18Li.jpg18de Linieregiment (18Li)

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Infanterieregiment van eerste reserve

Ontdubbeld van
9de Linieregiment

Taalstelsel
Nederlandstalig

Onderdeel van
7de Infanteriedivisie

Bevelhebber
Kolonel SBH V. Duez

Standplaats
Dekkingsstelling Albertkanaal
Ondersector Veldwezelt-Vroenhoven
Commandopost te Vlijtingen

Samenstelling
I Bataljon
(Majoor G. Latinne)
1ste Compagnie Fuseliers (Cdt Joseph Van Beneden)
2de Compagnie Fuseliers (Lt J. Goedert)
3de Compagnie Fuseliers (Lt R. Pirlot)
4de Compagnie Mitrailleurs (Cdt G. Walravens)

II Bataljon
(Kapitein-commandant R. Meier)
5de Compagnie Fuseliers (Cdt A. Rose)
6de Compagnie Fuseliers (Cdt J. de Leu de Cecil)
7de Compagnie Fuseliers (Lt G. Van Liesthout)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Lt A. Detige)

III Bataljon
(Majoor G. Blondel)
9de Compagnie Fuseliers (Lt P. Defeyter)
10de Compagnie Fuseliers (Cdt P. De Langhe)
11de Compagnie Fuseliers (Cdt L. Philips)
12de Compagnie Mitrailleurs (Lt J. Van Geit)

IV Bataljon
(Luitenant-kolonel J. De Man)
13de Compagnie Mitrailleurs (Cdt G. Vues)
14de Compagnie Anti-Tankkanonnen C47 (Lt A. Veys)
15de Compagnie Mortieren M76 (Cdt J. Van Dieren)

Stafcompagnie (Kapitein-commandant J. Put)
Geneeskundige Compagnie (Geneesheer 1ste Kapitein O. Devignon)
Peloton Verkenners (Adjudant L. Depotter)

18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen

18Li
9Li_KleinKasteeltje_02.jpg
De hoofdingang van het Klein Kasteeltje waar 18Li mobiliseerde.

Het 18de Linieregiment (18Li) werd op 1 september 1939 gemobiliseerd in het Klein Kasteeltje te Brussel als ontdubbelingsregiment van het 9de Linieregiment (9Li) en vertrekt onmiddellijk naar een mobilisatiekantonnement in Ganshoren. Het 18Li, een regiment van Eerste Reserve, maakt een turbulente mobilisatie door. Op 11 september keert het regiment uit Ganshoren terug naar het Klein Kasteeltje te Brussel van waaruit de eenheden schietoefeningen houden op de Nationale Schietbaan. Deze heraanpasssingsperiode was van korte duur want op 18 september wordt het regiment onder bevel geplaatst van de 7de Infanteriedivisie (7Div) en vertrekt aansluitend naar de K.W. - Stelling waar ze de Ondersector Leuven bezetten. De stellingen worden voorbereid maar lang kan het 18Li niet van het werk genieten want in oktober 1939 worden ze verplaatst naar het Albertkanaal waar ze de Ondersector Kwaadmechelen moeten inrichten. Tot overmaat van ramp moeten ze de verplaatsing te voet uitvoeren bij gebrek aan transportmiddelen. Gedurende de strenge winter van 1939 wordt ook deze stelling ingericht. De eenheden moeten noodgedwongen hun eigen barakken bouwen zo niet zouden de paarden en het materieel de vrieskou niet overleven. Eind maart verneemt het regiment dat de goed voorbereide stellingen zullen worden overgenomen door eenheden van de 6Div die van de Ondersector Hasselt aan het Albertkanaal komen. Als beloning voor het harde werk zou het regiment in reserve worden gehouden aan de kust hetgeen een goed vooruitzicht was voor de vele manschappen die uit Oost en West Vlaanderen kwamen. Groot was de ontgoocheling toen het niet de kust maar Waterloo werd waar ze werden opgesteld als reserve van het leger.

De aflossing aan het Albertkanaal op 10 April geschiedde bij heerlijk weer en in kleine groepen trokken de bataljons naar Diest vanwaar zij per spoor naar de streek van Halle en Waterloo werden gebracht. Voor de derde keer wordt aangevat met de voorbereiding van een regimentsstelling. Nog geen drie weken later en amper 10 dagen voor het uitbreken van de oorlog komt het alweer tot een nieuwe opdracht en op 28 april 1940 verplaatst het regiment zich naar Vlijtingen en Vroenhoven om de ondersector Vlijtingen (Vroenhoven-Veldwezelt) over te nemen van een regiment van de 5Div. Na een eerste verkenning waren de bataljonscommandanten niet onder de indruk van de stellingen die ze moesten overnemen. Dit blijkt uit volgend citaat van Kolonel SBH Duez: "Eenparig verbaasd en teleurgesteld waren de kaders en de troep van het 18de Linie toen ze in de Ondersector van Vlijtingen aankwamen. Zo het regiment in de Ondersector van Kwaadmechelen een moeizaam en stevig ingerichte stelling had verlaten, vindt het in zijn nieuwe ondersector slechts onbeklede grondwerken, geen enkele schietstelling die tegen de waarneming en aanvallen van de lichte wapens van het vliegwezen is beschermd, geen verbindingsloopgraven. De ganse waarde van de stelling bestaat in de hindernis welke door de diepe kanaalgracht is gevormd." Kolonel SBH Duez stelt zijn CP op langs de baan Lafelt - Vlijtingen, op ongeveer 3 kilometer ten westen van de brug van Vroenhoven.
10mei.jpg
Staf/18Li
Opstelling 18Li.jpg
Gedetailleerde opstelling van 18Li.

Het 18Li wordt net zoals de meeste andere eenheden die het Albertkanaal bewaken omstreeks 00u30 gealarmeerd. Het regiment ligt in kantonnementen op enkele kilometer van het kanaal. Het 18Li is verantwoordelijk voor de beveiliging van de ondersector Vlijtingen met inbegrip van de brug van Vroenhoven. De brug zelf wordt dan weer bewaakt door een detachement van het Bataljon Grenswielrijders Limburg.

Zodra het alarm gegeven wordt, neemt het regiment zijn gevechtsstellingen in. Het regiment staat nu opgesteld met twee bataljons in lijn (I/18Li en III/18Li vormen het eerste Echelon) en één bataljon in diepte (II/18Li vormt het tweede echelon). Het III/18Li bezet het Noordkwartier van de kipberg van Hees tot Kesselt inclusief. Het I/18Li bezet het Zuidkwartier vanaf Kesselt exclusief over Vroenhoven tot en met de kipberg van Montenaken. De kipbergen zijn kunstmatige heuvels gevormd door het uitkippen van uitgegraven grond bij de aanleg van het Albertkanaal. Achter deze stellingen loopt een tweede linie van compagniesteunpunten over de dorpen Hees, Lafelt en de Lafelderberg, ingericht door het II/18Li. Het regiment is uitgestrekt over een zone van 4,6 kilometer en heeft dan ook alle beschikbare compagnies op deze twee linies moeten opstellen. Er is geen reserve voorzien om een eventuele tegenaanval uit te voeren. Aangezien het regiment zo dicht bij de Nederlandse grens ligt werden er ook geen voorposten uitgezet. Slechts een kleine alarmpost is opgesteld ten oosten van het kanaal. Te Vroenhoven zelf versterken drie anti-tankkanonnen C47 en twee secties mitrailleurs de drie aanwezige bunkers. De commandopost van het regiment is ontplooid te Vlijtingen.

Het eerste echelon (Iste en IIIde bataljon) meldt zich gevechtsklaar om 0245 Hr het tweede echelon (IIde bataljon) volgt drie kwartier later. Om 0345 Hr meldt de CP van 18Li aan de Div staf dat de ganse regimentsstelling is ingenomen en dat alle verbindingen tot stand gebracht zijn, inclusief die met de artillerie. Lt Maquet van 20A vervoegt de CP van het 18Li als verbindingsofficier voor de Artillerie. De vuren van I/20A en van de kazematten Maastricht 1 en 2 van het Fort van Eben Emael zijn in directe steun gegeven van het 18Li.

Dankzij deze gevatte reactie heeft het regiment erger kunnen voorkomen want rond 04u00 overvliegen Duitse zweefvliegtuigen de stelling voor de eerste maal. De zweefvliegtuigen passeren de stelling, maken een omschrijvende bocht en wachten tot het eerste daglicht om vanuit het westen op hun objectieven neer te strijken. Enkele minuten later, net na dageraad, komt een massa vliegtuigen in dichte formaties de grens over om de kantonnementen, waar eerder nog de manschappen sliepen, de commandoposten en de kruispunten te bombarderen. De Duitse luchtmacht beschikte blijkbaar over nauwkeurige gegevens betreffende de ligging van de verschillende doelen die moesten uitgeschakeld worden om de operatie te doen slagen. Na het bombardement landen de zweefvliegtuigen tussen 04u30 en 04u45 van zodra de piloten hun objectieven kunnen identificeren.

I/18Li
Het I/18Li staat opgesteld met drie compagnies in lijn, de 1 Cie noord van de brug van Vroenhoven, de 2 Cie en de 3 Cie zuid van de brug. Rond 04u30 landen bij het eerste daglicht zes zweefvliegtuigen te midden van de 1 Cie. De 1 Cie wordt nagenoeg onmiddellijk uitgeschakeld en tot overmaat van ramp sneuvelt de compagniecommandant, Commandant Vanbeneden, als één der eersten. Ook het Noordpeloton van de 2 Cie is ogenblikkelijk buiten gevecht gesteld nadat vijf zweefvliegtuigen in de zone van het peloton landen. Duitse parachutisten bestormen de Belgische posities om de brug van Vroenhoven (hun "Objektiv Beton") over het Albertkanaal te veroveren.

De vernieling van de brug van Vroenhoven is wel voorbereid, maar nog niet uitgevoerd op het ogenblik van de aanval. Het regiment beschikt niet over een volmacht om de vernieling uit te voeren. Die moet van hogerhand komen. De grenswielrijders die de Bunker M vlak naast de brug bemannen mogen dat wel, maar alleen wanneer Duitse tanks de brug naderen of op bevel van Commandant Giddelo. Deze veteraan uit WOI komt echter al om 04u30 's morgens om het leven bij het bombardement op de kazerne van Lanaken dat gelijktijdig met de aanval op de bruggen wordt uitgevoerd. Het bevel tot vernielen van de brug blijft uit.

De lichte aarzeling van de Belgen duurde net iets te lang want 15 minuten na de landing van de zweefvliegtuigen wordt de schuilplaats van de grenswielrijders reeds aangevallen. Wanneer vervolgens Sergeant Crauwels, postcommandant van de grenswielrijders bij de brug, dan maar uit eigen initiatief de lont met de hand aansteekt, wordt Bunker M opgeblazen door de vijandelijke luchtlandingstroepen en de verbinding met de springstoffen onder de brug wordt onderbroken. De brug valt intact in de handen van de vijand.

Vroenhoven_Bunker_M.jpg
Bunker M aan de brug van Vroenhoven moest de doortocht richting Riemst ontzeggen.
Met rode panelen bakent de bemanning van de zweefvliegtuigen de plaatsen af die ze bezetten waarna de Duitse luchtmacht alles aanvalt wat niet door hen bezet is. Het luchtafweerpeloton enkel uitgerust met Maxim mitrailleurs, wordt door de Stuka's hard aangepakt. Om 0800 Hr is de ganse 1 Cie en het linker voorpeloton van de 2 Cie buiten strijd, de Bunkers M en A zijn sedert 05u00 in de handen van de vijand.

Intussen slaat de CP van het Iste Bataljon een aanvalspoging, gewaagd door de bemanning van een nabijgelegen zweefvliegtuig, af. De bataljonscommandant van I/18Li beveelt de 2 Cie een tegenaanval uit te voeren om de brug te heroveren. De voorziene vuursteun wordt gevraagd en bekomen maar de tegenaanval mislukt. Op het einde van de morgen beschikt de vijand over een bruggenhoofd van 1000 meter breed en 600 meter diep. De Duitse troepen in het bruggenhoofd worden vanaf nu versterkt met eenheden die vanuit Nederland komen. Het I/18Li beschikt enkel nog over elementen van de 2 Cie verlengd met de 3 Cie op de kipberg van Montenaken en de nabije verdediging van zijn CP. Om 1500 Hr wordt de CP van I/18Li opnieuw aangevallen en de vijand slaagt erin de CP af te snijden van de rest van het regiment. Om 1700 Hr staakt de CP de strijd, de munitievoorraad is op. De Duitse officier die de aanval heeft geleid kijkt verbaasd op slechts twintig verdedigers aan te treffen. Zijn Cie had vier en een half uur nodig om de CP van I/18Li te overmeesteren.

III/18Li
Het IIIde bataljon van 18Li bezet het noordkwartier op de linkerflank van de regimentsstelling. Het III/18Li staat eveneens opgesteld met drie compagnies in lijn: de 10 Cie richt een steunpunt in op de kipberg van Hees met zicht op de brug van Veldwezelt die zich in de ondersector van het 2de Regiment Carabiniers (2C) bevindt, de 11 Cie staat opgesteld ten zuiden van de 10 Cie en ten noorden van het dorp Kesselt en de 9 Cie houdt het dorp Kesselt. Om 04u25 wordt het noordkwartier overvlogen door een groot aantal vliegtuigen die overal op de stellingen bommen droppen maar vooral de CP viseren.

Om 08u20 meldt de CP dat de brug van Veldwezelt onbeschadigd in de handen van de vijand is gevallen. Ook de Carabiniers zijn er niet in geslaagd de brug tijdig te laten springen. Om 1045 Hr is de 10Cie in een hevig vuurgevecht verwikkeld met de Duitsers die pogen hun bruggenhoofd te Veldwezelt naar het zuiden uit te breiden. De 10Cie belemmert echter de aanvoer van versterkingen door de brug onder vuur te houden. Om 1300 Hr worden de eerste voertuigen op de brug gesignaleerd.


Ook op de zuidflank van III/18Li wordt de 9Cie als snel in de strijd betrokken. Na de brug genomen en het bruggenhoofd geconsolideerd te hebben pogen de Duitsers te infiltreren tussen de 9Cie in Kesselt en de 1Cie van I/18Li richting Lafelt. Een eerste poging om 1000 Hr mislukt maar een tweede poging rond 1500 Hr met meer manschappen heeft meer succes. De 9Cie poogt een aanval in de flank van de Duitsers op te zetten maar moet die staken door gebrek aan munitie. De 9Cie plooit terug op zijn steunpunt in Kesselt.

18Li_Brug_Vroenhoven_05.jpg
De brug van Vroenhoven was een bijzonder hoge en imposante betonnen constructie.
In de vooravond wordt de toestand in het noordkwartier bijzonder hachelijk. Om 1700 Hr meldt de bataljonscommandant dat de 9 Cie overvleugeld wordt en dat de vijand de baan Veldwezelt - Vroenhoven reeds bereikt heeft. Om 19u15 wordt de kipberg van Hees ingenomen en houdt de 10 Cie op te bestaan. De 11 en de 9 Cie bieden nog weerstand maar dreigen omsingeld te worden. Wanneer de duisternis invalt verzwakt de Belgische tegenstand verder en begint het eerste echelon van het 18Li aan cohesie te verliezen. Om 22u00 geeft de bataljonscommandant bevel de commandopost terug te plooien. Het III/18Li staakt de strijd definitief. Wie niet reeds gedood of gewond is, heeft geen andere keuze dan zich over te geven.

II/18Li
Het II/18Li staat opgesteld in tweede echelon en beschikt slechts over drie compagnies om een front van 4,6 Km te houden met enkel zwakke verdedigingswerken en geen hindernis voor zich. Daarenboven werden de compagnies in eerste echelon versterkt met detachementen van II/18Li.

In het noorden heeft de 6 Cie een steunpunt ingericht rond Hees, in het centrum houdt de 5 Cie Lafelt en in het zuiden staat de 7 Cie haaks op de weg Vroenhoven-Tongeren opgesteld. Door de vroege uitschakeling van de 1 Cie en de hevige weerstand van de CP van het I/18Li die de weg naar Tongeren blokkeert maakt de vijand een omtrekkende beweging in de richting van Lafelt waardoor het tweede echelon vroeger in het gevecht wordt geworpen dan verwacht. Om 17u00 wordt de afsplitsing naar Lafelt op de baan Veldwezelt-Vroenhoven ingenomen.

Het derde peloton van het Eskadron Wielrijders van de 7Div, onder leiding van OLt Lancksweert, wordt samen met een peloton T13 door de Div naar het 18Li gestuurd en komt toe in Lafelt omstreeks 17u55. Het peloton van OLt Lancksweert krijgt onmiddellijk de opdracht de afsplitsing te heroveren maar moet wachten op het peloton T13. Dit peloton wordt echter opgemerkt door de vijandelijke luchtmacht die drie van de vier T13 uitschakelt. Het 3de peloton Wielrijders ondersteund door de resterende T13 kan de vijand nog ophouden tot 20u30 maar moet dan zwaar gehavend naar Lafelt terugkeren.

Om 21u30 laat Kolonel Duez volgend verslag overbrengen aan zijn Div Comd: "De vijand benut de twee bruggen, het tweede echelon is reeds bereikt en ik beschik over geen reserve om dit echelon te ondersteunen. De verdediging van de CP regiment is ingericht."

Toch houdt het tweede echelon de 10de mei nog goed stand, maar deze eenheden zijn niet langer in staat om een tegenactie te ondernemen en moeten nog tijdens de vroege nacht dulden dat de Duitsers overal in hun stellingen doordringen. De 6 Cie heeft verschillende aanvallen van de valschermspringers met succes afgeslagen maar de aanval tegen het II/18Li is weldra te verwachten.
11mei.jpg
Staf/18Li
18Li_Zweefvliegtuig.jpg
Tussen de loopgrachten staat het wrak van een Duits zweefvliegtuig dat de stormaanval uitvoerde.

Kolonel Duez ziet in dat de situatie hopeloos is en sluit om 04u00 de commandopost van het regiment en gaat eveneens de baan op. Bij zijn aftocht passeert de kolonel langs het divisiehoofdkwartier en verneemt daar dat de 7de Infanteriedivsie haar staf dan weer naar Piringen terugtrekt om de vijandelijke opmars naar Tongeren te vermijden. Duez gaat intussen naar ’s Herenhelderen in de hoop daar sommigen van zijn manschappen terug te vinden, maar enkele plaatselijke bewoners bevestigen dat de Duitsers hier al voorbijgetrokken zijn en er geen Belgische soldaten verblijven. De staf van het regiment trekt zich dan ook terug, kruist de baan Tongeren-Bilzen en vervoegt de aftocht. Duez en zijn gevolg rijden zo snel mogelijk weg van het Albertkanaal via Kerniel naar Kortessem, Wellen, Herk en Sint Truiden.

II/18Li
Het Tweede bataljon opgesteld in tweede echelon kan nog weerstand bieden tot 0200 Hr maar moet dan de aanval ondergaan. De compagniestellingen worden één na één opgerold en het CP wordt opgebroken. Hier eindigt eveneens de achttiendaagse veldtocht voor II/18Li.

I/18Li
Omstreeks 07u00 rest de militairen van het Eerste bataljon niets anders dan met lede ogen toe te kijken hoe de eerste Duitse tanks nu over de brug van Vroenhoven rollen en zeer snel het bruggenhoofd vergroten in de richting van Tongeren. De restanten van het I/18Li blijven weerstand bieden op hun posities om de noordflank van het Tweede Regiment Grenadiers, die zich in het zuiden bevindt, nog te beschermen maar omstreeks 09u00 nemen de Duitsers de laatste stellingen in. Even later stoten ze door naar Riemst. De laatste groepjes militairen van het regiment slagen er in om het contact met de vijand af te breken en beginnen de terugtocht naar de K.W. Stelling.

Van de ongeveer 3.100 manschappen op 10 mei, zijn er 157 doden, ongeveer 300 gekwetsten en bijna 2.400 achterblijvers. Het gros daarvan wordt gevangen genomen. De rest vlucht weg uit het gebied. Wanneer men de concentratie van middelen (vooral de luchtsteun), de voorbereiding (ongeveer één jaar) en de snelheid van uitvoering (door het gebruik van luchtlandingstroepen) van de Duitsers in acht neemt kan het 18Li, een regiment van eerste reserve, weinig verweten worden. Menig andere eenheden zouden in gelijke omstandigheden hetzelfde lot hebben ondergaan. Vergeten we niet dat het 18Li pas op 30 april 1940 toekwam op de stelling en dat de officiële oorlogsverklaring van Duitsland aan België pas afgeleverd werd de 10 mei om 0800 Hr. Toen waren de bruggen en het Fort van Eben Emael reeds in handen van de vijand en was het eerste echelon van 18Li al danig aangetast.
12mei.jpg
Staf/18Li
De restanten van het 18Li trekken door Haspengouw en het Hageland tot achter de K.W. Stelling waar ze veilig kunnen hergroeperen. Kolonel SBH Duez is omstreeks 08u00 aangekomen te Leuven en stelt zich in verbinding met het hoofdkwartier van de 7de infanteriedivisie die zich intussen op de Keizersberg in Leuven heeft opgesteld. Daar krijgt hij om 11u00 het bevel zich naar de Heizel te begeven waar men de drie infanterieregimenten, het 2C, 2Gr en 18Li, wil hergroeperen. Kol SBH Duez komt omstreeks 13u30 te Brussel aan en wordt door de Divisiecommandant aangeduid om de hergroepering van de eenheden van de 7Div te organiseren. Hij blijkt de enige regimentscommandant van de 7Div te zijn die aan krijgsgevangenschap kon ontsnappen.

Krijgsgevangenen in Maastricht
In afwachting van hun transport naar Duitsland brengt een groep krijgsgevangenen van het 18Li de nacht door op de terreinen van de tegelfabriek de Céramique te Maastricht. Onder hen bevonden zich de Sergeant Theofiel Niels, de Korporaal André De Pessemier en de Soldaten Jules Van Vlem, Gérard Vernest en Jean Baptiste Vranckx. In alle vroegte worden de mannen gewekt om colonnes te voet samen te stellen en richting Duitsland te marcheren. Toen zij om 0800 Hr in de Havenstraat de Sint Servaasbrug passeren, komen zij samen met nog drie andere Belgische krijgsgevangenen om het leven in een bombardement uitgevoerd door de Blenheims van het RAF 107 Squadron.

Onder de krijgsgevangen Belgische militairen bevinden zich talrijke gewonden die door de Duitsers afgevoerd worden naar het ziekenhuis Calvariënberg in Maastricht waar ze verzorgd werden door gevangen genomen medisch personeel van de eenheden van de 7Div. De toevloed aan gewonden is echter dermate groot dat de Duitsers genoodzaakt worden om vanaf 13 mei een Kriegsgefangenenlazarett in te richten in het Jezuïetenklooster langs de Tongerse Baan te Maastricht. Volgens het Rode kruis van Maastricht zouden er in het klooster over de 300 Belgische militairen verzorgd zijn. Heel wat gewonden halen het niet en sterven in het Kriegsgefangenenlazarett.
13mei.jpg
18Li
Op de K.W. Stelling te Leuven voert het regiment een voorlopige hergroepering uit en worden ettelijke verlofgangers die op 10 mei afwezig waren bij de eenheid gevoegd.
14mei.jpg
18Li
Het 18Li telt nog zo'n 650 militairen, maar kan daarvan slechts een kwart bewapenen. Alle zware bewapening ontbreekt en slechts een heel klein deel van de transportmiddelen is nog aanwezig. Het regiment wordt verder gestuurd richting Brussel via Diegem, Vilvoorde om uiteindelijk op de Heizel toe te komen waar het zich vervolgens tracht te reorganiseren en zich terug te voorzien van middelen en manschappen. Achterblijvers van het Albertkanaal komen toe en worden in kleine groepjes naar andere eenheden gestuurd. Eens aangekomen op de Heizel wijst de divisie de eenheden toe aan hun kantonnementen, het 18Li installeert zich in de zaal Familia aan de Leopold I straat te Laken. De overgebleven 650 militairen worden verdeeld over een regimentsstaf en vier compagnies.
15mei.jpg
18Li
Wanneer Generaal-Majoor Van Trooyen, commandant van de 7de Infanteriedivisie, de divisie verlaat voor een nieuw commando wordt die zelfde dag nog Kolonel SBH Duez aangesteld als bevelhebber ad interim. Cdt Landrieu, wordt aangeduid als commandant ad interim van het 18Li. De divisie zal Brussel verlaten en nieuwe kantonnementen opzoeken in de buurt van Aalst op de westelijke oever van de Dender. De infanterie die niet meer over zijn organieke voertuigen beschikt moet de verplaatsing te voet uitvoeren. Het 18Li verlaat Brussel omstreeks 20u00 om met een nachtmars de westelijke oever van de Dender te bereiken.
16mei.jpg
18Li
Het 18Li komt rond 10u00 aan te Serskamp, de rest van de divisie bevindt zich in de buurt. Reeds om 13u00 wordt het 18Li op de trein gezet richting Lichtervelde waar het omstreeks 18u30 aankomt. Later die avond richt het 18Li een ontvangstcentrum voor de achterblijvers van de divisie in, die nog steeds blijven toekomen. Kolonel SBH Duez, als commandant a.i. van de 7Div wordt belast met het hergroeperen van de gehele divisie en kan zich niet langer bekommeren om het 18Li.
17mei.jpg
18Li
Het 18Li blijft in haar nieuw kantonnement te Lichtervelde.
18mei.jpg
18Li
De ganse dag door worden orders ontvangen voor het verplaatsen van eenheden van de divisie en het regiment, die telkens weer worden ingetrokken. De transportmiddelen zouden naar Tours (Fr) worden doorgestuurd, maar dat gaat niet door. Later die dag ontvangt men het bevel zich voor te bereiden op een verplaatsing naar Veurne of Bergues (Fr). Ook dat plan wordt afgeblazen en omstreeks 16u00 verneemt men dat de uiteindelijke bestemming Poperinge wordt en er levensmiddelen voor 4 dagen moeten worden meegenomen. Een uur later staat het 18Li met de rest van de divisie vertrekkensklaar op de baan Torhout-Roeselare.
19mei.jpg
18Li
Rond 01u00 komt de divisie aan te Poperinge, waar het snel duidelijk wordt dat verder reizen per trein richting Frankrijk er niet in zit. Te voet zou ook al niet gaan, want de Fransen hebben de grens gesloten voor Belgische troepen. Omstreeks 08.30 wordt het 18Li met benzine en levensmiddellen bevoorraadt. De 7de infanteriedivisie wordt dan bevolen om toch maar over de grens proberen te raken en in de algemene richting Cassel, Wassen, Boulogne en Montreuil te marcheren. Rond 09u45 zet de ganse zaak zich in beweging en na een moeilijke tocht over wegen vol militair verkeer en vluchtelingen wordt nabij het Belgische gehucht Abele de grens overgetrokken. Andere troepen van de divisie trekken Frankrijk binnen via Houtkerke. Kort na de middag komt de staf aan te Cassel, waar de Franse gendarmen een bericht achtergelaten hebben voor de Belgen om naar Amiens verder te trekken. De ganse dag door trekken de troepen voorbij. De staf van de divisie trekt tot in Boulogne, waar de Fransen de Belgen verbieden om naar Amiens te trekken en deze de weg Abbeville – Neufchatel – Rouen opstuurt.
20mei.jpg
18Li in Frankrijk
Rond 13u00, te Nouvion, worden al de verplaatsingen langs de weg naar Abbeville omgelegd naar Saint-Valery. Abbeville wordt hevig aangevallen door de Luftwaffe die gans de streek blijft overvliegen. De verplaatsingen langs slechte wegen, soms langs veldwegen, zijn uiterst langzaam en het Duitse luchtoverwicht maakt dat er vaak dekking moet worden gezocht. Het 18de Linie moet slachtoffers incasseren bij een luchtaanval. Onder de slachtoffers de Soldatern Arthur Degrand, André Maes en Benoît Van Thienen.
21mei.jpg
18Li in Frankrijk
In de loop van de voormiddag geeft een Belgische commandopost in Frankrijk het bevel om alle troepen die uit ons land zijn gevlucht systematisch naar Evreux (halverwege Parijs en Le Havre) te zenden om van daar doorgestuurd te worden naar het zuiden van Frankrijk. Het nabijgelegen Conches wordt aangeduid als verzamelpunt.
22mei.jpg
18Li in Frankrijk
18Li_Guernanville.JPG
Hergroeperingszone 18Li te Guernanville tussen Conche en L'Aigle
De 7Div is door het oog van de naald gekropen en profiteert van de relatieve kalmte ten zuiden van de Seine om te hergroeperen in Conches en L'Aigle. De Duitsers rukken niet verder op naar het zuiden aangezien hun hoofdkrachtinspanning nu ten noorden van de Somme ligt waarbij ze zullen proberen te beletten dat de Britse troepen die ingezet zijn op het vaste land terugkeren naar Engeland.


Nog steeds nabij Evreux wordt het 18Li bijeengebracht in Guernanville en Sainte Marguerite de l’Autel. De ganse dag blijven militairen toestromen en beetje bij beetje wordt de 7de infanteriedivisie opnieuw herkenbaar. Communicatie met het opperbevel verloopt echter zeer moeilijk en het wordt duidelijk dat de troepen eigenlijk aan hun lot worden overgelaten, buiten een vaag bevel om zich met de gevluchte Belgische regering te Potiers in verbinding te stellen.
23mei.jpg
18Li in Frankrijk
Het Belgische onthaalcentrum vraagt aan de divisie 12 vrachtwagens om te Evreux 20.000 rantsoenen te halen, omdat elke bevoorrading uitblijft. Alle nodige informatie ontbreekt - de Belgen hebben bijvoorbeeld geen kaarten van de streek. De ganse dag door stromen achterblijvers toe bij de eenheden.
24mei.jpg
18Li in Frankrijk
Uiteindelijk op 24 mei ontvangt het 18Li nieuwe orders. De ganse 7de infanteriedivisie blijft gegroepeerd en verlaat de streek niet. Het 18Li telt nog slechts 10 officieren. Het juiste aantal manschappen is omwille van de chaos moeilijk te bepalen, maar de divisie bepaalt dit op ongeveer 2.800, wat slechts overeenkomt met 2/3 van de normale getalsterkte van een regiment. Vele manschappen zijn onbewapend.
25mei.jpg
18Li in Frankrijk
Tegen de avond blijkt bij een nieuwe telling dat iedereen die op 17 mei vertrokken was te Lichtervelde eindelijk min of meer aangekomen is. De divisie heeft opnieuw een effectief van om en bij de 3.500 militairen. Later op de dag wordt door het opperbevel het besluit genomen om de 7de Infanteriedivisie opnieuw op volle getalsterkte trachten te brengen.
26mei.jpg
18Li in Frankrijk
Nog steeds verblijft het 18Li nabij Conches. Die avond wordt besloten de Belgen door te sturen naar Airvault, maar de bestemming wordt later herzien tot Malestroit in Morbihan aan de Bretoense zuidkust.
27mei.jpg
18Li in Frankrijk
Het vervoer naar Morbihan gebeurd in 24 uur, alhoewel men voor het vervoer per spoor twee dagen had voorzien.
28mei.jpg
18Li in Frankrijk
De laatste eenheden van de 7de Infanteriedivisie komen aan in het departement Morbihan waar de Belgische capitulatie wordt vernomen. De streek beschikt niet over veel mogelijkheden tot huisvesting ; het is daardoor dat de verspreiding over meer dan 300 km² nodig is. Ondanks deze verspreiding, zullen sommige eenheden verplicht zijn onder tenten te leven.
29 mei
18Li in Frankrijk
De Belgische regering in ballingschap beslist dat de Belgische eenheden, die zich niet in de zone van ons veldleger in Vlaanderen bevonden op 28 mei, buiten de capitulatie blijven en onder bevel van de Minister van Landsverdediging, Luitenant-generaal Denis, de strijd zullen voortzetten aan de zijde van de geallieerden. De 7Div waarvan het 18Li nog steeds deel van uitmaakt, komt samen met alle andere naar Frankrijk geëvacueerde troepen onder het bevel van de Minister en moet zich klaar maken om de strijd voortzetten.

Het 18Li is nu als volgt georganiseerd:
  • 1 Stafcompagnie
  • 1 Commandocompagnie
  • 1 Compagnie "buiten-rang"
  • 1 Compagnie steunwapens
  • 2 Bataljons infanterie, elk met 3 compagnies fuseliers
  • 1 Begeleidingscompagnie
30 mei
Staf/18Li in Frankrijk
Onder druk van de Fransen stemt de Belgische regering in om de 7Div terug operationeel te maken met de bedoeling deze grote eenheid zo snel mogelijk in te zetten aan de zijde van het Franse leger. De Belgische regering denkt er aan een nieuw veldleger van zes infanteriedivisies en een tankdivisie samen te stellen. Er wordt eveneens verteld dat een Franse divisie op de Maginotlinie zal afgelost worden door de 7de Infanteriedivisie. Kol SBH Duez wordt op de hoogte gebracht van de ambitie van de regering en brengt de ondereenheden hiervan op de hoogte. Hij beslist dat er geen personeel meer in steun wordt geleverd van de Franse boeren maar dat de training moet worden hervat. Aan het HK/TRI wordt gevraagd om 4 majoors, 137 lagere officieren en 4.500 onderofficieren en manschappen naar Bretagne te sturen. Deze manschappen moeten in eerste instantie worden gezocht onder de naar Frankrijk gevluchte van hun eenheid geïsoleerde militairen. In tweede instantie onder de ervaren, maar meestal ook oudere, reservisten van de versterkingsbataljons van de Versterkings- en Opleidingscentra (VOC's) die tijdens de beginfase van de oorlog naar het zuiden van Frankrijk waren doorgestuurd. Het is de bedoeling dat de instructiebataljons van de VOC's, met de rekruten van de lichting 40, hun opleiding kunnen verderzetten.
4 juni
18Li in Frankrijk
Op 4 juni 1940 wordt Kolonel SBH Duez als commandant a.i. van de 7Div vervangen door Generaal-majoor Van Daele, voormalig commandant van de Koninklijk Militaire School. Kolonel SBH Vandenheede wordt de nieuwe stafchef, Kolonel SBH Duez neemt het bevel van het 18Li terug over. Intussen komen de versterkingen druppelsgewijs toe in Bretagne. Op 2 juni vertrekt vanuit Capendu (Aude) een groot detachement van het 6VOC ondr leiding van Majoor Currinckx. Het 6VOC is het Versterkings en Opleidingscentrum met de versterkingen voor de eenheden van de 7Div. Aan boord van de trein bevindt zich het merendeel van II/59Li bestaande uit 13 officieren en 550 manschappen voor het 18Li. Op 3 juni vertrekt vanuit Montpaon (Aveyron) het I/54Li (1VOC) met 20 officieren en 961 manschappen onder bevel van Majoor Vanderghinste. Bij hun aankomst in Bretagne op 5 juni wordt het Bataljon Instructie van 54Li (I/54Li), met miliciens van de klas 40, aangehecht aan het 18Li om er het IIIde Bataljon te vormen (III/18Li).
8 juni
18Li in Frankrijk
De integratie van de versterkingen verloopt moeizaam en het blijkt niet mogelijk te zijn om in de schoot van de 7Div de drie regimenten behoorlijk te reorganiseren. Daarenboven had generaal Van Daele zijn twijfels over de motivatie van de oudere militairen van de Versterkingsbataljons en hadden de Fransen ook al laten verstaan dat zij niet in staat waren om meer dan twee infanterieregimenten uit te rusten. Op 13 juni wordt het Dagelijks Order Nr 14 van de 7Div uitgevaardigd waarmee generaal Van Daele kenbaar maakt dat het 2Gr niet meer zal heropgericht worden en dat de divisie zal reorganiseren naar het model van de Franse lichte divisies a ratio van twee infanterieregimenten. Aan het eind van de reorganisatie bestaat het 18Li, nog steeds onder bevel van Kol SBH Duez, uit drie bataljons gevormd uit de restanten van het oude 18Li aangevuld met de versterkingen van het I/54Li, het II/59Li en het Esc Cy 7Div. Tijdens de komende dagen worden de manschappen uitgerust met een combinatie van Frans en Belgisch materieel. Zo ontvangen de militairen van het IIIde Bataljon het Franse M36 geweer.
17 juni
18Li in Frankrijk
Op 17 juni om 13u30 kondigt Maréchal Pétin in een radiotoespraak aan de Franse bevolking de nakende capitulatie van Frankrijk aan. De Belgen kunnen de verdere heruitrusting van de 7Div met Frans materieel nu wel vergeten. De Minister van Landsverdediging, Luitenant-generaal Denis gooit het nu over een andere boeg, hij vat het plan op om de 7Div zonder bewapening noch materieel naar Engeland over te brengen. De uitvoering van dit plan mislukt echter en de 7Div is op zichzelf aangewezen om eventueel nog in Engeland terecht te komen. Nu het er ook voor de Fransen bijzonder slecht begint uit te zien en het land dreigt te capituleren onder de snelle vooruitgang van de Duitse Wehrmacht, geeft generaal Van Daele opdracht aan het 18Li om zich naar Saint Nazaire te verplaatsen met het oog op een mogelijke inscheping naar Engeland. De bataljons worden klaargemaakt voor de verplaatsing.
18 juni
Staf/18Li in Frankrijk
Het 18Li vertrekt, maar raakt al snel verstrikt in de chaos van de algehele uittocht van het Franse leger uit het Bretoense schiereiland. De Duitsers zitten hen op de hielen en zullen die dag nog de Franse grootstad Nantes bereiken. Het installatiepersoneel van het 18Li wordt gevangen genomen rond Nantes, maar enkelen kunnen in burgerkledij naar het zuiden ontsnappen. Een groep van een tweehonderdtal manschappen geleid door de officier-werktuigkundige kunnen, op aanwijzing van de plaatselijke bevolking, ’s nachts de Loire met de veerpont oversteken.

IIII/18Li in Frankrijk
Het III/18Li vertrekt als laatste te voet en bivakkeert aan het eind van een vermoeiende dagmars op de weg naar La Roche Bernard, een stad op de grens tussen de Franse departementen Morbihan en Loire-Maritime. Het laatste detachement van dit bataljon zal slechts even voor middernacht de overige manschappen bijbenen. Tijdens de mars hebben heel wat militairen van het bataljon besloten om te deserteren en op eigen houtje terug naar ons land te keren. Het IIIde Bataljon is op dat ogenblik de facto al ingesloten.
19 juni
18Li_La Roche Bernard.JPG18Li in Frankrijk
Kolonel Duez beveelt aan de overblijvende compagnies om elk afzonderlijk zo snel mogelijk de Loire trachten over te steken en in La Rochelle te verzamelen. Een groot detachement van het regiment bereikt samen met de rest van de divisie de streek rond Legé ten zuiden van Nantes. Het overblijvende personeel van het 18Li trekt verder terug richting La Rochelle en vervoegt vervolgens Pons.

III/18Li in Frankrijk
De manschappen van het III/18Li besluiten autostop te doen om toch maar sneller vooruit te komen, maar zo goed als niemand van de vluchtende militairen en burgers wil hen meenemen. De bataljonscommandant, Majoor Vanderghinste, vertrekt even voor het middaguur per auto naar Nantes om na te gaan of de bruggen over de Loire nog te bereiken vallen. Hij verneemt dat de Duitsers reeds in de stad zijn en maakt rechtsomkeer om zijn bataljon te vervoegen rond La Roche Bernard. Hij vervoegt zijn bataljon, dat intussen al doorgemarcheerd is, in Assérac.
21 juni
III/18Li in Frankrijk
Het III/18Li ontmoet te Assérac een detachement van een honderdtal achtergebleven manschappen van het 'Bataljon Grenadiers' van 2C. Het betreft het bataljon samengesteld uit de restanten van het 2Gr en dat werd toegevoegd als tweede bataljon (II/2C) aan het 2C. De manschappen van het II/2C en het III/18Li besluiten samen te blijven. Helaas voor het detachement zijn ze afgesneden van de rest van het 18Li en de 7Div en zullen ze zelf hun weg terug moeten zoeken.
24 juni
18Li in Frankrijk
Het aan de Duitsers ontsnapte gedeelte van het 18Li bevindt zich inmiddels te Cazaubon, even ten noorden van Pau. Het regiment zal hier verblijven tot eind augustus. Langzaam maar zeker wordt het duidelijk dat een evacuatie naar Engeland niet langer mogelijk is nu ook Frankrijk gecapituleerd heeft. De Belgische regering bereikt uiteindelijk Londen en laat de troepen in Frankrijk achter. Na onderhandelingen met de Duitse bezetters beloven deze laatsten dat het 18Li niet naar de krijgsgevangenenkampen moet, maar dat de manschappen in vrijheid zullen blijven.
25 juni
III/18Li in Frankrijk
Het in Assérac achtergebleven III/18Li stelt zich in contact met de Duitse bezetter. Majoor Vanderghinste begeeft zich naar de Kommandantur te La Baule en krijgt er aanvankelijk te horen dat zijn bataljon te voet moet terugkeren naar Vannes in Bretagne.
27 juni
III/18Li in Frankrijk
Het III/18Li wordt nu naar Saint-Nazaire gestuurd. De bestemming wordt de dag nadien dan toch weer gewijzigd in Vannes. Het III/18Li keert op zijn stappen terug en verplaatst zich naar Vannes.
12 juli
III/18Li in Frankrijk
Het te Vannes verblijvende III/18Li wordt door de bezetter klaargemaakt voor de gevangenname. De manschappen moeten opnieuw naar Assérac.
19 juli
III/18Li in Frankrijk
De manschappen van het III/18Li worden geïnterneerd in het krijgsgevangenkamp Saint-Louis van Saint-Nazaire waar zich ook het eerder reeds gevangen genomen II/56Li bevindt.
10 augustus
III/18Li in Frankrijk
De Duitse militaire overheid heeft besloten dat het III/18Li naar ons land mag terugkeren. De militairen worden te Saint-Nazaire op een trein gezet richting Brussel-Zuid. De manschappen zullen hier 's anderendaags aankomen en worden vrijgelaten.
26 augustus
18Li
Ook voor de rest het 18Li is de oorlog definitief voorbij. Na een lange treinreis van drie dagen komen de laatste manschappen aan te Brussel, waarna iedereen huiswaarts keert.

Epiloog
Kolonel Duez zal de oorlog overleven en keert in 1945 terug als een verbitterd man. Tijdens een onderzoekscommissie in 1946 en 1947 moet hij zich bovendien nog eens verantwoorden voor het zogezegd lamentabele optreden van zijn regiment. In verschillende schriftelijke verklaringen en toespraken laat hij zich bijzonder kritisch uit over het Belgische oppercommando.

Register van Gesneuvelden

Onbekend

ALLONCIUS

Omer, J.

Sdt
Mil


30/01/1913

Bassevelde

10/05

Vroenhoven


6/II

ANSQUER

Roland, L.A.

OLt30/11/1911

Oostende

10/05

Hees


3/I

BERT

Maurits

Sgt05/02/1914

Astene

10/05

Herderen


10/III

BONDUEL

Petrus

Sdt
Mil


23/09/1912

Baasrode

10/05

Veldwezelt


11/III

BOSSAERT

Julien, A.

Sgt04/04/1913

Langemark

10/05

Veldwezelt


1/I

BRACKE

Marcel, A.

Sdt
Mil


31/01/1913

Drongen

10/05

Vroenhoven


15/IV

BRAECKMAN

Richard

Sdt
Mil


26/10/1919

Vlierzele

10/05

Vroenhoven


10/III

BRAEM

Achiel

Sdt
Mil


21/04/1913

Stekene

24/05

Gravelines (F)


Onbekend

BULCKAEN

Aimé, D.

Sdt
Mil
39

03/01/1920

Wervik

10/05

Vroenhoven


3/I

BURNY

Louis, E.G.

Sgt?

?

10/05

Vroenhoven


Onbekend

CAES

Hector

Sdt
Mil


25/05/1915

Kaster

10/05

Vroenhoven


4/I

CALLEBAUT

Petrus, C.

Sdt
Mil


19/03/1920

Teralfene

10/05

Vroenhoven


Onbekend

CASTELEYN

Jules, V.

Sdt
Mil


19/09/1913

Roeselare

10/05

Hees


13/IV

CLAUS

Joseph

Sdt
Mil


11/12/1913

Steendorp

10/05

Vroenhoven


6/II

CODDENS

André, R.

Sdt
Mil


14/09/1913

Nevele

10/05

Hees


1/I

COOLEN

Octaaf, J.

Sdt
Mil


25/10/1911

Izegem

10/05

Vroenhoven


Onbekend

CROMHECKE

Basiel, R.

Sdt
Mil


04/04/1912

Waarschoot

10/05

Veldwezelt


1/I

DE BAERE

Leo, G.

Kpl18/05/1914

Gent

10/05

Vroenhoven


Staf

DE BLOCK

Louis, O.

Sdt
Mil


27/02/1920

Opwijk

10/05

Vroenhoven


2/I

DE BRUYNE

André, Y.H.

Sdt
Mil


02/06/1912

Tielt

10/05

Veldwezelt


13/IV

DE CLIPPELEIR

Clément, L.

Sdt
Mil


19/05/1914

Moerzeke

10/05

Vroenhoven


9/III

DE JAEGHER

Adolf, G.

Sdt
Mil


07/03/1914

Gent

10/05

Kessel?


Staf

DE JONGHE

Michel, A.O.

Kpl21/06/1913

Roeselare

10/05

Vlijtingen


15/IV

DE KOSTER

Gustaaf

Kpl08/07/1912

Gent

12/05

Maastricht (NL)


Onbekend

DE LEEUW

Joris

Sdt
Mil


04/08/1914

Strombeek-Bever

10/05

Vlijtingen


1/I

DE MEY

Gerard, L.L.

Sdt
Mil


17/07/1912

Sint-Niklaas

10/05

Vroenhoven


1/I

DE MEYERE

Prudent, J.

Sdt
Mil


11/11/1913

Welle

10/05

Vroenhoven


1/I

DE MULDER

Albin, H.

Sdt
Mil


22/11/1914

Anderlecht

10/05

Vroenhoven


10/III

DE MUYNCK

Alfons, A.

Sdt
Mil


23/09/1913

Bellegem

10/05

Veldwezelt


2/I

DE PESSEMIER

André, D.J.

Kpl
Mil


02/11/1913

Nederbrakel

12/05

Maastricht (NL)

Verwond 10/5 te Vroenhoven.
11/III

DE PRYCK

Louis, A.

Sgt24/01/1914

Merelbeke

10/05

Veldwezelt


2/I

DE ROO

Maurits, L.J.

Sdt
Mil


?

Brugge

10/05

Vroenhoven
DE STAERCKE

Leon

Sdt
Mil

35
20/05/1915

Nederbrakel

10/05

Vroenhoven


4/I

DE VISSCHERE

Edmond, A.

Sdt
Mil


27/11/1913

Lochristi

10/05

Vroenhoven


1/I

DE VOLDER

Leon, O.

Kpl26/04/1912

Aarsele

10/05

Vroenhoven


3/I

DE WINDT

Raymond

Sdt
Mil


04/07/1911

Zelzate

10/05

Vroenhoven


10/III

DE WULF

Marcel

Sdt
Mil


15/08/1915

Brive-la-Gaillarde (F)

10/05

Vroenhoven


13/IV

DEBONDT

Camiel

Sdt
Mil


25/05/1912

Niel

10/05

Vroenhoven


7/II

DEGRAND

Arthur, M.

Sdt
Mil


08/04/1912

Roeselare

25/05

Abbeville (F)


1/I

DEKENS

Irené

Sdt
Mil


27/01/1913

Lotenhulle

10/05

Vroenhoven


12/III

DEN DOOVEN

Lodewijk, M.J.

Sgt29/09/1912

Brugge

10/05

Veldwezelt


4/I

DENAYER

Emiel

Sdt
Mil


11/11/1913

Beersel

10/05

Vroenhoven


1/I

DESIMPEL

Leopold, L.

Sdt
Mil


27/02/1913

Beselare

11/05

Maastricht (NL)


4/I

DESMEYTERE

Marcel, R.

Sdt
Mil


19/08/1913

Huise

10/05

Vroenhoven


13/IV

DETANDT

Robert

Sdt
Mil


13/10/1914

Erwetegem

20/05

Flixecourt (F)

° 13/09/1914?
2/I

DE TONGRE

Aubin, A.J.

OLt
Mil


22/08/1913

Montignies s/Sambre

10/05

Vroenhoven


4/I

D'HOYE

Karel, O.J.

Sdt
Mil


18/03/1908

Mere

10/05

Vroenhoven

° 18/03/1905?
4/I

DIERICKX

Joseph

Sdt
Mil


12/10/1914

Wezembeek-Oppem

10/05

Vroenhoven


8/II

DIERICKX

Gilbert Joseph

Sgt02/02/1912

Erwetegem

10/05

Vroenhoven


13/IV

FOUBERT

Adolf

Sdt
Mil


01/07/1907

Kruibeke

10/05

Vroenhoven


1/I

FURNIERE

Georges, A.C.

Sdt
Mil


01/02/1915

Waregem

10/05

Vroenhoven


3/I

GEEROMS

Guillaume

Sdt
Mil


03/04/1914

Anderlecht

10/05

Vroenhoven


8/II

GOEDEFROOT

Oscar

Sdt
Mil


20/01/1914

Alsemberg

10/05

Vroenhoven


1/I

HAECK

Joseph, J.

Sgt11/10/1912

Gent

10/05

Vroenhoven


6/II

HAESEVOETS

Joseph, L.J.

Adjt10/11/1914

Breda (NL)

10/05

Hees


6/II

HAUSTRAETE

Theofiel, L.

Sdt
Mil


03/02/1913

Elst

10/05

Hees


6/II

HENRY

Petrus, J.

Sgt03/12/1913

Gent

10/05

Hees


12/III

HEYMANS

Kamiel, L.

Sdt
Mil


14/08/1913

Malderen

14/05

Longvillers (F)


1/I

HOORICKX

Albert

Sdt
Mil


23/12/1913

Boechout

10/05

Vroenhoven


Onbekend

HOREMANS

Jozef, E.

Sdt
Mil


06/04/1913

Berchem-Antwerpen

10/05

Vroenhoven


14/IV

HUYGH

Henri

Sdt
Mil


12/07/1912

Ruisbroek

10/05

Veldwezelt


Onbekend

HUYSEGOMS

Petrus, J.

Sdt
Mil


23/05/1914

Sint-Pieters-Leeuw

10/05

Vroenhoven


13/IV

IELEGEMS

Jan, A.

Sdt
Mil


19/01/1912

Breendonk

10/05

Vroenhoven


2/I

JANSSENS

Joseph

Sgt27/11/1913

St-Amandsberg

10/05

Vroenhoven


13/IV

KENENS

Henri, J.

Sdt
Mil


19/01/1907

Antwerpen

10/05

Vroenhoven


8/II

LAPEERE

Michel, E.

Sdt
Mil


03/11/1913

Meulebeke

25/05

Borgloon


1/I

LUYCKX

Karel, A.M.

Sdt
Mil


23/04/1911

Aalst

10/05

Vroenhoven


10/III

LUYSTERMAN

Marcel, A.

Sdt
Mil


18/06/1912

Ninove

10/05

Veldwezelt


8/II

MAES

André

Sdt
Mil


02/01/1913

Gent

20/05

Abbeville (F)


1/I

MESKENS

Pierre

Sdt
Mil


17/11/1912

Brussel

10/05

Vroenhoven


Staf

MICHIELS

August, F.F.

Sdt
Mil


30/08/1914

Diegem

21/05

Belloy-sur-Somme (F)


Onbekend

MOONS

Ferdinand, E.M.

OLt
Res


28/12/1919

Merchtem

10/05

Vroenhoven


12/III

NIELS

Theofiel

Sgt28/08/1914

Tollembeek

12/05

Maastricht (NL)

Als krijgsgevangene omgekomen in Brits bombardement op Maastricht
8/II

OPSOMER

Michel, F.

Sgt07/12/1913

Waregem

10/05

Vroenhoven


Staf/I

PEETERS

Victor, J.L.

Adjt07/06/1901

Sint-Jans-Molenbeek

11/05

Herderen


6/II

PIRON

Edouard, M.J.

SgtMaj31/05/1900

Brussel

13/05

Maastricht (NL)


1/I

PROVENIER

Honoré, Jerome D.

Sdt
Mil


13/06/1914

Dikkelvenne

10/05

Vroenhoven


1/I

QUASSAERT

Adolf, J.

Sdt
Mil


12/01/1915

Meerbeke

03/06

Maastricht (NL)


1/I

RAVIER

Albert, A.C.

Sdt
Mil


01/03/1915

Merelbeke

10/05

Vroenhoven


Onbekend

RENAERS

Jean, J.

Sdt
Mil


20/07/1914

Borlo

21/05

Fronsac (F)


15/IV

RILLAERTS

Ferdinand, P.C.

Kpl14/02/1913

Niel

10/05

Vroenhoven


6/II

ROBBENS

Karel, J.B.

Sdt
Mil


08/02/1912

Melle

10/05

Hees


Staf/III

ROELANTS

Marcel, E.

Sdt
Mil


21/01/1912

Grimbergen

10/05

Veldwezelt


3/I

ROGGEMANS

Joseph

Sgt22/11/1913

Halle

10/05

Vroenhoven


2/I

ROOSE

Roger, H.

Sdt
Mil


28/02/1912

Machelen

10/05

Vroenhoven


10/III

RUYFFELAERE

Achiel, M.

Kpl17/02/1914

Ronse

10/05

Veldwezelt


2/I

SCHAMP

Fritz, J.B.

Sdt
Mil


19/10/1907

Nederbrakel

10/05

Vroenhoven

° 19/10/1917?
6/II

SCHELCK

August, M.

Kpl08/06/1912

Aalst

10/05

Hees


1/I

SCHIETSE

Gustaaf, J.

Sdt
Mil


18/10/1913

Dikkelvenne

10/05

Vroenhoven


10/III

SCHOLLAERT

Leon, M.

Kpl19/04/1914

Moortsele

10/05

Veldwezelt


Onbekend

SCHOONJANS

Albrecht, E.R.

Sdt
Mil


04/01/1915

Asse

10/05

Vroenhoven


8/II

SONCK

Amedée, M.J.

Sdt
Mil


10/12/1914

Brussel

10/05

Veldwezelt


2/I

SWALENS

Robert

Sdt
Mil


05/03/1915

St-Genesius-Rode

10/05

Vroenhoven


1/I

THYS

Louis, F.A.

Sgt
KROLt


15/12/1916

Wellen

10/05

Vroenhoven


Onbekend

TORREKENS

Karel, L.M.

Sdt
Mil


03/10/1912

Nederhasselt

20/05

Flixecourt (F)


Onbekend

TUYTSCHAEVER

Gilbert, P.

Sdt
Mil


09/11/1907

Hillegem

10/05

Vroenhoven


Onbekend

VAN ASSCHE

Edgard, M.L.

Sdt
Mil


24/11/1919

Lebbeke

10/05

Vroenhoven


Onbekend

VAN BASTELAER

Petrus, G.

Sdt
Mil


20/10/1914

De Klinge

10/05

Vroenhoven


Onbekend

VAN BROECKHOVEN

Frans

Sdt
Mil


09/07/1913

Hoevenen

11/05

Herderen


6/II

VAN CAUSENBROECK

Benedict

Sdt
Mil


28/07/1913

Ophasselt

10/05

Hees


10/III

VAN CRAENEM

Alexander, A.

Sdt
Mil


12/08/1914

Lembeek

10/05

Veldwezelt


1/I

VAN DER VOORT

Leo, L.M.

1Sgt08/07/1909

Mechelen

10/05

Vroenhoven


Staf/II

VAN LINDEN

Jacob, J.

Sdt
Mil


27/05/1914

Stabroek

10/05

Tongeren


15/IV

VAN LOOK

Charles, J.E.

Sdt
Mil


25/07/1911

Kapellen

21/05

Saint-Martin (F)


15/IV

VAN LOOVEREN

Adriaan

Sdt
Mil


26/12/1914

Loenhout

11/05

Diest


6/II

VAN OOTEGHEM

August, F.

Sdt
Mil


31/08/1912

Hansbeke

11/05

Mal


6/II

VAN OVERLOOP

Jozef, R.

Sdt
Mil


23/06/1913

Kruibeke

10/05

Hees


Onbekend

VAN THIENEN

Benoît, J.

Sdt
Mil


13/01/1913

Wieze

21/05

Abbeville (F)


Onbekend

VAN TOMME

André, S.

Sdt
Mil


25/12/1913

Wervik

10/05

Vroenhoven


9/III

VAN TRICHTVELDT

Karel, A.

Sgt10/08/1912

Sint-Niklaas

10/05

Veldwezelt


Onbekend

VAN VLEM

Jules

Sdt
Mil


15/04/1915

Wijke

12/05

Maastricht (NL)

Als krijgsgevangene omgekomen in Brits bombardement op Maastricht
8/II

VAN WILDE

Edmond

Lt01/04/1912

Watermaal-Bosvoorde

10/05

Vroenhoven


1/I

VANBENEDEN

Joseph

Cdt28/08/1899

Brussel

10/05

Vroenhoven


7/II

VANCOMPPERNOLLE

Arthur, J. Maurice

Sdt
Mil


03/09/1910

Anzegem

12/05

Maastricht (NL)

Gewond te Laagveld 11 mei, overleden aan verwondingen te Maastricht
6/II

VANDEGENACHTE

Astère, J.

Sdt
Mil


19/12/1913

Deinze

10/05

Hees


Onbekend

VANDENBERCH

Jan

Sdt
Mil


26/12/1914

Hekelgem

10/05

Vroenhoven

Vandenbergh?
6/II

VANDENBERGHE

Marcel, R.C.

Sdt
Mil


01/04/1913

Vinkem

10/05

Hees


Onbekend

VANDENBORRE

Valentin

Sdt
Mil


09/05/1913

Sint-Katherina-Lombeek

10/05

Vroenhoven


Onbekend

VANDENHOVE

Lucien, T.R.

Sdt
Mil


07/05/1913

Ronse

10/05

Vroenhoven


8/II

VANDEPUTTE

Gabriël, M.

Sdt
Mil


04/10/1913

Kachtem

10/05

Vroenhoven


3/I

VANDERSTEENE

Joseph

Sdt
Mil


03/02/1915

Anderlecht

10/05

Vroenhoven


9/III

VANDESTEL

Karel, F.

Kpl02/01/1915

Gent

10/05

Veldwezelt


9/III

VANDIEST

Pierre

Sdt
Mil


22/09/1914

Anderlecht

11/05

Grote-Spouwen


10/III

VANDRIESSCHE

Gustaaf, M.

Sdt
Mil


25/12/1914

St-Amandsberg

10/05

Vlijtingen


6/II

VENS

André

Sdt
Mil


24/10/1912

Izegem

10/05

Hees


6/II

VERDONCK

Ludovic, A.

Sdt
Mil


24/03/1912

Berchem

12/05

Vlijtingen


13/IV

VERMEIREN

Quirijn

Sdt
Mil


11/02/1913

Wortel

10/05

Vroenhoven


10/III

VERNEST

Gerard, I.

Sdt
Mil


26/06/1913

Oostakker

12/05

Maastricht (NL)

Als krijgsgevangene omgekomen in Brits bombardement op Maastricht
13/IV

VERSTRAETEN

Jules, J.

Sgt12/04/1912

Kampenhout

11/05

Diest


10/III

VIDTS

Alfons, J.B.

Sdt
Mil


03/12/1913

Borsbeke

20/05

Flixecourt (F)


15/IV

VITS

Florent, P.C.

OLt23/11/1914

Vilvoorde

10/05

Vroenhoven


15/IV

VRANCKX

Jan, B.M.

Sdt
Mil


17/11/1912

Peutie

12/05

Maastricht (NL)

Als krijgsgevangene omgekomen in Brits bombardement op Maastricht
Onbekend

VROYSENS

Joannes, M.

??

?

12/05

Maastricht (NL)


5/II

VRYSEN

Jan, T.

Sdt
Mil


20/11/1908

Kaulille

12/05

Maastricht (NL)


13/IV

WIESE

Raymond, J.F.

Sgt10/10/1914

Ekeren

11/05

Diest


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
18Li_OLt_Roland_Ansquer.jpg
18Li_Sgt Maurice Bert.jpg
18Li_Sdt_Bonduel_Peter.jpg
18Li_Sdt_Braeckman.JPG
18Li_Sdt_Caes.jpg
18Li_Sdt_Callebaut.jpg
OLt Ansquer
Sgt Bert
Sgt Bonduel
Sdt Braeckman
Sdt Caes
Sdt Callebaut
18Li_Sdt_Basiel_Cromheecke.jpg
18Li_Kpl_De_Koster.jpg
18Li_Sdt_De_Leeuw.jpg
18Li_Kpl_Andre_DePessimier.jpg
18Li_Sdt_De_Mey_Gerard.jpg
18Li_Sdt_De_Mulder_Albin.jpg
Sdt Cromheecke
Kpl De Koster
Sdt De Leeuw
Kpl De Pessemier
Sdt De Mey
Sdt De Mulder
18Li_Marcel De Smyttere.JPG
18Li_Sdt_De_Staercke.jpg
18Li_OLt_de_Tongre.jpg
18Li_Sdt_De_Visschere.jpg
18Li_Kpl_De_Volder_Leon.jpg
18Li_Sdt_De_Windt.jpg
Sdt De Smytere
Sdt De Staercke
OLt de Tongre
Sdt De Visschere
Kpl De Volder
Sdt De Windt
18Li_Sdt_Dhoye.jpg
18Li_Sgt_Dierickx.jpg
18Li_Sgt_Henry_Pierre.jpg
18Li_Sdt_Heymans.jpg
18Li_Sdt_Huygh.jpg
18Li_Sgt_Janssens.jpg
Sdt D'hoye
Sgt Dierickx
Sgt Henry
Sdt Heymans
Sdt Huygh
Sgt Janssens
18Li_Sgt_Niels.JPG
18Li_Sdt_Provenier.jpg
18Li_Sdt_Adolf_Quassaert.jpg
18Li_Sdt_Marcel_Roelants.jpg
18Li_Sdt_Robbens_Carlos.jpg
18Li_Sdt_Roose.jpg
Sgt Niels
Sdt Provenier
Sdt Quassaert
Sdt Roelants
Sdt Robbens
Sdt Roose
18Li_Kpl_Ruyffelaere_Achille.jpg
18Li_Sdt_Schamp.jpg
18Li_Sdt_Schelk.jpg
18Li_Kpl_Schollaert_Michel.jpg
18Li_Sdt_Sonck_Amadeus.jpg
18Li_Sdt_Swaelens_Robert.jpg
Kpl Ruyffelaere
Sdt Schamp
Sdt Schelk
Kpl Schollaert
Sdt Sonck
Sdt Swaelens
18Li_Sgt_Thijs.jpg
18Li_Sdt_Torrekens.JPG
18Li_Sdt_Tuytschaever.jpg
18Li_Sdt_Jules_Vancausenbroeck.jpg
18Li_Sdt_Vancomppernolle.JPG
18Li_Sdt_Vandeputte.JPG
Sgt Thijs
Sdt Torrekens
Sdt Tuytschaever
Sdt Van Causenbroeck
Sdt Vancomppernolle
Sdt Vandeputte
18Li_Sdt_Van_Driessche.jpg
18Li_Sdt_Adriaan_Vanlooveren.jpg
18Li_Sdt_Van_Ooteghem_August.jpg
18Li_Sdt_Van_Thienen_Benoot.jpg
18_Sgt_Van_Trichtveldt.jpg
18_Sdt_Vidts.jpg
Sdt Van Driessche
Sdt Van Looveren
Sdt Van Ooteghem
Sdt Van Thienen
Sgt Van Trichtveldt
Sdt Vits
18Li_Sdt_Vranckx.jpg

Sdt Vranckx

Bibliografie en Bronnen

1.
"Van de uitwegen van Maastricht tot de voet van de Pyreneeën", door Kolonel SBH Hre. V. Duez, 1975, tijdschrift verbroedering 18Li.
2.
"L'armée belge de France en 1940", door Jean Jamart Colonel BEM Hre, 1994, uitgeverij Schmitz, Bastogne.
3.
Foto's van de collectie van Patrick Leenders (Brug van Vroenhoven en loopgraven ter hoogte van de brug van Vroenhoven°.
4.
Nederlands onderzoek naar gesneuvelde Belgisch militairen in Maastricht [On Line beschikbaar]: http://www.maastrichtsegevelstenen.nl/oorlog2b3x.htm [Laatst geraadpleegd 13 januari 2017]