Genie.jpgOverige Eenheden van de Genie op niveau Leger

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Genie
Ontdubbeld van
n.v.t.
Onderdeel van
Legergenie
Bevelhebber
n.v.t.
Standplaats
diverse
Samenstelling
Autobruggentrein

Autotrein voor Zware Bruggen

Camouflagedienst

Fonteiniersdienst
Technische Directie Fonteiniersdienst
Fonteinierscompagnie (Luitenant Hugo Deman)

18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen
10mei.jpg
Naast het Legergenieregiment en het Bataljon Pontonniers kan het commando van de genie van het leger ook nog over vier onafhankelijke gespecialiseerde eenheden beschikken.

EAP_brug.jpg
Geniesoldaten oefenen met potons van de Autobruggentrein.
Autobruggentrein (Equipages Automobiles de Pont)
De Autobruggentrein beheert een wagenpark van ongeveer 150 vrachtwagens en 130 aanhangwagens die metalen pontons en houten bouwelementen voor drijvende bootbruggen vervoeren en is verdeeld in zes pelotons.

De autobruggentrein zal uitsluitend als onafhankelijke pelotons ingezet ten voordele van de overige formaties van de genie. Van deze eenheden is geen eigen documentatie bewaard gebleven.

Hun brugslagmaterieel wordt vaak vermeld in documenten van de overige geniebataljons en wordt dan aangeduid als "EAP brug" (pont EAP) naar de Franstalige benaming van deze eenheid.

Elk peloton beschikt over 23 aanhangwagens: 17 aanhangwagens met elk één ponton, 4 aanhangwagens met houten schragen en 2 aanhangers met bouwmaterialen voor landhoofden. Het peloton is in staat om met zijn materieel de volgende overbruggingscapaciteit aan te bieden:
  • Indien alle pontons en constructiehout aangewend worden, kan een een vlottende brug met een uiteinde op peilers aangelegd worden die een maximale span van 129 meter en een draagcapaciteit van 4 ton heeft
  • Door alleen de pontons te gebruiken wordt de maximale lengte van de brug beperkt tot 109 meter met een zelfde draagvermogen.
  • De pontons kunnen tevens parallel aangelegd worden zodat eenn brug met draagvermogen tussen 7 ton en 9 ton ontstaat, naar gelang de sterkte van de stroming.
  • Tenslotte kan het materieel ook gebruikt worden voor de constructie van veerponten en gierbruggen die uit 1 tot 6 pontons kunnen bestaan.

Autotrein voor Zware Bruggen (Equipages Automobiles de Pont Lourd)
De Autotrein voor zware bruggen heeft een gelijkaardige opdracht voor het allerzwaarste brugslagmateriaal met een 50-tal vrachtwagens en ongeveer evenveel opleggers, verdeeld in vier pelotons.

Camouflagedienst (Service de Camouflage)
De Camouflagedienst is een kleine eenheid die net geen 100 militairen telt en gespecialiseerd is in camouflagewerken.

Fonteiniersdienst (Service de Fontainiers)
De Fonteiniersdienst tenslotte staat in voor de bevoorrading aan drinkwater door het aanboren van grond-, leiding- en oppervlaktewater en omvat naast een technische directie ook een compagnie met drie pelotons.

De Technische Directie der Fonteiniersdienst en Compagnie Fonteiniers starten de veldtocht in hun kantonnementen te Deurne-Zuid. Op de eerste oorlogsdag bevindt het 2de peloton zich onder leiding van Onderluitenant Naessens te Schulen waar waterwerken uitgevoerd worden. Dit detachement zal ter plekke werkzaam blijven.

Een detachement van het 3de peloton onder leiding van Onderluitenant Versluys voert te Couthuin afwateringswerken uit binnen de stellingen van het 5de Regiment Ardeense Jagers. Versluys wordt onmiddellijk opgebeld met het bevel om Deurne te vervoegen.
11mei.jpg
Fonteiniersdienst
Luitenant Deman vertrekt met een detachement naar Schulen om bij het 2de peloton de nodige uitrusting te gaan afleveren voor het verder boren van de geplande waterputten. Bij de doortocht van Leuven valt het voertuig van Deman in panne en dient beroep gedaan te worden op het Herstellingsatelier voor Autovoertuigen van de 10de Infanteriedivisie. Demans personenwagen is om 15u00 hersteld, maar de officier besluit de tocht naar Schulen af te blazen omwille van het grote aantal vluchtelingen dat uit het oosten blijft toestromen. De kleine colonne keert terug naar Deurne.
12mei.jpg
Fonteiniersdienst
Onderluitenant Versluys en het detachement van het 3de peloton komen aan te Deurne.

De Fonteiniersdienst ontvangt rond het middaguur het bevel om naar Aalst uit te wijken. De eenheid vertrekt rond 15u00 en reist via Oude God en Wilrijk naar de Brusselsesteenweg. Vervolgens wordt over Boom en Wolvertem gereden. De colonne bereikt Aalst rond 18u00 en kantonneert in het Vrij Technisch Instituut aan de Meuleschettestraat te Aalst.
13mei.jpg
Fonteiniersdienst
Het 2de peloton kan nu eveneens Aalst bereiken. Het peloton heeft een Renault bestelwagen moeten achterlaten en is ook al zijn materieel verloren voor het afzinken van waterputten.
14mei.jpg
Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst blijft te Aalst en maakt van de rust gebruik om materieel op te eisen te Brussel, Gent, Wetteren en Aalst.
15mei.jpg
Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst bevindt zich nog steeds te Aalst.
16mei.jpg
Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst verlaat Aalst bij dageraad en trekt via Erpe, Hundelgem, Kruishoutem, Eke, Olsene en Sint-Baafs-Vijve naar Tielt. De reis verloopt erg vlot en reeds om 10u00 worden de nieuwe kantonnementen in de Gemeenteschool te Meulebeke bereikt.
17mei.jpg
Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst blijft te Meulebeke.
18mei.jpg
Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst blijft te Meulebeke en krijgt het bevel om 's anderendaags naar Diksmuide te vertrekken.
19mei.jpg
Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst verlaat Meulebeke om 04u00 en rijdt via Ruiselede en Zarren naar Esen. De eenheid zoekt nieuwe kantonnementen uit in de Kattestraat.
20mei.jpg
Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst blijft ter plaatse.
21mei.jpg
Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst is nog steeds te Esen.
22mei.jpg
Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst krijgt het bevel om zich naar Hondschoote in Frans-Vlaanderen te begeven. De colonne vetrekt om 13u00 en komt twee uur later aan. Na een tegenbevel van het commando van de genie van het leger keert de Fonteiniersdienst echter terug naar ons land om kantonnementen op te zoeken in het dorp Wulveringem. De dienst betrekt vier boerderijen in het dorp.
23mei.jpg
Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst verblijft te Wulveringem.
24mei.jpg
Niemand weet nog goed wat aanvangen met de Fonteiniersdienst en de staf van de genie van het leger stuurt de eenheid dan maar terug naar de Kattestraat in Esen.
25mei.jpg
Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst bevindt zich opnieuw te Esen.
26mei.jpg
Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst is opnieuw te Esen.

Luitenant Deman vertrekt met een detachement naar Oostende met als opdracht de watervoorziening van de stad zo goed mogelijk te gaan herstellen nadat het leidingnet door de talrijke luchtaanvallen zwaar beschadigd is. Na onderzoek wordt besloten om twee installaties voor het toevoegen van bleekwater op te stellen bij het kanaal naar Oostende. Een proef uitgevoerd door Sergeant Buydens, chemicus bij de Technische Directie der Fonteiniersdienst, heeft immers duidelijk gemaakt dat het oppervlaktewater voldoende schoon is voor consumptie.

De Fonteiniersdienst wordt ondertussen doorgestuurd naar Koekelare en bereikt om 17u00 een nieuw onderkomen op de baan van Koelare naar Moere op het grondgebied van deze laatste gemeente.
27mei.jpg
Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst verblijft te Moere en kijkt toe hoe de Luftwaffe de munitietreinen die aangekomen zijn in de stations van Moere en Gistel bombardeert.
28mei.jpg
Fonteiniersdienst
De Fonteiniersdienst verneemt het nieuws van de capitulatie. De eerste Duitsers bereiken het dorp rond 14u00.

Register van Gesneuvelden

Geen gesneuvelden bekend.

Bibliografie en Bronnen

Dossier Legergenie, Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, Evere