Troepen en Etablissementen van het Achtergebied

Het veldleger werd ondersteund door een ganse reeks territoriale eenheden waarvan de meeste verantwoordelijk waren voor het leveren van bijkomende logistieke en medische steun. Daarnaast waren er ook nog een aantal eenheden voor het uitvoeren van gewapende bewakingsopdrachten en het beveiligen van het luchtruim van de grote steden van ons land. De troepen van de achterwaartse zone werden niet bevolen door het Groot Hoofdkwartier, maar bleven hun instructies ontvangen van het Ministerie van Landsverdediging.

Ministerie van Landsverdediging

Territoriaal Commando van de Achterwaartse Zone

Territoriale Commando's
 • Militaire Circonscripties
 • Provinciecommando's
 • Wervingsburelen
 • Provinciale Auditoraten
Territoriale Bataljons (Bataillions Territoriaux)
Wachters van Verkeerswegen en Inrichtingen (GVCE: Gardes de Voies de Communications et Etablissements)
Territoriale Wacht voor Luchtafweer (GTA: Garde Territoriale Anti-Aérienne)
Passieve Luchtbescherming (PAP: Protection Aérienne Passive)

Directie van het Vervoer van de Achterwaartse Zone

(DTI: Direction des Transports de l'Intérieur)
Territoriale Transportkorpsen (CT Ter: Corps de Transport Territorial)
 • 2de Territoriaal Transportkorps
 • 3de Territoriaal Transportkorps
 • 4de Territoriaal Transportkorps

Directie der Ravitailleringen en Evacuaties van de Achterwaartse Zone

(DREI: Direction des Ravitaillements et Evacuations de l'Intérieur)
2de Territoriaal Intendancekorps (CInt Ter: Corps Territorial d'Intendance)
3de Territoriaal Intendancekorps
4de Territoriaal Intendancekorps
Uitrustingsdienst (SE: Service de l'Equipement)
Algemene Magazijnen van de Bevoorradingsbasis (MGBA: Magasins Généraux de la Base d'Approvisionnement)
Aankoopmagazijn voor het Wagenpark (MAC: Magasin d'Achat du Charroi)

Algemene Inspectie der Militaire Fabrikaten

Inrichtingen voor Militaire Fabrikaten
infanterist.jpg
Een lid van de Wachters der Verkeerswegen en Inrichtingen houdt de wacht bij de telefoon.

 • Inrichtingen der Anti-Gasbeschermingsdienst
 • Koninklijke Kanongieterij
 • Staatswapenfabriek
 • Werkplaatsen voor Fabricatie van Munitie
 • Arsenaal voor het Wagenpark

Troepen en Etablissementen van de Gezondheidsdienst van de Achterwaartse Zone

(TESSI: Troupes et Etablissements du Service de Santé de l'Intérieur)
2de Territoriaal Geneeskundig Korps (CMéd Ter: Corps Médical Territorial)
4de Territoriaal Geneeskundig Korps
Militaire Hospitalen
Recuperatiecentra voor Lichtgewonden
Opleidingscentrum van de Gezondheidsdienst
Instituut voor Orthopedie en Proteses
Centraal Laboratorium van de Gezondheidsdienst
Centrale Apotheek van het Leger
Algemeen Magazijn van het Hospitaalmaterieel

Diversen

Speciaal Korps der Spoorwegen, Telegraaf en Telefoon
Militair Cartografisch Instituut
Scheikundig Laboratorium van het Leger
Technische Dienst der Grondverdediging tegen Luchtvaartuigen
Tuchtcompagnie