Magazijn voor Brandstoffen en Smeerstoffen

Magasin de Carburants et de Matières de Graissage (MCMG)

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Logistieke Steuneenheid
Ontdubbeld van
n.v.t.
Onderdeel van
Directie der Ravitailleringen en Evacuaties van het Leger
Bevelhebber
Kolonel E. Bovy
Standplaats
Diverse
Commandopost te Ertvelde-Rieme
Samenstelling
Staf

Magazijnen (1Kapt BVM Roman)

Compagnie Administratie (Lt C. Van Eyndhoven)

18-Daagse Veldtocht

Magazijn_Brandstoffen_Smeerstoffen_Haven_Brugge.jpg
Situatieschets van het brandstofdepot in de haven van Brugge (CHD).
De staf van dit magazijn wordt te Ertvelde-Rieme langsheen het Kanaal Gent-Terneuzen gemobiliseerd.

De eenheid beheert verscheidene voorraden aan brandstoffen en smeerstoffen, zowel voor het veldleger als voor de militaire luchtvaart. De voornaamste installaties bevinden zich op de terreinen van de Purfina raffinaderij langsheen dit kanaal. Daarnaast beschikt het magazijn nog over voorraden op binnenschepen die nabij de Krakeelweg te Brugge klaar gehouden worden. Dit depot staat onder het bevel van Luitenant André Victoor en wordt mede beheerd door Adjudant Maurice Vandenberghe die met zijn vrouw en twee kinderen een woning aan te ingang van het terrein betrekt.

Over de veldtocht van het magazijn is relatief weinig gekend. Wel staat het vast dat doorheen de veldtocht diverse stocks naar het westen van het land overgebracht worden. Rond 16 mei, bij de start van aftocht van het veldleger van de K.W. Stelling naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde wordt de staf van het magazijn verplaatst naar Oostende. Ook de voorraden aan het Kanaal Gent-Terneuzen worden dan geëvacueerd In de stations van Veurne, Adinkerke, Diksmuide en Roeselare en op de tussenliggende spoorlijnen wordt een deel van de brandstof in tankwagons ondergebracht. Enkele binnenschepen worden verplaatst naar de kanalen van de Westhoek.

Ook op 16 mei wordt bij een luchtaanval te Brugge de provinciale elektriciteitscentrale onherroepelijk beschadigd. Hierdoor komt het depot in de Brugse haven zonder stroom voor zijn pompinstallaties te zitten. Tot aan het eind van de veldtocht wordt geen enkele liter brandstof meer verdeeld.

De belangrijkste opslagplaatsen voor brand- en smeerstoffen bevinden zich op het einde van de veldtocht te Koksijde en Veurne.

Het depot in de Brugse haven is evenwel nog steeds ter plekke en omvat op 28 mei maar liefst zestien binnenvaartuigen die samen 1.135.000 liter brandstof bevatten. Daarnaast beschikt het depot over nog meer dan 150.000 liter methyl alcohol in vaten. Luitenant Victoor is niet meer aanwezig en Adjudant Vandenberghe staat in voor de overgave van de volledige voorraad aan de bezetter.

Register van Gesneuvelden

Geen gesneuvelden gekend.

Bibliografie en Bronnen

Dossier Directie der Ravitailleringen en Evacuaties van het Leger, Centrum voor Historische Documentatie, Evere