Kroon.jpgTerritoriale Bataljons

Bataillons Territorriaux

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Territoriale troepen voor passieve luchtverdediging
Ontdubbeld van


Onderdeel van
Territoriale Troepen en Etablissementen

Bevelhebber
Respectievelijke provinciecommandanten

Standplaats
Diverse

Samenstelling
1ste Bataljon (Oost-Vlaanderen)
1ste Compagnie (Lt Desonay)

(Kapitein-commandant Verstraete)
2de Compagnie (Cdt Godichal)


3de Compagnie (Lt Eeman)


4de Compagnie (Lt Declercq)

2de Bataljon (Antwerpen)
1ste Compagnie (Lt J. Dejongh)

(Kapitein-commandant De Bondt)
2de Compagnie


3de Compagnie (Lt Eeman)


4de Compagnie

3de Bataljon (Antwerpen)
1ste Compagnie

(Kapitein-commandant Guillaume)
2de Compagnie


3de Compagnie (Cdt Michiels)


4de Compagnie (Cdt Piquin)

4de Bataljon (Brabant)
1ste Compagnie (Lt Govaerts)

(Kapitein-commandant Wuille)
2de Compagnie (Lt Donny)


3de Compagnie


4de Compagnie

5de Bataljon (Brabant)
1ste Compagnie

(Kapitein-commandant Groult)
2de Compagnie


3de Compagnie (Lt H. Diranne)


4de Compagnie

6de Bataljon (Henegouwen)
1ste Compagnie (Lt J. Ducaucois)


2de Compagnie


3de Compagnie


4de Compagnie

7de Bataljon (Namen)
1ste Compagnie

(Kapitein-commandant Rogge)
2de Compagnie


3de Compagnie


4de Compagnie

8ste Bataljon (Luik)
1ste Compagnie

(Kapitein-commandant Debouche)
2de Compagnie


3de Compagnie


4de Compagnie

9de Bataljon (Luik)
1ste Compagnie

(Kapitein-commandant Massotte)
2de Compagnie


3de Compagnie


4de Compagnie (Lt Fontaine)

18-Daagse Veldtocht


Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen
10mei.jpg
Brussel_Vluchtende_Burgers.jpg
Burgers verlaten de hoofdstad om aan het oorlogsgeweld trachten te ontkomen.
Bij de expansie van het leger in september 1939 voorziet de organisatietabel in de oprichting van negen territoriale bataljons. Deze bataljons lichte infanterie worden aangehecht bij een aantal provinciestaven als eenheden voor algemene steun aan de passieve luchtverdediging in de respectievelijke provinciehoofdsteden. De bataljons hebben geen eigen transportmiddelen en beschikken niet over zware wapens. Ook ontbreekt het vaak aan persoonlijke bewapening. De eenheden zijn samengesteld uit oudere reservisten en dienen normaliter over een dotatie aan brandblus- en reddingsmaterieel te beschikken. De territoriale bataljons worden slechts vanaf Fase E van de mobilisatie op 10 mei 1940 opgeroepen. In sommige steden worden de bataljons slechts enkele dagen na de Duitse inval geactiveerd.


1 Ter Bon
Het eerste bataljon wordt te Gent gemobiliseerd op 10 mei en zal tot 18 mei in deze stad verblijven.

4 Ter Bon
De 1ste compagnie verzamelt aan het Jubelpark te Brussel en marcheert zodra iedereen ter plekke is naar zijn kantonnementen aan de Joseph Buedtsstraat te Etterbeek.

3/5 Ter Bon
De 3de compagnie van het 5de Territoriaal Bataljon wordt op de eerste oorlogsdag gemobiliseerd te Anderlecht. De officieren verzamelen in het gemeentehuis en krijgen de Carrefourschool aan de Eloystraat 114 toegewezen als mobilisatieplaats voor hun eenheid. Rond het middaguur duiken de eerste Britse gemotoriseerde colonnes op in de hoofdstad. De Britten zijn onderweg naar de K.W. Stelling en rijden Anderlecht binnen via de steenwegen van Bergen, Ninove en Gent.

Na de middag zijn reeds een veertigtal manschappen van de compagnie komen opdagen. Het gaat hier om reservisten van de militieklassen 20 tot 24 en de meesten kunnen al jaren niet meer in hun uniform of hebben zelfs hun militaire kledij niet bij. Tegen de avond komt de compagniecommandant, Luitenant Drianne, opdagen. Drianne is een veteraan uit de Eerste Wereldoorlog. De luitenanten Godin, Lanoy en Louis nemen elk een peloton op zich.

De aangekomen manschappen zijn allen Brusselaars. De meesten hebben hun vrouw meegebracht en de vier officieren hebben de grootse moeite om de emoties rond het uitbreken van een nieuwe oorlog te bedaren. Uiteindelijk wordt rondom 22u00 besloten om de manschappen terug naar huis te sturen. Strozakken en beddegoed zijn er immers toch niet. Ook Drianne en Lanoy keren huiswaarts. Godin en Louis vinden onderdag bij de pastoor van Anderlecht.

6 Ter Bon
Het bataljon wordt gemobiliseerd te Namen.
11mei.jpg
3/5 Ter Bon
Omstreeks 05u00 weerklinkt voor de eerste keer het luchtalarm boven Anderlecht. De manschappen verzamelen tegen 07u00 opnieuw aan de Carrefourschool. Deze keer zijn er meer reservisten komen opdagen. Enkelen onder hen moeten meteen doorgestuurd worden naar het Militair Hospitaal van de hoofdstad omdat ze duidelijk medisch ongeschikt zijn. Tegen de middag slaagt men er in om drie kleine pelotons te vormen. Uitrusting en wapens zijn er nog niet. Wie zakgeld bij heeft, trekt de plaatselijke cafés binnen.

De compagnie wil overgaan tot het opeisen van de nodige voertuigen. Er wordt een bestelwagen gevonden en luitenant Louis gaat ook op zoek naar een grotere vrachtwagen. Hij neemt contact op met de plaatselijke Rijkswacht, maar die wil geen hulp bieden.

Luitenant Louis vertrekt met een van zijn militairen naar de ijzerwarenwinkels aan de Steenweg op Bergen om de nodige potten en pannen in beslag te nemen om in de school een geïmproviseerde veldkeuken in te richten.

Ook aan het eind van de tweede oorlogsdag wordt iedereen opnieuw naar huis gestuurd.

8 Ter Bon
Het 8ste bataljon wordt op de tweede oorlogsdag gemobiliseerd te Luik, wanneer de aftocht van ons leger uit de stad reeds in gang gezet is. De staf van het bataljon verzamelt in de hogeschool aan de rue Sohet. Ook de Kazerne Ruiter Fonck wordt als mobilisatieplaats gebruikt, evenals gebouwen te Ans. Terwijl de mobilisatie aan de gang is, worden de Maasbruggen en de telefooncentrales in de stad opgeblazen. Reeds om 13u00 krijgt het bataljon de opdracht om de stad te verlaten en zich met het ministerie te Brussel in verbinding te stellen voor verder orders. Niemand weert wat gedaan met de manschappen.

9 Ter Bon
Het bataljon wordt gemobiliseerd in de Kazerne Ruiter Fonck te Luik. Wanneer de manschappen vernemen dat de intervaltroepen van het IIIde legerkorps zich hebben teruggetrokken op de linkeroever van de Maas en de bruggen in de stad zullen vernield worden. Zonder af te wachten begeven de slechts 50 manschappen die zich op dat ogennblik in de kazerne bevinden ook naar de overkant van de rivier om niet afgesneden te worden. Te Xhovémont beveelt Luitenant-generaal Deschacht, provinciecommandant van Luik, aan het bataljon om 'naar het westen te vluchten. Er is echter geen trein uit Luik meer te vinden en de manschappen gaan dan maar liften om trachten per een vrachtwagen of auto te ontkomen. Een belangrijk detachement vertrekt per fiets.

Enkele manschappen kunnen in de loop van de vooravond Borgworm bereiken. In het stadje heerst de grootste verwarring. De Duitsers zouden Sint-Truiden al hebben ingenomen. De weinige manschappen van het bataljon die Borgworm hebben kunnen bereiken, worden doorgestuurd naar Hannuit. Rond 20u00 heeft een belangrijk detachement zich kunnen hergoeperen te Hannuit. De stad zit vol Frans troepen. De Fransen hebben ook het exclusieve gebruik van de baan Hannuit-Geldenaken en het is dan ook niet duidelijk hoe de verdere tocht van het detachement per fiets 9 Bon zal verlopen. Rond middernacht kunnen de manschappen na een rit over secundaire wegen dan toch Geldenaken bereiken. Het bataljon is inmiddels ook uit elkaar gevallen - de fietsers hebben het conact met de liftende manschappen verloren en trekken alleen verder.
12mei.jpg
3/5 Ter Bon
De manschappen verzamelen opnieuw om 07u00. Twee uur later komt dan toch de opgeëiste vrachtwagen aan zodat de compagnie eindelijk een detachement kan uitsturen naar de Carabinierskazerne aan het Daillyplein om er de nodige uitrusting en wapens in ontvangst te nemen. Er worden ook strozakken opgehaald. Te Anderlecht gaat men dan weer over tot het opeisen van de nodige levensmiddelen voor een eerste soldatenmaal.

De compagnie meet zich de pas verworven uniformen aan en krijgt eindelijk een min of meer militair uitzicht. Ook helmen en oude Mauser model 1889 karabijnen worden uitgedeeld. Die middag wordt een eerste patrouille van een vijftiental manschappen naar het slachthuis van Anderlecht uitgestuurd om op zoek te gaan naar vijandelijke parachutisten en spionnen. Er wordt niemand gevonden.

Enkele bijkomende motorvoertuigen worden verworven, waaronder een paar personenwagens, twee lichte vrachtauto's en een bestelwagen van Het Laatste Nieuws. Deze laatste komt integraal met zijn reclamepanelen. In het benzinedepot van Shell aan de Steenweg op Bergen worden de nodige blikken brandstof opgehaald.

De manschappen slapen die nacht voor een eerste keer in de kantonnementen.

8 Ter Bon
Het bataljon komt aan te Vorst en verzamelt er zo snel mogelijk de detachementen die op eigen houtje uit Luik weggetrokken zijn. De troepen worden aangeduid voor de anti-parachutistenverdediging van de hoofdstad.

9 Ter Bon
Het gros van het territoriale bataljon uit Luik is op weg naar het westen en zal tijdens de komende dagen Brussel bereiken.

9 Ter Bon - Detachement Luitenant Hazoul
Het detachement per fiets rust enkele uren uit in een schoolgebouw te Geldenaken en rijdt vervolgens verder. Omstreeks 05u30 komen de manschappen aan te Gembloers. De meesten zijn uitgeput en de fietsen zijn in bijzonder slechte staat na de dolle rit uit Luik. Na een halte van een tweetal uur wordt verder getrokken richting Charleroi, nog steeds tegen de verkeersstroom van het Franse leger in. De manschappen bereiken Tamines en rijden van hier uit verder naar Charleroi waar de wielrijders rond 15u00 aankomen. Het plaatscommando laat de manschappen naar Bergen verder trekken.
13mei.jpg
2 Ter Bon
Het bataljon mobiliseert te Antwerpen, waar het tot 17 mei zal blijven.

3/5 Ter Bon
In de vroege ochtend worden opnieuw de terreinen van het slachthuis uitgekamd en wordt ook op de spoorbundels naar parachutisten gezocht. Duitse vliegtuigen worden in de richting van Halle en Edingen onder vuur genomen door onze luchtafweer. Twee leden van de passieve luchtafweer te Anderlecht komen geagiteerd melden dat ze parachutes gezien hebben. Het blijkt echter om de rookwolken van de ontploffende luchtafweergranaten te gaan.

De ganse dag door brengen burgers en politieagenten onder dwang kleine groepjes Joodse vluchtelingen tot bij de wachtposten van de compagnie. Rondom het slachthuis wonen talrijke uit Nazi-Duitsland gevluchte Joden en de plaatselijke bevolking vindt het bijzonder verdacht dat er zoveel Duits gesproken wordt. De militairen zitten bijzonder verveeld met de zaak.

Doorheen de stad is er nog steeds een druk verkeer van Britse militaire voertuigen. Hoewel Brussel tot een open stad werd verklaard, lijken de Britten zich hier niets van aan te trekken en werden er talrijke Britse detachementen in de hoofdstad geplaatst.

Rondom het Brusselse Zuidstation heeft zich een grote menigte vluchtelingen van alle leeftijden opgehoopt. De wanhopigen wachten tevergeefs op een trein naar het veilige westen van het land. Tot overmaat van ramp is het station reeds enige keren gemitrailleerd geweest door vijandelijke vliegtuigen.

Die avond wordt bij de compagnie een eerste keer les gegeven over bewapening. De meeste militairen herinneren zich bitter weinig van de Mauser karabijn.

Rond 23u00 rijdt een bestelwagen in een razende vaart op een wachtpost van de compagnie af. Luitenant Drianne trekt zijn pistool en opent het vuur op de belager. De bestelwagen rijdt verder, maar even later kan de bestuurder teruggevonden worden. Het betreft een militair van het Transportkorps die eerder op de dag in een bombardement rond Brussel gevat raakte en met paniekaanvallen af te rekenen heeft. De man zal de volgende ochtend op de plaatselijke Rijkswachtpost afgeleverd worden.

Aan het eind van de dag laat het bataljon enkele voertuigen van de 5de compagnie overbrengen naar de bataljonsstaf. De compagnie zal deze voertuigen nooit meer terugzien.

Ook de officieren slapen die nacht voor het eerst in de kantonnementen.

9 Ter Bon - Detachement Luitenant Hazoul
Na een korte tussenstop te Estinnes-au-val bereikt de colonne per fiets de Leopoldskazerne te Bergen. De manschappen worden hier voor het eerst herbevoorraad en kunnen eindelijk behoorlijk uitrusten. In de kazerne tracht een detachelent onder Luitenant-kolonel Warland zoveel mogelijk geisoleerde Belgische eenheden te hergroeperen. Er is ook een uit Luik gevluchte vrachtwagen aangekomen met uitrusting bestemd voor de territoriale bataljons. De manschappen krijgen dan ook voor het eerst en min of meer militair uitzicht en hebben nu ten minste allen een uniform.
14mei.jpg
3 Ter Bon
Ook het 3de bataljon mobiliseert te Antwerpen. De bataljonsstaf wordt gemobiliseerd in het politiekantoor aan de Pierenbergstraat op 't Kiel. De tweede compagnie verzamelt aan de gemeenteschool tegenover de Abdijstraat. Ook dit bataljon wordt toegewezen aan de passieve luchtverdediging: de 1ste compagnie dient de plaatselijke brandweer aan te vullen, de 2de compagnie worden puinruimers en de 4de compagnie brancardiers. Er is echter geen reddingsmaterieel voor handen. Tijdens de avond bezorgt de locale politie enkele vrachtwagens en voertuigen van de brandweer, waarmee een detachement naar het geniedepot van Hemiksem wordt gestuurd in de hoop om daar toch aan de nodige uitrusting te komen.

3/5 Ter Bon
Er beginnen geruchten te circuleren over een mogelijke aftocht naar Vlaanderen. Brussel lijkt inmiddels leeg te lopen en de vluchtelingenstroom wordt steeds dichter. De rest van de dag wordt vooral afgewacht.

Rondom 23u00 laat Commandant Groult de compagnie optrommelen voor een anti-parachutistenactie in Elsene. Een veertigtal manschappen vertrekken in twee vrachtauto's. Nog geen uur later stuift een van deze voertuigen in volle vaart opnieuw de Eloystraat te Anderlecht in. De chauffeur meldt met veel handgebaar dat er op de patrouille in Elsene geschoten wordt van op de daken en er verschillende gewonden gevallen zijn. Het blijkt om een door paniek gedreven waanbeeld te gaan. De patrouille keert later op de nacht ongeschonden terug.

6 Ter Bon
Het zesde bataljon start vanaf het middaguur met de mobilisatie van zijn manschappen. De Marimont glasfabriek te Haine-Saint-Pierre wordt gebruikt als verzamelplaats.

8 Ter Bon / 9 Ter Bon
De beide bataljonscommandanten worden ontboden bij Luitenant-generaal Mozin en blijven toegevoegd aan de verdediging van de hoofdstad tegen luchtaanvallen. De bataljons worden permanent samengevoegd.

9 Ter Bon - Detachement Luitenant Hazoul
De ongeveer 90 manschappen verlaten Bergen rond de middag. Via Ath, Lessen, Geeraardsberge en Overboelare wordt naar Zottegem gefietst.
15mei.jpg
4 Ter Bon
Het vierde bataljon vermlaat Brussel en marcheert naar Ninove. Omstreeks 19u00 bereikt de colonne het dorp Aspelare. Hier overnachten de manschappen.

3/5 Ter Bon
De staf laat weten dat het bataljon naar de kust zal overgebracht worden. De compagnie begint onmiddellijk met het opladen van de vrachtwagens.

De politie van Anderlecht roept omstreeks 10u00 de hulp van de compagnie in om een opstootje in het goederenstation Klein-Eiland te helpen onderdrukken. Het station zit vol vluchtelingen die allen nog een plaatsje op de laatste treinen uit Brussel willen bemachtigen. Een patrouille wordt uitgestuurd om de identiteit van de vluchtelingen te controleren en alle vreemdelingen met uitzondering van burgers van de geallieerde naties van de treinstellen te halen.

Na de middag verneemt de compagnie dat ze naar De Panne zal vertrekken. Aan de hand van een wegenkaart wordt een parcours uitestippeld over Ninove, Oudendaarde, Kortrijk, Roeselare, Diksmuide en Veurne. Er zijn echter onvoldoende transportmiddelen en één derde van de compagnie wordt aangeduid om de tocht te voet af te leggen. De voertuigen die de rest van de manschappen vervoeren, zullen rechtsomkeer maken om dit detachement op te pikken zodra De Panne bereikt zal worden.

Rond 15u30 verlaat de compagnie Anderlecht via de Ninoofsesteenweg. Buiten het drukke verkeer op de wegen verloopt de tocht zonder incidenten. Rond 20u00 wordt De Panne binnen gereden.

6 Ter Bon
Het bataljon verlaat Namen en wordt naar Charleroi gestuurd.

8 Ter Bon / 9 Ter Bon
Ook deze bataljons worden naar De Panne gestuurd om er onder het bevel van de plaatscommandant van Brussel, Luitenant-Generaal Lemercier, een nieuwe formatie van alle territoriale bataljons te vormen.

9 Ter Bon - Detachement Luitenant Hazoul
De manschappen verlaten Zottegem rond 06u00 en trekken door de bunkerlinie van het Bruggenhoofd Gent. Bij aankomst in de Arteveldestad, stuurt de plaatscommandant het detachement naar de Vooruit. Hier worden verschillende losse detachementen van ons leger verzameld om vervolgens overgebracht te worden naar het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem. Na een lange discussie wordt besloten om het detachement Hazoul toe te voegen aan het 1ste Territoriaal Bataljon van Oost-Vlaanderen onder Kapitein-Commandant Verstraete. Het detachement Hazoul houdt dan ook op te bestaan als afzonderlijke groepering.
16mei.jpg
1Ter Bon
Het bataljon bevindt zich te Sint-Denijs-Westrem. De 2de compagnie is ingekwartierd aan de Kasteellaan en vangt de manschappen van het gisteren aangekomen detachement Hazoul van het 9 Ter Bon op.

4 Ter Bon
Iedereen wordt om 05u00 gewekt voor het ontbijt. Een uur later zet de colonne zich in beweging naar Zottegem. Zodra de manschappen ter plekke zijn, wordt een warme maaltijd klaargemaakt en krijgt iedereen een slaapplaats toegewezen.

3/5 Ter Bon
Het ganse bataljon is nu aangekomen te De Panne, met uitzondering van het detachement dat te voet onderweg is. Na heel wat gediscussieer en getouwtrek staat de 1ste compagnie toe om twee van zijn vrachtwagens te lenen aan de 3de compagnie om het ganse detachement te voet in één keer te kunnen gaan halen.

Een bestelwagen vertrekt naar de diensten van de Territoriale Intendance te Brugge om vlees, vet en conserven op te halen. Er kan echter geen brood bekomen worden. De 3de compagnie van het IIIde bataljon GVCE te Veurne staat een hondertal broden af.
17mei.jpg
1 Ter Bon
De 2de compagnie is nog steeds ingekwartierd te Sint-Denijs-Westrem. De manschappen werken ondermeer aan het opruimen van puin van beschadigde huizen en staan eveneens in voor de bediening van de sluizen op de Gentse Ringvaart.

2 Ter Bon
Het bataljon verlaat Antwerpen. De manschappen met een fiets en de vrachtwagens vertrekken over de baan. De rest wordt in het station Zwijndrecht aan boord gebracht van een trein. De eerste bestemming wordt Sint-Andries bij Brugge.

3 Ter Bon
Het bataljon steekt om 20u30 de Schelde over via de geniebrug van Hoboken. De vrachtwagens en wielrijders worden vooropgestuurd naar Sint-Andries. De rest van de manschappen kunnen rond middernacht per trein van uit Zwijdrecht vertrekken.

4 Ter Bon
Het bataljon verlaat Zottegem per trein en komt aan te Adinkerke omstreeks 11u00. De manschappen worden ingekwartierd te De Panne. De colonne motorvoetuigen komt aan in de loop van de namiddag. Er wordt bezine opgevorderd in een garage te Veurne.
18mei.jpg
1 Ter Bon
Het bataljon verlaat Gent en begeeft zich naar Brugge. Vervolgens worden de manschappen gedirrigeerd naar het dorp Pervijse. De meeste manschappen vertrekken in vrachtwagens, maar er wordt opnieuw een detachement fietsers samengesteld bij gebrek aan voldoende transportmiddelen.

2 Ter Bon
Het bataljon overnacht in de abdij te Loppem.

3 Ter Bon
Het bataljon reist door het Waasland met de laatste militaire trein uit Antwerpen. Er wordt dan ook in elk station gestopt om personeel van de NMBS en militairen mee te nemen. Via Sint-Niklaas, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Moerbeke, Zelzale, Bassevelde en Eelko wordt richting Brugge gereden. De trein komt rond het middaguur aan. Na een korte pauze te Sint-Andries worden de manschappen doorgestuurd naar de abdij van Zevenkerken.

4 Ter Bon
Het bataljon blijft te De Panne.

8 Ter Bon / 9 Ter Bon
Het bataljon wordt naar Frankrijk gestuurd. Wie een plaatsje vindt op een vrachtwagen of over een fiets beschikt wordt samengevoegd in aparte detachementen. De rest vertrekt te voet. De bataljonscommdant vervoert enkele zieke militairen in zijn eigen auto.
19mei.jpg
1 Ter Bon
De eenheid wordt Frankrijk ingestuurd en bereikt Bourbourg. De manschappen zoeken kantonnementen op nabij Eperleques.

2 Ter Bon
De manschappen bereiken Woumen in Noordfrankrijk.

4 Ter Bon
Het bataljon trekt te voet Frankrijk binnen en marcheert naar Duinkerken. Hier wordt gezocht naar een trein om de manschappen naar Rouen te brengen, maar de Franse autoriteiten willen de Belgen niet helpen.
20mei.jpg
1 Ter Bon
Na overnacht te hebben te Eperleques trekt het bataljon verder zuidwaarts. Via Montreuil wordt het dorp Vron bereikt waar de manschappen zich klaarmaken voor de volgende nacht. Rond 23u00 wordt echter iedereen gealarmeerd wanneer blijkt dat de Duitse troepen in de onmiddellijke omgeving zijn. De vijand is die dag via de noordelijke oever van de Somme doorgestoten tot in Abbeville aan de Atlantische kust. De eenheden worden richting Rouen gestuurd met als enige opdracht uit de handen van de vijand trachten te blijven. Talrijke militairen worden in de komende dagen gevangen genomen.

2 Ter Bon
Het bataljon bereikt Steenvoorde.

4 Ter Bon
Het bataljon trekt te voet van Duinkerken naar Arques.

8 Ter Bon / 9 Ter Bon
De bataljons bereiken het dorp Regnauville. De wielrijders van de eenheid komen toe op het moment dat er Duitse pantserwagens opduiken. De compagnies worden uit elkaar geslagen en vluchten in alle richtingen weg. Commandant Debouche raakt gewond en kan nog slechts twee van zijn compagnies samenhouden.
21mei.jpg
2 Ter Bon
De manschappen vertrekken met bestemming Abbeville. Ter hoogte van Saint-Omer wordt vernomen dat er een Duitse colonne in de buurt van Saint-Valéry zit. De manschappen brengen de nacht door even buiten Boulogne.

4 Ter Bon
Het bataljon wordt afgesneden door de Duitse inname van Abbeville. Te Fruges wordt al het onbenodigde materieel achtergelaten in een school en alle overtollige vrachtwagens vernield. De manschappen zullen in de overgebleven vrachtwagens naar Monteuil rijden. De baan naar Montreuil zit echter potdicht en de colonne buigt af naar Boulonge waar iedereen rond 17u00 aankomt. Enkele vrachtwagens rijden naar Le Touquet en worden hier gevangen genomen. De Belgen die Boulonge bereiken, stellen zich ter beschikking van de Franse militaire autoriteiten, maar die weten niet wat gedaan met onze onbewapende militairen.

8 Ter Bon / 9 Ter Bon
De restanten van de bataljons trachten nog tevergeefs naar het zuiden te trekken om de Somme over te steken. Uiteindelijk raakt het gros van het bataljon tot in Senlis waar op 1 juni de capitulatie van ons leger vernomen wordt.
22mei.jpg
2 Ter Bon
De weg naar Abbeville is afgesloten na de Duitse doorbraak tot aan de Atlantische kust twee dagen voordien. Het bataljon zal naar ons land terugkeren en overnacht te Wimereux. Hier wordt contact gemaakt met Britse troepen die zich naar Calais terugtrekken.

4 Ter Bon
Een klein gedeelte van het detachement dat zich te Boulonge bevindt, kan inschepen op een sleepboot van de Antwerpse haven die de manschappen naar Dieppe vervoert. De rest van het bataljon wordt in de komende dagen eveneens krijgsgevangen gemaakt.
23mei.jpg
2 Ter Bon
Het bataljon verlaat Wimereux rondom 07u00. Een compagnie die in een naburig dorp overnachtte en op het appel ontbreekt, blijkt later gevangen genomen te zijn door de Duitsers. De rest van de manschappen vertrekken via de kustlijn naar ons land. Onderweg vallen de manschappen onder artillerievuur. Aan de rand van Calais wordt een deel van het bataljon door de nerveuze Franse troepen ontwapend. De manschappen laten de stad dan maar links liggen en marcheren verder richting Duinkerken. De doortocht is echter bijzonder moeilijk gemaakt door de vernieling van de talrijke kanaalbruggen door de Britse genie. De manschappen kunnen toch de grens oversteken en komen aan te Proven.

4 Ter Bon
Het uit Boulonge gevluchte detachement komt aan te Dieppe en kan van hieruit naar Rouen sporen. De manschappen zullen later aangehecht worden als kaderpersoneel bij het RCBL te Béziers.
24mei.jpg
2 Ter Bon
Het bataljon bereikt De Panne.
25mei.jpg
1 Ter Bon
De eerste compagnie wordt gevangen genomen nabij Fort-Mahon.
26mei.jpg
2 Ter Bon
De Rijkswacht stuurt het bataljon naar Middelkerke. De manschappen wachten met vertrekken tot 21u00 om aan de aandacht van de Luftwaffe te ontsnappen. De nachtelijke etappe brengt hen naar Merkem. In het oosten en het zuiden horen de militairen aanhoudend gebulder van kanonnen.
27mei.jpg
1 Ter Bon
De manschappen wachten opnieuw af tot het donker wordt. Het bataljon bereikt tijdens de nacht van 27 op 28 mei nieuwe kantonnementen tussen Sint-Pieters-Kapelle en Slijpe. In de verte zien de militairen de talrijke huizen die in de stadskern van Diksmuide in brand staan.
28mei.jpg
1 Ter Bon
Het eerste bataljon telt slechts drie compagnies bij de capitulatie: de tweede compagnie telt nog 169 manschappen, de derde 192 manschappen en de vierde 214 manschappen. Verder beschikt het bataljon over een tiental vrachtwagens, drie motorfietsen en een tweehonderdtal rijwielen.

De restanten van het bataljon bevinden zich in het Duitse operatiegebied en worden weg gestuurd wanneer op 29 mei de vijand een artilleriebatterij in de buurt van de kantonnementen. Bij de 1ste compagnie raakt Luitenant Jacob zwaargewond bij een luchtaanval. De bataljonscommandant wil zijn manschappen zo snel mogelijk weg uit de strijd rond Duinkerken. Op 31 mei kunnen de laatste manschappen het Kanaal van de Ijzer oversteken en het veilige binnenland intrekken. Begin juni wordt iedereen vrijgelaten.

2 Ter Bon
Het bataljon legt te Middelkerke de wapens neer.

Register van Gesneuvelden

6 Bon

ALLOMENE

Jules, J.G.

Sdt
Mil


25/07/1898

Bois-d'Haine

27/05

Klerken


3 Bon

BERGER

Isidore, L.

Sdt
Mil
25

17/02/1905

Herstal

10/05

Villers-le-Peuplier


7 Bon

BERTIAUX

Louis, P.F.

Sdt
Mil
25

09/05/1905

Montignies-sur Sambre

21/05

Labroye (F)


1/9 Bon

BLEYS

Joannes, J.

Sdt
Mil
25

08/03/1905

Henis

30/05

Izenberge

Gedood in luchtaanval
6 Bon

BRABANT

Raoul, A.

Sdt
Mil


26/12/1902

Houdeng-Aimeries

24/05

Gravelines (F)


6 Bon

BRANCART

Charles

Sdt
Mil
21

23/10/1901

Leval-Trahegnies

26/05

Zarren


2 Bon

BRASSEUR

Robert, C.F.

WM
Mil
24

10/02/1906

Antwerpen

29/05

Middelkerke


2/6 Bon

CEREGHETTI

Vital

Sdt
Mil
24

03/01/1904

Binche

26/05

Klerken


1/9 Bon

COENEN

Joseph, A.

Sdt
Mil
24

22/09/1904

Milmort

29/05

Alveringem

Gedood in luchtaanval
1/9 Bon

CORBUSIER

Charles, A.

Sdt
Mil
25

Gedood in luchtaanval
9 Bon

DE BLOCK

Jean, B.A.

Sdt
Mil
25

25/01/1905

Grâce-Berleur

21/05

Pont-Remy (F)


3 Bon

DE CORT

Louis, H.M.

Sdt
Mil
24

12/10/1904

Wilrijk

28/05

Hazebrouck (F)


2 Bon

DE PAUW

Hendrik, V.

Sdt
Mil
21

30/12/1901

Kobbegem

10/06

La Couronne (F)


2 Bon

DECKX

Adriaan

Sdt
Mil
21

19/02/1901

Turnhout

21/05

Malaunay (F)


6 Bon

DEFLANDRE

Moïse

Sdt
Mil
20

30/08/1900

Péronnes-lez-Binche

23/05

Boulogne (F)


2 Bon

DHONT

René

Sdt
Mil
24

04/03/1904

Meigem

13/05

Lokeren


4 Bon

DIGNEF

Pierre

Sdt
Mil
23

28/02/1903

Anderlecht

26/05

Boulogne (F)


3 Bon

GEYPENS

Lambert

Sdt
Mil
25

06/05/1905

Antwerpen

21/05

Hazebrouck (F)


2 Bon

GEYZEN

Franz, E.M.

Sdt
Mil
19

1/04/1899

Mol

21/05

Malaunay (F)


2 Bon

HOREMANS

Petrus, J.

Sdt
Mil
22

31/07/1902

Berchem

22/05

Malaunay (F)


8 Bon

JAMIN

Pierre, H.J.

Sdt
Mil
23

08/03/1903

Ans

22/05

Boulogne (F)


1/9 Bon

JANS

Jacques, J.J.

Sdt
Mil
25

03/04/1905

Liège

05/06

Ieper

Gedood in luchtaanval
3 Bon

JESPERS

Ludovic, G.J.

Sdt
Mil
35

09/07/1905

Borgerhout

24/05

Poperinge


3 Bon

JOOSENS

Jan, B.

Sdt
Mil
24

17/10/1904

Hoboken

21/05

Longuenesse (F)


3 Bon

KEYSERS

Adriaan, J.

Sdt
Mil
25

30/01/1905

Brecht

21/05

Ebblinghem (F)


3 Bon

LEMMENS

Petrus, G.

Sdt
Mil
25

23/09/1905

Turnhout

28/05

Oostende


4 Bon

LEROY

Fernand, H.J.

Sdt
Mil
24

25/07/1904

Grand-Leez

24/05

Montreuil (F)


4 Bon

LERUTH

Alfred

Sdt
Mil
25

27/10/1905

Braives

24/05

Boulogne (F)


5 Bon

LIEGE

François, E.

Sgt
Mil
24

17/06/1904

Rekem

21/05

Mesnières-en-Bray (F)


1/9 Bon

MERCKX

Jules, L.

Sdt
Mil
24

19/06/1904

Jemeppe-sur-Meuse

17/06

Montpellier (F)


1/9 Bon

MEYLEMANS

Joseph

Sdt
Mil
24

Gedood in luchtaanval
3 Bon

MOMMAERS

Constant, A.

Brig

23

22/07/1903

Borgerhout

21/05

Ebblinghem (F)


9 Bon

MULLERS

François, J.

Sdt
Mil
25

10/01/1905

Montegnée

11/05

Awans


6 Bon

NAVEZ

Maxime, J.G.

Sdt
Mil
31

13/03/1901

Chapelle-lez-Herlaimont

27/05

Klerken


2 Bon

PATTIJN

Edmond, A.

Sdt
Mil
30

23/04/1910

Oostende

12/06

Boulogne (F)


8 Bon

PUISSANT

Zénon, A.

WM
Mil
24

26/11/1904

Berloz

20/05

Regnauville (F)


9 Bon

RAQUET

Pierre, G.N.

Sdt
Mil
23

21/09/1903

Liège

22/05

Berck (F)


3 Bon

ROM

Frans

Sdt
Mil
24

21/02/1904

Berchem

21/05

Ebblinghem (F)


3 Bon

RYSSACK

Adolf, J.C.

Sdt
Mil
25

14/09/1905

Antwerpen

28/05

Oostende


1/9 Bon

SAENEN

Pierre, J.

Sdt
Mil
24

12/06/1904

Rosoux-Crenwick

29/05

Izenberge

Gedood in luchtaanval
3 Bon

SUYKERBUYK

Joannes, V.H.

Sdt
Mil
25

03/04/1905

Antwerpen

28/05

Oostende


1/9 Bon

TALBOT

Laurent, L.A.

Sdt
Mil
24

05/03/1906

Liège

29/05

Izenberge

Gedood in luchtaanval
1/9 Bon

VANDE SANDE

Noël, A.F.

Sdt
Mil
24

25/12/1904

Seraing

30/05

Veurne

Gedood in luchtaanval
2 Bon

VERBEKE

Leon, M.

Sdt
Mil
38

24/08/1909

Zedelgem

21/05

Malaunay (F)


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
TerBon_Sdt_Keysers.jpgSdt KeysersBibliografie en Bronnen

Louis, R., 1944, Souvenirs de mobilisation janvier-aout 1940, Brussel: Imprimerie Robert Louis.