Recent Changes

Today

 1. page Vde Groep Vestingsregiment van Luik edited ... De Versterkte Positie Luik (Position Fortifiée de Liège oftewel PFL) bestaat uit vier verdedig…
  ...
  De Versterkte Positie Luik (Position Fortifiée de Liège oftewel PFL) bestaat uit vier verdedigingslinies. Het verst buiten de stad ligt de PFLI-linie over een lengte van ongeveer 50Km tussen Visé en Comblain-au-Pont met de drie nieuwe forten Aubin-Neufchâteau, Battice en Tancrémont. Het fort van Battice werd gebouwd tussen 1934 en 1939 ter verdediging van de stad Luik. Het fort ligt ten oosten van deze stad en ligt binnen schootsbereik van de forten Aubel-Neufchâteau, Tancrémont en Evegnée. Het bolwerk is gebouwd op een heuvelrug tussen Verviers en Aubel en bevindt zich op 15 km van de Duitse grens. De Vde Groep die het fort bezet maakt deel uit van het Vestingsregiment van Luik (RFL) en wordt bevolen door Majoor Bovy.
  Tussen de forten van de PFLI werden 179 betonnen bunkers gebouwd. De bunkers zijn ingedeeld in zeven sectoren die worden aangeduid met twee letters, de beginletters van de gemeentes die de sector begrenzen. Het fort van Battice ligt in de sector Manaihant - Les Margarins (MM) ten zuiden van de sector Les Margarins - Neufchâteau (MN). De lettercode wordt ook gebruikt bij de nummering van de bunkers tussen de forten. Enkele van deze bunkers zijn uitgerust met een stalen observatiekoepel van waaruit voorwaartse waarnemers vijandelijke troepenverplaatsingen kunnen observeren en doorgegeven aan de schootsburelen van de forten. De observatieposten van het fort van Battice zijn met het schootsbureel verbonden via ondergrondse telefoonlijnen [5]. De meeste andere bunkers die zich tussen de forten bevinden worden niet bezet door het veldleger waardoor het fort enigszins geïsoleerd buiten de feitelijke verdedigingslinie ligt. Tussen het fort en de Belgisch-Duitse grens bevindt zich enkel het 1ste Regiment Grenswielrijders (1CyF) en het 1ste Regiment Lansiers (1L) die er alarmposten en een Vooruitgeschoven stelling bezetten. Het II/1CyF heeft trouwens zijn commandopost ondergebracht in Battice en staat in verbinding met het fort.
  ...
  een nummer). Vanaf de afkondiging van het algemeen alarm wordt de opdracht van het geniedetachement beëindigd. In tegenstelling tot de gegeven orders keert het detachement niet terug naar het 3Gn maar blijft het in het fort. De medische
  {PFLI_sectoren_(3).JPG} Verschillende sectoren van de PFLI-linie ten oosten van LuikHet fort beschikt over vier observatieposten in betonnen bunkers die bemand worden door het Detachement Liaison en Observatie (DLO):
  MM12 in een veld op ongeveer een kilometer ten noorden van het fort;
  ...
  Rondom 05u00 opent het fort voor de eerste keer het vuur richting Duitse grens met de kanonnen 120mm. Het betreft een interdictievuur die de reeds gesprongen vernielingen onder vuur houdt. Even na 07u00 komen ook de kanonnen 75mm in actie en vuren richting Welkenraedt. Het fort blijft aanhoudend vuren en wordt vanaf 15u00 ondersteund door de kanonnen van Fléron.
  2Bij/Vde Groep
  ...
  te dekken. Vanaf de afkondiging van het algemeen alarm had het geniedetachement zijn opdracht in Battice moeten stopzetten maar in tegenstelling tot de gekregen orders keert het detachement niet terug naar het 3Gn maar blijft het in het fort. Tussen 11
  ...
  Sectie Mi.AA wordt afgelost en vervoegt tegen
  ...
  avond het fort en moetfort. Zij moeten zich van
  ...
  vuur genomen nabij de vernielingen uitgevoerd door het fort (BAT) en loopt hierbij enkele verwondingen
  DLO/Vde Groep
  MN29. Om 03u00 ontvangt de observatiepost MN29 het alarm. Op dat ogenblik bevinden zich de postcommandant WM Servais en de Sdt Mertens zich in de bunker. De rest van de ploeg, de Soldaten Burton, Schene en Canon, verblijven in de nabijgelegen hoeve Brouwers. De observatieploeg reageert lauw op het zoveelste alarm maar organiseert toch de OP, hun ingesteldheid wijzigt echter snel wanneer ze bij het aanbreken van de dag grote aantal Duitse vliegtuigen zien overvliegen. Rond 05u00 trekken de eerste vluchtelingen voorbij de OP, onder hen een grenswielrijder die de observatieploeg op de hoogte brengt van het feit dat de Duitsers de grens overgestoken zijn. De ploeg stelt vast dat bunker MN28, die zich op een honderdtal meter van hun OP bevindt langs de weg Champiomont, niet wordt ingenomen [4]. Kort na de middag neemt de OP Duitse troepen waar op het kruispunt van Kerchof. Ze worden onmiddellijk onder vuur genomen door de kanonnen van het fort. Gedurende de rest van de dag blijven ze troepenbewegingen rapporteren waarop het Fort van Battice sporadisch het vuur opent.
  (view changes)
  1:30 am
 2. page Vde Groep Vestingsregiment van Luik edited ... {RFL_Vde_Groep_opstelling.JPG} Situering van de Vde Groep van het RFL op de PFLI linie. {t_lui…
  ...
  {RFL_Vde_Groep_opstelling.JPG} Situering van de Vde Groep van het RFL op de PFLI linie. {t_luik.jpg}
  Staf/Vde Groep
  ...
  Duitse grens. De Vde Groep die het fort bezet maakt deel uit van het Vestingsregiment van Luik (RFL) en wordt bevolen door Majoor Bovy.
  Tussen de forten van de PFLI werden 179 betonnen bunkers gebouwd. De bunkers zijn ingedeeld in zeven sectoren die worden aangeduid met twee letters, de beginletters van de gemeentes die de sector begrenzen. Het fort van Battice ligt in de sector Manaihant - Les Margarins (MM) ten zuiden van de sector Les Margarins - Neufchâteau (MN). De lettercode wordt ook gebruikt bij de nummering van de bunkers tussen de forten. Enkele van deze bunkers zijn uitgerust met een stalen observatiekoepel van waaruit voorwaartse waarnemers vijandelijke troepenverplaatsingen kunnen observeren en doorgegeven aan de schootsburelen van de forten. De observatieposten van het fort van Battice zijn met het schootsbureel verbonden via ondergrondse telefoonlijnen [5]. De meeste andere bunkers die zich tussen de forten bevinden worden niet bezet door het veldleger waardoor het fort enigszins geïsoleerd buiten de feitelijke verdedigingslinie ligt. Tussen het fort en de Belgisch-Duitse grens bevindt zich enkel het 1ste Regiment Grenswielrijders (1CyF) en het 1ste Regiment Lansiers (1L) die er alarmposten en een Vooruitgeschoven stelling bezetten. Het II/1CyF heeft trouwens zijn commandopost ondergebracht in Battice en staat in verbinding met het fort.
  ...
  fort toegewezen. De Vde Groep die het fort bezet maakt deel uit van het Vestingsregiment van Luik (RFL) en wordt bevolen door Majoor Bovy.
  {PFLI_sectoren_(3).JPG} Verschillende sectoren van de PFLI-linie ten oosten van LuikHet fort beschikt over vier observatieposten in betonnen bunkers die bemand worden door het Detachement Liaison en Observatie (DLO):
  MM12 in een veld op ongeveer een kilometer ten noorden van het fort;
  (view changes)
  1:18 am
 3. page Vde Groep Vestingsregiment van Luik edited ... Op 09 mei brengt Kolonel Modard, commandant van het Vestingsregiment Luik, tesamen met Cdt Gob…
  ...
  Op 09 mei brengt Kolonel Modard, commandant van het Vestingsregiment Luik, tesamen met Cdt Gobert, zijn Adjudant-majoor, nog een blitsbezoek aan het fort tussen 21u45 en 23u00. De commandovoering van het fort is slechts gedeeltelijk verzekerd. De Groepcommandant, Majoor Bovy bevindt zich met ziekenverlof in het militair hospitaal van Luik en de tweede in bevel, Cdt Guéry, is op schietkamp in Helchteren. Het fort wordt tijdelijk bevolen door Cdt Fichefet.
  1Bij/Vde Groep
  ...
  Deze beide geschutskoepelsgeschutskoepels, een ontwerp van de
  Fonderie Royale des Canons (FRC),
  kunnen niet
  2Bij/Vde Groep
  De 2de Batterij (2Bij) bestaat uit een 200 tal manschappen en levert het ondersteunend personeel (nabije verdediging, koks, administrateurs, medisch personeel en herstellers). Sommige diensten zoals onder meer de administratie zijn omwille van de slechte werkomstandigheden in het fort ondergebracht in drie houten barakken voor de ingang. Bij alarm verplaatsen zij zich telkens naar het fort en maken hierbij gebruik van een soort ondergrondse tunnel met aan de ene kant een glijbaan en aan de andere kant een trap (naar het geheel werd verwezen als de 'Tobogan'). Om de vijand buiten het centrale gedeelte van het fort te houden was het fort omgeven door een 15 meter brede anti-tankgracht die langs de buitenzijde was afgeboord door een muur. De 2Bij leverde de bemanningen voor de Blok III, de Blok IV, de Blok CE, de Blok V en de Blok VII die zijn uitgerust met machinegeweren die de volledige gracht onder vuur kunnen nemen. Deze blokken zijn bovendien uitgerust met schijnwerpers om ook bij nacht vijandelijke infiltraties tegen te houden. Het glacis kan onder vuur gehouden worden door machinegeweren vanuit stalen klokken die op de top van de blokken stonden. Blok I en II zijn ieder uitgerust met twee 60mm anti-tankkanonnen om tanks te stoppen die langs de spoorweg oprukken. De 2de Batterij wordt met ijzeren hand bevolen door Kapitein Vanderkam.
  ...
  Om 00u35 wordt het fort telefonisch op de hoogte gebracht van het alarm. Adjudant KROLt Duvivier die tijdens de nacht van 9 op 10 mei van permanentie is op de CP van het fort brengt het fort even na middernacht in staat van alarm. Slechts enkele officieren zijn op dat ogenblik in het fort aanwezig onder hen Cdt Fichefet, de Luitenanten Tiquet, Leclercq en Renaux en de Adjudanten KROLt Duvivier en Doultrepont.
  De manschappen nemen de ondergrondse stellingen in en tegen 01u00 zijn alle koepels bemand en klaar tot vuren. Majoor Bovy vervoegt het fort rondom 04u30 vanuit het Militair Hospitaal van Luik waar hij eerder was opgenomen met hartklachten. Op hetzelfde ogenblik trekken de eerste detachementen van het 1CyF in georganiseerde slagorde voorbij het fort.
  ...
  fort. Wanneer zich in de
  ...
  enkele mankementen optredenvoordoen in de
  ...
  van de Fonderie Royale des Canons (FRC)FRC om het euvel te verhelpenverhelpen, maar die
  ...
  oppercommando de omsingelingom singeling van de
  Gedurende de nacht wordt het fort voor de eerste keer rechtstreeks aangevallen. De koepel van Blok IV word onder vuur genomen door klein kaliber anti-tankgeschut vanuit de omgeving van Chaineux. De opstelplaats van deze stukken wordt ontdekt en beschoten door de kanonnen 75mm.
  1Bij/Vde Groep
  (view changes)
  1:15 am
 4. page Vde Groep Vestingsregiment van Luik edited ... Bij het aanbreken van de dag overvliegen talrijke vliegtuigen het fort. De Sectie Mi.AA laat z…
  ...
  Bij het aanbreken van de dag overvliegen talrijke vliegtuigen het fort. De Sectie Mi.AA laat zich niet onbetuigd en vuurt tijdens het ochtendgloren een 6.000 tal spoorkogels af in de richting van de overvliegende vijand. De Sectie blijft actief tot wanneer ze rond 13u00 onder hevig vijandelijk vuur vallen. Terwijl ze bestookt worden door de vijandelijke artillerie worden ze vastgepind op hun stelling door mitrailleurvuur vanuit twee richtingen. Pas later kunnen ze hun stelling evacueren en slagen er nog in om wapens en munitie mee te nemen.
  DLO/Vde Groep
  ...
  onmiddellijk af.
  Alles
  Alles blijft onder
  ...
  noordoosten van het het 'Croix
  MM305. De OP neemt in de ochtend een colonne voertuigen en militairen te voet waar in het centrum van Chaineux. Zij vragen een vuur aan dat correct wordt afgeleverd door het fort. De vijand wordt verspreid.
  Reservegarnizoen/Vde Groep
  (view changes)
  12:14 am
 5. page Vde Groep Vestingsregiment van Luik edited ... Relaas R. Ficher, Sectiecommandant van de sectie AA Mi van Waucomont, [On Line beschikbaar] ht…
  ...
  Relaas R. Ficher, Sectiecommandant van de sectie AA Mi van Waucomont, [On Line beschikbaar] http://www.freebelgians.be/articles/articles-1-111+les-patrouilleurs-du-fort-de-battice-en-mai-1.php [Laatst geraadpleegd 26 mei 2017].
  3.
  ...
  geraadpleegd 13 mei2017].mei 2017].
  4.
  Relaas van de Soldaten Schene en Canon leden van de DLO/Vde Groep die de bunker MN29 bemannen. [On Line beschikbaar]: http://www.bel-memorial.org/books/charneux_histoire_poste_mn29.pdf [Laatst geraadpleegd 26 mei 2017]. Het relaas van de bemanning van bunker MN29 kan dienen als illustratie voor de gevechten die zich afspeelden op en rond de observatieposten van de forten.
  (view changes)
  12:10 am
 6. page Vde Groep Vestingsregiment van Luik edited ... Bibliografie en Bronnen 1. ... 2: http://www.maisondusouvenir.be/caporal_juillet_2012.php …
  ...
  Bibliografie en Bronnen
  1.
  ...
  2: http://www.maisondusouvenir.be/caporal_juillet_2012.php
  [Laatst
  , deel 3:
  http://www.maisondusouvenir.be/caporal_novembre_2012.php [Laatst
  geraadpleegd 1127 mei 2017].
  2.
  Relaas R. Ficher, Sectiecommandant van de sectie AA Mi van Waucomont, [On Line beschikbaar] http://www.freebelgians.be/articles/articles-1-111+les-patrouilleurs-du-fort-de-battice-en-mai-1.php [Laatst geraadpleegd 26 mei 2017].
  (view changes)
  12:01 am

Yesterday

 1. page Vde Groep Vestingsregiment van Luik edited ... Tussen de forten van de PFLI werden 179 betonnen bunkers gebouwd. De bunkers zijn ingedeeld in…
  ...
  Tussen de forten van de PFLI werden 179 betonnen bunkers gebouwd. De bunkers zijn ingedeeld in zeven sectoren die worden aangeduid met twee letters, de beginletters van de gemeentes die de sector begrenzen. Het fort van Battice ligt in de sector Manaihant - Les Margarins (MM) ten zuiden van de sector Les Margarins - Neufchâteau (MN). De lettercode wordt ook gebruikt bij de nummering van de bunkers tussen de forten. Enkele van deze bunkers zijn uitgerust met een stalen observatiekoepel van waaruit voorwaartse waarnemers vijandelijke troepenverplaatsingen kunnen observeren en doorgegeven aan de schootsburelen van de forten. De observatieposten van het fort van Battice zijn met het schootsbureel verbonden via ondergrondse telefoonlijnen [5]. De meeste andere bunkers die zich tussen de forten bevinden worden niet bezet door het veldleger waardoor het fort enigszins geïsoleerd buiten de feitelijke verdedigingslinie ligt. Tussen het fort en de Belgisch-Duitse grens bevindt zich enkel het 1ste Regiment Grenswielrijders (1CyF) en het 1ste Regiment Lansiers (1L) die er alarmposten en een Vooruitgeschoven stelling bezetten. Het II/1CyF heeft trouwens zijn commandopost ondergebracht in Battice en staat in verbinding met het fort.
  Het centrale gedeelte van het fort is een vijfhoek die langs vier zijden omgeven is door een anti-tankgracht. Langs de zijde van spoorlijn 38 was geen gracht voorzien. Het fort had een garnizoen van ongeveer 911 manschappen (20 officieren, 102 onderofficieren en 789 brigadiers en soldaten). Het fort van Battice heeft twee ingangen, de vredestijd ingang via Blok E (BE) en de oorlogstijd ingang via Waucomont, een 1000-tal meter verwijderd van het centrale gedeelte van het fort [3]. Het grootste gedeelte van het fort ligt 30 meter onder grond. Alle 15 bunkers zijn via een ondergronds gangenstelsel (oftewel galerijen) met elkaar verbonden evenals met een ondergrondse kazerne. De gemobiliseerde artilleristen worden tijdens de mobilisatie hoofdzakelijk gebruikt voor werkzaamheden ter versteviging van de buitenperimeter. Zij werden hierbij geholpen door een klein detachement van het 3de Bataljon Genie (3Gn) bestaande uit een tiental manschappen bevolen door Sgt Maréchal. Het detachement van 3Gn is verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse geniewerken in de onmiddellijke omgeving van het fort. Het fort is ook verantwoordelijk voor het bewaken en indien nodig het laten springen van enkele vooraf voorbereidde vernielingen (op het hindernissenplan aangeduid met BAT gevolgd door een nummer). Vanaf de afkondiging van het algemeen alarm wordt de opdracht van het geniedetachement beëindigd. In tegenstelling tot de gegeven orders keert het detachement niet terug naar het 3Gn maar blijft het in het fort. De medische dienst heeft eveneens een detachement van 17 dokters en verplegers aan het fort toegewezen. De Vde Groep die het fort bezet maakt deel uit van het Vestingsregiment van Luik (RFL) en wordt bevolen door Majoor Bovy.
  {PFLI_sectoren_(2).JPG}{PFLI_sectoren_(3).JPG} Verschillende sectoren langsvan de Position Fortifié de Liège I (PFLI)HetPFLI-linie ten oosten van LuikHet fort beschikt
  MM12 in een veld op ongeveer een kilometer ten noorden van het fort;
  MN29 nabij het Croix de Charneux, de OP wordt bevolen door WM Servais;
  (view changes)
  11:21 pm
 2. 11:19 pm
 3. page Vde Groep Vestingsregiment van Luik edited ... Staf/Vde Groep De Versterkte Positie Luik (Position Fortifiée de Liège oftewel PFL) bestaat u…
  ...
  Staf/Vde Groep
  De Versterkte Positie Luik (Position Fortifiée de Liège oftewel PFL) bestaat uit vier verdedigingslinies. Het verst buiten de stad ligt de PFLI-linie over een lengte van ongeveer 50Km tussen Visé en Comblain-au-Pont met de drie nieuwe forten Aubin-Neufchâteau, Battice en Tancrémont. Het fort van Battice werd gebouwd tussen 1934 en 1939 ter verdediging van de stad Luik. Het fort ligt ten oosten van deze stad en ligt binnen schootsbereik van de forten Aubel-Neufchâteau, Tancrémont en Evegnée. Het bolwerk is gebouwd op een heuvelrug tussen Verviers en Aubel en bevindt zich op 15 km van de Duitse grens.
  ...
  Battice ligt tussenin de sector
  ...
  Margarins (MM) enten zuiden van de sector
  Het centrale gedeelte van het fort is een vijfhoek die langs vier zijden omgeven is door een anti-tankgracht. Langs de zijde van spoorlijn 38 was geen gracht voorzien. Het fort had een garnizoen van ongeveer 911 manschappen (20 officieren, 102 onderofficieren en 789 brigadiers en soldaten). Het fort van Battice heeft twee ingangen, de vredestijd ingang via Blok E (BE) en de oorlogstijd ingang via Waucomont, een 1000-tal meter verwijderd van het centrale gedeelte van het fort [3]. Het grootste gedeelte van het fort ligt 30 meter onder grond. Alle 15 bunkers zijn via een ondergronds gangenstelsel (oftewel galerijen) met elkaar verbonden evenals met een ondergrondse kazerne. De gemobiliseerde artilleristen worden tijdens de mobilisatie hoofdzakelijk gebruikt voor werkzaamheden ter versteviging van de buitenperimeter. Zij werden hierbij geholpen door een klein detachement van het 3de Bataljon Genie (3Gn) bestaande uit een tiental manschappen bevolen door Sgt Maréchal. Het detachement van 3Gn is verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse geniewerken in de onmiddellijke omgeving van het fort. Het fort is ook verantwoordelijk voor het bewaken en indien nodig het laten springen van enkele vooraf voorbereidde vernielingen (op het hindernissenplan aangeduid met BAT gevolgd door een nummer). Vanaf de afkondiging van het algemeen alarm wordt de opdracht van het geniedetachement beëindigd. In tegenstelling tot de gegeven orders keert het detachement niet terug naar het 3Gn maar blijft het in het fort. De medische dienst heeft eveneens een detachement van 17 dokters en verplegers aan het fort toegewezen. De Vde Groep die het fort bezet maakt deel uit van het Vestingsregiment van Luik (RFL) en wordt bevolen door Majoor Bovy.
  {PFLI_sectoren_(2).JPG} Verschillende sectoren langs de Position Fortifié de Liège I (PFLI)Het fort beschikt over vier observatieposten in betonnen bunkers die bemand worden door het Detachement Liaison en Observatie (DLO):
  (view changes)
  11:03 pm
 4. page Vde Groep Vestingsregiment van Luik edited ... {RFL_Vde_Groep_opstelling.JPG} Situering van de Vde Groep van het RFL op de PFLI linie. {t_lui…
  ...
  {RFL_Vde_Groep_opstelling.JPG} Situering van de Vde Groep van het RFL op de PFLI linie. {t_luik.jpg}
  Staf/Vde Groep
  ...
  ligt de PFLI liniePFLI-linie over een
  Tussen de forten van de PFLI werden 179 betonnen bunkers gebouwd. De bunkers zijn ingedeeld in zeven sectoren die worden aangeduid met twee letters, de beginletters van de gemeentes die de sector begrenzen. Het fort van Battice ligt tussen de sector Manaihant - Les Margarins (MM) en de sector Les Margarins - Neufchâteau (MN). De lettercode wordt ook gebruikt bij de nummering van de bunkers tussen de forten. Enkele van deze bunkers zijn uitgerust met een stalen observatiekoepel van waaruit voorwaartse waarnemers vijandelijke troepenverplaatsingen kunnen observeren en doorgegeven aan de schootsburelen van de forten. De observatieposten van het fort van Battice zijn met het schootsbureel verbonden via ondergrondse telefoonlijnen [5]. De meeste andere bunkers die zich tussen de forten bevinden worden niet bezet door het veldleger waardoor het fort enigszins geïsoleerd buiten de feitelijke verdedigingslinie ligt. Tussen het fort en de Belgisch-Duitse grens bevindt zich enkel het 1ste Regiment Grenswielrijders (1CyF) en het 1ste Regiment Lansiers (1L) die er alarmposten en een Vooruitgeschoven stelling bezetten. Het II/1CyF heeft trouwens zijn commandopost ondergebracht in Battice en staat in verbinding met het fort.
  Het centrale gedeelte van het fort is een vijfhoek die langs vier zijden omgeven is door een anti-tankgracht. Langs de zijde van spoorlijn 38 was geen gracht voorzien. Het fort had een garnizoen van ongeveer 911 manschappen (20 officieren, 102 onderofficieren en 789 brigadiers en soldaten). Het fort van Battice heeft twee ingangen, de vredestijd ingang via Blok E (BE) en de oorlogstijd ingang via Waucomont, een 1000-tal meter verwijderd van het centrale gedeelte van het fort [3]. Het grootste gedeelte van het fort ligt 30 meter onder grond. Alle 15 bunkers zijn via een ondergronds gangenstelsel (oftewel galerijen) met elkaar verbonden evenals met een ondergrondse kazerne. De gemobiliseerde artilleristen worden tijdens de mobilisatie hoofdzakelijk gebruikt voor werkzaamheden ter versteviging van de buitenperimeter. Zij werden hierbij geholpen door een klein detachement van het 3de Bataljon Genie (3Gn) bestaande uit een tiental manschappen bevolen door Sgt Maréchal. Het detachement van 3Gn is verantwoordelijk voor het uitvoeren van diverse geniewerken in de onmiddellijke omgeving van het fort. Het fort is ook verantwoordelijk voor het bewaken en indien nodig het laten springen van enkele vooraf voorbereidde vernielingen (op het hindernissenplan aangeduid met BAT gevolgd door een nummer). Vanaf de afkondiging van het algemeen alarm wordt de opdracht van het geniedetachement beëindigd. In tegenstelling tot de gegeven orders keert het detachement niet terug naar het 3Gn maar blijft het in het fort. De medische dienst heeft eveneens een detachement van 17 dokters en verplegers aan het fort toegewezen. De Vde Groep die het fort bezet maakt deel uit van het Vestingsregiment van Luik (RFL) en wordt bevolen door Majoor Bovy.
  (view changes)
  10:57 pm

More