Recent Changes

Yesterday

 1. page Marinekorps edited ... Staf/Marinekorps Op 16 mei komt onverwachts het bevel van het geallieerd oppercommando (via d…
  ...
  Staf/Marinekorps
  Op 16 mei komt onverwachts het bevel van het geallieerd oppercommando (via de Franse generaal Bilotte) om naar het westen terug te trekken. Zonder dat de K.W. Stelling en de VPA ten volle verdedigd werden moeten deze stellingen worden prijsgegeven. In het zuiden wist het Duitse leger immers een doorbraak te forceren over de Maas in de streek van Sedan en in het noorden heeft Nederland zich overgegeven. Deze beslissing zal ook gevolgen hebben voor het Marinekorps. Het Groot Hoofdkwartier (GHK) beslist om het veldleger terug te trekken op een nieuwe defensieve lijn langs de as Terneuzen-Gent-Oudenaarde. Het Vde Legerkorps opgesteld in de VPA moet voorlopig nog ter plaatse blijven om de terugtocht te dekken maar de terugtocht uit Antwerpen en de inname van de haven door de Duitsers is nakend.
  1e Smaldeel
  2e Smaldeel/Marinekorps (Z.8 Theo Nathalie, Z.25 De Ruyter, H.75 Gods Genade, Graaf Visart, Baron de Maere, Aloha, s/s Sigurd Faulbaums)
  Het 2e Smaldeel voert nog maar eens een reddingsopdracht uit en redt de bemanning van het Griekse schip de s/s Evgenia van de verdrinkingsdood [27]. De s/s Evgenia werd voor de kust van Knokke door een Duitse vliegtuig gebombardeerd en ernstig beschadigd. De bemanning probeert nog om Zeebrugge te bereiken maar moet het schip op 16 mei verlaten.
  ...
  {Marinekorps_Turqoise.jpg} De m/s Turqoise van de John Cockerill Line hier op foto uit 1934 in de Antwerpse haven.Het GHK geeft het terugtrekkingsbevel aan het Vde Legerkorps, de Versterkte Positie Antwerpen wordt opgeheven. In Oostende verlaten 53 vissersboten de haven richting Engeland ondanks het verbod de haven te verlaten. Vier Belgische pakketboten volgeladen met vluchtelingen waaronder heel wat ambtenaren van verschillende ministeries vertrekken eveneens richting Engeland.
  1e Smaldeel/Marinekorps (A4, A5, A6, C4, O.140 Jeanine Georgette, O.317 Maurice Roger, O.348 Jan Van Maerlant, R1, R2, Prince Charles)
  ...
  te Oostende. Op
  Op
  17 mei
  3e Smaldeel/Marinekorps (Police de la Rade III, Brabo1, Brabo2, Brabo3, Tolwacht, La Prairie)
  Het 3de Smaldeel verleent assistentie bij de terugtocht doorheen de haven van het Franse en Belgische leger. De Police de la Rade III wordt uitgestuurd naar de aanlegkades van de Flandria veerboten aan het Noordkasteel en te Sint-Anneke. Twee schepen worden overgebracht naar de haven en de aanlegsteigers wordt vernield.
  ...
  27
  september
  ...
  monde van zaakgelastigde baron BoëlBoël, zaakgelastigde van onze ministers, en André
  ...
  Belgen met maritiemenautische ervaring om
  ...
  bij de Britseop vissersboten of aken gemonteerde baragebalonnen tegen luchtaanvallen op lage hoogte.
  In 1941 tenslotte wordt uit de Belgian Top Division de Belgische
  Het Marinekorps heeft door zijn niet aflatende pogingen om naar Frankrijk te vertrekken geen verdere rol meer gespeeld bij de uitbouw van onze nieuwe zeestrijdkrachten.
  Register van Gesneuvelden
  (view changes)
  12:31 pm
 2. page Marinekorps edited ... Majoor Decarpenterie wist met een deel van de vloot, waaronder de A4, A5, Z8, O140, T1 en de O…
  ...
  Majoor Decarpenterie wist met een deel van de vloot, waaronder de A4, A5, Z8, O140, T1 en de O348, te ontsnappen richting Spanje maar moet door gebrek aan brandstof in Portugalete, de haven van Bilbao, binnenlopen. Hijzelf, Cdt Delstanche, Lt Massart, Lt d'Hauwer, Lt Graré, Lt Duchêne, Lt Seron, OLt Jadot, OLt Van Vaerenbergh, Aalmoezenier Leclercq en 92 andere bemanningsleden worden in Spanje geïnterneerd [17]. Terwijl de officieren achterblijven in Bilbao wordt het merendeel van de manschappen overgebracht naar het Campo de Concentración van Miranda de Ebro [24] in de provincie Burgos. De levensomstandigheden in dit kamp waren zo primitief dat geijverd werd om de Belgen te verhuizen naar een beter kampement. Na het overlijden van Scheldeloods Leon Verburgh worden de manschappen uiteindelijk overgeplaatst naar het Cuartel de Infanteria in Ordüna (Vizcaya) waar ze zullen verblijven tot ze in de loop van 1941 door bemiddeling van de Duitse bezetter weer naar huis worden gebracht. OLt Van Vaerenbergh, OLt Jadot en Meester Willems weigeren naar België terug te keren en zullen in Bilbao bij de in beslag genomen schepen blijven tot aan het einde van de oorlog.
  {Marinekorps_terugkeer uit Spanje.JPG} Terugkeer van het Marinekorps uit Spanje in 1941 (Duitse propagandafoto)Alleen het loodsvaartuig P16 wil Groot-Brittannië kost wat kost bereiken [9], niet in het minst omdat de familieleden van de bemanning naar Engeland gevlucht zijn. Op 19 juni had de schipper en zijn bemanning al te kennen gegeven aan Lt Graré en Cdt Van Strydonck dat zij naar Engeland wilden terugkeren maar dat dit niet mogelijk was zolang de 50 gewapende militairen van het Versterkings- en Instructiesmaldeel aan boord waren. Op 22 juni krijgt de kapitein van de P16 van Majoor Decarpenterie toelating om tot Bayonne te varen en er zich te bevoorraden. Vroeg in de ochtend van 23 juni vertrekt de P13 naar Bayonne waar ze dezelfde dag nog toekomen. Aan de manschappen van het Marinekorps wordt duidelijk gemaakt dat na de herbevoorrading naar Dartmouth wordt teruggekeerd. Luitenant Gonze vertrekt naar de stad om de bevoorrading te regelen. De P16 zal de nacht van 23 op 24 juni in de haven van Bayonne doorbrengen. Tijdens de nacht verlaat het detachement van het Marinekorps het schip, slechts twee matrozen blijven achter en zijn van plan met de P16 naar Dartmouth terug te keren. De 24e juni om 10u00 komt Lt Gonze terug aan boord vergezeld met de Secretaris van het Belgisch Consulaat in Bordeaux. Hij brengt de boodschap dat de P16 een veertigtal prominenten naar Lissabon dient te brengen vooraleer ze naar Engeland kunnen terugkeren. Het betreft de volledige directie van de Compagnie Maritime Belge (CMB) met hun familie en enkele vooraanstaande joden uit het Brusselse. De secretaris laat weten dat de vluchtelingen tegen de avond van de 24e juni zullen toekomen. Het weer is intussen fel verslechterd en op het ogenblik dat nog getwijfeld wordt of het wel raadzaam is om nu te vertrekken komen twee Franse douaniers aangelopen met de melding dat de Duitsers in Bayonne toegekomen zijn. De schipper steekt meteen van wal en zet in een woelige zee koers naar Portugal. Op 27 juni wordt aangemeerd in Lissabon en de vluchtelingen worden aan land gebracht. Na enkele dagen rust keert de P16 terug naar Dartmouth waar het schip later dienst zal doen als HMS Kernot.
  ...
  Duitsland overhandigd. In
  27
  september
  Terwijl het Marinekorps nog steeds in Spanje geïnterneerd is, heeft de Belgische regering bij monde van zaakgelastigde baron Boël en André Van Campenhout, cabinetchef van de minister van financiën Camille Gutt, een poging ondernomen bij de Britse autoriteiten om toestemming te verkrijgen om vrijwilligers te rekruteren voor de heroprichting van een nieuw korps. Na overleg met de directeur van de lijn Oostende-Dover Commandant Piette, wordt dekofficier Victor Billet in augustus 1940 gedetacheerd bij de Belgische ambassade te Londen om de eventuele leiding over het nieuwe Marinekorps op zich te nemen. Op 27 september 1940 geven de Britten hun fiat voor het aanwerven van 32 manschappen. Hoewel het duidelijk de intentie was om opnieuw een eigen zeemacht te creëren, was de enige mogelijkheid om deze militairen op te leiden onder de auspiciën de Royal Navy. De kleine eenheid krijgt de benaming "Belgian Top Division of the Royal Navy".
  In die periode gaan de Britten zelf eveneens op zoek naar Belgen die gewapende dienst op zee willen verrichten. De ambassade te Londen krijgt de vraag om 150 vrijwilligers te vinden in het verzamelkamp voor Belgische militairen te Tenby om een opleiding tot kanonnier te volgen en te dienen op handelsschepen die met een defensief dekkanon uitgerust worden. Nauwelijks een twintigtal kandidaten dienen zich aan. Daarnaast vinden de Britse autoriteiten nog een aantal Belgen met maritieme ervaring om te dienen bij de Britse baragebalonnen
  In
  1941 tenslotte wordt de
  ...
  verricht hebben. Het
  Het
  Marinekorps heeft
  ...
  onze nieuwe zeestrijdkrachten,zeestrijdkrachten.
  Register van Gesneuvelden
  BENTHEIN
  (view changes)
  3:38 am

Sunday, November 19

 1. page 2e Karabiniers edited ... 21/05 Dieppe (F) Dodelijk gewond in luchtaanval op Dieppe en in lokaal hospitaal overleden.…
  ...
  21/05
  Dieppe (F)
  Dodelijk gewond in luchtaanval op Dieppe en in lokaal hospitaal overleden.
  [[include component="page" wikiName="18daagseveldtocht" page="Voetnoot"]]
  {2C_Lt_Bossart.jpg}
  (view changes)
  11:18 am
 2. page Marinekorps edited ... In Antwerpen wordt onmiddellijk gestart met de opeising van de nodige vaartuigen. Het 3de Smal…
  ...
  In Antwerpen wordt onmiddellijk gestart met de opeising van de nodige vaartuigen. Het 3de Smaldeel neemt de loodstender Brabo en het douanevaartuig Tolwacht over van het Bestuur der Zeewezen. Van het dienstenbedrijf Brabo Havenloodsen en Bootslieden worden de Brabo 2 en Brabo 3 overgenomen. Ook worden nog twee pleziervaartuigen opgeëist: de Restless en de La Prairie.
  {13mei.jpg}
  ...
  het 2e smaldeel.Smaldeel. Staf/Marinekorps
  Oostende wordt om 21u30 voor het eerst sinds het begin van de vijandelijkheden in België aangevallen vanuit de lucht. De luchtaanvallen beperken zich tot het visserskwartier (Opex) en de Franse troepenconcentraties in het Fort Napoleon. Het opleidingsschip de "Zinnia"en de Marineschool zelf worden eveneens getroffen. Tijdens de aanval wordt een "Stuka" van de Duitse Luftwaffe geraakt en stort in zee.
  2e Smaldeel/Marinekorps (Z.8 Theo Nathalie, Z.25 De Ruyter, H.75 Gods Genade, Graaf Visart, Baron de Maere, Aloha)
  ...
  {14mei.jpg}
  Staf/Marinekorps
  ...
  het 3e smaldeel.HetSmaldeel.Het Nederlandse leger
  2e Smaldeel/Marinekorps (Z.8 Theo Nathalie, Z.25 De Ruyter, H.75 Gods Genade, Graaf Visart, Baron de Maere, Aloha, s/s Sigurd Faulbaums)
  In Zeebrugge neemt een detachement van het 2de Smaldeel het vrachtschip s/s Sigurd Faulbaums in beslag. Dit vrachtschip is geregistreerd in Riga in Letland, en is eigendom van een Duitse rederij. Het schip lag door een dispuut al sinds eind 1939 in de haven van Zeebrugge. De bemanning had tijdens de harde winter van 1939-40 verschillende onderdelen verkocht om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, waardoor de aandrijving van het schip niet langer werkzaam was. Aan boord bevindt zich zo'n 1.000 ton lood dat de Belgen maar al te graag willen recupereren.
  ...
  Het Vde Legerkorps beveelt om alle activiteit op de Beneden-Zeeschelde stop te zetten en geen patrouilles meer te ondernemen voorbij de haven.
  {15mei.jpg}
  Staf/Marinekorps
  {Marinekorps_Brabo_2.jpg}
  {Marinekorps_Brabo_2.jpg} Tender Brabo
  ...
  het 3e smaldeel.NaSmaldeel.Staf/Marinekorps
  Na
  de capitulatie
  3e Smaldeel/Marinekorps (Police de la Rade III, Brabo1, Brabo2, Brabo3, Tolwacht, La Prairie)
  De terugtocht van het 7de Franse Leger over de Schelde verloopt moeizaam. De Franse troepen verlaten Antwerpen via de Scheldetunnels maar maken ook gebruik van de Flandriaschepen om de stroom over te steken. Het 3e Smaldeel krijgt het bevel om zich niet meer buiten de Antwerpse haven te begeven en om de bemanningen van de Flandriaschepen te versterken zodat de evacuatie van Franse troepen uit Antwerpen vlot kan verlopen. Het Antwerpse havenbestuur stelt op verzoek van het Marinekorps vijf spitsen en vijf sleepboten ter beschikking om de operatie te ondersteunen en eveneens zoveel mogelijk materieel uit de haven over te brengen naar de linkeroever.
  (view changes)
  8:24 am
 3. page Marinekorps edited ... Bij het uitbreken van de schemeroorlog (oftewel Drôle de guerre), begin september 1939, gaan d…
  ...
  Bij het uitbreken van de schemeroorlog (oftewel Drôle de guerre), begin september 1939, gaan de strijdende legers (Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland) onmiddellijk over tot het aanleggen van mijnenvelden langs onze territoriale wateren. Wanneer door stormen losgeslagen mijnen voor onze kust komen te drijven, besluit de regering over te gaan tot de oprichting van het Marinekorps. Op 15 september 1939 beslist de Minister van Landsverdediging om het korps gedeeltelijk te mobiliseren, in eerste instantie om aan mijnenbestrijding te doen. Majoor Decarpenterie zal een stafgroep leiden van twee officieren (Kapitein-commandant Van den Berg en Luitenant Gonze) en zes andere militairen om de voorbereidingen te treffen voor het oprichten van drie smaldelen. Op 3 november 1939 worden alle dienstplichtigen van de lichting 38 en 39, die een beroep op zee uitoefenden voor hun legerdienst, onmiddellijk overgeplaatst naar het Marinekorps. De staf van het Marinekorps zal zich in de kazerne Generaal Mahieu (kazerne van het 3de Linieregiment) te Oostende installeren die ze moeten delen met onder andere het 37Li en het 53Li.
  Tijdens de mobilisatie wordt het Marinekorps bij mondjesmaat uitgebreid met bijkomende manschappen en vaartuigen. Het voorziene effectief van 30 officieren, 98 onderofficieren en 513 matrozen wordt echter nooit bereikt. Op 9 mei zijn er bijvoorbeeld slechts 14 officieren in dienst, waaronder ook de aalmoezenier. Bovendien houdt men er een beleid op na om de manschappen ten minste elk half jaar te roteren met het veldleger. Het korps wordt op 1 mei 1940 bijna volledig van nieuwe manschappen voorzien, zodat bij de Duitse inval het gros van onze zeemacht slechts tien dagen in dienst is.
  {Marinekorps_1.jpg} OLt Van Vaerenbergh op de brug van de A4 bij één van de twee Maxim mitrailleurs.ErEr wordt bijzonder
  ...
  1940 een ereteken.ereteken van Luitenant-generaal Glorie, bevelhebber van de Maritieme Basis.
  1e Smaldeel/Marinekorps (A4, A5, A6, C4, Prince Charles)
  Eind{Marinekorps_Oostende_Februari_1940.jpg} Luitenant Graré en Matroos Debakker ontvangen een decoratie van Luitenant-generaal Glorie.Eind januari 40
  2e Smaldeel/Marinekorps (Voorlopig zonder schepen)
  Te Brugge wordt het 2de Smaldeel opgericht met een klein aantal manschappen en voorlopig zonder vaartuigen. De kleine kern van het 2e Smaldeel wordt bevolen door Lt Raoul Duchêne.
  ...
  {10mei.jpg}
  Staf/Marinekorps
  {Marinekorps_Patrouilleboot.JPG} De A6, één{Marinekorps_1.jpg} OLt Van Vaerenbergh op de brug van de drie patrouillebotenA4 bij één van het Marinekorps
  Bij
  de twee Maxim mitrailleurs.Bij dageraad, nog
  3e Smaldeel/Marinekorps (Police de la Rade III)
  Het smaldeel wordt uitgebreid tot zijn volledige slagorde van 5 officieren, 17 onderofficieren en 73 manschappen.
  ...
  {11mei.jpg}
  Staf/Marinekorps
  {Marinekorps_Patrouilleboot.JPG} De A6, één van de drie patrouilleboten van het Marinekorps
  De beperkte bezetting van het Marinekorps werkt in zijn verschillende garnizoenen aan de voorbereiding van de mobilisatie en de aankomst van het gros van de manschappen. Nog steeds heeft de Staf/Marinekorps geen order tot uitvoering van de opeisingen gekregen. Er wordt gewacht op gedetailleerde richtlijnen om in actie te schieten. Steeds meer Franse soldaten komen toe in Oostende. Ze worden prompt doorgestuurd naar het Fort Napoleon waar een groot kantonnement wordt ingericht. Op het dak van het fort wordt door de Fransen luchtafweer geïnstalleerd. Intussen is de visvangst stilgelegd en bevindt de volledige Oostendse vissersvloot zich in de haven.
  3e Smaldeel/Marinekorps (Police de la Rade III)
  ...
  3e Smaldeel/Marinekorps (Police de la Rade III, Brabo1, Brabo2, Brabo3, Tolwacht, Restless, La Prairie)
  Om 18u00 stuurt het 3de Smaldeel enkele vaartuigen uit om via een tussenstop te Doel de kust van Zuid-Beveland via de Schelde te gaan verkennen. De Brabo 1 en Tolwacht vertrekken naar Doel waar tot 22u00 gewacht wordt om te starten met de patrouille. Luitenant D'Hauwer is intussen over land vertrokken om de Fransen die de zuidoever van de Beneden-Zeeschelde bezetten, in te lichten over de missie om de veiligheid van de beide schepen te waarborgen.
  ...
  De matrozen BorialeBordale en Grijsperdt
  ...
  de linkeroever. BorialeBordale en Grijsperdt
  De Restless moest ook deelnemen aan deze verkenning en voer uit omstreeks 21u00, maar zal kort na de start van zijn missie door een navigatiefout vastlopen op de Saaftinge zandbank en moet hoog tij afwachten om weer vlot te raken. De Duitsers beschieten het vaartuig tijdens het lange wachten met een PAK 37mm waarmee duidelijk wordt dat ze de Schelde reeds bereikt hebben.
  Het Vde Legerkorps beveelt om alle activiteit op de Beneden-Zeeschelde stop te zetten en geen patrouilles meer te ondernemen voorbij de haven.
  ...
  {25mei.jpg}
  {Marinecorps_A5.jpg} Loodsboot A5 van het MarinekorpsStaf/Marinekorps
  ...
  Marinekorps om 3u0003u00 de toestemming
  ...
  op in twee en terwijltwee. Terwijl de meeste
  Smaldeel Delstanche/Marinekorps (A5, O.317 Maurice Roger, R1, R2, Z.8 Theo Nathalie, Z.25 De Ruyter, H.75 Gods Genade, Graaf Visart, Baron de Maere, President John P. Best, Valentin Letzer)
  Lt Massart (A6)
  (view changes)
  7:25 am
 4. page Marinekorps edited ... {Marinekorps_Brabo_2.jpg} Tender Brabo 2 van het 3e smaldeel.Na de capitulatie van Nederland o…
  ...
  {Marinekorps_Brabo_2.jpg} Tender Brabo 2 van het 3e smaldeel.Na de capitulatie van Nederland op 15 mei, kunnen de Duitsers ongehinderd oprukken uit de provincie Noord-Brabant richting Antwerpen en Zuid-Beveland. Enkel de Fransen bieden nog enige weerstand tussen de grens en de Versterkte Positie Antwerpen (VPA), die verdedigd wordt door het Vde Legerkorps. De Duitsers vorderen op twee assen, één richting Woensdrecht, het marsobjectief voor de 225 (DEU) Infanteriedivisie en een tweede naar Antwerpen in zuidwestelijke richting, ongeveer parallel met de Bredabaan. De gebeurtenissen in en rond de haven van Antwerpen eisen nu de aandacht op van de Staf. Ondertussen wordt Oostende vanaf 21u30 voor een tweede keer gebombardeerd. Opnieuw is het Fort Napoleon het doelwit van de Duitse bombardementsvliegtuigen.
  3e Smaldeel/Marinekorps (Police de la Rade III, Brabo1, Brabo2, Brabo3, Tolwacht, La Prairie)
  ...
  te ondersteunen en eveneens zoveel mogelijk materieel uit de haven over te brengen naar de linkeroever.
  Meer stroomafwaarts gaat het goed fout bij de ferry van Borsele naar Terneuzen die door de Fransen gebruikt wordt tijdens hun aftocht uit Zeeland. Wanneer de HMS Valentine, een Britse V-class destroyer, en de HMS Whitley de Schelde opvaren om de ferry te beschermen wordt de HMS Valentine tot zinken gebracht door een Duitse Ju-88. 31 Britse matrozen verliezen hierbij het leven [11].
  De Duitse vliegtuigen aangetrokken door de drukke activiteit op de Zeeschelde merken ook de Restless op. Het jacht dat was vastgelopen op de Saaftinge zandbank raakte bij zonsopgang weer los, maar wordt op de weg terug nabij Doel zwaar beschadigd door de Luftwaffe. De Restless moet worden afgesleept naar de scheepswerven van Hoboken om hersteld te worden.
  ...
  {18mei.jpg}
  {Marinekorps_Duitsers in de haven van Antwerpen.JPG} Duitsers bezetten de haven van Antwerpen op 18 mei 1940 (Duitse propaganda) 3e Smaldeel/Marinekorps (Brabo1, Brabo2, Brabo3, Tolwacht, La Prairie)
  ...
  Smaldeel verlaat Antwerpen en gezienAntwerpen. Gezien de Duitsers
  ...
  de Zeeschelde controlerencontroleren, moet het
  Het smaldeel moet de Police de la Rade III achterlaten omdat haar diepgang en de opbouw te groot zijn voor de tocht langs de kanalen. De Police de la Rade III wordt in de Antwerpse haven tot zinken gebracht door de bemanning.
  Kapitein-commandant Delstanche vertrekt over land om zijn smaldeel te Temse af te wachten.
  {19mei.jpg}
  {Marinekorps_2.JPG} Het motorjacht Aloha was zoals talrijke andere vaartuigen van het Marinekorps een opgevorderd schip. Staf/Marinekorps
  ...
  Om 21u30 verlaat de Aloha de haven van Oostende om op twee mijl ten westen van Oostende voor anker te gaan teneinde aan de aangekondigde Britse blokkade van de haven van Oostende te ontsnappen. Tijdens de nachtelijke verplaatsing naar zijn ankerplaats vaart de Aloha op 20 mei om 00u21 net buiten Middelkerke op een mijn en vergaat met de ganse bemanning en alle passagiers. Zestien personen komen komen om.
  3e Smaldeel/Marinekorps (Brabo1, Brabo2, Brabo3, Tolwacht, La Prairie)
  ...
  en bereikt even natijdens de nacht van 18 op 19 mei rond middernacht het Scheldedorpje Burcht waar enige tijd halt gehouden wordt. Ter hoogte van de militaire brug van Hemiksem worden de masten van de schepen van het 3e Smaldeel verwijderd om onder de talrijke bruggen te kunnen passeren. Op dat ogenblik wordt het flottielje in een paniekreactie onder vuur genomen door de schildwachten aan de brug, echter zonder schade te lijden.
  Delstanche verneemt ondertussen dat de vijand het Kanaal van Willebroek overgestoken is
  en zet vervolgens zijnlaat onmiddellijk doorvaren naar Gent. Het konvooi komt zo aan te Gentbrugge waar de eerste sluis op de Schelde gesitueerd is. Na enkele praktische problemen wordt de tocht verder gezet via Hemiksem, Temse, Gent en Brugge richting Oostende.het Kanaal Gent-Brugge.
  {20mei.jpg}
  {62Li_overzicht_Duitse_opmars.jpg} Duitse opmars van 16 tot 21 mei waarop Abbeville aan de Somme bereikt wordtStaf/Marinekorps
  ...
  Ter hoogte van Nieuwpoort is de OLt Van Vaerenbergh getuige van hevige luchtbombardementen op Duinkerke. Van de Britse Admiraliteit krijgt hij te horen dat de haven van Dieppe gesloten is en dat de Duitsers reeds de monding van de Somme bereikt hebben. Dit tezamen met de dreiging van drijvende mijnen doet hem beslissen de ruime zee te kiezen richting Engeland. Om 04u30 gaat de A4 ten anker in de monding van de Thames op ongeveer twee zeemijlen ten zuidwesten van het Britse lichtschip de North-Goodwin. Om 06u00 komt een Brits officier van de Admiraliteit aan boord. OLt Van Vaerenbergh legt het doel van zijn reis uit en vraagt instructies. Die komen uiteindelijk pas om 20u30 en de schepen krijgen opdracht om door te varen naar Folkstone waar ze om 22u30 toekomen [23].
  3e Smaldeel/Marinekorps (Brabo1, Brabo2, Brabo3, Tolwacht, en La Prairie)
  Ter hoogte van de militaire brug van Hemiksem worden de masten van de schepen van het 3e Smaldeel verwijderd om onder de talrijke bruggen te kunnen passeren. Op dat ogenblik wordt het flottielje in een paniekreactie onder vuur genomen door de schildwachten aan de brug, echter zonder schade te lijden. InIn de voormiddag
  ...
  Brugge bereikt maar,maar het konvooi
  ...
  laten passeren. Kolonel De Pauw van de Maritieme Basis geeft Cdt Delstanche de volmacht om zo nodig met geweld de doortocht te forceren. De smaldeelcommandant slaagt eriner in de brug
  {21mei.jpg}
  Staf/Marinekorps
  (view changes)
  5:45 am
 5. page Marinekorps edited ... Te Brugge wordt het 2de Smaldeel opgericht met een klein aantal manschappen en voorlopig zonde…
  ...
  Te Brugge wordt het 2de Smaldeel opgericht met een klein aantal manschappen en voorlopig zonder vaartuigen. De kleine kern van het 2e Smaldeel wordt bevolen door Lt Raoul Duchêne.
  3e Smaldeel/Marinekorps (Police de la Rade III)
  ...
  de Schelde. Het
  Het
  smaldeel is
  ...
  gelegerd is. Delstanche meldt te beschikken over 45 persoonlijke wapens, vier mitrailleurs en één C47 anti-tankkanon dat evenwel niet op zijn vaartuig gemonteerd wordt.
  Versterkings- en Instructiesmaldeel/Marinekorps
  Om de dienstplichtigen van de lichting 40 op te leiden wordt in februari 1940 te Oostende het Versterkings- en Instructiesmaldeel opgericht. De eerste miliciens van de klas 40 worden vanaf februari 1940 onder de wapens geroepen en vervoegen in maart het Versterkings- en Instructiesmaldeel. Dit smaldeel zal ook de van mobilisatie vrijgestelde reservisten opvangen bij afkondiging van de algemene mobilisatie (fase E van het mobilisatieplan). Het gaat hier om militairen die omwille van een vrijstelling in de loop van de tweede helft van 1939 terug naar huis gestuurd werden, of de nog niet onder de wapens geroepen oudere reservisten. Dit smaldeel zal worden bevolen door Lt Albert Massart.
  ...
  Bij dageraad, nog voor de overhandiging van de oorlogsverklaring, dropt de Duitse luchtmacht magnetische mijnen in de aanvoerroutes naar de havens van Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge. De mijnen worden met parachutes te water gelaten. De toegang naar de havens moet worden vrijgemaakt door het Marinekorps. De Staf verlaat de kazerne Generaal Mahieu en verhuist naar de Marineschool van Oostende uit voorzorg tegen mogelijke Duitse luchtaanvallen op de reguliere kwartieren. De Staf start er met de voorbereiding tot opeising van bijkomende vaartuigen. Ondanks de afkondiging van het algemeen alarm naar aanleiding van de Duitse aanval op België mag het Marinekorps nog niet tot de actie overgaan. In de avonduren worden de eerste troepen van het Franse 7de Leger gesignaleerd in Oostende. De Fransen rukken zoals voorzien op richting Noord-Brabant (Nederland) waar ze ter hoogte van Breda de zuidflank van de Nederlanders zullen verlengen tot aan de Belgische linies.
  3e Smaldeel/Marinekorps (Police de la Rade III)
  Het smaldeel wordt uitgebreid tot zijn volledige slagorde van 5 officieren, 17 onderofficieren en 73 manschappen.
  Een detachement van het 3de Smaldeel vertrekt naar de ligplaatsen van de Deense vaartuigen Svava [22] en Gorm. De manschappen van het smaldeel dienen op bevel van het Vde Legerkorps de Deense bemanning te arresteren in het kader van de geplande aanhouding van alle onderdanen van vijandige naties op ons grondgebied. De Deense bemanningsleden zullen overgebracht worden naar een interneringskamp in de Citadel van Doornik.
  Versterkings- en Instructiesmaldeel/Marinekorps
  ...
  Staf/Marinekorps
  De beperkte bezetting van het Marinekorps werkt in zijn verschillende garnizoenen aan de voorbereiding van de mobilisatie en de aankomst van het gros van de manschappen. Nog steeds heeft de Staf/Marinekorps geen order tot uitvoering van de opeisingen gekregen. Er wordt gewacht op gedetailleerde richtlijnen om in actie te schieten. Steeds meer Franse soldaten komen toe in Oostende. Ze worden prompt doorgestuurd naar het Fort Napoleon waar een groot kantonnement wordt ingericht. Op het dak van het fort wordt door de Fransen luchtafweer geïnstalleerd. Intussen is de visvangst stilgelegd en bevindt de volledige Oostendse vissersvloot zich in de haven.
  3e Smaldeel/Marinekorps (Police de la Rade III)
  Het smaldeel blijft voorlopig zonder opdracht in zijn kwartier. De organisatie van de verdediging van de Beneden-Zeeschelde komt slechts met grote moeite op gang. Kapitein-commandant Delstanche meldt dat zijn manschappen worden ingezet bij de bewaking van het kwartier en de omgeving tegen "subversieve elementen".

  {12mei.jpg}
  {O140_Jeanine_Georgette.jpg} De O.140 Jeanine Georgette net voor WO2 (bron: Vlaams Instituut voor de Zee). Staf/Marinekorps
  ...
  de H.75 Gods Genade, gebouwd in 1928 en uitgerust met een motor in 1932, en eigendom van Alberic Cattoor
  Alleen de De Ruyter en de Gods Genade beschikken over een zender-ontvanger voor zowel radiotelefonie als radiotelegrafie. De oude Theo Nathalie heeft geen communicatieapparatuur aan boord. Het smaldeel plaatst een bemanning op de in de haven van Zeebrugge achtergelaten riviersleepboot Baron de Maere en neemt ook de Zeebrugse zeesleper Graaf Visart over. Dit laatste vaartuig is eigendom van de "Zeebrugsche Zeevaartinrichtingen Maatschappij" en werd in 1931 in Aberdeen gebouwd. Het is de enige zeesleper die de haven van Zeebrugge rijk is. Alle vaartuigen zouden eveneens voorzien moeten worden van een C47 anti-tankkanon en twee mitrailleurs, maar het korps krijgt niet genoeg wapens bij elkaar. Het bevel over het 2de Smaldeel wordt door Luitenant Duchêne overgedragen aan Luitenant Jean Seron. Dit smaldeel telt nu 96 manschappen. Het 2de Smaldeel snelt de binnenvaart-tanker Jura ter hulp nadat dit schip voor de haven van Zeebrugge op een magnetische mijn liep. Ze kunnen alleen maar de schipper Jules van de Putte redden voor het vaartuig zinkt [28].
  ...
  Rade III, Brabo1, Brabo2, Brabo3,Brabo 1, Brabo 2, Brabo 3, Tolwacht, Restless,
  ...
  3de Smaldeel ontvangtneemt de loodstendersloodstender Brabo 1, 2 en 3, het douanevaartuig Tolwacht.Tolwacht over van het Bestuur der Zeewezen. Van het dienstenbedrijf Brabo Havenloodsen en Bootslieden worden de Brabo 2 en Brabo 3 overgenomen. Ook worden
  {13mei.jpg}
  ...
  Graaf Visart van het 2e smaldeel. Staf/Marinekorps
  Oostende wordt om 21u30 voor het eerst sinds het begin van de vijandelijkheden in België aangevallen vanuit de lucht. De luchtaanvallen beperken zich tot het visserskwartier (Opex) en de Franse troepenconcentraties in het Fort Napoleon. Het opleidingsschip de "Zinnia"en de Marineschool zelf worden eveneens getroffen. Tijdens de aanval wordt een "Stuka" van de Duitse Luftwaffe geraakt en stort in zee.
  2e Smaldeel/Marinekorps (Z.8 Theo Nathalie, Z.25 De Ruyter, H.75 Gods Genade, Graaf Visart, Baron de Maere, Aloha)
  Het 2de Smaldeel rukt opnieuw uit om de bemanning van het zinkende Italiaanse vrachtschip Foscolo aan land te brengen. De s/s Foscolo is onderweg van Rotterdam naar Italië en werd per vergissing door de Duitse luchtmacht gebombardeed om zo'n 6 zeemijl van de Zeebrugse haven. De volledige bemanning wordt gered.
  Eveneens te Zeebrugge wordt het motorjacht Aloha opgeëist om als commandovaartuig voor de Staf van het Marinekorps te dienen. Dit vaartuig had een eerder verleden bij onze krijgsmacht en was een door zijn nieuwe eigenaar baron Paul de Lannoy omgebouwde torpedoboot van onze laatste oorlogsmarine uit 1918-21. De skipper van het vaartuig, de heer André Prion, wordt prompt gemobiliseerd en en krijgt het commando over het schip.
  3e Smaldeel/Marinekorps (Police de la Rade III, Brabo 1, Brabo 2, Brabo 3, Tolwacht, Restless, La Prairie)
  Het smaldeel maakt zijn nieuwe vaartuigen operationeel. De mitrailleurs worden verdeeld over de schepen, maar dienen door gebrek aan gepaste affuiten gewoon op het dek geplaatst te worden.

  {14mei.jpg}
  Staf/Marinekorps
  Het{Marinekorps_Brabo_Zeewezen.jpg} De Brabo van het 3e smaldeel.Het Nederlandse leger
  2e Smaldeel/Marinekorps (Z.8 Theo Nathalie, Z.25 De Ruyter, H.75 Gods Genade, Graaf Visart, Baron de Maere, Aloha, s/s Sigurd Faulbaums)
  In Zeebrugge neemt een detachement van het 2de Smaldeel het vrachtschip s/s Sigurd Faulbaums in beslag. Dit vrachtschip is geregistreerd in Riga in Letland, en is eigendom van een Duitse rederij. Het schip lag door een dispuut al sinds eind 1939 in de haven van Zeebrugge. De bemanning had tijdens de harde winter van 1939-40 verschillende onderdelen verkocht om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, waardoor de aandrijving van het schip niet langer werkzaam was. Aan boord bevindt zich zo'n 1.000 ton lood dat de Belgen maar al te graag willen recupereren.
  3e Smaldeel/Marinekorps (Police de la Rade III, Brabo1, Brabo2, Brabo3, Tolwacht, Restless, La Prairie)
  Tijdens de nacht van 14 op 15 meiOm 18u00 stuurt het
  ...
  uit om via een tussenstop te Doel de kust
  ...
  gaan verkennen. De Brabo 1 en Tolwacht vertrekken. Devertrekken naar Doel waar tot 22u00 gewacht wordt om te starten met de patrouille. Luitenant D'Hauwer is intussen over land vertrokken om de Fransen die
  ...
  van de Zeeschelde bezetten worden ingelichtBeneden-Zeeschelde bezetten, in te lichten over de
  ...
  te waarborgen. Er
  Er
  wordt niks
  ...
  bij terugkeer naar doel worden Brabo
  ...
  en Tolwacht toch beschoten door de FransenFransen. Een vuurpijl gaat de lucht in vanuit het
  ...
  Frederik te Berendrecht. Het detachementBerendrecht waarop de Belgische troepen aldaar waseveneens het vuur openen. Beide detachementen waren niet op
  ...
  opdracht en dachtdachten dat het
  ...
  Duitsers ging. TweeDe matrozen Boriale en Grijsperdt raken gewond. De Brabo 1 loopt zo snel mogelijk de haven van Doel binnen. De tijdelijk stuurloze Tolwacht drijft af en loopt even voorbij Doel vast op de linkeroever. Boriale en Grijsperdt worden uiteindelijk overgebracht naar het Antwerpse Sint-Elizabethziekenhuis.
  De
  Restless moest
  ...
  aan deze verkenning,verkenning en voer uit omstreeks 21u00, maar loopt vastzal kort na de start van zijn missie door een navigatiefout vastlopen op de
  ...
  bereikt hebben.
  Het Vde Legerkorps beveelt om alle activiteit op de Beneden-Zeeschelde stop te zetten en geen patrouilles meer te ondernemen voorbij de haven.

  {15mei.jpg}
  Staf/Marinekorps
  Na{Marinekorps_Brabo_2.jpg} Tender Brabo 2 van het 3e smaldeel.Na de capitulatie
  3e Smaldeel/Marinekorps (Police de la Rade III, Brabo1, Brabo2, Brabo3, Tolwacht, La Prairie)
  De terugtocht van het 7de Franse Leger over de Schelde verloopt moeizaam. De Franse troepen verlaten Antwerpen via de Scheldetunnels maar maken ook gebruik van de Flandriaschepen om de stroom over te steken. Het 3e Smaldeel krijgt het bevel om zich niet meer buiten de Antwerpse haven te begeven en om de bemanningen van de Flandriaschepen te versterken zodat de evacuatie van Franse troepen uit Antwerpen vlot kan verlopen. Het Antwerpse havenbestuur stelt op verzoek van het Marinekorps vijf spitsen en vijf sleepboten ter beschikking om de operatie te ondersteunen
  ...
  de HMS ValentineValentine, een Britse V-class destroyerdestroyer, en de
  De Duitse vliegtuigen aangetrokken door de drukke activiteit op de Zeeschelde merken ook de Restless op. Het jacht dat was vastgelopen op de Saaftinge zandbank raakte bij zonsopgang weer los, maar wordt op de weg terug nabij Doel zwaar beschadigd door de Luftwaffe. De Restless moet worden afgesleept naar de scheepswerven van Hoboken om hersteld te worden.
  {16mei.jpg}
  ...
  's Avond verlaten de A4, A5 en A6 Oostende om koers te zetten naar Duinkerke om in allerijl nog voorzien te worden van degaussing kabels, die de stalen romp demagnetiseerden als bescherming tegen magnetische mijnen. Tijdens de reis zullen de drie marinevaartuigen de vrachtschepen m/s Améthyste en m/s Turqoise van de rederij John Cokerill Line escorteren. Duinkerke wordt regelmatig gebombardeerd maar de schepen lopen geen schade op. De A4, A5 en A6 lopen de haven binnen, terwijl de Améthyste en Turqoise richting Dieppe koers zetten. De overige vaartuigen van het smaldeel blijven te Oostende. Op 17 mei laat de Britse Admiraliteit de Franse marine weten dat ze de havens van Oostende en Zeebrugge nog zal vrijhouden tot 19 mei waarna de havens onherroepelijk geblokkeerd zullen worden. Door het demagnetiseren waren de kompassen van de A4, A5 en A6 ontregeld. Er was geen tijd meer om de kompassen opnieuw af te stellen omdat de schepen terug moesten zijn in Oostende voor de Britse blokkade.
  3e Smaldeel/Marinekorps (Police de la Rade III, Brabo1, Brabo2, Brabo3, Tolwacht, La Prairie)
  ...
  wordt vernield. Onder
  Onder
  leiding van
  ...
  Burcht en dete Hemiksem versterkt om de capaciteit te vergroten door de Flandria
  ...
  Namur en Oostende om de capaciteit te vergroten.Oostende.
  {18mei.jpg}
  {Marinekorps_Duitsers in de haven van Antwerpen.JPG} Duitsers bezetten de haven van Antwerpen op 18 mei 1940 (Duitse propaganda) 3e Smaldeel/Marinekorps (Brabo1, Brabo2, Brabo3, Tolwacht, La Prairie)
  (view changes)
  5:30 am

More