.
Wonck_Mai_1940.jpg
Ivens, A., 1981, De rode dageraad, Nieuwkerken-Waas: Ten Bos.
Rode_Dageraad.jpg
Jacob, E., 1984, Historique des 1er et 2e Régiments-Cyclistes-Frontière, 1934 - 1940. Visé: Amicale des Cyclistes-Frontière.

Regimentsgeschiedenis van het 1ste en het 2de Regiment Grenswielrijders.

Jamart, J. 1994, L'armée belge de France en 1940, Bastenaken: Schmitz.

Bijzonder gedetailleerd referentiewerk over de talrijke eenheden van het Belgisch Leger die in mei 1940 naar Frankrijk uitgeweken werden.
boek9.jpg
Janvier, R., 1940, Nous, les fuyards de 1940, Luik: Editions Desoer.

Getuigenis van een onderofficier van het 14de Linieregiment.
fuyards.jpg
Keyes, R., 1984, Outrageous Fortune: The tragedy of Leopold III of the Belgians, London: secker & Warburg.

De auteur Roger Keyes was de tweede zoon van Admiral of the Fleet Roger Keyes die tijdens de Achttiendaagse Veldtocht persoonlijk verbindingsofficier van de Britse regering bij Koning Leopold III was.
Keyes_Outrageous_Fortune.jpg
Kinjet, J., 2002, Sergreant Kinjet. Met het 14de linieregiment in mei 1940, Erpe-Mere: De Krijger.

Jan Kinjet vertelt het vehaal van zijn grootvader, die als sergeant bij het 14de linie de veldtocht meemaakte.
boek88.jpg
Laerman, E., 1952, 16.403, Lier: J. Van In.

Eric Laerman was soldaat bij de luchtdoelartillerie en schrijft in dit boekje zijn herinneringen neer aan de gebeurtenissen tussen de overgave op 28 mei en zijn terugkomst uit Duitsland begin 1941. Dit boek bevat een boeiende beschrijving van de atmosfeer net na de capitulatie.
Laerman_Eric_16403.jpg
Leblanc, R., 1942, Dés Pipés, Journal d'un Chasseurs Ardennais, Brussel: Editions André Gilbert.

De veldtocht volgens een pelotonscommandant van het Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers.
boek83.jpg
Lheureux, A., 1979, Classe 38. Souvenirs d'un Chasseur Ardennais devenu agent parachutiste, Brussel: Louis Musin
Classe_38.jpg
Lemarchal, R., 1946, Dix-huit jours avec les Cyclistes-Frontière; Carnet de campagne de 1940, Uitgever onbekend.

Dokter Lemarchal maakte de veldtocht mee bij de Grenswielrijders.
boek85.jpg
Lerecouvreux, 1949, L'armée Giraud en Hollande 1939-1940, Parijs: Nouvelles Editions Latines.

Overzicht van de veldtocht van het 7de Franse leger, dat tot taak had om tussen Antwerpen en de Moerdijk de verbinding tussen de Belgische en Nederlandse legers tot stand te brengen. Deze missie mislukte en een belangrijk deel van de korte veldtocht van deze formatie speelde zich op Belgisch grondgebied af.
Armee_Giraud.jpg
Levaux, L., 1957, Ceux des forts de Liège: fort de Pontisse - mai 1940, Nanterre: Académie Européenne du Livre.

De gebeurtenissen op en om het Fort van Pontisse binnen de Versterkte Positie Luik
Ceuxdesfortsdeliegepontisse.jpg
Lhoest, J., 1964, Les paras allemands aux canal Albert, Parijs: Presses de la Cité.

Dit boek geldt als de eerste gepubliceerde poging tot neutrale analyse van de dramatische luchtlandingen aan de bruggen van Kanne, Vroenhoven en Veldwezelt op 10 mei 1940.
Paras_Allemands_Canal_Albert.jpg
L'Hoist, A., 1941, Oorlog 1940, Antwerpen: Scriptura.

Onder de Duitse bezetting uitgegeven overzicht van de achttiendaagse veldtocht.
boek12.jpg
Lothaire, R., 2010, L'artillerie de campagne belge de 1900 à 1940: tome I, Verviers: Editions du Patrimoine Militaire.

Studie van de Belgische veldartillerie, van de introductie van het moderne snelvuurkanon tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
RL_T1_fr_thumb.jpg
Lothaire, R., 2010, L'artillerie de campagne belge de 1900 à 1940: tome II, Verviers: Editions du Patrimoine Militaire.

Studie van de Belgische veldartillerie, van de introductie van het moderne snelvuurkanon tot het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
RL_T2_fr_thumb.jpg
Lothaire, R., 2013, L'artillerie lourde de campagne belge 1914-1940, Verviers: Editions du Patrimoine Militaire.

Artilleriespecialist Kolonel o.r. Roger Lothaire vervolgt zijn studie over de Belgische artillerie met dit werk over de zware veldartillerie.
Artillerie_Lourde.jpg
Louis, R., 1944, Souvenirs de mobilisation janvier-aout 1940, Brussel: Imprimerie Robert Louis.

De Brusselse drukker Robert Louis was in 1939-40 officier bij de Wachters der Verkeerswegen en Inrichtingen en het 5de Territoriaal Bataljon en vertelt het verhaal van zijn aftocht uit Brussel naar de Westhoek.
Souvenirs_Mobilisation.jpg
Massart, A., 1977, Historique du 12e Régiment de Ligne: Tome III(A), Brussel: Centrum voor Historische Documentatie van de Belgische Strijdkrachten.

Regimentsgeschiedenis van het 12de Linieregiment en zijn ontdubbelde reserveeenheden.
boek40.jpg
Massart, A., 1982, Historique du 13e de Ligne 1918-1980 et des unités issues en 1939-1940, Brussel: Centrum voor Historische Documentatie van de Belgische Strijdkrachten.

Regimentsgeschiedenis van het 13de Linieregiment en zijn ontdubbelde reserveeenheden.
boek10.jpg
Mazy, G. & Vernier F., 2015, Les chars Renault ACG-1 de la cavalerie belge, Verviers: Editions du Patrimoine Militaire.
Renault ACG1.jpg
Menseeren, O. en Mertens, K., 1985, Toen: De belevenissen van de klas 39 bij de 14de compagnie van het 9de linieregiment, Roeselare: Eigen beheer.

In eigen beheer uitgegeven brochure door twee wapenbroeders van de 14de Compagnie van het 9de Linieregiment.
Toen.jpg
Mertens, A., 1946, Mei 1940, Mol: Jacobs .
Mei_1940_Mertens.jpg
Mertens, A., 1948, Van capitulatie tot entlassung, Leuven: Davidsfonds.

Belevenissen van de capitulatie tot en met de vrijlating door de Duitsers opgetekend door pater Aurelius Mertens.
boek24.jpg
Meulenijzer, V. 1941, Gevangen! Vier dagen oorlog aan t' Albertkanaal. Vier maanden in het Stalag, Brussel: Ignis.

Verhaal van de veldtocht en gevangenschap van een soldaat van het 38ste Linieregiment.
Gevangen.jpg
Michem, F., 1968, Vinkt in mei 1940, Vinkt: eigen beheer.

Beschrijving van de gevechten te Vinkt en Duitse gruweldaden tegenover de bevolking in het kielzog hiervan.
Vinkt_mei_1940.jpg
Michiels, O., 1947, 18 Jours de guerre en Belgique, Parijs: Berger-Levrault.

Overzicht van de veldtocht door Generaal-Majoor Michiels, stafchef in mei 1940.
boek41.jpg
Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1941, Belgium: the official account of what happened 1939-1940, Londen: Evans Brothers.

Door de Belgische regering in Londen uitgegeven officiele geschiedenis van de mobilisatie en de achttiendaagse veldtocht.
boek17.jpg
Morsomme, A. 1962, Face au devoir, Brussel: Pierre de Meyere.

Regimentsgeschiedenis van het Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers.
boek1.jpg
Mozin, 1936, La défense de la Belgique à la frontière, Luik: Union des Officiers de Réserve de Liège

Integrale tekst van een toespraak door Luitenant-generaal Mozin, oud commandant van het IIIde Legerkorps, met betrekking tot de verdediging van ons land aan de grens.
Mozin_1936.JPG
Norgez, M., 1955, Brioche & Cie encagés, Editions Parchim.

Getuigenis van een Ardeense Jager.
boek84.jpg
Olyff, H., 1995, Un Crayon dans la bataille. Les carnets d'un artilleur en mai 1940, Brussel: Editions Racine.

Dagboek met talrijke illustraties van de gekende Waalse illustrator Hubert Olyff, alias Bizuth, die officier bij de artillerie was in 1940.
crayon.jpg
Picht, W., 1940, La fin des illusions: l'an 40, Brussel: Imprimerie Louis Desmet-Verteneuil.

Door de Duitse bezetter uitgegeven analyse van de redenen waarom de geallieerden verslagen werden.
boek16.jpg
Plancqaert, J., 1945, De Schelde en de Leieslag: meikroniek 1940, Deerlijk: Drukkerij Deleersnyder.

Beknopt verhaal van de veldtocht van uit het standpunt van de bevolking van Wortegem-Petegem.
Schelde en Leieslag.jpg
Polfilet, M., 1945, Ik was een gevangene, Antwerpen: Ontwikkeling

Marcel Polfliet was leerling aan de Koninklijke Militaire School en werd bij ontbinding van deze school ingedeeld bij het Opleidingscentrum voor Onderluitenanten van de Artillertie en het Transportkorps. Hij maakte zo de aftocht naar Zuid-Frankrijk mee en werd in augustus 1940 bij de terugkeer naar ons land krijgsgevangen gemaakt.
Ik was een gevangene.jpg
Robert, R., 1985, L'aventure de l'an 40. Un ancien du VXe CRAB raconte, Chimay: Hubert-Macq.

Een oudgediende van de XVde CRAB vertelt het verhaal van zijn tocht naar het zuiden van Frankrijk.
XV_Crab.jpg
Robert V., 1947, L'Âme des Chasseurs Ardennais, Editions Draps.

Belevenissen van de bemanning van de T-13 tankjager "0546" van de Ardeense Jagers.
boek86.jpg
Rongveaux, M., 1987, L'unique compagnie ecole du 5e régiment de Carabiniers-Cyclistes, Eigen beheer.

Marcel Rongveaux was Onderluitenant bij de Schoolcompagnie van het 5de Regiment Carabiniers-Cyclisten en maakte met deze eenheid de uittocht naar Zuid-Frankrijk mee.
5Cy_Compagnie_Ecole.jpg
Rousseaux, F., 1941, Ma deuxième guerre, Brussel: Les editions de Belgique.

Félicien Rousseaux was in 1940 commandant van de 3de Compagnie van het 7de Linieregiment en publiceerde in minder dan een jaar na de Belgische overgave een boek vol frustraties over de slechts prestaties van zijn eenheid.
Ma_Deuxieme_Guerre.jpg
Royaux, R., jaartal onbekend, Historique des 8e, 16e, 38e et 58e régiments de Ligne 1939-1940, Brussel: Centrum voor Historische Documentatie van de Belgische Strijdkrachten.

Regimentsgeschiedenis van het 8ste Linieregiment en zijn ontdubbelde reserve-eenheden.
boek18.jpg
Rutten, R., 1993, Oorlog 40-45 tussen Maas en Kempen, Kortessem: Uitgeverij JoChriLy/Falize.

Beschrijving van militaire en burgerlijke gebeurtenissen in het Maasland (Oost-Limburg) tijdens de Tweede Wereldoorlog.
scannen0157.jpg
Rutten, R., 1992, Oorlog 40-45 in Zuid-Oost Limburg, Kortessem: Uitgeverij JoChriLy/Falize.

Beschrijving van militaire en burgerlijke gebeurtenissen in Zuid-Oost Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog.
scannen0158.jpg
Schaumans, J., 2004, Oorlogsbelevenissen: De eerste meidagen 1940, Bruggenhoofd Veldwezelt, Dilbeek: eigen beheer.

Belevenissen van adjudant Schaumans van het 18de Linieregiment voor, tijdens en na de strijd om de brug van Veldwezelt op 10 en 11 mei 1940.
scannen0166.jpg
Schuyten, C., 1945, Oorlogsdagboek: Antwerpsche nota's 1940-1944, Antwerpen: De Techniek
Image (51).jpg
Sfingopoulos, S. et al, 2012, Een cruciaal slagveld? Mythen, propaganda en wilde verhalen in de streek Maastricht - Eben-Emael - Tongeren 1939-1940, Tongeren: Erfgoedcel Tongeren.

Verfrissende analyse van de Duitse aanval op Oost-Limburg van uit het standpunt van de propaganda en de beeldvorming.
CruciaalSlagveld.jpg
Simon, E., 2013, Les pélotons d'éclaireurs régimentaires; ces "bonnes à tout faire" de l'infantérie belge en mai 1940, Arquennes: Mémogrames.

Dit bijzonder lijvig boek vertelt het verhaal van de verkennerspelotons van de Belgische infanterie tijdens de Achttiendaagse Veldtocht. Aan de hand van de archieven van defensie, diverse publicaties en uniek fotomateriaal wordt de veldtocht van de verkenners eenheid na eenheid in detail vertelt.
Eric_Simon_Les_Pelotons_d_Eclaireurs_Reglementaires_02.jpg
Snoeck, X., 1944, Les Chasseurs Ardennais au combat, Charleroi: Editions J. Dupuis et fils.

Beknopt verhaal van de aftocht uit de Ardennen en de veldslagen aan de Dender en aan de Leie van de 1ste Divisie Ardeense Jagers en de 2de Divisie Ardeense Jagers.
boek11.jpg
Spittael, G., 1977, Duel aan het Schipdonkkanaal, Eeklo: eigen beheer.

Gedetailleerde studie van uit zowel Belgisch als Duits oogpunt van de gevechten aan het Afleidingkanaal van de Leie tijdens de laatste dagen van de veldtocht.
Duel_aan_het_Schipdonkkanaal.jpg
Stassin, G., jaartal onbekend, Cavalerie Motorisée, Brussel: Tank Museum.

Chronologisch overzicht van de achttiendaagse veldtocht van de eenheden van de cavalerie, inclusief de wielrijders aangehecht aan de infanteriedivisies.
boek19.jpg
Stiller, M., 1985, En mai 40 j'avais 20 ans, Editions Dricot.

Marcel Stiller maakte de veldtocht mee bij het Bataljon Motorwielrijders Ardeense Jagers.
boek82.jpg
Stockman, A., 1985, 1935-1985, Gent: Koninklijke verbroedering der oud-strijders 40/45 der 2Li, 22Li, 32Li en 52Li.

Beknopte brochure uitgegeven ter gelegenheid van het gouden jubileum van de oud-strijdersvereniging van het 2e Linieregiment en zijn ontdubbelingseenheden.
1939_1945_2Li.jpg
Taghon, P., 1986, Gent mei 1940, Gent: Historica.

Analyse van de omstreden Belgische overgave in het centrum van Gent op 23 mei 1940.
boek67.jpg
Taghon, P., 2006, L'Aéronautique Militaire belge en mai-juin 1940, Avions Hors-Série, 18.

Gedetailleerde geschiedenis van de diverse eenheden van de militaire luchtvaart.
boek22.jpg
Taghon, P., 1989, Mei 1940. De achttienddaagse veldtoch in België, Tielt: Lannoo.

Bekend fotoboek uitgegeven ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Mei_1940_Taghon.jpg
Tock, M., 1941, La Chaussée sans Gloire, Aarlen: Du Sorbier.

Verhaal van een sergeant-verpleger van de 11de Infanteriedivisie.
ChausseeSansGloire.jpg
Vanbossele, J., 1986, Kortrijk tijdens de tweede wereldoorlog, Kortrijk: Groeninghe.

Kroniek opgesteld naar het dagboek van dokter Robert Mattelaer.
Kortrijk_Tweede_Wereldoorlog.jpg
Van Brussel, L., 1974, 18 dagen blitzkrieg, Brussel: Frans Masereelfonds.

Persoonlijk relaas van Soldaat Louis Van Brussel van het 14de Linieregiment. Van Brussel werd later communistisch verzetsman en leidde het Korps der Partizanen.
boek14.jpg
Van Dal, J., 1970, Mijn vaderland is dood, Sint-Katelijne-Waver: eigen beheer.
Vaderland_is_Dood.jpg
Vandenborre, R. (ed), 1989, 1ste Jagers te Paard te velde, Lepoldsburg: Eerste Jagers te Paard.

Regimentsgeschiedenis van het 1ste Regiment Jagers te Paard.
boek6.jpg
Vanderydt, Lobard en Dohet, 1946, Démineurs, Luik: Patriae.

Verhaal van de Belgische ontmijners tijdens en net na de 2de Wereldoorlog, beginnende met een relaas van het 8ste Bataljon Genie.
Demineurs.jpg
Vandersande, A., 1985, Mai 1940: les carabiniers au coeur du combat. Du Canal Albert a l'Oflag, Eigenbrakel: Editions J.M. Collet.

Persoonlijk verhaal van Luitenant Andre Vandersande, compagniecommandant bij het 1ste Regiment Carabiniers.
boek13.jpg
Vandevelde, A., 1942, Un trait de 40: De Veldwezelt à Memel (Du Canal Albert au Stalag), Brussel: Editions GIG.
Veldwezelt_Memel.jpg
Van Heddegem, F., 1941, Oorlogsdagen: van Albertkanaal tot Schipdonsche Vaart, Ronse: Drukkerij Gobbeert.

Dagboek van Sergeant Van Heddegem van het 22ste Linieregiment.
Oorlogsdagen.jpg
Van Geet, W., 1985, De Rijkswacht tijdens de Bezetting, Kapellen: De Nederlandse Boekhandel.

Oud Rijkswachter Willy Van Geet start dit boek met een kort overzicht van de rol van de Rijkswacht tijdens de achttiendaagse veldtocht.
Rijkswacht_Bezetting.jpg
Van Laer, J., 1945, Vuur over 't Land: naar het oorlogsdagboek van St. De Rijck, Brussel: Kajottersuitgaven.

Roman-versie van het oorlogsdagboek van een soldaat bij het 1ste Regiment Cyclisten, uitgegeven door de KAJ.
Vuurovertland.jpg
Van Overstraeten, R., 1946, Albert I, Leopold III: Vingt ans de politique militaire belge., Brugge: Desclée de Brouwer.

Dagboek van Generaal-majoor Van Overstraeten, vanaf zijn aanstelling als militair adviseur van Koning Albert I tot aan het eind van de Achttienddaagse Veldtocht.
AlbertI.jpg
Van Overstraeten, R., 1960, Dans l'Etau, Parijs: Editions Plon.

Persoonlijke visie op de achttiendaagse veldtocht geschreven door Generaal-majoor Van Overstraeten, militair adviseur van Leopold III.
boek81.jpg

Paard_tot_Motor.jpg
Van Ruycheveldt, 2000, De Karabiniers-Wielrijders, Aarlen: Infanterieschool - 2 Cyclisten.
CarabiniersCyclisten.jpg
Vanwelkenhuysen, J. en Dumont J., 1983, 1940 Le grand exode, Brussel: RTBF Editions.

De bekende historicus Jean Vanwelkenhuysen vertelt in dit boek het verhaal van de enorme massa aan militaire en civiele vluchtelingen tijdens de achttiendaagse veldtocht.
Le_Grand_Exode.jpg
Vanwelkenhuysen, J., Les avertissements qui venaient de Berlin 9 Octobre 1939 - 10 mai 1940., Gembloers: Duculot.

Studie van de diverse alarmmeldingen die via diplomatieke kanalen opgevangen werden te Berlijn tijdens de tweede helft van de mobilisatieperiode.
Avertisements_Berlin_1939.jpg
Vanwelkenhuyzen, J., 1979, Neutralité armée. La politique militaire belge pendant la drole de guerre, Brussel: La Renaissance du Livre.

Analyse van de militaire beleidspolitiek tussen september 1939 en mei 1940.
NeutraliteArmee.jpg
Vansevenant, G., 1951, Achttiendaagse dodendans, Brasschaat: Vaderlandse Kultuur.

Dagboek van 1ste Wachtmeester Georges Vansevenant die als onderofficier-bevoorrader van het 3de Regiment Lansiers de veldtocht meemaakte.
boek20.jpg
Verbroedering Genie van Antwerpen, 1989, 11de Geniebataljon, Antwerpen: Verboedering Genie van Antwerpen.

Brochure uitgegeven naar aanleiding van het 40-jarige bestaan van het 11de Geniebataljon. Dit bataljon nam de tradities over van het Bataljon Pontonniers.
scannen0161.jpg
Vernier, F., 2007, Les fortifications belges au 10 mai 1940: la défense du canal Albert et des canaux extérieurs, Erpe: De Krijger

Dit boek start met een beknopte beschrijving van het tot stand komen van de Belgische verdedigingslinies langsheen de kanalen in de provincies Antwerpen, Limburg en Luik en bevat vervolgens een inventaris van alle gebouwde bunkers.
Fortifications_Belges_01.jpg
Verwilghen, C., 1972, La mobilisation et la guerre de 1940. Les troupes de renfort et d'instruction de l'armée belge. Le 52e régiment de ligne.

Verslag van de veldtocht van het 52ste Linieregiment.
veldtocht52Li.jpg
Vliegen, R. 1988, Fort Eben-Emael, Kanne: eigen beheer.

René Vliegen was een van de sleutelfiguren bij de toeristische ontsluiting van het fort van Eben-Emael in de jaren '80 en schreef deze beknopte gids tot de vesting.
Vlieghen_Eben_Emael.jpg
Viatour, M., 2014, Seul entre Meuse et Ourthe: Le fort de Boncelles - 2, Luik: Les éditions de la province de Liège
Viatour_Boncelles.jpg
Vucht, R., 1992, Bij den troep 1938-1940, Leuven: Leuvens Historisch Genootschap.

Belevenissen van René Vucht, milicien bij het 7de Linieregiment.
Bij_Den_Troep.jpg
Wesmael, C., jaartal onbekend, Ma camionnette et moi. Souvenirs de guerre d'un garde-frontière, 1940.

Persoonlijke getuigenis van een vrachtwagenbestuurder bij de 2Cie van het 1ste Regiment Grenswielrijders.
boek80.jpg
Wijants, R., 1982, Geschiedenis van het tweede regiment veldartillerie van 1830 tot heden, Luedenscheid: Belgische Strijdkrachten.

Regimentsgeschiedenis van het 2de Regiment Artillerie.
boek23.jpg

Academische Papers

Anrys, H., 1985, Le Corps de Marine au Feu, Neptunus: april 1985, pp. 27-34
Bikar, A., 1976, 12 mai 1940 : un détachement de la 269e division d'infanterie allemande occupe la Citadelle de Liège. Revue belge d'Histoire militaire, vol. XXI-5 pp. 504-544, vol. XXI-6 pp. 640-673, vol. XXI-7 pp.759-801.
Bikar, A., 1982, Histoire de l'artillerie lourde sur voie ferrée de l'armée belge (1916 - 1940). Revue belge d'histoire militaire, vol. III/1982, pp. 505-528; VI/1982, pp. 591-612; IX/1982, pp. 682-.
Bikar, A., 1986, Le 10 mai 1940 dans la région de Saint-Vith, entre la frontière allemande et les positions du 3e Régiment de Chasseurs Ardennais. Revue belge d'histoire militaire, vol. IX/1986, pp. 511-540; vol. XII/1986, pp. 589-624.
Bikar, A., 1977, Mai 1940 dans la position fortifiée de Liège. 10 mai 1940 : la 253e d'infanterie allemande venant d'Aise-la-Chapelle entre dans le sous-secteur du 1er régiment cycliste frontière belge et s'arrête devant les forts d'Aubin Neufchâteau et de Battice, Revue belge d'histoire Militaire, XXII-2, pp. 181-201 en XXII-3, pp. 260-284.
Bikar, A., 1978, Mai 1940 dans la position fortifiée de Liège : le Commandant Oscar d'Ardenne et ses braves ou l'héroïque défense du fort d'Aubin-Neufchâteau (10 au 21 mai 1940). Revue belge d'histoire militaire, vol. VI/1978, pp. 509-537; vol. IX/1978, pp. 601-619; vol. XII/1978, pp. 695-722.
Bikar, A., 1993, Mai 1940: Une Unité peu connue de Chasseurs Ardennais: La Compagnie T13 de la PFN, Revue belge d'histoire militaire, vol. I/1993, pp. 25-45
Evrard, E. en Mathieu, J. (ed), 1996, Histoire de la médecine militaire dans les provinces belges du moyen-Age à 1971, Brussel
Gillet, E. (1989). Histoire des sous-officiers et soldats belges prisonniers de guerre 1940-1945. Belgisch Tijdschrijft voor Militaire Geschiedenis, vol. XXVIII(3), pp.217-254.
Hautecler, G., 1970, L'origine et nombre des prisoniers de guerre belge 1940-1945, Revue Internationale d'Histoire Militaire, vol. XIX, pp.949-961
Maquet, V., 1989, Le service de santé belge à Berck, Revue belge d'histoire militaire, vol. III/1989, pp. 195-213

Militaire Publicaties

De volgende militaire reglementen en publicaties werden eveneens geraadpleegd bij het samenstellen van deze website.
Annuaire.jpg
Organisation Pied de Guerre.JPG
Reglement Garnizoensdienst.jpg
Reglement Inwendige Dienst.jpg
Reglement op den Velddienst.jpg
Inlichtingsbulletin voor Reserveofficieren.jpg
Annuaire officiel
1938
Organisation
de l'armée sur pied de guerre
1939
Reglement
op den garnizoensdienst
1929
Reglement
op den tucht
en inwendige dienst
1929
Reglement
op den velddienst
1939
Inlichtingsbulletin
voor reserve-officieren
diverse nummers
Manuel Cadres de Reserve.jpg
Reglement (6).jpg
Reglement (5).jpg
Reglement (8).jpg
Image (49).jpg
Reglement (13).jpg
Manuel pour
les cadres de réserve
d'infanterie
1932
Reglement over
de waarneming
bij de infanterie
1939
Instruction sur la
liaison
et les tranmissions
1926
Handboek
voor de opleiding
van den infanterist
1932
Bijzondere opleiding
van den
soldaat mitrailleur
1932
Onderricht
betreffende de
terreinversterking
1931
Reglement (3).jpg
Reglement (11).jpg
Reglement (19).jpg
Reglement (22).jpg
Reglement (25).jpg
Reglement (2).jpg
Reglement sur les
excercises et les
evolutions
de l'artillerie
1922
Instruction pour les
écoles à feu
d'artillerie
à Elsenborn
1924
Manuel pour
les cadres de réserve
de l'artillerie
1932
Instruction
sur le tir
de l'artillerie
1934
Instruction
sur l'ajustage du tir
par coups
fusants hauts
1932
Reglement
sur l'emploi
tactique
de l'artillerie
1932
Reglement (4).jpg
Reglement (1).jpg
Reglement (9).jpg
Reglement (10).jpg
Reglement (7).jpg
Reglement (14).jpg
Onderrichting betreffende
het schieten
der artillerie:
luchtwaarneming
1932
Service des
bouches à feu:
obusier de 105 GP
1930
Handboek van den
pontonnier:
materieel van den
automobieltrein
1930
Handboek van den
onderofficier genie
te velde
1932
Manuel de
l'instructeur
téléphoniste-signaleur
1927
Algemeen reglement
voor het
vervoerkorps:
den automobiel
1931
Reglement (12).jpg
Reglement (16).jpg
Reglement (23).jpg
Reglement (18).jpg
Reglement (15).jpg
Reglement (17).jpg
Handboek
ten behoeve van
militaire koks
1923
Reglement over het
beheer der
inrichtingen van den
intendantiedienst
1931
Voorschriften
betreffende den
nachtlegeringsdienst
1939
Reglement op den
rekendienst der
troepenkorpsen
1934
Handboek voor de
gegradueerden en
soldaten der
geneeskundige dienst
1932
Instruction sur la
lecture des cartes
et le
répérage du terrain
1925