3C.jpg3de Regiment Carabiniers (3C)

3e Régiment de Carabiniers

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Infanterieregiment van de tweede reserve

Ontdubbeld van
1ste Regiment Carabiniers

Onderdeel van
18de Infanteriedivisie

Bevelhebber
Kolonel J. Brouhier

Standplaats
Vooruitgeschoven Positie Verbindingskanaal Schelde-Maas
Kanaal Schoten-Turnhout-Dessel
Ondersector Beerse-Arendonk
Samenstelling
I Bataljon (Majoor Georges Imschoot)
1ste Compagnie Fuseliers (Cdt Lemoine)
2de Compagnie Fuseliers (Cdt Pelzer)
3de Compagnie Fuseliers (Cdt De Rom)
4de Compagnie Mitrailleurs (Cdt De Coster)

II Bataljon (Kapitein-commandant Janssens)
5de Compagnie Fuseliers (Cdt Hoeffler)
6de Compagnie Fuseliers (Cdt May)
7de Compagnie Fuseliers (Lt Lebas)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Lt Demiddeleer)

III Bataljon (Majoor René Vandermeersch)
9de Compagnie Fuseliers (Cdt Boulanger)
10de Compagnie Fuseliers (Cdt Dhynes)
11de Compagnie Fuseliers (Lt Delepeleire)
12de Compagnie Mitrailleurs (Cdt Preat)

Stafcompagnie (Kapitein-commandant C. Boterberg)
Medische Compagnie (Geneesheer Luitenant Dreutz)
Peloton Verkenners (Luitenant Adelin De Vynck)

18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen

Het 3C werd op 22 september 1939 gevormd en mobiliseerde zijn manschappen op 4 oktober van dat jaar te Waterlo, Eigenbrakel, Vezon, Callenelle en Antoing.
10mei.jpg
t_verbindingskanaal.jpg
Het 3C ontvangt in de vroege uurtjes van 10 mei het algemeen alarm en neemt zijn stellingen in. Het regiment is op 7 mei 1940 aangekomen in de ondersector Beerse-Arendonk van het Verbindingskanaal Maas-Schelde om er het 39Li af te lossen. Dit laatste regiment heeft de ondersector op 9 mei verlaten en begaf zich naar kantonnementen binnen de Versterkte Positie Antwerpen te Merksem en Deurne.

De 18de Infanteriedivisie staat opgesteld langsheen deze waterweg om er de zogenaamde Vooruitgeschoven Positie te bemannen. De divisie moet bij een vijandelijke inval de bruggen over het Verbindingskanaal vernielen om de Duitse invallers trachten af te remmen. Daarna dienen de troepen zich terug te trekken achter het Albertkanaal. De divisie is door het vertrek van het 39Li verre van volledig langsheen het Verbindingskanaal. Bovendien heeft het 3Gr twee bataljons moeten afstaan aan de Maritieme Basis voor de verdediging van kust. Ook 26A wordt elders ingezet. Er resten de 18de Infanteriedivisie nog 4 infanteriebataljons aan de kanaaloever, samen met de eigen wielrijdersgroep en die van de 15de Infanteriedivisie . De divisie heeft wel de I/17A toegewezen gekregen om vuursteun te leveren bij een inval uit de richting Eindhoven.

Deze kleine formatie moet een een bijzonder lang front van 40 Km bemannen. De divisiestaf heeft dan ook geen andere optie dan de drie bataljons op een enkel echelon te plaatsen:
 • De commandopost van het regiment, het peloton verkenners, het commando van de Groep Wielrijders van de 15de Infanteriedivisie en zijn 2de en 3de eskadrons, het commando van de Compagnie T13 van de 2de Infanteriedivisie en tenslotte de compagniestaf van de 1ste compagnie van het 15de Bataljon Genie bevinden zich allen te Turnhout.
 • Het IIIde bataljon maakt samen met het IIde bataljon van het 3de Regiment Grenadiers deel uit van Ondersector West. Het II/3C bezet het kwartier Beerse op de linkerflank.
  • De bataljonsstaf en de staf van de 12de compagnie bevinden zich te Vosselaar.
  • De 9de compagnie ligt op links tussen de brug van de Rijkevorselseweg en de brug van de Merksplasseweg.
  • De 11de compagnie ligt in het centrum tussen de brug van de Merkplasseweg en de zwaaikom aan de Gorenstraat.
  • De 10de compagnie bevindt zich op het rechter onderkwartier dat tot aan de Stokse Heide strekt.
 • Het IIde bataljon bezet het kwartier Turnhout in Ondersector Centrum.
  • De commandopost van het bataljon bevindt zich in Turnhout.
  • De posities strekken zich uit tot aan de brug van De Lusthoven.
 • Het Iste bataljon heeft het bevel over Ondersector Oost die eveneens de Groep Wielrijders van de 18Div omvat en van Arendonk tot De Maat loopt. Het bataljon bezet zelf het kwartier Arendonk:
  • De bataljonsstaf en de staf van de 4de compagnie bevinden zich te Vosselaar.
  • De 1ste compagnie ligt op links, de 3de compagnie in het centrum en de 2de compagnie op rechts.
  • Dit kwartier eindigt met de brug van de Moerenstraat, net bij de Nederlandse grens.

De eerste taak van het 3C is het vernielen van de bruggen over het Kanaal Schoten-Turnhout-Dessel tussen Beerse en Arendonk. Dit gebeurt reeds op 10 mei in de voormiddag.
11mei.jpg
t_verbindingskanaal.jpg
Op vraag van het Franse 7de leger dat Nederland binnentrekt om onze noorderburen bij te staan, blijft de 18e Infanteriedivisie aan de Vooruitgeschoven Positie om de flank van de oprukkende Fransen te dekken. Het 3C bewaakt haar sector van de Vooruitgeschoven Positie aan het kanaal.
12mei.jpg
t_verbindingskanaal.jpg
In Nederland nemen de Duitsers te stad Tilburg in en trekt het Franse 7de leger terug naar de lijn Breda-Turnhout. Voor de carabiniers verandert er voorlopig niks. Na de middag komen de eerste Duitsers rond 13u00 binnen het bereik van onze artillerie in de ondersector van het 3C en worden er onder vuur genomen door het I/17A. De 2de Batterij vuurt vanop haar stellingen te Ardendonk waar ze voor het kantonnement van het I/3C opgesteld staat. Te Retie opent de 1ste Batterij het vuur.

De Duitsers stoppen hun opmars en wachten de duisternis af. Om 22u30 vallen de Belgen onder mortiervuur en raken de Duitsers over het grenskanaal met behulp van opblaasbootjes.
13mei.jpg
t_verbindingskanaal.jpg
Het 3C blijft nog een laatste dag op zijn stellingen, terwijl het Franse 7de leger zich in volle vaart naar de K.W. Stelling begeeft. De Belgen worden aan het kanaal bijgestaan door het Franse 4de Regiment "Dragons Portés" en samen slagen ze er in de vijandelijke opmars tijdelijk af te remmen.
14mei.jpg
t_onderweg.jpg
Met de volledige terugtrekking van het Franse 7de leger uit Nederland wordt ook de terugtocht van de Belgen achter de K.W. Stelling in de nacht van 13 op 14 mei bevolen. Te Arendonk trekken nog meer Franse troepen naar het zuiden. Deze troepen komen samen met eenheden van het 3C in contact met de Duitse voorhoeden. De karabiniers beginnen onmiddellijk aan de aftocht. Het II/3C ontvangt het bevel echter te laat en wordt gedeeltelijk gevangengenomen, slechts twee compagnies bereiken Antwerpen. De infanteristen te voet van de andere bataljons van het 3de Regiment Karabiniers worden in Lichtaart opgewacht door een 180-tal voertuigen (autobussen en vrachtwagens) van de Legerautogroepering die reeds op 11 mei naar de kempen werden gestuurd om de 18Div op te laden en tot op de zuidelijke oever van het Albertkanaal te brengen. Het 3C wordt afgezet in de omgeving van Ranst, Broechem en Emblem.
15mei.jpg
t_onderweg.jpg
De 18de infanteriedivisie bereikt bij het begin van de dag de Versterkte Positie Antwerpen en gaat in kantonnement te Ranst, Broechem en Emblem.
16mei.jpg
t_onderweg.jpg
Tijdens de nacht van 15 op 16 mei verplaatsen de eenheden van de 18de divisie zich tot aan de oude fortengordel rondom Antwerpen. Er wordt gekantonneerd rondom Borsbeek en Boechout. Die dag beslist het Groot Hoofdkwartier om het leger terug te trekken naar de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde.
17mei.jpg
t_onderweg.jpg
Het 3C steekt tijdens de nacht van 16 op 17 mei samen met de andere eenheden van de 18de infanteriedivisie de Rupel over te Boom. Vervolgens gaat het westwaarts en wordt de Schelde overgestoken via de brug van Temse. Aangekomen in het Waasland zet de divisie koers naar Lokeren. In de stad en en de gemeenten net ten noorden worden nieuwe logementen opgezocht.
18mei.jpg
t_gent.jpg
De 18de divisie wordt doorgestuurd naar het Bruggenhoofd Gent. De nachtelijke etappe van 17 op 18 mei gaat van Lokeren tot de oostrand van het bruggenhoofd. Het 3C zoekt Destelbergen op en kan zich daar reorganiseren en uitrusten. De mannen zijn nu onderweg sinds 13 mei en de lange nachtelijke verplaatsingen hebben duidelijk hun tol geëeist.
19mei.jpg
t_gent.jpg
Het 3C rust uit te Destelbergen en tracht de opgelopen schade en verliezen zo goed mogelijk te herstellen.

De 18de divisie bewaakt nu de noordoostelijke sector van het Bruggenhoofd Gent tussen Oostakker en Destelbergen. In deze sector bevinden zich geen bunkers zoals dit langsheen de zuidrand van het bruggenhoofd wel het geval is. De troepen graven zich in en blijven op post. De vooruitgeschoven bewaking van de sector wordt verzekerd door de groep wielrijders van de 18de divisie met ondersteuning van de 5de en 6de compagnies van het Bataljon Grenswielrijders Limburg.
20mei.jpg
t_gent.jpg
Het 3C blijft zijn stellingen te Destelbergen bemannen. Het regiment krijgt versterking van de 26ste compagnie van de Speciale Vestingseenheden die met hun lichte Maxim mitrailleurs de linies van het regiment van luchtafweerdekking voorzien.
21mei.jpg
t_gent.jpg
Ook voor een laaste dag blijft de 18de infanteriedivisie aan de noordoostrand van Gent. Het 3C ligt nog steeds rondom Destelbergen.
22mei.jpg
t_gent.jpg
Op de Conferentie van Ieper tussen de Belgen, Fransen en Britten is beslist dat het front achteruit moet. Het Belgische leger zal de aftocht naar de Leie aanvatten en rondom Gent worden de Belgische posities herschikt en wordt het Bruggenhoofd Gent opgegeven. De 16de en de 18de infanteriedivisies zullen de stad verdedigen. De 1ste infanteriedivisie zal de stad verlaten en naar de streek van Kortrijk verhuizen. De 2de en de 4de infanteriedivisie zullen het Bruggenhoofd Gent verlaten, terwijl ten zuiden van de stad de 1ste Divisie Ardeense Jagers en de 5de infanteriedivisie nog achter de Schelde moeten blijven tot de nacht van 23 op 24 mei en zich vervolgens ook achter de Leie moeten terugtrekken.

De 18de Infanteriedivisie zal te Gent deel uitmaken van de achterhoede. Het Groot Hoofdkwartier werkt samen met de andere staven een nieuwe samenstelling uit voor de gevechtsgroep rond het 3C. Het regiment zal versterkt worden met:

Het 3C verlaat na het vallen van de nacht zijn linies te Destelbergen. Via de Antwerpse Steenweg en de Dendermondse Steenweg trekken de colonnes de stad binnen.
23mei.jpg
t_gent.jpg
Gevangenen_Inleveren_Wapens.jpg
Belgische soldaten leveren hun wapens in.
Kolonel Brouhier verdeelt zijn eenheden in de stad en richt zijn commandopost in nabij het Militair Hospitaal :
 • I/3C gaat in stelling langsheen aan de Leie langsheen de Veerkaai, Nieuwburgkaai en Hagelandkaai, tot net voorbij aan de Dampoort. Het 39Li sluit aan ten noorden in de Handelshaven. Het bataljon neemt ook de omgeving van het stadhuis en het belfort voor zijn rekening, maar besluit daar geen troepen te plaatsen. De commandopost van het bataljon komt op Bij Sint-Jacobs te staan. Dit bataljon ontvangt vuursteun van zes mortieren van de 10/IV/3C die naar het kruispunt van de Dampoort gericht worden.
 • III/3C bezet de kaaien tussen de Veerkaai en de Keizerpoort, langsheen de Visserij. Een T13 van het 2de Licht Regiment wordt bij de Keizerpoort in stelling gebracht. Het 41Li sluit aan ten zuiden vanaf de Keizerpoort. Dit bataljon ontvangt vuursteun van de tweede groepering van zes mortieren van het 3LA die de linkeroever van de Schelde tussen de spoorlijn en de Brusselsesteenweg dekken
 • II/3C bemant de tweede linie langsheen de Coupure
 • het regiment ontvangt vuursteun van twaalf MVD mortieren van de 10de batterij van het 3de Regiment Legerartillerie
 • de commandopost van het regiment wordt opgesteld in een woonhuis aan de Ekkergemstraat 3

Om 03u00 is het 3C op post en gaat iedereen aan het werk om de aanwezige stellingen over te nemen en zo goed mogelijk te verbeteren.

Die ochtend ontdekken de Duitsers dat het Bruggenhoofd Gent verlaten is. Er wordt besloten zo snel mogelijk het centrum van de stad te bereiken. Even later arriveert de Duitse Luitenant Schönenberger aan de commandopost van het IIIde bataljon aan de Keizerpoort. Schönenberger draagt een witte vlag en moet de overgave van de stad komen eisen. De Carabiniers durven geen initiatief te nemen en verwijzen Schönenberger dan maar door naar het divisiecommando. Ook daar weet men geen raad en wordt de onderhandelaar doorgestuurd. Uiteindelijk zal Luitenant Schönenberger naar het Groot Hoofdkwartier gevoerd worden om daar zijn verhaal te gaan herhalen.

Omdat Luitenant Schönenberger te lang weg blijft, stuurt de vijand een nieuw detachement naar de Carabiniers. Er wordt de Belgen wijs gemaakt dat er een indrukwekkende Duitse overmacht op de Keizerspoort afstevent. Een 400-tal Belgische soldaten van de 6/II/41Li en 11/III/3C geven zich onmiddellijk over en verlaten hun stellingen aan de Keizerspoort zonder een schot te lossen. Via het half vernielde Keizersas bouwen de Duitsers snel een klein bruggenhoofd uit langsheen de Frere Orbanlaan en de Brusselsepoortstraat. Ook de kazerne De Hollain wordt ingenomen, waar een 300-tal Belgische achterblijvers zonder problemen ingerekend worden.

De vijand zend onmiddellijk een detachement onderhandelaars naar het stadhuis. Het schepencollege wacht er de invallers af, maar verklaart niet langer in verbinding te zijn met de Belgische militairen en zegt niets te kunnen doen om de overgave van de stad te bepleiten. De Duitsers heisen de oorlogsvlag op het Belfort. Majoor Imschoot van het Iste bataljon wil de vijand uit het stadhuis verdrijven en stelt snel een gevechtsgroep samen uit zijn bataljonsstaf. Alle beschikbare mannen worden opgetrommeld en zelfs de geneesheren Luitenant Dreutz en Onderluitenant Collinet worden bewapend. De gevechtsgroep wordt in drie gesplitst en de detachementen trachten het belfort te omsingelen. Intussen is het stadhuis omringd door een grote groep nieuwsgierige burgers die de majoor en zijn mannen aanmanen om niet te schieten. Majoor Imschoot trekt dan maar alleen het gebouw in en meldt aan de aanwezige Duitsers dat hij niet zal laten vuren maar ook niet zinnes is om zich over te geven.

Kort daarna valt Luitenant Remy met een stoottroep van het I/39Li met veel lawaai het stadhuis binnen. Remy wil de Duitse onderhandelaars gevangen nemen maar Imschoot gaat niet akkoord en het komt tot een hevige ruzie tussen de twee mannen. Beide officieren druipen af en laten de Duitsers alleen achter aan het belfort. De Duitsers maken van de gelegenheid gebruik om de eerste bezettingstroepen naar het stadscentrum door de sturen en bouwen hun bruggenhoofd verder uit. Het III/3C wordt opgerold en ook Majoor Vandermeersch wordt gevangen gemaakt. De Duitsers rukken verder op langs de Visserij.

In de sector van het I/3C komt omstreeks 10u00 komt een Duitse verkenningspatrouille bestaande uit een vijftal voertuigen en enkele motoren langs de Dendermondsesteenweg het Antwerpenplein opgereden. De Duitsers menen dat alle Belgen gevlucht zijn en worden verrast door de Carabiniers aan de Dampoortbrug. Een C47 kanon treft een vijandelijke verkenningswagen. Te 14u00 krijgt het I/3C het bevel om tot de laatste man stand te houden. Rond 15u00 trachten de invallers opnieuw de Dampoortbrug te overschreiden maar het I/3C drijft de Duitsers terug.

Op de Coupure heeft het II/3C de ganse dag haar posities kunnen behouden. Rond 15u15 worden alle bruggen op de Coupure opgeblazen. De zware explosies van de zes bruggen maken enorm veel schade aan omliggende huizen, wat de Gentenaars niet op prijs stellen. Door het vernietigen van alle bruggen over de Coupure daalt het moreel bij het I/3C en III/3C al snel tot ver onder nul. Nu elke mogelijkheid om te vluchten is weggevallen en de soldaten bovendien door de Gentse politie en de Duitsers worden aangemoedigd zich over te geven, begeven de soldaten zich in grote groepen naar het stadhuis om daar hun wapens af te geven en de strijd te staken.

Om half vier nemen de Duitsers definitief de zone rondom het stadhuis in. De Belgische genie venietigt de telefooncentrale in de Bennesteeg waardoor praktisch in gans het centrum al het telefoonverkeer onderbroken wordt. Ook de Carabiniers ondervinden hierdoor grote hinder omdat zij bij gebrek aan veldtelefoons van het openbare telefoonnet gebruik maken voor hun verbindingen. De leiding van het I/3C krijgt een uitdrukkelijk verbod contact te maken met Duitse onderhandelaars. De Coupure mag zeker niet opgegeven worden. Er worden extra mitrailleurs ontplooid om de vernielde bruggen te versterken. Intussen verloopt op het stadhuis een moeilijke discussie tussen de staf van het 3C, het stadsbestuur en de Duitsers over het lot van de stad. De militairen willen Gent kost wat kost verdedigen, terwijl het stadsbestuur de stad open wil verklaren om huizen en inwoners te sparen. De vijand dringt aan op het laatste.

Tenslotte vallen de vijandelijke eenheden die via de Keizerspoort de stad binnentrokken het I/3C rond 17u00 van de andere kant aan. De 3de compagnie gooit de wapens weg en geeft er als eerste de brui aan. De andere compagnies volgen al snel en een half uur later heeft ook dit bataljon zich overgegeven en leidt Majoor Imschoot de mannen van het I/3C naar de gevangenschap.

Om 18u00 verschijnt de Gentse politiecommissaris aan de stellingen het II/3C van Commandant Janssens en eist dat zij zich net zoals het I/3C en het III/3C zouden overgeven. Luitenant Devèze laat meteen de commissaris aanhouden en weigert gehoor te geven aan zijn pleidooi. Het tweede bataljon blijft over als enige eenheid van het regiment. Bij het vallen van de duisternis breken schermutselingen uit tussen het II/3C en de vijandelijke infanterie en moeten de Belgen zich proberen terug te trekken. Net voor hun terugtocht wordt de Albertbrug opgeblazen en dreigen de laatste Belgen in de binnenstad gevangen genomen te worden. Met behulp van de genie kunnen nog enkele Carabiniers aansluiting krijgen bij het II/3C via enkele geïmproviseerde noodbruggen over het kanaal Gent-Brugge.

Tegen middernacht is de georganiseerde aftocht van het Belgische leger te Gent naar de richting van de Leie en het Afleidingskanaal in volle gang. De Belgische troepen vernietigen na de overtocht van het kanaal Gent-Brugge, de bruggen van Vinderhoute, Lovendegem en Merendree. Ook de bruggen te Drongen en Mariakerke over de Verbindingsvaart ondergaan hetzelfde lot.
24mei.jpg
t_afleidingskanaal.jpg
Het II/3C breekt om 00u30 zijn stellingen langs de Coupure op en gaat ervan door. Een detachement blijft achter bij een loopbrug aan de Nieuwe Wandeling om de laatste vluchtelingen van het I/3C en het III/3C toe te laten de stad te ontvluchten. Via deze route kan ook het gros van de 26ste compagnie van de Speciale Vestingseenheden ontkomen. Om 03u30 wordt niet langer gewacht. De loopbrug wordt vernield en de laatste Carabiniers trekken weg.

De 18de infanteriedivisie zal de reserve van het Vde legerkorps uitmaken. Dit legerkorps bemant aan het Afleidingskanaal van de Leie de noordelijke sector tussen Strobrug en Oostwinkel.

Van het 3C blijft alleen het tweede bataljon als georganiseerde eenheid over. Na een vermoeiende nachtmars komt het II/3C aan in het achtergebied van deze sector en wordt op zo'n 20 Km van het Afleidingskanaal rondom Hertsberge gekantonneerd. De 26ste compagnie van de Speciale Vestingseenheden wordt te Nachtegaal ondergebracht.
25mei.jpg
t_afleidingskanaal.jpg
Aan het Afleidingskanaal van de Leie voeren de Belgen een omvangrijke positiewissel uit. De 6de infanteriedivisie heeft in de nacht van 24 op 25 mei het 9Li naar het zuidelijk front aan de Leie moeten sturen om er de Duitse doorbraak rond Kortrijk trachten te keren. In de ochtend krijgen ook de divisiestaf en het 1Gr het bevel om naar de Leie te vertrekken. De 6de divisie zal afgelost worden door de 18de infanteriedivisie.

De 18de divisie zal voor de nakende actie aan het Afleidingskanaal samengesteld worden uit de volgende eenheden:
 • IIde bataljon van het 3Gr
 • IIde bataljon van het 3C
 • Iste bataljon van het 39Li
 • IVde bataljon van het Regiment Speciale Vestingstroepen Antwerpen
 • 7de Jagers te Voet
 • 1ste Carabiniers
 • Groep Cyclisten van de 18de infanteriedivisie

Dit geheel zal artilleriesteun ontvangen van de vier groepen van het 6A. De Iste en IIIde groep van het 13A leveren bijkomende vuurkracht van op hun nieuwe posities te Kleit Kampel en Prinsenveld. Drie secties C40 Bofors kanonnen van de IXde groep van het 1DTCA staan in voor de luchtafweer.
26mei.jpg
t_afleidingskanaal.jpg
De Duitsers steken die dag het Afleidingskanaal van de Leie over en de restanten van het 3C trekken zich samen met de 18de divisie 's avonds terug.
27mei.jpg
t_onderweg.jpg
Via Oedelem trekken de overblijvende troepen van de 18de divisie tijdens de nacht van 26 op 27 mei naar Oostkamp.
28mei.jpg
t_onderweg.jpg
De weinige georganiseerde restanten van het 3C bevinden zich nog steeds in het gebied tussen Oostkamp en Brugge wanneer het nieuws van de capitulatie binnenloopt.

Register van Gesneuvelden

3/I

AERTS

Pierre, J.

Kpl31/05/1911

Leuven

23/05

Gent

Gedood door verdrinking bij gevechten aan de Dampoort.
6/II

ANDRIESSENS

Charles

Kpl06/02/1908

Koekelberg

14/05

Arendonk


3/I

BARBIER

Edgard

Sgt11/09/1908

La Louvière

14/05

Oud-Turnhout


Onbekend

BUTS

Marcel, F.

Sdt
Mil


28/09/1909

Brussel

14/05

Oud-Turnhout


6/II

COCKSHAW

Henri, M.

Kpl11/01/1910

Brussel

14/05

Arendonk


3/I

COLSON

August

Sdt
Mil


11/02/1910

Neerlinter

24/05

Gent

Gedood door verdrinking bij reddingspoging Pierre Aerts aan de Dampoort.
6/II

COQUIDEZ

Maurice, A.J.

Sdt
Mil


19/04/1912

Seneffe

14/05

Arendonk


6/II

CUMPS

Henri

Sdt
Mil


08/01/1911

Sint-Pieters-Woluwe

01/06

Brugge

Verwond 16/5 Ranst
2/I

DAUBIE

Valère

11/03/191531/05

Dordrecht (NL)

KG op Rhenus 127 op 30/5. Overleden in hospitaal.
7/II

DE BERLANGER

Camiel

Sdt
Mil


12/07/1908

Erembodegem

14/05

Antwerpen


Onbekend

DE BRUYN

Joseph, H.

Sdt
Mil


27/08/1910

Brussel

13/05

Arendonk


6/II

DE MEYER

Frans

Kpl09/07/1907

Haaltert

14/05

Arendonk


Onbekend

DELANDSHEERE

William, C.R.

Sgt18/09/1911

Brussel

29/05

Loppem


6/II

DEMARET

Leon, J.

Sdt
Mil


03/05/1911

Lessines

14/05

Arendonk

Of + 13/5?
Staf

DEMORTIER

Louis, L.C.

Sdt
Mil


22/09/1911

Wavre

01/06

Brugge


6/II

FAUVILLE

Joseph, S.

Sdt
Mil


18/01/1909

Chênée

14/05

Arendonk


Onbekend

GEERKENS

Georges, H.

Sdt
Mil


24/09/1909

Willebringen

27/05

Maldegem


8/II

HAZARD

Léon, J.

Sdt
Mil


28/08/1911

Braine-l'Alleud

14/05

Arendonk


Onbekend

HERBEN

Joseph, P.

Sdt
Mil


10/05/1900

Elsene

27/05

Oostende


8/II

MEGANCK

Jean

Sdt
Mil


01/02/1909

Vorst

15/05

Antwerpen


Staf/II

MERTENS

Joannes, D.

Sdt
Mil


22/02/1908

Vlezenbeek

21/05

Eindhoven (NL)


2/I

MOERENHOUDT

Frans, J.

Sdt
Mil


11/10/1911

Brussel

13/05

Oud-Turnhout


6/II

MOULIN

Fernand, L.

Sgt17/03/1911

Boussu

14/05

Arendonk


3/I

PRAXEL

Louis

Sdt
Mil


07/07/1910

Schaarbeek

13/05

Oud-Turnhout


Staf

ROGER

Léon, J.G.

Sdt
Mil


20/09/1910

Limal

24/05

Oostkamp

Gedood in luchtaanval op marscolonne.
6/II

ROMAIN

Roger, N.

Sdt
Mil


06/12/1911

La Louvière

14/05

Arendonk


6/II

SAUVENIER

Paul, A.

Sdt
Mil


08/08/1911

Bellecourt

14/05

Arendonk


8/II

SCHILS

Henri, Ch.

Sdt
Mil


02/06/1911

Liège

14/05

Arendonk


6/II

SONCK

Nicolas

Sdt
Mil


09/04/1908

Aalst

14/05

Arendonk


9/III

T'SAS

Jean Baptiste

Sdt
Mil


06/04/1909

Brussel

24/05

Oostkamp

Gedood in luchtaanval op marscolonne.
5/II

VAN DEN BROECK

Jan, G.

Sdt
Mil


02/06/1907

Buggenhout

14/05

Arendonk


Staf/II

YERNAUX

Adelin, G.J.

Maj13/06/1896

Schaarbeek

16/05

Brachem??


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
3C_Sdt_De_Berlanger.JPG
3C_Kpl_Cockshaw.JPG
3C_Sdt_Mertens.jpg
3C_Sdt_Sonck.JPG
Sdt De Berlanger
Kpl Cockshaw
Sdt Mertens
Sdt Sonck

Bibliografie en Bronnen

Taghon, P., 1986, Gent mei 1940, Gent: Historica.