Aanpak

Op deze site vind je voor elk van de grote eenheden van het Belgisch Leger in mei 1940 een beknopt dagboek van de Achttiendaagse Veldtocht. Op een eenvoudige en beknopte wijze krijg je bij elke eenheid voor elke dag van de Veldtocht een stukje tekst waarin de belangrijkste gebeurtenissen beschreven worden.

homepage_montage.jpg

Dat je daarbij nooit helemaal volledig of voor honderd procent correct kan zijn is evident. De Duitse inval verliep zo snel en met zo'n groot succes dat de Achttiendaagse Veldtocht gekenmerkt werd door een grote verwarring bij de Belgen, Fransen en Britten. De meeste eenheden verloren bij de stapsgewijze terugtrekking naar het westen vaak een belangrijk deel van hun manschappen. Detachementen van enkele individuele militairen tot ganse bataljons werden tijdelijk of definitief afgesneden van hun regiment. Toen het 14de Linieregiment zich terugtrok uit de buurt van Mechelen tot in de streek van Gent, kwamen ettelijke militairen in het noorden van Frankrijk terecht, om via de Belgische kust vele dagen later hun eenheid opnieuw te bereiken! Ook werd het leger tijdens de terugtocht vaak gereorganiseerd en werden eenheden heraangehecht bij andere commando's.

Daarnaast is er na de oorlog slechts in beperkte mate aan geschiedkundig onderzoek gedaan en werden verhalen van de Achttiendaagse Veldtocht vaak met de beste bedoelingen maar toch vol inconsistenties en vergissingen neergepend door de betrokkenen. Dat alles maakt dat we ons bij het documenteren van de geschiedenis van een regiment tijdens de meidagen van '40 moeten beperken tot de hoofdlijnen en ook een duidelijke waarschuwing willen meegeven dat deze wiki niet door historici is getoetst.
homepage_montage_2.jpg

Slachtoffers

Deze wiki bevat ook lijsten met slachtoffers voor elke eenheid. Deze lijsten werden in eerste instantie integraal overgenomen van het bestand dat na WO2 werd aangemaakt door de toenmalige Historische Dienst van de Krijgsmacht. Dit resulteerde in de namen van zo'n 6.400 militairen. Vervolgens werden ongeveer 150 bijkomende namen toegevoegd aan de hand van opzoekingswerk in een bak met steekkaarten die op het Instituut voor Veteranen bewaard wordt.

Hou bij het raadplegen voor ogen dat de lijsten van de Historische Dienst van de Krijgsmacht nooit getoetst werden aan de personeelsarchieven of andere bronnen van Landsverdediging die informatie ter zake bevatten. De lijsten bevatten een niet onbelangrijk aantal vergissingen, zoals reeds aangetoond werd door bijvoorbeeld het onderzoek verricht door amateur-historici naar onder meer de slachtoffers van de Ardeense Jagers, 14A en de slachtoffers gevallen in bepaalde gemeenten.

Naast spellingfouten bevat de lijst helaas ook verkeerde overlijdensgegevens. Sommige militairen vielen op een andere datum en/of in een andere gemeente. Er staan ook personen tussen die in krijgsgevangenschap stierven of gewoon de oorlog overleefden. Soms werden gevallen militairen vergeten en vaak wil de eenheid al wel eens verkeerd zijn. De foutenmarge is moeilijk te bepalen, maar lijkt toch tussen de 10 tot 15% te liggen. Defensie heeft de lijst naar best vermogen samengesteld met de informatie die toen der tijd voor handen was. Huidige schattingen van het precieze aantal gesneuvelden lopen uit elkaar en liggen soms tot enkele honderdtallen hoger.

De wiki wil zeker niet de pretentie hebben de waarheid te verkondigen - die komen we allicht nooit te weten - maar wil gewoon de bestaande bestanden helpen ontsluiten voor wat het waard is.
gesneuveldenperdatum.jpg
Gesneuvelden per overlijdensdatum volgens de gegevens van het Centrum voor Historische Documentatie van Defensie.

Afkortingen en jargon

Het leger zou het leger niet zijn als het niet, net zoals elke andere bureaucratie, vol afkortingen en jargon zat. Op deze site hebben we dit tot een minimum willen herleiden. Toch worden gemakkelijkheidshalve de namen van de eenheden afgekort en dezelfde nummering gebruikt als in mei 1940.

Zo duidt III/8Li het derde bataljon aan van het 8ste Linieregiment. I/1J bijvoorbeeld is het eerste bataljon van het 1ste Jagers te Voet. En 5/II/7Li is de vijfde compagnie van het tweede bataljon van het 7de Linieregiment. Soms wordt ook een beetje Frans gebruikt: ChA staat voor Ardeense Jagers en CyF betekent Grenswielrijders.

Waar relevant wordt ook de Franse benaming van een eenheid bij de titel van een pagina vermeld.