7ChA.jpg7de Regiment Ardeense Jagers

7e Régiment de Chasseurs Ardennais (7ChA)

Overzicht op 10 mei 1940

Type
Versterkings- en Opleidingsregiment

Ontdubbeld van
1ste Regiment Ardeense Jagers
2de Regiment Ardeense Jagers
3de Regiment Ardeense Jagers

Taalstelsel
Franstalig

Onderdeel van
Versterkings- en Opleidingscentrum Ardeense Jagers
Bevelhebber
Kolonel P. Triest

Standplaats
Charleroi

Samenstelling
I Bataljon Versterking en Instructie
(Kapitein-commandant A. Bourg)
1ste Compagnie Wielrijders Versterking (Cdt A. Lamury)
2de Compagnie Wielrijders Versterking (Lt E. Gilles)
3de Compagnie Wielrijders Instructie (Cdt C. Van Acker)
4de Compagnie Wielrijders Instructie (Lt R. Reichling)

II Bataljon Versterking en Instructie
(Kapitein-commandant L. Heuart)
5de Compagnie Wielrijders Versterking (Cdt A. Hubert)
6de Compagnie Wielrijders Versterking (Lt P. Reinkin)
7de Compagnie Wielrijders Instructie (Kapt R. Viseur)
8ste Compagnie Wielrijders Instructie (Lt R. Rocher)

III Bataljon Versterking en Instructie
(Kapitein-commandant A. Lerminiau)
9de Compagnie Wielrijders Versterking (Cdt N. Piette)
10de Compagnie Wielrijders Versterking (Cdt F. Jacques)
11de Compagnie Wielrijders Instructie (Lt R. Authelet)
12de Compagnie Wielrijders Instructie (Cdt R. Cleeren)

Compagnie Diensten (Cdt A. Rosoux)

Schoolcompagnie (Cdt M. Courtois)

18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen
10mei.jpg
ChA_kuiscorvee.jpg
Ardeense Jagers kuisen hun kazerne.
Op 9 maart 1940 wordt het 7ChA opgericht door het VOC/ChA. Het VOC staat in voor de opvang en opleiding van de versterkingen bestemd voor de Ardeense Jagers en is op die datum gestationeerd te Charleroi.

Het 7ChA blijft tot en met de algemene mobilisatie een eenheid met een beperkt kader. De miliciens van de klas 40 worden met mondjesmaat overgeheveld naar het nieuwe regiment.

De oudere en vrijgestelde reservisten voor de beide bataljons versterking zullen pas opgeroepen worden om het 7ChA te vervoegen wanneer de Duitsers binnenvallen en na het afkondigen van de algemene mobilisatie op 10 mei om 06u00.

Het mobilisatieplan voorziet ook in de oprichting van het 8ChA en 9ChA om alzo een derde divisie Ardeense Jagers samen te brengen, maar dit zal door de snelle bezetting van het land niet doorgaan.

Net zoals alle andere regimenten van de VOC's heeft ook het 7ChA reeds om middernacht het bevel ontvangen zich klaar te maken voor de aftocht naar haar oorlogskantonnementen. Men vreest immers dat de reguliere kazernes van ons leger gebombardeerd zullen worden en de regimenten van de VOC's moeten zich door een onmiddellijke verhuis naar diverse kleinere dorpen en steden in West- en Oost-Vlaanderen in veiligheid stellen. Voor het 7ChA is de voorziene bestemming Sint-Gillis-Waas.
11mei.jpg
Het VOC/ChA komt aan te Sint-Gillis-Waas, gevolgd door haar eenheden. Naast het 7ChA arriveren eveneens het 2de Bataljon Motorwielrijders en het Bataljon Grenswielrijders. Het VOC/ChA beschikt ook nog over een schoolcompagnie die de onderofficieren in opleiding moet opvangen nu de scholen van het leger gesloten zijn.

De verschillende eenheden worden in hun kantonnementen geïnstalleerd Met de beschikbare zware machinegeweren wordt gepoogd om de luchtafweer van de kantonnementen te verzekeren.

De komende dagen zullen honderden reservisten toekomen bij het 7ChA. De meesten zullen een lange en moeilijke reisweg afleggen en raken nu het openbaar vervoer grondig verstoord is slechts met moeite in Sint-Gillis-Waas. Op de slagorde van het 7ChA zijn zo'n 3.000 militairen voorzien.
12mei.jpg

13mei.jpg
Alle eenheden van de VOC's ontvangen het bevel om zich klaar te maken voor de aftocht naar Frankrijk.
14mei.jpg
De eenheden van het VOC/ChA maken zich klaar voor de inscheping naar Frankrijk. De tocht zal met de trein gebeuren: om het het VOC/ChA te vervoeren zijn zes treinstellen voorzien. De nodige wagons en locomotieven worden verzameld in het station van Sint-Gillis-Waas langsheen de nu verdwenen spoorlijn 54 van Mechelen naar Sint-Niklaas.
15mei.jpg
Het ganse VOC/ChA telt die dag naar schatting ongeveer 6.150 militairen, waarvan 1.300 miliciens van de klas 40.

Die dag vertrekken vijf van de zes treinen richting Frankrijk. De zesde trein voor het III/7ChA raakt maar niet compleet en de manschappen blijven voorlopig nog ter plekke. De reis door ons land verloopt langzaam maar toch relatief vlot. De bevelhebber van het VOC/ChA, Generaal-majoor Lambert, aanschouwt de voorbijtrekkende treinen in het station van Moeskroen.
16mei.jpg
De eerste vijf treinen van het VOC/ChA trekken door het noorden van Frankrijk. Te Amiens en Rouen heeft Lambert nog twee keer rechtstreeks contact met zijn troepen.
17mei.jpg
III/7ChA
De zesde en laatste trein met aan boord het III/7ChA verlaat nu ook Sint-Gillis-Waas om over Gent richting Franse grens te sporen. Met behulp van een reeks wagons achtergelaten door het Franse leger kon de trein vervolledigd worden. De situatie in ons land is nu echter bijzonder ernstig geworden en het treinverkeer ligt helemaal in de knoop. Bovendien loopt het voor de mannen van het IIIde Bataljon mis aan de Franse grens in Tourcoing. Een verontwaardigde Franse stationschef laat iedereen uitstijgen en de trein leegmaken onder het voorwendsel dat de aan de SNCF toebehorende voertuigen terug ons land in moeten en ter beschikking van het Franse leger moeten blijven.
18mei.jpg
Staf/7ChA in Frankrijk
De eerste vijf treinen passeren intussen Orléans waar Generaal Lambert contact opneemt met het commando van de VOC's. Die sturen de Ardeense Jagers verder naar de Pyreneeën.

III/7ChA in Frankrijk
In Frans-Vlaanderen lijkt er intussen een oplossing voor het transportprobleem van het IIIde bataljon. Na een discussie van zo'n 12 uur is Commandant Lerminiau er eindelijk in geslaagd om een Belgische trein tot in Tourcoing te krijgen. Hij laat de manschappen van het III/7ChA weer instijgen om hun tocht naar Frankrijk te hervatten. In hetzelfde station zitten ook de treinen van het I/62Li en II/63Li vast.
19mei.jpg
III/7ChA in Frankrijk
Terwijl de eerste twee bataljons steeds dieper Frankrijk intrekken, zet de trein met het derde bataljon zich opnieuw in beweging. De trein moet voortdurend halt houden terwijl de Franse spoorwegen wanhopig naar een route naar het zuiden zoeken die nog niet bedreigd wordt door de oprukkende Duitsers.
20mei.jpg
Staf/7ChA in Frankrijk
Het gros van het 7ChA wordt na een kort oponthoud te Argelès-sur-Mer nabij Perpignan doorgestuurd naar Pont-Saint-Esprit in het departement van de Gard. De vijf treinen zetten zich opnieuw in beweging.

III/7ChA in Frankrijk
In het noorden van Frankrijk nemen de Duitsers Abbeville in en bereiken de kust. De geallieerden in ons land en Noord-Frankrijk zijn nu volledig afgesneden. De tocht van het IIIde Bataljon wordt abrupt afgebroken te Boulogne. De SNCF koppelt de locomotief los en laat de Belgen aan hun lot over. Cdt Lerminiau moet vaststellen dat zijn bataljon geen kant meer opkan. Hij laat de manschappen dan maar inkwartieren in leegstaande huizen en tracht aan bevoorrading voor zijn troepen te raken. Die dag bevinden zich te Boulogne naast de trein van het III/7ChA nog negen andere treinstellen met Belgische soldaten.
21mei.jpg
III/7ChA in Frankrijk
Na de val van Abbeville wil het Duitse leger de val helemaal sluiten door nu naar het noorden op te rukken. Boulogne wordt bedreigd door de oprukkende vijand. Het beruchte bevel van de Fuhrer om halt te houden en voorlopig niet aan te vallen richting Calais en Duinkerken geeft de geallieerden nog even wat tijd. De Fransen trachten de verdediging van de stad te organiseren en ontvangen versterking van de Britse 20ste infanteriebrigade. De Belgische troepen in de stad omvatten de staven van het 53Li, 62Li en 63Li, drie bataljons instructie met rekruten van de klas 40 (I/62Li, I/63Li en I/11J), drie bataljons versterking (II/53Li, II/63Li en III/7ChA) en de schoolcompagnie en de compagnie antitank-kanonnen C47 van het 3VOC. Bovendien blijken er in de stad nog verschillende losse detachementen van de territoriale troepen en de gezondheidsdienst rond te lopen.
22mei.jpg
III/7ChA in Frankrijk
Te Boulogne doen de Belgen een poging om de zaak te organiseren. Een plaatscommando wordt gevormd en er wordt verbinding gemaakt met het Franse leger ter plekke. Een 2000-tal manschappen worden gehergroepeerd in een reeks tijdelijke eenheden en de gezondheidsdienst richt gedurende een korte periode een veldhospitaal in in een plaatselijke school. In totaal bevinden zich zo'n 4.000 Belgen te Boulogne.
23mei.jpg
Staf/7ChA in Frankrijk
De staf van het 7ChA en het Iste en IIde Bataljon komen aan te Pont-Saint-Esprit.

III/7ChA in Franrijk
De gevechten rond Boulogne nemen in alle hevigheid toe. Het aantal Belgen dat betrokken raakt in rechtstreekse treffens met de vijand is eerder beperkt. De voortdurende luchtaanvallen en artilleriebeschietingen zaaien echter paniek onder te troepen. Er vallen ook heel wat gewonden. Belgische eenheden die contact hebben met de vijand geven zich al snel over. Ook een groot aantal manschappen van het III/7ChA staakt de strijd en laat zich krijgsgevangen maken.
24mei.jpg

25mei.jpg

26mei.jpg
Boulogne valt. De laatste Belgische troepen worden gevangen genomen en weggeleid. Ook de laatste restanten van het III/7ChA geven zich over.

Verder in Frankrijk worden het 5VOC en het VOC/ChA samengevoegd tot één enkele formatie onder leiding van Generaal-majoor Lecrique.
27mei.jpg
Het 7ChA heeft zijn eenheden verdeeld over de nodige kantonnementen:
  • de regimentsstaf, schoolcompagnie, compagnie algemene diensten en de 3de en 4de compagnies verblijven de Pont-Saint-Esprit
  • het ganse IIde bataljon verblijft eveneens in dit dorp
  • het IVde bataljon is ingekwartierd te Saint-Paulet

De restanten van het Bataljon Grenswielrijders worden overgeheveld naar het 7ChA. Het bataljon wordt ontbonden.
28mei.jpg

30 mei
Staf/7ChA
Het Groot Hoofdkwartier heeft de aan het Albertkanaal teruggeslagen 7de Infanteriedivisie (7Div) via heel wat omwegen naar de Bretoense zuidkust geëvacueerd. De divisie heeft zwaar geleden en is dringend aan versterking toe. De Versterkings-en Opleidingscentra in het zuiden van Frankrijk ontvangen het bevel om zo'n 140 officieren en 4.500 manschappen aan te duiden om de rangen van de 7Div opnieuw aan te vullen. Deze manschappen moeten in eerste instantie worden gezocht onder de naar Frankrijk gevluchte van hun eenheid geïsoleerde militairen en onder de ervaren reservisten. De detachementen moeten vervolgens aangevuld worden met miliciens van de klas 40.

II/7ChA
Het II/7ChA wordt aangeduid voor deze opdracht en bereidt een detachement van 18 officieren en 600 manschappen bestemd voor de 7Div.
31 mei
De restanten van het Xde Bataljon Wachters der Verkeerswegen en Inrichtingen (GVCE), onder bevel van Kapitein-commandant Berns, zijn aangekomen te Aiguèzes en worden overgeheveld naar de 7de Compagnie van het 7ChA. Het bataljon dat enkel nog bestond uit 5 officieren en 70 manschappen van het Xde Bataljon versterkt met geïsoleerde detachementen van het I, XII, XXVIII, XXXI, XXXII, XLII, XLV en XLVI Bataljon GVCE wordt ontbonden.
2 juni
II/7ChA
Vanuit het station Pont-Saint-Esprit vertrekt een trein richting Bretagne met aan boord het detachement van 18 officieren en 600 manschappen van II/7ChA onder leiding van Cdt Lemercier. Het detachement komt toe op 4 juni in Ploermel en wordt doorgestuurd naar het 2de Regiment Karabiniers (2C) om er het IIIde Bataljon (III/2C) te vormen.
4 juni
Staf/7ChA in Frankrijk
Het Commando van de Versterkings- en Opleidingscentra (HK/TRI) onder bevel van Luitenant-Generaal Wibier is ingegaan op een Frans verzoek om maar liefst 31.000 militairen te leveren voor het uitvoeren van veldwerken ten voordele van de Franse divisies opgesteld in tweede echelon langs de Seine, in Parijs en langs de Marne. Aan het VOC/ChA worden initieel twee werkbataljons met elk vier compagnies van 250 militairen gevraagd. Het 7ChA stuurt drie compagnies worden onder leiding van Commandant Berns naar Chalons-sur-Marne en vijf compagnies naar Meaux. Na het vertrek van deze manschappen is het 7ChA herleid tot:
  • de regimentsstaf
  • een Iste bataljon versterking en instructie
  • een zo goed als leeg IIde bataljon versterking en instructie
  • een IIIde bataljon versterking
  • de schoolcompagnie

II/7ChA in Frankrijk
Het detachement van het II/7ChA komt aan in het station Ploërmel en wordt aangehecht bij het 2C om er het IIIde Bataljon opnieuw samen te stellen.
19 juni
De staf van het VOC/ChA verhuist naar Lusson.
22 juni
De staf van het VOC/ChA vervoegd Pont-Saint-Esprit
23 juni
Het 7ChA wordt herleid tot één bataljon instructie en één bataljon versterking, de schoolcompagnie en de compagnie algemene diensten. Het hervormde regiment ontvangt ook de manschappen van het ontbonden 2de Bataljon Motorwielrijders.
25 juni
De Franse regering aanvaardt een wapenstilstand met de Duitsers.
23 aug
De laatste Ardeense Jagers verlaten Zuid-Frankrijk aan boord van de trein die het 10J en 11J naar ons land terugbrengt.

Register van GesneuveldenBEAUFAYS

Jules Joseph

Kpl
Mil


17/04/1904

Chevron

16/06

Nurnberg (D)
DEMOL

François

Kpl
Mil


02/04/1905

Anderlecht

23/05

Boulogne (F)


Cie Dst

JANSSEN

Désiré Mathieu

Sdt
Mil


15/02/1914

Rekem

06/06

Point-Saint-Esprit (F)
VAN DEN HEUVEL

Jacobus Julius

Sdt
Mil


04/12/1905

Weerde

31/05

Point-Saint-Esprit (F)
VAN SPEEBROEK

Adolphe Jean

Lt27/04/1904

Athus

25/05

Point-Saint-Esprit (F)


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com

Bibliografie en Bronnen

Jamart, J., 1994, L'armée belge de France en 1940, Bastenaken: Schmitz.
La Fraternelle Royale des Chasseurs Ardennais, 2011. Pertes des Chasseurs Ardennais durant la deuxième guerre mondiale, [online] beschikbaar op: <http://www.fraternellechasseursardennais.be/> [geraadpleegd op 10 september 2011].