23e Linie

23Li.jpg23ste Linieregiment (23Li)

Overzicht op 10 mei 1940

Deze website verdwijnt zeer binnenkort.

Deze pagina wordt vanaf nu up-to-date gehouden op onze nieuwe website: http://www.18daagseveldtocht.be


Type
Infanterieregiment van de eerste reserve
Ontdubbeld van
3de Linieregiment

Taalstelsel
Nederlandstalig

Onderdeel van
12de Infanteriedivisie

Bevelhebber
Kolonel SBH C. Dendal
Standplaats
Versterkte Positie Antwerpen
Sector Kanaal van Turnhout - Massenhoven
Commandopost te Oelegem
Samenstelling
I Bataljon
(Majoor A. Van Tomme)
1ste Compagnie Fuseliers (Lt J. Devisscher)
2de Compagnie Fuseliers (Cdt J. Hulsmans)
3de Compagnie Fuseliers (OLt A. Symoens)
4de Compagnie Mitrailleurs (Lt H. Debruyne)

II Bataljon
(Kapitein-commandant J. Oborski)
5de Compagnie Fuseliers (Lt J. Judich)
6de Compagnie Fuseliers (OLt O. Danau)
7de Compagnie Fuseliers (Cdt A. Vigoureux)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Cdt J. De Westelinck)

III Bataljon
(Kapitein-commandant T. Van Den Borre)
9de Compagnie Fuseliers (Lt C. De Man)
10de Compagnie Fuseliers (OLt H. Smet)
11de Compagnie Fuseliers (OLt A. De Canck)
12de Compagnie Mitrailleurs (Lt F. Van Goey)

IV Bataljon
(Majoor J. Lescrauwaet)
13de Compagnie Mitrailleurs (Cdt M. De Smet)
14de Compagnie Anti-Tankkanonnen C47 (Cdt G. De Boever)
15de Compagnie Mortieren M76 (Cdt U. Mestdach)

Stafcompagnie (Kapitein-commandant E. Laheye)
Geneeskundige Compagnie (Geneesheer Kapitein R. De Beer)
Peloton Verkenners (Onderluitenant A. Gevens)

18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen
10mei.jpg
Mobilisatie_9.JPG
Het "Werk van het Pakje van de Soldaat" bezorgde geschenkpakketjes aan onze militairen te velde.
De 12de Infanteriedivisie maakt deel uit van de Versterkte Positie Antwerpen en bemant de oostelijke sector tussen de oude pantserforten en de nieuw aangelegde anti-tankgracht in de Voorkempen.

Het divisiehoofdkwartier staat opgesteld in het oude Fort 2 te Wommelgem. Kort na middernacht alarmeert het Generaal Hoofdkwartier alle eenheden, en ook bij het 23Li wordt tegen de ochtend iedereen op de gevechtsstellingen geplaatst.

Het eskadron wielrijders van de divisie vertrekt naar zijn alarmstelling op de noordelijke oever van het Albertkanaal te Schilde en Oelegem.

Het 23Li neemt de zuidelijke ondersector voor zijn rekening en bemant posities tussen Schilde in het noorden en Oelegem in het zuiden. De eerste twee bataljons liggen in eerste lijn. Het III/23Li is het reservebataljon van de divisie en staat opgesteld ten noordwesten van Wijnegem.
11mei.jpg
Vanaf de ochtend stromen Franse colonnes door de sector van de 12de infanteriedivisie. De eenheden behoren tot het Franse 7de leger en zijn onderweg naar Nederland om er zoals afgesproken onze noorderburen bij te staan en de verbinding te vormen tussen de Nederlandse en de Belgische legers.
12mei.jpg
Het IVde legerkorps meldt aan de 12de infanteriedivisie dat de eerste troepen van de 18de divisie zich door hun sector zullen terugtrekken van hun afstoppingsopdracht aan het Verbindingskanaal Maas-Schelde.
13mei.jpg
Het eskadron wielrijders van de divisie bewaakt de Turnhoutsesteenweg wanneer rond 11u30 enkele schildwachten van het 23Li per vergissing het vuur openen op de cyclisten. Het 23Li maakt zo op een bijzonder tragische manier haar eerste oorlogsslachtoffer.
Het Franse 7de leger beslist om Nederland opnieuw te verlaten en de eerste hun troepen trekken opnieuw door de sector van de 12de divisie, maar dan wel in zuidelijke richting. Rond het middaguur wordt gemeld dat de Duitse voorhoeden te Sint-Lenaarts het Verbindingskanaal Maas-Schelde bereikt hebben.
14mei.jpg
Het gros van de 18de infanteriedivisie trekt nu door de Versterkte Positie Antwerpen en begeeft zich richting Deurne.
15mei.jpg
De Duitse opmars nadert langzaam maar zeker de vesting Antwerpen. De Belgische genie vernielt de bruggen op het eerste gedeelte van Verbindingskanaal Maas-Schelde en voert wegvernielingen uit op de invalswegen uit Turnhout. Als een der laatste geallieerde eenheden sukkelen de Franse 4de Dragons over de vernielde kruispunten na hun terugtocht uit Oostmalle.
16mei.jpg
Het Groot Hoofdkwartier besluit tot het verlaten van Antwerpen en de K.W. Stelling. Het veldleger moet in drie nachtelijke etappes naar een nieuwe linie tussen Terneuzen, Gent en Oudenaarde. De 12de infanteriedivisie zal zich tijdens de tweede nacht terugtrekken.

Even na 16u00 begint de Belgische genie met het aanleggen van versperringen op de baan van Schilde naar Oelegem.

Er wordt die middag ook een luchtlanding gevreesd en het regiment krijgt het 2de peloton van het eskadron wielrijders van de divisie in versterking voor het uitvoeren van anti-parachutistenacties.
17mei.jpg
Op het middaguur maken de troepen van het 23Li contact met de vijand. Er breken vuurgevechten uit maar de vijand dringt niet aan om tot het Albertkanaal door te dringen, wetende dat een oversteek over de Nete zal plaatsvinden.

In de avond van 17 mei trekt het 23Li zich terug vanuit de buurt van Antwerpen naar de noodbrug van Hemiksem om aldaar de Schelde over te steken richting Vlaanderen.
18mei.jpg
De regimenten van de divisie komen aan in hun dispersiegebied op de linkeroever tussen Hoboken en de samenvloeiing van de Durme en de Schelde. Om aan de aandacht van de Luftwaffe te ontsnappen wordt getracht om overdag zoveel mogelijk manschappen binnenshuis te laten blijven.

De 12de infanteriedivisie ontvangt haar nieuwe orders: de divisie zal in reserve geplaatst worden achter het Afleidingskanaal van de Leie. Het gros van de infanterie zal per trein in een ruk tot achter het kanaal gebracht worden. De overige eenheden moeten zich te voet verplaatsen. De divisie zal er de sector Zomergem gaan bezetten, waar de regimenten zullen kantonneren het gebied Zomergem-Hansbeke-Bellem-Ursel.

Het 23Li moet op de trein in Lokeren. De manschappen worden er verdeeld over een personentrein en een goederentrein. De inscheping loopt relatief vlot, maar het station wordt vervolgens gebombardeerd. Terwijl het 23Li nog net kan vertrekken, wordt de verplaatsing per trein aan de achterop komende eenheden ontzegt.
19mei.jpg
Het 23Li bevindt zich aan boord van twee treinen die met bijzonder grote moeite vooruit komen richting Zomergem.
20mei.jpg
Na een lange treinreis komt het regiment aan op zijn bestemming. De eerste trein rijdt het station Hansbeke binnen rond 02u30. Het tweede konvooi komt aan in het station Landegem rondom 05u00. De eenheden van het regiment worden ingekwartierd.
21mei.jpg
Tijdens de conferentie van Ieper besluiten de geallieerden dat de Belgen zich zullen terugtrekken van de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. Er zal een nieuwe linie uitgebouwd worden over het Leopoldkanaal, het Afleidingskanaal van de Leie en de Leie zelf. Deze linie zal op 23 mei volledig moeten zijn. Het IIde legerkorps wordt met de 11de en 12de infanteriedivisies toegewezen aan het Afleidingskanaal van de Leie.

Het 23Li blijft in zijn kantonnementen.
22mei.jpg
Het regiment is nog steeds in zijn kantonnementen en geniet een laatste dag van relatieve rust.
23mei.jpg
Het regiment bevindt zich nog steeds binnen de zone van ons IIde legerkorps dat verantwoordelijk wordt voor de verdediging van het gedeelte van het Afleidingskanaal van de Leie dat zich uitstrekt van de omgeving van Langestraat in het noorden tot het Kanaal Gent-Brugge in het zuiden. Deze zone is verdeeld in twee sectoren: de 12de infanteriedivisie verdedigt de noordelijke sector en de 11de infanteriedivisie de zuidelijke sector.
Na een rust van enkele dagen marcheren de manschappen van uit hun kantonnementen naar hun nieuwe gevechtsstellingen aan de oever van het Afleidingskanaal van de Leie in de buurt van Leischoot, Oostwinkel en Langestraat. Het regiment sluit aan tussen het 1C te Veldekens en het 2Li te Ronsele.

Eens aangekomen op bestemming graaft het regiment zich in:
  • het Iste bataljon bezet de linkerflank met de 1ste en 2de compagnies in de voorste linie en de 3de compagnie in steun
  • de rechterflank is voor rekening van het IIIde bataljon die de 9de en 11de compagnies in de eerste linie plaatst, ondersteund door de 10de compagnie
  • het IIde bataljon bemant het tweede echelon van het regiment met van noord naar zuid de 7de, 5de en 6de compagnie
  • Kolonel Dendal installeert zijn commandopost in het gehucht Most nabij Oostwinkel waar hij de hoeve van de familie Heyde betrekt
24mei.jpg
De 12de divisie van Luitenant-generaal De Wulf bevindt zich nu aan het Afleidingskanaal tussen Veldekens en Ronsele. Het 2Li ligt op rechts, het 23Li op links. Van elk regiment bevinden zich twee bataljons in de voorste vuurlinie. Het 22Li bezet het tweede echelon. De manschappen hebben zich de voorbije 36 uur op verschillende stellingen moeten ingraven en zijn bijzonder vermoeid.

Het 23Li wacht de Duitse aanval op het Afwateringskanaal af. Een eerste schuchtere poging van de vijand komt er in de vroege ochtend en al snel vallen de infanteristen onder vuur wanneer de vijandelijke infanterie een plaatselijke doorbraak proberen te forceren. De Duitsers maken echter geen aanstalten om het kanaal over te steken en trekken zich terug.

Het 2de bataljon genie bouwt daarop vier loopbruggen over het kanaal om elk bataljon in eerste lijn toe te laten om een uitkijkpost op de vijandelijke oever te bemannen. Ook voor het I/23Li en het III/23Li worden twee loopbruggen geworpen. Bij het IIIde bataljon is de 10de compagnie verantwoordelijk voor de uitkijkpost op de oostelijke oever.

Even na 10u00 opent de Belgische artillerie het vuur en anderhalf uur laten de IV/6A en de I/13A een dicht storingsvuur neerkomen op de uitvalswegen uit Eeklo. Het bombardement houdt de ganse dag aan.

Om 15u00 vertrekt bij het I/2Li een patrouille met een korporaal en een dozijn soldaten over de aldaar geworpen loopbrug. De patrouille wordt echter overvallen en slaagt er niet in het regiment te alarmeren van de terugkerende Duitsers.

In de vroege avond rond 17u00 steken te Ronsele soldaten van de Duitse 208ste infanteriedivisie via het loopbruggetje de waterloop over. Ze overmeesteren de ploeg geniesoldaten die nabij hun vrachtwagens rond kuieren en hun wapens in de laadbak gedeponeerd hebben. Er vallen enkele schoten terwijl de vijand in steeds grotere getale het kanaal oversteekt.

De Duitsers en de Belgen aan de kanaaloever worden onder vuur genomen door de mitrailleurs van de 4de compagnie van het 2Li en er ontstaat paniek. Na een korte maar harde strijd nemen de overvallers zonder veel moeite de sector van het I/2Li in.

Naar het zuiden toe slaagt het II/2Li slaagt er in de vijandelijke infanteristen tegen te houden. Richting noorden bezet de vijand nu op de rechterflank van het III/23Li een strook van de linkeroever van 600 meter breed. De 11de compagnie van Luitenant Van Besien is zwaar aangeslagen en dreigt het te begeven. Talrijke manschappen geven zich over en anderen vluchten weg.

Kolonel Dendal laat door het IIde bataljon van zijn regiment een nieuwe dwarsstelling opwerpen om de aanval in te dijken. Wanneer Dendal ontdekt dat een nu zo'n goeie kilometer van de kanaaldijk onbezet is, laat hij de 6de compagnie in de sector van het 2Li binnendringen om zoveel mogelijk terrein terug in Belgische handen te krijgen. De Duitsers klampen zich vast aan elke vierkante meter en de gevechten zullen de ganse nacht aanhouden.

Rond 18u30 wordt ook het eskadron wielrijders van de 12de divisie ingezet. De cyclisten hebben tijdens hun tocht naar het kanaal een achtergelaten T13 tankjager aan de praat gekregen en meegenomen en dit voertuig komt bij de gevechten goed van pas. Het eskadron zuivert de buurt van de commandopost van het I/2Li.

Een goed uur later versterkt de divisie de tegenactie met het III/2Li. Dit bataljon slaagt er in om het gat te dichten tussen de commandopost van het I/2Li en de 3de compagnie van dit regiment dat nog steeds aan de kanaaloever standhoudt.

Het II/23Li behoudt zijn posities op de grendelstelling op de rechterflank van het regiment.
25mei.jpg
Omstreeks 04.15 wordt ook het I/22Li bij de aanval gevoegd. Pas tegen de morgen slagen de Belgen erin de kanaaloever te bereiken. De T13 van het eskadron wielrijders neutraliseert verschillende Duitse mitrailleursnesten en vernietigt de voetbrug met zijn 47mm-kanon. De Duitsers zitten gevangen. 235 man, waaronder 5 officieren geven zich over en worden door de Belgen afgevoerd. De overwinningsroes verdwijnt snel wanneer de Duitsers later op de dag voldoende troepen aangevoerd hebben om een brede aanval langsheen het ganse kanaal te lanceren.
26mei.jpg
Belgische_Gevangenen_01.jpg
Belgische militairen wachten kort na hun gevangenname doelloos af wat er gebeuren gaat.
Na de succesvolle tegenaanval is de westelijke oever van het Afleidingskanaal van de Leie volledig gezuiverd van vijandelijke elementen en opnieuw in Belgische handen. De invaller wil echter al snel een tweede poging wagen en lanceert vanaf 10u30 een reeks intense luchtaanvallen op de Belgische linies. De Duitse artillerie begint een nieuw voorbereidend bombardement rondom 13u00. Het bombardement neemt om 16u30 sterkt toe en drie kwartier later volgt een nieuwe infanterieaanval.

Met een dubbele oversteekpoging in de ondersectoren van het 23Li en het 2Li kan de Duitse infanterie al snel twee kleine bruggenhoofden uitbouwen. Daarbij worden enerzijds het II/23Li en de staf van het 23Li al snel met overrompeling bedreigd. Te Stoktevijver maakt de vijand dan weer contact met het II/2Li en het III/2Li en ook hier worden de Belgische linies ingedeukt.

De 12de divisie zet onmiddellijk een tegenaanval op touw. Het 22Li dat op dat ogenblik het derde echelon bezet, zal gebruikt worden om de kanaaloever opnieuw trachten te zuiveren. Het II/22Li krijgt het bevel een tegenaanval te ondernemen naar de stellingen van het 23Li via de as Most-Leischoot. Het III/22Li moet dan weer op zijn beurt het 2Li gaan ontzetten met een tegenactie richting Ronsele en Stoktevijver.

Rond 20u00 is de situatie bij het 23Li bijzonder verward: het is niet duidelijk of de tegenacties de vijand kunnen terugdringen en het 23Li wankelt op zijn stellingen. De commandopost van het II/23Li aan de Leischoot te Oostwinkel wordt uiteindelijk overrompeld en Commandant Oborski wordt gevangen gemaakt.

Het 23Li wordt teruggeslagen naar de buurt van Oostwinkel. Ook nu weer spelen de Duitsers erg kort op de bal en wordt het regiment alweer gegrepen. De overblijvenden van het 23Li geven zich over en de vijand maakt de restanten van het regiment krijgsgevangen. Kolonel Dendal valt in handen van de Duitsers en wordt afgevoerd in een Duitse stafauto.

Ook bij de buren gaat het mis - het meest noordelijk gelegen bataljon van het 2Li is onder zware druk komen te staan. Het zuidelijke bataljon van het 2Li is daarentegen nog steeds meester van de meeste delen van de kanaaloever. Het 2Li bezet eveneens een tweede echelon aan een bosrand op zo'n kilometer ten oosten van Ronsele.
27mei.jpg
Rond 10u00 vaardigt het IIde legerkorps nieuwe bevelen uit voor de terugtocht. De 12de divisie zal naar het gebied rond Den Hoorn ten westen van Knesselare gestuurd worden. De divisie zal voorlopig nier meer ingezet worden. De 12de divisie is al snel in volle aftocht van het Afleidingskanaal. Het 2Li bezet nog enige tijd zijn ondersector tussen Ronsele en Zomergem. Alleen het III/2Li klampt zich nog vast aan zijn stellingen langsheen de kanaaloever. De andere infanterie-eenheden werden teruggedreven en bevinden zich op enige afstand van het kanaal. Na de middag zet het regiment koers naar Straden en bereikt deze gemeente rond 17u00. Het III/22Li bevindt zich op gelijke hoogte.
Het 23Li is echter volledig uiteengeslagen zijn uiteengeslagen en vlucht weg in kleine groepjes. Enkele detachementen komen terecht in de sector van de 11de Infanteriedivisie waar ook al allerlei eenheden door elkaar lopen.
28mei.jpg
De weinige overblijvers van het regiment worden eveneens gevangen genomen. De volgende dag wordt het vaandel van het regiment verbrand door Majoor Laheye op het hoofdkwartier van Luitenant-generaal Michem, commandant van het IIde Legerkorps.

Register van Gesneuvelden

10/III

BAUTS

Marcel, A.A.

Sdt
Mil


26/01/1914

Elsene

26/05

Oostwinkel


2/I

BOUDEWEEL

André, H.C.

Sdt
Mil


20/04/1914

Leisele

26/05

Oostwinkel


1/I

BROCHEZ

Remi, A.

Sdt
Mil


05/08/1913

Stene

26/05

Oostwinkel


2/I

BRUNEEL

Gaston, G.

Sdt
Mil


09/05/1912

Merkem

26/05

Oostwinkel


8/II

CLABAU

André, C.

Sdt
Mil


17/03/1915

Poperinge

25/05

Oostwinkel


2/I

CLAEYS

Arthur, J.

Sdt
Mil


19/09/1915

Sint-Jan-in-Eremo

26/05

Oostwinkel


Onbekend

CLAEYS

Jozef

Sdt
Mil


27/07/1913

Oostende

20/08

Tombeek

Overleden in hospitaal.
Onbekend

COOPMAN

Ludovic

Kpl
Mil


10/06/1912

Oostende

24/08

Brugge


13/IV

COUSIN

Valère, O.C.

Sdt
Mil


21/06/1915

Dranouter

26/05

Oostwinkel


10/III

CRUCKE

Félicien, A.

Sdt
Mil


22/09/1913

Ronse

26/05

Oostwinkel


Staf

DE ROOS

Joseph, A.

Sdt
Mil


06/07/1912

Moerbeke

26/05

Ursel


2/I

DE VLIEGHER

Walter, E.

Sdt
Mil


29/06/1912

Stekene

26/05

Oostwinkel


Staf

DEKEYSER

Karel, L.

Sdt
Mil


25/07/1913

Oostende

26/05

Ursel


6/II

DELRUE

Joseph, A.A.

Sdt
Mil


24/06/1911

Gits

26/05

Oostwinkel


Onbekend

DEPREYTERE

Adhemar, A.

Sdt
Mil


18/07/1913

Rumbeke

27/05

Moerbeke-Waas

Verwond 26/5 in Oostwinkel. Overleden in lazaret.
2/I

DESENDER

Camiel

Sdt
Mil


15/08/1912

Staden

26/05

Oostwinkel


15/IV

DUYTSCHAEVER

Albert, R.W.

Sgt15/09/1912

Elsegem

26/05

Oostwinkel


12/III

ES

Albert

Sdt
Mil


28/03/1915

Puy-l'Evêque (F)

26/05

Oostwinkel


12/III

EVERAERT

Angelus

Sdt
Mil


27/12/1914

Lochristi

26/05

Oostwinkel


3/I

FIGOUREUX

Arthur, C.

Sdt
Mil


30/10/1912

Hoogstade

26/05

Beernem

Verwond 25/5 in Oostwinkel.
4/I

GEIRNAERT

Valère, Clément

Sdt
Mil

34
17/03/1914

Eeklo

28/05

Nieuwkerken-Waas

Verwond 26/5 in Oostwinkel bij Duitse stormaanval op mitrailleurstelling
4/I

GUNST

Marcel, Th.

Sdt
Mil


30/09/1913

Westende

26/05

Oostwinkel


7/II

GUNST

Gerard, M.

Sdt
Mil


30/01/1914

Hooglede

25/05

Oostwinkel


5/II

HUYGEBAERT

Gerard, M.

Sdt
Mil


22/11/1914

Klemskerke

25/05

Oostwinkel


2/I

JANSSENS

Hubert

Sdt
Mil


31/10/1912

Schendelbeke

26/05

Oostwinkel


10/III

LIBBRECHT

Jean, B.R.

Sdt
Mil


10/10/1912

Outrijve

26/05

Oostwinkel


6/II

LIGNEEL

Arthur, C.

Sdt
Mil


02/11/1912

Langemark

25/05

Oostwinkel


2/I

MAHIEU

Maurits, G.

Sdt
Mil


09/03/1912

Koekelare

26/05

Oostwinkel


Staf/III

MATTHEEUWS

Omer, A.

Sdt
Mil


10/01/1909

Aalter

26/05

Oostwinkel

Brancardier.
5/II

NAERT

René, X.

Sdt
Mil


25/09/1913

Kuurne

31/05

Gent

Verwond 27/5 in Ursel
5/II

PLEHIERS

Benoît

Sdt
Mil


22/03/1912

Erpe

25/05

Oostwinkel


5/II

PROOT

Maurice, C.

Sdt
Mil


09/07/1912

Woumen

26/05

Oostwinkel


8/II

PROOT

Daniël, G.R.

Sdt
Mil


07/12/1914

Vlissegem

26/05

Oostwinkel


1/I

RANSON

Germain, O.W.

Sdt
Mil


25/01/1915

Heestert

26/05

Oostwinkel


Staf

REYNAERT

Valère, C.A.

Sdt
Mil


26/10/1919

Handzame

26/05

Ursel


Onbekend

SACRE

Dieudonné, A.

Kpl28/02/1898

Liège

25/05

Nieuwpoort


5/II

STEENKISTE

Remi, M.V.

Kpl26/10/1914

Aartrijke

19/05

Berchem (Antw.)

Verwond 17/5 in Oelegem
1/I

TURLOOT

Ludovic

Sdt
Mil


07/12/1913

Oostende

26/05

Oostwinkel


2/I

VAN DE CASTEELE

Antoon, K.

Kpl02/12/1912

Westende

26/05

Oostwinkel


10/III

VAN DER STOCK

Jules, J.C.

Sdt
Mil


05/07/1912

Deftinge

26/05

Oostwinkel


2/I

VAN HOVE

Remi, L.J.

Sdt
Mil


28/08/1912

Kallo

26/05

Oostwinkel


11/III

VAN MALDEREN

Cyriel, I.

Sdt
Mil


08/03/1913

Berlare

26/05

Ursel


10/III

VAN PARIJS

Henri, M.

Kpl17/08/1913

Gent

26/05

Oostwinkel


11/III

VAN BESIEN

Gilbert, V.

Lt05/12/1919

Klerken

24/05

Zomergem


10/III

VAN DER BIEST

Jules, A.

Sdt
Mil


23/02/1914

Heverlee

26/05

Oostwinkel


2/I

VAN NIEUWENHUYSE

Marcel

Sgt12/12/1912

Sint-Andries-Brugge

31/05

Eeklo

Verwond 26/5 in Oostwinkel
7/II

VERGOTE

Hendrik, F.A.

Sgt16/04/1914

Oostende

26/05

Oostwinkel


Onbekend

VERHELLE

Maurits, H.

Kpl05/07/1908

Zwevezele

07/06

Willemstad (NL)

KG op Rhenus 127 op 30/5
2/I

VROMANT

Deodatus, J.

Sdt
Mil


09/08/1912

Heule

28/05

Gent

Verwond 26/5 in Oostwinkel
Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
23Li_Sdt_Boudeweel.jpg
23Li_Sdt_Brochez.jpg
23Li_Sdt_Cousin.jpg
23Li_Sdt_Delrue.jpg
Sdt Boudeweel
Sdt Brochez
Sdt Cousin
Sdt Delrue
23Li_Sdt_Depreytere.JPG
23Li_Sdt_Desender.jpg
23Li_Sdt_DeVliegher.jpg
23Li_Sdt_Duytshaever.jpg
Sdt Depreytere
Sdt Desender
Sdt De Vliegher
Sdt Duytshaever
23Li_Sdt_Es.jpg
23Li_Sdt_Everaert.jpeg
23Li_Sdt_Figoureux.jpg
23Li_Sdt_Geirnaert.jpg
Sdt Es
Sdt Everaert
Sdt Figoureux
Sdt Geirnaert
23Li_Sdt_Gunst_Gerard.JPG
23Li_Sdt_Huyghebaert.jpg
23Li_Sdt_Janssens.jpg
23Li_Sdt_Libbrecht.jpg
Sdt G. Gunst
Sdt Huyghebaert
Sdt Janssens
Sdt Libbrecht
23Li_Sdt_Ligneel.jpeg
23Li_Sdt_Mahieu.jpeg
23Li_Sdt_Mattheeuws.jpg
23Li_Sdt_Naert.JPG
Sdt Ligneel
Sdt Mahieu
Sdt Mattheeuws
Sdt Naert
23Li_Sdt_Plehiers.JPG
23Li_Sdt_Ranson.JPG
23Li_Sdt_Steenkiste.JPG
23Li_Sdt_Vanbesien.jpg
Sdt Plehiers
Sdt Ranson
Sdt Steenkiste
Sdt Van Besien
23Li_Kpl_Van_De_Casteele.jpg
23Li_Sdt_Vanderbiest.jpg
23Li_Sdt_Vanderstock.jpg
23Li_Sdt_Cyriel_Van_Malderen.jpg
Kpl Van De Casteele
Sdt Van Der Biest
Sdt Van Der Stock
Sdt Van Malderen
23Li_Sgt_Vannieuwenhuyse.jpgSgt VannieuwenhuyseBibliografie en Bronnen