Recent Changes

Today

 1. page Eskadron Pantserwagens Cavaleriekorps edited ... Die avond wordt de 2de Cavaleriedivisie teruggetrokken achter de Moervaart om vervolgens naar …
  ...
  Die avond wordt de 2de Cavaleriedivisie teruggetrokken achter de Moervaart om vervolgens naar Watervliet aan het Kanaal Gent-Terneuzen te worden gezonden.De Belgen breken het contact met de vijand af te Zwijndrecht rond 21u00. De intussen bijgetankte 833 van Wachtmeester Dumoulin kan opnieuw aansluiting vinden bij de 832 van Wachtmeester Frankinet.
  {20mei.jpg}
  {t_gent.jpg} {14A_19Mei40(2).jpg} De opstelling op 20 mei langs het kanaal Gent-Terneuzen, Gent en de Schelde
  Staf/Esk PzW CC
  De Duitse troepen rukken op door het Scheldeland en bereiken de oostrand van het Bruggenhoofd Gent. Het Bruggenhoofd Gent (in 1940 beter bekend onder zijn Franse naam TPG - Tête de Pont Gand) wordt gevormd door een bunkerlinie ten zuiden van Gent. De verdedigingslinie bestond uit 228 betonnen bunkers die in het algemeen een portaal hadden en één tot drie ruimten afgesloten door een gepantserde deur. Vier bunkers hadden nog een verdieping en 35 waren uitgerust met een stalen waarnemingskoepel. De 2de Infanteriedivisie (2Div) staat in het bruggenhoofd opgesteld met twee infanterieregimenten in lijn en één regiment in diepte. Het 5de Linieregiment (5Li) neemt posities in tussen de Schelde te Kwatrecht en Gijzenzele. Vanaf Gijzenzele tot Betsberg neemt de 6Li over. Het 28Li wordt in reserve opgesteld achter het 5Li en 6Li. Tegen de middag zetten de Duitsers de aanval in tegen III/5Li in een poging om langs de zuidelijke Scheldeoever naar Gent op te rukken. De aanval uit de opmars stuit op hevig verzet en nadat de compagnies in eerste lijn aanvankelijk moesten wijken werden de stellingen tegen de avond heroverd. Het 6Li ondergaat enkele schermutselingen maar kan de eerste lijn houden zonder verliezen. De Duitsers lijden aanzienlijke verliezen onder meer door de tussenkomst van de Belgische artillerie. De Duitsers hebben de nacht nodig om te reorganiseren waardoor het tijdens de nacht van 20 op 21 mei relatief rustig blijft in de Sector van de 2Div.
  (view changes)
  4:59 am
 2. page Eskadron Pantserwagens Cavaleriekorps edited ... Die avond wordt de 2de Cavaleriedivisie teruggetrokken achter de Moervaart om vervolgens naar …
  ...
  Die avond wordt de 2de Cavaleriedivisie teruggetrokken achter de Moervaart om vervolgens naar Watervliet aan het Kanaal Gent-Terneuzen te worden gezonden.De Belgen breken het contact met de vijand af te Zwijndrecht rond 21u00. De intussen bijgetankte 833 van Wachtmeester Dumoulin kan opnieuw aansluiting vinden bij de 832 van Wachtmeester Frankinet.
  {20mei.jpg}
  {t_gent.jpg} {14A_19Mei40(2).jpg}
  Staf/Esk PzW CC
  ...
  diepte. Het 5Li5de Linieregiment (5Li) neemt posities
  {21mei.jpg}
  {EskPanW_01.jpg} Tank nummer 803 van Wm Verboven wordt uitgeschakeld bij de gevechten te Kwatrecht. {t_gent.jpg}
  (view changes)
  4:57 am
 3. page Eskadron Pantserwagens Cavaleriekorps edited ... Die avond wordt de 2de Cavaleriedivisie teruggetrokken achter de Moervaart om vervolgens naar …
  ...
  Die avond wordt de 2de Cavaleriedivisie teruggetrokken achter de Moervaart om vervolgens naar Watervliet aan het Kanaal Gent-Terneuzen te worden gezonden.De Belgen breken het contact met de vijand af te Zwijndrecht rond 21u00. De intussen bijgetankte 833 van Wachtmeester Dumoulin kan opnieuw aansluiting vinden bij de 832 van Wachtmeester Frankinet.
  {20mei.jpg}
  {t_gent.jpg}
  Staf/Esk PzW CC
  ...
  stalen waarnemingskoepel. Nabij Kwatrecht komtDe 2de Infanteriedivisie (2Div) staat in het tot hevige gevechtenbruggenhoofd opgesteld met twee infanterieregimenten in lijn en één regiment in diepte. Het 5Li neemt posities in tussen de vijandSchelde te Kwatrecht en Gijzenzele. Vanaf Gijzenzele tot Betsberg neemt de 6Li over. Het 28Li wordt in reserve opgesteld achter het 5Li en het 6Li. Tegen de middag zetten de Duitsers de aanval in tegen III/5Li in een poging om langs de zuidelijke Scheldeoever naar Gent op te rukken. De aanval uit de opmars stuit op hevig verzet en nadat de compagnies in eerste lijn aanvankelijk moesten wijken werden de stellingen tegen de avond heroverd. Het 6Li ondergaat enkele schermutselingen maar kan de eerste lijn houden zonder verliezen. De Duitsers lijden aanzienlijke verliezen onder meer door de tussenkomst van de Belgische artillerie. De Duitsers hebben de nacht nodig om te reorganiseren waardoor het tijdens de nacht van 20 op 21 mei relatief rustig blijft in de Sector van de 2Div.
  {21mei.jpg}
  ...
  gevechten te Kwatrecht.Staf/EskKwatrecht. {t_gent.jpg}
  Staf/Esk
  PzW CC
  Het 11de Liniergeiment (11Li) wordt tijdens

  Tijdens
  de nacht
  ...
  21 mei opgetrommeldwordt te Lemberge aan het 11de Linieregiment het bevel gegeven om naar een stelling ten noorden van Gijzenzele te vertrekken. Het bataljon moet er een tegenaanval uitvoeren om de
  ...
  in de sectorensector van de 2de Infanteriedivisie af te remmen en het verloren gegane gebied rond Kwatrecht te helpen afremmen.heroveren.
  2/Esk PzW CC (803, 814 en 817)
  Het 22e Peloton van
  ...
  de infanteristen en tot mislukken gedoemdede tegenaanval te Kwatrecht. TankHet 2A de divisie artillerie van de 2Div vangt om 05u30 aan met een vuurvoorbereiding op de Duitse stellingen, de beschietingen zullen nog de rest van de dag duren. Om 06u15 start het II/11Li de tegenaanval ondersteund door twee ACG1 tanks van het 2Pl die in het noorden van Gijzenzele zijn gestationeerd. Aanvankelijk boekt het II/11Li terreinwinst. Ter hoogte van het Bourgondisch Kruis gaan beide tanks evenwel verloren en na een kort oponthoud kunnen de Duitsers de opmars hervatten. Het II/11Li moet de tegenaanval opgeven.Tank 814 van
  ...
  het incident.
  De Duitse legerleiding heeft duidelijk zijn zinnen gezet op de snelle verovering van Gent voor propagandadoeleinden. Na de mislukte tegenaanval van II/11Li wordt vanaf 09u00 de aanval op III/5Li terug ingezet, dit keer met massale luchtsteun. Aanvankelijk kan de eerste aanval nog worden afgeslagen maar wanneer rond 15u30 een tweede aanval wordt ingezet moet het III/5Li wijken en zich terugplooien op de tweede lijn.

  {22mei.jpg}
  Esk PzW CC (817, 832 en 833)
  (view changes)
  4:54 am
 4. page Eskadron Pantserwagens Cavaleriekorps edited ... De opdracht in de hoofdstad wordt verdergezet tot het Bn T13 2CD om 15u20 meedeelt dat de verd…
  ...
  De opdracht in de hoofdstad wordt verdergezet tot het Bn T13 2CD om 15u20 meedeelt dat de verdedigingsopdracht van Brussel afgelopen is en dat de hoofdstad ontruimd zal worden. De pelotons hergroeperen zich in hun kantonnement en brengen de nacht van 15 op 16 mei door te Brussel.
  {16mei.jpg}
  {t_willebroek.jpg}
  Staf/Esk PzW CC
  Op 16 mei komt onverwachts het bevel van het geallieerd opperbevel (Franse generaal Bilotte) om verder westwaarts te trekken. Zonder dat men de K.W. Stelling ten volle verdedigd heeft moet de stelling worden prijsgegeven. Het Duitse leger wist immers een doorbraak te forceren in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. Het veldleger zal aan het eind van de dag de K.W. Stelling ontruimen en zich terugplooien op de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. De aftocht zal in drie nachtelijke etappes afgelegd worden waarbij men aan het Kanaal van Willebroek en aan de Dender en de Schelde telkens een vertragingsmanoeuvre zal uitvoeren zodat de terugtocht kan plaatsvinden op een veilige manier. Aan het Kanaal van Willebroek zal de tijdelijke verdediging uitgevoerd worden door de 1ste Infanteriedivisie die de noordelijke sector, vanaf de samenloop van de Schelde en Rupel tot in Willebroek voor zijn rekening zal nemen terwijl het kanaal tussen Willebroek en Vilvoorde door de beide Regimenten Grenswielrijders (1CyF en 2CyF) en eenheden van de Lichte Regimenten van de Rijkswacht (1LR en 2LR) beveiligd zal worden. Er is echter geen divisiestaf die de actie van deze vier regimenten coördineert. Ten zuiden van Vilvoorde neemt het Britse leger over. Langs de Dender zal de 1DivChA instaan voor de beveiliging.
  Het Esk PzW CC wordt in steun gegeven van het 1ste Licht Regiment van de Rijkswacht. De tanks verplaatsen zich van Brussel naar Humbeek en stellen zich om 17u00 onder het operationele bevel van het 1LR. De pantsers zullen verdeeld worden over de verschillende kanaalbruggen tussen Willebroek en Vilvoorde. Hun taak zal er in bestaan als mobiele anti-tankwapens te fungeren.
  {17mei.jpg}
  ...
  gevechten te Kapelle-op-den-Bos.Staf/EskKapelle-op-den-Bos. {t_willebroek.jpg}
  Staf/Esk
  PzW CC
  Tijdens de nacht van 16 op 17 mei worden het 1LR en het eskadron onder het bevel geplaatst van het samengevoegde Regiment Grenswielrijders.
  De commandopost van de grenswacht wordt opgesteld te Londerzeel. De troepen, tanks en beschikbare zware wapens worden over de kanaalbruggen verdeeld. De tanks van Adjudant Pulings (829) en Wachtmeester Dumoulin (833) worden naar de bruggen van Kapelle-op-den-Bos gestuurd. Eén tank vertrekt naar de brug van Tisselt. De overige pantsers blijven te Londerzeel als mobiele reserve.
  ...
  {21mei.jpg}
  {EskPanW_01.jpg} Tank nummer 803 van Wm Verboven wordt uitgeschakeld bij de gevechten te Kwatrecht.Staf/Esk PzW CC
  Het 11Li11de Liniergeiment (11Li) wordt tijdens
  2/Esk PzW CC (803, 814 en 817)
  Het 2 Peloton van OLt Schreiber wordt bij het II/11Li gevoegd en onderneemt samen met de infanteristen en tot mislukken gedoemde tegenaanval te Kwatrecht. Tank 814 van Onderluitenant Schreiber wordt bij deze actie vernield en de ganse bemanning komt om. Ook tank 803 wordt uitgeschakeld door drie treffers van een PAK37 anti-tankgeschut. De tankcommandant Wachtmeester Verboven en schutter Soldaat Delens worden vrijwel onmiddellijk gedood. Chauffeur Soldaat Goossens overleeft het incident.
  (view changes)
  4:30 am

Wednesday, March 22

 1. page Eskadron Pantserwagens Cavaleriekorps edited ... Datum Belangrijkste Gebeurtenissen ... manoeuvres in voorjaar najaar 39Staf/Esk PzW Al…
  ...
  Datum
  Belangrijkste Gebeurtenissen
  ...
  manoeuvres in voorjaarnajaar 39Staf/Esk PzW
  Als onderdeel van het moderniseringsproject van onze krijgsmacht, besluit de Belgische regering op 13 september 1935 tot de aankoop van een aantal tanks. De Belgische regering kiest ervoor om zelf een tank samen te stellen door een afzonderlijke aankoop te doen van het onderstel en de toren.
  Voor het onderstel wordt na een korte evaluatie gekozen voor de door Renault ontwikkelde "A.M.C. Model 1934". Er worden plannen gemaakt voor de aankoop van 25 voertuigen. Deze pantservoertuigen zouden voorzien worden van een APX2B toren met een FRC 47mm kanon en een Hotchkiss 7,65mm mitrailleur. Er worden eveneens 25 torens APX2B gekocht bij de Franse wapenfabriek Batignolles-Châtillon gevestigd in Nantes.
  ...
  voertuig 831, 831 en 833 op 7 augustus 1939
  Die zelfde maand wordt ook de 803 teruggestuurd naar Renault voor een revisie. Alle vijfentwintig APX2B torens worden geleverd en de vijftien overtollige tanktorens worden geïnstalleerd in betonnen bunkers, dertien langsheen de kust en twee te Sougné-Remouchamps.
  ...
  manoeuvres in voorjaarnajaar 1939Het eskadron
  De manschappen zijn afkomstig van het 2de Regiment Lansiers het 1ste Regiment Gidsen. Elk regiment levert vier tankbemanningen plus een deel van het Peloton Staf en Diensten (Pl StDst). Het merendeel van de cavaleristen behoort tot de klas '35 en heeft zijn legerdienst nog te paard volbracht. De Gidsen van Luitenant Gailly bemannen de voertuigen 807, 817, 829 en 832. De Lansiers van Onderluitenant Schreiber leveren de bemanningen voor de voertuigen 803, 814, 831 en 833. Tijdens de rest van de mobilisatie verblijft het eskadron met zijn voertuigen in de door 14A verlaten kazerne Rolin te Etterbeek.
  Er duiken echter problemen op bij het gebruik van de torens, door een foute montage van de munitietrommels van de Hotchkiss mitrailleur wordt het zicht van enkele episcopen belemmerd. Kort na levering worden de aangekomen voertuigen op vraag van de FRC voor afwerking doorgestuurd naar de Gentse motorbouwer "Societé d'Electricité et de Mécanique Van De Kerckhove & Carels NV" en geparkeerd op de fabrieksterreinen in de Gentse zeehaven. Van De Kerckhove & Carels zal een aantal laatste modificaties aan de torens aanbrengen. Tegen februari 1940 raken de laatste voertuigen eindelijk gevechtsklaar.
  (view changes)
  10:56 am

Tuesday, March 21

 1. page Eskadron Pantserwagens Cavaleriekorps edited ... {20mei.jpg} Staf/Esk PzW CC ... Bruggenhoofd Gent. Het Bruggenhoofd Gent (in 1940 beter …
  ...
  {20mei.jpg}
  Staf/Esk PzW CC
  ...
  Bruggenhoofd Gent. Het Bruggenhoofd Gent (in 1940 beter bekend onder zijn Franse naam TPG - Tête de Pont Gand) wordt gevormd door een bunkerlinie ten zuiden van Gent. De verdedigingslinie bestond uit 228 betonnen bunkers die in het algemeen een portaal hadden en één tot drie ruimten afgesloten door een gepantserde deur. Vier bunkers hadden nog een verdieping en 35 waren uitgerust met een stalen waarnemingskoepel. Nabij Kwatrecht
  {21mei.jpg}
  {EskPanW_01.jpg} Tank nummer 803 van Wm Verboven wordt uitgeschakeld bij de gevechten te Kwatrecht.Staf/Esk PzW CC
  (view changes)
  1:27 pm
 2. page Eskadron Pantserwagens Cavaleriekorps edited ... Lt H. Gailly Wm Plissart ... KROLt Pulings Wm Frankinet Sdt Van der Voorde ... Geen…
  ...
  Lt H. Gailly
  Wm Plissart
  ...
  KROLt Pulings
  Wm Frankinet
  Sdt Van der Voorde
  ...
  Geen verandering te Brussel. De tanks worden nog steeds niet ingezet en blijven nutteloze patrouilles uitvoeren. Evere, Zellik, Dilbeek en Bosvoorde zijn die dag aan de beurt. Het eskadron arresteert ook een Duitse "spion" in een wel bijzonder slechte vermomming als Brits soldaat met een rode overtrek over zijn kepi en witte handschoenen en mouwen. Het blijkt al snel om een Britse MP te gaan en de onwetende Belgen moeten met het schaamrood op de kaken hun excuses aanbieden.
  {14mei.jpg}
  Staf/Esk PzW CC
  Er wordt nog steeds gepatrouilleerd in het Brusselse. De tankisten trachten enkele geïsoleerde Britse officieren te ondervragen die Nederlands noch Frans spreken.
  {15mei.jpg}
  Staf/Esk PzW CC
  ...
  zal worden. De pelotons hergroeperen zich in hun kantonnement en brengen de nacht van 15 op 16 mei door te Brussel.
  {16mei.jpg}
  Staf/Esk PzW CC
  ...
  men de KWK.W. Stelling ten
  ...
  worden door de1stede 1ste Infanteriedivisie die
  ...
  steun gegeven van het 1ste Licht Regiment van de grenswielrijders.Rijkswacht. De tanks verplaatsen zich van Brussel naar Humbeek
  {17mei.jpg}
  {EskPanW_02.jpg} Tank nummer 829 na de gevechten te Kapelle-op-den-Bos.Staf/Esk PzW CC
  Tijdens de nacht van 16 op 17 mei worden het 1LR en het eskadron onder het bevel geplaatst van het samengevoegde Regiment Grenswielrijders.
  ...
  Kapelle-op-den-Bos gestuurd. EenEén tank vertrekt
  Na de doortocht van de laatste Belgische troepen omstreeks 10u00 dagen de eerste vijandelijke verkenners op nabij de spoor- en wegbrug van Kapelle-op-den-Bos. De ACG1's van Adjudant Pullings (829) en Wachtmeester Dumoulin (833) gebruiken beide boordwapens om de vijand van de baan te drijven.
  De 829 wordt aan de voorzijde getroffen door een PAK37 anti-tankkanon. De voltreffer doodt de chauffeur Soldaat Coffez en verwondt de schutter Soldaat Lutin. Adjudant Pulings kan de schutter uit te tank redden, klimt vervolgens opnieuw de toren in en vuurt alleen verder. De situatie van Pulings wordt echter onhoudbaar en hij vlucht samen met een sergeant van de grenswielrijders in een nabijgelegen woning om van hier uit met een FM30 machinegeweer de vijand opnieuw onder vuur te nemen. Pulings kan uiteindelijk ontkomen in een side-car van de grenswacht.
  ...
  Een deel van het eskadron komt net na dageraad aan te Dendermonde. Het detachement bestaat uit Kapitein Hullebroeck en zijn staf en de drie tanks van het peloton van Onderluitenant Schreiber. Hullebroeck wil ter plekke blijven, maar wordt door de vernietigingsdetachementen van de genie aangemaand om naar Gent door te rijden. De kleine colonne zet zich op weg en komt omstreeks 16u00 aan te Lotenhulle.
  1/Esk PzW CC (807, 831, 832 en 833)
  ...
  voertuig 831 doormet motorpanne achterlaten.
  {19mei.jpg}
  {EskPanW_03.jpg} De uitgebrande Tank nummer 807 van Lt Gailly te Zwijndrecht.Staf/Esk PzW CC
  ...
  elkaar gevallen.
  Kapitein
  Kapitein Hullebroeck moet
  ...
  peloton Schreiber terug naar de
  1/Esk PzW CC (807,832 en 833)
  Het peloton van Luitenant Gailly komt die zelfde dag rondom 02u00 aan in Tereken. Zijn tanks blijven de ganse dag ter plekke. Omdat het eskadron niet over radio's beschikt, stuurt de 2de Cavaleriedivisie drie motorrijders naar het peloton om als estafette te fungeren.
  ...
  Gailly rukt op van uit Terkeken via Kettermuit richting Kruibeke. Onderweg valt de 833 van Wachtmeester Dumoulin stil met benzinepanne. De beide overgebleven tanks doorkruisen de dorpskern te Kruibeke en vorderen via de Burchtstraat richting Zwijndrecht. De 807 van Luitenant Gailly rijdt voorop, gevolgd op ongeveer 100 meter door de 832 van Wachtmeester Frankinet. Rond 18u00 maken de beide pantsers contact met de vijand en kunnen ze samen met de andere troepen heel even de Duitsers uit het zadel lichten.
  De 807 van Luitenant Gailly wordt echter in brand geschoten door een PAK37 anti-tankkanon en moet worden achtergelaten wanneer de gewonde chauffeur Soldaat Sansen uit het voertuig wegvlucht. Luitenant Gailly raakt eveneens verbrand, kruipt uit de toren en kan via de huizen, velden en grachten de Belgische linies opnieuw bereiken. Het peloton is nu tijdelijk gereduceerd tot één enkel voertuig.
  ...
  te worden gezonden.
  De
  gezonden.De Belgen breken
  {20mei.jpg}
  Staf/Esk PzW CC
  De Duitse troepen rukken op door het Scheldeland en bereiken de oostrand van het Bruggenhoofd Gent. Nabij Kwatrecht komt het tot hevige gevechten tussen de vijand en het 5Li en het 6Li.
  {21mei.jpg}
  ...
  gevechten te Kwatrecht.HetKwatrecht.Staf/Esk PzW CC
  Het
  11Li wordt
  2/Esk PzW CC (803, 814 en 817)
  Het 2 Peloton van OLt Schreiber wordt bij het II/11Li gevoegd en onderneemt samen met de infanteristen en tot mislukken gedoemde tegenaanval te Kwatrecht. Tank 814 van Onderluitenant Schreiber wordt bij deze actie vernield en de ganse bemanning komt om. Ook tank 803 wordt uitgeschakeld door drie treffers van een PAK37 anti-tankgeschut. De tankcommandant Wachtmeester Verboven en schutter Soldaat Delens worden vrijwel onmiddellijk gedood. Chauffeur Soldaat Goossens overleeft het incident.
  ...
  Het eskadron rust uit te Zwevezele. Kapitein Hullebroeck wordt ontboden op het Groot Hoofdkwartier te Sint-Andries om persoonlijk verslag uit te brengen over de acties van zijn eenheid.
  {24mei.jpg}
  ...
  zijn dringend bijkomdebijkomende versterkingen nodig
  Om 12u00 worden de laatste drie tanks van het eskadron naar Moorslede bevolen.
  Tijdens de tocht verneemt Kapitein Hullebroeck dat hij echter bij de 10de Infanteriedivisie zal aangehecht worden en nieuwe orders zal krijgen bij aankomst in Sint-Eloois-Winkel.
  (view changes)
  1:21 pm
 3. page Eskadron Pantserwagens Cavaleriekorps edited ... Lt H. Gailly Wm Plissart Adjt K.R.OLt. KROLt Pulings Wm Frankinet Sdt Van der Voorde…
  ...
  Lt H. Gailly
  Wm Plissart
  Adjt K.R.OLt.KROLt Pulings
  Wm Frankinet
  Sdt Van der Voorde
  ...
  voertuig 831, 831 en 833 op 7 augustus 1939
  Die zelfde maand wordt ook de 803 teruggestuurd naar Renault voor een revisie. Alle vijfentwintig APX2B torens worden geleverd en de vijftien overtollige tanktorens worden geïnstalleerd in betonnen bunkers, dertien langsheen de kust en twee te Sougné-Remouchamps.
  ...
  meer het 1JP1ste Regiment Jagers te Paard (1JP) en de 5de Infanteriedivisie.Infanteriedivisie (5Div). Op 24
  De manschappen zijn afkomstig van het 2de Regiment Lansiers het 1ste Regiment Gidsen. Elk regiment levert vier tankbemanningen plus een deel van het Peloton Staf en Diensten (Pl StDst). Het merendeel van de cavaleristen behoort tot de klas '35 en heeft zijn legerdienst nog te paard volbracht. De Gidsen van Luitenant Gailly bemannen de voertuigen 807, 817, 829 en 832. De Lansiers van Onderluitenant Schreiber leveren de bemanningen voor de voertuigen 803, 814, 831 en 833. Tijdens de rest van de mobilisatie verblijft het eskadron met zijn voertuigen in de door 14A verlaten kazerne Rolin te Etterbeek.
  ...
  et de MecaniqueMécanique Van De
  ...
  de 8ste InfanteriediviesieInfanteriedivisie (Cie C47/T13
  {10mei.jpg}
  {EskPanW_04.jpg} Enkele manschappen van het eskadron tijdens de mobilisatie in de Kazerne Rolin te Etterbeek.Staf/Esk PzW CC
  ...
  Tank nummer 833 bevindt zich in het Arsenaal voor het Wagenpark te Berchem en wordt tijdens de ochtend teruggereden naar Brussel door chauffeur Soldaat Van Leewijck, schutter Soldaat Raes en tankcommandant Wachtmeester Dumoulin.
  {11mei.jpg}
  ...
  het Esk.Staf/Esk PsWPzW CC
  Het
  ...
  T13 2CD. Omstreeks 16u00 ontvangt de staf van de 10de Infanteriedivisie een verzoek om een infanteriebataljon naar het militaire vliegveld van Evere te sturen om er de bewaking van de installaties over te nemen van de bataljons van het 4J. Het IIde Bataljon van het 3de Regiment Jagers te Voet (II/3J) wordt aanduid voor deze opdracht en vertrekt om 18u45 uit Leuven. Bij aankomst wordt het II/3J onder het bevel geplaatst van de 1ste Militaire Circonscriptie.
  De twee pelotons van Kapitein Hullebroeck blijven te Brussel patrouilleren op zoek naar vermeende Fallschirmjaeger. Er wordt nergens iets verdachts gevonden.
  {12mei.jpg}
  Staf/Esk PzW CC
  De 12de mei worden de verschillende Bataljons Instructie opgesteld rond Brussel waarbij steunpunten worden ingericht om de toegangen tot de Brusselse agglomeratie te ontzeggen aan parachutisten in de eventualiteit van een Duitse luchtlandingsoperatie in de buurt van onze hoofdstad. De Brusselse agglomeratie wordt in zes sectoren verdeeld die bezet worden door, vanaf Laken in het noorden en in wijzerzin, I/58Li, I/54Li, I/55Li, I/56Li, I/53Li en I/52Li. Nu zijn de gevoelige punten in de stad en een perimeter rond de stad beveiligd.

  Het eskadron blijft aangehecht bij de 1ste Militaire Circonscriptie te Brussel en wordt meermaals ingezet voor anti-parachutistenacties. De tanks worden onder meer naar Zellik, Dilbeek, Bosvoorde en Vilvoorde gestuurd.
  {13mei.jpg}
  Staf/Esk PzW CC
  Geen verandering te Brussel. De tanks worden nog steeds niet ingezet en blijven nutteloze patrouilles uitvoeren. Evere, Zellik, Dilbeek en Bosvoorde zijn die dag aan de beurt. Het eskadron arresteert ook een Duitse "spion" in een wel bijzonder slechte vermomming als Brits soldaat met een rode overtrek over zijn kepi en witte handschoenen en mouwen. Het blijkt al snel om een Britse MP te gaan en de onwetende Belgen moeten met het schaamrood op de kaken hun excuses aanbieden.
  {14mei.jpg}
  ...
  {16mei.jpg}
  Staf/Esk PzW CC
  Het Groot HoofdkwartierOp 16 mei komt onverwachts het bevel van het geallieerd opperbevel (Franse generaal Bilotte) om verder westwaarts te trekken. Zonder dat men de KW Stelling ten volle verdedigd heeft beslotenmoet de stelling worden prijsgegeven. Het Duitse leger wist immers een doorbraak te forceren in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. Het veldleger in drie nachtelijke etappes terug te trekkenzal aan het eind van de dag de K.W. Stelling naarontruimen en zich terugplooien op de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. Bij de terugtochtDe aftocht zal in drie nachtelijke etappes afgelegd worden waarbij men aan het Kanaal van Willebroek en aan de Dender en de Schelde telkens een vertragingsmanoeuvre zal uitvoeren zodat de terugtocht kan plaatsvinden op 17 mei verdedigd door een achterhoede bestaande uitveilige manier. Aan het Kanaal van Willebroek zal de 1ste Infanteriedivisie,tijdelijke verdediging uitgevoerd worden door de1ste Infanteriedivisie die de Grenswacht,noordelijke sector, vanaf de Lichte Regimentensamenloop van de RijkswachtSchelde en een aantal steuneenheden waaronder het Eskadron Pantserwagen.
  Het 1ste Licht Regiment (1LR) en de Grenswacht
  Rupel tot in Willebroek voor zijn rekening zal hierbijnemen terwijl het kanaal tussen Willebroek en Vilvoorde ontplooiddoor de beide Regimenten Grenswielrijders (1CyF en 2CyF) en eenheden van de Lichte Regimenten van de Rijkswacht (1LR en 2LR) beveiligd zal worden. Er is echter geen divisiestaf die de actie van deze vier regimenten coördineert. Ten zuiden van Vilvoorde neemt het Britse leger over. Langs de Dender zal de 1DivChA instaan voor de beveiliging.
  Het Esk PzW CC wordt in steun gegeven van de grenswielrijders.
  De tanks
  {17mei.jpg}
  ...
  gevechten te Kapelle-op-den-Bos.TijdensKapelle-op-den-Bos.Staf/Esk PzW CC
  Tijdens
  de nacht
  De commandopost van de grenswacht wordt opgesteld te Londerzeel. De troepen, tanks en beschikbare zware wapens worden over de kanaalbruggen verdeeld. De tanks van Adjudant Pulings (829) en Wachtmeester Dumoulin (833) worden naar de bruggen van Kapelle-op-den-Bos gestuurd. Een tank vertrekt naar de brug van Tisselt. De overige pantsers blijven te Londerzeel als mobiele reserve.
  Na de doortocht van de laatste Belgische troepen omstreeks 10u00 dagen de eerste vijandelijke verkenners op nabij de spoor- en wegbrug van Kapelle-op-den-Bos. De ACG1's van Adjudant Pullings (829) en Wachtmeester Dumoulin (833) gebruiken beide boordwapens om de vijand van de baan te drijven.
  (view changes)
  1:08 pm
 4. page Bataljon T13 2CD edited ... 18-Daagse Veldtocht Staf/Bn T13 2CD ... de 8ste Infanteriediviesie Infanteriedivisie (C…
  ...
  18-Daagse Veldtocht
  Staf/Bn T13 2CD
  ...
  de 8ste InfanteriediviesieInfanteriedivisie (Cie C47/T13
  {10mei.jpg}
  {Esk_PzW_ACG1_tank (2).jpg} Eén van de tanks van het Eskadron Pantserwagen van het CC
  (view changes)
  12:53 pm
 5. page Eskadron Pantserwagens Cavaleriekorps edited ... voertuig 807, 823 en 829 in mei 1939 voertuig 831, 831 en 833 op 7 augustus 1939 {Esk_PzW_A…
  ...
  voertuig 807, 823 en 829 in mei 1939
  voertuig 831, 831 en 833 op 7 augustus 1939
  {Esk_PzW_ACG1_tank 823 (1).jpg} Foto van tank 823 genomen tijdens manoeuvres in voorjaar 1939DieDie zelfde maand
  ...
  te Sougné-Remouchamps.
  Het

  {Esk_PzW_ACG1_tank 823 (1).jpg} Foto van tank 823 genomen tijdens manoeuvres in voorjaar 1939Het
  eskadron wordt
  De manschappen zijn afkomstig van het 2de Regiment Lansiers het 1ste Regiment Gidsen. Elk regiment levert vier tankbemanningen plus een deel van het Peloton Staf en Diensten (Pl StDst). Het merendeel van de cavaleristen behoort tot de klas '35 en heeft zijn legerdienst nog te paard volbracht. De Gidsen van Luitenant Gailly bemannen de voertuigen 807, 817, 829 en 832. De Lansiers van Onderluitenant Schreiber leveren de bemanningen voor de voertuigen 803, 814, 831 en 833. Tijdens de rest van de mobilisatie verblijft het eskadron met zijn voertuigen in de door 14A verlaten kazerne Rolin te Etterbeek.
  Er duiken echter problemen op bij het gebruik van de torens, door een foute montage van de munitietrommels van de Hotchkiss mitrailleur wordt het zicht van enkele episcopen belemmerd. Kort na levering worden de aangekomen voertuigen op vraag van de FRC voor afwerking doorgestuurd naar de Gentse motorbouwer "Societé d'Electricité et de Mecanique Van De Kerckhove & Carels NV" en geparkeerd op de fabrieksterreinen in de Gentse zeehaven. Van De Kerckhove & Carels zal een aantal laatste modificaties aan de torens aanbrengen. Tegen februari 1940 raken de laatste voertuigen eindelijk gevechtsklaar.
  (view changes)
  12:38 pm

More