7de Infanteriedivisie (7Div)

7e Division d'Infanterie

7ID_GenMaj_Van_Trooyen.jpg
Divisiecommandant Eugène Van Trooyen (foto 1934).

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Infanteriedivisie van eerste reserve
Ontdubbeld van
n.v.t.
Onderdeel van
Iste Legerkorps
Bevelhebber
Generaal-majoor Eugène L. J. Van Trooyen
Commandant Infanterie
Generaal-majoor Hector Daumerie
Commandant Artillerie (CA)
Kolonel SBH Louis Rigano
Commandant Genie (CGn)
Majoor Tilot
Stafchef
Luitenant-kolonel SBH J. Borremans
Intendant
1ste Kapitein jonkheer M. van Loey de Looz
Commandant Transportkorps
Majoor J. Jamin
Standplaats
Dekkingsstelling Albertkanaal
Sector Eigenbilzen-Lixhe
Hoofdkwartier te Genoelselderen
Samenstelling
Hoofdkwartier

2de Regiment Grenadiers

2de Regiment Carabiniers

18de Linieregiment

20ste Regiment Artillerie

6de Bataljon Genie

7de Bataljon Transmissietroepen

Eskadron Wielrijders 7ID

Compagnie Getrokken C47 7ID (Kapitein-commandant P. Vloeberghs)

Compagnie C47 op T13 7ID (Kapitein-commandant P. Lambrechts)

Geneeskundig Korps 7ID
Staf (Med Maj E. Destrait)


Geneeskundige Versterkingcompagnie (Med Kapt H. Rogister)


Lichte Ambulance (Med Kapt J. Debusscher)


Ambulance Infanteriedivisie (Med 1Kapt P. Tonglet)


Sanitair Treinpeloton


Autopeloton der Sanitaire Vervoersformaties (Lt E. Vanderlinden)

Compagnie Intendance 7ID

Transportkorps 7ID
Staf (Cdt baron A. de Viron)


Peloton voor Infanteriemunitie (Lt baron J. van der Bruggen)


1ste Autopeloton voor Infanteriemunitie (Lt J. Robin)


2de Autopeloton voor Infanteriemunitie (Lt G. Tilmans)


1ste Autopeloton voor Artilleriemunitie (Lt A. Bosmans)


2de Autopeloton voor Artilleriemunitie (Lt F. Braem)


Autopeloton voor Ravitaillering (Lt G. Lemaire)


Autopeloton voor Materieel (Cdt E. Maquestiaux)


Atelier voor Herstelling van het Wagenpark (Cdt M. VandeLinden)

Compagnie Luchtafweermitrailleurs 7ID (Kapitein-commandant L. Chalon)

Provoost

18-Daagse Veldtocht


7Div_Kasteel Genoelselderen.jpg
HQ 7Div te Genoelselderen
Staf/7Div
De 7de infanteriedivisie (7Div), een divisie van eerste reserve, wordt op 1 september 1939 onder de wapens geroepen te Brussel. Het Transportkorps vervoegt de divisie drie dagen later. De Compagnie C47 op T13 wordt pas op 8 januari 1940 opgericht en mobiliseert te Helchteren. Op 1 september 1939 wordt het Eskadron Wielrijders onder de wapens geroepen te Ruisbroek maar de eenheid komt pas eind maart 1940 onder bevel van de 7Div.

De 7Div maakt een turbulente mobilisatie door. Vanaf 18 september 1939 wordt de divisie ontplooid op de KW linie ter hoogte van Leuven, de staf beveelt de regimenten vanuit Brussel. De stellingen worden voorbereid maar lang kan de 7Div niet van het werk genieten want in oktober 1939 komen ze onder bevel van het II/CA en worden ze verplaatst naar het Albertkanaal ter hoogte van Tessenderlo - Kwaadmechelen. Tot overmaat van ramp moeten ze de verplaatsing te voet uitvoeren. Het hoofdkwartier (HK) installeert zich in Diest. Gedurende de strenge winter van 1939 wordt ook deze stelling ingericht. De eenheden moeten noodgedwongen hun eigen barakken bouwen zo niet zouden de paarden en het materieel de vrieskou niet overleven. Eind maart verneemt de divisie dat de stellingen zullen worden overgenomen door de 6Div die van de kust komt waar de 6Div gedurende de maand maart een rustperiode werd gegund

Op 30 maart 1940 verplaatst het hoofdkwartier van de 7Div zich naar Oostende om daar kantonnementen voor te bereiden. Als beloning voor het harde werk zou de Div in reserve worden gehouden aan de kust hetgeen een goed vooruitzicht was voor de vele manschappen die uit Oost en West Vlaanderen kwamen. Het 2de Regiment Karabiniers verhuist als eerste naar de kust en wordt ondergebracht in de kazerne van Lombardsijde. Groot was echter de ontgoocheling toen na tien dagen de kust werd verlaten en werd uitgeweken naar de streek van Brussel. Het 18Li is zelfs nooit in de kuststreek aangekomen maar rechtstreeks naar Brussel doorgestuurd. De 7Div zal nu ten zuiden van Brussel opgesteld worden als algemene reserve van het leger. Op 10 april 1940 installeert de 7Div zich op de lijn Halle-Ninove en de staf vindt onderdak in het Kasteel Richir te Vlezenbeek.

Op 30 april 1940, amper 10 dagen voor het uitbreken van de oorlog, wordt de divisie naar het Albertkanaal gestuurd om de stelling Eigenbilzen - Lixhe over te nemen van de 5Div. De 5Div neemt hun stellingen over te Halle - Ninove. Generaal-majoor Van Trooyen kiest het kasteel van Genoelselderen als nieuwe standplaats voor zijn hoofdkwartier. Na een eerste verkenning waren de regimentscommandanten niet onder de indruk van de stellingen die ze moesten overnemen. De 5Div had blijkbaar veel vertrouwen gehad in de sterkte van het Albertkanaal als grote hindernis en had nagelaten de stellingen goed uit te bouwen. Net voor de opstelling aan het Albertkanaal wordt het organiek artillerieregiment van de 7Div, het 12A, naar Namen gestuurd om de rol van Korpsartillerie van het VII/CA over te nemen van 20A. 20A wordt Divisieartillerie en komt in de divisiesector toe op 29 april, het regiment moet vuursteun leveren aan een divisie met wie het nog nooit heeft samengewerkt.

In alle eerlijkheid kan gesteld worden dat de 7Div niet van beproevingen gespaard geweest is tijdens de mobilisatie. De divisie heeft zeker niet van de best mogelijke voorbereiding kunnen genieten om de gevechten aan te gaan. Wanneer men daarenboven de opstelling van de 7Div bekijkt kan men enkel vaststellen dat er geen eenheden in reserve geplaatst zijn. Door de uitgestrektheid van het front (ongeveer 16 Km) is de divisiecommandant genoodzaakt zijn drie regimenten in lijn op te stellen. Enkel op het niveau van de regimenten wordt een bataljon in tweede lijn geplaatst maar dan zeer dicht achter de bataljons in eerste linie. Dit betekent dat wanneer de initiële verdedigingslijn doorbroken wordt er op niveau divisie geen tegenactie gevoerd kan worden tenzij door steun te vragen aan het I/CA. Het Groot Hoofdkwartier beschouwde de aanwezigheid van een sterke hindernis (het Albertkanaal) blijkbaar voldoende reden om geen extra eenheden aan de 7Div toe te voegen.

Een verklaring voor het aflossen van eenheden aan het Albertkanaal kan gevonden worden in het feit dat de Fransen in 1939 lieten weten dat ze niet zouden oprukken tot aan het Albertkanaal en de Maas maar dat ze de Belgische K.W. - stelling zouden verlengen vanaf Waver. Hierdoor werd het Albertkanaal niet langer beschouwd als de Weerstandstelling waar de vijand moest gestopt worden maar als een dekkingstelling om de vijand te vertragen en te kanaliseren naar de K.W. linie. Dit kan de reden geweest zijn voor de vervanging van actieve divisies door divisies van eerste reserve.

Cie C47/T13 7Div
De Compagnie C47 op T13 wordt pas op 8 januari 1940 opgericht en mobiliseert te Helchteren. De compagnie die onder bevel staat van Kapitein-commandant Lambrechts beschikt over twaalf C47mm anti-tankkanonnen gemonteerd op het T13 rupsvoertuig. Deze waren per vier verdeeld over de drie pelotons van de compagnie. Daar waar de T13 eerder kwetsbaar was beschikte de compagnie over C47mm kanonnen die een grote penetratiekracht hebben en de pantsering van de meeste vijandelijke tanks kan doorboren. De C47 op T13 was ook uitermate geschikt voor het elimineren van mitrailleursposten.
10mei.jpg
Staf/7Div
7ID_T13_MkIII_02.jpg
Een Duitse soldaat poseert bij voertuig 3475 van de Compagnie T13 7Div.
De 7Div bezet tijdens de nacht van 9 op 10 mei 1940 nog steeds het meest oostelijke uiteinde van het Albertkanaal tussen Eigenbilzen en Lixhe. In de divisiesector bevinden zich de strategische bruggen van Briegden, Gellik, Veldwezelt, Vroenhoven en Kanne die samen met detachementen van het Bataljon Grenswielrijders Limburg bewaakt worden. Het 2C houdt het front vanaf het oosten van Eigenbilzen tot Veldwezelt, de bruggen van Gellik, Briegden en Veldwezelt inbegrepen, het 18Li houdt het front vanaf het zuiden van Veldwezelt tot Vroenhoven, brug inbegrepen en 2Gr staat opgesteld ten zuiden van de brug van Vroenhoven tot Lixhe. In de ondersector van 2Gr bevinden zich de brug van Kanne en het fort Eben Emael. De 7Div kan beschikken over de vuren van 20A en vanaf 0700 Hr ook over de vuren van twee groepen van 14A. Het Geneeskundig Korps van de 7Div heeft een divisionaire hulppost opgesteld te Berg. De voertuigen zijn verspreid over twee locaties bij kilometerpaal 3 en kilometerpaal 3,5 op de baan van Tongeren naar Maastricht. Er is eveneens een ambulancelaadpunt ingericht te Genoelselderen. De eenheden zullen rond het middaguur te Berg gegroepeerd worden.

Voor een gedetailleerd overzicht van de gebeurtenissen op 10 mei, zie de verslagen van 2C, 18Li, 2Gr, 20A, 6Gn en 14A.

Wanneer de divisiecommandant ziet dat het goed fout gaat vraagt hij steun aan het I/CA om eenheden van naburige divisies vrij te maken teneinde een mobiele reserve op te bouwen. Op bevel van de commandant van het I/CA worden eenheden ter beschikking gesteld en de staf van de 7Div begint aan plan uit te werken om een dubbele tegenaanval met twee compagnies van het 11de Linie (1Cie en 4Cie van I/11Li), twee compagnies van de Limburgse Grenswielrijders (1Cie en 4Cie Bon GrWi Lim), het peloton Verkenners van 11Li, het Eskadron Wielrijders 7Div (Esk Cy 7Div) en de compagnie C47 op T13 van de 7Div (Cie C47/T13 7Div) uit te voeren. Deze actie gaat echter niet door omdat de versterkingen van het 11Li te laat op de afspraak verschijnen en ook de Limburgse Grenswielrijders door vijandelijke luchtbombardementen vertraagd worden. Zij komen pas rond 1600 Hr te Genoelselderen toe. De enige twee pionnen die de divisiecommandant nog had om de regimenten in lijn te ondersteunen zijn het Esk Cy en de Cie C47/T13 van de 7Div. Om toch iets te kunnen geven aan de bedreigde regimenten in lijn geeft Generaal Van Trooyen aan 6Gn het bevel de brug van Briegden te vernielen en wordt elk regiment versterkt met één peloton van het Esk Cy en één peloton van de Cie C47/T13. Dit alles was echter een druppel op een hete plaat.

Voor het verloop van de acties uitgevoerd door de pelotons van het Esk Cy 7Div, zie de verslagen Esk Cy 7Div.

Cie C47/T13 7Div
Eén peloton van de Cie C47/T13 van de 7Div slaagt erin een moedige raid uit te voeren. Het Peloton van Luitenant Felix Ballieux krijgt de opdracht een tegenaanval uit te voeren in de richting van de brug van Veldwezelt. Aan de oostelijke uitgang van Mopertingen ter hoogte van kilometerpaal 96 wordt hij in open terrein opgewacht door een gids van 2C die het peloton naar de brug zal loodsen. Tijdens de contactname wordt het peloton echter opgemerkt door een Stuka en onder vuur genomen. Hierbij wordt één C47/T13 uitgeschakeld en komt Soldaat Joseph Vanderstede om het leven.

De drie overige voertuigen zetten hun opmars naar de brug voort en slagen erin vanuit Veldwezelt omstreeks 1715 Hr de Duitse perimeter rond het bruggenhoofd te bereiken. Lichte paniek breekt uit bij de Duitse verdedigers van het bruggenhoofd die nog niet over anti-tank wapens beschikken. Vergeefs wordt eerst door Oberleutnant Altmann (bevelhebber Gruppe Stahl) en vervolgens door Hauptmann Koch luchtsteun aangevraagd om de aanval te stoppen. Bij gebrek aan anti-tank middelen maken de Duitse parachutisten noodzakelijkerwijs gebruik van een buitgemaakt Belgisch C47mm en schakelen twee van de drie C47/T13 uit. Hierbij sneuvelen de Soldaten Baert, Arijs en Gilis. Lt Ballieux raakt zwaar gewond en wordt door de Duitsers overgebracht naar een hospitaal in Maastricht waar hij de volgende morgen overlijdt aan zijn verwondingen.
11mei.jpg
Staf/7Div
7ID_T13_MkIII.jpg
Ook voertuig 3470 ging verloren en werd langs de kant van de weg gefotografeerd door de invaller.
Na het annuleren van de door de 7Div geplande dubbele tegenaanval om de Duitse bruggenhoofden te neutraliseren en de bruggen terug in te nemen wordt nu door het I/CA het plan opgevat om een dwarsstelling (bretel) op te richten op de as Eigenbilzen - Mopertingen - Kleine Spouwen - Rijkhoven en die vervolgens langs de Demer te vervolledigen tot in Tongeren. De 4Div moet de stelling voorbereiden van Eigenbilzen tot aan Kleine Spouwen, de 7Div is verantwoordelijk vanaf Kleine Spouwen (inclusief) tot Tongeren.

Aan het Albertkanaal ontvangen het 7Li en het 11Li(-) een bevel om zich onmiddellijk te verplaatsen naar deze nieuwe dwarsstelling. De stelling wordt door de 7Div verlengd met het Bataljon Grenswielrijders Limburg die Kleine Spouwen voor hun rekening moeten nemen, het Eskadron Wielrijders en de Compagnie C47/T13 van de 7Div, de Groep Wielrijders van de 17Div, het 2/I/1L en het 2L moeten het zuidelijk gedeelte van de stelling bemannen. Omstreeks 03u50 ontvangen de betrokken eenheden hun orders.

Op dat ogenblik staan enkel het Esk Cy en de Cie C47/T13 van de 7Div, de 1ste en de 4de Cie van het Bon GrWi Lim en het 3de Peloton van 2/I/1L al onder bevel van de 7Div. De 2de en 3Cie van de Grenswielrijders bevinden zich nog te Tongeren bij het I/CA, de Groep Wielrijders van de 17Div is net te Sint-Truiden aangekomen en de twee andere pelotons van het 2/I/1L voeren nog opdrachten uit voor I/CA in Overrepen ten noordwesten van Tongeren. Het is weinig waarschijnlijk dat dit samenraapsel van eenheden in staat zal zijn om in de vroege morgen van 11 mei nog stelling te nemen en deze in te richten. Het 2L komt pas om 04u00 toe te Widooie (ten westen van Tongeren) en zal de Groep Wielrijders van de 17Div pas om 08u00 versterken achter de spoorweg Bilzen - Tongeren.

Aangezien Generaal Van Trooyen het contact met naburige Belgische divisies verloren heeft laat hij 's ochtends vroeg drie pelotonscommandanten van het Esk Cy 7Div op verkenning vertrekken naar Rosmeer, Vlijtingen, Riemst en Herderen om na te gaan of de beloofde troepen van de Limburgse Grenswielrijders en het 11Li al zijn aangekomen op de dwarstelling. De verkenners kunnen echter enkel melden dat Rosmeer, Vlijtingen en Riemst op het punt staan in de handen van de vijand te vallen. Ook Herderen een buurgemeente van Genoelselderen is al bedreigd. Even na 08u00 volgt tenslotte het bevel tot de aftocht van het HK in Genoelselderen dat in snel tempo wordt opgebroken en zich verplaatst naar Piringen (Tongeren). Het 4de peloton van het Esk Cy 7Div escorteert het divisiehoofdkwartier tot Piringen. De verdediging van de dwarsstelling wordt om 11u00 opgeheven.

Om 12u50 wordt ook Piringen verlaten nadat het I/CA de algehele aftocht naar Leuven bevolen heeft. Terwijl de staf verder trekt richting Leuven, blijft het Esk Cy 7Div achter onder bevel van de Groep Wielrijders 17Div die rond het dorpje Piringen diverse steunpunten opgezet heeft en daarbij ook gebruik maakt van gevluchte militairen van diverse eenheden. Het HK dat ondertussen ontplooid werd in het park van de abdij Keizersberg te Leuven is niet in staat de terugtocht van de 7Div te coördineren. De restanten van de 7Div verlaten het Albertkanaal in de grootste wanorde en brengen zich in veiligheid door te hergroeperen west van de K.W. Stelling. Slechts weinigen slagen er in te ontsnappen, tussen de talrijke krijgsgevangenen bevindt zich de stafchef vna de 7Div, Luitenant-kolonel SBH Borremans die te Piringen door de Duitse invallers verrast werd, maar ook de Kolonel Rigano, commandant 20A, Kolonel Long, commandant van 2C, Kolonel Herbiet, commandant van 2Gr en Majoor Tilot, commandant van 6Gn. Het gedeelte van het Geneeskundig Korps van de divisie dat stond opgesteld te Berg wordt eveneens overrompeld en krijgsgevangen gemaakt.
12mei.jpg
7Div Keizersberg Leuven.jpg
HK 7Div Keizersberg Leuven
Staf/7Div
Vanuit zijn HK in Leuven geeft Generaal-majoor Van Trooyen het bevel om te hergroeperen in de buurt van de Heizel en Neder-over-Heembeek. Voorlopig heeft niemand een overzicht hoe groot de schade wel is. Het HK van de 7Div moet dringend orde op zaken stellen.

Wanneer Kol SBH Duez zich 's morgens aanmeldt in het HK van de 7Div op de Keizersberg wordt hij door de divisiecommandant aangeduid om de hergroepering van de eenheden van de divisie te organiseren. Hij verlaat om 11u00 Leuven en komt al om 13u30 op de Heizel toe om zijn nieuwe opdracht aan te vatten. Kol SBH Duez is de enige Regimentscommandant van de 7Div die aan krijgsgevangenschap wist te ontkomen.

In eerste prioriteit moeten de uiteengeslagen eenheden opnieuw samengesteld worden, vervolgens moeten de verlofgangers die op 10 mei naar huis gestuurd werden terug in de getalsterkte opgenomen worden, echter zonder wapen.

Zo komt op 12 mei Majoor Lorent, commandant van III/2C die sinds 04 mei op verlof vertrokken was, toe op de Heizel. De staf en de bepaalde elementen van de divisie verplaatsen zich naar de noordrand van Brussel echter zonder veel orde.Generaal-majoor Van Trooyen komt om 16u00 toe in de Heizel.

Gewonde krijgsgevangenen 7Div
Gewonde krijgsgevangenen worden door de Duitsers afgevoerd naar het ziekenhuis Calvariënberg in Maastricht waar ze verzorgd werden door gevangen genomen medisch personeel van de eenheden van de 7Div die na hun gevangenname op 10 en 11 mei verplaatst werden naar Maastricht om daar hun taak verder zetten. Vervolgens richten de Duitsers, uit noodzaak, vanaf 13 mei te Maastricht een Kriegsgefangenenlazarett in langs de Tongerse Baan in het Jezuïetenklooster. Volgens het Rode kruis van Maastricht zouden er over de 300 Belgische militairen daar verzorgd zijn. Heel wat gewonden halen het niet en sterven in het Kriegsgefangenenlazarett.
13mei.jpg
7ID_T13_3472.JPG
Voertuig 3472 van de Compagnie T13 7Div.
Staf/7Div
Het hoofdkwartier van de 7de divisie heeft zich inmiddels verplaatst naar de Heizel te Brussel en het Eskadron Wielrijders van de 7Div alsook de Compagnie Luchtafweer worden ingezet voor de nabije verdediging van de staf. De staf is druk in de weer om de verschillende onderdelen van de divisie op een geordende wijze te hergroeperen en maakt plannen om de Div terug operationeel te maken. Verkenningen worden uitgevoerd om kantonnementen te vinden voor de verschillende eenheden van de Div.
14mei.jpg
Staf/7Div
Het HK van de divisie wijst volgende kantonnementen toe aan de eenheden:
 • Hoofdkwartier 7de Infanteriedivisie, provoostschap, Eskadron wielrijders, Compagnie Luchtafweer: Heizel
 • 2de Regiment Carabiniers: het gemeentehuis te Neder-over-Heembeek
 • 18de Linieregiment: zaal Familia aan de Leopold I straat te Laken
 • 2de Regiment Grenadiers: het Sint-Pieterscollege aan de Léon Théodorestraat te Jette
 • 20ste Artillerieregiment: Ternat (Gehucht Den Bos)
 • 6de Bataljon Genie en overige geniedetachementen: gemeenteschool Koningin Astridschool aan de Mutsaardlaan 71 te Heembeek
 • Transmissietroepen en de Compagnies C47: de gemeenteschool van Strombeek-Bever
 • Transportkorps en Intendance: Wemmel
 • Atelier voor Herstelling van het Wagenpark: Asse
De eenheden kunnen nu de verplaatsing naar Brussel uitvoeren hetgeen Kol SBH Duez toelaat een eerste overzicht te krijgen van de toestand van de Divisie. De drie infanterieregimenten beschikken elk over net voldoende manschappen om vier compagnies van een honderdtal man samen te stellen. Op het einde van de dag wordt duidelijk dat slechts 3.500 van de oorspronkelijk 16.679 man van de 7Div erin geslaagd zijn de hergroeperingszone te vervoegen.
15mei.jpg
Staf/7Div
Deze divisie kan niet meer paraat gesteld worden en zal verder westwaarts moeten trekken. Generaal-Majoor Van Trooyen, commandant van de 7de infanteriedivisie, verlaat de divisie voor een nieuw commando. Hij zal Luitenant-generaal De Grave vervangen als commandant van de 4Div. Zijn adjunct, Generaal-majoor Hector Daumerie, wordt overgeplaatst naar de 6Div. Het commando wordt overgegeven aan Kolonel SBH Duez die wordt aangesteld als bevelhebber ad interim van de 7Div. Hij beschikt nog slechts over twee hoger officieren in zijn Staf om de restanten van de 7Div te leiden. Cdt Landrieu wordt aangeduid als commandant ad interim van het 18Li. De divisie krijgt bevel Brussel te verlaten en nieuwe kantonnementen op te zoeken in de buurt van Aalst. De gemotoriseerde eenheden vertrekken ogenblikkelijk langs de weg en installeren zich in Serskamp tussen Aalst en Wetteren. De infanteristen van 18Li, 2C en 2Gr moeten de verplaatsing te voet aanvatten. Ze vertrekken om 20u00 en na een nachtmars bereiken ze de volgende dag Wanzele om 10u00.

Voor een gedetailleerder relaas der feiten, zie het verslag van het 2C, 18Li en 2Gr.

Transportkorps 7Div
Het 2de Autopeloton voor Artilleriemunitie (2PAMA) van Luitenant Braem is heelhuids kunnen ontkomen. Het peloton wordt op 16 mei overgeheveld naar de 9de Infanteriedivisie en zal het verdere verloop van de veldtocht met deze formatie meemaken.
16mei.jpg
Staf/7Div
Kolonel SBH Duez reist door naar Sint-Andries nabij Brugge waar hij van Generaal-majoor Clément, commandant van het "Centre de rassemblement des isolés de l'armée (CRIA)", verneemt dat hij de 7Div naar West-Vlaanderen moet verplaatsen. Hij moet de Div onderbrengen in de buurt van Torhout-Lichtervelde en er enkele geïsoleerde detachementen onder bevel nemen. De infanteristen kunnen in Wanzele inschepen op een trein die hen naar het westen zal brengen. De gemotoriseerde eenheden vertrekken langs de baan.
17mei.jpg
Staf/7Div
De infanterieregimenten ontschepen om 04u00 in Torhout en worden gekantonneerd in Torhout en Lichtervelde. 20A wordt ondergebracht in Koekelare, het Geneeskundig Korps in Gits en het Transportkorps in Werken. De geïsoleerde detachementen worden als volgt over de eenheden van de 7Div verdeeld: het Det van 5ChA onder bevel van Lt Dehuit wordt aangehecht aan het 18Li, het Det van 3ChA onder bevel van Lt Salle aan het 2C, het Det van het 8 Jagers te Voet onder bevel van Lt Degossely aan het 2Gr, het Det van de Versterkte Positie Namen onder bevel van Cdt Malherbe aan 20A en het Det van het 7Gn onder bevel van Lt Léonard aan het 6Gn. Dezelfde dag verneemt Kol SBH Duez dat de 7Div zich de volgende dag tezamen met de versterkingen naar Poperinge moet begeven om daar per spoor naar Frankrijk geëvacueerd te worden. De verplaatsing wordt voorbereid.
18mei.jpg
Staf/7Div
Om 17u00 vertrekt de infanterie per spoor naar Poperinge, de rest volgt langs de weg. Het Transportkorps wordt geïnstalleerd in Leisele, Het Geneeskundig Korps samen met 20A, 6Gn en de twee Cie C47 in Proven, de rest brengt de nacht door in Poperinge. Opnieuw wordt een kantonnement ingericht, ze bekomen levensmiddelen voor vier dagen toegeleverd uit de depots van Poperinge.
19mei.jpg
Staf/7Div
Wanneer er geen treinen beschikbaar blijken te zijn verzamelt Kolonel Duez de commandanten van de ondereenheden en beveelt ze, bij gebrek aan orders van hogerhand maar met de toelating van Generaal-majoor Clément, onmiddellijk de grens met Frankrijk over te steken daar waar ze kunnen. Ze zullen de verplaatsing afzonderlijk moeten uitvoeren in de algemene richting Cassel, Le Wast (Wassen), Boulogne, Montreuil, enkel gesteund door controlepunten onderweg. De eerste twee controlepunten zijn Cassel en Boulogne. De gemotoriseerde eenheden die vanuit Proven vertrekken kunnen de grens in Houtkerque zonder problemen oversteken. De Infanterie-eenheden die in Poperinge gekantonneerd waren en die via de grenspost van Abele moesten passeren verliezen veel tijd aan de grens. Daarenboven moeten zij bij gebrek aan voertuigen de verplaatsing te voet uitvoeren. Zo verlaat het 2C Poperinge om 12u00 en komt in Cassel toe om 17u45.

Wanneer de Staf van de 7Div in de late voormiddag te Cassel toekomt is er niemand van de territoriale staf aanwezig, ze vinden alleen enkele aanplakbiljetten die de Belgische detachementen doorsturen naar Amiens en Abbeville. Dit werd bevestigd door de Franse gendarmerie. Kolonel SBH Duez en de Staf van de Divisie staan opgesteld op de markt van Cassel van 12u30 tot 17u00 om de voorbijtrekkende eenheden te volgen en ze direct door te sturen naar Amiens en Abbeville waar ze zullen moeten proberen de Somme over te steken. De tijd dringt aangezien de Duitsers op 13 mei een doorbraak geforceerd hebben in Sedan en in snel tempo oprukken naar de kust.
20mei.jpg
62Li_overzicht_Duitse_opmars.jpg
Duitse vorderingen van 16 mei tot 21 mei 1940
Staf/7Div in Frankrijk
De volledige colonne is Cassel gepasseerd en alle eenheden zijn op weg naar Amiens en Abbeville. Ze bereiken de Somme op het moment dat ook de voorste elementen van de Duitsers in de regio toekomen. In de grootste verwarring slaagt het merendeel van de eenheden erin de Somme over te steken maar volledige colonnes vallen uiteen in kleine detachementen waarvan sommige naar het noorden terugkeren, andere worden gevangen genomen of geraken niet in de hergroeperingszone van de 7Div in Conches (Eure) en trekken door naar het zuiden waar ze worden opgevangen door hun respectievelijk VOC. Gedurende de laatste twee dagen sneuvelen ook 29 militairen meestal gedurende luchtbombardementen, onder hen Sgt Serbruyns van de Cie C47/T13 die sneuvelt in Abbeville.

In de nacht van 20 op 21 mei bereiken de Duitsers Noyelle-sur-Mer aan de monding van de Somme. Hierdoor raken heel wat Belgische eenheden ingesloten door de Duitsers. Door vertragingen onderweg naar het zuiden van Frankrijk wordt uiteindelijk hun terugtocht afgesneden.
21mei.jpg
7Div Conche - L'Aigle.jpg
Hergroeperingszones Conches en L'Aigle van de 7Div ten zuiden van de Seine
Staf/7Div in Frankrijk
De 7Div is door het oog van de naald gekropen en profiteert van de relatieve kalmte ten zuiden van de Seine om te hergroeperen in Conches en L'Aigle. De Duitsers rukken niet verder op naar het zuiden aangezien hun hoofdkrachtinspanning nu ten noorden van de Somme ligt waarbij ze zullen proberen te beletten dat de Britse troepen die ingezet zijn op het vaste land terugkeren naar Engeland. Kolonel Duez installeert zich met een beperkte Staf in het gemeentehuis van Conches, de rest van het HK van de divisie staat opgesteld in Le Coudrais. Wanneer op het einde van de dag duidelijk wordt dat een 4.500 tal manschappen Conches-en-Ouche bereikt heeft blijkt dit op een honderdtal na evenveel te zijn als het aantal waarmee de divisie in Lichtervelde vertrokken is.

In de zone Conches - L'Aigle worden alle geïsoleerden aangehecht aan de eenheden van de 7Div. De eenheden van de divisie worden als volgt gekantonneerd:
 • 2C in Les Baux de Breteuil
 • 2Gr in La Vieille-Lyre
 • 18Li in Guernanville en Ste Marguerite de l'Autel
 • 20A in Gaudreville-la-Rivière en St-Elier
 • Geneeskundig Korps in Burey
 • Transportkorps, Provoost en Intendance in Louversey, Tilleul Dame Agnès, Collandre en Quincarnon
 • 6Gn in Ferté-Fresnel
 • Esc Cy 7Div in Caugé
 • 4/32Gn in Le Fresne
22mei.jpg
7Div Conches hotel de ville.jpg
Hôtel de Ville van Conches waar de Staf van de 7Div haar intrek had genomen

Staf/7Div in Frankrijk
De divisie blijft in de streek van Conches - L'Aigle kantonneren om terug op krachten te komen. Kolonel SBH Duez krijgt opdracht om alle geïsoleerde militairen die samentroepen tussen Conches en L'Aigle, alles tezamen zo'n 15.500 manschappen, te bevoorraden. Hij beseft dat ze nog niet buiten schot zijn en dat het maar een kwestie van tijd is vooraleer de Duitsers hun opmars naar het zuiden zullen verder zetten. Hij vraagt om richtlijnen wat er moet gebeuren met de 7Div, de geïsoleerden die zijn aangehecht aan de 7Div in Lichtervelde en met alle andere geïsoleerden die zich in Frankrijk bij de 7Div gevoegd hebben.
23mei.jpg
Staf/7Div in Frankrijk
Meer en meer geïsoleerden stromen toe te Conches, het aantal Belgen in de streek van Conches - L'Aigle groeit tot 20.000. Het Transportkorps van de 7Div staat in om de dagelijkse rantsoenen in Evreux af te halen. De Franse militaire overheid bewust van de geringe draagkracht van de streek verspreidt de toestromende manschappen over 59 kantonnementen. Een speciale organisatie wordt opgezet om de bevoorrading te verzekeren. Naast de Transportcompagnie van de 7Div wordt een netwerk met dertien verdelingscentra opgezet om de kantonnementen te ravitailleren.
Andere eenheden onder de hoede van de 7Div geplaatst:
 • I/52Li in La Bretonnière een gehucht van Glisolles
 • Xde Bataljon Wachters van Verkeerswegen en Inrichtingen (GVCE) versterkt met geïsoleerde elementen van andere bataljons GVCE in het bos van Anseray.
 • Vestingsartillerie van het VOC/Aie bestaande uit de reservegarnizoenen van RFL en RFN (samen ongeveer 1.500 manschappen) die gekantonneerd worden in Le Fidelaire te oosten van Conches
 • Detachement van het 10Gn Bataljon dat naar Le Fresne gestuurd wordt om er te worden aangehecht aan het detachement van 4/32Gn
 • IIde Groep 4de Regiment Artilleriepark (II/4AP)
 • IIde Bataljon van het 8ste Regiment Hulptroepen van het Leger (II/8 HuTL).
24mei.jpg
Staf/7Div in Frankrijk
Kolonel Duez vraagt dringend om een oplossing voor de evacuatie van de Belgen. Hij vraagt een hergroeperingszone voor de 7Div, een hergroeperingszone voor de geïsoleerden die in Lichtervelde aan de 7Div werden aangehecht en een plan om de andere geïsoleerden naar het zuiden van Frankrijk over te brengen. Met een dagorder worden de manschappen van de gedane voorstellen op de hoogte gebracht.
25mei.jpg

26mei.jpg
.
27mei.jpg
Staf/7Div in Frankrijk
De Franse legerstaf laat om 09u45 via zijn verbindingsofficier in L'Aigle, Commandant de Dampierre, weten dat de 7Div naar Malestroit in het Bretoense departement Morbihan zal gestuurd worden om er paraat gesteld te worden. Twee treinen worden voorzien in het station van L'Aigle om de divisie naar Bretagne te brengen. Een eerste trein vertrekt om 21u45, de tweede net na middernacht.
28mei.jpg
Staf/7Div in Frankrijk
De colonne wielvoertuigen verlaat L'Aigle om 07u00 en uitgerekend op de dag van de Belgische capitulatie komt de voorhoede van de 7Div aan in het Bretoense departement Morbihan. Amper 24 uur na het begin van de verplaatsing heeft de laatste eenheid Bretagne bereikt. In tegenstelling tot andere Franse steden waar zich Belgische eenheden bevonden, worden in Malestroit geen incidenten gemeld met de Franse bevolking. De Belgische regering in ballingschap in Frankrijk beslist dat de Belgische eenheden, die zich niet in de zone van ons veldleger in Vlaanderen bevonden op 28 mei buiten de capitulatie blijven. Ze zullen onder bevel van de Minister van Landsverdediging, Luitenant-generaal Denis, de strijd zullen voortzetten aan de zijde van de geallieerden. De 7Div is vanaf nu de enige grote eenheid van het veldleger die na de capitulatie overblijft.
29 mei
7Div Malestroit.PNG
Hergroeperingszone 7Div in Morbihan Bretagne

Staf/7Div in Frankrijk
Het HK van de 7Div installeert zich te Saint-Marcel op een drietal kilometer van de stad Malestroit. De verschillende eenheden worden in de volgende gemeentes ondergebracht:
 • Compagnies C47/7Div in St-Marcel
 • Esc Cy/7Div in Pleucadeuc
 • 18Li in La Chapelle-Caro
 • 2C in Sérent en St-Guyomard
 • 2Gr in Roc St-André
 • 20A in Ruffiac en vervolgens Rochefort-en-Terre
 • 6Gn in Monterrein
 • Cie Intendance/7Div in Malestroit
 • Geneeskundig Korps/7Div in Malestroit en het kasteel van Thierpont waar een infirmerie wordt geïnstalleerd
 • Cie Luchtafweer/7Div in Saint-Laurent

De streek beschikt niet over veel mogelijkheden tot huisvesting waardoor de eenheden over vele dorpen en gehuchten verspreid worden. Sommige eenheden zijn zelfs verplicht soldaten onder te brengen in tenten. De Franse Kapitein Carloër, plaatscommandant van Malestroit, doet zijn uiterste best om de installatie van de 7Div vlot te laten verlopen.
30 mei
Staf 7Div in Frankrijk
Onder druk van de Fransen stemt de Belgische regering in ballingschap in om de 7Div terug operationeel te maken met de bedoeling deze grote eenheid zo snel mogelijk in te zetten aan de zijde van het Franse leger. De Belgische regering denkt er aan een nieuw veldleger van zes infanteriedivisies en een tankdivisie samen te stellen. Er wordt eveneens verteld dat een Franse divisie op de Maginotlinie zal afgelost worden door de 7de Infanteriedivisie. Kol SBH Duez wordt op de hoogte gebracht van de ambitie van de regering en brengt de ondereenheden hiervan op de hoogte. Hij beslist dat er geen personeel meer in steun wordt geleverd van de Franse boeren maar dat de training moet worden hervat. Hij schrijft hierover onder meer het volgende in de dagelijkse orders: "...Nos hommes sont des soldats, ils doivent être repris en main: constitution de l'équipement personnel, entretien de l'armement, gymnastique, évolution en rangs serrés (tactique), et bientôt tir d'exercices de combat. Les renforts en officiers, sous-officiers et soldats nous seront fournis par les autorités belges. L'autorité française fournira l'armement...". Initieel wordt er aan gedacht de divisie op zijn originele sterkte terug te brengen. Hiervoor moet er in eerste instantie een nieuwe regimentscommandant worden aangeduid voor zowel 2C als 2Gr. Luitenant-generaal Wibier, commandant van de Versterkings- en Opleidingstroepen duidt op 30 mei de Kolonel SBH Van den Heede (regimentscommandant 61Li), en de Luitenant-kolonels Rustin (regimentscommandant 51Li) en Mary (regimentscommandant 62Li) aan om respectievelijk de functies van stafchef divisie en regimentscommandant van 2C en 2Gr uit te oefenen. Zij vertrekken nog dezelfde dag naar Bretagne. Daarnaast wordt ook nog gevraagd om 4 majoors, 137 lagere officieren en 4.500 onderofficieren en manschappen naar Bretagne te sturen. Deze manschappen moeten in eerste instantie worden gezocht onder de naar Frankrijk gevluchte van hun eenheid geïsoleerde militairen. In tweede instantie onder de ervaren, maar meestal ook oudere, reservisten van de versterkingsbataljons van de Versterkings- en Opleidingscentra (VOC's) die tijdens de beginfase van de oorlog naar het zuiden van Frankrijk waren doorgestuurd. Het is de bedoeling dat de instructiebataljons van de VOC's, met de rekruten van de lichting 40, hun opleiding kunnen verderzetten. De VOC's waarvan de versterkingsbataljons ten noorden van de Somme zijn omsingeld en krijgsgevangen genomen, hebben geen andere keuze dan detachementen samen te stellen met jonge rekruten. De eerste treinen met versterkingen voor de 7Div verlaten op 2 juni al het departement van de Gard en zetten koers naar het station van Ploermel aan de Bretoense kust.

Cie MiAA/7Div in Frankrijk
Op 2 juni doet zich in Saint-Laurent een ongelukkig ongeval voor wanneer Korporaal Emiel Van Kerckhove van de Cie Luchtafweer verdrinkt in het kanaal Brest-Nantes tijdens het zwemmen.
4 juni
7Div in Frankrijk
Generaal-majoor Van Daele, voormalig commandant van de Koninklijk Militaire School, lost Kolonel SBH Duez af als commandant van de divisie. Op 4 juni wordt ook Kolonel SBH Van den Heede in plaats gesteld als nieuwe stafchef. Kolonel SBH Duez neemt terug het bevel over van het 18Li. Generaal-majoor Van Daele begint onmiddellijk met zijn staf te herschikken door officieren van de eenheden over te plaatsen naar het HK. Het is voor hem meteen duidelijk dat de 7Div eerst terug aangevuld moet worden vooraleer kan worden overgegaan tot de herbewapening van de divisie. De Belgische legerstaf komt met de Franse legerstaf overeen dat de Fransen zullen instaan voor die herbewapening. Daar waar de aanvulling van het effectief nog een haalbare kaart is blijkt echter al gauw dat de herbewapening van de divisie door de Fransen totaal onmogelijk is. De Fransen zijn immers volop bezig met het heruitrusten van hun eigen divisies die van het front werden weggehaald en geven dan ook aan dat de 7Div omgevormd dient te worden tot een lichte divisie met slechts twee infanterieregimenten.

De versterkingen voor de 7Div komen druppelsgewijs binnen en worden als volgt in de divisie geïntegreerd:
 • Een detachement van 18 officieren en 600 manschappen van het II/7ChA (VOC/ChA) onder leiding van Cdt Lemercier komt toe op 4 juni in Ploermel en wordt doorgestuurd naar 2C om er het IIIde Bataljon (III/2C) te vormen.
 • Een detachement van 27 officieren van het 11J (5VOC) onder bevel van Majoor De Vleeschouwer komt eveneens op 4 juni toe en wordt toegewezen aan 2C;
 • Op 2 juni vertrekt vanuit Capendu (Aude) een groot detachement van het 6VOC ondr leiding van Majoor Currinckx. Het 6VOC is het Versterkings en Opleidingscentrum met de versterkingen voor de eenheden van de 7Div. Aan boord van de trein bevindt zich het merendeel van II/59Li bestaande uit 13 officieren en 550 manschappen voor het 18Li, het merendeel van II/4C bestaande uit 16 officieren en 1000 manschappen voor het 2C en een detachement van het II/4Gr bestaande uit 14 officieren en 561 manschappen voor het 2Gr. Majoor Currinckx en zijn detachement komen in Bretagne toe op 6 juni.
 • Op 3 juni vertrekken vanuit Montpaon (Aveyron) het I/54Li (1VOC) met 20 officieren en 961 manschappen onder bevel van Majoor Vanderghinste en het I/53Li (1VOC) bestaande uit drie compagnies en bestaande uit 10 officieren en 800 manschappen. Bij hun aankomst in Bretagne op 5 juni wordt het I/54Li aangehecht aan het 18Li om er het IIIde Bataljon te vormen (III/18Li), het I/53Li wordt aangehecht aan het 2C.
 • Eveneens op 3 juni vertrekt het II/56Li (2VOC) onder bevel van Majoor Verschueren vanuit Cigean (Hérault) en wordt na aankomst aangehecht aan het 18Li.
 • Vanuit Limoux (Aude) vertrekken nog eens 17 officieren en 370 manschappen van het 31A (VOC Aie) ter versterking van 20A. Dit detachement staat onder bevel van Cdt Dufour.
 • Op 6 juni komt in Brest een detachement toe dat uit het Britse Tenby naar Frankrijk werd gestuurd. Het betreft Belgische militairen die in extremis nog konden ontsnappen aan krijgsgevangenschap door naar Engeland te vluchten. Daar werden ze gegroepeerd in Tenby. Diegenen die de strijd in Frankrijk wilden voortzetten werden vervolgens verscheept naar Brest. Een aantal officieren van dit detachement wordt ingelijfd in de 7Div.

Het HK/TRI is er uiteindelijk in geslaagd 140 officieren en 5200 manschappen waaronder slechts 1700 rekruten van de klas 40 in versterking van de 7Div te sturen, meer dan initieel gevraagd. Daarbovenop komen nog een aantal geïsoleerde militairen die eveneens naar de 7Div worden doorgestuurd.

Voor een gedetailleerd overzicht van de gebeurtenissen in Frankrijk, zie de verslagen van 2C, 18Li, en 20A.
12 juni
Staf/7Div in Frankrijk
De integratie van de versterkingen verloopt moeizaam en het blijkt niet mogelijk te zijn om de drie regimenten behoorlijk te reorganiseren. Daarenboven had generaal Van Daele zijn twijfels over de motivatie van de oudere militairen van de Versterkingsbataljons en hadden de Fransen ook al laten verstaan dat zij niet in staat waren om meer dan twee infanterieregimenten uit te rusten. Op 13 juni wordt het Dagelijks Order Nr 14 van de 7Div uitgevaardigd waarmee generaal Van Daele kenbaar maakt dat het 2Gr niet meer zal heropgericht worden en dat de divisie zal reorganiseren naar het model van de Franse lichte divisies. De volgende reorganisatie vindt plaats:
 • De 7Div zal slechts twee infanterieregimenten meer bevatten het 18Li en het 2C;
 • De militairen die behoorden tot het oorspronkelijke 2Gr en die vanuit België met de divisie mee naar Frankrijk zijn getrokken worden gegroepeerd in één bataljon en aangehecht aan het 2C maar mogen hun kentekens behouden en zullen in 2C verder blijven bestaan als het Bataljon Grenadiers (II/2C);
 • Het Eskadron Wielrijders van de 7Div gaat over naar het 18Li;
 • De manschappen van beide Cie C47mm gaan over naar 2C weliswaar zonder anti-tankkanonnen;
 • De Cie MiAA/7Div gaat over naar het Transportkorps van de 7Div.

De eenheden van de divisie zien er nu als volgt uit:
 • 18Li onder bevel van Kol SBH Duez bestaande drie bataljons gevormd uit de restanten van het oude 18Li aangevuld met de versterkingen van het I/54Li, het II/59Li en het Esc Cy 7Div;
 • 2C onder bevel van LtKol Rustin bestaande uit vier bataljons waarbij I/2C de restanten groepeert van het oude 2C en bepaalde versterkingen van II/4C, II/2C het 'Grenadierbataljon' met de restanten van 2Gr, III/2C gevormd met de versterkingen van II/7ChA en uiteindelijk het vierde bataljon,VI/2C gevormd uit de versterking van I/53Li en beide C47mm compagnies
 • 20A onder bevel van Kolonel SBH Goethals bestaande uit twee groepen, I/20A die de restanten groepeert van het oude 20A en II/20A gevormd met de versterkingen komende van 31A.

LtKol Mary die gedurende negen dagen regimentscommandant van 2Gr is geweest wordt teruggestuurd naar het 3VOC. In ruil voor de afgewezen bataljons versterking (II/59, II/4C, II/4Gr en II/56Li) vraagt generaal Van Daele de versterking van 2.400 jonge rekruten van de lichting 40. Het II/59Li en II/56Li verlaten de 7de Infanteriedivisie en worden omgevormd tot werkbataljons, Het II/4C en II/4Gr worden onder bevel van Majoor Currinckx, commandant van II/4Gr, teruggestuurd naar Toulouse.

Provoost/7div in Frankrijk
Een vijftigtal rijkswachters, versterkt met enkele hulprijkswachters, wordt vanuit Poitiers naar Malestroit in Bretagne gestuurd om er de provoostdienst van de 7de Infanteriedivisie (7Div) te vormen. De voormalige provoostdienst van de 7Div werd ten noorden van de Somme nagenoeg integraal krijgsgevangen genomen toen ze er het verkeer in goede banen probeerden te leiden. De groep rijkswachters staat onder bevel van Adjudant 1ste klas Merveille,die de nieuwe Provoost van de 7Div wordt.
16 juni
7Div in Frankrijk
Op 16 juni wordt Generaal-majoor Van Daele ontboden in Poitiers op het kabinet van de Minister van Landsverdediging, Luitenant-generaal Denis. Hij krijgt er te horen dat de 7Div zich moet klaar houden om zonder bewapening noch materieel naar Engeland overgebracht te worden. Hierop keert hij op 17 juni onmiddellijk terug naar Malestroit in Bretagne (Morbihan) om de overtocht naar Engeland voor te bereiden. Er volgen echter geen orders meer en de Minister verlaat Poitiers zonder een nieuwe bestemming achter te laten. Op 17 juni om 13u30 kondigt Maréchal Pétin in een radiotoespraak aan de Franse bevolking de nakende capitulatie van Frankrijk aan. De Belgen kunnen de heruitrusting van de 7Div met Frans materieel nu wel vergeten.
18 juni
7Div_Legé.JPG
Legé in de Vendée waar het HK 7Div zicht bevindt op 18 juni 40
7Div in Frankrijk

De Fransen ontruimen Bretagne en Generaal-majoor Van Daele beslist om op eigen initiatief verder te trekken naar het zuiden waar hij hoopt te kunnen inschepen in Saint-Nazaire. Er worden twee colonnes gevormd, een eerste bestaande uit 2C en 18Li die te voet vertrekken van Malestroit via Péaule, La Roche Bernard, Herbignac en St-Nazaire naar Legé, ongeveer 40 km ten zuiden van Nantes. Van de colonne te voet slagen er slechts twee bataljons van het 18Li in om aan krijgsgevangenschap te ontsnappen.

De rest van de divisie, allen gemotoriseerd, trekken via Malestroit, Redon, Pontchâteau en Nantes naar Montaigu in de Vendée, het HK installeert zich in het gemeentehuis van Legé waar gewacht wordt op de colonne te voet.
19 juni
7Div in Frankrijk
De divisie trekt verder naar Pons waar de verbinding met het Ministerie hersteld wordt en de Commandant van de 7Div het bevel krijgt verder naar het zuiden te trekken. Het idee om naar Engeland te vertrekken wordt opgeheven. De orders zijn duidelijk, "la 7 Div doit continuer sa retraite, elle reste armée, mais ne peut faire usage de ses armes, plus question d' embarquement" . De Belgische ministers in Frankrijk blijven vasthouden aan hun idee dat het Belgische leger in Frankrijk terug zal worden opgebouwd, de optie Engeland wordt afgevoerd. Onder Duitse druk wordt verder doorgetrokken naar de Charente Maritime in het zuiden.
20 juni
7Div in Frankrijk
De Franse wapenstilstand met Duitsland wordt ondertekend op 22 juni maar het zal nog tot 25 juni duren vooraleer alle vijandelijkheden gestaakt worden. Frankrijk is nu de facto opgedeeld in een deel dat bezet wordt door de Duitsers en een deel onder controle van de regering Vichy. De Belgische eenheden moeten zich snel verplaatsen naar het onbezet deel van Frankrijk om uit de klauwen van de Duitsers te blijven. In uitvoering van de gekregen orders om verder naar het zuiden te trekken roept Generaal-majoor Van Daele zijn commandanten op 23 juni om 19u00 bijeen. Hij kondigt een nieuwe verplaatsing aan naar Mont de Marsan (Landes) en Agen (Lot-et-Garonne). Deze verplaatsing gaat echter niet door want op 24 juni worden nieuwe orders gegeven om zich naar het zuidoosten te verplaatsen richting Barbotan in het niet bezette deel van Frankrijk. De eerste eenheden vertrekken al om 12u00.
1 juli
7Div in Frankrijk
De Franse Vichy regering heeft geen zin de Belgische strijdkrachten verder te steunen in hun strijd tegen Duitsland. Ze zijn trouwens met de Duitsers overeengekomen de Belgen te ontwapenen en aan de Duitsers uit te leveren. Nog anderhalve maand blijven de gedemotiveerde Belgische eenheden doelloos rondhangen in Frankrijk.
20 juli
Het Ministerie van Landsverdediging stuurt een militaire missie naar ons land om de terugkeer van de Belgische militairen naar België te regelen. De hoofdrolspelers van deze missie zijn Luitenant-generaal Van Daele, en Kolonel SBH Goethals, commandant van 20A. De 7de Infanteriedivisie wordt pas eind augustus 1940 naar België gerepatrieerd.

Register van Gesneuvelden

Cie C47/T13

ARIJS

Theofiel

Sdt
Mil
33

08/02/1913

Aalst

10/05

Veldwezelt


Cie C47/T13

BAERT

Alfred, A.L.

Sdt
Mil
33

19/01/1913

Meldert

10/05

Veldwezelt


Cie C47/T13

BALLIEU

Felix, V.

Lt
Res


22/06/1913

Sint-Jans-Molenbeek

11/05

Maastricht (NL)

Overleden aan zijn verwondingen opgelopen op 10 mei
Cie Int

BRUYNINCKX

Albert, E.

Sdt
Mil
35

08/12/1915

Rillaar

26/05

Brugge


Cie C47

DEMEY

Gustaaf, A.J.

Sgt
BV


05/07/1916

Brugge

10/05

Veldwezelt


Cie C47/T13

GILIS

Emiel

Sdt
Mil
33

14/06/1913

Huldenberg

10/05

Veldwezelt


GenK

LORENT

Léon, V.L.

Sdt
Mil
21

11/03/1901

Mettet

10/05

Tongeren


Cie C47/T13

SERBRUYNS

Leo

Sgt
Mil
32

16/08/1912

Erembodegem

20/05

Abbeville (F)


PARa/Tpt

STEENBEEK

Georges, E.

Sdt
Mil
38

05/03/1919

Huldenberg

10/05

Bitsingen (Bassenge)


Cie C47

STEFFENS

Léon

Sgt
Mil
29

19/12/1909

Moresnet

10/05

Kanne


Cie C47

SUYS

Arthur, E.

Sdt
Mil
32

17/11/1911

Heestert

11/05

Herderen

Gedood tijdens luchtbombardement van Herderen
Cie Int

THIELS

Louis

Sdt
Mil
28

11/04/1908

Houdeng-Gœgnies

14/05

Gembloux


Cie Int

VAN BOXEM

August, J.B.

Kpl
Mil
24

30/09/1904

Laken

10/05

Tongeren


Cie C47

VANDERSTEDE

Joseph, L.

Sdt
Mil
33

29/01/1913

Waregem

10/05

Mopertingen


Cie Mi LuV

VAN KERCKHOVE

Emiel

Kpl
Mil
32

12/12/1912

Overmere

02/06

Saint-Laurent (F)

Verdronken in het kanaal Brest-Nantes tijdens het zwemmen.
Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
7ID_Sdt_Suys_Arthur.jpg
7ID_Sdt_Steenbeek.JPG
7ID_Sdt_Vanderstede.JPG

Sdt Suys
Sdt Steenbeek
Sdt Vanderstede

Bibliografie en Bronnen


1.
"Het bombardement op Herderen 10 en 11 mei 1940", door Willy Brône, GOGRI Riemst, 2002
2.
Slagorde der officieren van mei 1940, Centrum voor Historische Documentatie, Defensiestaf
3.
"Van de uitwegen van Maastricht tot de voet van de Pyreneeën", Kolonel b.d. Duez, 1975, tijdschrift verbroedering 18Li.
4.
Stassin, G., jaartal onbekend, "Cavalerie Motorisée", Brussel: Tank Museum.
5.
Foto Eugène Van Trooyen, fotogalerij Korpscommandanten 14A, patrimonium 14A.
6.
Deutsche Luftlandungen am 10 Mai 1940 - Fort Eben Emael und die Brücken am Albert-Kanal, door Jens Oebser
7.
Graf Lt Bailleux op het Belgisch militair ereperk van de stedelijke begraafplaats Maastricht
8.
L'armée belge de France en 1940, door Jean Jamart Col BEM Hre, 1994, uitgeverij Schmitz, Bastogne.
9.
Geneesheer Kapitein SBH W. Broekaert, 1963, De Gezondheidsdienst tijdens de veldtocht der achttien dagen., Acta Belgica de Arte Medicinale et Pharmaceuticae Militari, pp 468-535.
10.
België in de Tweede Wereldoorlog, Prof Dr Luc De Vos [on line] http://www.dbnl.org/tekst/vos_066belg01_01/vos_066belg01_01_0005.php