2Cy.jpg2de Regiment Karabiniers-Wielrijders (2Cy)

2e Régiment de Carabiniers-Cyclistes

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Licht infanterieregiment van het actieve leger

Ontdubbeld van
n.v.t.

Onderdeel van
2de Cavaleriedivisie

Bevelhebber
Kolonel SBH Albert Mersch

Standplaats
Demer/Gete-Stelling
Ondersector Halen - Oplinter
Commandopost in het kasteel te Kortenaken

Samenstelling
I Bataljon (Majoor G. Doneux)
1ste Compagnie Wielrijders (Cdt L. Severin)
2de Compagnie Wielrijders (Lt M. Chevalier)
3de Compagnie Wielrijders (Lt L. Martin)

II Bataljon (Majoor P. Devaux)
4de Compagnie Wielrijders (Cdt A. Georges)
5de Compagnie Wielrijders (Cdt G. Deneve)
6de Compagnie Wielrijders (Cdt E. Opalvens)

Compagnie C47 Anti-tankkanonnen (Lt G. Beekkers)
Stafcompagnie (Lt R. François)

18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen

2Cy_Kliek.jpg
Het trompetterkorps van 2Cy te Eupen in 1939.

Het 2de Regiment Carabiniers-Wielrijders was een regiment van het actieve leger dat in vredestijd over drie standplaatsen verdeeld was: de staf en het IIde Bataljon waren ingekwartierd te Eupen, het Iste Bataljon te Malmédy en de Compagnie C47 te Verviers.

Het regiment werd op 25 augustus 1939 gemobiliseerd. De miliciens van de klas 39 die op dat ogenblik in actieve dienst waren, werden toegewezen aan twee detachementen bestaande uit elk drie pelotons aangevuld met één sectie anti-tankkanonnen voor het surveilleren van de oostgrens van uit alarmkantonnementen te Jalhay en Stavelot-Francorchamps. De actieve kaderleden die toegewezen waren aan het ontdubbelingsregiment 4Cy vertrokken naar de mobilisatieplaats van deze laatste eenheid te Leuven. De reservisten van de klassen 37 en 38 toegewezen aan het 2Cy werden gemobiliseerd te Thier nabij Luik. Uit deze fractie werden de overige pelotons samengesteld.

De eerste zes maanden van de mobilisatie was het regiment met zijn klas 37 en 38 opgesteld langsheen de Ourthe, terwijl de detachementen met de klas 39 de grensbewakingsopdracht bleven vervullen. Op 1 mei 1940 werd het 2Cy afgelost door het 4Cy. Het regiment vertrok naar de Demer/Gete-Stelling.

Aan de vooravond van de Duitse inval strekken de posities van het 2Cy zich uit van Halen tot en met de molen van Oplinter. Ten noorden van het regiment bevinden zich geen Belgische troepen, maar worden de posities gedekt door een reeks kunstmatige overstromingen die op de Demer aangelegd werden. De commandopost van het regiment staat opgesteld in het kasteel van Kortenaken. Het II/2Cy bewaakt de rivieroever van Halen tot de noordrand van Budingen. Het I/2Cy vervolgt de stellingen van Budingen tot de molen van Oplinter. Vanaf Oplinter tot Bost beschermt het 4L de stad Tienen. Het regiment wordt versterkt door twee pelotons luchtafweermitrailleurs van de 2de Cavaleriedivisie. De batterijen van de II/18A hebben hun schootsstellingen op enige afstand achter de linies van de cyclisten en zijn op post voor het leveren van eventuele vuursteun.

De frontlinie van het regiment wordt gevormd door de Gete en strekt zich uit over een afstand van maar liefst 19Km. Het laagliggende oevergebied tussen Halen en Tielen is bijzonder drassig en vormt een voldoende barrière tegen voertuigen. In de vallei van de Gete zijn diverse kunstmatige overstromingen van geringe diepte aangelegd. Ten oosten van de dorpskern van Budingen heeft de genie een korte anti-tankgracht aangelegd om een doorstoot via de relatief drogere zone tussen Terweiden en Budingen tegen te gaan.

De uitrusting van het regiment laat enigszins te wensen over. Het 2Cy beschikt dan wel over een volledige dotatie aan militaire fietsen, maar de meeste banden zijn al enige jaren oud en behoorlijk versleten. Het wagenpark is ook niet zonder mankementen. De door Vickers in 1936 geleverde trekkers van het cavalerie-type voor het anti-tankgeschut worden beschreven als versleten.
10mei.jpg
2Cy_Staf_Mobilisatie.JPG
De staf van het 2Cy tijdens de mobilisatiemaanden.

De regimentsstaf wordt om 02u30 gealarmeerd en brengt zijn eenheden onmiddellijk op de hoogte. Het Iste bataljon wordt om 02u50 opgebeld door de staf. Een goed half uur later start de installatie op de gevechtsposities:
 • De commandopost van het regiment blijft doorwerken op het kasteel te Kortenaken.
 • De commandopost van het Iste bataljon bevindt zich te Budingen en zal verplaatst worden naar Drieslinter.
  • De 1ste Compagnie stelt zijn commandopost op in de dorpskern van Oplinter. De 2de Compagnie heeft zijn commandopost op de Rotpachthoeve nabij overweg op de spoorlijn Tienen-Diest te Budingen.
 • Het eerste van de beide luchtafweerpelotons staat opgesteld te Geetbets. Het andere peloton bevindt zich te Loksbergen.
 • De medische hulppost van het regiment wordt te Kortenaken geopend.
 • Het wagenpark wordt doorgestuurd naar de kasteelhoeve te Waanrode.
 • Het levensmiddelenechelon voor de staf en de Compagnie C47 wordt naar Vroente gestuurd. Het Iste bataljon heeft zijn veldkeukens te Hoeleden nabij de Velpe. Het IIde bataljon stelt zijn veldkeukens op te Loksbergen.
 • Het kerkplein van Kersbeek-Miskom wordt aangeduid als de bevoorradingsplaats van het regiment.

Op de commandopost worden omstreeks 08u00 Duitse vliegtuigen waargenomen die in de richting van Tienen vliegen. Het betreft hier de luchtaanval op het militaire vliegveld van Goetsenhoven. De regimentsstaf vraagt aan de bataljons om elk twee Maxim mitrailleurs en twee FM30 machinegeweren in luchtafweerstelling te plaatsen.

Er wordt de ganse dag druk doorgewerkt aan de stellingen. Kolonel Mersch laat de helft van de manschappen de posities bemannen, terwijl de andere helft aan het werk blijft.

In de loop van de namiddag worden parachutisten gemeld in de richting van Zoutleeuw. Het regiment stuurt twee patrouilles uit, maar die ontdekken geen Duitse militairen. In de omgeving van Wommersom stuit een patrouille op de voorhoede van de Franse dekkingstroepen die de Demer/Gete-Stelling naar het zuiden zullen verlengen door een stellingname ten zuiden van Tienen.

De regimentsstaf laat enkele wachtposten uitzetten op de oostelijke oever van de rivier nabij enkele belangrijke punten doorheen het overstromingsgebied. Zo wordt een versterkte wachtpost geplaatst nabij de samenvloeiing van de Kleine Gete en Grote Gete nabij Budingen. Een tweede wachtpost wordt uitgestuurd naar de overweg ten oosten van het station van Neerlinter op de nu verdwenen spoorlijn 22 Tienen-Diest. Ook nabij te afdamming op de rivier ten noorden van Bos wordt een schildwacht geplaatst. Tenslotte komt er een wachtpost op zo'n 200m ten zuiden van de brug van Budingen.

Vanaf de avond van 10 mei beginnen de eerste Belgische troepen die zich terugtrekken van het grensgebied en het Albertkanaal door de posities van de cyclisten te stromen om zich naar de K.W. Stelling te begeven.
11mei.jpg
2Cy_Morris_CS9.jpg
Morris CS9 pantserwagen van het 12th Royal Lancers.
Het Cavaleriekorps krijgt het bevel over de Demer/Gete-stelling, de dwarsstelling van Lummen en de sector aan het Albertkanaal ten noorden van Lummen om de aftocht van het leger naar het westen te dekken. Alle beschikbare cavalerie-eenheden zullen zo snel mogelijk naar die linie gebracht worden om er de Duitse opmars af te remmen tijdens de terugtocht van het veldleger naar de K.W. Stelling. Ten noorden van de cyclisten zal het 36ste Linieregiment in stelling gaan langs de dwarsstelling van Lummen. Ten zuiden moet het 3de Regiment Lansiers post vatten tussen de posities van het 2Cy en het 4L. Deze troepen zullen in de loop van de namiddag toekomen.

De stellingen worden aanhoudend overvlogen door Duitse toestellen. In het station van Drieslinter wordt omstreeks 11u40 een achtergelaten treinstel van het spoorweggeschut van het 5de Regiment Legerartillerie gebombardeerd. Soldaat Mommens komt om bij deze aanval. De stellingen van de beide pelotons luchtafweermitrailleurs worden meermaals beschoten.

Omstreeks 10u00 duiken enkele Britse pantserwagens op van het 12th Royal Lancers, de dekkingsmacht van de Britse 3rd Infantry Division. De Britten gaan akkoord tot samenwerking met het 2Cy en stellen twee pantserwagens op te Halen, twee te Geetbets, één te Budingen en twee bij de commandopost van het regiment te Kortenaken. De Britse lansiers zullen echter onafhankelijk blijven opereren van het Belgische leger en zullen op 13 mei op aangeven van hun eigen hoger echelon terugtrekken richting K.W. Stelling.

De aftocht van de Belgen doorheen de stellingen van de Cyclisten duurt voort. Wanneer het 3Li en het 24Li door de Demer/Gete-stelling trekken, wordt besloten de beide regimenten tijdelijk toe te voegen aan de 2de Cavaleriedivisie. Het 3Li en 24Li wordt respectievelijk toegewezen aan de ondersector zuid en de ondersector noord langsheen de Gete en moeten er het tweede echelon vormen. Alleen het 3Li zal ter plekke blijven. Het 24Li wordt al snel weer doorgestuurd naar de K.W. Stelling. Om 20u00 dringt de korpscommandant van het 2Cy er op aan dat het 24Li uit zijn sector moet verdwijnen omdat het moreel van de infanteristen te veel te wensen overlaat. Ettelijke soldaten van het 24Li zijn immers aan het plunderen geslagen in de leegstaande huizen terwijl talrijke steunpunten en loopgrachten verlaten worden door manschappen die het oorlogsgeweld niet willen afwachten. De misnoegde commandant van de 2de cavaleriedivisie stemt onmiddellijk in met het verzoek en beveelt het 24Li richting Leuven te vertrekken. Het 1G zal het tweede echelon van de ondersector noord overnemen.

Het 3L komt vanaf 17u00 aan op de Demer/Gete-stelling en start twee uur later met het opstellen van zijn manschappen langsheen de rivieroever. Het 3L wordt tussen het 4L en het 2Cy geschoven zodat de linies van de cyclisten verkort kunnen worden van Halen tot de spoorwegbrug te Drieslinter:
 • Het IIde Bataljon bezet nu het kwartier van Halen tot aan de molen van Geetbets.
  • De 5de Compagnie bevindt zich in het noordelijk onderkwartier van Halen tot aan de brug van Rummen (exclusief).
  • De 4de Compagnie bewaakt het zuidelijk onderkwartier tussen de brug van Rummen (inclusief) tot de molen van Geetbets.
  • Aan de molen van Geetbets wordt een bruggenhoofd op de oostelijke oever van de Gete behouden onder leiding van Luitenant Techeur.
 • Het Iste Bataljon concentreert zich tussen de molen van Geetbets en Drieslinter.
  • De 1ste Companie bezet het noordelijk onderkwartier tussen de molen van Geetbets en de zuidrand van Budingen.
  • De 2de Compagnie vervolgt de linies vanaf Budingen tot de spoorwegbrug te Drieslinter.
   • Adjudant KROLt Donneux, OLt Pregneux, OLt Koch en Adjudant KROLt Coulon bevelen elk een steunpunt langsheen de rivier. Luitenant Thirion heeft een steunpunt achter de berm van de spoorlijn Tienen-Diest.
   • De commandopost van de compagnie is opgesteld in het gehucht Terhagen.

Tijdens de nacht van 11 op 12 mei zal de commandopost van het regiment zich verplaatsen van het kasteel van Kortenaken naar de rand van een stuk bosland even ten zuidoosten van het dorp.
12mei.jpg
2Cy_12mei_Drieslinter.JPG
Duitse aanval te Drieslinter op 12 mei.
De eerste berichten over de nakende vijandelijke opmars bereiken het regiment in de loop van de voormiddag. Omstreeks 10u00 is het 2Cy op de hoogte van de evacuatie van Sint-Truiden door de Franse dekkingstroepen en de oversteek van de Kleine Gete te Neerlanden door Duitse verkenners. De regimentsstaf krijgt tevens te horen dat het Franse leger twee divisies koloniale Marokkaanse troepen naar de Gete stuurt, maar dit bericht blijkt niet te kloppen.

De loopbruggen over de rivier worden nog voor de middag vernield. Even later worden Duitse troepen gemeld te Orsmaal en Gussenhoven.

Rondom 14u00 krijgen de de cyclisten het bevel om de overige bruggen over de Gete te vernielen. Binnen het hierop volgende half uur wordt contact gemaakt met de vijandelijke verkenners wanneer eenheden van de Duitse 31. Infanteriedivision de rivier bereiken te Rummen, Budingen en Drieslinter. De Luftwaffe is bijzonder actief en voert verscheidene aanvallen uit op de Belgische posities. Gelukkig blijft het tot schermutselingen en ondernemen de aanvallers geen ernstige oversteekpoging.

De ondersector noord krijgt de steun van de II/18A, II/1A en IV/1A die hun batterijen te Loksbergen, Blekkom en Kortenaken ontplooien.

In de nacht van 12 op 13 mei melden verschillende detachementen dat er geluid van omvallende bomen waargenomen wordt. Het 2Cy vermoedt dat de Duitsers aan overschrijdingsmiddelen werken.
13mei.jpg
2Cy_Halen_02.JPG
De vernielde brug over de Gete te Halen.
Het 2Cy bemant nog steeds de eerste linie van de ondersector noord langsheen de Gete. Het tweede echelon van de ondersector wordt bewaakt door het 1G. De flankwacht wordt in het noorden geleverd door het 1JP, versterkt door de wielrijders van de 1ste en 14de infanteriedivisies en het eskadron pantserwagens van het 2L.

Het gros van de cyclisten bevindt zich aan de monding van de Gete te Halen waar de vijandelijke hoofdmacht nu ook oprukt. Het 2Cy slaat een drietal vijandelijke pogingen over te steken af en kan de Duitsers tijdelijk aan de overkant van de Gete houden. Ook te Geetbets slagen de wielrijders er in om de oprukkende Duitse troepen een tijdje halt te doen houden. Om 21u00 krijgt het regiment het bevel zich nu ook naar de K.W. Stelling te begeven. Nu het donker is, verbreken de cyclisten het contact en fietsen richting westen.
14mei.jpg
2Cy_Halen_01.JPG
De Duitsers bouwden al snel een noodbrug over de Gete te Halen.
De installatieploeg van het regiment komt aan te Leest en zoekt nieuwe kantonnementen voor de manschappen. Gedurende de dag stromen de compagnies toe. De manschappen rusten uit van de voorbije vier dagen.
15mei.jpg
2Cy_Groepsfoto.jpg
Groepsfoto van een compagnie van het 2Cy van de klas 1937.

Luitenant-generaal de Neve de Roden, bevelhebber van het Cavaleriekorps, heeft zijn hoofdkwartier geïnstalleerd in het kasteel van Eppegem. De ganse divisie verblijft nu in het gebied rondom de Zenne ten noorden van Brussel. Het is overduidelijk dat de eenheden aan een dringende reorganisatie toe zijn door de talrijke verliezen tijdens de eerste vijf oorlogsdagen. Met uitzondering van het 1G worden alle cavalerieregimenten herleid tot één enkele groep, aangevuld met elementen uit de overige eskadrons. Alle manschappen die na deze herschikking overblijven zullen onder leiding van Generaal-Majoor Ninitte naar Frankrijk gestuurd worden voor verdere reorganisatie en versterking. De Brigade Vervoerde Cavaleristen wordt opgeheven. Het 4L gaat naar de 1ste Cavaleriedivisie. Het 2G over naar de 2de Cavaleriedivisie.

De cyclisten blijven die dag te Leest.

Even voor de middag krijgt de 2de cavaleriedivisie de waarschuwing dat tijdens de nacht van 15 op 16 mei de divisie zich verder van de K.W. Stelling dient te verwijderen en zo'n 50 Km westwaarts moet. De regimenten krijgen eveneens de toestemming om te Brussel het nodige materiaal op te eisen om de verliezen van de voorbije dagen weer goed te maken.
16mei.jpg
Het veldleger zal zich in drie etappes terugtrekken van de K.W. Stelling naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde.

Het Cavaleriekorps wordt aangeduid als onderdeel van de troepenmacht die de nieuwe aftocht moet beveiligen. De 2de cavaleriedivisie moet de Scheldeovergangen tussen Dendermonde en Hoboken bewaken. De 1ste cavaleriedivisie moet zich klaar houden rond Wetteren en Beervelde om de Moervaart en Lokeren te dekken. Indien nodig moeten de cavaleristen het Waasland binnentrekken om er de vijand tegen te houden.

Ook 2Cy wordt richting Schelde gezonden, met de opdracht om tussen Kruibeke en de samenvloeiing van de Schelde en de Durme de bruggen te bewaken en voor te bereiden op eventuele vernietiging.

Het II/2Cy vertrekt via Willebroek en Temse en stelt detachementen op bij de Scheldebruggen van Temse, Rupelmonde, Hemiksem en Hoboken en de bruggen over de Durme te Hamme en Waasmunster. Het bataljon wordt rond de middag verplaatst naar de zuidelijke oever van de Durme. De commandopost word geopend op de baan van Beveren-Waas naar Steendorp.

De ondersector van het 2Cy loopt van Hamme tot Waasmunster. Het regiment zal vuursteun ontvangen van de II/18A.
17mei.jpg
Het 2Cy stuurt tijdens de nacht van 16 op 17 mei zijn Iste bataljon naar de Scheldebruggen te Hoboken, Hemiksem, Rupelmonde en Temse.

Het IIde bataljon neemt de ganse ondersector aan de Durme over en zal de bruggen bewaken tussen Hamme en Waasmunster. Het regiment bouwt de nodige verdedigingsstellingen uit.
18mei.jpg
Het 2Cy beleeft een relatief rustige dag in afwachting van de vijand en waakt over de rest van het veldleger dat zich verder terugtrekt.

Tijdens de vooravond wordt het regiment bevolen om nieuwe posities in te nemen langsheen de Schelde tussen Kruibeke en de samenloop met de Durme. De commandopost zal verplaatst worden naar een huis op de baan van Beveren-Waas naar Steendorp.
19mei.jpg
Rond middernacht melden de cyclisten dat het regiment is aangekomen op zijn nieuwe posities.

De Duitse infanterie steekt de Schelde over en rukt verder op richting Zwijdrecht. De vijand zoekt ook een bijkomende oversteekplaats in de ondersector van het 2Cy.

Te Hemiksem worden de petroleumopslagtanks in brand geschoten door het 18A. De cyclisten gebruiken hier hun C47 kanonnen om de Duitse voorhoeden te beschieten en raken betrokken in sporadische schermutselingen.

Het regiment krijgt die dag ook versterking van het 7de eskadron pantserwagens van het 1L.

Tegen de avond ontvangt men het bevel zich op de Moervaart terug te plooien. Het regiment verplaatst zich via Tereken, Belsele, Sinai en Zwanaarde. De aftocht wordt gedekt door de pantserwagens van het 1L.

Bij aankomst gaat het in reserve bij de 2de Cavaleriedivisie. De cyclisten nemen nog tijdens de avond nieuwe stellingen in tussen Moerbeke en Coudenborm. Daarbij wordt zowel naar het noorden als naar het zuiden front gemaakt.
20mei.jpg
Even later volgt het bevel om naar de westelijke oever van het Kanaal Gent-Terneuzen door te trekken. De marsroute loopt naar Watervliet.

Het hoofdkwartier van het Cavaleriekorps is intussen naar Stekene verhuisd en deelt de orders uit voor de komende dag: de 1ste cavaleriedivisie moet zich opstellen vanaf de sector van de 17de infanteriedivisie aan het Kanaal Gent-Terneuzen over Terneuzen zelf tot in Braakman; de 2de cavaleriedivisie zal achter de 1ste komen te liggen.

Het 2Cy overschrijdt het Kanaal Gent-Terneuzen via de bruggen van Zelzate en Sas van Gent. Het regiment rijdt verder via Assenede, Watervliet, Ijsendijk en Schoondijk richting Scheldemonding.

Het 1JP/2JP en het 2Cy lossen de Franse 68è Division d'Infanterie af en nemen de bewaking over van de Scheldeoever tussen Breskens en Hoofdplaat.

Tijdens de avond ontvangt het Cavaleriekorps het bevel zijn hoofdkwartier naar Sint-Laurentius te verplaatsen en alle beschikbare eskadrons pantserwagens te Zwevezele te hergroeperen om er aan de reserve van het Groot Hoofdkwartier te worden toegevoegd.
21mei.jpg
De Duitsers bezetten die dag Vlissingen aan de overkant van de Schelde.

De laatste troepen van het Franse 7de Leger trekken zich terug uit Zeeland en de Belgen nemen de ganse Scheldeoever over.

Het 2Cy plaatst zijn twee bataljons in reserve: een te Biervliet en een te Ijzendijk.
22mei.jpg
Tijdens de nacht van 21 op 22 mei heeft het Groot Hoofdkwartier een akkoord gesloten met de Franse en Britse legers voor een verdere terugtocht naar het westen. De lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde zal opgegeven worden en het Belgische leger zal zich terugtrekken achter het Leopoldkanaal, het Afwateringskanaal van de Leie en de rivier de Leie.

De aftocht zal tijdens de twee volgende nachten plaatsvinden. Het Kanaal Gent-Terneurzen zal verlaten worden tijdens de tweede nacht van 23 op 24 mei, zodat eerst nog het legerdepot de Eeklo kan leeggemaakt worden.

Om 16u00 beveelt de 2de Cavaleriedivisie aan het 2G en het 2Cy om onmiddellijk naar het Kanaal Gent-Terneuzen te gaan en er de sector van Sas van Gent tot Zelzate over te nemen van de 6de Infanteriedivisie. Het 2Cy vervoegt de stellingen aan het Kanaal Gent-Terneuzen en bemant het front van Sas-van-Gent tot aan de rand van Sluiskil in Nederland.

Langs de ganse lengte van het Kanaal Gent-Terneuzen is er slechts sporadisch contact met de Duitsers. In de noordelijke sector hebben Belgische patrouilles vijandelijke troepen gespot in de regio van Axel. In de zuidelijke sector bereikt een verkenningspatrouille van het 29Li het dorp Desteldonk. Helemaal in het zuiden van de Belgische zone drijft de 10de Infanteriedivisie van de Jagers te Voet de Duitse infanterie zonder veel moeite van de Bovenschelde..
23mei.jpg
De Cyclisten blijven langs het Kanaal Gent-Terneuzen de stellingen bemannen. De Duitse troepen bereiken op verschillende plaatsen het kanaal en het komt her en der tot gevechten. De cavalerie heeft nu de 6de en de 17de infanteriedivisies aan het kanaal afgelost en van noord naar zuid zijn het 3Cy, 1Cy, 1G, 4Cy, 2Cy en 2G betrokken bij diverse acties tussen Terneuzen en Zelzate.

De Duitsers steken die dag in de sector van het 37Li het kanaal over, en het 37Li wordt overrompeld. Ook het 32Li en het 2G krijgen het moeilijk, en twee bataljons van het 14Li worden ter hulp gestuurd. In de late avond zijn de Belgen weer meester van de westelijke oever.

De ganse dag door staan de wielrijders bloot aan geweervuur en beschietingen van uit de lucht en door de vijandelijke artillerie. Na het vallen van de Duitsernis verlaat het regiment in alle stilte haar stellingen.
24mei.jpg
Tijdens de nacht van 23 op 24 mei verlaten de laatste Belgen het Kanaal Gent-Terneuzen om een volgende verdedigingslinie te organiseren aan het Leopoldskanaal en het Afleidingskanaal van de Leie. Hierdoor moet ook onze cavalerie zich terugplooien uit Zeeland.

De Duitse troepen lanceren een nieuwe aanval op de sector van het 2Cy en moeten ontdekken dat de frontlinie niet langer bemand is. Het 2Cy is in reserve geplaatst. Het Iste bataljon gaat naar Oostburg en het IIde bataljon naar Sint-Margriete.

Na een korte rustperiode vertrekt het regiment dezelfde dag richting Sluis. Hier moet het regiment een ontvangststelling bemannen om de laatste eenheden te dekken bij hun aftocht van het Kanaal Gent-Terneuzen. Deze stelling wordt ondersteund door de 1ste en 2de batterij van het I/17A.

Tenslotte wordt het regiment tijdens de nacht naar het zuiden verplaatst om daar bijstand te leveren bij het keren van vijandelijke opmars na de Duitse doorbraak aan de Leie. Het 2Cy ontvangt haar marsbevelen omstreeks 22u45: de nieuwe bestemming wordt Torhout. De meeste eenheden van de 2de cavaleriedivisie zullen de verplaatsing naar het zuiden moeten ondernemen.
25mei.jpg
2Cy_Onderluitenant.jpg
Een onderluitenant van het 2Cy.

Na zijn succesvolle doorbraak aan de Leie zowel ten zuiden als ten noorden van Kortrijk, wil de vijand snel doorstoten in de richting van zowel Roeselare als Ieper.

Terwijl de 10de Infanteriedivisie door het Groot Hoofdkwartier aangeduid wordt om de opmars naar Roeselare trachten af te stoppen, bouwt de legerstaf ook een nieuwe verdedigingslinie uit op de lijn Dadizele - Geluwe - Wervik. Het Groot Hoofdkwartier plaatst hier een in der haast samengestelde formatie met de restanten van de 2de Cavaleriedivisie. Kolonel SBH Libbrecht, commandant a.i. van deze divisie, verdeelt zijn eenheden over twee ondersectoren:

 • De Ondersector Noord tussen Dadizele en Geluwe zal bezet worden door I/2L, I/2JP, I/2Cy en I/18A allen onder bevel van commandant 2L.
 • De Ondersector Zuid tussen Geluwe en Welvik zal bezet worden door I/3L, II/1L, II/2Cy en II/18A onder bevel van commandant 3L. Om 19u00 wordt de Ondersector Zuid nog eens versterkt met de Groep Wielrijders van de 17de Infanteriedivisie onder bevel van Majoor Derton. De eskadrons van deze groep zullen tussen 20u00 en 21u00 op het terrein ontplooid worden.
 • Tussen Dadizele en Ledegem is het I/2Cy ook verantwoordelijk voor de verbinding met de 10de Infanteriedivisie . Ledegem is op dat ogenblik bezet door het III/5J van deze divisie. Het I/2Cy slaagt er maar met moeite in om de manschappen zo op te stellen dat er geen opening tussen de beide formaties is die door de vijand zou kunnen uitgebuit worden.

Rond 17u00 vallen de Duitsers het dorp Geluwe en omliggende velden onverwachts aan nadat de Britten zich zonder waarschuwing uit Kortrijk hebben teruggetrokken. De schuttersputjes en loopgrachten van de lansiers zijn nog niet volledig afgewerkt en de lansiers beschikken over een slechts onvolledige dekking. Daarenboven is er door de Britse terugtocht een opening van minstens 2Km ontstaan tussen Geluwe en het Britse 12th Royal Lancers. De groep wielrijders van de Belgische 17de infanteriedivisie wordt nog snel in de bres geworpen en neemt stelling net net noorden van Wervik, maar deze reeds verzwakte eenheid is veel te klein om een goede verdediging te organiseren en heeft bovendien geen zware wapens.

Rond middernacht steken de Britten ten zuiden van Wervik te Leie over om zich verder terug te trekken richting Duinkerken. De zuidelijke flank van het Belgische leger komt nu bloot te liggen.
26mei.jpg
Tijdens de vroege ochtend van 25 op 26 mei slagen de Duitsers er in te infiltreren tussen de Belgische eerste en tweede linies en rond 05u30 wordt de baan Geluwe-Wervik overgestoken ten koste van de groep wielrijders van de 17de divisie. De 2de cavaleriedivisie beveelt om 06u35 de onmiddellijke aftocht. 1L wordt teruggetrokken naar Frezenberg, 3L naar Sint Juliaan en de Cyclisten naar Passendale.
27mei.jpg
De 2de cavaleriedivisie moeten langzaam terrein prijs geven en de cyclisten voeren vertragende gevechten uit richting Moorslede en Passendale.

Aan de laatste Belgische verdedigingslinie in het zuiden verliest de anti-tankversperring van spoorwagens op de lijn Ieper-Roeselare haar doel want er dagen geen Duitse tanks op maar wel infanteristen die makkelijk tussen de wagons door komen.

Daar ook de gewassen in de meeste velden nagenoeg op volle lengte staan, kunnen de vijandelijk infanteristen op de meeste plaatsen ongezien vorderen. En op de koop toe heeft de gemeente Passendale kort voor de start van de veldtocht de sloten laten uitdiepen zodat de Duitsers ook hiervan handig weten te gebruiken om te naderen. Vanaf 11u00 meldt men langs de ganse Belgische linie contact met de vijand. Er wordt een bres geslagen in de spoorlijn bij het 31Li dat er van Zonnebeke tot Passendale heeft post gevat. De weg naar Passendale ligt open en het 31Li desintegreert snel. Ook het 4L dat aan de linkerflank van het 31Li ligt, moet zich terugplooien.

Het 2Cy wordt onmiddellijk naar Passendale en de Frezenberg gezonden om aldaar samen met het laatste eskadron van het 1L, het 2L en het 2JP de bres in de linies te helpen dichten. Het regiment gaat rond 22u00 ten zuiden van Westrozebeke in stelling. De vijand dringt door de tegenstand van de Belgen niet aan en onze troepen houden er de deur dicht.

In de loop van de avond wordt het echter duidelijk dat de weerstand op z'n einde loopt.
28mei.jpg
's Ochtends is het regiment onderweg naar het noorden via de baan naar Westrozebeke en verneemt het dat de Belgen de wapens neergelegd hebben. De troepen houden halt en wachten de komst van de Duitsers af. Het commando lukt er in om het vaandel in te leveren op het Groot Hoofdkwartier en nabij Sint-Andries te Brugge te laten verbergen voor de vijand.

Register van Gesneuvelden

6/II

BOUVART

Alphonse, Emile

Kpl
Mil
39

28/01/1920

Carnières

26/05

Sas van Gent (NL)

Gedood op mitrailleurstelling
Onbekend

CHARLIER

Camille

Sdt
Mil
36

14/04/1916

Brume

04/08

Prenzau (D)


2/I

DAVID

André, M.J.

Sdt
Mil


22/02/1916

Liège

26/05

Geluwe


7

DEWIT

Alfred

Sdt
Mil


31/03/1919

Brussel

?

Oostende


2/I

DUBOIS

André, P.J.

Kpl
Mil
39

27/11/1919

Forchies-la-Marche

17/05

Budingen

Of + 13/5?
5/II

GAUTHIER

Leopold, L.J.

Sgt
Mil
39

10/01/1920

Lorette (F)

29/05

Brugge

Verwond 23/03 bij inplaatsstelling granaatwerpers aan middensluis te Sas-van-Gent
2/I

GREGOIRE

Robert

Sdt
Mil


13/04/1920

Verviers

26/05

Geluwe


7

HARVENGT

Georges, P.

Sdt
Mil


18/05/1920

Houdeng-Aimeries

27/05

Steenkerke

Gedood bij vliegtuigcrash op hoeve Camille Bulcke
2/I

HEMELAERS

Eugène, A.

Sdt
Mil


26/01/1919

Jemeppe-sur-Meuse

26/05

Geluwe


5/II

HUBAUT

Emile, Lucien Léon

Sdt
Mil


13/04/1920

Anderlues

26/05

Sas van Gent (NL)

Gedood bij terugplooien voorpost
4/II

KIEKENS

Pierre, Léopold

Sdt
Mil


31/03/1919

Vorst

26/05

Sas van Gent (NL)


1/I

LAMBERT

Emile, R.

Sdt
Mil


26/05/1917

Brussel

26/05

Geluwe


Onbekend

MARTINI

Jean, M.A.

Sgt
Mil
39

26/08/1919

Verviers

26/05

Geluwe


7

MELOTTE

Jean, F.

Sdt
Mil


07/02/1915

Waimes

26/05

Geluwe


1/I

MOMMENS

Pierre, A.

Sdt
Mil


16/09/1916

Etterbeek

11/05

Drieslinter

Gedood bij luchtbombardement op station.
7

PECHE

Servais, L.J.

Kpl
Mil
38

05/05/1919

Lambermont

26/05

Geluwe

Of + 28/5?
Onbekend

PEETERS

Joseph, A.

Sdt
Mil


19/10/1912

Tubize

12/05

Nivelles


1/I

SERNEELS

René, E.

Sdt
Mil


13/03/1918

Schaarbeek

26/05

Geluwe


Onbekend

SERVAIS

Jean, F.J.

Sdt
Mil


23/02/1912

Seloignes

26/05

Geluwe


4/II

STUCKENS

Pierre

Sdt
Mil


24/01/1919

Anderlecht

14/05

Rotselaar


1/I

TERWAGNE

Emile, G.H.

Sdt
Mil


07/09/1911

Boneuse?

26/05

Geluwe

Oneux?
2/I

THIBAUT

Nicolas, M.G.

Sgt
Mil
39

21/04/1917

Clermont-sous-Huy

27/05

Geluwe


5/II

VAN DE LOOK

Camille, Léon Albert

Kpl
Mil
39

09/01/1920

Schaarbeek

26/05

Sas van Gent (NL)

Gedood bij terugplooien voorpost
2/I

VAN HAEGENBORGH

Victor, L.

Sdt
Mil


15/12/1916

Elsene

26/05

Geluwe


5/II

VAN PUYVELDE

Jan, A.

Adjt
Mil
38

02/01/1915

Haarlem (NL)

20/05

Sint-Niklaas


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
2Cy_Sdt_Charlier.jpg
2Cy_Sdt_Melotte.JPG


Sdt Charlier
Sdt Melotte


Bibliografie en Bronnen