Transportkorps.JPGTerritoriale Transportkorpsen

Corps des Transports Territoriales

Overzicht op 10 mei 1940

Deze website verdwijnt zeer binnenkort.
Deze pagina wordt vanaf nu up-to-date gehouden op onze nieuwe website: http://www.18daagseveldtocht.be
Territoriale Logistieke Steuneenheid

Ontdubbeld van
Transportkorps

Onderdeel van
Directie van het Vervoer van de Achterwaartse Zone (DTI)
Bevelhebber
n.v.t.

Standplaats
Diverse

Samenstelling
Territoriaal Transportkorps Brugge
1ste Peloton Paarden (Lt A. van de Werve de Vorselaer)

(Cdt A. Claeys)
2de Peloton Auto (Lt W. Van Peetersen)


Herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen (Lt E. Jacobs)

Territoriaal Transportkorps Gent
1ste Peloton Paarden (Lt R. Depasse)

(Cdt A. De Maesschalck)
2de Peloton Auto (Lt F. Verhaegen)


Herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen (Lt F. Hillewaert)

Territoriaal Transportkorps Antwerpen
1ste Peloton Paarden (Lt P. Van Reysschoot)

(Cdt ridder M. de Neve de Roden)
2de Peloton Auto (Lt J. Rectem)


Herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen (Lt C. Lehouck)

Territoriaal Transportkorps Beverlo
1ste Peloton Paarden (Lt J. Jacque)

(Lt M. Jadoul)
2de Peloton Auto (Lt P. Van Marsenille)


Herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen (Lt R. Dons)

Territoriaal Transportkorps Namen
1ste Peloton Paarden

(Lt O. Hublet)
2de Peloton Auto (Lt G. Barzin)


Herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen (Lt E. Jacquemin)

Territoriaal Transportkorps Bergen
1ste Peloton Paarden

(Cdt jonkheer Roberti de Winghe)
2de Peloton Auto


Herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen (OLt ridder J. de Wouters d'Oplinter)

Territoriaal Transportkorps Luik
1ste Peloton Paarden

(Cdt R. Doneux)
2de Peloton Auto (Lt J. David)


Herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen (Lt L. Legrand)

Territoriaal Transportkorps Brussel
1ste Compagnie Paarden (Lt Englebert)

(Cdt baron E. de Jamblinne de Meux)
2de Compagnie Auto (Lt A. Raes)


Herstellingswerkplaats voor motorvoertuigen (Cdt J. Schmidt)

Kampcompagnie Lombardsijde


Kampcompagnie Helchteren
(Maj Verhaegen)

18-Daagse Veldtocht


Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen

Transportkorps_Soldaat.jpg
Soldaat van het transportkorps.
Staf/DTI
Bij de aanvang van de mobilisatie in september 1939 worden acht transportkorpsen en twee transportcompagnies opgericht als onderdeel van de territoriale troepen. De taak van deze eenheden bestaat er in om transportopdrachten uit te voeren ten behoeve van de territoriale troepen en etablissementen. Elk transportkorps beschik hiervoor over een compagnie uitgerust met paardenkarren, een compagnie met vrachtwagens en een herstellingswerkplaats. De beschikbare voertuigen zijn in de meeste gevallen opgeëiste burgervoertuigen. De grootte van de eenheden is variabel.
De verschillende territoriale transportkorpsen (Corps de Transport Territorial - CT Ter) worden aangestuurd door de Directie van het Vervoer van de Achterwaartse Zone (Direction de Transport de l'Interieure - DTI).


Territoriaal Transportkorps Brussel
Tijdens de mobilisatieperiode worden heel wat transportdetachementen als werkkrachten ingezet bij de diverse verdedigingswerken die dringend uitgevoerd worden doorheen het ganse land. Het Territoriaal Transportkorps Brussel is gedurende de ganse mobilisatieperiode actief aan de K.W. Stelling.
10mei.jpg
Staf/DTI
Vanaf 10 mei 1940 worden de territoriale transportkorpsen geleidelijk aan teruggetrokken naar Vlaanderen naarmate het front zich westwaarts beweegt. Daarbij worden ook steeds meer opdrachten ten voordele van het veldleger uitgevoerd. Terwijl sommige eenheden van de territoriale transportkorpsen tot bij de capitulatie in ons land zullen opereren, worden andere groeperingen naar Frankrijk geëvacueerd.

Territoriaal Transportkorps Brussel
Het korps van Brussel is verspreid over drie kwartieren: de 1ste Compagnie en de staf bevinden zich in de Kazerne Géruzet en delen dit kwartier met het 31A, de 2de Compagnie in de Kazerne Rolin en het magazijn voor brand- en smeerstoffen in gebouwen aan de Vrijwilligerslaan. Het transportkorps van Brussel omvat zo'n 200 paardengespannen en 600 motorvoertuigen. In het Herstellingsatelier van het Wagenpark staan al twee maanden de twee reservevoertuigen van het Eskadron Pantserwagens van het Cavaleriekorps (Esk PzW CC) in afwachting van herstelling. Kapitein Hullebroeck, de Eskadronscommandant van het Esk pzW CC, besluit de tanks te laten ontmantelen. Bewapening, motoronderdelen, en andere wisselstukken zoals de kettingen en loopwerk worden zoveel mogelijk gerecupereerd en meegenomen door de materieelvrachtwagens van het Esk PzW CC voor mogelijke herstellingen te velde.

Territoriaal Transportkorps Antwerpen
Deze eenheid is ingekwartierd in de oude Predikherenkazerne te Antwerpen. Het brand- en smeerstoffenmagazijn van het korps bevindt zich in Fort II te Borsbeek. Het dorps zal tot 17 mei in Antwerpen blijven.
11mei.jpg

12mei.jpg
Territoriaal Transportkorps Brussel
Tijdens de avond loopt een dringende melding binnen van de staf van de 1ste Circonscrtiptie: op het oefenplein van Etterbeek zou een vijandelijk luchtlanding aan de gang zijn. Er wordt wat over en weer geschoten door verwarde Belgen, maar verder gebeurt er niets.
13mei.jpg

14mei.jpg
Territoriaal Transportkorps Brussel
De 2de Compagnie verhuist zijn wagenpark het Park van Woluwe omwille van het dreigende luchtgevaar. De manschappen worden ondergebracht in het klooster van Vogelzang. De manschappen van de 1ste Compagnie vinden een onderkomen in de Triomflaan te Etterbeek. Hun paarden blijven in de stallen van de Kazerne Géruzet.

Territoriaal Transportkorps Bergen
Te Bergen wordt het transportkorps ernstige verliezen aan materieel toegebracht bij het bombardement op de stad op 14 mei. Het korps verlaat Bergen de volgende dag en bereikt via een tussenstop in Doornik de stad Veurne met nog slechts 23 voertuigen.
15mei.jpg
Territoriaal Transportkorps Brussel
Het korps van Brussel verlaat de hoofdstad op 15 en 16 mei. De 1ste Compagnie vertrekt op 15 mei naar Aalst. Het herstellingsatelier verhuist naar Ukkel voor de nacht.
16mei.jpg
Territoriaal Transportkorps Brussel
De 1ste Compagnie trekt verder van Aalst naar Petegem. De 2de compagnie verlaat Brussel en zet eveneens koers naar Petegem. Deze colonne valt te Edingen ten prooi aan de Luftwaffe. Er valt één dode en twee gewonden.

Territoriaal Transportkorps Antwerpen
De smeerolie- en smeervetvoorraden in Fort II worden op een vrachtwagen geladen. In de buurt wordt een tankwagen opgevorderd voor het aanvullen van de bijna uitgeputte benzinevoorraad.
17mei.jpg
Territoriaal Transportkorps Antwerpen
Het brand- en smeerstoffenmagazijn stuurt twee ploegen de stad in: een eerste ploeg moet de zender-ontvanger van de havenautoriteiten gaan vernielen en een tweede ploeg zal contact opnemen met het Britse vernielingsdetachement dat in de stad aangekomen is en moet een vrachtwagen ter beschikking stellen voor het transport van hun explosieven. Dit detachement van de Kent Fortress Royal Engineers heeft als opdracht de olietanks in de haven te vernielen. De transportcompagnies van Antwerpen worden op 17 mei eerst overgebracht naar Brugge en vervolgens op 18 mei doorgestuurd naar Woumen bij Diksmuide.
18mei.jpg
Territoriaal Transportkorps Brussel
Het korps krijgt het bevel om Adinkerke te vervoegen.

Territoriaal Transportkorps Gent
Het Gentse korps wordt overgebracht naar Veurne.

Territoriaal Transportkorps Antwerpen
De colonnes verlaten Woumen nog dezelfde dag en bereiken Watou.
19mei.jpg
Territoriaal Transportkorps Brussel in Frankrijk
Het ministerie stuurt het korps van Brussel naar Frankrijk. De eerste bestemming wordt Abbeville.

Territoriaal Transportkorps Gent in Frankrijk
Ook deze eenheid trekt Frankrijk binnen en bereikt Cassel.

Territoriaal Transportkorps Antwerpen in Frankrijk
Het korps bereikt Saint-Omer.
20mei.jpg
Territoriaal Transportkorps Brussel in Frankrijk
Het korps bereikt Rouen. Bij een luchtaanval onderweg wordt één voertuig beschadigd.

Territoriaal Transportkorps Gent in Frankrijk
De colonnes komen bij hun tocht naar het zuiden vast te zitten in een eindeloze file op de baan van Montreuil naar Abbeville.

Territoriaal Transportkorps Antwerpen in Frankrijk
De colonnes uit Antwerpen bereiken Rouen en hergroeperen te Huppy voor het vervolg van hun reis. Het transportkorps wordt afgesneden door de Duitse troepen die naar Abbeville vorderen en wordt gevangen gemaakt.
21mei.jpg
Territoriaal Transportkorps Gent in Frankrijk
De staf verneemt dat de Duitsers Abbeville veroverd hebben en ontdekken dat er te Saint-Valéry nog een brug over de Somme in handen van de geallieerden zou zijn. Dit gerucht blijkt echter niet te kloppen en het korps dient dan ook naar ons land terug te keren. De manschappen krijgen het bevel om zich naar Boulogne en Saint-Omer te begeven. Bij de doortocht van Montreuil komt alles weer vast te zitten.
22mei.jpg
Territoriaal Transportkorps Brussel in Frankrijk
De eenheid breikt Tours.

Territoriaal Transportkorps Gent in Frankrijk
Luitenant Verhaeghen kan te Licques de auto lenen van een uit Brussel gevluchte antiekhandelaar. Hij wil naar Montreuil terugkeren om zijn troepen uit de verkeerschaos te halen. Bij het buiten rijden van Licques stoot hij echter op een Duitse colonne en wordt zijn voertuig onder vuur genomen. Soldaat Van Steenkiste raakt gewond. Het gros van het transportkorps van Gent is er aan voor de moeite en wordt die dag krijgsgevangen gemaakt. Het herstellingsatelier kan over de Somme ontsnappen en bereikt enige dagen later het zuiden van Frankrijk.
23mei.jpg

24mei.jpg

25mei.jpg

26mei.jpg
Territoriaal Transportkorps Brussel in Frankrijk
De manschappen komen aan te Potiers. De naam van de eenheid wordt gewijzigd in "Transportkorps van het Ministerie van Landsverdediging".
27mei.jpg
Transportkorps van het Ministerie van Landsverdediging in Frankrijk
Het korps bereikt zijn definitieve bestemming te Saint-Benoit-les-Poitiers. Op 16 juni verhuist de eenheid naar Sauveterre. Op 3 juli naar Castelmoron. De manschappen worden gevangen op 31 augustus en naar Duitsland gestuurd.
28mei.jpg

Register van Gesneuvelden

Onbekend

LENOIR

Jean, H.

Sdt
Mil
19

30/11/1899

Sint-Joost-ten-Node

08/07

Sint-Joost-ten-Node


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com

Bibliografie en Bronnen

Dossier Territoriale Transportkorpsen, Centrum voor Historische Documentatie, Evere