2Li.jpg2de Linieregiment (2Li)

2e Régiment de Ligne

Overzicht op 10 mei 1940

Deze website verdwijnt zeer binnenkort.
Deze pagina wordt vanaf nu up-to-date gehouden op onze nieuwe website: http://www.18daagseveldtocht.be
Type
Infanterieregiment van het actieve leger

Ontdubbeld van
n.v.t.

Taalstelsel
Nederlandstalig

Onderdeel van
12de Infanteriedivisie

Bevelhebber
Kolonel SBH P. Devloo
2Li_Kol_Devloo.jpg
Standplaats
Versterkte Positie Antwerpen
Sector Kanaal van Turnhout - Massenhoven
Commandopost te Schilde

Samenstelling
I Bataljon (Majoor M. Lardinois)
1ste Compagnie Fuseliers (OLt A. Van Petegem)
2de Compagnie Fuseliers (Cdt G. Van Hulse)
3de Compagnie Fuseliers (Cdt A. Van Den Driessche)
4de Compagnie Mitrailleurs (Kapt A. Willems)

II Bataljon (Majoor M. Milcamps)
5de Compagnie Fuseliers (OLt E. Blomme)
6de Compagnie Fuseliers (Lt R. Bertin)
7de Compagnie Fuseliers (Cdt R. Rullaert)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Cdt G. De Groote)

III Bataljon (Majoor A. Haus)
9de Compagnie Fuseliers (Cdt Ch. 't Sjoen)
10de Compagnie Fuseliers (Lt Ch. Baetse)
11de Compagnie Fuseliers (Kapt A. Papillon)
12de Compagnie Mitrailleurs (OLt C. Gob)

IV Bataljon (Luitenant-kolonel R. Timperman)
13de Compagnie Mitrailleurs (Cdt C. Hernalsteen)
14de Compagnie Anti-Tankkanonnen C47 (Cdt F. Brunain)
15de Compagnie Mortieren M76 (Lt M. Scheire)

Stafcompagnie (Luitenant A. Destanberge)
Geneeskundige Compagnie (Geneesheer Luitenant A. Feron)
Peloton Verkenners (Onderluitenant H. Hermans)

18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen
10mei.jpg
Infanterie_FM30.jpg
Infanterist met een FM30 licht machinegeweer.
De 12de infanteriedivisie maakt deel uit van de Versterkte Positie Antwerpen en bemant de oostelijke sector tussen de oude pantserforten en de nieuw aangelegde anti-tankgracht in de Voorkempen.

Het divisiehoofdkwartier staat opgesteld in het oude Fort 2 te Wommelgem. Kort na middernacht alarmeert het Generaal Hoofdkwartier alle eenheden.

Ook bij het 2Li wordt tegen de ochtend iedereen op de gevechtsstellingen geplaatst. Het eskadron wielrijders van de divisie vertrekt naar haar alarmstellingen op de noordelijke oever van het Albertkanaal te Schilde en Oedelem.

Het 2Li neemt de centrale ondersector voor haar rekening en bemant posities tussen 's-Gravenwezel in het noorden en Schilde in het zuiden. De eerste twee bataljons liggen in eerste lijn met het IIde bataljon in het noorden en het Iste bataljon in het zuiden. Het IIIde bataljon bezet de tweede linie.

De bataljons van het eerste echelon krijgen het tactisch bevel over de Speciale Vestingseenheden die zich binnen hun kwartieren bevinden. Zo zal Majoor Milcamps van het IIde bataljon ook de 10de compagnie van het fort van 's-Gravenwezel bevelen, en krijgt Majoor Lardinois het bevel over de 11de compagnie van de schans van Schilde. Deze beide compagnies van de vestingstroepen bemannen in de beide bolwerken een aantal mitrailleurstellingen die als infanteriesteunpunt dienen te fungeren.
11mei.jpg
Vanaf de ochtend stromen Franse colonnes door de sector van de 12de infanteriedivisie. De eenheden behoren tot het Franse 7de Leger en zijn onderweg naar Nederland om er zoals afgesproken onze noorderburen bij te staan.
12mei.jpg
Het IVde legerkorps meldt aan de 12de infanteriedivisie dat de eerste troepen van de 18de divisie zich door hun sector zullen terugtrekken van hun afstoppingsopdracht aan het Verbindingskanaal Maas-Schelde.
13mei.jpg
Het Franse 7de leger beslist om Nederland opnieuw te verlaten en de eerste hun troepen trekken opnieuw door de sector van de 12de divisie, maar dan wel in zuidelijke richting. Rond het middaguur wordt gemeld dat de Duitse voorhoeden te Sint-Lenaarts het Verbindingskanaal Maas-Schelde bereikt hebben.
14mei.jpg
Het gros van de 18de infanteriedivisie trekt nu door de Versterkte Positie Antwerpen en begeeft zich richting Deurne.
15mei.jpg
De Duitse opmars nadert langzaam maar zeker de vesting Antwerpen. De Belgische genie vernielt de bruggen op het eerste gedeelte van Verbindingskanaal Maas-Schelde en voert wegvernielingen uit op de invalswegen uit Turnhout. Als een der laatste geallieerde eenheden sukkelen de Franse 4de Dragons Portés over de vernielde kruispunten na hun terugtocht uit Oostmalle.
16mei.jpg
Het Groot Hoofdkwartier besluit tot het verlaten van Antwerpen en de K.W. Stelling. Het veldleger moet in drie nachtelijke etappes naar een nieuwe linie tussen Terneuzen, Gent en Oudenaarde. De 12de infanteriedivisie zal zich tijdens de tweede nacht terugtrekken.

Er wordt die middag een luchtlanding gevreesd en het regiment krijgt het 3de peloton van het eskadron wielrijders van de divisie in versterking voor het uitvoeren van anti-parachutistenacties.
17mei.jpg
Op het middaguur maken de troepen van het nabije 23Li contact met de vijand. Er breken vuurgevechten uit maar de vijand dringt niet aan om tot het Albertkanaal door te stoten, wetende dat een oversteek over de Nete zal plaatsvinden.

In voorbereiding van de aftocht, worden de Speciale Vestingseenheden van het fort van 's Gravenwezel en de schans van Schilde toegevoegd aan het 22Li. De Maxims van de vestingstroepen zullen de mitrailleurscompagnies van het Iste en het IIde bataljon versterken.

In de avond van 17 mei trekt het 2Li zich samen met de rest van de divisie terug naar Vlaanderen. Via Wommelgem, Borsbeek, Mortsel en Oude God marcheren de colonnes naar de Schelde. De stroom wordt hier via de door de Genie aangelegde noodbrug overgestoken.
18mei.jpg
De regimenten van de divisie komen aan in hun rustgebied op de linkeroever tussen Hoboken en de samenvloeiing van de Durme en de Schelde. Ook het 2Li bereikt haar nieuwe bestemming te Temse na een mars via Hemiksem en Bazel en Steendorp.

Om aan de aandacht van de Luftwaffe te ontsnappen wordt getracht om overdag zoveel mogelijk manschappen binnenshuis te laten blijven. De beschikbare zware mitrailleurs worden uitgezet langsheen de oever van de Schelde.
19mei.jpg
De 12de infanteriedivisie krijgt nog tijdens de nacht van 18 op 19 mei nieuwe orders: de divisie zal in reserve geplaatst worden achter het Afleidingskanaal van de Leie en zal er een sector rond Zomergem gaan bezetten. Het gros van de infanterie zal per trein in een ruk tot achter het kanaal gebracht. De overige eenheden moeten zich te voet verplaatsen.

Het 2Li marcheert tijdens de ochtend van Temse naar Lokeren om aldaar aan boord te gaan van enkele klaarstaande treinen. Het station wordt echter nog tijdens de inscheping gebombardeerd en de manschappen van het 2Li stuiven in alle richtingen uit elkaar om dekking te zoeken. Slechts later op de dag worden de eenheden zo goed mogelijk gehergroepeerd en te voet op weg gezet richting Gent. De meeste detachementen van het 2Li overnachten in en om het kasteel van Evergem.
20mei.jpg
Het 2Li marcheert van Evergem en de buurt van Gent naar haar nieuwe kantonnementen achter het Afleidingskanaal. De verschillende regimenten van de 12de divisie zullen kantonneren het gebied Zomergem-Hansbeke-Bellem-Ursel. Het 2Li concentreert zich rond Hansbeke en komt tijdens de loop van de namiddag aan. Talrijke manschappen hebben tijdens de verplaatsing echter het contact met hun regiment verloren.
21mei.jpg
Tijdens de conferentie van Ieper besluiten de geallieerden dat de Belgen zich zullen terugtrekken van de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde. Er zal een nieuwe linie uitgebouwd worden over het Leopoldkanaal, het Afleidingskanaal van de Leie en de Leie zelf. Deze linie zal op 23 mei volledig moeten zijn. Het IIde legerkorps wordt met de 11de en 12de infanteriedivisies toegewezen aan het Afleidingskanaal van de Leie.

De manschappen van het 2Li krijgen een dag rust.
22mei.jpg
De 12de divisie vertrekt om haar nieuwe posities aan de oevers van het Afleidingskanaal in te nemen. Het 2Li verlaat tijdens de vroege ochtend haar kantonnementen en zet koers naar Ronsele. De rest van de dag wordt besteedt aan het aanleggen van veldversterkingen.
23mei.jpg
Het regiment bevindt zich nog steeds binnen de zone van ons IIde legerkorps dat verantwoordelijk wordt voor de verdediging van het gedeelte van het Afleidingskanaal van de Leie dat zich uitstrekt van de omgeving van Langestraat in het noorden tot het Kanaal Gent-Brugge in het zuiden. Deze zone is verdeeld in twee sectoren: de 12de infanteriedivisie verdedigt de noordelijke sector en de 11de infanteriedivisie de zuidelijke sector. Bij de 12de divisie worden het 23Li en het 2Li langsheen de kanaaloever geplaatst en krijgt het 22Li het tweede echelon toegewezen.
Het 2Li wordt verplaatst naar het nabije Zomergem. Na een korte mars van een tweetal Km graven de manschappen zich opnieuw in. De 12de infanteriedivisie heeft nu de sector van Veldekens tot Zomergem ingenomen. Ten noorden van Veldekens begint de zone van het Vde legerkorps. Ten zuiden van Zomergem sluit de 11de infanteriedivisie aan. Het 2Li bezet de volgende stellingen:
  • de commandopost van Kolonel Devloo staat opgesteld te Rijvers, op enkele honderden meters van Ronsele
  • het Iste bataljon heeft de linkerflank van het eerste echelon ingenomen en heeft zijn commandopost in de hoeve Sierens nabij Ronsele
  • het IIde batajon vormt het IIde echelon
  • het IIIde bataljon neemt de rechterflank van het eerste echelon voor zijn rekening rond Daalmen
  • de II/7A levert rechtstreekse vuursteun aan het regiment
24mei.jpg
De 12de Infanteriedivisie van Luitenant-generaal De Wulf bevindt zich nu aan het Afleidingskanaal tussen Veldekens en Ronsele. Het 2Li ligt op rechts, het 23Li op links. Van elk bataljon bevinden zich twee bataljons in de voorste vuurlinie. Het 22Li bezet het tweede echelon. De manschappen hebben zich de voorbije 36 uur op de nieuwe stellingen moeten ingraven en zijn bijzonder vermoeid.

Het 23Li wacht de Duitse aanval op het Afwateringskanaal af. Een eerste schuchtere poging van de vijand komt er in de vroege ochtend en al snel vallen de infanteristen onder vuur wanneer de vijandelijke infanterie een plaatselijke doorbraak proberen te forceren. De Duitsers maken echter geen aanstalten om het kanaal over te steken en trekken zich terug.

Het 2de Bataljon Genie bouwt daarop vier loopbruggen over het kanaal om elk bataljon in eerste lijn toe te laten om een uitkijkpost op de vijandelijke oever te bemannen. Ook voor het I/23Li en het III/23Li worden twee loopbruggen geworpen. Bij het IIIde bataljon is de 10de compagnie verantwoordelijk voor de uitkijkpost op de oostelijke oever.

Even na 10u00 opent de Belgische artillerie het vuur en anderhalf uur laten de IV/6A en de I/13A een dicht storingsvuur neerkomen op de uitvalswegen uit Eeklo. Het bombardement houdt de ganse dag aan.

Om 15u00 vetrekt bij het I/2Li een patrouille onder leiding van Korporaal Antoine Wancour en een viertal soldaten van de 3de compagnie over een van de loopbruggen in het kwartier van het bataljon. De patrouille wordt even later versterkt door een tweede detachement tot een goed dozijn militairen die nu samen de vijandelijke oever op het grondgebied van Waarschoot gaan verkennen. De patrouille wordt echter overvallen en slaagt er niet meer in het regiment op de hoogte te brengen van de hernieuwde Duitse opmars naar de kanaaloever. Korporaal Wancour wordt bij de schermutselingen getroffen en zal via Sleidinge en Kluizen uiteindelijk naar een hospitaal in Antwerpen afgevoerd worden.

Rond 17u00 steken te Ronsele soldaten van de Duitse 208ste infanteriedivisie via het loopbruggetje ten westen van Waarschoot de waterloop over. Ze overmeesteren de ploeg geniesoldaten die nabij hun vrachtwagens rondkuieren en hun wapens in de laadbak gedeponeerd hebben. Er vallen enkele schoten terwijl de vijand in steeds grotere getale het kanaal oversteekt.

Zowel de Duitse en Belgische infanteristen worden op de kanaaloever onder vuur genomen door de mitrailleurs van de 4de compagnie van het 2Li en er ontstaat enige paniek in eigen rangen. Na een korte strijd nemen de overvallers zonder veel moeite de sector van het I/2Li in.

Meer naar het zuiden toe slaagt het II/2Li slaagt er in de vijandelijke infanteristen tijdelijk tegen te houden.

De Duitse aanvallers zwenken richting noorden en bezetten al vrij vlug een strook grond van ongeveer 600 meter breed op de oude posities van het I/2Li en de rechterflank van het III/23Li. De 11de compagnie van Luitenant Van Besien is zwaar aangeslagen en dreigt het te begeven. Talrijke manschappen geven zich over en anderen vluchten weg.

Kolonel Dendal laat door het IIde bataljon van zijn regiment een nieuwe dwarsstelling opwerpen om de aanval in te dijken. Wanneer Dendal ontdekt dat een nu zo'n goeie kilometer van de kanaaldijk onbezet is, laat hij de 6de compagnie in de sector van het 2Li binnendringen om zoveel mogelijk terrein terug in Belgische handen te krijgen. De Duitsers klampen zich vast aan elke vierkante meter en de gevechten zullen de ganse nacht aanhouden.

Rond 18u30 wordt ook het eskadron wielrijders van de 12de divisie ingezet. De cyclisten hebben tijdens hun tocht naar het kanaal een achtergelaten T13 tankjager aan de praat gekregen en dit voertuig komt bij de gevechten goed van pas. Het eskadron zuivert de omgeving van de commandopost van het I/2Li.

Een goed uur later versterkt de divisie de tegenactie met het III/2Li. Dit bataljon slaagt er in om het gat te dichten tussen de commandopost van het I/2Li en de 3de compagnie van dit regiment dat nog steeds aan de kanaaloever standhoudt.
25mei.jpg
Omstreeks 04u15 wordt ook het I/22Li bij de tegenaanval gevoegd. De 9de compagnie van het 2Li ondersteunt dit bataljon. Pas tegen de morgen slagen de Belgen erin de kanaaloever te bereiken. De T13 neutraliseert verschillende Duitse mitrailleursnesten en vernietigt de voetbrug met zijn 47mm-kanon. De Duitsers zitten gevangen. Van de vijand geven 235 man, waaronder 5 officieren zich over en worden door de Belgen afgevoerd. De overwinningsroes verdwijnt snel wanneer de Duitsers later op de dag voldoende troepen aangevoerd hebben om een brede aanval langsheen het ganse kanaal te lanceren.
26mei.jpg
2Li_Belgische_Krijgsgevangenen.jpg
Belgische krijgsgevangenen worden door de vijand verzameld.
Na de succesvolle tegenaanval is de westelijke oever van het Afleidingskanaal van de Leie volledig gezuiverd van vijandelijke elementen en opnieuw in Belgische handen. De invaller wil echter al snel een tweede poging wagen en lanceert vanaf 10u30 een reeks intense luchtaanvallen op de Belgische linies. De Duitse artillerie begint een nieuw voorbereidend bombardement rondom 13u00. Het bombardement neemt om 16u30 sterkt toe en drie kwartier later volgt een nieuwe infanterieaanval.

Met een dubbele oversteekpoging in de ondersectoren van het 23Li en het 2Li kan de Duitse infanterie al snel twee kleine bruggenhoofden uitbouwen. Daarbij worden enerzijds het II/23Li en de staf van het 23Li al snel met overrompeling bedreigd. Via de oversteek te Stoktevijver maken de Duitsers anderzijds contact met de 5de, 6de en 7de compagnie van het II/2Li.

De compagnies van het II/2Li worden al snel ingedeukt en moeten even voor 18u00 terrein prijs geven. Ook het III/2Li raakt betrokken bij de gevechten.

De 12de divisie werkt intussen aan een tegenaanval in de hoop de vijand terug over het kanaal te drijven. Het II/22Li krijgt het bevel een tegenaanval te ondernemen naar de stellingen van het 23Li via de as Most-Leischoot. Het III/22Li moet het 2Li gaan ontzetten met een tegenactie richting Ronsele en Soktevijver.

Rond 20u00 is de situatie bij het 23Li bijzonder verward: het is niet duidelijk of de tegenactie de vijand kan terugdringen en het 23Li wankelt op zijn stellingen. Ook het II/2Li is onder zware druk komen te staan. Het zuidelijke bataljon van het 2Li is daarentegen nog steeds meester van de meeste delen van de kanaaloever. Het 2Li bezet nog steeds zijn tweede echelon langsheen een bosrand zo'n kilometer ten oosten van Ronsele.

Het 2Li moet zich enigszins terugtrekken maar slaagt er toch in een deel van de kanaaloever te behouden.
27mei.jpg
Rond 10u00 vaardigt het IIde legerkorps nieuwe bevelen uit voor de terugtocht. De 12de divisie zal naar het gebied rond Den Hoorn ten westen van Knesselare gestuurd worden. De divisie zal voorlopig nier meer ingezet worden.

De 12de divisie is al snel in volle aftocht van het Afleidingskanaal. Het 2Li bezet nog enige tijd zijn ondersector tussen Ronsele en Zomergem. Alleen het III/2Li klampt zich nog vast aan zijn stellingen langsheen de kanaaloever. De andere infanterie-eenheden werden teruggedreven en bevinden zich op enige afstand van het kanaal.

Na de middag zet het regiment koers naar Straden en bereikt deze gemeente rond 17u00. Het III/22Li bevindt zich op gelijke hoogte.

Talrijke eenheden van de 12de divisie zijn echter volledig uiteengeslagen zijn uiteengeslagen en vluchten weg in kleine groepjes. Enkele detachementen van het 2Li komen terecht in de sector van de 11de Infanteriedivisie waar ook al allerlei eenheden door elkaar lopen.
28mei.jpg
Het 2Li bereikt tijdens de nacht van 27 op 28 mei de westrand van de baan van Ruddervoorde naar Torhout. De troepen houden hier halt en worden tijdens de ochtend op de hoogte gebracht van de Belgische overgave.

De overblijvers worden eveneens gevangen genomen en in de komende dagen en weken afgevoerd. Het regiment bestaat hoofdzakelijk uit Vlamingen die allen rond het jaareinde weer vrijkomen en gedemobiliseerd worden.

Register van Gesneuvelden

5/II
ANTHEUNIS
Joseph
Sdt
Mil

03/09/1919
Destelbergen
26/05
Oostwinkel
Gedood door artillerievuur
5/II
BEECKMAN
Jozef, P.
Sdt
Mil

14/09/1919
Denderbelle
26/05
Oostwinkel
Klaroenblazer 2de peloton, 1ste gevechtsgroep
13/IV
BLONDEEL
Henri, C.T.
Sdt
Mil

20/11/1919
Wichelen
26/05
Ronsele
Gedood door artillerievuur. Of + 27/5?
Onbekend
BRANSWIJCK
Theodore, Marcel
Sdt
Mil

15/10/1919
Nederename
07/06
Willemstad (NL)
KG op Rhenus 127 op 30/5
Onbekend
DE BAETS
Gerard, J.
Sdt
Mil

16/05/1905
Sint-Kruis-Winkel
24/05
Watou
Afwezig bij zijn eenheid
7/II
DE CANCK
Joseph
Sdt
Mil

15/01/1917
Merelbeke
26/05
Ursel
Gedood door artillerievuur
4/I
DECOCK
Joseph, D.A.
Sgt
Mil
38
13/01/1919
Sint-Lodewijk (Deerlijk)
25/05
Beernem
Verwond 24/5 te Ronsele door artillerievuur
4/I
DE CORTE
Albert, C.
Sdt
Mil

16/08/1918
Knesselare
26/05
Beernem
Verwond te Ursel door vliegtuigbom
Onbekend
DE GROEF
Pierre, A.M.
Sdt
Mil

?
?
19/05
Beveren-Waas

4/I
DELORGE
Alfons, F.
Sdt
Mil

11/03/1919
Kortrijk
24/05
Ronsele
Gedood door artillerievuur
Staf/IV
DEMANY
Emile, G.J.
Sdt
Mil

26/06/1920
Indre (F)
20/05
Beauquesne (F)
Verwijzing naar 1CyF
2/I
DE MAESSCHALCK
Joris, E.
Kpl
Mil
39
23/02/1920
Gent
10/05
Duffel
Vermoedelijk zelfmoord
3/I
DEMARE
Adhémar
Sdt
Mil

02/07/1913
Brussel
26/05
Oostwinkel

3/I
DEMEYER
Achiel
Sdt
Mil

10/02/1919
Gent
24/05
Ronsele

Onbekend
DE RYCKE
Albert, M.H.
Sdt
Mil

13/08/1915
Gentbrugge
25/05
Zomergem

Staf/III
DE RYKER
Armand, A.
1Sgt
BOO

14/09/1913
Aalter
27/05
Ursel

15/IV
DE VRIESE
André, R.J.
Sdt
Mil

04/02/1920
Huise
26/05
Sint-Andries
Verwond in vuurgevecht op 25/5 te Ronsele
13/IV
ERNALSTEEN
Cesar, E.
Cdt
Act

?
Zulte
01/06
Saint-André (F)
Verwond in vuurgevecht op 26/5 te Ronsele
Staf/III
GOOSSENS
Désiré, E.
Kpl
Mil
26
15/02/1906
Gent
27/05
Ursel
Klaroenblazer
4/I
HENDRICX
Oscar, R.
Sdt
Mil

16/08/1916
Gentbrugge
26/05
Beernem
Verwond te Ursel door vliegtuigbom
Staf
LEVIS
Roger, F.R.
Sdt
Mil

02/08/1916
Gent
27/05
Ursel
Gedood door geweervuur
14/IV
MORTIER
Emiel, Edmond
Sdt
Mil
39
18/05/1919
Machelen
30/05
Brugge
Schutter 2de stuk, 1ste peloton. Verwond 26/5 te Ronsele door artillerievuur. Overleden in Sint-Jozefshospitaal.
6/III
NYSSENS
Robert, M.
Sdt
Mil

03/08/1915
Menen
25/05
Ronsele
Gedood door geweervuur
13/IV
PIETERS
Marcel, E.P.
1Sgt
BOO

16/07/1908
Lokeren
25/05
Oostwinkel

4/I
PIJCKE
Cyriel, P.
Sdt
Mil

10/08/1919
Deftinge
24/05
Ronsele
Gedood door artillerievuur
10/III
POELAERT
Marcel
Sdt
Mil

24/10/1918
Galmaarden
27/05
Ronsele
Samen met Sdt Van Hoorde
6/III
SPILIERS
Gilbert, J.B.
Sgt
Mil
38
22/05/1917
Aspelare
26/05
Beernem
Verwond 25/5 te Ronsele door artillerievuur.
7/II
VAN AVERMAET
Georges, F.H.
Sgt
Mil
38
03/11/1918
Gent
25/05
Zomergem
Gedood door artillerievuur
Onbekend
VAN CAUWENBERGE
René, A.
Sdt
Mil

01/05/1920
Oombergen
06/06
Willemstad (NL)
KG op Rhenus 127 op 30/5
15/IV
VAN DEN HEEDE
Marcel, R.
Sdt
Mil

19/05/1917
?
25/05
Ronsele

10/III
VAN HOORDE
Robert, G.
Sdt
Mil

27/05/1920
Wetteren
27/05
Ronsele
Samen met Sdt Poelaert. Verwondingen aan been en buik. Kpl?
15/IV
VAN MEERHAEGHE
August, M.
Sdt
Mil

26/12/1919
Harelbeke
25/05
Ronsele
Gedood door artillerievuur
3/I
VAN NEVEL
Maurits, A.
Sdt
Mil

08/06/1919
Nevele
27/05
Ronsele
Of + 24 mei?
1/I
VAN PETEGEM
Antoon, M.L.
OLt
Act

03/12/1912
Gent
26/05
Oostwinkel
Gedood door artillerievuur
6/III
VAN TWEMBEKE
Albert, M.
Sdt
Mil

28/09/1916
Everbecq
24/05
Zomergem

3/I
VANDEVELDE
Amedée, B.
Sdt
Mil

16/09/1919
Nevele
24/05
Waarschoot
Gedood door artillerievuur
Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
2Li_Sdt_Antheunis.jpg
2Li_Sdt_Jozef_Beekman.JPG
2Li_Sdt_Blondeel.jpg
2Li_Sgt_DeCock.jpg
Sdt Antheunis
Sdt Beekman
Sdt Blondeel
Sgt De Cock
2Li_Sdt_De_Corte.jpg
2Li_Sdt_DeMeyer.jpg
2Li_1Sgt_DeRyker.jpg
2Li_Sdt_De_Vriese_Andre.JPG
Sdt De Corte
Sdt De Meyer
1Sgt De Ryker
Sdt De Vriese
2Li_Cdt_Ernalsteen.jpg
2Li_Sdt_Hendricx.JPG
2Li_Sdt_Pijcke.jpg
2Li_Sdt_Poelaert.JPG
Cdt Ernalsteen
Sdt Hendrickx
Sdt Pijcke
Sdt Poelaert
2Li_Sgt_Spiliers.jpg
2Li_Sdt_VanHoorde.jpg
2Li_OLt_VanPetegem.jpg

Sgt Spiliers
Sdt Van Hoorde
OLt Van Petegem

Bibliografie en Bronnen