44Li.jpg44ste Linieregiment (44Li)

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Infanterieregiment van de tweede reserve

Ontdubbeld van
14de Linieregiment

Taalstelsel
Nederlandstalig

Onderdeel van
16de Infanteriedivisie

Bevelhebber
Luitenant-kolonel L. De Loucker

Standplaats
Bruggenhoofd Gent
Ondersector Kwatrecht-Semmerzake
Commandopost te Merelbeke

Samenstelling
I Bataljon (Kapitein-commandant J. Gallez)
1ste Compagnie Fuseliers (Cdt M. Dineur)
2de Compagnie Fuseliers (Cdt G. Danneels)
3de Compagnie Fuseliers (Lt M. Declaye)
4de Compagnie Mitrailleurs (Cdt J. Rivière)

II Bataljon (Kapitein-commandant O. Cremer)
5de Compagnie Fuseliers (Lt H. Housiaux)
6de Compagnie Fuseliers (Lt L. De Bruyn)
7de Compagnie Fuseliers (Cdt R. Liégois)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Cdt L. Schares)

III Bataljon (Majoor SBH A. Berben)
9de Compagnie Fuseliers (Cdt M. Fraiture)
10de Compagnie Fuseliers (Lt M. Sels)
11de Compagnie Fuseliers (Lt R. Pairon)
12de Compagnie Mitrailleurs (Kapt L. Page)

Stafcompagnie (Luitenant J. Robert)

Geneeskundige Compagnie (Geneesheer 1ste Kapitein G. Prison)

Peloton Verkenners (Onderluitenant Jean Lambrecht)

18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen
10mei.jpg
t_gent.jpg
44Li_keuken.jpg
Keukenpersoneel van het 44Li tijdens de mobilisatieperiode.
Bij het uitbreken van de oorlog staat de 16de Infanteriedivisie rond Gent opgesteld waar ze deel uitmaakt van de algemene reserve van ons Groot Hoofdkwartier. Het 44Li is verspreid over de oostrand van het Bruggenhoofd Gent en bewaakt de ondersector Kwatrecht-Semmerzake.

De commandopost van het regiment staat opgesteld te Merelbeke. Het Iste bataljon is ontplooid in het kwartier Kwatrecht en heeft zijn commandopost te Melle.

Het IIIde bataljon heeft zijn commandopost te Lemberge en bewaakt het kwartier Landskouter.

Het IIde bataljon ligt op de rechterflank en bezet het kwartier Schelderode-Munte. De 5de en de 6de compagnie hebben hun kantonnementen te Melsen.

Het regiment is onder de wapens sinds de afkondiging van fase 'C' van de mobilisatie medio september 1939.

Het Groot Hoofdkwartier zal de ganse divisie in reserve houden tot 17 mei. De troepen worden wel betrokken bij het bewaken van belangrijke installaties, het verstevigen van verdedigingswerken en de tijdens de eerste oorlogsdagen alom gehouden jacht op vermeende parachutisten.

Even na het afkondigen van de algemene mobilisatie om 06u30 vernemen de infanteristen dat de Franse en Britse troepen zoals afgesproken de Belgische grens zullen oversteken om zich naar hun ontplooiingszones te begeven.

De Belgische troepen in het marsgebied wordt gevraagd alle wegen vrij te maken om de geallieerde troepen bij te staan en door hun zone te gidsen. In de ondersector van het 44Li gaat het in hoofdzaak om eenheden van het Franse 7ème Armée die naar Zeeland oprukken.
11mei.jpg
t_gent.jpg
Het Groot Hoofdkwartier wijst de 16de infanteriedivisie aan voor de mogelijke verdediging van Gent tegen luchtaanvallen. De eerste detachementen van de divisie komen aan in de stad om deze nieuwe opdracht voor te bereiden. De bataljons dienen steunpunten in te richten ten Oosten en Zuidoosten van de stad, onder meer te Oostakker, Broeken, Voorde, Destelbergen en Heusden.

Terwijl het 44Li zijn nieuwe stellingen betrekt, trekken steeds meer Franse troepen door het gebied om Zeeland te gaan bezetten.
12mei.jpg
t_gent.jpg
Het 44Li blijft rond Gent. De drie bataljons zullen tot en met 16 mei hun bewakingsopdracht blijven uitvoeren en roteren als volgt:
 • één bataljon bewaakt de steunpunten tegen luchtlandingen
 • één bataljon vormt de reservemacht van de divisie en staat stand-by te Gentbrugge om tussenbeide te komen in noodgevallen
 • één bataljon is met rust te Sint-Amandsberg

De commandopost van het regiment blijft te Sint-Amandsberg. Het peloton verkenners wordt in twee detachementen verdeeld. Een eerste detachement voert patrouilles uit op zoek naar parachutisten. Het tweede detachement rijdt elke vier uur een rond tussen de diverse steunpunten.
13mei.jpg
t_gent.jpg
Het 44Li blijft rond Gent.
14mei.jpg
t_gent.jpg
Het 44Li blijft rond Gent.
15mei.jpg
t_gent.jpg
Het 44Li blijft rond Gent.
16mei.jpg
t_gent.jpg
De geallieerden besluiten dat de Belgen zich zullen terugtrekken op de linie Terneuzen-Gent-Oudenaarde. In de buurt van Gent schieten alle eenheden in actie om de verdediging van de stad en van het Bruggenhoofd Gent op punt te stellen.

Het peloton verkenners verhuist naar Eke en krijgt de opdracht om een deel van de Kortrijksesteenweg vrij te houden van burgers en Belgische militairen om een deel van het Franse 7de Leger toe te laten zich terug te trekken naar het Zuidwesten via deze belangrijke verkeersas.

Het regiment krijgt aan het eind van de dag het bevel om het westelijke uiteinde van de bunkerlinie van het Bruggenhoofd Gent te Semmerzake, Eke en Nazareth te bezetten.
17mei.jpg
t_gent.jpg
De laatste Belgische eenheden verlaten de dag de K.W. Stelling en zullen zich westwaarts begeven om tegen 19 mei positie te vatten op de lijn Terneuzen-Gent-Oudenaarde.

De 16de infanteriedivisie ontvangt een nieuw bevel om in actie te komen en zal naar Gent gestuurd worden.
18mei.jpg
t_gent.jpg
Het 44Li komt tijdens de nacht van 17 op 18 mei aan te Gent. Het regiment staat in voor de bescherming van de oostrand van de stad. Het Iste bataljon bezet de voorhaven langsheen het Handelsdok en de Dampoort. Het IIde bataljon installeert zijn commandopost in de Voorruit en gaat langs de Leie en de Visserij in stelling. Het IIIde bataljon verdedigt de stadskern achter dit eerste echelon. Het peloton verkenners vormt een mobiele reserve.

Tussen 07u00 en 09u00 uur verspreidt de militaire overheid pamfletten onder de Gentenaars aan de Visserij, de Schoolkaai, aan het Houtdok en stadsgedeelte van het kanaal Gent-Terneuzen. De bewoners van de huizen nabij de bruggen krijgen de raad om hun woningen te ontruimen vooraleer de Belgische genie overgaat tot het vernielen van de bruggen.

De inplaatsstelling van de troepen verloopt in de grootste wanorde. De eenheden worden na aankomst ten minste twee keer verschoven naar alternatieve posities en het commando creëert de grootste verwarring over wie nu precies waar moet post vatten. Verschillende officieren behelpen zich met stadsplannetjes die bij een plaatselijke boekhandel aangekocht worden. In de verwarring verliezen de kaderleden de controle over hun manschappen. Groepjes militairen besluiten op eigen houtje in welke huizen ze precies post vatten. De bevoorrading van de manschappen blijft uit. Er wordt dan ook niet geaarzeld om op café te gaan of om de stad in te wandelen op zoek naar wat eten. Sommige militairen gaar er gewoon van door.

In de late namiddag krijgt de 16de Infanteriedivisie het bevel om de stad alweer te verlaten en zich naar de Schelde ten Zuidoosten van de stad te begeven om er om de sector van Gentbrugge tot Kwatrecht in te nemen. Het 44ste Linieregiment krijgt er de ondersector Melle toegewezen. De divisie zal te Gent afgelost worden door de 1ste Infanteriedivisie.
19mei.jpg
t_gent.jpg
44Li_Brug_Schelde_Melle.jpg
De brug over de Schelde te Melle werd bewaakt door II/44Li.
Het 44Li marcheert tijdens de nacht van 18 op 19 mei van uit Gent naar Melle om er post te vatten langsheen de Schelde. De commandopost wordt te Merelbeke opgesteld. Het Iste en het IIIde bataljon worden langsheen de rivier opgesteld, met het Iste bataljon op de linkerflank en het IIIde bataljon op de rechetflank. Het IIde bataljon richt Melle in tot anti-tanksteunpunt.

Het peloton verkenners installeert een observatiepost in de klokkentoren van de kerk van Wetteren. Deze post speelt een niet onbelangrijke rol bij het doorspelen van inlichtingen omtrent de naderende invallers. De rest van het peloton verkenners blijft bij de commandopost van het regiment.

In de loop van de voormiddag wordt de spoorbundel en de spoorwegwerkplaats te Merelbeke gebombardeerd door de Luftwaffe. De aanval veroorzaakt een grote stroom aan vluchtelingen.
20mei.jpg
t_gent.jpg
Het 44Li bewaakt de oever van de Schelde rond Melle. Het peloton verkenners stuurt een gevechtsgroep naar de rechterflank van de stellingen van het regiment om tussen Melle en Kwatrecht een betere verbinding tussen het 44Li en het 5Li te verzekeren.
21mei.jpg
t_gent.jpg
Het 44Li neemt positie in langsheen de Schelde rond Melle.
22mei.jpg
t_gent.jpg
Op de Conferentie van Ieper tussen de Belgen, Fransen en Britten is beslist dat het front achteruit moet. Het Belgische leger zal de aftocht naar de Leie aanvatten en rondom Gent worden de Belgische posities herschikt en wordt het Bruggenhoofd Gent opgegeven. De 16de en de 18de infanteriedivisies zullen de stad verdedigen. De 1ste Infanteriedivisie zal de komende nacht stad verlaten en naar de streek van Kortrijk verhuizen. De 2de en de 4de infanteriedivisie zullen het Bruggenhoofd Gent opgeven en over de Leie trekken, terwijl ten zuiden van de stad de 1ste Divisie Ardeense Jagers en de 5de Infanteriedivisie nog achter de Schelde moeten blijven tot de nacht van 23 op 24 mei en zich vervolgens ook achter de Leie moeten terugtrekken
.
De bevelen worden tijdens de ochtend doorgegeven naar de eenheden, die zich vanaf de late middag klaarmaken om hun naar hun nieuwe posities begeven. De 16de Infanteriedivisie zal het zuidelijke deel van Gent moeten verdedigen. Het 44Li zal de zone aan de Schelde vanaf de brug in Zwijnaarde tot aan de spoorwegbrug aan de Warmoezeniersweg bewaken. Het 41Li moet de lijn vervolledigen op vanaf deze brug tot de Keizersbrug. Vanaf de Keizersbrug zal het 3C aansluiten.

De 16de Infanteriedivisie trekt na het vallen van de duisternis de stad in.
23mei.jpg
t_onderweg.jpg
Reeds tijdens de nacht worden verschillen bruggen in Gent vernietigd. Tussen 02u00 en 03u30 blazen de genietroepen de Meulestedebrug, de Voorhavenbrug en de Muidebrug op.

Het 44Li komt vanaf 03u00 aan op zijn nieuwe posities en begint nogmaals aan het maken van schuttersputjes, wegversperringen en schuilplaatsen. De erg vermoeide troepen trachten zo snel mogelijk werk te maken van het uitbreken van bestrating en het openbreken van leegstaande huizen van gevluchte landgenoten. Regelmatig worden explosies gehoord van bijkomende vernielingen aan de bruggen.

Tijdens de ochtend ontdekken de Duitsers dat het Bruggenhoofd Gent verlaten is en rukken ze meteen door naar de binnenstad. Bij de Keizersbrug wordt al snel een bruggenhoofd veroverd op het 3C en 41Li. Beide regimenten worden die dag gedecimeerd. De rest van de actie speelt zich die dag ook in en om het stadscentrum af en het 44Li ontsnapt aan de krijgsverrichtingen. Het regiment blijft de ganse dag op post.

Vanaf de vooravond beginnen de Belgen met de ontruiming van de stad en om 23u00 zet ook het 44Li zich op weg. Kolonel De Loucker besluit niet langer te wachten op de aflossing, maar gebruikt kleine gevechtsgroepen van zijn eigen regiment als achterhoede. De 1ste en de 3de compagnie ontvangt laattijdig het bevel tot de aftocht maar slagen er toch in het regiment bij te benen op de Oudenaardse Steenweg.

Het regiment trekt naar Deurle om er de Leie over te steken, maar raakt daar vast te zitten tussen de grote stroom vluchtelingen en het duurt uren eer al de colonnes veilig op de westelijke oever aankomen.
24mei.jpg
t_onderweg.jpg
Het 44Li bereikt het dorp Poesele in de loop van de ochtend. De manschappen mogen de ganse dag uitrusten. Omstreeks 20u00 zet het regiment zich op weg naar Wingene. De marsroute zal over Ruiselede en Hekke lopen.
25mei.jpg
t_rust.jpg
Het regiment bevindt zich Wingene. De manschappen wachten opnieuw verdere bevelen af. De commandopost wordt opgesteld in een gebouw nabij de kerk.
26mei.jpg
t_rust.jpg
In de operatiezone van het VIIde Legerkorps is de vijand door de frontlinie gebroken en lijkt zich een opmars naar Tielt te ontwikkelen. De grootste dreiging komt uit het zuiden waar de Duitsers het Kanaal van Roeselare naar de Leie overgestoken hebben en de baan van Ingelmunster naar Oostrozebeke bereikt hebben. Rond 10u00 gaat het 44ste Linieregiment samen met de rest van de 16de Infanteriedivisie, het 2de Licht Regiment en het IIde Bataljon van het 3de Regiment Grenadiers over naar het VIIde Legerkorps. Het 44Li vertrekt tijdens de ochtend van uit Wingene en wordt opgesteld tussen Tielt en Aarsele.

Om 16u00 verspreidt Deffontaine per telefoon zijn instructies voor de komende nacht. Het legerkorps dient een nieuw front te organiseren dat loopt van Aarsele in het noorden, via de spoorlijn Deinze-Tielt en de spoorlijn Ingelmunster-Tielt tot aan het Kanaal van Roeselare naar de Leie en de stad Roeselare in het zuiden. Deze zone wordt onderverdeeld in vier sectoren:
 • Sector noord vanaf Aarsele tot kilometerpaal 13 op de spoorlijn Deinze-Tielt (ten oosten van Tielt) onder bevel van Luitenant-generaal Ley van de 2de Divisie Ardeense Jagers
  • Deze troepenmacht omvat de restanten van de 2de Divisie Ardeense Jagers, aangevuld met de staf, II/44Li en III/44Li.
 • Sector centrum tussen kilometerpaal 13 op de spoorlijn Deinze-Tielt en kilometerpaal 7 op de spoorlijn Ingelmunster-Tielt onder bevel van Luitenant-generaal Van Egroo van de 16de Infanteriedivisie.
  • Van Egroo heeft de beschikking over de restanten van de 8ste Infanteriedivisie en de 3de Infanteriedivisie, het Eskadron Wielrijders van de 8ste Infanteriedivisie, en telkens één bataljon van 41Li, 42Li en 3Gr.
 • Sector zuid tussen kilometerpaal 7 op de spoorlijn Ingelmunster Tielt en kilometerpaal 40 op de spoorlijn Ingemunster-Roeselare (net ten westen van Ingelmunster) onder bevel van Generaal-majoor Lesaffre van de 8ste Infanteriedivisie
  • Deze troepen omvatten de staf en twee bataljons van 42Li, een bataljon van 16Li aangevuld met twee compagnies van 8Li, I/44Li en de IIde groep van 2LR.
 • Sector Mandel vanaf kilometerpaal 40 op de spoorlijn Ingemunster-Roeselare westwaarts tot in Roeselare onder bevel van Luitenant-generaal Vander Hofstadt van de 9ste Infanteriedivisie
  • Deze sector wordt verdedigd door de overgebleven eenheden van deze divisie.
 • Luitenant-generaal Deffontaine behoudt de staf en de Iste groep van het 2LR als allerlaatste reservemacht.
27mei.jpg
t_leie.jpg
Officier_44Li_Stalag_XVIIe.jpg
Twee adjudanten, waaronder rechts een onderofficier behorende tot het 44Li in krijgsgevangenkamp Stalag XVIIe in 1941.
Staf, II/44Li en III/44Li
De overgebleven formaties van het 5ChA en het 6ChA worden teruggetrokken op de lijn Tielt-Kanegem na de nederlaag aan de Leie. Het VIIde legerkorps tracht een nieuwe verdedigingslinie op te bouwen tussen Aarsele en Tielt, waarbij het II/44Li en het III/44Li het eerste echelon zullen vormen en de Ardeense Jagers in tweede linie zullen gebruikt worden.

Tijdens de nacht van 26 op 27 mei is de III/12A na zijn terugtocht van de Leie toegekomen te Ondank, net achter het 44Li. De artilleriegroep wordt in steun geplaatst van het 44Li. Kolonel De Loucker maakt contact met de artilleriecommandant, Majoor Antoine, in de commandopost van zijn regiment in de herberg "In de Snep" langsheen de Snephoekstraat halverwege Aarsele en Tielt.

Omstreeks 10u40 maakt het 44Li contact met de vijand in het gehucht Haaghoek. De III/12A komt vanaf het middaguur in actie met ondersteund vuur. De vijand heeft inmiddels op meerdere plaatsen de spoorlijn van Tielt naar Deinze overgestoken en wordt wat later ook gesignaleerd in een holle weg nabij de windmolen te Poelberg. Ook Hoge valt in vijandelijke handen. De noordelijker gelegen baan van Tielt naar Deinze wordt vanaf 15u00 door de Belgische artillerie onder vuur genomen.

Het regiment buigt echter snel onder Duitse druk en valt uit elkaar onder de talrijke infiltraties van de in der haast opgeworpen linies. De Ardeense Jagers van 5ChA en 6ChA worden dan ook kort na de aanvang van de gevechten onderworpen aan vijandelijke aanvallen. Bovendien valt rond de namiddag de stad Tielt en wordt het front van het 44Li nu ook uit westelijke richting bedreigd.

De restanten van het regiment vluchten weg naar het noordwesten. Luitenant-kolonel De Loucker verliest het contact met zijn bataljons. Het merendeel van zijn eenheden trekt zich op eigen initiatief via Ruiselede naar Wingene terug.

In de loop van de avond verzamelen verschillende detachementen zich in hun oude kantonnementen te Wingene. De militairen blijven zonder opdracht achter.
28mei.jpg
t_leie.jpg
44Li_Gevangen_Officieren.jpg
Officieren van het 44Li in een krijgsgevangenenkamp.
De overblijvers van het 44Li worden op de hoogte gebracht van het eind van de veldtocht.

Register van Gesneuvelden

5/II

ABSIL

Georges, E.J.

Kpl03/05/1910

Hulsonniaux

26/05

Aarsele


12/III

COOLEN

Pieter, J.B.

Sdt
Mil


11/02/1910

Maaseik

09/06

Brugge


12/III

DAEMS

Martijn

Sdt
Mil


15/08/1909

Antwerpen

26/05

Meulebeke


Staf

DE KEUKELAERE

Joseph, R.

Kpl
Mil


30/12/1912

Oostakker

01/07

Gent

Brancardier
7/II

DELVAUX

Armand

Kpl17/08/1908

Gilly

06/06

Willemstad (NL)

KG op Rhenus 127 op 30/05
13/IV

DELVAUX

Victor, F.G.

Sdt
Mil


04/09/1907

Miécret

26/05

Meulebeke


3/I

DERREVEAUX

Marcel

Sgt14/09/1909

Sint-Gillis

27/05

Tielt


Onbekend

DESCAMP

Hector, A.

Sgt14/08/1911

La Louvière

26/05

Meulebeke


9/III

DEVOS

René, C.

Sdt
Mil


21/11/1906

Ingooigem

21/05

Melle


11/III

DEVROYE

Joseph, V.G.

Sdt
Mil


10/07/1909

Villers-la-Ville

27/05

Meulebeke


11/III

DOUTREWE

Alfred, G.J.

Lt
Res


08/04/1905

Herstal

27/05

Meulebeke


10/III

GEERAERTS

Guillaume, V.

Sdt
Mil


04/10/1910

Oud-Heverlee

26/05

Meulebeke


11/III

GLAUDE

Raymond, J.G.

Sdt
Mil


21/07/1907

Dréhance

26/05

Meulebeke


12/III

GLORIEUX

Norbert, T.

Sdt
Mil


21/08/1906

Moeskroen

26/05

Meulebeke


Onbekend

GONCET

Prosper, L.A.

Sgt06/02/1909

Jamioulx

26/05

Meulebeke


8/II

GONZE

Jacques, H.A.

Sdt
Mil


17/05/1909

Dinant

25/05

Aarsele


11/III

GUIRS

Alphonse, J.J.

Sdt
Mil


30/06/1906

Tavigny

28/05

Bavikhove


7/II

HERON

Marcel, J.

Sdt
Mil


05/06/1907

Flawinne

16/06

Sint-Amandsberg


6/II

JACOBS

Alfons, H.

Sdt
Mil


?

Heffen

21/05

Ruiselede

Klaroenblazer. Verwond in artilleriebeschieting.
5/II

LAGASE

Honoré, R.

Sdt
Mil


24/08/1907

Sint-Michiels

27/05

Aarsele

Lagasse?
1/I

LAMBERT

Charlot, G.

Sgt22/09/1910

Saint-Servais

27/05

Aarsele


5/II

LAVIS

Sylvain, F.G.

Sgt?/?/1909

Mont-Gauthier

30/05

Willemstad (NL)

KG op Rhenus 127 op 30/05
Onbekend

LEMMENS

Felix

Sdt
Mil


01/07/1910

Aarschot

28/05

Melle

Of + 21/05?
1/I

LERUTH

Robert, J.N.

OLt
Res


14/10/1912

Hoboken

11/06

Sint-Andries


7/II

LIEGOIS

René, J.J.

Cdt
Act


19/12/1896

Liège

27/05

Wontergem


11/III

LONGUEHALEINE

André, R.

Sgt22/01/1911

Sint-Gillis

27/05

Meulebeke


10/III

LOUVIEAUX

Félicien, J.B.

Kpl03/01/1908

Moulbaix

26/05

Meulebeke


11/III

MEIRE

Frans, O.M.

Sgt28/09/1905

Sint-Kruis

27/05

Meulebeke


1/I

MERGAUX

François, A.

Sgt27/03/1910

Habay-la-Neuve

25/05

Aarsele


7/II

MERLIN

Maurice, J.

Kpl28/01/1906

Herseaux?

31/05

Oudenbosch (NL)

KG op Rhenus 127 op 30/05
Onbekend

MERTENS

Jozef

Sdt
Mil


15/10/1906

Retie

27/05

Aarsele


Onbekend

MINEUR

Simon, J.G.

Sdt
Mil


11/10/1907

Morialmé

26/05

Aarsele


2/I

OEYEN

Lodewijk, C.

Sdt
Mil


23/12/1909

Antwerpen

26/05

Tielt


Onbekend

PERILLEUX

Justin, A.J.

Sdt
Mil


18/06/1908

Mélin

03/06

Brugge

Of + 25/05?
Onbekend

PIRARD

Oger, J.G.

Sdt
Mil


05/01/1909

Meeffe

13/05

Meeffe


11/III

ROCHEZ

Pierre, E.

Sdt
Mil


27/05/1906

Dion

26/05

Meulebeke


Onbekend

SAMBON

Oswald, J.C.

Sdt
Mil


30/01/1909

Floreffe

27/05

Wontergem


8/II

SCHARES

Léonard, A.J.

Cdt
Res


27/06/1887

Dison

26/05

Aarsele


3/I

TONNEAUX

Joseph, E.G.

Sdt
Mil


19/01/1910

Marchovelette

27/05

Tielt


Onbekend

TOUSSAINT

Marcel

Kpl15/01/1910

Vaux-et-Borset

26/05

Meulebeke


11/III

TRUSSART

Benjamin, J.C.

Kpl21/02/1909

Marchovelette

06/06

Willemstad (NL)

KG op Rhenus 127 op 30/05
10/III

VANDEN BOSCH

Joseph, L.A.

Sdt
Mil


29/12/1910

Sint-Jans-Molenbeek

26/05

Meulebeke


12/III

WAUTELET

Alphonse, J.

Sdt
Mil


11/09/1906

?

27/05

Meulebeke


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com

Bibliografie en Bronnen

Dagboek Onderluitenant Théo Journée, pelotonscommandant 6/II/44Li.