2L.jpg2de Regiment Lansiers (2L)

2e Régiment de Lanciers

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Cavalerieregiment van het actieve leger
Ontdubbeld van
n.v.t.
Onderdeel van
Staf, I Groep, II Groep: 1ste Cavaleriedivisie
7de Eskadon: Groepering Keyaerts
Bevelhebber
Kolonel Charles d'Orjo de Marchovelette
Standplaats
Vooruitgeschoven Positie Ardennen
Ondersector Bouillon-Aarden
Commandopost te Bertrix
Samenstelling
I Groep (Majoor M. Balestrie)
1ste Eskadron Fuseliers (Cdt J. Dupont)
2de Eskadron Fuseliers (Cdt M. Nossent)
3de Eskadron Klein Geschut (Cdt Georges "Didy" Van Derton)

II Groep (Majoor Coomans)
4de Eskadron Fuseliers (Cdt J. Gonze)
5de Eskadron Fuseliers (Cdt SBH André Van Dooren)
6de Eskadron Klein Geschut (Lt A. Lorent)

7de Eskadron Pantserwagens (Kapitein-commandant vlieger Louis Robin)
Stafeskadron (Onderluitenant B. Goethals)

18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen

2L_Klas_1938.JPG
Een groepje miliciens van de Klas 38 van 2L.
Het 2de Regiment Lansiers werd reeds bij de Fase A van het mobilisatieplan op 26 augustus 1939 op oorlogsvoet gebracht door toevoeging van de recent afgezwaaide klas 38 en door opeising van het bijkomende wagenpark.

Een week later werd een deel van het personeel afgestaan aan het Eskadron Pantserwagens van het Cavaleriekorps, de Eskadrons Wielrijders van de 1ste en de 12de infanteriedivisie en het 1ste Regiment Vervoerde Cavaleristen (het latere 2de Gidsen). Op 17 september 1939 mobiliseerde het regiment ook de Groep Wielrijders van de 18de infanteriedivisie.
10mei.jpg
t_ardennen.jpg
Op 10 mei 1940 maakt het 2L maakt deel uit van Groepering K , een tijdelijke formatie onder bevel van Luitenant-Generaal Keyaerts die bij een vijandelijke inval in de Ardennen een vertragingsmaneuver moet uitvoeren. De Groepering K heeft als voornaamste eenheden het 3Cy, 4Cy, 1G, 2L, 2JP en de volledige 1ste Divisie Ardeense Jagers.

Staf, I Groep, II Groep
Het gros van regiment staat tijdens de nacht van 9 op 10 mei opgesteld langsheen de Semois. De lansiers bewaken er de Belgisch-Franse grens tussen Bouillon en Aarlen:
 • het regiment heeft zijn commandopost te Betrix.
 • de staf van Iste groep bevindt zich te Saint-Médard en voert het bevel over het 1ste en het 4de eskadron die observatieposten bemannen te Tintigny, Izel, Chiny, La Cuisine, Chassepierre en Herbeumont.
 • de IIde groep heeft zich te Habay-la-Neuve en Etalle geinstaalleed met de 2de, 3de, 5de en 6de eskadrons.

Het commando ontvangt reeds om 00u45 de algemene alarmmelding via staf van de Groepering K en krijgt het bevel om zijn IIde groep direct terug te trekken naar de geplande ontvangststelling op de Hoyoux en de Ourthe. Deze voorbereide linie wordt reeds bemand door de Cyclisten en de Jagers te Paard en moet de de veilige terugtocht van de Groepering K uit de Ardennen verzekeren. De lansiers vertrekken om 02u43. De groep wordt na zijn terugtocht verantwoordelijk voor de verdediging van de Hoyoux aan de westelijke rand van deze sector. De IIde groep meldt om 08u35 dat ze klaar is voor de actie op de nieuwe posities.

De Iste groep blijft voorlopig de overgangen op de Belgisch-Franse grens bewaken en start nog tijdens de nacht met het uitvoeren van de voorziene vernielingen op de Semois. Deze werkzaamheden worden even voor 07u00 gestaakt om de intocht van de Franse troepen niet verder te belemmeren. De groep wordt vervolgens teruggeroepen naar Saint-Hubert. Het 1ste eskadron rijdt via Grandfontaine en Recogne naar de zuidwest rand van de stad en neemt hier een defensieve stelling in. Het 4de eskadron bereikt Poix-Saint-Hubert na een rit over Paliseul en Libin en laat hier één peloton achter. De rest van het eskadron neemt posities in te Bure, Mirwart en Grupont.

Na de middag vertrekt de staf van de Groepering K uit Saint-Hubert met de I/2L in zijn kielzog. De staf van de Groepering K zal zich naar Marche-en-Famenne verplaatsen. De lansiers worden teruggestuurd naar hun regiment. Even voor 15u00 bereikt het 4de eskadron de oever van de Hoyoux. Een uur later komt ook het 1ste eskadron aan. De staf van het regiment ontplooit zijn commandopost te Ramelot. De Iste groep bewaakt nu het kwartier rond Avins. De IIde groep heeft het kwartier rond Hoei ingenomen. Hiermee is de opstelling van de Groepering K op de Hoyoux/Outhe-Stelling compleet. De rest van de middag wordt de komst van de vijand afgewacht.

Luitenant-generaal Keyaerts laat Kolonel d'Orjo om 20u30 weten dat zijn regiment naar het noorden zal gestuurd worden. De lansiers worden teruggetrokken uit de Ardennen en de buurt van Luik en dienen zich via Soheit en Ombret-Rausa naar Tongeren te begeven. Het 2L zal hier onder het bevel van het Iste legerkorps komen te staan en zal worden gebruikt om de Duitse doorbraak over het Albertkanaal bij Vroenhoven en Veldwezelt trachten in te dijken. De eerste voertuigen vertrekken rond 22u00.

7de Eskadron
Het 7de eskadron bevindt zich die nacht in het oosten van de Ardennen en verzekert de anti-tankverdediging van Baraque Fraiture, Manhay en Neucy. Ook hier worden de manschappen kort na middernacht gewekt. Om 03u30 is iedereen op post. Het eskadron moet er de aftocht van het 3ChA dekken. Het eskadron brengt de eerste oorlogsdag door in de ondersector van het 3ChA en zal het regiment niet vervoegen.
11mei.jpg
t_albertkanaal.jpg
Staf, I Groep, II Groep
Cavalerie_Zijspan.JPG
Belgische cavaleristen op een opgevorderde zijspan.
De lansiers verplaatsen zich door de nacht richting Tongeren. Om 04u00 komen de colonnes aan te Widoye. De kolonel is intussen verder gereden naar Tongeren om er precieze bevelen voor de ontplooiing van zijn regiment in ontvangst te nemen. Het regiment ontplooit zich in de omgeving en gaat langsheen de spoorlijn Tongeren-Herk in stelling. Vanaf 08u00 worden de nieuwe posities van de Lansiers meermaals gebombardeerd vanuit de lucht.

Om 10u00 krijgt het regiment het bevel om verder op te rukken. Het 2L neemt samen met de wielrijdersgroep van de 17de Infanteriedivisie posities in langs de spoorlijn tussen Bilzen en Tongeren en tussen Tongeren en Glons. De manschappen van 2L concentreren zich daarbij op directe omgeving van Tongeren. Het regiment beschikt echter nog steeds niet over zijn pantserwagens en het duurt bijzonder lang eer de C47 anti-tankkanonnen in stelling kunnen gebracht worden. De Duitse tanks overrompelen vrijwel onmiddellijk na aankomst van het regiment de drie steunpunten van de IIde groep ten noorden van Tongeren en nemen enkele uren later de stad zelf in. Het regiment moet op het grondgebied van Lauw zes dodelijke slachtoffers incasseren. Elders vallen die dag nog acht doden onder de lansiers.

De commandopost van het regiment wordt snel verplaatst naar Brustem waar de restanten van de IIde groep opgevangen worden. Vervolgens trekt deze formatie verder naar het dorpje Marlinnes waar zich het hoofdkwartier van het Iste Legerkorps bevindt.

De Iste groep van Majoor Bastelerie komt ten westen van Tongeren in aanvaring met de Duitse tanks en trekt zich terug, maar is niet op de hoogte van de nieuwe locatie van regimentsstaf. Compleet geïsoleerd besluit Bastelerie om 17u00 dan maar de aftocht naar Borgworm te blazen. Tot overmaat van ramp kan het 1ste eskadron zijn motorfietsen niet terugvinden en moeten de manschappen te voet wegvluchten.

De IIde groep van Majoor Coomans rijdt intussen verder naar Kersbeek-Miskom en krijgt hier rondom 17u00 de opdracht om zich te Kerkom te hergroeperen. Na de aankomst de Kerkom wordt de eenheid naar Roosbeek gezonden.

t_ardennen.jpg
7de Eskadron
Op 11 mei zelfde dag keert het 7de eskadron terug van zijn opdracht ten voordele van het 3ChA. Rond 11u30 verlaat de colonne het dorpje Clavier om aansluiting te zoeken bij het 1G.

Even later volgt echter het bevel dat het eskadron zich nu onder het commando van het 2JP dient te stellen. De aansluiting met het 2de Regiment Jagers te Paard vindt plaats te Seny. Rond 15u30 steekt het eskadron de Maas over. Twee uur later komt de eenheid aan te Borgworm en vervolgt het de marsroute van het 2JP richting Hannuit en Grand-Axhe. Eén peloton wordt gedurende enige tijd in steun geplaatst bij het 1G nabij Petit-Axhe.

Omstreeks 18u00 wordt voor een eerste keer contact gemaakt met de vijand en breken vuurgevechten uit tussen Belgische en Duitse pantserwagens. Ondanks infiltraties in de Belgische linies kan het 2JP omstreeks 22u00 het contact verbreken en richting Hannuit wegrijden.
12mei.jpg
t_onderweg.jpgStaf, I Groep, II GroepHet cavaleriekorps krijgt het bevel over de Demer/Gete-stelling, de dwarsstelling van Lummen en de sector aan het Albertkanaal ten noorden van Lummen. Alle beschikbare cavalerie-eenheden zullen zo snel mogelijk naar die linie gebracht worden om er de Duitse opmars af te remmen tijdens de terugtocht van het veldleger naar de K.W. Stelling.

De staf van het 2L en de I/2L zijn echter voorlopig niet meer strijdvaardig en zullen niet ingezet worden. De restanten van het regiment worden naar Hannuit gestuurd en vervolgens doorgezonden naar Vilvoorde en Houtem. Te Vilvoorde verwachten de plaatselijke troepen de aankomst van de motorwielrijders helemaal niet en de lansiers dreigen heel even opgepakt te zullen worden als vermomde Duitse parachutisten.

De IIde groep van Majoor Coomans is nog wel operationeel, verlaat Kerkom en rijdt richting Roosbeek om er de baan Leuven-Tienen te blokkeren.

7de EskadronHet 7de eskadron rijdt rond 02u00 Hannuit binnen en wordt onmiddellijk ontplooid voor de nakende verdediging van de stad. Rond 08u00 worden zes Duitse pantserwagens opgemerkt op de baan naar Poucet. Het peloton van luitenant de Callatay vernielt twee voertuigen, maar moet ook enkele treffers incasseren. Kort na dit vuurgevecht verlaten de Belgen de stad. Het eskadron rijdt naar Jache. Bij de doortocht van Grand-Hallet wordt een T13 door een vijandelijk vliegtuig ontdekt en vernield. Het eskadron rijdt via Geldenaken richting Roosbeek waar het zich onder het bevel van de 1ste infanteriedivisie stelt. Aan het eind van de dag worden de pantserwagens doorgestuurd naar Loksbergen en krijgen de opdracht om samen met het Eskadron Wielrijders van de 1ste divisie de bruggen over de Dender en de Velpe tussen Diest en Halen te bewaken.
13mei.jpg
t_onderweg.jpg
Staf, I GroepTijdens de vroege uurtjes komt Kolonel d'Orjo aan te Houtem met de restanten van de staf en de Iste groep. De manschappen trachten er zich zo goed mogelijk te reorganiseren.

II Groep
De groep Coomans bewaakt nog steeds te Leuvensesteenweg te Roosbeek en blijft die dag op post. Aan het eind van de dag volgt het bevel tot de aftocht. Het cavaleriekorps zal zich in de ruime streek rondom de Zenne ten noorden van Brussel gaan reorganiseren en wordt in reserve geplaatst.

t_gete.jpg
7de Eskadron
Het eskadron staat opgesteld langsheen de bruggen over de Velpe en de Demer tussen Diest en Halen.
14mei.jpg
t_rust.jpg
Staf, I Groep, II GroepOok de II/2L houdt halt te Houtem. Op het eskadron pantserwagens na is het regiment nu weer volledig. De manschappen rusten uit

t_onderweg.jpg
7de EskadronIn de nacht van 13 op 14 mei verlaat ook het 7de eskadron de Demer/Gete-Stelling. Twee T15 pantserwagens worden gedetacheerd bij het 2Cy te Halen om er de aftocht van de Carabiniers-Cyclisten en de II/1G te dekken. Eén peloton wordt toegevoegd aan het 1JP om een achterhoede te vormen voor dit regiment te Scherpenheuvel. De terugtocht verloopt via Diest, Aarschot, Tremelo, Keerbergen en Mechelen. Het eskadron vervoegt het regiment rondom 17u00.
15mei.jpg
t_rust.jpg
Luitenant-generaal de Neve de Roden, bevelhebber van het Cavaleriekorps, heeft zijn hoofdkwartier geïnstalleerd in het kasteel van Eppegem. De ganse divisie verblijft nu in het gebied rondom de Zenne ten noorden van Brussel. Het is overduidelijk dat de eenheden aan een dringende reorganisatie toe zijn door de talrijke verliezen tijdens de eerste vijf oorlogsdagen. Met uitzondering van het 1G worden alle cavalerieregimenten herleid tot één enkele groep, aangevuld met elementen uit de overige eskadrons.

Alle manschappen die na deze herschikking overblijven zullen onder leiding van Generaal-majoor Ninitte naar Vlaanderen vervolgens Noord-Frankrijk gestuurd worden voor verdere reorganisatie. De Brigade Vervoerde Cavaleristen wordt opgeheven. Het 4L gaat naar de 1ste Cavaleriedivisie. Het 2G naar de 2de Cavaleriedivisie.

Het regiment blijft de ganse dag te Houtem. De resterende manschappen worden herschikt tot één enkele groep.
16mei.jpg
t_waasland.jpg
Het veldleger zal zich in drie etappes terugtrekken van de K.W. Stelling naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. Het Cavaleriekorps wordt aangeduid als onderdeel van de troepenmacht die de nieuwe aftocht moet beveiligen. De 2de cavaleriedivisie moet de Scheldeovergangen tussen Dendermonde en Hoboken bewaken. De 1ste cavaleriedivisie moet zich klaar houden rond Wetteren en Beervelde om de Moervaart en Lokeren te dekken. Indien nodig moeten de cavaleristen het Waasland binnentrekken om er de vijand tegen te houden.

De Lansiers verlaten Houtem en trekken te Vilvoorde over het Kanaal van Willebroek. Via Grimbergen, Aalst, Schoonaarde en Wolvertem wordt koers gezet naar Beervelde waar het 2L in reserve gaat en de bewaking van het hoofdkwartier van de 1ste cavaleriedivisie verzekert.
17mei.jpg
t_waasland.jpg
Het 2L bewaakt nog steeds het divisiehoofdkwartier.

Tijdens de avond krijgt de 1ste cavaleriedivisie het bevel om richting Zeeschelde op te rukken en de Scheldeoever te gaan bewaken tussen Terneuzen in het westen en Doel in het oosten. De Belgen willen vermijden dat de Duitsers een landing vanuit Walcheren uitvoeren.
18mei.jpg
t_waasland.jpg
De laatste Belgische troepen verlaten Antwerpen tussen 04u00 en 05u00 en de beide Scheldetunnels worden vervolgens vernield door onze genie. De Duitsers hijsen reeds om 07u00 de hakenkruisvlag op de toren van de kathedraal. Op de linkeroever werken het 8J en 9J in alle haasten aan een tijdelijke verdedigingslinie tussen de forten van Kruibeke en Kallo. Rondom 09u00 wordt het echter duidelijk dat de Duitsers de Schelde zijn overgestoken in vlotten. De 17de infanteriedivisie vraagt onmiddellijk om hulp. De 1ste cavaleriedivisie wordt toegewezen aan de opdracht.

Het 2L beëindigt zijn bewakingsopdracht bij het hoofdkwartier van het Cavaleriekorps en verlaat Beervelde. Het regiment vertrekt naar de Moervaart en stelt zijn commandopost op te Eksaarde. Vervolgens krijgt de korpscommandant te horen dat zijn Lansiers overgeplaatst worden naar de 2de cavaleriedivisie.

Het regiment gaat bijgevolg opnieuw de baan op en rijdt door naar Sterrekens nabij Sint-Niklaas. Van daar uit gaat er naar Haasdonk waar de commandopost in de gemeenteschool ondergebracht wordt. De verschillende eskadrons worden doorgestuurd naar de Scheldeoever tussen Dendermonde en Kallo om er samen met de restanten van enkele andere eenheden wachtposten langs de rivier te leveren.
19mei.jpg
t_waasland.jpg
Tijdens de ochtend bevindt het 4L zich in eerste linie langsheen de dijk tussen Kallo en Kruibeke. Het 2L vormt de tweede linie met de Iste groep en het 7de eskadron dat te Haasdonk en Vijfwegen is ontplooid.

Nu de Duitsers vanuit Sint-Anna naar Zwijndrecht doorgestoten zijn en en door hun snelle inname van de linkeroever van de Schelde de tegenaanval van het 4L bemoeilijken, moet het 2L tussenbeide komen. Met de steun van de kanonnen van de Iste en de IVde groep van het 19A rukken de eenheden van het 2L op vanaf 13u50 met het 5de eskadron ten noorden en het 1ste eskadron ten zuiden van de weg van Beveren naar de autotunnel onder de Schelde.

Het 1ste eskadron bereikt de zuidkant van Zwijndrecht met bijzonder zware verliezen, terwijl het 5de eskadron de noordkant bereikt na de dood van zijn bevelhebber Kapitein-commandant SBH Van Dooren. Het 2L kan de situatie niet keren. Ook een interventie door het 1L en het peloton van Luitenant Gailly van het Eskadron Pantserwagens van het Cavaleriekorps kan het tij niet keren. Het 2L laat één T13 en twee T15's vernield achter.

Omstreeks 18u30 wordt de algemene aftocht bevolen. Het peloton van Onderluitenant Levie en de pantserwagens zullen deel uitmaken van de achterhoede. De manschappen van het 4L gaan er als eerste van door en daarna volgen de gemotoriseerde troepen van het 1L en 2L. De achterhoede verbreekt het contact om 23u00 en rijdt als de bliksem naar het Kanaal Gent-Terneuzen, achternagezeten door de vijand.

Het peloton van Luitenant Vilken heeft het bevel tot de terugtocht niet ontvangen en wordt te Zwijndrecht ingerekend door de Duitsers.
20mei.jpg
t_rust.jpg
Vanaf 01u00 komen de colonnes van 2L aan te Waterland-Oudeman waar iedereen halt houdt voor een broodnodige hergroepering en bevoorrading.

Het hoofdkwartier van het Cavaleriekorps is intussen naar Stekene verhuisd en deelt de orders uit voor de komende dag: de 1ste cavaleriedivisie moet zich opstellen vanaf de sector van de 17de infanteriedivisie aan het Kanaal Gent-Terneuzen over Terneuzen zelf tot in Braakman; de 2de cavaleriedivisie zal achter de 1ste komen te liggen.

Het 2L blijft ter plekke en likt zijn wonden. De rest van de dag wordt besteed aan dringend noodzakelijk onderhoud van het materiaal en aan een broodnodige rustpauze.

Tijdens de avond ontvangt het Cavaleriekorps het bevel zijn hoofdkwartier naar Sint-Laureins te verplaatsen en alle beschikbare eskadrons pantserwagens te Zwevezele te hergroeperen om er aan de reserve van het Groot Hoofdkwartier te worden toegevoegd. De Lansiers van 2L krijgen het bevel om het hoofdkwartier van het cavaleriekorps te beveiligen en verplaatsen zich naar Sint-Laureins .
21mei.jpg
t_rust.jpg
Het 2L komt aan te Sint-Laureins en begint aan zijn bewakingsopdracht. De kantonnementen blijven te Waterland-Oudeman. Het regiment is nog maar eens aan een reorganisatie toe. Van alle cavalerie-eenheden is het 2L er het slechtst aan toe en de gevechtswaarde van de Lansiers is bijzonder twijfelachtig geworden.
22mei.jpg
t_rust.jpg
Het zwaar verzwakte 2de Regiment Lansiers ontvangt eindelijk versterking. De naar Saint-Omer geëvacueerde niet-gevechtsklare elementen van het Cavaleriekorps zijn er in geslaagd om een nieuw eskadron samen te stellen dat onder leiding van Kapitein-commandant Chesselet van het 1ste Regiment Lansiers komt te staan. Het regiment wordt op die manier aangedikt met drie pelotons fuseliers, een sectie mitrailleurs, twee C47 anti-tankkanonnen en drie ploegen DBT granaatwerpers:
 • Eskadronscommandant: Kapitein-commandant Chesselet (1L)
 • Adjunct: Ajudant Renard
 • 1ste Peloton Fuseliers: Luitenant Wargniez (1L)
 • 2de Peloton Fuseliers: Bevelhebber onbekend (1JP)
 • 3de Peloton Fuseliers: Onderluitenant d'Oultremont (2JP)
 • 4de Peloton Mitrailleurs: Adjudant Desclée de Maredsous
 • Sectie C47 Antitankkanonnen: Luitenant del Marmol
23mei.jpg
t_gentterneuzen.jpg
Het hoofdkwartier van het Cavaleriekorps blijft te Sint-Laureins, waar ook het 2L zich weer tot een volwaardige groep tracht te versterken.

Rond 13u00 vertrekt Kolonel d'Orjo met enkele stafofficieren om nieuwe posities rond Den Hoorn en Boekhoute te verkennen. Commandant Robin neemt tijdelijk het bevel over. Terwijl d'Orjo op verkenning is, wordt het regiment onmiddellijk naar Assenede bevolen. Commandant Robin laat de colonnes direct vertrekken.

Te Assenede verneemt het regiment dat het 2G zich zal moeten terugtrekken van zijn stellingen te Zelzate aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Het 2L moet de veilige aftocht mogelijk maken en moet een eventuele Duitse opmars blokkeren totdat de Gidsen met hun vrachtwagens kunnen vertrekken.

Het kruispunt te Triest is hierbij van vitaal belang en het 2L plaatst er enkele anti-tankkanonnen in stelling. Het eskadron Chesselet zal Assenede bewaken. De commandopost van Kolonel d'Orjo komt tussen de beide stellingen in.

Kapitein-commandant Robin wordt met zijn pantserwagens onmiddellijk naar het kanaal gestuurd om de Gidsen bij te staan. Rond 18u00 is het ganse dispositief op post.

De Lansiers trekken zich terug nadat de Gidsen veilig weggekomen zijn. De pantserwagens zullen de achterhoede vormen, samen met het peloton d'Oultremont van het eskadron Chasselet..
24mei.jpg
t_zeeschelde.jpg
De pantserwagens en het peloton d'Oultremont van het 2L verlaten Assenede rond 03u00.

Het regiment is intussen reeds op weg naar het Nederlandse dorp Nieuwvliet aan de Noordzeekust. De tocht is zo'n 35 Km lang maar neemt toch de ganse dag in beslag. De laatste eenheden komen pas om 18u00 aan. Nieuwvliet is grondig geplunderd door de weggetrokken Franse troepen en de Lansiers kunnen er niet aan bevoorrading komen.

Tijdens de namiddag wordt de staf uitgestuurd naar Schoondijke om nieuwe posities te gaan verkennen. Tot een stellingname zal het echter niet komen.

Na een korte rustpauze verneemt het 2L dat een detachement van de 2de Cavaleriedivisie onmiddellijk naar het zuidelijke front zal gestuurd worden. Na de doorbraak op de Leie dreigt er de instorting van het Belgische front en het Groot Hoofdkwartier wil alle beschikbare middelen aanwenden om een nieuwe verdedigingslinie uit te bouwen. De toestand verandert er bijzonder snel en wat er precies moet gebeuren is nog niet duidelijk.

Het regiment verlaat Nederland rondom 20u30 en zet in alle vaart koers naar Lichtervelde nabij Roeselare. De marsroute loopt over Cadzand, Sluis, Westkapelle, Brugge en Torhout. Het 2L zal het 1L, 3L, 1JP en 2Cy vervoegen onder het bevel van Kolonel Morel de Westgaver. De formatie ontvangt ook enkele kanonnen van het 18A.
25mei.jpg
t_leie.jpg
Na zijn succesvolle doorbraak aan de Leie zowel ten zuiden als ten noorden van Kortrijk, wil de vijand snel doorstoten in de richting van zowel Roeselare als Ieper.

Terwijl de 10de Infanteriedivisie door het Groot Hoofdkwartier aangeduid wordt om de opmars naar Roeselare trachten af te stoppen, bouwt de legerstaf ook een nieuwe verdedigingslinie uit op de lijn Dadizele - Geluwe - Wervik. Het Groot Hoofdkwartier plaatst hier een in der haast samengestelde formatie met de restanten van de 2de Cavaleriedivisie. Kolonel SBH Libbrecht, commandant a.i. van deze divisie, verdeelt zijn eenheden over twee ondersectoren:

 • De Ondersector Noord tussen Dadizele en Geluwe zal bezet worden door I/2L, I/2JP, II/2Cy en I/18A allen onder bevel van commandant 2L.
 • De Ondersector Zuid tussen Geluwe en Welvik zal bezet worden door I/3L, II/1L, I/2Cy en II/18A onder bevel van commandant 3L. Vanaf 19u00 wordt de Ondersector Zuid nog eens versterkt met de Groep Wielrijders van de 17de Infanteriedivisie onder bevel van Majoor Derton.
 • Kolonel Libbrecht bevestigt dat bij een aftocht de divisie zal terugplooien op de spoorlijn Ieper-Roeselare waar het leger gestart is met het aanleggen van een anti-tankbarrière die uit goederenwagons zal bestaan.

Bij het ochtendgloren rijden de Lansiers de stad Torhout binnen. Op de kop van de colonne rijdt een voorhoede bestaande uit twee T15 pantserwagens en het peloton d'Oultremont. Het regiment bereikt vervolgens Lichtervelde en houdt hier halt om de nodige orders voor te ontplooiing in ontvangst te nemen. Om 10u00 wordt koers gezet naar Dadizele waar de troepen onmiddellijk starten met het innemen van hun nieuwe posities.

Het 2L krijgt het rechter kwartier van de Ondersector Noord toegewezen. Het eskadron Chesselet wordt opgesteld op een duizendtal meter ten zuidoosten van het dorp Dadizele en bezet onder meer de Klephoek, een kruispunt op de baan van Menen naar Roeselare. De vrachtwagens en motorfietsen worden op een tweetal kilometer achter de linies geparkeerd.

Vanaf 15u00 trekken de laatste Britse troepen zich terug uit het voorgebied van de Belgische linies. Het duurt dan ook niet lang vooraleer het 2L contact maakt met de vijand, maar het zwaartepunt van Duitse aanval komt verder naar het zuiden nabij Geluwe te liggen.

Rond 17u00 vallen de Duitsers het dorp Geluwe en de omliggende velden aan. De schuttersputjes en loopgrachten van de lansiers zijn nog niet volledig afgewerkt en de Belgen beschikken over een slechts onvolledige dekking. Daarenboven is er door de Britse terugtocht een opening van minstens 2Km ontstaan tussen Geluwe en het Britse 12th Royal Lancers. De Groep Wielrijders van de 17de Infanteriedivisie wordt nog snel in de bres geworpen, maar is veel te klein om een goede verdediging te organiseren.
26mei.jpg
t_leie.jpg
Het 2L wordt tijdens de nacht opnieuw bevoorraad met munitie en levensmiddelen. Ondersector Noord is nog steeds in Belgische handen, maar de druk op Ondersector Zuid neemt verder toe.

Nog voor het ochtend wordt, slagen de Duitsers er in te infiltreren tussen de Belgische eerste en tweede linies en bij dageraad wordt de baan Geluwe-Wervik overgestoken. De 2de Cavaleriedivisie beveelt om 06u35 de aftocht.

Het 2L dient zich terug te trekken via Moorslede en Westrozebeke en verlaat zijn posities tussen 08u00 en 09u00. Na een terugtocht van ongeveer 10Km komt het regiment aan te Staden waar de ganse dag gerust kan worden.
27mei.jpg
t_leie.jpg
Op de lijn Ieper-Roeselare wordt tijdens de nacht van 26 op 27 mei een geïmproviseerde antitankhindernis aangelegd met enkele honderden goederenwagons. Deze poging zal zijn doel missen: er dagen geen Duitse tanks op, maar wel infanteristen die makkelijk tussen de wagons door komen. Daarenboven staan de gewassen in de meeste velden nagenoeg op volle lengte, zodat de vijand op de meeste plaatsen ongezien kan naderen. En op de koop toe heeft de gemeente Passendale kort voordien de sloten laten uitdiepen zodat de Duitsers nu ook dit handig weten te gebruiken om te naderen.

Tijdens de voormiddag wordt het regiment doorgestuurd naar Poelkapelle om er de ondersector tussen Langemark en Zonnebeke over te nemen.

Vanaf 11u00 meldt men langs de ganse Belgische linie contact met de vijand. Er wordt een bres geslagen in de spoorlijn bij het 31Li dat er van Zonnebeke tot Passendale heeft post gevat. De weg naar Passendale ligt open en het 31Li desintegreert snel. Ook het 4L dat aan de linkerflank van het 31Li ligt, moet zich terugplooien.

Het 2L wordt onmiddellijk naar Passendale gezonden om aldaar samen met het laatste eskadron van het 1L, het 2JP en het 2Cy de bres in de linies te helpen. De vijand dringt door de weerstand van de Belgen niet aan en onze troepen houden er de deur dicht. In de loop van de avond wordt het echter duidelijk dat de weerstand op z'n einde loopt.
28mei.jpg
t_leie.jpg
De Lansiers bevinden zich te Westrozebeke wanneer ze het nieuws van de capitulatie vernemen.

Register van Gesneuvelden

5/II

ADAMS

Charles

Sdt
Mil


24/12/1919

Etterbeek

10/05

Tongeren


Onbekend

CABAUT

François, L.G.

Sdt
Mil


16/05/1913

Farciennes

14/05

Farciennes


5/II

CABERGS

Albert, A.H.

Sdt
Mil


09/05/1919

Tienen

11/05

Tongeren

Verwond 10/5
2/I

CARDINAL

Fernand, E.

Sdt
Mil


09/08/1919

Nimy

11/05

Lauw

Gedood door granaatinslag
5/II

COPPENS

Gaston, G.

Sdt
Mil


16/05/1912

Nederboelare

11/05

Tongeren

Verwond 10/5
3/II

DE GODT

Jean-Pierre

Sdt
Mil


22/09/1919

Sint-Jans-Molenbeek

21/05

Liège

Verwond door geweervuur 11/5
6/II

DE GRAEF

Pieter, A.M.

Sdt
Mil


27/05/1919

Sint-Katelijne-Waver

19/05

Beveren-Waas

Gedood door granaatinslag
3/II

DE JONGHE

Marcel, J.

Sdt
Mil


21/02/1914

Rebecq-Rognon

24/05

Oostkamp


2/I

DEREYMAEKER

Gustave

Adjt
BV


19/06/1892

Wavre

11/05

Lauw

Gedood door geweervuur
Onbekend

DEWEZ

Joseph, J.B.

Sdt
Mil


18/08/1915

Marchienne-au-Pont

30/05

Geluwe

Verwond 24 of 25/5 te Wevelgem
5/II

DEWIT

Georges

Adjt
Mil
37

01/01/1917

Jette

19/05

Zwijndrecht


Staf

DE WOLF

Jan

Sdt
Mil


12/06/1919

Gent

11/05

Brustem

Gedood door granaatinslag. Of + 13/5? Koerier
2/I

DRAYE

Robert, W.J.

Brig
Mil
31

31/05/1910

Gent

11/05

Lauw


2/I

DREES

Hendrik, H.A.

Sdt
Mil


22/08/1911

Bree

27/05

Loppem

Gedood door granaatinslag
5/II

DUBOIS

Louis, M.F.

OLt
Res


29/10/1919

Sanvic (F)??

03/06

Sint-Niklaas

Verwond door geweervuur 19/5
2/I

DUPONT

Fernand

Sdt
Mil


06/06/1919

Houdeng-Goegnies

11/05

Geer

Gedood door geweervuur
5/II

FACON

Paul, F.J.

Sdt
Mil


11/04/1920

Gent

19/05

Zwijndrecht


3/II

GEIMER

Gilbert, A.

Sdt
Mil


27/04/1920

Mons

19/05

Zwijndrecht


2/I

HOMBAU

Arthur

Sdt
Mil


26/01/1912

Sint-Jans-Molenbeek

11/05

Lauw

Gedood door granaatinslag
3/II

HUBIN

Joseph, C.J.

WM01/03/1917

Falaën

20/05

Gent

Of 7 Eskadron? Overleden Hulphospitaal 30 te Sint-Amandsberg. Verwond 19/5
1/I

HULET

Roger

WM
Mil
39

07/08/1914

Vorst

11/05

Vreren


Staf

LARCIER

René, X.E.

Brig
Mil
37

09/12/1917

Itteren (NL)

11/05

Brustem

Gedood door granaatinslag. Waarnemer
2/I

LEROY

Paul, A.J.

WM
Mil
39

13/07/1917

Elsene

19/05

Zwijndrecht

Gedood door granaatinslag
Staf

MERTENS

August, E.

Sdt
Mil


10/08/1919

Schaarbeek

11/05

Brustem

Gedood door granaatinslag. Waarnemer
Staf

NICAISE

Pierre

OLt
Act


25/06/1914

Brussel

13/05

Borgloon

Verwond door granaatinslag 11/5
2/I

VAN ACHTER

Leon, J.

Sdt
Mil


05/01/1919

Ledeberg

11/05

Lauw


5/II

VAN BOVEN

Paul, R.

Sdt
Mil


02/05/1918

Oudergem

17/05

Tournai

Verwond door granaatinslag 11/5. Chauffeur
1/I

VAN DEN BUYS

René, B.

Brig
Mil
38

11/02/1919

Brussel

10/05

Tongeren


5/II

VAN DOOREN

André, M.J.

Cdt SBH10/07/1898

Elsene

19/05

Zwijndrecht


1/I

VANDENHAUTE

Marcel, L.

Brig
Mil
32

17/04/1912

Everbeek

11/05

Vreren


2/I

VELGE

Georges, M.V.

Sdt
Mil


14/02/1914

Sint-Kwintens-Lennik

11/05

Lauw


6/II

VERHEEKE

Rogier, G.

Sdt
Mil


10/12/1917

Kortrijk

11/05

Borgloon


3/II

VERMANDEL

François

Sdt
Mil


29/09/1918

Brussel

11/05

Vreren


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
2L_Sdt_Cabergs_Albert.JPG
2L_Sdt_FernandCardinal.jpg
2L_Sdt_Coppens.jpg
2L_Sdt_De_Wolf_Jean.jpg
Sdt Cabergs
Sdt Cardinal
Sdt Coppens
Sdt Jan De Wolf
2L_Brig_RobertDreye.jpg
2L_Sdt_ArthurHombau.jpg
2L_Brig_Larcier.jpg
2L_OLt_PierreNicaise.jpg
Brig Dreye
Sdt Hombau
Brig Larcier
OLt Nicaise
2L_Sdt_LeonVanachter.jpg
2L_Sdt_Roger_VanBoven.jpg
2L_Brig_Vandenhaute.jpg
2L_Sdt_JeanVandervoorde.jpg
Sdt Vanachter
Sdt Van Boven
Brig Vandenhaute
Sdt Vandervoorde
2L_Sdt_GeorgesVelge.jpgSdt VelgeBibliografie en Bronnen

Stassin, G., jaartal onbekend, Cavalerie Motorisée, Brussel: Tank Museum.