Genie.jpg12de Bataljon Transmissietroepen (12TTr)

12e Bataillon de Transmissions

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Verbindingseenheid

Ontdubbeld van
Regiment Transmissietroepen

Onderdeel van
12de Infanteriedivisie

Bevelhebber
Majoor P. Naudts

Standplaats
Borsbeek

Samenstelling
Staf


Compagnie Telegrafisten (Kapitein A. Dubuisson)


Compagnie Radiotelegrafisten (Luitenant E. Pirlot)

18-Daagse Veldtocht

Het 12TTr werd op 2 september 1939 te Gent onder de wapens geroepen. Op 1 november vertrok de eenheid naar Berlaar voor een verblijf van vier weken. Vervolgens werd via tussenstops te Mechelen en Neder-over-Heembeek in drie etappes naar Halle gemarcheerd. Op 5 januari 1940 tenslotte vertrok het bataljon naar Borsbeek.

Register van Gesneuvelden

Geen gesneuvelden gekend.
Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com

Bibliografie en Bronnen