welkom.jpg

Wikispaces houdt er in de zomer van 2018 mee op en bijgevolg zal de site http://18daagseveldtocht.wikispaces.com dan ook verdwijnen. De verzamelde informatie zal echter niet verloren gaan en zal terug te vinden zijn op onze nieuwe website http://www.18daagseveldtocht.be De pagina's van de wikispace zullen één voor één migreren naar de nieuwe site. Waar dit reeds gebeurd is, wordt dit op de desbetreffende pagina aangeduid.


Nu de laatste getuigen van de Achttiendaagse Veldtocht steeds kleiner in aantal worden mogen we niet vergeten hoe onze piotten deze gruwelijke periode beleefden. Steeds meer jonge mensen willen ook meer te weten komen over het oorlogsverleden van een overleden familielid en gaan op zoek naar informatie over de veldtocht van mei 1940.

Deze web site wil een beknopt dagboek aanleggen voor de voornaamste eenheden van het Belgische leger die deelnamen aan de Achttiendaagse Veldtocht van 10 mei 1940 tot 28 mei 1940. Het is daarbij niet de bedoeling om lang stil te staan bij het materieel, uniformen en bewapening. Daarvoor bestaan enkele uitstekende sites van ervaren verzamelaars. Ook willen we geen groot strategisch relaas brengen of een analyse maken van onze militaire prestaties. Talrijke historici hebben ons dat reeds voorgedaan.

We willen voor elke eenheid op een eenvoudige manier een chronologisch overzicht bieden van de dramatische dagen tussen de Duitse inval op 10 mei en de Belgische capitulatie op 28 mei 1940, in de hoop een klein stukje bij te dragen aan het verhaal van de individuele piot. De huidige stand van zaken van de site is als volgt:

Eenheden met volledige chronologie

Infanterie

1Li - 2Li - 3Li - 4Li - 5Li - 6Li - 7Li - 8Li - 9Li - 11Li - 12Li - 13Li - 14Li
15Li - 16Li - 17Li - 18Li - 19Li - 20Li - 21Li - 22Li - 23Li - 24Li - 25Li - 28Li - 29Li
31Li - 32Li - 33Li - 34Li - 35Li - 36Li - 37Li - 38Li - 39Li - 41Li - 42Li - 43Li - 44Li
51Li - 52Li - 54Li - 57Li - 58Li - 61Li- 62Li - 63Li
1J - 2J - 3J - 4J - 5J - 6J - 7J - 8J - 9J - 1C - 2C - 3C - 1Gr - 2Gr - 3Gr

Grenswacht

1CyF - 2CyF - Bon GrWi Lim

Ardeense Jagers

1ChA - 2ChA - 3ChA - 4ChA - 5ChA - 6ChA - Bon Moto ChA - Cie T13 VPN

Cavalerie

1L - 2L - 3L - 4L - 1JP - 2JP- 1G - 2G - 1Cy - 2Cy - 3Cy - 4Cy
Esk Cy 1ID - Esk Cy 2ID - Esk Cy 3ID - Esk Cy 4ID - Esk Cy 5ID - Esk Cy 6ID
Esk Cy 7ID - Esk Cy 8ID - Esk Cy 9ID - Esk Cy 10ID - Esk Cy 11ID - Esk Cy 12ID
Gp Cy 13ID - Gp Cy 14ID - Gp Cy 15ID - Gp Cy 16ID - Gp Cy 17ID - Gp Cy 18ID

Artillerie

1A - 2A - 3A - 4A - 5A - 8A - 9A - 10A - 11A - 13A - 14A - 17A - 18A - 19A
20A - 23A - 25A
31A - 32A - 33A - 34A
1LA - 2LA - 4LA - 5LA
1DTCA - 2DTCA - RFL

Genie

1Gn - 3Gn - 4Gn - 8Gn - 9Gn - 10Gn - 11Gn - 18Gn - 20Gn - 22Gn - 25Gn - 40Gn - Bon Po - Fon Dst

Transmissietroepen

8TTr - 9TTr - 10TTr - 19TTr - 22TTr - 25TTr - 30TTr - 40TTr

Militaire Luchtvaart

1Lu - 2Lu - 3Lu - EtAé

Rijkswacht

1LR - 2LR

Hoofdkwartieren

GHK - HK/TRI - 2ID - 5ID - 7ID - 8ID - 9ID - 10ID - 11ID - 13ID

Steuneenheden

LAuGpg

Territoriale en Overige Eenheden

Marinekorps - OCOLT

Eenheden met gedeeltelijke chronologie

Infanterie

53Li - 55Li - 56Li - 59Li -64Li
10J - 11J - 12J - 4C - 4Gr

Ardeense Jagers

7ChA

Cavalerie

5Cy - Esk PzW CC - 7Mo - Bn T13 2CD

Artillerie

6A - 7A - 12A - 15A - 16A - 21A - 22A - 24A - 26A
3LA - 6LA - AMeetDi
3DTCA - GTA
RFN

Genie

5Gn - 6Gn - 7Gn - 12Gn - 21Gn - 23Gn - 31Gn - 32Gn - 33Gn
RGnL - RSpT

Tranmissietroepen

2TTr - 4TTr - 6TTr - 7TTr - 13TTr - 18TTr - 21TTr - 23TTr - Cie TTr Ter Di LZ
R TTr L

Hoofdkwartieren

EM/Aé - I/LK - II/LK - III/LK -V/LK - VI/LK - VII/LK - CK
1ID - 3ID - 4ID - 6ID - 17ID - 18ID - 2DChA - 1CD - 2CD
1VOC - 2VOC - 3VOC - 4VOC - 5VOC - 6VOC - VOC/ChA - VOC/LT - VOC/Aie - VOC/Gn - VOC/TptK - VOC/Lu

Steuneenheden

GVCE- Weg Reg Grg - SpT- MilSpDi - Aie P- GLP - 1GenK - 2GenK - 3GenK- SVE - 1 Grg HuT - 2 Grg HuT L

Territoriale en Overige Eenheden

Res Vt P - Mg Mobr Sm
Gen Evac - OCGD - TESSI
Ter Bon - CFT - TerTptK - 2TerIntK - 3TerIntK - 4TerIntK
Uit Di - EFM - MarBasis
Ter Rw - G Pro Di - CRAB - Rte Dep
achttiendaagseveldtocht_montage_2.jpg

Heeft U foto's of verhalen voor deze site?

'De 18-daagse Veldtocht' is een vrijwilligersproject van mensen met interesse voor de militaire geschiedenis van die periode. Het materiaal op de site wordt vrij ter beschikking gesteld van alle bezoekers. Iedere opmerkingen en suggestie in verband met deze wiki is altijd welkom. Ook wie over informatie beschikt die nuttig kan zijn bij de verdere uitbouw van deze wiki is, mag steeds contact met ons opnemen. Een verhaal van een familielid die de veldtocht meemaakte, een foto, een dagboek, een document of gewoon een kleine anekdote - alles is van harte welkom op ons adres 18daagseveldtocht@gmail.com. Teksten kunnen worden bijgedragen in het Nederlands of het Frans. Met dank.

Avez-vous des photos ou des histoires pour ce site?

'La Campagne des 18 Jours' est un projet de volontaires qui s'intéressent à l'histoire militaire belge de mai 1940. Tout matériel est mis à la disposition des visiteurs sans restrictions. Tous les commentaires et toutes les contributions sont les bienvenues. Une histoire d'un membre de famille, une photo, un journal, un document ou même une simple annecdote - toute information relative à la campagne sera acceullie avec plaisir sur notre adresse 18daagseveldtocht@gmail.com. Des textes peuvent être contribués en néerlandais ou en français. Merci beaucoup d'avance.