Transmissietroepen / Verbindingstroepen

Eind jaren dertig zijn alle transmissietroepen samengebracht in één enkel regiment dat zijn standplaats te Vilvoorde heeft. In het legerjargon van die tijd werden deze militairen ook wel eens aangeduid met de term Overseiningstroepen. Uit dit regiment ontstaat bij de mobilisatie in 1939 een ganse reeks formaties die aan de verschillende echelons van het veldleger aangehecht worden.

Transmissie-eenheden toegevoegd aan de divisies

Divisies van het actieve leger en de eerste reserve

Het nummer van het bataljon stemt overeen met het nummer van de divisie.
1ste Bataljon Transmissietroepen
2de Bataljon Transmissietroepen
3de Bataljon Transmissietroepen
4de Bataljon Transmissietroepen
5de Bataljon Transmissietroepen
6de Bataljon Transmissietroepen
7de Bataljon Transmissietroepen
8ste Bataljon Transmissietroepen
9de Bataljon Transmissietroepen
10de Bataljon Transmissietroepen
11de Bataljon Transmissietroepen
12de Bataljon Transmissietroepen

TTr_Intro.jpgDivisies van de tweede reserve

Het nummer van de compagnie stemt overeen met het nummer van de divisie.
13de Compagnie Transmissietroepen
14de Compagnie Transmissietroepen
15de Compagnie Transmissietroepen
16de Compagnie Transmissietroepen
17de Compagnie Transmissietroepen
18de Compagnie Transmissietroepen

Cavaleriedivisies

28ste Bataljon Transmissietroepen (1ste Cavaleriedivisie)
29ste Bataljon Transmissietroepen (2de Cavaleriedivisie)

Divisies Ardeense Jagers

19de Compagnie Transmissietroepen (1ste Divisie Ardeense Jagers)
20ste Compagnie Transmissietroepen (2de Divisie Ardeense Jagers)

Transmissie-eenheden toegevoegd aan de Legerkorpsen

21ste Bataljon Transmissietroepen (Iste Legerkorps)
22ste Bataljon Transmissietroepen (IIste Legerkorps)
23ste Bataljon Transmissietroepen (IIIste Legerkorps)
24ste Bataljon Transmissietroepen (IVde Legerkorps)
25ste Compagnie Transmissietroepen (Vde Legerkorps)
26ste Compagnie Transmissietroepen (VIde Legerkorps)
27ste Compagnie Transmissietroepen (VIIde Legerkorps)
30ste Bataljon Transmissietroepen (Cavaleriekorps)

Overige Transmissie-eenheden

Regiment Transmissietroepen van het Leger
31ste Bataljon Transmissietroepen
Compagnie Transmissietroepen Versterke Positie Luik
Compagnie Transmissietroepen Versterkte Positie Namen
Compagnie Transmissietroepen van de Territoriale Dienst van de Legerzone
Peloton Transmissietroepen Groot Hoofdkwartier
Peloton Transmissietroepen 1ste Licht Regiment
Peloton Transmissietroepen 2de Licht Regiment

Versterking- en Opleidingscentra

40ste Bataljon Transmissietroepen

Steuneenheden

Technische Dienst der Transmissietroepen