Militaire Luchtvaart

Fairey_Fox_Piloot.jpgDe kleine Belgische luchtvloot bestaat aan de vooravond van de Duitse inval uit zo'n 265 toestellen en is een onderdeel van de landmacht.

De Militaire Luchtvaart ressorteert onder het Commando van de Luchtverdediging van het Grondgebied van het Groot Hoofdkwartier en wordt geleid door een eigen eigen generale staf:

Generale staf der Militaire Luchtvaart

De gevechtsvliegtuigen zijn ondergebracht in drie regimenten: één regiment jachtvliegtuigen en twee regimenten observatievliegtuigen. Op een 70-tal relatief moderne toestellen na, waren de meeste vliegtuigen ontwerpen uit de jaren 20 en vroege jaren 30:

1ste Luchtvaartregiment
2de Luchtvaartregiment
3de Luchtvaartregiment

De luchtmacht beschikt ook over eigen hulptroepen:

Hulptroepen van het Luchtwapen

Vanaf 10 mei worden alle scholen ondergebracht in een eigen versterkings- en opleidingscentrum:

Versterkings- en Opleidingscentrum van het Luchtwapen

Tenslotte beschikt de militaire luchtvaart ook over een aantal steunorganismen:

Etablissementen der Militaire Luchtvaart
Dienst der Ravitaillering en Depannage