8Li.jpg8ste Linieregiment (8Li)

8e Régiment de Ligne

Overzicht op 10 mei 1940

Deze website verdwijnt zeer binnenkort.
Deze pagina wordt vanaf nu up-to-date gehouden op onze nieuwe website: http://www.18daagseveldtocht.be

Type
Infanterieregiment van het actieve leger

Ontdubbeld van
n.v.t.

Taalstelsel
Nederlandstalig

Onderdeel van
9de Infanteriedivisie

Bevelhebber
Kolonel SBH V. Vermeulen

Standplaats
Dekkingsstelling Albertkanaal
Ondersector Olen
Commandopost te Olen

Samenstelling
I Bataljon (Majoor Buisseret)
1ste Compagnie Fuseliers (Cdt Claes)
2de Compagnie Fuseliers (Kpt Michiels)
3de Compagnie Fuseliers (Cdt C. Van Reusel)
4de Compagnie Mitrailleurs (Kpt Bosmans)

II Bataljon (Majoor Carlier)
5de Compagnie Fuseliers (Cdt Lizen)
6de Compagnie Fuseliers (Lt Frappart)
7de Compagnie Fuseliers (Cdt Fichevet)
8ste Compagnie Mitrailleurs (Cdt De Mulder)

III Bataljon (Majoor Mahieux)
9de Compagnie Fuseliers (Kpt Ducamp)
10de Compagnie Fuseliers (Lt Wendelen)
11de Compagnie Fuseliers (Lt Neefs)
12de Compagnie Mitrailleurs (Cdt Henrotin)

IV Bataljon (Commandant Paniels)
13de Compagnie Mitrailleurs (Kpt Carpiaux)
14de Compagnie Anti-Tankkanonnen C47 (Lt Hache)
15de Compagnie Mortieren M76 (Lt Soudant)

Stafcompagnie (Luitenant Termolle)
Geneeskundige Compagnie (Geneesheer 1ste Kapitein Meynsbrughen)
Peloton Verkenners (Adjudant KROLt Alexandre Decocq)

18-Daagse Veldtocht

Datum
Belangrijkste Gebeurtenissen

Als infanterieregiment van het actieve leger wordt het 8Li reeds op 25 augustus 1939 gemobiliseerd in de Majoor Blairon kazerne van Turnhout.

Het regiment wordt op volle sterkte gebracht door de miliciens van de klassen 36, 37, 38 en 39 en blijft in zijn kwartier tot 15 september 1939. Vervolgens neemt het 8Li diverse kantonnementen in rondom Turnhout als onderdeel van de verdediging van het Verbindingskanaal Maas-Schelde.

Op 29 november 1939 trekt het regiment in twee etappes tot binnen de Versterkte Positie Antwerpen. De 9de Infanteriedivisie blijft hier tot 1 maart 1940 en wordt dan per trein overgebracht naar het Kamp van Beverlo voor een kampperiode van drie weken.

Op 27 maart verlaten de eenheden het kamp om hun definitieve posities aan de Dekkingsstelling van het Albertkanaal in te nemen. Het 8Li krijgt de ondersector Olen toegewezen. Ten westen van het regiment komt het 16de Linieregiment te liggen en ten oosten het 17de Linieregiment.
10mei.jpg
t_albertkanaal.jpg
8Li_Maxim.JPG
Een Maxim mitrailleur van het 8Li.

Op 10 mei bevindt het regiment zich rondom Olen aan het Albertkanaal wanneer kort na middernacht het alarm binnenkomt bij de 9de Infanteriedivisie.

De kantonnementen van de staf en het Iste bataljon bevinden zich te Olen zelf. Het IIde en het IIIde bataljon zijn gekantonneerd in Mandewijk. Het peloton verkenners is ingekwartierd te Hezewijk.

De manschappen verlaten na het alarm hun slaapplaatsen en marcheren richting kanaal. Ze nemen hun stellingen in achter de zuidelijke kanaaldijk tussen 04u00 en 05u00. Hierbij wordt een volgens het reglement klassieke verdedigingspositie op een dubbel echelon ingenomen. De belangrijke sluis van Olen bevindt zich in de ondersector van het regiment. Om dit overgangspunt te verdedigen beschikt het regiment ook over een steunpunt op de noordelijke oever.

Het peloton verkenners verlaat de Hezewijk rondom 01u30 en steekt het kanaal over om zijn voorpost te Lichtaart in te nemen. Van hier uit vertrekt Adjudant Decocq samen met een kleine ploeg verkenners naar het Verbindingskanaal Maas-Schelde om een bijkomende Officiersverkenning (Reconaissance Officier oftewel RO) te openen.

Reeds tijdens de eerste oorlogsdag wordt gestart met het vernielen van enkele bruggen over het Verbindingskanaal door de troepen die de Vooruitgeschoven Positie bemannen.

De dag verloopt relatief rustig bij het 8Li. Er is een druk verkeer van burgers die over de bruggen van het Albertkanaal naar het zuiden willen ontkomen. De stellingen van het regiment worden regelmatig overvlogen door de Luftwaffe, maar verder gebeurt er niets bijzonders.
11mei.jpg
t_albertkanaal.jpg
Het regiment blijft zijn stellingen bezetten.

Op bevel van het Groot Hoofdkwartier wordt de Vooruitgeschoven Positie aan het in het noorden gelegen Verbindingskanaal Maas-Schelde ten dele opgegeven na er de voorziene vernielingen te hebben uitgevoerd. Alleen de 18de Infanteriedivisie zal voorlopig ter plekke blijven, maar alle andere eenheden trekken zich terug naar het zuiden en gebruiken hierbij ook de bruggen over het Albertkanaal in de ondersector Olen.

Eens deze eenheden over het Albertkanaal zijn, worden de bruggen in de ondersector van het 8Li allen vernietigd. Verder blijft het die dag rustig.
12mei.jpg
t_albertkanaal.jpg
Om 00u10 meldt het hoofdkwartier van het 8Li aan zijn bataljonscommandanten dat Duitse parachutisten zijn geland te Noorderwijk, net ten zuiden van Olen. Het nieuws verspreid zich razendsnel onder de militairen van het 8Li en er ontstaat enige onlust.

Een gemotoriseerde colonne van het Franse 7de leger trekt voorbij en is op weg naar Turnhout om de 18de Infanteriedivisie bij te staan.

Er wordt vernomen dat de vijand verschillende luchtaanvallen heeft uitgevoerd op Kasterlee, Oostmalle en Turnhout.
13mei.jpg
t_albertkanaal.jpg
De eerste infiltraties van Duitse troepen tussen het Verbindingskanaal Maas-Schelde en het Albertkanaal worden gemeld. Ook wordt vernomen dat de Duitse 30. Infanteriedivision een bruggenhoofd heeft kunnen slaan over het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen, ten oosten van Meerhout. De spanning stijgt en de manschappen wachten de invallers af. Het peloton verkenners verlaat zijn voorpost te Lichtaart en keert terug binnen de linies.

Het Groot Hoofdkwartier heeft intussen besloten om het ganse oostelijke deel van de Dekkingsstelling aan het Albertkanaal op te geven en het veldleger in alle haasten terug te trekken naar de K.W. Stelling.

Om 16u00 krijgt het regiment dan ook het bevel om zich terug te plooien. De eenheden dienen zich naar Koningshooikt te begeven en zullen het Albertkanaal verlaten alvorens de Duitsers in de ondersector Olen het Albertkanaal zullen bereiken. De aftocht moet onmiddellijk plaatsvinden. Kolonel Vermeulen beveelt om alle overtollige bagage en materieel achter te laten en de colonnes zo snel mogelijk te laten afmarcheren. Na een relatief korte etappe van een 25-tal kilometer bivakkeert het regiment tijdens de tweede helft van de nacht van 13 op 14 mei in het kasteelpark van Koningshooikt.

De ontplooiing van de Belgische troepen op de K.W. Stelling neemt hiermee vaste vorm aan. Tussen Lier en Rijmenam wordt het IIde legerkorps opgesteld met de 6de Infanteriedivisie en de 11de Infanteriedivisie aan het front en de 9de Infanteriedivisie in reserve. Tussen Rijmenam en Leuven ligt het VIde legerkorps met de 2de Infanteriedivisie en de 5de Infanteriedivisie in eerste lijn en de 10de Infanteriedivisie in reserve. De grens tussen de beide korpsen loopt langs de noordrand van Hever, door Rijmenam tot aan de anti-tankmuur.
14mei.jpg
t_onderweg.jpg
Om 13u00 begeeft het regiment zich naar Walem. De 9de Infanteriedivisie zal in de omgeving stand-by blijven als onderdeel van de strategische reserve van het IIde Legerkorps. De mars duurt een viertal uren. De rest van de dag wordt besteed aan de installatie van de eenheden.
15mei.jpg
t_kw.jpg
Om 05u00 krijgt het verkenningspeloton de opdracht om een patrouille uit te voeren in de richting van Koningshooikt om na te kijken waar de Duitsers ondertussen gebleven zijn. Het peloton keert terug om 11u55 na de vijand te hebben gelokaliseerd aan de rand van de dorpskern van Koningshooikt.

Tijdens de voormiddag krijgt de 9de Infanteriedivisie de opdracht om het Bruggenhoofd Mechelen te bezetten. Het bruggenhoofd werd tijdens de mobilisatie ontworpen en bestaat uit 24 bunkers en een reeks vooraf verkende stellingen die moeten toelaten om de K.W. Linie in de diepte te verdedigen en de belangrijke bruggen en wegen rond Mechelen af te schermen bij een eventuele vijandelijke doorbraak. Het regiment krijgt het bevel om het noordelijke deel van het Bruggenhoofd Mechelen te bezetten.

Het Iste bataljon zal stellingen bezetten langsheen de westkant van de spoorweg Brussel-Antwerpen, over een lengte van ongeveer 1.400m met de drie compagnies op een enkel echelon.

Het het IIde bataljon neemt defensieve posities in aan dezelfde spoorlijn ter hoogte van het fort van Walem, waar de bunkers worden door de mitrailleurssecties ingenomen.

Het IIIde bataljon blijft voorlopig in reserve. Om 21u00 wordt dit bataljon uitgestuurd naar nieuwe posities in bij de oude brug over de Rupel te Boom, gericht naar het noorden. Deze taak wordt uitgevoerd door de 10de compagnie van Onderluitenant de Rasse, versterkt door een sectie mitrailleurs en een C47 anti-tankkanon.
16mei.jpg
t_kw.jpg
De 7de compagnie van Kapitein-commandant Fichevet wordt tijdens de voormiddag uitgestuurd naar de belangrijke spoorwegbrug over de Nete op de lijn Brussel-Antwerpen tussen Walem en Duffel.

Ten gevolge van de Duitse doorbraak over de Maas tussen Namen en Sedan hebben de geallieerde legers besloten dat het behouden van een defensieve linie doorheen centraal België niet langer mogelijk is. Aan het eind van de dag zal het Belgische leger starten met de terugtocht van de K.W. Stelling naar een nieuwe verdedigingslinie tussen Terneuzen, Gent en Oudenaarde. De troepen op de K.W. Stelling zullen deze verplaatsing in drie etappes moeten volbrengen en moeten uiterlijk op 19 mei ontplooid zijn op de nieuwe linie.

Kolonel Vermeulen krijgt rond opdracht om het regiment klaar te maken voor de aftocht. Het regiment zal in eerste instantie teruggetrokken worden naar de autosnelweg Brussel-Antwerpen te Willebroek. Van hier uit zullen alle infanteristen vervoerd worden door de Legerautogroepering naar de Bovenschelde waar de 9de Infanteriedivisie post zal vatten tussen Semmerzake en Asper. Er wordt aangeraden om slechts licht bepakt te vertrekken.

De voertuigen van het regiment en het peloton verkenners zullen de verplaatsing over de baan uitvoeren en krijgen twee dagen om het regiment bij te benen te Gavere.
17mei.jpg
t_bovenschelde.jpg
Om middernacht wordt het regiment aan de autosnelweg Brussel-Antwerpen ingeladen in autobussen van de Legerautogroepering. De colonne vertrekt om 01u30 naar Asper ten zuiden van Gavere.

Het regiment arriveert te Gavere rondom 09u00. De mannen bivakkeren op de boerderijen en worden voorzien van eten door de burgers. De rest van de dag wordt gerust en worden de eenheden gereorganiseerd.
18mei.jpg
t_bovenschelde.jpg
Om 11u00 krijgt het 8Li opdracht zijn nieuwe posities te bezetten:
  • Het I/8 betrekt tussen 14u en 15u zijn posities in 2de lijn ten westen van de Schelde over een front van 2000m. Om 17u vertrekken de eerste verkenningspatrouilles.
  • Het II/8 krijgt om 15u opdracht om posities in te nemen op de zuidflank van Bruggenhoofd Gent ter hoogte van Eke. De 5e en 7e compagnie worden in eerste lijn geplaatst, de 6e compagnie in 2de lijn.
  • Het III/8 betrekt om 16u zijn stellingen aan de Moerbeek. de 11de compagnie is op de rechterflank in contact met het 17e Li aan de brug van Gavere, de 9e compagnie is op de linkerflank in contact met II/8, de 10de compagnie bezet vooruitgeschoven stellingen.
19mei.jpg
t_bovenschelde.jpg
Verbetering van de stellingen. Aanbrengen van prikkeldraadversperringen en de ombouw van de Moerbeek tot antitankgracht. Er wordt gewerkt aan de uitbouw van een bruggenhoofd ter hoogte van Semmerzake.

Om 17u wordt het peloton van Onderluitenant Mertens (I/8Li) in 4 gevechtsgroepen opgesplitst en lost eenheden van het 16Li af op de oosteroever van de Schelde ter hoogte van Gavere.

Om 18u is het II/8 in contact met de Ardeense Jagers op zijn linkerflank. Deze eenheid bezet Eke en de bocht in de Schelde.
20mei.jpg
t_bovenschelde.jpg
De brug van Gavere wordt opgeblazen.

Om 13u45 komt de eenheid in contact met vijandige motorrijders. Het peloton Mertens krijgt opdracht om zich terug te plooien op de westoever van de Schelde.

Om 17u00 worden patrouilles uitgestuurd die Belgische troepen in Semmerzake en Duitse troepen in Bavegem rapporteren. De burgerbevolking wordt onder luchtaanvallen geëvacueerd.

Om 19u30 wordt een patrouille onder vuur genomen ter hoogte van Vurste-Ten Ede en te Sint -Amands. De bruggen over de Schelde worden opgeblazen.

Om 20u45 wordt het I/8 gealarmeerd omdat er zich iets afspeelt op zijn rechterflank. Om 22u00 wordt vastgesteld dat vijandige troepen reeds om 18u30 de Schelde in de bocht van Zingem hebben overgestoken.

Om 22u40 wordt de brug over de Moerbeek opgeblazen. Majoor Mahieux raakt gewond aan het hoofd.
21mei.jpg
t_bovenschelde.jpg
Om 02u40 stuurt het I/8 patrouilles uit om op zoek te gaan naar de 10de compagnie van Commandant Claes die gisteren niet terugkeerde. Op één van zijn posten komen de patrouilles in contact met de Duitsers. Om 9u wordt er opnieuw een gevechtspatrouille uitgestuurd, die de Schelde te Gavere oversteekt. Deze keert om 13u onverricht ter zake terug.

Om 11u15 komt een gevechtsgroep van het 2de Jagers te Voet onder automatisch vuur op de weg van Semmerzake.

Om 21u00 worden Duitse tanks gesignaleerd door de vooruitgeschoven posten. Om 22u55 moet de 11e compagnie terugtrekken bij een aanval met ongever 15 pantservoertuigen. De Belgische artillerie neemt ze onder vuur en bombardeert eveneens Gavere.

Om 23u30 wordt het II/8 gealarmeerd. De Duitsers vallen de naburige posities aan. II/8 meldt explosies en branden in de buurt van Vurste en Gavere.
22mei.jpg
t_bovenschelde.jpg
Om 05u35 vaardigt het commando een richtlijn uit om de paarden van de wagens ten allen tijde in het harnas klaar te houden met het oog op een onmiddellijke aftocht. Patrouilles worden uitgestuurd richting Gavere. Deze keren terug zonder de vijand gezien te hebben.

Om 18u15 krijgt het 8Li bevel zich klaar te houden voor de terugtocht. Om 20u wordt de bevel uitgevoerd en vertrekken de eenheden via de route Nazareth - Astene - Deinze - Zeveren - Tielt.

Om 21u00 blijkt echter dat het II/8Li nog steeds zijn posities niet heeft verlaten. Dit gebeurt pas vanaf 22u00.
23mei.jpg
t_rust.jpg
Om 09u00 komen de troepen na een uitputtende nachtelijke mars aan te Tielt. Ze worden ondergebracht in geïsoleerde huizen en scholen langs de weg naar de Grote Markt.

Om 14u30 wordt Tielt aangevallen door Stuka-bommenwerpers. Hierbij sneuvelen bij het 8ste Linie 13 militairen en raken er 25 gewond.

Om 20u30 krijgt het peloton De Rasse van de 10de compagnie (III/8) het bevel om een achterwacht in te richten tegen vijandige infiltraties. Deze wordt geïnstalleerd ter hoogte van Grauwboom met twee C47 antitankkanonnen.
24mei.jpg
t_leie.jpg
Om 03u00 wordt het regiment gealarmeerd om achteruit te trekken.

Om 04u30 bezet het I/8 van Majoor Buisseret posities ter hoogte van kilometerpaal 2,5 op de weg van Ginste naar Dentergem. Het II/8 van Majoor Carlier wordt tijdens de terugtocht vanuit de lucht aangevallen maar leidt geen verliezen. Het installeert zich te Dentergem.Het II/8 verlaat Tielt om 5u10 en trekt naar zijn posities tussen Dentergem en Oosterhoek langs de weg van Aarsele naar Dentergem, waar het om 8u30 arriveert.

Om 11u wordt de omgeving zwaar onder artillerievuur genomen. Een lege verblijfplaats van de 11e compagnie wordt hierbij volledig vernield.

I/8 en II/8 krijgen omstreeks 18u45 bevel om zich terug te trekken. Ze bezetten omstreeks 20u de kantonnementen. Het III/8 krijgt op zijn beurt bevel om terug te trekken. Het vertrekt om 22u30 naar zijn nieuwe posities ten zuiden van de weg Meulebeke-Noord-Heirendhoek.
25mei.jpg
t_leie.jpg
Om middernacht verzamelt het II/8 zich aan de weg Dentergem-Meulebeke. Om 00u20 komt het bevel om Meulebeke te bezetten.

Het III/8 krijgt opdracht om de overgangen van het kanaal van Roeselare tussen mijlpaal 10.200 en 13.400 te bewaken. Het bereikt deze posities om 8u20. De 9de en 10de compagnie bezetten de brug van Kachtem, het 11de bezet drie steunpunten in tweede lijn. Het bataljon is in contact met het II/8 op zijn rechterflank en met het I/16 op zijn linkerflank.

Het I/8 vertrekt vanop zijn posities ten zuiden van Tielt richting Roeselare. Wanneer het om 06u00 aankomt te Meulebeke krijgt het als opdracht van het hoofdkwartier van de 9de divisie om het bos ter hoogte van het kruispunt 'Het Veld' te bezetten. Om 10u00 volgt een nieuw bevel om posities aan het kanaal van Roeselare te bezetten. Het bezet posities met van oost naar west de 5de, 7de en 6de compagnies.

Het II/8 probeert contact te krijgen met het 9Li dat zich ten zuiden van Rumbeke bevindt. Iets later trekt het 1ste Grenadiers door de linies om zich eveneens ten zuiden van Rumbeke in te graven.

Het I/8 krijgt tegelijkertijd bevel om zich op te splitsen in 2 groepen:
  • De eerste groepering bestaat uit het EM/I/8, de 1ste compagnie van Luitenant Savoir versterkt met een peloton mitrailleurs van de 4de en een van de 13de compagnie. Het neemt om 15u30 posities in het bos van Ingelmunster in.
  • De tweede groepering bestaat uit de 2de en de 3de compagnie, 2 pelotons mitrailleurs van de 4de en een 4,7 kanon van de 13de compagnie. Deze eenheid krijgt als opdracht om onmiddellijk het III/16 te versterken. De 2de compagnie werkt nauw samen met het III/16, terwijl de 3de compagnie opdracht krijgt om brug N°1 op de vijand te heroveren in de nacht van 25 op 26 mei 1940. Bij de voorbereiding tot deze aanval komen het middelste en linker peloton onder vuur te liggen en worden gedecimeerd. Enkel het rechter peloton bereikt het kanaal op een 600m van de brug maar moet zich terugtrekken. Commandant Van Reusel geraakt bij deze actie gewond en zal zes dagen later overlijden aan zijn verwondingen.
26mei.jpg
t_leie.jpg
Om 03u45 worden patrouilles uitgestuurd richting Abele. Er wordt contact gemaakt met het 9Li dat front vormt tussen Izegem en Kortrijk.

In de voormiddag komt het regiment onder vuur te liggen.

Om 11u00 krijgen de 5de en 7de compagnies opdracht zich in het bos van Ingelmunster te verzamelen. De 6de compagnie blijft ter plaatse op wacht.

Om 11u30 krijgt de 11de compagnie opdracht om stelling te vormen in het bos ten noordwesten van Ingelmunster. Er worden drie steunpunten gevormd bestaande uit C47 antikanonnen, mitrailleurs en mortieren.

Het II/8 tracht nieuwe posities is te nemen aan de spoorlijn tussen Ingelmunster en Meulebeke. Dit verloopt zeer moeizaam omdat de eenheid constant wordt beschoten en regelmatig luchtaanvallen plaats hebben. Het bataljon wordt onder het bevel van het 16Li geplaatst. Laat in de avond arriveren de 11de en 9de compagnie die de frontlijn verlengen tot ongeveer 250m van het station van Meulebeke.

Tijdens de namiddag krijgt het I/8Li omstreeks 16u00 het bevel om zich te verplaatsen. Het bataljon valt twee uur later onder vijandelijk vuur te liggen maar slaagt er in om zich tegen 22u00 onder het bevel te plaatsen van het III/16Li.

Ondertussen worden de buitenwijken van Ingelmunster bezet door de Duitsers en onder vuur genomen door de Belgen. Het I/8Li krijgt het bevel zich op het 2de echelon van de Belgische linies op te stellen achter het III/16 Li en de stelling tot het uiterste te behouden.
27mei.jpg
t_leie.jpg
Vanaf 08u30 komt de 1ste compagnie onder vuur te liggen door de vijand.

De bevelhebber van de compagnie meldt om 10u00 dat zijn militairen nog steeds stand houden, ondanks intens geweer- en mortiervuur. Een uur later wordt echter om dringende versterkingen gevraagd. De Duitsers proberen te infiltreren tot aan de grote baan, maar worden teruggedreven door mitrailleurvuur.

Om 11u10 komt het II/42Li aan om het regiment te ondersteunen. Tijdens de ontplooiing komt dit bataljon onder hevig artillerievuur te liggen en kort nadien trekt de eenheid terug naar het noorden. Hierbij wordt heel wat materieel achtergelaten. Te 12u30 trekt ook de 1ste compagnie zich terug naar het bos van Ardooie. De 5de compagnie moet zich eveneens terugplooien om nieuwe defensieve stellingen in te nemen. Kort na de middag rondom 14u00 geraakt het centrum van de compagnie omsingeld en moet het zich overgeven.

Op het front van het II/8Li houden de 5de en 7de compagnies hun posities zonder veel problemen. In de sector van de 9de en 11de compagnie wordt een patrouille uitgestuurd naar Ingelmunster. Deze patrouille treft daar een Duits detachement van 3 motorrijders aan en neemt hen onder vuur. Eén vijandelijke militair wordt dodelijk getroffen en een andere gewond aan het been en krijgsgevangen afgevoerd. De derde Duitser ontsnapt.

Omstreeks 07u00 voert de vijand een verrassingsaanval uit. De Belgen kunnen hun posities relatief goed behouden maar er vallen meerdere doden onder de manschappen van de beide compagnie. Er volgen huis-aan-huisgevechten waarbij de vijand enigszins wordt teruggedreven uit de stadskern. De Duitsers hergroeperen zich en voeren een tweede, zwaardere aanval uit. Hierbij slagen ze er in de hoofdstraat te bezetten.

Bij de 9de compagnie sneuvelen tijdens de gevechten één officier en 14 manschappen. De 11de compagnie dient 7 doden achter te laten: één officier en 6 manschappen. De Duitsers trachten verder op te rukken richting Ardooie, maar worden door een tegenaanval ten zuiden van dit dorp alweer kortstondig teruggedreven. Hierbij wordt door de Belgen een Duitse batterij buitgemaakt.

De rest van het regiment trekt zich om 13u00 terug richting Torhout en vat om 23u00 een definitieve aftocht richting Oostende aan.
28mei.jpg
t_onderweg.jpg
8Li_Overgave.JPG
Opgeluchte militairen van 8Li op 28 mei 1940.
De weinige restanten van het regiment vernemen op weg naar Oostende het nieuws van de capitulatie en houden halt om de komst van de Duitsers af te wachten.

Register van Gesneuvelden

8/II

BARMARIN

Camille, R.

Lt
Act


14/04/1908

Gosselies

27/05

Pittem


7/II

BAUTERS

André, J.

Sdt
Mil
38

11/01/1919

Gent

23/05

Gent


15/IV

BEERNAERT

Georges

Kpl
Mil
37

16/05/1918

Geraardsbergen

23/05

Tielt


7/II

BEKAERT

Richard, G.A.

Kpl
Mil
37

22/06/1917

Leeuwergem

27/05

Ingelmunster


11/III

BLEUCKX

Georges, A.

Kpl
Mil
36

03/12/1915

Elsene

26/05

Meulebeke


6/II

BLEYS

Jozef, F.

Sdt
Mil
39

29/04/1920

Antwerpen

26/05

Ingelmunster


4/I

BOSMANS

Gaston, A.J.

Kapt
Act


26/02/1906

Ieper

27/05

Pittem


Staf

BREUGELMANS

Constant, J.T.

Sdt
Mil
34

16/06/1914

Wijnegem

23/05

Tielt

Ziekenverpleger
9/III

BRUYERE

Victor, P.J.

Sgt
Mil
37

25/03/1914

Liège

26/05

Meulebeke


14/IV

BURRINCK

Audomar, J.L.

Sdt
Mil
38

21/10/1918

Brugge

19/07

Brugge

Of Burrinx? Dood 14/6?
Onbekend

CABUY

Albert, G.

Sdt
Mil
34

16/10/1914

Edmonton (GB)

23/05

Tielt


6/II

CAMMAERT

Albert, A.P.

Sdt
Mil
36

13/10/1916

Humbeek

22/06

Kortrijk


9/III

CAUFRIEZ

Edmond

Kpl
Mil
37

01/04/1917

Etterbeek

27/05

Meulebeke

+ 05/6 Oudenaarde?
4/I

CLAES

Frans, F.

Sdt
Mil
39

22/02/1920

Hoboken

26/05

Ingelmunster


Staf

CODDENS

Armand, F.

Sdt
Mil
39

27/12/1919

Hoboken

25/05

Klerken


9/III

CRUCIFIX

Arthur, A.G.

Sdt
Mil
36

08/03/1916

Oostende

26/05

Meulebeke


11/III

DE BACKER

Joseph, G.M.

Sdt
Mil
38

13/09/1919

Etterbeek

26/05

Meulebeke


Staf

DE BECKER

Jean, J.

Kpl
Mil
36

26/03/1916

Nossegem

26/05

Wielsbeke

Of + 20/5?
14/IV

DE BOEL

Frans, V.

Sdt
Mil
39

01/11/1919

Eindhout

24/05

Tielt


3/I

DE CROES

Eugeen, L.

Sgt
Mil
36

03/08/1914

Brussel

24/05

Ooigem


9/III

DE MUYLDER

Alexander

Sgt
Mil
37

17/04/1914

Schaarbeek

27/05

Emelgem


Onbekend

DE PRETER

Pierre, E.N.

Kpl
Mil
38

28/09/1918

London (GB)

26/05

Oostrozebeke


3/I

DEKLERK

Corneel, F.

Sdt
Mil
38

28/08/1919

Stabroek

24/05

Ooigem


9/III

DELAUNOIS

Georges

Kpl
Mil
38

19/07/1919

Jemappes

27/05

Meulebeke


Onbekend

DEMEULEMEESTER

Joseph, L.

Sdt
Mil
30

13/08/1910

Brussel

02/06

Brussel


Onbekend

DEWAERHEYD

Jean

Sdt
Mil
36

14/07/1916

St-Jans-Molenbeek

26/05

Ardooie


1/I

EVERAERT

Albrecht, L.

Sdt
Mil
38

19/09/1919

Boom

26/05

Oostrozebeke


Gen Cie

GEERTS

Albert, J.

Sdt
Mil
34

12/08/1914

Zwijndrecht

23/05

Tielt


Onbekend

GEUKENS

Henri, B.

Sdt
Mil
37

14/08/1917

Wijnegem

26/05

Ingelmunster


9/III

GOUVART

Henri, T.G.

Sdt
Mil
38

11/07/1918

Wauthier- Braine

26/05

Meulebeke


14/IV

GYBELS

Désiré, A.

Sdt
Mil
39

13/01/1920

Antwerpen

23/05

Tielt


11/III

HAMAIDE

Leopold, E.C.

Sdt
Mil
38

05/04/1918

Quenast

26/05

Meulebeke

Of Hammaide?
9/III

JACQUES

Henri, J.

Kpl
Mil
37

23/02/1917

Paris (F)

26/05

Meulebeke


6/II

KEUSTERS

André

Sdt
Mil
39

19/10/1919

Mol

27/05

Ingelmunster


4/I

LAMPAERT

Frans, R.

Sdt
Mil
38

26/12/1918

Gent

27/05

Ardooie


1/I

LAUREYSSEN

Joseph, A.M.

Sdt
Mil
37

13/02/1918

Deurne

26/05

Ingelmunster


Onbekend

LEEMANS

Albert, J.

Sdt
Mil
36

03/09/1916

Merchtem

27/05

Emelgem


Onbekend

LEENS

François

Sdt
Mil
34

21/01/1914

Anderlecht

21/05

Neuville-sous- Montreuil (F)


9/III

LELEUX

Leon, E.A.

Sgt
Mil
38

26/01/1916

Lessines

26/05

Meulebeke


Onbekend

LEMMENS

Leon, V.H.

Sdt
Mil
39

03/02/1920

Turnhout

27/05

Emelgem


Onbekend

MAES

Henri, C.J.

Sdt
Mil
34

26/10/1914

Turnhout

23/05

Tielt

Verpleger
15/IV

MEEUS

André, L.W.

Kpl
Mil
36

25/10/1912

Elsene

26/05

Meulebeke


9/III

MEHOUDENS

José, F.

Sdt
Mil
38

17/08/1919

?

26/05

Meulebeke

Of Mehaudens/Mechaudens? Of ° Merelbeke
Onbekend

MENGELS

Edmond, J.

Sgt
BOO


17/05/1914

Vlijtingen

26/05

Ingelmunster


11/III

MONNIER

François, A.

Kpl
Mil
37

21/11/1917

Brussel

27/05

Meulebeke


11/III

NEEFS

Charles, G.V.

Lt
Act


08/08/1909

Hévillers

27/05

Meulebeke


11/III

NIEMAN

Jules, C.A.

OLt
Res


10/06/1916

Hamme

27/05

Meulebeke


7/II

NOYEN

Armand, A.

Sdt
Mil
39

22/04/1920

Hemiksem

23/05

Tielt


6/II

OUDEBEECK

Guillaume, P.

Sgt
Mil
37

15/02/1917

Kessel-Lo

27/05

Emelgem


9/III

PARFAIT

Jules, C.E.

Sgt
Mil
36

23/05/1913

Maulde

26/05

Meulebeke


2/I

PAUWELS

César, C.

Sdt
Mil
37

28/04/1917

Maastricht (NL)

26/05

Ingelmunster


12/III

PELSM AEKERS

Louis

Sdt
Mil
34

01/05/1914

St-Joost-ten-Node

27/05

Ingelmunster


2/I

PHILIPS

Henri

Sdt
Mil
37

06/02/1917

Heverlee

26/05

Ingelmunster


3/I

PULMANS

Eugeen, W.

Kpl
Mil
38

30/10/1919

Kasterlee

09/06

Maastricht (NL)


13/IV

ROOSEN

Emiel, A.

Sgt
Mil
39

18/08/1915

Halen

26/05

Ingelmunster


Onbekend

SEGERS

Elie, L.J.

Sgt
Mil
35

25/09/1915

Agen (F)

27/05

Emelgem


2/I

SLAGMULDERS

Gustaaf

Sdt
Mil
38

19/08/1919

Terhagen

26/05

Oostrozebeke


9/III

STEFFENS

Karel, A.

Sgt
WDieN
35

26/12/1915

Mechelen

28/06

Gent


9/III

STRUYF

Louis, F.

Sdt
Mil
39

06/04/1920

Schelle

27/05

Emelgem


9/III

THIENPONT

Benoît, B.G.

OLt
Res


30/09/1914

Anderlecht

27/05

Meulebeke


3/I

TIELEMANS

Marcel

15/10/191701/06

Dordrecht (NL)

Overleden in hospitaal.
2/I

TRUYEN

René, F.J.

Sdt
Mil
39

29/04/1920

Antwerpen

27/05

Ingelmunster


9/III

VAN WUYTSWINKEL

Gustaaf

Sdt
Mil
37

02/11/1919

Turnhout

27/05

Emelgem


4/I

VAN ACKEREN

Etienne, P.J.

Sgt
Mil
38

12/12/1915

Retford (GB)

28/05

Bavikhove


3/I

VAN BERGEN

Frans, J.

Sdt
Mil
39

27/09/1919

Beerse

31/05

Oudenaarde


1/I

VAN BUGGENHOUT

Frans, A.

Sdt
Mil
36

16/12/1915

Wolvertem

26/05

Ingelmunster


3/I

VAN DE MERLEN

Julien, A.

Sgt
Mil
39

05/02/1918

Rotterdam (NL)

24/05

Desselgem


Staf

VAN DE POL

Frans

Sdt
Mil
34

11/11/1914

Weelde

23/05

Wingene

2de Terr. Gen. Korps 2 DI
10/III

VAN DE VELDE

Joannes, B.

Sdt
Mil
39

15/12/1919

Hemiksem

27/05

Emelgem


11/III

VAN DER MEER

Felix, E.

Sdt
Mil
39

10/05/1920

Zwijndrecht

28/05

Meulebeke


Onbekend

VAN DER STRAETE

Frans, J.

Sdt
Mil
39

14/10/1919

Antwerpen

26/05

Ingelmunster


Onbekend

VAN HULSEN

Denis, L.C.

Kpl
Mil
38

16/11/1918

Birley (GB)

26/05

Ingelmunster


8/II

VAN HUNSKERKEN

Joseph, V.

Sdt
Mil
39

13/02/1920

Hollerich (LU)

27/05

Pittem


4/I

VAN LIER

Marcel

Sdt
Mil
36

20/10/1916

Anderlecht

27/05

Ardooie


10/III

VAN LIERDE

Henri, L.

Kpl
Mil
35

16/12/1915

Anderlecht

28/05

Bavikhove


9/III

VAN NIEUWENHOVE

Ernest, J.

Kpl
Mil
36

21/09/1916

St-Joost-ten-Node

27/05

Meulebeke


3/I

VAN NIMMEN

Marcel, J.

Sdt
Mil
39

11/02/1920

Hemiksem

26/05

Wielsbeke


3/I

VAN REUSEL

Cesar, J.H.

Cdt
Act


1/03/1897

Grembergen

31/05

Dendermonde

Of ° in Grimbergen. Of + in Oudenaarde
3/I

VAN ROMPAEY

Henri, J.

Kpl
Mil
39

28/03/1920

Wijnegem

24/05

Ooigem


3/I

VAN SITTAERT

Jan, C.

Sdt
Mil
39

11/03/1920

Antwerpen

26/05

Wielsbeke


9/III

VAN STAEYEN

Petrus, Edward

Sdt
Mil
39

21/02/1920

Oostmalle

27/05

Emelgem


9/III

VANDE KERKHOVEN

Marcel, C.

Sdt
Mil
37

18/04/1918

Birtley (GB)

26/05

Meulebeke


13/IV

VANDERSCHELDE

Florent

Sdt
Mil
37

18/12/1917

Sterrebeek

23/05

Tielt


8/II

VANGOETHEM

Jozef, H.M.

Sdt
Mil
35

24/01/1915

Merchtem

27/05

Ingelmunster


Onbekend

VANOPBROEKE

Joseph, E.

Sdt
Mil
37

20/03/1917

Ronse

23/05

Tielt


9/III

VERBRAEKEN

Joseph, F.

Sdt
Mil
36

19/06/1916

St-Jans-Molenbeek

27/05

Meulebeke


2/I

VERDEGEM

Edgard, G.

Sdt
Mil
38

24/10/1918

Gent

26/05

Oostrozebeke


Onbekend

VERELST

Albert, J.

Sdt
Mil
39

25/10/1919

Hemiksem

27/05

Emelgem


Gen Cie

VERHELST

Frans, A.

Sdt
Mil
34

10/12/1914

Zwijndrecht

23/05

Wingene


Onbekend

VERHELST

Julien, C.

Sdt
Mil
39

13/06/1919

Zwijndrecht

26/05

Oostrozebeke


3/I

VERMEULEN

Jozef, T.

Sdt
Mil
39

06/05/1920

Antwerpen

26/05

Wielsbeke


2/I

VERSTRAETE

Marcel, J.

OLt
Res


28/11/1914

Jabbeke

26/05

Oostrozebeke


1/I

VIANE

Maurice

1Sgt
BOO


08/03/1911

Jabbeke

27/05

Pittem


2/I

VISKENS

Louis, J.

Sdt
Mil
38

21/06/1918

Rijsbergen (NL)

26/05

Oostrozebeke


10/III

WERA

Joseph, F.

Sdt
Mil
36

21/05/1916

Tervuren

27/05

Emelgem


Bovenstaande lijst werd opgemaakt aan de hand van het bestand der gesneuvelden van de Achttiendaagse Veldtocht van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie, aangevuld met zorgvuldig getoetste gegevens uit personeelsdossiers van de Sectie Administratieve Expertise - Ondersectie Notariaat van Defensie, het steekkaartenbestand van het IV-NIOOO en enkele overlijdensakten op bel-memorial.org. Meer informatie over het bestand der gesneuvelden vindt U op de pagina Aanpak en Achtergrond. Geverifieerde aanvullingen en correcties bij deze lijst zijn van harte welkom op 18daagseveldtocht@gmail.com
8Li_Kpl_Beernaert.jpg
8Li_Sdt_Deklerk.jpg
8Li_Sdt_Lampaert.jpg
8Li_OLt_Nieman.jpg
Kpl Beernaert
Sdt Deklerk
Sdt Lampaert
OLt Nieman
8Li_Sdt_Pauwels_Clement.jpg
8Li_Sgt_Segers_Elie.jpg
8Li_Sdt_Van_Buggenhout.jpg
8Li_Sdt_Van_Goethem.jpg
Sdt Pauwels
Sgt Segers
Sdt Van Buggenhout
Sdt Van Goethem
8Li_Sdt_Marcel_Van_Lier.jpg
8Li_Sdt_Van_Wuytswinkel.jpg
8Li_Sdt_Verhelst_Julien.jpg
8Li_OLt_Verstraete.jpg
Sdt Van Lier
Sdt Van Wuytswinkel
Sdt Julien Verhelst
OLt Verstraete

Bibliografie en Bronnen

Royaux, R., Historique des 8-16-38-58 Régiments de Ligne 1939-1940, Brussel: CHD Evere