Genie.jpgRegiment Spoorwegtroepen (SpT)

Régiment de Troupes de Chemin de Fer (TCF)

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Genie-eenheid
Ontdubbeld van
Bataljon Spoorwegtroepen van het 3de Regiment Genie
Onderdeel van
Directie van de Diensten van het Achtergebied
Bevelhebber
Kolonel SBH Edmond Dehuy
KolSBHDehuy.jpg
Standplaats
Cdt Bauwin Kazerne, Hoogboom (Kapellen)
Kazerne 5-6, Borgerhout (Antwerpen)
Luchtbal Kazerne, Antwerpen
Detachement Spoorwegtroepen Kamp van Beverlo
Diverse detachementen op andere locaties
Samenstelling
Staf

Iste Bataljon
Staf

(Majoor E. Flamion)
1ste Compagnie Werkplaatsen (Lt D. Moors)


2de Compagnie Specialisten (Cdt J. Hulsmans)


3de Compagnie Smalspoor 0,6m (Kapt J. Van De Steen)


4de Compagnie Buurtspoor (Cdt M. Humblé)

IIde Bataljon
Staf

(Majoor D. Gust)
5de Compagnie Spoor en Werken (Lt G. Schepers)


6de Compagnie Spoor en Werken (Cdt G. Delporte)


7de Compagnie Spoor en Werken (Lt G. Bauduin)


8ste Compagnie Exploitatie, Tractie en Materieel (Cdt O. Cleda)


9de Compagnie Spoorbruggen (Cdt O. Desy)

IIIde Bataljon
Staf

(Majoor G. Paquet)
10de Compagnie Tractie en Materieel (Cdt L. Vandeweghe)


11de Compagnie Exploitatie (Cdt M. Coosemans)


12de Compagnie Exploitatie (Cdt M. Bovijn)


13de Compagnie Spoor en Werken (Lt A. Jacops)


14de Compagnie Spoor en Werken (Cdt D. Lagrange)


15de Compagnie Kunstwerken (Kapt A. Pirard)


16de Compagnie Veiligheidsapparatuur en Verbinding (Lt J. Van Den Kerkhof)

18-Daagse VeldtochtHoogboomKazerne.jpg
Kazerne Cdt Bauwin te Hoogboom waar het Regiment Spoorwegtroepen was ingekwartierd.
Staf/SpT
Sinds de vroege jaren '20 waren de spoorwegtroepen gevestigd in de Kapitein-commandant Bauwin Kazerne te Hoogboom nabij Kapellen en Kazerne 5-6 van de oude stadswallen te Antwerpen. Met de Cdt Bauwin Kazerne beschikten deze specialisten van onze genie over uitgebreide oefenmogelijkheden op een eigen spoornetwerk dat verbonden was met het burgerspoornet. In vredestijd had de eenheid de grootte van een bataljon. De spoorwegtroepen werden in september 1939 gemobiliseerd op hun vaste standplaatsen te Hoogboom en Borgerhout. Bij de mobilisatie in september 1939 groeide het bataljon spoorwegtroepen uit tot een regiment met drie bataljons. Een vierde bataljon werd in het voorjaar van 1940 aangehecht bij het Versterkings- en Opleidingscentrum van de Genie (VOC Gn). Op 10 mei 1940 was ook een detachement gestationeerd in de Luchtbal Kazerne.

Verder waren talrijke detachementen her en der over het land verspreid om het militaire spoorverkeer te ondersteunen. Zo leverden de spoorwegtroepen ook een detachement aan de IIde Groep van het 5de Regiment Legerartillerie (5LA), die de zware spoorwegartillerie groepeerde. De opdrachten van het regiment tijdens de veldtocht waren bijzonder uiteenlopend en kunnen samengevat worden als opdrachten met betrekking tot de mobiliteit en de contra-mobiliteit voor wat het spoorverkeer betreft.

I/SpT
De staf van het Iste Bataljon bevindt zich in de gebouwen van de Kazerne 5-6 van de Antwerpse stadsomwalling te Borgerhout.

III/SpT
Bij de oprichting van het IIIde Bataljon Spoorwegtroepen (III/SpT) in Hoogboom worden 611 soldaten en 12 officieren ingekwartierd bij verschillende particulieren in de Hoogboomsesteenweg, de Jagersdreef en de zusterschool.
10mei.jpg
RegSpTpt_Beverloo_Decauville.jpg
Het Regiment Spoorwegtroepen bij de exploitatie van het smalspoornet in het Kamp van Elsenborn.
Staf/SpT
Op 10 mei bijvoorbeeld voerden diverse detachementen van de spoorwegtroepen een reeks spoorvernielingen uit. Luitenant Jeunehomme van de 3de Compagnie was met een aantal manschappen verantwoordelijk voor het vernielen van de spooraansluiting in het Kamp van Beverlo te Leopoldsburg. Onderluitenant Blanjean van die zelfde compagnie stond dan weer in voor de vernieling van de spoorlijn van Battice naar Chênée. Onderluitenant Van Horenbeek van de 2de Compagnie voerde de vernielingsploeg aan van bruggen 23 en 23bis over het Albertkanaal te Herentals. Ook in het grensgebied van Turnhout in het noorden tot Aarlen in het zuiden zijn talrijke vernielingsploegen aanwezig om de grensoverschrijdende spoorlijnen buiten dienst te plaatsen

I/SpT
 • Staf/I/SpT De staf van het Iste Bataljon (I/SpT) bevindt zich in de gebouwen van de Kazerne 5-6 van de Antwerpse stadsomwalling te Borgerhout
 • 3/I/SpT
  De 3de Compagnie Smalspoor (3/I/SpT) is opgesplitst in twee detachementen. De eerste twee pelotons worden ingezet als arbeiders voor het aanleggen van anti-tankversperringen aan de K.W. Stelling en is ingekwartierd te Rixensart. Het derde peloton omvat naast enkele miliciens alle wederdienstnemers van de compagnie en heeft zijn standplaats in het Kamp van Beverlo te Leopoldsburg waar de manschappen het Decauville-smalspoornet uitbaten. Dit peloton krijgt om 03u30 het bevel om het kamp te ontruimen. Eigen transportmiddelen zijn er niet en er worden 16 vrachtwagens aangevraagd bij het detachement van het transportkorps om het spoormaterieel op te laden. Het peloton ontvangt slechts één voertuig en dient dan ook heel wat uitrusting achter te laten. Luitenant Jeunehomme blijft achter met een vernielingsploeg om het Decauville-smalspoornet van het kamp van Beverlo onbruikbaar te maken. De rest van het peloton trekt rond 08u00 door Beringen, vervoegt de colonne van het 14de Linieregiment en bereikt tegen het middaguur het dorp Linkhout. De manschappen die over een eigen fiets beschikken worden naar Diest gestuurd. De overigen hopen een trein naar Leuven te kunnen nemen, maar blijven ontgoocheld achter wanneer vernomen wordt dat de lijn gebombardeerd is. Kapitein Van De Steen doet auto-stop naar Leuven waar hij te horen krijgt dat de ganse compagnie in Antwerpen moet verzamelen.

II/SpT
 • 5LA_Spoorweggeschut.jpg
  De locomotieven die de artillerietreinen van het 5LA trokken werden bemand door de SpT
  Staf/II/SpT

  De staf van het IIde Bataljon (II/SpT) bevindt zich eveneens in de Kazerne 5-6 te Borgerhout.
 • 5/II/SpT
  De 5de Compagnie verzamelt in de kazerne te Hoogboom. De compagnie verlaat nog de zelfde dag de kazerne samen met het IVde Bataljon Spoorwegtroepen van het VOC/Gn de kazerne. Terwijl het IVde Bataljon naar Grembergen zal vertrekken, neemt de 5de Compagnie zijn oorlogskantonnement in Kasteel Oude-Gracht te Hoogboom in.
 • 6/II/SpT
  De 6de Compagnie bevindt zich te Brugge.
 • 8/II/SpT
  Net zoals de meeste andere compagnies, zijn ook de manschappen van de 8ste Compagnie verspreid over verschillende standplaatsen. De staf van de compagnie en het gros van de manschappen bevinden zich ergens tussen Waver en Namen. Luitenant Debuisson en zijn peloton zijn die ochtend als arbeiders afgedeeld te Perwez waar nog steeds obstakels en Cointet anti-tankhekkens van het verlengde van de K.W. Stelling opgesteld worden. Omstreeks 05u00 wordt hier een vijandelijke luchtlanding gemeld. Een piket van een dertigtal manschappen vertrekt maar kan niemand vinden. Uiteindelijk wordt een aantal aan parachutes uitgeworpen stropoppen ontdekt. Vanaf 13u00 worden alle doorgangspoorten op de K.W. Stelling die niet op door het leger gebruikte wegen liggen, gesloten voor alle verkeer. Het peloton kantonneert te Perwez. Luitenant Stenuit is met een detachement aanwezig in de kazerne van Hoogboom.

III/SpT
 • 13/III/SpT
  Luitenant Jacops opent zijn velddagboek in de Luchtbalkazerne aan de noordrand van Antwerpen. Zijn compagnie telt die ochtend zes officieren, eenendertig onderofficieren en tweehonderdachtentwintig manschappen.
 • 14/III/SpT, Detachement Luchtbalkazerne
  In de Luchtbal kazerne te Antwerpen worden de militairen van de spoorwegtroepen verzameld zodra de afkondiging van de algemene mobilisatie bevestigd is. De kazerne wordt gebruikt als bijkomende mobilisatieplaats voor de spoorwegtroepen die sinds september 1939 uitgegroeid zijn van één tot drie bataljons. De manschappen blijven de ganse dag ter plekke en krijgen vergunning van 18u00 tot 21u00. Soldaten die in de buurt wonen maken van de gelegenheid gebruik om nog snel even naar huis te gaan. Antwerpen wordt die dag verschillende keren vanuit de lucht aangevallen en op de Luchtbal Kazerne worden er strenge verduisteringsregels op na gehouden. Tijdens de nacht worden de militairen verschillende keren verstoord door luchtalarm (de gebeurtenissen van dit detachement zijn beschreven door Jozef Bruyninckx in zijn oorlogsdagboek. Aangezien er geen vermelding is over welke pelotons het gaat noch over wie de leiding heeft over het detachement zal het derhalve het Detachement Luchtbalkazerne genoemd worden).
 • 15/III/SpT
  Deze compagnie kantonneert in het Waals-Brabantse Mont-Saint-Guibert waar de manschappen ingezet worden voor de uitbouw van het zuidelijke deel van de K.W. Stelling onder leiding van de 4de Directie der Genie en Fortificaties. Een klein detachement van zestig manschappen bevindt zich te Waver. De compagnie moet zich bij algemeen alarm naar Eigenbrakel begeven, maar ontvangt een tegenbevel on te Mont-Saint-Guibert te blijven en de locale verdediging van deze gemeente te organiseren. De kruispunten, telefooncentrale en andere belangrijke locaties worden bezet door wachtposten. Na de middag ontvangt de compagnie om dringend enkele onderdelen van de metalen Cointet anti-tankhekkens naar Roux-Miroir over te brengen.
11mei.jpg
I/SpT
 • 3/I/SpT
  De pelotons van de 3de Compagnie begeven zich naar Antwerpen. Terwijl de eerste pelotons toekomen, wordt Kapitein Van De Steen aan het werk gesteld bij het inladen van het materieel in goederenwagons voor de evacuatie naar Vlaanderen. De wielrijders die via Diest wegreden zijn allen toegekomen.
II/SpT
 • 6/II/SpT
  De compagnie wordt naar Londerzeel gestuurd om het treinverkeer op de lijn Londerzeel-Mechelen te verzekeren.

 • 8/II/SpT
  Een detachement onder leiding van Luitenant Stenuit verlaat de kazerne te Hoogboom en begeven zich noordoostwaarts om te Kapellen en Brasschaat diverse werken gaan uit te voeren. Luitenant Debuisson en zijn manschappen zijn nog steeds te Perwez. De 4de Directie van de Genie en Fortificatiën ontslaat de manschappen van hun opdracht en stuurt ze terug naar hun regiment. Debuisson moet zijn peloton naar Weerde overbrengen.
III/SpT
 • 13/III/SpT
  Drie treinstellen met materieel vertrekken naar Oostende.

 • 14/III/SpT, Detachement Luchtbalkazerne
  De spoorwegtroepen wachten nog steeds af in de Luchtbal Kazerne. Terwijl het luchtalarm nog regelmatig weerklinkt, valt ook Antwerpen ten prooi aan de in het ganse land heersende spionitis. Overal worden Duitse valschermspringers en spionnen gemeld en het wachtdetachement van de Luchtbal wordt er meermaals met de vrachtwagen op uit gestuurd om vermeende Duitse para's te gaan onderscheppen. Wie verdacht is, wordt opgepakt en na een kort verblijf in de kazerne doorgestuurd naar de gevangenis aan de Begijnenstraat. Die avond is er weer vergunning van 18u00 tot 21u00.
12mei.jpg
Spoorwegtroepen_Locomotief.jpg
Een deel van de manschappen van de Spoorwegtroepen werd opgeleid tot machinist of stoker.
I/SpT
 • 3/I/SpT
  De compagnie is nu terug volledig in de kazerne te Antwerpen.
II/SpT
 • 5/II/SpT
  s' Avonds vertrekt de compagnie naar Buggenhout.
 • 6/II/SpT
  Kapitein-commandant Delporte wordt met een detachement uitgestuurd naar Grimde. Alleen het spoorwegdetachement van het Vde legerkorps onder Luitenant Ackers zal nog ter plekke blijven. Net ten westen van de overweg van Grimde moet het detachement een ontspoorde goederentrein met artilleriemunitie en materieel weer op gang te krijgen. Grimde bevindt zich ten westen van Tienen net achter de Demer-Gete stelling die door het Cavaleriekorps verdedigd wordt. De ontspoorde goederentrein werd door vijandelijke vliegtuigen beschoten waarna de bemanning er van door is gegaan. De ontspoorde goederentrein blokkeert de terugtocht van de 7de en 9de Batterij van de IIde Groep spoorwegartillerie van het 5LA.
 • 8/II/SpT Tussen het NMBS station van Kapellen en het militaire station van Brasschaat is een drukke verkeersstroom op gang gekomen. Enerzijds wordt het kamp ontruimd en anderzijds blijven reservisten toestromen uit de zuidelijke provincies van ons land. Luitenant Debuisson en zijn peloton zijn inmiddels uit Perwez te Weerde aangekomen. Om 10u00 wordt het detachement naar Eppegem doorgestuurd. Twee uur later reeds nemen de manschappen de gemeenteschool van dit dorp in. De Luitenant wordt vervolgens met het installatiepersoneel van zijn compagnie naar Londerzeel uitgestuurd.

III/SpT
 • 13/III/SpT
  De compagnie komt kort na middernacht aan te Erembodegem.
 • 14/III/SpT, Detachement Luchtbalkazerne Jozef Bruyninckx en de manschappen van de 14Cie kijken toe wanneer tijdens de ochtend een Duits toestel wordt neergehaald in het luchtruim boven de Luchtbal. Rond 10u00 volgt het bevel om de kazerne te evacueren. Uitrusting en materieel worden aan boord geladen van een trein en rond 15u00 zet het spoorkonvooi zich in beweging richting Aalter. De tocht verloopt via Brussel en de trein komt slechts met de grootse moeite vooruit. Te Anderlecht wordt gedurende geruime tijd halt gehouden uit angst voor een luchtaanval. De troepen uit de Luchtbal bereiken Aalter rond 23u30.
13mei.jpg
I/SpT
 • 3/I/SpT
  De compagnie krijgt het bevel om naar Drongen uit te wijken en wordt omgevormd tot een compagnie normaalspoor. Het Decauville 0,6m spoor wordt niet meer nodig geacht. De trein met materieel en manschappen vertrekt om 19u00.
II/SpT
 • 6/II/SpT Het detachement van Kapitein-commandant Delporte werkt met man in macht om de ontspoorde goederentrein in Grimde weer vrij krijgen en het spoor te herstellen. Ondertussen wordt de Demer-Gete stelling over de ganse lijn aangeklampt, het Cavaleriekorps bereidt de aftocht voor.
 • 8/II/SpT Het detachement dat te Kapellen en Brasschaat aanwezig is, werkt aan de evacuatie van het militaire tractiematerieel. Een trein met 32 wagons is reeds om 03u00 vertrokken naar Vlaanderen. Na de middag vertrekt uit Kapellen een trein met het 60cm smalspoormaterieel. De trein wordt aan de antitankgracht van de Versterkte Positie Antwerpen tegengehouden door Luitenant Pleinevaux van de Genie. De luitenant staat op het punt om de spoorwegkruising over de gracht op te blazen. De trein kan niet door. Daarenboven worden even later belangrijke punten van het spoornet van het Kamp van Brasschaat vernield. De compagnie krijgt omstreeks 22u00 het bevel om met de ontruiming van de kazerne te Hoogboom te starten. De laatste materieeltreinen van de 5de en 8ste Compagnie verlaten Hoogboom rond 23u30.

III/SpT
 • 14/II/SpT, Detachement Luchtbalkazerne De Luftwaffe voert een luchtaanval uit op Aalter en omgeving tijdens de vroege ochtend van 13 mei. Rond Aalter bevindt zich immers naast een vliegveld van onze militaire luchtvaart eveneens een piste die door het Franse leger wordt gebruikt. Samen met de belangrijke spoorlijn van Brussel naar de Kust maakt dit het gebied een begeerd doelwit. De spoorwegtroepen zijn er eveneens getuige van de talrijke Britse colonnes die door de gemeente trekken. Die dag worden onder meer vrachtwagens en kanonnen van de Britse artillerie gesignaleerd.
14mei.jpg
I/SpT
 • 3/I/SpT De manschappen bereiken Drongen rond 18u00 en vinden onderdak in een klooster nabij het station. De compagnie blijft tot 18 mei zonder opdracht.

II/SpT
 • 6/II/SpT Het detachement van Kapitein-commandant Delporte kan de eerste helft van de gestrande vrachttrein van de artillerie te Grimde weer vrij krijgen. Zes manschappen waaronder Sergeant Van Ooteghem worden achtergelaten om de locomotief van de goederentrein weer onder stoom te brengen terwijl de rest van het detachement via Tienen, Leuven, Mechelen en Londerzeel terugkeert naar de compagnie. De Duitsers duiken echter op vooraleer er voldoende druk op de ketel staat. Sergeant Van Ooteghem kan ontkomen, maar de overige vijf militairen worden krijgsgevangen gemaakt. Zelfs al had het detachement de trein op tijd aan de gang kunnen krijgen toch hadden ze niet veel verder kunnen rijden aangezien een vernielingsdetachement van het Cavaleriekorps één van de spoorviaducten tussen Tienen en Leuven heeft vernield. De goederen trein maar ook beide spoorwegkanonnen vallen in de handen van de Duitsers.
 • 8/II/SpT De laatste treinen uit Hoogboom bereiken de Schijnpoort rond 02u00. Het spoor is er vernield in een luchtaanval en moet hersteld worden. Het detachement van de 8ste compagnie uit Hoogboom kan doorrijden om 06u45 en zal uiteindelijk Dendermonde bereiken.

III/SpT
 • 14/III/SpT, Detachement Luchtbalkazerne De spoorwegtroepen zullen tot 18 mei te Aalter verblijven. Er wordt opnieuw jacht gemaakt op vermeende vijandelijke parachutisten. De manschappen krijgen af en toe vergunning om de kantonnementen te verlaten. Ook nu weer maken enkelen van die gelegenheid gebruik om naar huis terug te keren.
15mei.jpg
I/SpT
 • Staf/I/SpT De bataljonsstaf verlaat Antwerpen en stelt zijn nieuwe commandopost op in de gebouwen van het conservatorium te Gent.

II/SpT
 • Staf/II/Spt Het bataljon krijgt nieuwe kantonnementen toegewezen. De 5de Compagnie en het detachement van Hoogboom van de 8ste Compagnie zullen in het station van Oudegem kantonneren, de 6de Compagnie te Gijzegem, de 7de Compagnie in Dendermone en de 8ste Compagnie in Hofstade. De compagnies zetten zich op weg. De bestemming van het bataljon zal tijdens de nacht van 15 op 16 mei evenwel gewijzigd worden wanneer enkele detachement reeds aangekomen zijn en anderen nog onderweg zijn.
16mei.jpg
II/SpT
 • Staf/II/SpT Majoor Gust laat alle treinstellen van zijn bataljon naar Oudenaarde doorsturen. De treinen vertrekken één na één. Er zal via Aalst gereden worden.
17mei.jpg
II/SpT
 • Staf/II/SpT De compagnies krijgen tijdens de doortocht te Aalst te horen dat de bestemming van hun treinstellen gewijzigd werd. Majoor Gust is echter nergens te vinden om de juiste locatie te bevestigen. Het stationspersoneel van Aalst stuurt de treinstellen richting Gent, via Denderleeuw. Te Gent stuurt Luitenant Geubelle, adjunct van Majoor Gust, alle treinen door naar Drongen.
 • 8/II/SpT, Detachement Hoogboom Het Detachement Hoogboom ontmoet de 5de Compagnie te Denderleeuw en spoort samen met deze trein naar Gent. Het treinstel bereikt Landegem waar ook de trein van de 8ste Compagnie teruggevonden wordt.
18mei.jpg
I/SpT
 • 3/I/SpT
  De compagnie verlaat Drongen per trein om 20u00 en begeeft zich naar Oostkamp met als opdracht de lijn Brugge-Beernem te onderhouden en het treinverkeer op de lijn Brugge-Torhout te helpen controleren.
II/SpT
 • 8/II/SpT
  Luitenant Stenuit wordt met vijftien manschappen naar het munitiedepot van Houthulst gestuurd om de IVde Groep Park op Rails van het Groot Park van het Leger te ontruimen. De IVde Groep Park op Rails beheert een reeks mobiele munitiemagazijnen op treinwagons opgesteld in de rangeerbundels van stations of zoals hier in het Munitiedepot van Houthulst.

III/SpT
 • 14/II/SpT, Detachement Luchtbalkazerne De spoorwegtroepen van Aalter worden verplaatst naar de stad Waregem omwille van het steeds toenemende gevaar van uit de lucht. Er worden nieuwe kantonnementen toegewezen in openbare gebouwen en bij burgers doorheen de stad.
19mei.jpg
I/SpT
 • Staf/I/SpT De staf van het bataljon wijkt uit naar Sint-Kruis nabij Brugge.
 • 3/I/SpT De compagnie bereikt Oostkamp om 06u00.

II/SpT
 • 8/II/SpT Na heel wat discussie komen uiteindelijk de eerste twee locomotieven toe in Houthulst om het Park op Rails weg te halen uit het depot. Twee treinstellen verlaten Houthulst om 21u15.

III/SpT
 • 14/III/SpT, Detachement Luchtbalkazerne Vanuit Waregem wordt een treinstel van acht locomotieven richting Antwerpen gestuurd om er een 200-tal goederenwagons met materieel en munitie gaan op te pikken. Wat de spoorwegsoldaten op dat ogenblik nog niet weten, is dat de laatste Belgische troepen Antwerpen tijdens de ochtend van 18 mei verlaten hebben. De trein wordt onderweg dan ook tot stilstand gebracht met het bericht dat er geen treinverkeer naar de Sinjorenstad meer mogelijk is. Het detachement van Waregem voert tijdens de komende dagen ettelijke transportopdrachten uit ten behoeve van het veldleger bij de uitvoering van de terugtocht naar het westen.
20mei.jpg
II/SpT
 • 8/II/SpT Na aankomst van nog drie bijkomende locomotieven in de nacht van 19 op 20 mei kan de rest van het Park of Rails afgevoerd worden. Het vertrek verloopt echter moeizaam omdat de machines eerst nog water en steenkool dienen bij te vullen in het 7Km verder gelegen station van Kortemark. Houthulst is daarenboven met Kortemark verbonden via één enkel spoor zodat de hele operatie vijf uur in beslag neemt. Tenslotte is de laadkaai van het munitiedepot veel te kort zodat het inladen van de goederenwagons van het Park op Rails veel te lang duurt.
21mei.jpg
III/SpT
 • 14/III/SpT, Detachement Spoorwegtroepen Luchtbalkazerne Het Belgisch leger zal vanaf de avond van 21 mei overgegaan tot de terugtocht naar de Leie en het Afleidingskanaal van de Leie. Waregem zal dan ook in de frontlinie komen te liggen en alle troepen van de ondersteunende wapens moeten er weggehaald worden. De spoorwegsoldaten verhuizen van Waregem naar Ingelmunster. De verplaatsing verloopt per trein. De troepen vertrekken om 15u00 en komen rond 21u00 aan op hun bestemming. Er worden nieuwe kantonnementen toegewezen.
22mei.jpg
I/SpT
 • 3/I/SpT Het spoor ten westen van Oostkamp wordt gebombardeerd en de compagnie stuurt een detachement op pad om de schade te herstellen. De lijn is terug open om 22u00.

II/SpT
 • 8/II/SpT Het detachement van Luitenant Stenuit werkt nog steeds volop verder te Houthulst. Ondermeer omwille van de slechte beschikbaarheid van locomotieven, besluit het Park op Rails treinstellen van 50 goederenwagons te vormen. Die avond kunnen twee bijkomende treinstellen vertrekken.

III/SpT
 • 14/III/SpT, Detachement Luchtbalkazerne Te Ingelmunster zijn de spoorwegtroepen getuige van de beschietingen op onder meer Izegem en Kortrijk. Tijdens de nacht wordt een detachement van een 50-tal militairen met onder meer Soldaat Bruynickx uitgestuurd om negen wagons te gaan laden met dwarsliggers. Eens het werk voltooid, keert iedereen terug naar zijn kantonnementen.
23mei.jpg
I/Spt
 • 3/I/SpT De materieeltrein van de compagnie die op een zijspoor van het station te Oostkamp staat, wordt gebombardeerd. Drie bommen van klein kaliber vallen nabij de trein. Soldaat Weygaerts laat hierbij het leven terwijl er nog zeven gewonden te betreuren vallen.
III/SpT
 • 14/III/SpT, Detachement Luchtbalkazerne Omdat de Duitse druk op het Leie-front toeneemt, wordt het achtergebied ontruimd. De spoorwegtroepen verlaten Ingelmunster rond 22u00 richting Roeselare. De troepen worden te voet vooruitgestuurd om de mars van zo'n 8Km af te leggen, terwijl de trein een flinke 35Km moet omrijden om zijn bestemming te bereiken.
24mei.jpg
III/SpT
 • 14/III/SpT, Detachement Luchtbalkazerne De spoorwegtroepen zijn te Roeselare weer verenigd met hun trein en raken de stad niet uit. De signalen blijven op rood staan en het spoorverkeer zit muurvast.
25mei.jpg
III/SpT
 • 14/III/SpT, Detachement Luchtbalkazerne Rond 03u00 is de trein niet verder dan Beveren op de spoorlijn van Roeselare naar Torhout. De militairen houden er de ganse dag halt en worden ondermeer in de kerk ondergebracht. Rond 20u00 kijken de manschappen toe hoe de stad Roeselare in brand geschoten wordt door de Duitsers. Het treinstel van de spoorwegtroepen wordt vanuit de lucht gemitrailleerd.
26mei.jpg
I/SpT
 • 3/I/SpT Het dorp en de stationsomgeving van Oostkamp wordt opnieuw aangevallen door de Luftwaffe. Heel wat kleine vliegtuigbommen raken vast te zitten in het ballast van de spoorlijn zonder te ontploffen. De manschappen trachten de tuigen te verwijderen om het treinverkeer niet te belemmeren.

III/SpT
 • 14/III/SpT, Detachement Luchtbalkazerne De trein van de spoorwegtroepen verlaat Beveren bij Roeselare. Ook nu weer wordt de troepenbeweging snel gespot door de Duitse Luftwaffe en worden de Belgische militairen meermaals gemitrailleerd vanuit de lucht. Via spoorlijn 63 wordt uiteindelijk doorgereden naar Westrozebeke waar zich op dat ogenblik nog een belangrijke munitiedump van ons leger bevindt.
27mei.jpg
I/SpT
 • Staf/I/SpT De bataljonsstaf verhuist een laatste keer naar Gistel.
 • 3/I/SpT De compagnie krijgt om 21u00 het bevel om alles achter te laten te Oostkamp en onmiddellijk naar Westkerke uit te wijken. De korte etappe duurt ettelijke uren en de manschappen zullen pas de volgende ochtend aankomen.

III/SpT
 • 14/III/SpT, Detachement Luchtbalkazerne Het detachement komt aan op een hoeve te Staden. De militairen worden er in huizen en hoeves ondergebracht en blijven de ganse dag binnen om aan het zicht van de Duitse vliegtuigen onttrokken te blijven. Wanneer de Duitse troepen tot op een 3-tal Km van Staden naderen, wordt besloten om de eenheid onmiddellijk te voet te laten vertrekken naar het noorden. Via een mars over Zarren wordt het dorp Werken bereikt. De wegen zitten vol Belgische militaire voertuigen. De manschappen worden aan het eind van de dag onderbracht in de gemeenteschool van het dorp.
28mei.jpg
I/SpT
 • 3/I/SpT De compagnie verneemt het nieuws van de capitulatie te Westkerke.

III/SpT
 • Staf/III/SpT Te Werken verneemt het IIIde Bataljon van de spoorwegtroepen het nieuws van de overgave. Nog tijdens de voormiddag komen de eerste Duitse militairen aan in het dorp.

Register van Gesneuvelden

Staf

CARLIER

Frans

Sdt
Mil
15

25/12/1895

Londerzeel

24/05

Gravelines (F)


5/II

DE FILETTE

Pierre, A.

Sdt
Mil
24

17/07/1904

Heverlee

12/05

Leuven

Trambestuurder detachement NMVB
Verwond 11/5 bij luchtaanval op
tram te Kaggevinne
4/I

DUPONT

Albert

Sdt
Mil
20

17/02/1900

Hornu

27/05

Adinkerke


Staf

LANDRAIN

Marcel, L.E.

Sdt
Mil
25

31/05/1904

Mons

25/05

Ieper


Staf

MONNIER

Auguste, J.

Sdt
Mil
21

06/02/1901

Thulin

20/05

Strazeele (F)


Staf

RANDOUR

Paul, O.

Sdt
Mil
23

25/02/1903

Wasmuel

20/05

Saint-Ghislain

Verwond 17/5
1/I

SWANNET

Joseph, L.

Sdt
Mil
28

13/12/1908

Antwerpen

27/05

Gits


8/II

THYS

Henri

Kpl
Mil
20

19/09/1900

Givry

24/05

Oostende


12/III

VAN VLIERBERGHE

Eduard

Sdt
Mil
33

25/03/1913

Ekeren

27/05

Gits


1/I

VENCENCIUS

Arthur, G.

Sdt
Mil
20

11/06/1900

Rèves

22/05

Aubigny (F)


3/I

WEYGAERTS

Joseph, A.

Sdt
Mil
37

17/02/1917

Leefdaal

23/05

BruggeBovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com

Bibliografie en Bronnen

1.
Oorlogsdagboek Jozef Bruyninckx, 14de Compagnie Spoorwegtroepen gedetacheerd in de Luchtbalkazerne (met dank aan Werner Bruynickx)
2.
Dossier Spoorwegtroepen, Centrum voor Historische Documentatie, Evere