Steuneenheden van het Veldleger

Bij het veldleger horen een reeks formaties voor logistieke en medische steun, bewakingsopdrachten en algemene steun die rechtstreeks onder het gezag Groot Hoofdkwartier geplaatst worden.

Diensten van het Vervoer bij het Leger

(STA: Services des Transports à l'Armée)
Directie van het Vervoer bij het Leger
Militaire Dienst der Spoorwegen
Wegenregelingsgroepering
Militaire Dienst van het Vervoer over de Binnenwateren
Dienst voor Onderhoud der Straat- en Waterwegen
Legerautogroepering
Regiment Spoorwegtroepen

Diensten der Ravitailleringen en Evacuaties van het Leger

(SREA: Services des Ravitaillements et Evacuations de l'Armée)
RegimentSpoorwegtroepenHoogboomStation.jpg
Directie der Ravitailleringen en Evacuaties van het Leger
Magazijnstation
Groot Legerpark
Park van de Genie van het Leger
Magazijn voor Brandstoffen en Smeerstoffen
Compagnie Fonteiniers
Reservewielvoertuigenpark
Depot van de Gezondheidsdienst van het Leger
Technische Diensten
  • Technische Dienst der Spoorwegtroepen
  • Technische Dienst der Transmissietroepen
  • Technische Dienst der Pontonniers
  • Technische Dienst der Anti-Gasbeschermingsdienst
Dienst Posterijen
Geneeskundige evacuatieorganismen
Ziekenstal van het Leger

Territoriale Dienst van de Legerzone

(STZA: Service Territoriale de la Zone de l'Armée)
Territoriale Dienst van de Legerzone
  • Compagnie Transmissietroepen der Territoriale Dienst van de Legerzone
  • Administratieve Compagnie der Interneringskampen

Troepen van het Artilleriepark

(TPA: Troupes du Parc d'Artillerie)
Brancardiers_1938.jpg
Staf
1ste Regiment Artilleriepark
2de Regiment Artilleriepark
3de Regiment Artilleriepark
4de Regiment Artilleriepark

Groepering der Eenheden van de Gezondheidsdienst van het Leger

(GUSSA: Groupement des Unités de la Service Sanitaire de l'Armée)
1ste Geneeskundig Korps
2de Geneeskundig Korps
3de Geneeskundig Korps
Transportkorps GUSSA

Overige Formaties van het Veldleger

Hulptroepen (TA: Troupes Auxilliares)

Speciale Vestingseenheden (USF: Unités Speciales de Forteresse)

Grootprovoostdienst (Grande Prévoté)