Genie

Eind jaren dertig bestond de genie uit drie grote regimenten (2de, 3de en 4de Regiment Genie). Uit deze drie regimenten ontstaan bij de mobilisatie een ganse reeks formaties die aan de verschillende echelons van het veldleger aangehecht worden. Zo wordt tijdens de mobilisatie het 4de Regiment Genie in de Kazerne Majoor Deltenre te Namen ontdubbeld tot negen nieuwe onafhankelijke bataljons, namelijk het 5Gn, 6Gn, 7Gn, 10Gn, 14Gn, 16Gn, 19Gn, 21Gn en het 33Gn. Het 4de Regiment Genie verdween op 11 september 1939 van de slagorde. De twee andere regimenten ondergingen een gelijkaardig lot.

Genie toegevoegd aan de divisies

De eerste achttien bataljons dragen het nummer van de divisie waar ze bij de mobilisatie aangehecht werden. De meeste van deze bataljons bevinden zich op 10 mei niet langer bij hun organieke divisie. Door de talrijke rotaties en de noodzaak om vooral de geplande weerstandslijnen te beveiligen, zijn de meeste geniebataljons tijdelijk aangehecht bij een andere divisie.
Divisies van het actieve leger en de eerste reserve
1ste Bataljon Genie
2de Bataljon Genie
3de Bataljon Genie
4de Bataljon Genie
5de Bataljon Genie
6de Bataljon Genie
7de Bataljon Genie
8ste Bataljon Genie
9de Bataljon Genie
10de Bataljon Genie
11de Bataljon Genie
12de Bataljon Genie

Divisies van de tweede reserve

13de Bataljon Geniegenie_pontonbrug.jpg
14de Bataljon Genie
15de Bataljon Genie
16de Bataljon Genie
17de Bataljon Genie
18de Bataljon Genie

Cavaleriedivisies

25ste Bataljon Genie (1ste Cavaleriedivisie)
26ste Bataljon Genie (2de Cavaleriedivisie)

Divisies Ardeense Jagers

1ste Compagnie 19de Bataljon Genie (1ste Divisie Ardeense Jagers)
2de Compagnie 19de Bataljon Genie (2de Divisie Ardeense Jagers)

Genie toegevoegd aan de legerkorpsen

20ste Bataljon Genie (Cavaleriekorps)
21ste Bataljon Genie (Iste Legerkorps)
22ste Bataljon Genie (IVde Legerkorps)
23ste Bataljon Genie (IIIde Legerkorps)
24ste Bataljon Genie (IIde Legerkorps)
Compagnie Genie en Peloton Park VIILK (VIIde Legerkorps)

Genie toegevoegd aan het leger

Legergenieregiment
  • 31ste Bataljon Genie
  • 32ste Bataljon Genie
  • 33ste Bataljon Genie
  • Compagnie Houtvesters
  • Compagnie Mechanische Uitgravingen
  • Technische Burelen
Bataljon Pontonniers
Autobruggentrein
Autotrein voor zware bruggen
Camouflagedienst
Fonteiniersdienst

Overige formaties van het veldleger

Peloton Genie 1ste Licht Regiment
Peloton Genie 2de Licht Regiment

Hulptroepen

1ste Groepering Hulptroepen
1ste Groepering Hulptroepen van het Leger (overgeslagen nummer)
2de Groepering Hulptroepen van het Leger

Versterking- en Opleidingscentra

40ste Regiment Genie
4de Bataljon Spoorwegtroepen
5de Compagnie Pontonniers en Binnenschippers

Directie van de Genie en de Fortificaties

1ste Directie van de Genie en de Fortificaties
2de Directie van de Genie en de Fortificaties
3de Directie van de Genie en de Fortificaties
4de Directie van de Genie en de Fortificaties
5de Directie van de Genie en de Fortificaties